Volpert experimenteel vliegtuig

 

                                                            Terug


 

Het lijkt vrijwel niet meer mogelijk, maar weer komt een (mij althans!) onbekend project boven water. In onderstaand document wordt verslag gedaan van taxiproeven van een licht vliegtuig met een soort grenslaagafzuiging.

Het document werd ingeboekt op 13 april 1937 dus moeten de taxiproeven korte tijd daarvoor hebben plaatsgevonden.

Herman Dekker

 

 

Ter attentie v/d hr. v/d Heijden.

1.   Ingesloten een kort verslag v/d beproeving v/h/ vliegtuig van de hr. de Jong.

v.B. en ik stellen voor, dat voor het wederverlengen van de beschikking III/02-7 b.v. de eisch gesteld wordt, eerst te voldoen a/h voorstel v.B. Dit is wel toegezegd, doch we hadden beiden de indruk, dat de hr. Volpert hier op het laatst wel onderuit wou. Je kunt dit m.i. zoo opvatten n.l. als criterium, dat het voor die menschen een ernstige zaak is, waard om faciliteiten te verleenen. Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan, dan kan het geheel gevoeglijk als beunhazerij betiteld worden.

2.   Ingesloten KLM-schrijven 938/ss.v van 12/4-37 ter verdere behandeling

3.   2 Vrachtbrieven voor den hr. de Vries.

Tot kijk

 

 

Beproeving motorvliegtuig, eigenaar A. de Jong te Vlaardingen.

Aanwezig: de hr. A. de Jong, Volpert, van LVD von Baumhauer en de Winter.

Invlieger: Rijntjes

 

Verloop van de proef:

Na langdurig warmdraaien, waarbij bleek dat de luchtschroef onvoldoende vast zat op de naaf, werd overgegaan tot de eerste start op de betonvlakte.

Deze mislukte; het vliegtuig trok zwaar naar rechts daar het voorwiel niet gelijk gericht stond met het richtingsroer. Dit werd verholpen.

De tweede start, eveneens op de betonbaan. Hoewel het voorwiel zo nu en dan hinderlijke uitslagen maakte, beschreef de bestuurder een ongeveer rechte baan naar het noorden.

De max. snelheid werd geschat op " 25 km. Na " 50 meter in het gras te hebben gereden na het verlaten van de betonvlakte, brak de spil van het voorwiel en lag het vliegtuig met de neus laag tegen de grond. Het vliegtuig werd hierna gedemonteerd voor terugzending naar Vlaardingen.

     

  

Bespreking.

Volpert gaf een uiteenzetting over het beginsel, waarop dat vliegtuig berust en zijn vroegere proeven. Het doel is om met behulp van een luchtschroef een sterke luchtstroom over de bovenkant van de dikke sterk gekromde vleugel op te wekken, teneinde de draagkracht daarvan te verhoogen.

Het sluit aan bij vroegere proeven betreffende draagkracht verhooging door afzuiging van de grenslaag.  Hij zei dat hij hierbij wel gebruik gemaakt had van zelfgemaakte exhausters, die echter bij 4000 omw/min uit elkaar sprongen. Hij wenschte niet de werking van de schroef af te leiden uit de reactie (betere impuls) van de luchtstroom, die de vleugel verlaat, doch meende dat alleen gelet moest worden op de zuigwerking aan de bovenkant v/den vleugel.

Opgemerkt moet worden, dat de lucht door de schroef naar achteren wordt gestuurd door een gekromd vlak naar boven afgebogen. Daarna wordt de strooming weer naar beneden en achterwaarts gebogen door de zuigwerking langs de bovenkant v/d vleugel. (Inderdaad bleek de strooming de bovenkant goed te volgen.)

Bij het opwaarts buigen levert de luchtstroom een neer- en achterwaartse druk op het opwaartsch gebogen vlak, welke krachten ongeveer even groot moeten zijn, als de opwaartsche en voorwaartsch gerichte kracht, welke de vleugel v/d luchtstroom ondervindt.

Dit zou men kunnen constateren door meting v/d overdruk op de binnenzijde v/h opwaarts gebogen vlak (statische aanb***ing).

De uitvinder meende echter, dat op dit gebogen oppervlak zuiging zou moeten heerschen.

 

                                       

 

Voorstel van v.B.

Teneinde niet in discussies over details te vallen, werd voorgesteld om de totale werking v/d draaiende luchtschroef te meten door het vliegtuigje aan verticale draden voor en achter op te hangen aan één of 2 weegschalen, welke resulterende verticale component kunnen aanwijzen en tevens met behulp van een horizontale draad de horizontale resultante te meten. De krachten moeten evenredig zijn met het toerental2, hetgeen een controle levert op de nauwkeurigheid der meting.

De geldschieter, de Jong, zeide toe deze proef te zullen uitvoeren, alvorens een sterkere motor te zullen inbouwen.

De uitvinder leverde een indruk, dat hij onvoldoende thuis is in de beginselen der mechanica en hydronamica. Vele termen uit de luchtvaartaerodynamica werden gebruikt, wellicht alleen om te imponeren.

Prof. von Kärmän te Aachen zou hem de deur hebben gewezen.

 

Gegevens van het proefvliegtuig.

Leeggewicht   150 kg

Totaalgewicht 236 kg

Motor         4 cil. A.C.E. 12 PK, luchtkoeling

Spanwijdte    10 meter

Vleugelopp.   13 m2

Diam.schroef  1 m, spoed 1,2 m

Vmin    start 45 km/u

      landing 35 km/u

 

Naschrift Herman Dekker.

Natuurlijk ben ik op zoek gegaan naar meer informatie over dit project. Maar helaas hebben naspeuringen bij en door de heren de Jong (sr. en jr.), de bedrijfshistoricus P. Zuydgeest en de stadsarchivaris van Vlaardingen de heer H.J. Luth geen nieuwe gegevens opgeleverd.

Wèl had de bedrijfshistoricus iemand gevonden die het toestel in aanbouw had gezien en
die wist te vertellen dat het project in eerste instantie begonnen was als zweefvliegtuig.

Maar het blijft raadselachtig dat er van het toestel dat toch op Ypenburg is beproefd, kennelijk destijds geen foto's zijn gemaakt!


 

Karel Kalkman is ook op onderzoek uitgegaan en boekte het onderstaande resultaat:

  Stadsarchief Vlaardingen - Archiefinventaris 0352
  www.geschiedenisvanvlaardingen.nl/stadsarchief/toegang0352.htm
  omvang, 1923 , 1937 1 omslag ..... 1 omslag. 0177, Geenalogie van de familie 't Jong (1532-1676) door H. den Boer,, periode ...... 2558, Artikel in 'Jet & Prop'   over de vliegtuigbouwer Ludger Volpert, die bij de werf van de Jong een vliegtuig ..
   
     
 
     


In het tijdschrift Jet & Prop van juni 2008 schreef Günther Frost een uitgebreid zeer interessant artikel over de aktiviteiten van Ludger Volpert.

Maar dit artikel ging alleen over de niet-Nederlandse aktiviteiten. Dat Volpert ook aktief was geweest in Vlaardingen, zoals ik hierboven aan het begin van deze pagina heb beschreven, wist Frost destijds nog niet.

 
Ook ná de oorlog was Volpert nog aktief getuige onderstaand artikelen die ik overgenomen heb uit het Franse luchtvaartblad Les Ailes. In het eerste artikel worden zijn Vlaardingse aktiviteiten  ook nog genoemd. Hij woonde inmiddels in Colmar.
 
Les Ailes 1 juni 1946
 
Les Ailes 2 februari 1948