DIFOGA  421                                                                                                               Terug


Om te beginnen de enige foto die ik ken van de DIFOGA in de lucht.
Hij werd mij aangeboden door Peter Diepen, waarvoor dank!


Van Gien Fortuin kreeg ook een grote en unieke serie DIFOGA-foto's.
Ook daarin komt een (andere) vlucht-foto voor.
De hele serie heb ik hieronder geplaatst.

Het artikel dat over de DIFOGA verscheen In Vliegwereld 15.6.1946.
          
   
              
 
         
                                                                                                                                                                                                                   (Coll. H. Dekker)
             
 
Uit onderstaande documenten blijkt duidelijk dat het verhaal over de bouw
'in het diepste geheim' weliswaar spannend, maar aantoonbaar onjuist is.
Zoals hieronder duidelijk zichtbaar is, werden de aanvragen voor de Bewijzen van
Luchtwaardigheid en van Inschrijving geheel volgens de toen geldende procedures
ingediend.
De correspondentie werd geheel normaal ingeboekt en in de normale nummering opgenomen.
De windtunnelproeven werden, zoals gebruikelijk, in NLR-rapporten resp. A.939 en AA.210
vastgelegd.
Bovendien werden op 16.11.1942 de Bewijzen van Inschrijving en van Luchtwaardigheid,
geheel volgens de normale procedures, aangevraagd.
En zoals u hieronder ook ziet, werden de aanvragen geretourneerd "in verband met de
thans heerschende omstandigheden".

 
Kortom, uit niets blijkt ook maar de geringste poging tot geheimhouding.
Navraag bij auteurs welke die geheimhouding weer eens te berde brengen, heeft niets anders
opgeleverd dan schoorvoetende erkenning van het inmiddels welbekende 'citeren'.
Wie het voor het eerst heeft beweerd, weet ik niet.
Mogelijk gebaseerd op het 'spannende' verhaal in Vliegwereld bovenaan deze pagina.
 
  
 Opmerkelijk is dat in dit rapport, en ook in hier niet gepresenteerde documenten, nadrukkelijk gesproken wordt over een zweefvliegtuig.
In de BvI-aanvraag wordt toch echt de geïnstalleerde FORD-motor vermeld, op de bij het Rapport A.939 behorende tekeningen, èn op de foto hieronder
is duidelijk te zien dat het een motorvliegtuig moet worden!