ALLERLEI FOTO'S NEDERLAND  -  O

Contact Herman Dekker                               HOME                                   Terug naar INDEX
Alle foto's "Collectie H. Dekker" tenzij anders vermeld.
PH-OAL
PH-OEG
PH-OEN
PH-OII
PH-OOG
PH-OPA
PH-OST
PH-OTA
PH-OTE
PH-OTG
PH-OTI
PH-OTO
H. van Ommeren
Oudendijk
C.W.A. Oyens
 
PH-OAL

Teuge 6.7.1988
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TOP

PH-OEG

Nog als SE-CEG. Maar geen idee wie dit zijn!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TOP

PH-OEN

Eelde 1964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TOP

PH-OII

Teuge 17.05.1996
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TOP

H. van Ommeren
Het is maar weinig bekend dat H. van Ommeren te Odijk één van Nederlands actievere amateurbouwers is geweest.
Bekend is natuurlijk de VO-3 die ingeschreven werd als PH-1A6, zie hoofdstuk PH-1A*.
Uit deze type-aanduiding kan dus geconcludeerd 
worden dat er in ieder geval twee voorgangers geweest moeten zijn. 
Onder de inleidende foto's een geïllustreerde omschrijving van de achtereenvolgende Van Ommeren-projecten.
 
Hennie van Ommeren op de Scorpion van Gerrit te Pas
Voor de Brien Standard
In 1978 vloog Van Ommeren op Brienne le Chateaux.
Hieronder zijn tweede vlucht in een 1-persoons gyrocopter, hiernaast een 2-persoons gyroglider
    
"Zijn eerste", een modelletje dat door hemzelf de 'VO-0" wordt genoemd.

 
Van Ommeren VO-1                                                                      1975
Was een door hemzelf ontworpen gyroglider gebaseerd op het ontwerp van de Bensen B-8. Behalve eigenbouw werden ook wel onderdelen gekocht.
Het toestel is echter nooit afgebouwd. De onderdelen werden voornamelijk gebruikt in zijn nieuwe ontwerp, de VO-2.
 
Van Ommeren  VO-2 Rotormug                                                    1976
Weer een Bensen-achtig toestel dat nu opvouwbaar was. De VO-2 is wèl afgebouwd en werd proefgevlogen in de buurt van Bunnik en Harderwijk.
In 1979 verdween het toestel naar Engeland, het werd verkocht aan Jerry Breen in Wales die het gebruikte in de (zijn?) pas opgerichte  vliegschool "Welsh Hang-gliding Centre" te Merthyr. 
In 1980 is het als gevolg van een losgeschoten trimtab gecrasht en vernield.
Met stoeltje januari 1978
December 1976
December 1976. Rompje is niet gebruikt, later bij VO-5 wél.
December 1976
Droogvliegen in de huiskamer
Maart 1978. Manifestatie Techniet in Vrije Tijd
1979 met Jerrey Breen
1979 met Jerrey Breen
1979 met Jerrey Breen
1979 met Jerrey Breen
1979 met Jerrey Breen

 
Van Ommeren VO-3 De Reiger                                                                          1980 
Dit toestel werd in het derde register opgenomen als PH-1A6. Al vóór de eerste vlucht werd Van Ommeren benaderd door enige 'onduidelijke avonturiers' die het toestel in serieproductie wilden gaan vervaardigen.
Daar is dus niets van terechtgekomen.

De eerste vlucht werd in 1982 gemaakt vanaf een grasveldje bij het klooster te Zeist. Jan Sneek, de latere eigenaar die het toestel ook ingevlogen had, verving de oorspronkelijk 75cc Wacker motor van 5pk eerst door een 200cc JLO motor van 12pk en later door een 400cc Lloyd van 22pk.
Op 23 april 1988 droeg Jan Sneek het toestel over aan Wim Westerop, de toenmalige directeur-conservator van de Aviodome.
1980  Met eerste Wacker motor, 75cc en 5pk.
1980  Met eerste motor, Wacker 75cc en 5pk.
1980  Met eerste motor, Wacker 75cc en 5pk.
 
1980  Met eerste  motor, Wacker 75cc en 5pk.
1980  Met eerste motor, Wacker 75cc en 5pk.
 
1982  Met  tweede motor JLO 200cc en 12pk.
1982  Met  tweede motor JLO 200cc en 12pk.
1982  Met  tweede motor JLO 200cc en 12pk.
1982  Met  tweede motor JLO 200cc en 12pk.  Na 10 vlieguren.
1982  Met derde motor, 2 cyl. 22pk
1982  Met derde motor, 2 cyl. 22pk
 
1982  Met derde motor, 2 cyl. 22pk
1988 Overdracht aan Aviodome
1988 Overdracht aan Aviodome
     
Van Ommeren VO-4                                                                                       1983
Was weer een gyroglider à la Bensen B-8. Er is niet echt mee gevlogen, dit bleef beperkt tot enige proefnemingen in de wind op de Knardijk.
Het toestel werd aan enige 'onduidelijk typen' verkocht.
Ik trof het begin 1990 aan in dezelfde opslagplaats in Noord-België als waar de Jodel D.112 van De Jager was opgeslagen.


1983 Fly-in Lelystad
1983 Fly-in Lelystad
Techniek voor Vrije Tijd, Utrecht.  VO-5 op achtergrond

Techniek voor Vrije Tijd, Utrecht
Techniek voor Vrije Tijd, Utrecht
28.8.1987 Lelystad


Bergen op Zoom, voorjaar 1990
 
Van Ommeren VO-5 Motormuis                       1985
Was oorspronkelijk ook weer een gyroglider.
Voor de VO-2 had Van Ommeren een ombouw voor de romp ontworpen en gebouwd maar die werd nooit gebruikt. 
Deze ombouw werd nu wèl op de VO-5 aangebracht. Later werd het toestel door een NVAV-lid voorzien van een aangepaste DAF 44 motor en  kreeg toen de naam "Motormuis".
In 1986 werd de VO-5 gedemonteerd, de motor werd met 'iemand uit het Noorden' geruild voor een BW gyroglider die prompt werd omgedoopt tot VO-6!
In 1986 ontstond er een geheel nieuwe VO-5 door de samenbouw van de restanten van de gesloopte oude VO-5 en de inmiddels ook  weer gesloopte VO-6. 
Deze 'nieuwe' VO-5 heeft toen niet gevlogen als gevolg van het ontbreken van goede rotorbladen, die waren inmiddels verkocht aan Louis Sassen voor zijn autogiro-project.
Wel heeft Van Ommeren in de jaren daarna nieuwe bladen ontworpen en gebouwd maar door allerlei omstandigheden (ziekte, verhuizing) kwam de zaak toen stil te liggen.
Een factor die wellicht hierbij ook van belang was, was het feit dat Van Ommeren de enige 'rotorman' was die destijds vanuit de NVAV de overstap naar Kring Zelfbouw (zie hoofdstuk 7.1) maakte.
Een gevolg hiervan was, dat op de bekende tentoonstelling Techniek in Vrije Tijd (Utrecht 1985) de VO-3 in de NVAV-stand stond terwijl de VO-5 bij Kring Zelfbouw was te bewonderen!
Utrecht Techniek voor Vrije Tijd
Utrecht Techniek voor Vrije Tijd
De 'nieuwe' VO-5
 
Van Ommeren VO-6                       1986
Zoals hierboven omschreven was dit geen Van Ommeren ontwerp maar verwierf hij dit toestel door ruiling van de VO-5 motor.
Het toestel is door Van Ommeren nooit gevlogen en werd nog hetzelfde jaar gesloopt waarna onderdelen werden gebruikt voor de bouw van een 'nieuwe' VO-5.
NB. De resten van de VO-5 en VO-6 liggen nog steeds opgeslagen op zolder bij Henny van Ommeren te Odijk.
Ook ligt daar trouwens de motor van de PH-XAA die Van Ommeren ruilde voor ontwerp-
tekeningen en een set rotorbladen.
VO-6 en VO-4.  Lelystad 28.8.1987
Opmerkelijk is dat in het Gyrocopter Aviation Museum op Midden Zeeland gyrogliders aanwezig zijn die omschreven worden als resp. VO-6 en VO-7.
Dat rijmt niet met bovenstaande opsomming die ik in het begin van de jaren negentig tijdens een bezoek aan H. van Ommeren te Odijk heb opgetekend!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TOP

PH-OOG

Teuge 14.10.1974
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TOP

PH-OPA

Keiheuvel 27.5.1990
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TOP


PH-OST

Beide foto's van Eric van't Groenewout via Dik Top
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               TOP

Oudendijk, noodlanding

                                                                                                                                                                                                                                                                TOP

C.W.A. Oyens

C.W.A. Oyens (rechts) met Jan Hoekstra
                                                                                                                                                                                                                                                                TOP

PH-OTA

                                                                                     Foto via Aat Speelman                                                                                      Foto Jan Huuksloot
                                                                                                                                                                                                                                                                TOP

PH-OTE

Als HB-FIS.                                                                                                  Foto: Luciano
                                                                                                                                                                                                                                                                TOP

PH-OTG

Teuge 24.7.1978                                                                                                     Teuge 22.12.1978
                                                                                                                                                                                                                                                                TOP

PH-OTI

Als N22387 op Zestienhoven 4.7.1983
                                                                                                                                                                                                                                                                TOP

PH-OTO
 
Schiphol 8.5.1947                                                                                                  Nog als G-AXUJ                                                       Foto J.G. Ridley
                                                                                                                                                                                                                                                                TOP