AVIOLANDA herinneringen  aan een bevlogen vliegtuigfabriek   Pieter van Wijngaarden

Nazorg 20                                                                                                                       Geplaatst 27.2.2017
Terug naar INDEX Nazorg


                       
   
 
Er is in het verleden nooit veel gedetailleerde aandacht aan deze fabriek besteed
dus is het een 
zeer welkom stuk geschiedschrijving.
Het boek geeft een goed beeld van alle aktiviteiten door de jaren heen.
Wel enig commentaar natuurlijk(?).
 
10.       Op het vliegtuig staat D1, in het bijschrift D-1
13.       Dornier Wal i.p.v. Dornier Do Wal, desnoods Do J  Wal
          trouwens, op pagina 9: Dornier “Wal”
16.       Op het vliegtuig staat D8, in het bijschrift D-8
          ook in de tekst hardnekkig deze fout
17.       Ook hier weer consequent D-6 enz.
          ZKH, op pagina 9 Z.K.H.
18.       D41, en niet D-41
          Ik besteed hier verder maar geen aandacht meer aan, het gebeurt talloze malen
          rondgebogen i.p.v. rond gebogen
26.       Op toestel NR310E, in de tekst NR-310E
30.       Op toestel C 9611, in bijschrift C-9611
31.       Op toestel NC 9132, in bijschrift NC-9231(!)
34.       Schmidt-Crans
35.       en verder: Schmidt Crans
40.       Do X  vs.  DO X
45.       AVRO 626  i.p.v. AVRO-626
46.       AVRO 626, AVRO 621  i.p.v. AVRO-626 en AVRO-621
47.       Republikeinsleger raar woord
48.       K 3 vs. K-3 in het bijschrift
51.       NV Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker
60.       BV 138 i.p.v. BV138  
71.       Volgorde D-AFBT en D-AEAV op deze pagin verwarrend
81.       dezelfde foto als in De Schelde boek, ander bijschrift
89.       8 Sea Otters en later nog drie, identiteiten?

92.       F25 was niet 2-persoons
96.       Van Kuijk zwevers waren er twee: PH-185 en 188

100.      en foto op 102, zelfde situatie
101.      SAAB 90 en SAAB 91 en niet SAAB-90 en SAAB-91
          Trouwens, ik meen me te herinneren dat in die tijd nog S.A.A.B.  werd geschreven
128.      PBM-5A  i.p.v. PMB-5A
134.      “eerste helikopter ter wereld…”  betwijfel ik zeer, de S.51 was toen al meer dan
          vijf jaar in USA en GB in productie. TC werd uitgereikt op 17.4.1947.
137.      oude VW-bus”, in die tijd bestonden er nog geen oude VW-busjes.
          Het type kwam in 1950 op de markt…
164.      S-55 vs. S.61 op blz. 125/S-62 op blz./S-61 blz.141/S.51 blz.135
173.      Deze foto is niet op Woensdrecht gemaakt maar op 6.1.1964 bij Lichtwerk op
          vliegveld Hoogeveen! Ik was erbij! Kijk maar:
                                                                  Hoogeveen, 6.1.1964
         
 
179.      Een Bonanza met kenmerk PH-EGP heeft nooit bestaan, sterker nog, dit kenmerk
          is nooit uitgereikt. Waarschijnlijk bedoelt de schrijver de HB-EGP, zie blz.181
 
Verder leest het boek soepel weg maar het wordt wel ontsierd door een eigenlijk onacceptabel
groot aantal spellings- en stijlfouten. Een correctieslag door iemand met wat meer aandacht
voor consequent taalgebruik en/of inzicht in de Nederlandse taal zou een enorme verbetering
betekenen.