Arno Boerner's hoogtevliegtuig
                                                                                                                                                                          Terug

           Artikel in Het Vaderland 11.10.1921.  (KB)
                 
       
Het Vaderland 13.10.1921.  (KB)


                                             Het Vaderland 24.11.1921.  (KB)
   
 Het Vaderland 10.3.1922.  (KB)

Al veel eerder had Boerner grootse plannen!
Zo wilde hij al in 1909 de Amerikaanse regering  laten betalen voor de bouw van een door hem ontworpen luchtschip.
Het luchtschip zou 200 personen over een afstand van 3000 mijl kunnen vervoeren, zonder tussenlanding.
Zijn voorstel was dat dat hij het luchtschip voor eigen rekening zou (laten) bouwen, waarbij hij de kostprijs schatte op ca. 600.000$, op voorwaarde dat bij gebleken succes het overgenomen zou worden voor het dubbele daarvan!

De New York Times van 9 juli 1909 wijdde er een groot artikel aan: