De Fokkers I-AANJ en I-AANK                                 TerugDat er in onze hobby nogal eens informatie 'geciteerd' wordt, is natuurlijk algemeen bekend.
Daar is niet zoveel bezwaar tegen als de bron er maar netjes bij vermeld wordt.
Veelal blijkt echter dat er na de eerste publicatie van een bepaald nieuw feit, dan wel een bepaalde nieuwe theorie,
steeds
meer publicaties verschijnen waarin, al dan niet met bronvermelding, zo'n theorie -als feit- herhaald wordt.
En het verschijnsel dat iets dus in meerdere publicaties aangetroffen kan worden, hoeft dus helemaal geen
positieve invloed  
op het waarheidsgehalte te hebben...
(Zie in dit verband ook het artikel over de registratie-wijziging PJ-AED/PJ-AID van de "Duif"op deze pagina's NAZORG!)

 
Hieronder nog zo'n geval!
 
Van de Fokkers F.III c/n 1503 en 1507 beweert 'iedereen'  het volgende:

 
Fokker F.III  1503  H-NABG, CH 152,  I-AANJ
Fokker F.III  1507  H-NABK, CH 154,  I-AANK
 
Zó staat het ook in mijn "75 Jaar Nederlandse Luchtvaartuigregisters"!
 
MAAR op 23 mei 1929 liet S.A.T.A. te Merano twee toestellen inschrijven:
 
I-AANJ   met 'c/n' 155, motor Siddeley Puma 220pk                                  I-AANK  met 'c/n' 151, motor BMW IV  250pk
               Spanwijdte      17,60 m                                                                                   Spanwijdte      16,10 m
               Lengte             10.25 m                                                                                   Lengte             11,00
               Bemanning      1                                                                                              Bemanning      2
               Passagiers      4                                                                                              Passagiers      4
 
Deze gegevens tonen al duidelijk aan dat het verschillende typen waren.
Bovendien was de spanwijdte van de F.II precies 16.10 m en van de F.III precies 17.60 m.
En de door de Italiaanse autoriteiten gehanteerde 'constructienummers' suggereren nadrukkelijk dat niet de CH-152
en CH-154 naar Italië gingen, maar de CH-151 en CH-155.
Dat zou dus betekenen dat de situatie als volgt is:
 
Fokker-Grulich F.II  c/n 1503    D-175,  FD14,  Dz 3, CH 151,  I-AANK
Fokker F.III               c/n 1510    H-NABN, CH 155,  I-AANJ
En tenslotte hadden de F.II's van Fokker-Grulich inderdaad een BMW motor.
 
Kortom, ik ga er vanuit dat de situatie is zoals ik hierboven heb beschreven.
 
Het bovenstaande is gebaseerd op onderzoek van Gianni Gambarini die zijn inschrijvingsgegevens haalde uit: "Libro - Registro Aeronautica 1931"


Bovenstaande theorie plaatst ik enige jaren geleden.
Onlangs (aug. 2013)  heeft Jos Slottje mij laten weten dat deze theorie bevestigd wordt door het hierboven
genoemde "Libro - Registro Aeronautica 1931" en dat er dus weer een fabel (twee dus!)  de wereld uit is!!