COMMISSIE KEURING LUCHTVAARTMATERIEEL

 HOME                                                                                                                                                                                                       Terug


Deze commissie werd ingesteld per 1.1.1937 en moest de Luchtvaartdienst en de RSL verslag doen van van de aktiviteiten
van de Nederlandse luchtvaartindustrie.
Daarbij moet u denken aan productie, reparatie, keuringen ed.
De door haar geproduceerde verslagen zijn uiterst interessant maar daar kwam in september 1939 met het 30ste verslag een
eind aan. Dat was eigenlijk ook wel te verwachten, de werkzaamheden van de CKL betekenden in nogal wat gevallen een
duplicatie van die welke toch ook door de RSL werden uitgevoerd en waarvan ik de maandverslagen over de jaren 1930 t/m 1934
elders op deze site heb gepubliceerd. Helaas trof ik deze Opgaven en Verslagen slechts onvolledig in de LVD-archieven aan.
Maar omdat ze zo'n gedetailleerd inzicht geven in de -aktiviteiten van-  de Nederlandse luchtvaartindustrie in die periode heb ik besloten
de beschikbare Opgaven en Verslagen (voor zover ik die dus heb opgespoord!) op deze site te publiceren.
Mocht iemand elders de ontbrekende uitgaven hebben aangetroffen, dan houd ik mij zeer aanbevolen!
 
Opgaven van de Keuringcommissie ingevolge artikel 12 van de Regeling Keuring Luchtvaartmaterieel:
I.  Uitreiking, verlenging, schorsing enz. van bewijzen van luchtwaardigheid of bewijzen van gelijkstelling.
II. Wijzigingen van bewijzen van luchtwaardigheid en bewijzen van gelijkstelling
 
Hieraan heb ik toegevoegd (voor zover ik ze in de LVD-archieven heb aangetroffen) de
Verslagen  aan de Keuringscommissie ingevolge art.4 van de Regeling Keuring Luchtvaartmaterieel
betreffende:
I.  Het toezicht op den aanbouw van luchtvaartmaterieel
II. Het toezicht op het behoud van luchtwaardigheid van luchtvaartuigen

  1.  januari 1937
  2.  februari 1937
  3.  maart1937
  4.  april 1937 
  5.  mei  1937 
  6.  juni 1937
  7.  juli 1937
  8.  augustus 1937
  9.  september 1937
10. oktober 1937
11. november 1937
12. december 1937
13. januari 1938
14. februari 1938
15. maart 1938
16. april 1938
17. mei 1938
  ===----
23. november 1938
24. december 1938
25. januari 1939
26. februari 1939
27. maart 1939
28. april 1939
29
. mei 1939
30. juni 1939
31. juli 1939
32. augustus 1939
33. september 1939
   
En tenslotte enige scans die een inzicht geven in de werkwijze/bezetting van de Commissie.
Opmerkelijk is dat zichtbaar is dat deze Commissie gedurende de oorlogsjaren 'gewoon' bleef bestaan!
 
                                                                                                                                                        (Coll. H. Dekker)