De Nederlandse Burgerluchtvloot 1920 - 1945
                            Theo Wesselink en Harm Hazewinkel

Terug naar INDEX Nazorg

 
                 
 
Een nuttig boek dat veel informatie over de levensloop van de Nederlandse vliegtuigen geeft.
Bij elk type wordt een beknopt overzicht van de in het N.L.R. gevoerde kenmerken gegeven.
Aangezien de schrijvers correct de bronvermelding van de registergegevens vermelden
(mijn boek/site dus) heb ik er lang geen aandacht aan geschonken.
En er dus uiteraard op vertrouwd dat e.e.a. correct was overgenomen.
Maar onlangs werd ik gevraagd naar de juiste gegevens van de PH-EJR aangezien die in het
boek nogal afweken van de gegevens op mijn site.
Daarna heb ik ook de rest van de registergegevens in het boek eens gecontroleerd.
Dat viel niet mee! Hieronder een opgave van de fouten die ik aantrof.
Let wel, ik heb geen ontbrekende gegevens aangevuld, ik heb uitsluitend de fouten in de
gepresenteerde registergegevens vermeld.
De informatie in de voorafgaande teksten heb ik niet gecontroleerd.

 
Airspeed       PH-ARK  Was niet eerst G-AEGF, dat was c/n 55

Airspeed       PH-ARL  Was niet eerst G-AEGG, dat was c/n 56
Avro           PH-OVG  Incident Wenduine was niet 29 juni, niet 20 juni maar 27 juni
Carley         H-NACI  BvL verliep op 22.1.1925, niet op 25.1.1925
D.H.9          H-NABE  1.4.1922 BvI verlopen, niet 4.1.1922
D.H.9          H-NABE  23.5.1922 Buiten gebruik gesteld, niet 29.5.1922
D.H.9          H-NABO  Inschrijfdatum is wél bekend: 25.5.1921
D.H.60         PH-AJM  Heette "Koolmees"
DC2            PH-AJU  Was eerst NC14284, niet NV14284
DC2            PH-AKI  Ingeschreven 16.4.1935, niet 14.6.1935
DC3            PH-ALU  Ontbreekt geheel
C.V            H-NADM  C/n is 4937, niet 4984 (dat is de H-NADN!)
F.III          H-NABA  Ingeschreven 5.11.1921, niet 25.10.1921
F.III          H-NABA  Inschrijving doorgehaald 5.11.1921, niet 6.11.1921
F.III          H-NABB  Ingeschreven 12.11.1921, niet 25.10.19211
F.III          H-NABL(1) Ongeval Hekelingen was op 21.5.1921, niet op 20.5.1921
F.III          H-NABL(2) Inschrijving doorgehaald 3.5.1922, niet op 11.4.1922
F.III          H-NABM(2) Ongeval was bij Locguignol (zie mijn crasharchief)
F.III          H-NABN  Ingeschreven 13.4.1921, niet 21.4.1921
F.III          H-NABQ  Ingeschreven 1.5.1921, niet 00.5.1921
F.III          H-NABT  Ingeschreven 27.5.1921, niet 00.5.1921
F.III          H-NABU  Ingeschreven 10.8.1922, niet 22.8.1922
F.XII          PH-AIH  Inschrijving doorgehaald 31.10.1936, niet 31.1.1936
S.II           H-NADT  Het ongeval was op 25.1.1928
F.K.43         PH-AKB  Inschrijving doorgehaald 29.1.1941 niet 29.10.1941
F.K.46         PH-ALA  17.6.1940 inschrijving doorgehaald
F.K.46         PH-APM  29.4.1936 niet op naam van NVK ingeschreven geweest
F.K.46         PH-FKB  Over verlopen BvL bestaat geen informatie, de genoemde datum hoort bij PH-FKA
F.K.47         PH-EJR  Crash 19.7.1933 niet 18.7.1933
                       Crash 29.5.1936 niet 9.6.1936
                       Datum opnieuw inschrijven is niet bekend, genoemde datum 31.1.1934
                       is de 
foutieve interpretatie van 13.1.1934
F.K.48         PH-AJX  Iedereen schrijft het (van elkaar over...) maar het toestel werd niet vernield in mei 1940!
                       Zie daarvoor elders op deze site http://www.hdekker.info/DAGBOEK/d40.html#SchipholKLM_Mei_1940
                       En een foto: http://www.hdekker.info/DIVERSEN/nedFOTO%3bA.html#PH-AJX
F.K.51         PH-APU  Constructienummer is 51106 niet 51105
F.K.57         PH-KOK  Niet bij LVA geweest, het is gedocumenteerd dat hij voor gebruik werd afgekeurd
F.K.58         PH-AVN  Ingeschreven 21.8.1939 niet 12.8.1939
F.K.58         PH-AVR  Ontbreekt!
North.Am.      PH-APG  Werd gevorderd niet gehuurd
Pander D       H-NACS  Inschrijving doorgehaald 28.4.1926 niet 28.6.1926
Pander EC      PH-ADV  Ingeschreven 28.2.1929 niet 28.1.1929
Reyneker       H-NACP  Zo heb ik het ooit gepubliceerd maar BvI 50 werd, veel later, per 24.5.1928 uitgereikt
Schelde S.12   PH-KGH  "Strooptocht" nogal overdreven, ze hoefden slechts het door de NLS opgestelde
                        lijstje af te werken...

Stearman       PH-APY  Ingeschreven 25.9.1937 niet 25.8.1937
Waco           PH-SAN  Inschrijving doorgehaald 30.12.1935 niet 30.12.1936
 
Jammer, al deze fouten hadden eenvoudig voorkomen kunnen worden door mij erbij te betrekken of
in ieder geval wat meer zorg aan het overschrijfproces te besteden.

Duidelijk waarneembaar is dus dat de schrijvers zich niet/nooit diepgaand hebben beziggehouden met
het N.L.R. en met dit boek een aanzienlijke aanvulling hebben geleverd op het aantal voortdurend 'geciteerde'
fouten in de berichtgeving daarover.
Het signaleren en dus voorkomen daarvan is het enige doel van deze Nazorg-pagina's.
Het aandachtig lezen van "Toelichting op de registers" op deze site moet ik dan ook met klem aanbevelen!
 
Toch nog één opmerking over de presentatie
Het al of niet doorhalen van een inschrijving is door de schrijvers niet goed begrepen en wordt dan ook
bepaald niet consequent en eensluidend vermeld.

De varianten zijn: - inschrijving doorgehaald
                   - registratie doorgehaald (wat dat dan ook moge betekenen)
                   - het verlopen van BvI/BvL wordt gemeld zonder het eventuele gevolg daarvan
                   - het verlopen van het BvI wordt opgevat als doorhaling
                   - er wordt helemaal niets vermeld