BEWIJZEN VAN LUCHTWAARDIGHEID 2e REGISTER

 
 Terug naar  Index                                                                                   Herman Dekker Contact
1. Aanvragen Bewijzen van Luchtwaardigheid 1930 - 1934
2. Bewijzen van Luchtwaardigheid 1936 - 1938


In de 35 jaar dat ik bij de RLD (NLA, IVW ILENT) onderzoek deed, heb ik altijd (o.a.) uitgekeken
naar een samenhangende administratie van de vooroorlogse Bewijzen van Luchtwaardigheid.
En ook heb ik er regelmatig gericht naar gezocht en bij de relevante personen naar gevraagd.
Wat het Eerste register betreft heeft dat vrijwel niets opgeleverd, en van het Tweede Register
heeft dit geresulteerd in een min of meer redelijke lijst die ik hieronder op het tweede deel
van deze pagina laat volgen.
Zoals uit de titel van deze pagina duidelijk blijkt, dit zijn zeer incomplete lijsten die
nadrukkelijk aanvulling behoeven. Uw bijdrage(n) zullen dan ook zeer op prijs worden gesteld!
Zoals ik zei, samenhangend heb ik er niets van teruggevonden, e.e.a. is dus gebaseerd op
zeer fragmentarische minuscule details die ik her en der (o.a.) in mijn eigen archief heb
aangetroffen. Dus nogmaals, uw aanvullingen zijn zéér welkom.
Hieronder treft u dus een nog zeer incomplete lijst van BvL-aanvragen aan waarvoor het RSL een
advies moest uitbrengen t.a.v. het uitreiken van het BvL.
Een interessante aspect hiervan is, dat het de (doorgestuurde) aanvragen voor BvL's betreft
voor toestellen die niet automatisch kandidaat voor een van de registers waren.
Ook de aanvragen voor de Bewijzen van Deugdelijkheid t.b.v. van voor Export bestemde toestellen
en voor motoren zijn vastgelegd.
Dit alles vond zijn neerslag in de maandverslagen van de RSL, waarin niet alleen gemeld werd
welke aktiviteiten waren ondernomen teneinde adviezen te geven betreffende de BvL's en BvD's
van in aanbouw genomen toestellen, maar ook de keuring van motoren en keuring van reparaties en
wijzigingen werden vermeld.
Hieronder geef ik een opsomming van de in die maandverslagen over genoemde periode gemelde
aktiviteiten.
Dit onderzoek heeft al diverse interessante nieuwtjes opgeleverd waarvan ik op de pagina
"kandidaten" en in de vragenrubriek al melding heb gemaakt.
 
NB.
- In veel gevallen staat bij de opgave het (toekomstige) kenmerk, maar niet altijd en dus heb ik nogal eens het uiteindelijk
opgenomen kenmerk toegevoegd. Dat het hier genoemd wordt betekent dus in die gevallen niet dat het op het moment van de aanvraag
al bekend was. Als die kennis voor u van belang is, kunt u mij via 'contact' benaderen.
- De hier genoemde data zijn niet de officiële data van de BvL/D aanvraag maar de datum waarop de Luchtvaartdienst(LVD) het
BvL-verzoek doorstuurde naar het RSL voor genoemd advies. Daarin was de LVD wél vrij consequent, u kunt er dan ook vanuit gaan dat
de feitelijk aanvraagdatum enige dagen vóór de hier genoemde datum ligt.


Aanvragen Bewijzen van Luchtwaardigheid 1930 - 1934  

 1930  1931  1932  1933  1934


1930                                                            TOP

03.02.1930  F.K.43         4301    PH-AFW    BvL    Aanbouw           Koolhoven
24.03.1930  EF.85          31      PH-AFZ    BvD    Aanbouw           Pander
06.05.1930  F.VIIb-3m52    5238    CH-166    BvD    Aanbouw           NVF
11.06.1930  F.VIIb-3m52    5244    M-CPPA    BvD    Aanbouw           NVF
02.07.1930  F.IX-3m        5241    PH-AFK    BvL    Aanbouw           NVF
02.07.1930  F.XII-3m71     5242    PH-AFL    BvL    Aanbouw           NVF
19.09.1930  Wasp           3217    -         BvD    Motor             KLM
19.09.1930  Wasp           3219    -         BvD    Motor             KLM
22.09.1930  Wasp R         3220    -         BvD    Motor             KLM
22.09.1930  Wasp R         3222    -         BvD    Motor             KLM
22.09.1930  Wasp R         3384    -         BvD    Motor             KLM
22.09.1930  Wasp R1340c    3221    -         BvD    Motor             KLM
22.09.1930  Wasp R1340c    3223    -         BvD    Motor             KLM
22.09.1930  Wasp R1340c    3224    -         BvD    Motor             KLM
29.09.1930  F.XII-3m71     5246    PK-AFH    BvL    Aanbouw           NVF
29.09.1930  F.XII-3m71     5247    PK-AFI    BvL    Aanbouw           NVF
    In het overzicht van maart 1931 was het beoogde kenmerk gewijzigd in PH-AFU.
    Zie hiervoor ook het commentaar bij PH-AFV in het Tweede Register.
01.11.1930  F.VIIb-3m52    5195    CH-165    -      Reparatie         NVF
13.11.1930  EH.120         36      PH-AFP    BvL    Aanbouw           Pander
13.11.1930  EG.100         37      PK-SAH    BvD    Aanbouw           Pander
08.12.1930  F.VIIb-3m52    5262    PH-AFR    BvD    Aanbouw           NVF
08.12.1930  F.VIIb-3m52    5263    PH-AFS    BvD    Aanbouw           NVF
10.12.1930  Titan          5192    -         BvD    Motor             KLM
10.12.1930  Titan          5193    -         BvD    Motor             KLM
10.12.1930  Titan          5194    -         BvD    Motor             KLM
10.12.1930  Titan          5195    -         BvD    Motor             KLM
10.12.1930  Titan          5196    -         BvD    Motor             KLM
10.12.1930  Titan          5197    -         BvD    Motor             KLM
16.12.1930  F.VIIb-3m52    5237    PH-AFT    BvL    Aanbouw           NVF
31.12.1930  F.XIV-3m       5107    PH-AEW    BvL    Aanbouw           NVF
31.12.1930  Algol          46004   -         BvD    Motor             NVF
31.12.1930  Algol          46006   -         BvD    Motor             NVF
31.12.1930  Algol          46007   -         BvD    Motor             NVF
 
Opm. de F IX No.5241, inschrijvingskenmerk PH-AFK werd weer in de fabriek
teruggebracht. alwaar nog enige wijzigingen zullen worden aangebracht
.
 

1931                                                            TOP
09.01.1931  F.VIIb-3m      5262    PH-AFR    BvL    Aanbouw           NVF
09.01.1931  F.VIIb-3m      5263    PH-AFS    BvL    Aanbouw           NVF
21.01.1931  Wasp           3202    -         BvD    Motor             NVF
03.02.1931  Titan 5BC      5187    -         BvD    Motor             KLM
03.02.1931  Titan 5BC      5222    -         BvD    Motor             KLM
03.02.1931  Titan 5BC      5223    -         BvD    Motor             KLM
12.02.1931  EF.85          38      PH-AFX    BvD    Aanbouw           Pander
12.02.1931  EF.85          39      PH-AIA    BvD    Aanbouw           Pander
12.02.1931  EF.85          40      PH-AIB    BvD    Aanbouw           Pander
13.02.1931  Walter NZ70    10290   -         BvD    Motor             NLS
00.02.1931  F.IX-3m        5106    PH-AGA    BvL    Reparatie         KLM
02.03.1931  F.XII-3m       5284    PH-AFV    BvL    Aanbouw           NVF
    In het overzicht van april 1931 was het beoogde kenmerk gewijzigd in PH-AFU.
    In het overzicht van mei 1931 was het beoogde kenmerk weer gewijzigd in PH-AFV.
    Zie hiervoor ook het commentaar bij PH-AFV in het Tweede Register.
02.03.1931  F.XII-3m       5285    PK-AFI    BvL    Aanbouw           NVF
    In het overzicht van april 1931 was het beoogde kenmerk gewijzigd in PH-AFV.
    In het overzicht van mei 1931 was het beoogde kenmerk weer gewijzigd in PH-AFU.
    Zie hiervoor ook het commentaar bij PH-AFV in het Tweede Register.
02.03.1931  F.K.44         4401    -         BvL    Aanbouw           Koolhoven
   Dit was de eerste, maar niet afgebouwde F.K.44. Bleef tot oktober 1932 in het Aanbouw-overzicht vermeld!
    Toen stond er: "Voorgesteld werd de tot nu toe voorkomende aanvraag voor een BvL (aanvraag No 12/7a/11
    dd. 2-3-31) voor een FK 44 van Koolhoiven te laten vervallen"

09.03.1931  F.IX-3m        5106    PH-AGA    BvL    Reparatie         KLM
26.03.1931  F.VIIb-3m      5286    PH-AGX    BvD    Aanbouw           NVF
26.03.1931  F.VIIb-3m      5287    PH-AIC    BvD    Aanbouw           NVF
28.03.1931  F.VIIb         5236    PH-AFO    BvL    Reparatie         KLM
28.03.1931  Titan 5Bc      5002    -         BvD    Motor             KLM
28.03.1931  Titan 5Bc      5015    -         BvD    Motor             KLM
28.03.1931  Titan 5Bc      5063    -         BvD    Motor             KLM
30.03.1931  Jupiter 9Ab    4269    -         BvD    Motor             KLM
30.03.1931  Jupiter 9Ab    4286    -         BvD    Motor             KLM
30.03.1931  Jupiter 9Ab    4287    -         BvD    Motor             KLM
30.03.1931  Jupiter 9AeX   4288    -         BvD    Motor             KLM
30.03.1931  Jupiter 9Ab    4289    -         BvD    Motor             KLM
30.03.1931  Jupiter 9Ab    4290    -         BvD    Motor             KLM
30.03.1931  Jupiter 9AeX   4291    -         BvD    Motor             KLM
31.03.1931  Wasp R1340c    3991    -         BvD    Motor             KLM
31.03.1931  Wasp R1340c    3992    -         BvD    Motor             KLM
31.03.1931  Wasp R1340c    3993    -         BvD    Motor             KLM
07.04.1931  F.K.44         4402    PH-AJM    BvL    Aanbouw           Koolhoven
07.04.1931  F.K.45         4501    PH-AIF    BvL    Aanbouw           Koolhoven
00.04.1931 Werden de Veritas-bewijzen voor Walter motor 10294 gecontroleerd en goed bevonden.
              Sterkteberekeningen van het staartwiel van de PH-AGA werden nagegaan.
              Advies omtrent de RTZ (?HD) werd gegeven.
12.05.1931  EF.85          38      PH-AFX    BvL    Aanbouw           Pander
18.05.1931  F.VIIb-3m      5286    PH-AGX    BvL    Aanbouw           NVF
07.05.1931  Titan 5Bc      5234    -         BvD    Motor             KLM
07.05.1931  Titan 5Bc      5235    -         BvD    Motor             KLM
07.05.1931  Titan 5Bc      5236    -         BvD    Motor             KLM
   In het verslag over juni 1931 wordt voor dit drietal motoren de c/n's 5234, 5236 en 5237 opgegeven.
21.05.1931  Wasp R1340c    3994    -         BvD    Motor             KLM
21.05.1931  Wasp R1340c    3995    -         BvD    Motor             KLM
21.05.1931  Wasp R1340c    3996    -         BvD    Motor             KLM
21.05.1931  Wasp R1340c    3997    -         BvD    Motor             KLM
21.05.1931  Wasp R1340c    3998    -         BvD    Motor             KLM
21.05.1931  Wasp R1340c    3999    -         BvD    Motor             KLM
02.06.1931  Walter NZ 70   10246   -         BvD    Motor             NLS
10.06.1931  Curtiss Jr     1105    PH-AGZ    BvL    Aanbouw           Aviolanda
10.06.1931  Szekly SR      916     -         BvD    Motor             Aviolanda
   In de latere opgaven wordt voor beide aanvragen als aanvrager "Burgerhout" genoemd, het type motor
    als Scekely en de aanvraagdatum 20.6.1931.

20.06.1931  Titan 5Bc      5224    -         BvD    Motor             KLM
20.06.1931  Titan 5Bc      5226    -         BvD    Motor             KLM
20.06.1931  Titan 5Bc      5227    -         BvD    Motor             KLM
20.06.1931  Titan 5Bc      5231    -         BvD    Motor             KLM
20.06.1931  Titan 5Bc      5232    -         BvD    Motor             KLM
20.06.1931  Titan 5Bc      5233    -         BvD    Motor             KLM
20.06.1931  Titan 5Bc      5238    -         BvD    Motor             KLM
20.06.1931  Titan 5Bc      5239    -         BvD    Motor             KLM
23.06.1931  F.VIIa         1       PH-ADX    BvD    Vleugel/Reparatie KLM
23.06.1931  F.VIIa         2       PH-ADZ    BvD    Vleugel/Reparatie KLM
   Deze twee reparaties betreffen het aanbrengen van versterkingen.
25.06.1931  Titan 5Bc      5235    -         BvD    Motor             KLM
   Vergelijk met de opgave van 7/5!
25.06.1931  Titan 5Bc      5241    -         BvD    Motor             KLM
25.06.1931  Titan 5Bc      5242    -         BvD    Motor             KLM
00.06.1931  EC             26      PH-AEX    BvL    Reparatie         NLS
22.07.1931  F.XII-3m       5291    PH-AID    BvD    Aanbouw           NVF
22.07.1931  F.XII-3m       5292    PH-AIE    BvD    Aanbouw           NVF
24.07.1931  Jupiter        1034    -         BvD    Motor             KLM
   In oktober 1931 bleek bij een bezoek aan de werkplaats op Waalhaven dat deze motor afgeschreven was.
00.07.1931
Aanvraag BvD voor PH-AIA (39) verwisseld voor BvL aanvraag en Advies gegeven op 8.7.1931.
              Op 17.7.1931 werden ladingsvoorschriften voor PH-AGA en PH-AFK afgegeven.
              Op 31.7.1931 werd advies gegeven betreffende de BvL-verlenging van PH-AEJ en PH-ACJ en
              voor de BvD-verlenging van de Titan motor 5072.

08.08.1931  Walter NZ70    10295   -         BvD    Motor             NLS
15.08.1931  Wasp R1340c    4223    -         BvD    Motor             KLM
15.08.1931  Wasp R1340c    4224    -         BvD    Motor             KLM
15.08.1931  Wasp R1340c    4225    -         BvD    Motor             KLM
15.08.1931  Wasp R1340c    4304    -         BvD    Motor             KLM
15.08.1931  Wasp R1340c    4305    -         BvD    Motor             KLM
15.08.1931  Wasp R1340c    4306    -         BvD    Motor             KLM
15.08.1931  Wasp R1340c    4307    -         BvD    Motor             KLM
15.08.1931  Hornet R1860c  1189    -         BvD    Motor             KLM
15.08.1931  Hornet R1860c  1155    -         BvD    Motor             KLM
15.08.1931  Cyclone R1820e 17787   -         BvD    Motor             KLM
15.08.1931  Cyclone R1820e 17785   -         BvD    Motor             KLM
00.08.1931 Op 14.8.1931 advies gegeven voor BvL van Pander PK-SAH (c/n 37).
              BvL voor PH-AJM nog niet voor het aangevraagde gewicht, wèl een voorlopig BvL.
02.09.1931  F.VIII         5034    PH-AEF    BvL    Reparatie         KLM
03.09.1931  Walter NZ 70   10239   -         BvD    Motor             NLS
03.09.1931  Walter NZ 70   10241   -         BvD    Motor             NLS
16.09.1931  Pander P.III   41      PH-AIK    BvD    Aanbouw           Pander
26.09.1931  Klemm VL 25    213     PH-AIG    BvL    Aanbouw           Rasker en Stoll
26.09.1931  F.II           1500    PH-RSL    BvL    Aanbouw           Rijksstudiedienst
00.09.1931 Een berekening t.b.v. F.K.44 PH-AJM (4402) is nog in behandeling, er is een
              voorlopig BvL afgegeven
.
12.10.1931  Pander EC      22      PH-ADW    BvL    Reparatie         NLS
   Incident 4.10.1931, zie crasharchief.
   PH-ADW had c/n 23, de genoemde 22 hoort bij PH-ADV die al het jaar daarvoor verongelukt was.

16.10.1931  F.XII-3m       5300    PH-AIH    BvD    Aanbouw           NVF
16.10.1931  F.XII-3m       5301    PH-AII    BvD    Aanbouw           NVF
16.10.1931  F.XII-3m       5302    PH-AIJ    BvD    Aanbouw           NVF
16.10.1931  F.K.44         4402    PH-AJM    BvL    Reparatie         NLS
   Incident 27.9.1931, zie crasharchief.
17.10.1931  F.XII-3m       5191    PH-AID    BvL    Aanbouw           KLM
23.10.1931  F.XII-3m       5192    PH-AIE    BvL    Aanbouw           KLM
   De twee bovenstaande aanvragen betreffen een wijziging van BvD in BvL en boven is een
    vergissing gemaakt in de constructienummers.
23.10.1931  Zögling        1       PH-1      BvL    Reparatie         Zweefclub A'dam
   Incident 00.10.1931, zie crasharchief.
26.10.1931  F VIII         5046    PH-AEI    BvL    Reparatie         KLM
00.10.1931  Hermes         2413    -         BvD    Motor             NLS
03.11.1931  F.XII-3m       5303    SE-ACZ    BvL    Aanbouw           NVF
03.11.1931  Walter NZ 70   10298   -         BvD    Motor             NLS
28.11.1931  F.K.43         4302    PH-AIL    BvL    Aanbouw           Koolhoven
   Mèt Hermes-motor 2413, zie 16.10.1931.
30.11.1931  EF.85          40      PH-AIB    BvL    Aanbouw           Pander
01.12.1931  EH 120         36      PH-AFP    BvL    Reparatie         NLS
   Incident 16.10.1931, zie crasharchief. In de opgave van april 1932 wordt kenmerk PH-AIT genoemd.
03.12.1931  Walter NZ 70   10300   -         BvD    Motor             NLS
14.12.1931  Pander P.III   41      PH-AIK    BvL    Aanbouw           Pander           
14.12.1931  Wasp R1340c    4529    -         BvD    Motor             KLM
14.12.1931  Wasp R1340c    4531    -         BvD    Motor             KLM
14.12.1931  Wasp R1340c    4532    -         BvD    Motor             KLM
14.12.1931  Wasp R1340c    4533    -         BvD    Motor             KLM
14.12.1931  Wasp R1340c    4534    -         BvD    Motor             KLM
14.12.1931  Wasp R1340c    4535    -         BvD    Motor             KLM
14.12.1931  Wasp R1340c    4536    -         BvD    Motor             KLM
14.12.1931  Wasp R1340c    4537    -         BvD    Motor             KLM
14.12.1931  Wasp R1340c    4538    -         BvD    Motor             KLM
14.12.1931  Wasp R1340c    4539    -         BvD    Motor             KLM
14.12.1931  Wasp R1340c    4540    -         BvD    Motor             KLM
  In december contrôle op herstelling PH-AFK met installatie van drie Jupiter motoren (2264, 2275 en 4288).

1932                                                                  TOP
11.01.1932  Gipsy II       2231    -         BvD    Motor             KLM
12.01.1932  F.VIIb-3m      5306    PH-AIM    BvL    Aanbouw           NVF
12.01.1932  F.VIIb-3m      5307    PH-AIN    BvL    Aanbouw           NVF
12.01.1932  Wasp C         4309    -         BvD    Motor             NVF
12.01.1932  Wasp C         4310    -         BvD    Motor             NVF
12.01.1932  Wasp C         4311    -         BvD    Motor             NVF
02.02.1931  F.K.43         4303    PH-AJT    BvL    Aanbouw           Koolhoven
   Op 3.2.1932 werd definitief advies gegeven over de Klemm VL 213 (PH-AIG)
   Op 19.2.1932 werd definitief advies gegeven over de Curtiss Junior 1105 (PH-AGZ)
22.02.1932  F.XVIII        5308    PH-AIO    BvL    Aanbouw           NVF
22.02.1932  F.XVIII        5309    PH-AIP    BvD    Aanbouw           NVF
22.02.1932  F.XVIII        5310    PH-AIQ    BvD    Aanbouw           NVF
22.02.1932  F.XVIII        5311    PH-AIR    BvD    Aanbouw           NVF
22.02.1932  F.XVIII        5312    PH-AIS    BvD    Aanbouw           NVF
22.02.1932  F.VIIb-3m      5324    ?         BvD    Aanbouw           NVF
   Deze aanvraag (L8B-7) verviel in juni 1933 en werd toen per 26.6.1933 vervangen

   door BvL-aanvraag L8B-42.
   De bestemming van dit toestel blijft een mysterie, zie de vragenrubriek No. 31!
19.03.1932  Titan 5Bc      5192    -         BvD    Motor             NVF
19.03.1932  Titan 5Bc      5194    -         BvD    Motor             NVF
19.03.1932  Titan 5Bc      5112    -         BvD    Motor             NVF
19.03.1932  Titan 5Bc      5079    -         BvD    Motor             NVF
24.03.1932  Titan 5Bc      5195    -         BvD    Motor             NVF
24.03.1932  Titan 5Bc      5197    -         BvD    Motor             NVF
29.03.1932  Zögling        1       PH-1      BvL    Reparatie         Zweefclub A'dam
   Bij de eerste vlucht op 28.3.1931 na de reparatie van 23.10.1931 weer ernstig beschadigd.
06.04.1932  Zögling        -       PH-9      BvL    Aanbouw           Haaksma Delft
   In het verslag over mei wordt als type Zögling, en in dat van december 1932
    wordt kenmerk PH-9 genoemd.

08.04.1932  F.VIIa         5005    CH-157    BvL    Reparatie         NVF
   Deze aanvraag werd de volgende maand weer ingetrokken.
08.04.1932  Walter NZ 70   10301   -         BvD    Motor             NLS
08.04.1932  Wasp C1        4732    -         BvD    Motor             KLM
08.04.1932  Wasp C1        4733    -         BvD    Motor             KLM
08.04.1932  Wasp C1        4734    -         BvD    Motor             KLM
08.04.1932  Wasp C1        4735    -         BvD    Motor             KLM
08.04.1932  Wasp C1        4736    -         BvD    Motor             KLM
08.04.1932  Wasp C1        4737    -         BvD    Motor             KLM
08.04.1932  Wasp C1        4738    -         BvD    Motor             KLM
08.04.1932  Wasp C1        4739    -         BvD    Motor             KLM
08.04.1932  Wasp C1        4740    -         BvD    Motor             KLM
08.04.1932  Wasp C1        4741    -         BvD    Motor             KLM
08.04.1932  Wasp C1        4742    -         BvD    Motor             KLM
08.04.1932  Wasp C1        4743    -         BvD    Motor             KLM
08.04.1932  Wasp C1        4748    -         BvD    Motor             KLM
08.04.1932  Wasp C1        4749    -         BvD    Motor             KLM
08.04.1932  Wasp C1        4750    -         BvD    Motor             KLM
19.04.1932  Kassel 12      ?       PH-20     BvL    Reparatie         ANZC
   Incident 00.03.1932, zie crasharchief.
19.04.1932  Cirrus III     301     -         BvD    Motor             NLS
25.04.1932  Multipro       42      PH-AIU    BvL    Aanbouw           Pander
   Op 22.6.1932 wordt de aanvraag voor een BvL nogmaals ingeboekt, met de opmerking dat het gewijzigd
    was in de BvL. Maar dat was al zo...

25.04.1932  Multipro       43      PH-AIV    BvL    Aanbouw           Pander
   Op 7.12.1932 wordt de aanvraag voor een BvL nogmaals ingeboekt.
25.04.1932  Multipro       44      PH-AIX    BvL    Aanbouw           Pander
   De aanvraag voor deze twee Panders (L17B-3) wordt in het verslag over oktober 1932 genoemd
    met als aanvraagdatum 22.6.1932.
    En op 4.3.1933 werd de aanvraag voor c/n 44 nogmaals ingeboekt.
11.05.1932  F.VIIb-3m      5022    NC3313    BvL    Reparatie         KLM
    Dit betrof de F.VIIb van dhr. R. Adrian die tijdens het transport beschadigd werd.

    In het verslag over juli/augustus 1932 wordt (het foutieve) kenmerk NC1313 genoemd.
    En in dat van januari is het NCB13 geworden, en nog later NCB-13...
17.05.1932  Wasp C1        4753    -         BvD    Motor             KLM
17.05.1932  Wasp C1        4754    -         BvD    Motor             KLM
17.05.1932  Wasp C1        4755    -         BvD    Motor             KLM
17.05.1932  Wasp C1        4756    -         BvD    Motor             KLM
17.05.1932  Wasp C1        4757    -         BvD    Motor             KLM
27.05.1932  AZ.1           2       PH-8      BvL    Aanbouw           Delftsche AC
    Op 3.6.1932 werd deze BvL-aanvraag nogmaals ingeboekt.
28.05.1932  AZ.1           4       PH-7      BvL    Aanbouw           ZC Groningen
   Op 3.6.1932 werd deze BvL-aanvraag nogmaals ingeboekt.
30.05.1932  Zögling        -       PH-4      BvL    Aanbouw           Franx
02.06.1932  AZ.1           3       PH-6      BvL    Aanbouw           ZC Leeuwarden
17.06.1932  Zögling RRG    -       PH-5      BvL    Aanbouw           ZC Amsterdam
   
Op 21.6.1932 werd deze BvL-aanvraag nogmaals ingeboekt.
22.06.1932  F.VIIb-3m      5328    PH-AIW    BvD    Aanbouw           NVF
22.06.1932  Multipro       42      PH-AIU    BvL    Aanbouw           Pander
05.07.1932  Zögling RRG    -       PH-10     BvL    Aanbouw           Leidsch AC
05.07.1932  Zögling RRG    -       PH-22     BvL    Aanbouw           Delftsche AC
06.07.1932  Cirrus III     452/3   -         BvD    Motor             NLS
20.07.1932  F.XVIII        5309    PH-AIP    BvL    Aanbouw           KLM
30.07.1932  F.XX           ?       -         BvL    Aanbouw           CIDNA
   Dit was aanvraag L8B-21 voor drie voor CIDNA te bouwen F.XX's. Al op 30.8.1932 werd de aanvraag ingetrokken.
   Er is uiteindelijk slechts één F.XX gebouwd, de PH-AIZ (5347) die uiteindelijk wel in Frankrijk terechtkwam

   als F-APEZ
. Zie ook de aanvraag per 13.12.1932.
18.08.1932  Bird BK        2057    NC73V     BvL    Aanbouw           Sprakel
25.08.1932  F.VIIa         2       PH-ADZ    BvL    Reparatie         KLM
   Deze herstelling hield in: "wyziging motoren type resp. opstelling van de motoren in dit vliegtuig"
03.09.1932  Titan 5Bc      5248    -         BvD    Motor             NVF
03.09.1932  Titan 5Bc      5249    -         BvD    Motor             NVF
03.09.1932  Titan 5Bc      5250    -         BvD    Motor             NVF
05.09.1932  F.VIIb-3m      5328    PH-AIW    BvL    Aanbouw           NVF
   "Behoort aan Air Orient en is naar Frankrijk vertrokken. (F-ABMU)."
    Dit kenmerk moet natuurlijk F-AMBU zijn!
00.09.1932
     Ook in september 1932 werd de wijziging aan PH-AFL (staartsteun - staartwiel) gecontroleerd.
07.10.1932  Wasp V8:1      4755    -         BvD    Motor             KLM
10.10.1932  F.VIII         5045    PH-AEH    BvL    Reparatie         KLM
   Deze herstelling hield in: "wyziging motoren type resp. opstelling van de motoren in dit vliegtuig"
13.10.1932  EF 85          39      PH-AIA    BvL    Reparatie         NLS
13.10.1932  F.K.45         4501    PH-AIF    BvL    Reparatie         NLS
21.10.1932  F.K.44         4402    PH-AJM    BvL    Reparatie         Mees
26.10.1932  Multipro       42      PH-AIU    BvL    Reparatie         Nierstrasz
27.10.1932  EG 100         45      Y 1       BvL    Aanbouw           Pander
   Deze Pander werd in Nederlands-Indië ingeschreven als PK-SAJ.
24.11.1932  F.K.46         4601    PH-AJH    BvL    Aanbouw           Koolhoven
    In het verslag over januari 1933 wordt deze aanvraag(L11B-10) genoemd met aanvraagdatum 23.11.1932.
00.11.1932
    Ook in november werd de reparatie van een Zweeds verkeersvliegtuig type F.XII-3m No. 5303 PE-ACZ

    gecontroleerd en een verklaring afgegeven.
    HD: Kenmerk moet natuurlijk SE-ACZ zijn!
01.12.1932  Kiebitz        93      PH-AJC    BvL    Aanbouw           Tempelman
   Aanvraag vervallen in juli 1933.
13.12.1932  F.XX-3m        5347    PH-AIZ    BvL    Aanbouw           NVF
17.12.1932  Cyclone F      21024   -         BvD    Motor             KLM
17.12.1932  Cyclone F      21025   -         BvD    Motor             KLM
17.12.1932  Cyclone F      21026   -         BvD    Motor             KLM
28.12.1932  EK 80          24      PH-AEJ    BvL    Reparatie         Pander

1933                                                                  TOP
04.01.1933  F.VIII         5046    PH-AII    BvL    Reparatie         KLM
   Deze herstelling hield in: "wyziging motoren type resp. opstelling van de motoren in dit vliegtuig"

16.01.1933  Zögling        -       PH-11     BvL    Aanbouw           Arnhemsche ZC
16.01.1933  Cyclone F      21027   -         BvD    Motor             KLM
16.01.1933  Cyclone F      21028   -         BvD    Motor             KLM
18.01.1933  F.XVIII        5312    PH-AIS    BvL    Aanbouw           KLM
19.01.1933  P-2            29      PH-AGN    BvL    Reparatie         Lammertz
04.02.1933  F.K.47         4701    PH-EJR    BvL    Aanbouw           Koolhoven
   Aanvraag vervallen in juli 1933, nieuwe aanvraag 9.9.1933.
15.02.1933  S.4            46      PH-OST    BvL    Aanbouw           Pander
   Op 6.12.1933 werd de BvL-aanvraag nog eens bij het RSL ingeboekt.
25.02.1933  Klemm          213     PH-AIG    BvL    Reparatie         Rasker
   In juli 1933 aanvraag vervallen wegens ongeval.
25.02.1933  Grüne Post     -       PH-13     BvL    Aanbouw           Rooyakkers
27.02.1933  AZ.1           4       PH-7      BvL    Reparatie         ZC Groningen
04.03.1933  Multipro       44      PH-AIX    BvL    Aanbouw           Pander
12.03.1934  DC-2           -       -         BvL    Aanbouw           NVF
   Deze aanvraag (L7B-51) verviel in september 1934.
14.03.1933  F.IX           5109    PH-AGA    BvL    Reparatie         KLM
   
Deze herstelling hield in: "wyziging motoren type resp. opstelling van de motoren in dit vliegtuig"
18.03.1933  EK 80          47      PH-AJB    BvL    Reparatie         Pander
28.03.1933  Cyclone R1820F 21118   -         BvD    Motor             KLM
28.03.1933  Cyclone R1820F 21119   -         BvD    Motor             KLM
28.03.1933  Cyclone R1820F 21120   -         BvD    Motor             KLM
28.03.1933  Cyclone R1820F 21121   -         BvD    Motor             KLM
30.03.1933  Walter NZ 70   10302   -         BvD    Motor             NLS
11.04.1933  F.XVIIIa       5350    -         BvL    Aanbouw           NVF
   Deze aanvraag (L8B-38) levert problemen op.
    - c/n 5350 was een F.VII die naar Spanje ging als EC-AAU.
    - In het verslag van juni 1933 worden èn L8B-36 (F.18a, 5350) èn L8B-42 (F.7b 5350) genoemd.
    Aanvraag vervallen in juli 1933.
11.04.1933  F.XXXVI        5348    PH-AJA    BvL    Aanbouw           NVF
   Deze aanvraag (L8B-37) wordt in het verslag over september 1934 nogmaals genoemd.
14.04.1933  F.K.43         4304    PH-AJJ    BvL    Aanbouw           KLM
08.05.1933  Cyclone R1820  21127   -         BvD    Motor             KLM
08.05.1933  Cyclone R1820  21128   -         BvD    Motor             KLM
08.05.1933  Cyclone GR1820 21111   -         BvD    Motor             KLM
08.05.1933  Cyclone GR1820 21112   -         BvD    Motor             KLM
08.05.1933  Cyclone GR1820 21113   -         BvD    Motor             KLM
08.05.1933  Cyclone GR1820 21114   -         BvD    Motor             KLM
12.05.1933  Super Zögling  2       PH-14     BvL    Aanbouw           Van Goor d.O.
31.05.1933  Hornet T1C1    1776    -         BvD    Motor             KLM
31.05.1933  Hornet T1C1    1799    -         BvD    Motor             KLM
31.05.1933  Hornet T1C1    1800    -         BvD    Motor             KLM
01.06.1933  AZ.2           5       -         BvL    Aanbouw           ACvZ
03.06.1933  Wasp T1D1      5104    -         BvD    Motor             KLM
03.06.1933  Wasp T1D1      5105    -         BvD    Motor             KLM
03.06.1933  Wasp T1D1      5106    -         BvD    Motor             KLM
26.06.1933  F.VIIb-3m      5324    -         BvL    Aanbouw           NVF
   Zie ook aanvraag d.d. 22.2.1932
26.06.1933  F.VIIb-3m      5350    EC-AAI    BvL    Aanbouw           NVF
   Zie ook aanvraag d.d. 11.4.1933.
26.06.1933  F.VIIb-3m      5351    EC-AUA    BvL    Aanbouw           NVF
14.07.1933  F.K.43         4305    PH-AJK    BvL    Aanbouw           KLM
14.07.1933  F.K.43         4306    PH-AJL    BvL    Aanbouw           KLM
17.07.1933  Tiger Moth     3190    PH-AJG    BvL    Aanbouw           NLS
15.08.1933  Gipsy Major    5157    -         BvD    Motor             KLM
15.08.1933  Gipsy Major    5291    -         BvD    Motor             KLM
15.08.1933  Gipsy Major    5292    -         BvD    Motor             KLM
18.08.1933  EK 80          47      PH-AJB    BvL    Reparatie         NLS
18.08.1933  Fliege II      -       -         BvL    Aanbouw           Camphuis, Noordwyk
   In het verslag over september 1933 staat als inboekdatum 21.8.1933.

   In het verslag over januari 1934 staat "vervallen"

23.08.1933  F.K.41         4106    PH-AJN    BvL    Aanbouw           Koolhoven
26.08.1933  Waco           3790    PH-MAG    BvL    Aanbouw           v.d. Leeuw
26.08.1933  Hornet T1C1    1802    -         BvD    Motor             KLM
30.08.1933  F.VIIb-3m      5352    EC-UAA    BvD    Aanbouw           NVF
30.08.1933  F.VIIb-3m      5353    20-1      BvD    Aanbouw           NVF
03.09.1933  Gipsy I        1436    -         BvD    Motor             NLS
08.09.1933  F.XII          5291    PH-AID    BvL    Wijziging         KLM
09.09.1933  F.K.47         4701    PH-EJR    BvL    Reparatie         Jonker Roelants
11.09.1933  F.XII          5284    PH-AFV    BvL    Wijziging         KLM
23.09.1933  Gipsy I        1437    -         BvD    Motor             NLS
23.09.1933  Gipsy I        1438    -         BvD    Motor             NLS
27.09.1933  Serval         9603    -         BvD    Motor             NVF
27.09.1933  Serval         9604    -         BvD    Motor             NVF
27.09.1933  Serval         9605    -         BvD    Motor             NVF
30.09.1933  R-975-E-2      12739   -         BvD    Motor             Pander
30.09.1933  R-975-E-2      12743   -         BvD    Motor             Pander
30.09.1933  R-975-E-2      12744   -         BvD    Motor             Pander
03.10.1933  EK 80          26      PH-AEX    BvL    Wijziging         NLS
05.10.1933  F.XXII         5357    PH-AJP    BvL    Aanbouw           NVF
05.10.1933  Grunau Baby    101     PH-17     BvL    Aanbouw           ACvZ
17.10.1933  Gipsy I        1439    -         BvD    Motor             NLS
06.11.1933  F.K.48         4801    PH-AJX    BvL    Aanbouw           Koolhoven
06.11.1933  Wasp T1D1      5428    -         BvD    Motor             KLM
06.11.1933  Wasp T1D1      5429    -         BvD    Motor             KLM
06.11.1933  Wasp T1D1      5430    -         BvD    Motor             KLM
06.11.1933  Wasp T1D1      5431    -         BvD    Motor             KLM
06.11.1933  Wasp T1D1      5432    -         BvD    Motor             KLM
06.11.1933  Wasp T1D1      5433    -         BvD    Motor             KLM
06.11.1933  Wasp T1D1      5434    -         BvD    Motor             KLM
06.11.1933  Wasp T1D1      5434    -         BvD    Motor             KLM
02.12.1933  Wasp T1D1      5478    -         BvD    Motor             KLM
02.12.1933  Wasp T1D1      5479    -         BvD    Motor             KLM
02.12.1933  Wasp T1D1      5480    -         BvD    Motor             KLM
02.12.1933  Wasp T1D1      5481    -         BvD    Motor             KLM
05.12.1933  F.XXII         5358    PH-AJQ    BvL    Aanbouw           NVF
05.12.1933  F.XXII         5359    PH-AJR    BvL    Aanbouw           NVF
05.12.1933  F.XXII         5360    PH-AJR    BvL    Aanbouw           NVF
06.12.1933  S.4            46      PH-OST    BvL    Wijziging         Studiecomite
13.12.1933  F.K.43         4304    PH-AJJ    BvL    Wijziging         Koolhoven
13.12.1933  F.K.43         4305    PH-AJK    BvL    Wijziging         Koolhoven
13.12.1933  F.K.43         4306    PH-AJL    BvL    Wijziging         Koolhoven

1934                                                            TOP
02.01.1934  Gipsy Major    5414    -         BvD    Motor             KLM
02.01.1934  Gipsy Major    5415    -         BvD    Motor             KLM
02.01.1934  Gipsy Major    5418    -         BvD    Motor             KLM
09.01.1934  Wasp T1D1      5482    -         BvD    Motor             KLM
09.01.1934  Wasp T1D1      5483    -         BvD    Motor             KLM
09.01.1934  Wasp T1D1      5484    -         BvD    Motor             KLM
09.01.1934  Wasp T1D1      5485    -         BvD    Motor             KLM
09.01.1934  Wasp T1D1      5486    -         BvD    Motor             KLM
09.01.1934  Wasp T1D1      5487    -         BvD    Motor             KLM
09.01.1934  Wasp T1D1      5488    -         BvD    Motor             KLM
09.01.1934  Wasp T1D1      5489    -         BvD    Motor             KLM
20.01.1934  F.XII          5292    PH-AJE    BvL    Wijziging         KLM
12.02.1934  F.K.46         4602    PH-FKA    BvL    Aanbouw           Koolhoven
12.02.1934  F.K.46         4603    PH-FKB    BvL    Aanbouw           Koolhoven
12.02.1934  F.K.46         4604    PH-FKC    BvL    Aanbouw           Koolhoven
12.02.1934  F.K.46         4605    PH-FKD    BvL    Aanbouw           Koolhoven
12.02.1934  F.K.46         4606    PH-LPS    BvL    Aanbouw           Koolhoven
01.03.1934  H-1            5       PH-24     BvL    Aanbouw           ACvZ
   Op deze aanvraag stond c/n 5, i.p.v. de 18 die op het BvI van de PH-24 stond.
12.03.1934  DC-2           1317    PH-AJU    BvL    Aanbouw           Fokker
   Deze aanvraag (L22-93-14) verviel in september 1934.
19.03.1934  F.K.46         4601    PH-AJH    BvL    Reparatie         NLS
03.04.1934  F.VIII         5045    PH-AEH    BvL    Wijziging         KLM
03.04.1934  F.XVIII        5312    PH-AIS    BvL    Wijziging         KLM
   Betreft vliegtuig voor de West Indië vlucht. Aanvraag W1-13("voorlopig").
    In het verslag over november 1934 wordt de aanvraag onder no. L22-65-18 nogmaals ingeboekt
04.04.1934  Cyclone 39R    21111   -         BvD    Motor             KLM
04.04.1934  Cyclone 39R    21111   -         BvD    Motor             KLM
04.04.1934  Cyclone 39R    21111   -         BvD    Motor             KLM
04.04.1934  Cyclone 39R    21111   -         BvD    Motor             KLM
25.05.1934  F.IX           5106    PH-AGA    BvL    Wijziging         KLM
30.05.1934  HL1            10001   PH-DSA    BvL    Aanbouw           Delftsche Studenten AC
23.06.1934  F.VIIa         4990    PH-OTO    BvL    Wijziging         KLM
28.07.1934  EG 100         33      PH-AFM    BvL    Wijziging         NLS
01.08.1934  S.4            46      PH-OST    BvL    Wijziging         Pander
13.08.1934  Tiger Moth     3190    PH-AJG    BvL    Wijziging         NLS
30.08.1934  F.XVIII        -       -         BvL    Wijziging         KLM
05.09.1934  F.K.43         4307    PH-AKB    BvL    Aanbouw           Koolhoven
05.09.1934  F.K.43         4308    PH-AKC    BvL    Aanbouw           Koolhoven
05.09.1934  F.K.43         4309    PH-AKD    BvL    Aanbouw           Koolhoven
05.09.1934  F.K.41         4107    PH-AJZ    BvL    Aanbouw           Koolhoven
08.09.1934  F.XXXVI        5384    PH-AJA    BvL    Aanbouw           NVF
    Deze aanvraag (L22-10710) was ook in al in april 1933 ingeboekt.

06.11.1934  Van Hoos       -       PH-28     BvL    Aanbouw           Van Hoos
15.11.1934  F.XVIII        5312    PH-AIS    BvL    Wijziging         KLM
   Betreft vliegtuig voor de West Indië vlucht. Aanvraag L22-65-18.
17.11.1934  F.XXXVI        5348    PH-AJA    BvL    Wijziging         NVF
26.11.1934  Moth           5040    PH-AJI    BvL    Reparatie         Pander
 
                                                                                                                                                                                               TOP
Bewijzen van Luchtwaardigheid 1936 - 1938


Kenmerk  BvI      Ingeschreven        BvL     Uitgereikt   


PH-ABV     1         28.02.1929           1 
PH-ABX     2         28.02.1929           2          
PH-ACJ     3         28.02.1929           3          
PH-ACR     6         28.02.1929           6          
PH-ACT     4         28.02.1929           4
PH-ACT                                    4       17.08.1937 Verlengd          

PH-ADL     5         28.02.1929           5          
PH-ADN     8         28.02.1929           8          
PH-ADO     7         28.02.1929           7          
PH-ADR     64        27.06.1929           46         
PH-ADV     10        28.02.1929           10         
PH-ADW     11        28.02.1929           11      19.08.1929 Geschorst
                                                  14.09.1929 Weer uitgereikt
                                                  13.09.1930 Verlengd
                                                  11.09.1931 Verlengd
                                                  06.10.1931 Geschorst
                                                  
16.12.1931 Weer uitgereikt
                                                  12.12.1932 Verlengd

PH-ADX     9         28.02.1929           9       Vervallen, werd No. 291 van SE-AGF 
PH-ADZ     12        28.02.1929           12
PH-ADZ                                    12      02.03.1937 Verlengd
PH-ADZ                                    12      25.03.1938 Verlopen  
PH-AEB     13        28.02.1929           13
PH-AEB                                    13      31.12.1937 Verlengd

PH-AED     14        28.02.1929           14      20.12.1937 Uitgereikt
PH-AED                                    14      06.01.1937 Verlengd
PH-AED                                    14      20.12.1937 Verlengd

PH-AEF     15        28.02.1929           15         
PH-AEG     16        28.02.1929           16         
PH-AEH     17        28.02.1929           17         
PH-AEI     18        28.02.1929           18         
PH-AEJ     20        28.02.1929           20         
PH-AEN     21        28.02.1929           21         
PH-AEO     22        28.02.1929           22         
PH-AEP     25        28.02.1929           25         
PH-AEQ     68        28.06.1929           86      01.09.1928 Uitgereikt   
PH-AEQ     68        14.04.1931
PH-AER     19        28.02.1929           19
PH-AER                                    19                 Geschorst / Ingetrokken
PH-AER     287       06.08.1937           19      06.08.1937 Weer uitgereikt   
PH-AES     28        08.11.1929           63         
PH-AET     27        28.02.1929           27         
PH-AEU     23        28.02.1929           23         
PH-AEV     24        28.02.1929           24         
PH-AEW     29        30.04.1931           110        
PH-AEX     26        28.02.1929           26         
PH-AEZ     30        14.05.1929           34         
PH-AFE     31        05.03.1929                      
PH-AFF     32        11.06.1930                      
PH-AFG     33        19.06.1930                      
PH-AFH     34        19.06.1930                      
PH-AFI     35        20.11.1930           97
PH-AFI                                    97     31.12.1937 Verlengd

PH-AFJ     36        18.07.1930                      
PH-AFK     37        18.11.1930                      
PH-AFL     38        23.12.1930           101        
PH-AFM     39        23.08.1930           92
PH-AFM                                    92                Geschorst / Ingetrokken
PH-AFM                                    92     18.02.1937 Weer uitgereikt
PH-AFM                                    92     06.01.1938 Verlengd
PH-AFM                                    92     23.01.1938 Gewijzigd i.v.m. ontheffing gedeeld hoogteroer

PH-AFN     40        29.08.1930           90         
PH-AFO     41        11.10.1930                      
PH-AFP     42        02.12.1930           136        
PH-AFQ     43        18.11.1930                      
PH-AFR     44        16.03.1931           107        
PH-AFS     45        26.03.1931           109        
PH-AFT     46        31-01-1931                      
PH-AFU     47        24.03.1931                      
PH-AFU     47        07.07.1931           116        
PH-AFV     48        15.06.1931           114        
PH-AFW     49        02.03.1931                      
PH-AFX     50        09.05.1931                      
PH-AFZ     51        12.02.1931           104        
PH-AGA     52        05.10.1929           60         
PH-AGB     53        30.09.1929                      
PH-AGC     54        15.05.1929                      
PH-AGD     55        16.05.1929                      
PH-AGE     56        18.05.1929                      
PH-AGF     57        23.05.1929                      
PH-AGG     58        25.05.1929                      
PH-AGH     59        31.05.1929                      
PH-AGI     60        06.06.1929                      
PH-AGJ     61        31.07.1929                      
PH-AGK     62        13.08.1929                      
PH-AGL     63        13.08.1929                      
PH-AGM     65        27.06.1929                      
PH-AGN     66        27.06.1929           48         
PH-AGO     67        27.06.1929           49         
PH-AGP     69        20.01.1930                       
PH-AGQ     70        24.09.1929           56
PH-AGQ                                    56      08.03.1937 Verlengd

PH-AGR     71        29.10.1929           62         
PH-AGS     72        14.05.1930                      
PH-AGT     73        14.05.1930                      
PH-AGU     74        29.11.1930                      
PH-AGV     75        14.05.1930                      
PH-AGW     76        06.02.1930                      
PH-AGX     77        23.06.1931                      
PH-AGZ     78        26.09.1931           123        
PH-AHA     79        05.09.1929           57         
PH-AHB     80        18.09.1929           58
(PH-AHC)   81        niet uitgereikt      -       niet uitgereikt    
(PH-AHD)   82        niet uitgereikt      -       niet uitgereikt    
(PH-AHE)   83        niet uitgereikt      -       niet uitgereikt
PH-AHE     319       19.05.1938           324     19.05.1938 Uitgereikt   
(PH-AHF)   84        niet uitgereikt      -       niet uitgereikt    
(PH-AHG)   85        niet uitgereikt      -       niet uitgereikt
PH-AHH     86        17.05.1931           87         
(PH-AHI)   87        niet uitgereikt      -       niet uitgereikt    
(PH-AHJ)   88        niet uitgereikt      -       niet uitgereikt    
(PH-AHK)   89        niet uitgereikt      -       niet uitgereikt    
(PH-AHL)   90        niet uitgereikt      -       niet uitgereikt    
(PH-AHM)   91        niet uitgereikt      -       niet uitgereikt
PH-AHN     92        16.07.1931           88         
(PH-AHO)   93        niet uitgereikt      -       niet uitgereikt    
(PH-AHP)   94        niet uitgereikt      -       niet uitgereikt    
(PH-AHQ)   95        niet uitgereikt      -       niet uitgereikt    
(PH-AHR)   96        niet uitgereikt      -       niet uitgereikt    
(PH-AHS)   97        niet uitgereikt      -       niet uitgereikt    
(PH-AHT)   98        niet uitgereikt      -       niet uitgereikt    
(PH-AHU)   99        niet uitgereikt      -       niet uitgereikt    
(PH-AHV)   100       niet uitgereikt      -       niet uitgereikt    
(PH-AHW)   101       niet uitgereikt      -       niet uitgereikt    
(PH-AHX)   102       niet uitgereikt      -       niet uitgereikt    
(PH-AHZ)   103       niet uitgereikt      -       niet uitgereikt    
PH-AIA     104       08.07.1931           117
PH-AIA                                    117     06.12.1937 Voorlopig verlengd
PH-AIA                                    117     23.01.1938 Gewijzigd i.v.m. ontheffing gedeeld hoogteroer
PH-AIB     105       06.11.1931           129
PH-AIB                                    129     21.10.1937 Verlengd
PH-AIB                                    129     23.01.1938 Gewijzigd i.v.m. ontheffing gedeeld hoogteroer
PH-AIB     346       13.05.1939                   13.05.1939 Uitgereikt     
PH-AIC     106       31.07.1931                      
PH-AID     107       20.10.1931           126        
PH-AIE     108       31.10.1931           128
PH-AIE                                    128     18.12.1937 Gewijzigd i.v.m. versterkte vloeren, panelen en de-icers

PH-AIF     109       17.02.1932           132        
PH-AIG     110       30.09.1931           124        
PH-AIH     111       30.03.1932           135        
PH-AII     112       16.04.1932           137        
PH-AIJ     113       26.04.1932           139        
PH-AIK     114       06.02.1932                      
PH-AIL     115       11.04.1932           140        
PH-AIM     116       23.03.1932                      
PH-AIN     117       22.04.1932                      
PH-AIO     118       12.07.1932           141        
PH-AIP     119       22.07.1932           142        
PH-AIQ     120       28.09.1932           147        
PH-AIR     121       03.10.1932           149        
PH-AIS     122       06.10.1932           150        
PH-AIT     123       02.04.1932           136
PH-AIT                                    136     18.01.1937 Ingetrokken
PH-AIU     124       29.09.1932           148
PH-AIU                                    148     08.06.1937 Verlengd

PH-AIV     125       06.02.1933           153
PH-AIV                                    153     10.06.1937 Verlengd

PH-AIW     126       08.09.1932                      
PH-AIX     127       17.03.1933           154
PH-AIX                                    154                Geschorst / Ingetrokken
PH-AIX                                    154     29.05.1937 Weer uitgereikt
PH-AIX                                    154     13.04.1938 Geschorst
PH-AIX                                    154     21.05.1938 Weer uitgereikt
PH-AIZ     128       30.06.1933           163     30.06.1933 Uitgereikt   
PH-AJA     129       12.07.1934           189
PH-AJA                                    189     02.03.1937 Verlengd
PH-AJA                                    189     20.04.1937 Gewijzigd ik.v.m. weging
PH-AJA                                    189                Geschorst / Ingetrokken
PH-AJA                                    189     18.05.1938 Weer uitgereikt          
PH-AJB     130       29.03.1933                      
PH-AJC     131       12.04.1933           156
PH-AJC                                    156     14.05.1937 Voorlopig verlengd tot 29.05.1937
PH-AJC                                    156     28.05.1937 Definitief verlengd
PH-AJC                                    156     28.06.1938 Gewijzigd na keuring vliegeigenschappen
PH-AJC                                    156                Besturing alleen toegestaan voor J. Tempelman en W. van Graft

PH-AJD     132       27.05.1933                      
PH-AJE     133       27.05.1933           160     08.11.1938 Uitgereikt
PH-AJE                                    160     15.05.1937 Verlengd
PH-AJE                                    160     17.09.1937 Geschorst
PH-AJE                                    160     23.09.1937 Weer uitgereikt
PH-AJE                                    160     18.05.1938 Verlengd

PH-AJF     134       20.06.1933                      
PH-AJG     135       01.07.1933           162     28.08.1933 Uitgereikt
PH-AJG                                    162     17.09.1937 Verlengd   

PH-AJH     136       20.10.1933           167
PH-AJH                                            15.03.1937 Geschorst
PH-AJH                                            03.07.1937 Weer uitgereikt
PH-AJI     137       29.08.1933           164
PH-AJI                                    164     22.03.1937 Voorlopig verlengd
PH-AJI                                    164     25.03.1937 Verlengd
PH-AJI                                    164     01.02.1938 Geschorst
PH-AJI                                    164     07.05.1938 Weer uitgereikt
PH-AJJ     138       29.11.1933                      
PH-AJK     139       16.12.1933           173
PH-AJK                                    173     22.10.1937 Verlengd

PH-AJL     140       23.12.1933           174
PH-AJL                                    174     26.06.1937 Gewijzigd i.v.m. ladingvoorschriften
PH-AJL                                    174     27.12.1937 Verlengd
           NB. In de vooroorlogse opgaven van de Luchtvaartdienst worden voor bovenstaande
                   twee luchtvaartuigen hetzelfde BvL-nummer 173 opgegeven. Is dus niet correct.

PH-AJM     141       25.08.1931                      
PH-AJM     209       09.04.1934           122        
PH-AJN     142       28.11.1933           171
PH-AJN                                    171     09.03.1937 Verlengd
PH-AJN                                    171     07.02.1938 Geschorst
PH-AJO     143       23.12.1933                      
PH-AJP     144       27.03.1935           200
PH-AJP                                    200                Geschorst / Ingetrokken
PH-AJP                                    200     20-01-1937 Weer uitgereikt
PH-AJP                                    200     21.01.1938 Verlengd

PH-AJQ     145       25.04.1935                      
PH-AJR     146       22.05.1935           219
PH-AJR                                    219                Geschorst/Ingetrokken

PH-AJR                                    219     20-01-1937 Weer uitgereikt na vervanging van 3-bladige schroeven
PH-AJR                                    219                door 2-bladige
PH-AJR                                    219     21.01.1938 Verlengd

PH-AJS     147       02.12.1932           152
PH-AJS                                    152     24.02.1937 Voorlopig verlengd
PH-AJS                                    152     24.03.1937 Verlengd
PH-AJS                                    152     10.04.1938 Verlopen
PH-AJS                                    152     25.05.1938 Definitief uitgereikt
PH-AJT     148       22.02.1934           143
PH-AJT                                    143     27.10.1937 Verlengd

PH-AJU     149       14.09.1934                      
PH-AJV     150       17.06.1935                      
PH-AJW     151       26.05.1934                      
PH-AJX     152       04.06.1934           188
PH-AJX                                    188     17.08.1937 Verlengd
PH-AJX                                    188     25.02.1938 Gewijzigd i.v.m. nieuwe weging

PH-AJZ     153       12-01-1935           193     11.10.1935 Weer uitgereikt na reparatie
PH-AJZ                                    193     11.10.1937 Verlengd
PH-AJZ                                    193     11.10.1938 Verlengd
PH-AKA     154       30.04.1930           78         
PH-AKB     155       29.01.1935           194
PH-AKB                                    194     21.01.1938 Verlengd
PH-AKB                                    194     29.03.1938 Gewijzigd i.v.m. nieuwe weging na groot onderhoud

PH-AKC     156       07.02.1935           195
PH-AKC                                    195     25.01.1937 Verlengd
PH-AKC                                    195     30.11.1937 Gewijzigd na groot onderhoud
PH-AKC                                    195     17.12.1937 Geschorst        
PH-AKD     157       18.02.1935           196
PH-AKD                                    196     25.01.1937 Verlengd
PH-AKD                                    196     12.01.1938 Gewijzigd na groot onderhoud
PH-AKD                                    196     26.01.1938 Verlengd

PH-AKE     158       04.09.1935           194
PH-AKE                                    194     06.01.1937 Verlengd        

PH-AKF     159       17.11.1934                      
PH-AKG     160       30.03.1935                      
PH-AKH     161       10.04.1935           202
PH-AKH                                    202     02.03.1937 Verlengd
PH-AKH                                    202     04.10.1937 Gewijzigd i.v.m. gewijzigde vloeren, panelen en motoren
PH-AKH                                    202     09.03.1938 Verlengd
PH-AKH                                    202     07.11.1938 Gewijzigd i.v.m. wijziging uittrekmechanisme van onderstel

PH-AKI     162       16.04.1935           203     17.03.1936 Uitgereikt
PH-AKI                                    203     19.04.1937 Verlengd
PH-AKI                                    203     07.05.1937 Geschorst
PH-AKI                                    203     03.12.1937 Weer uitgereikt 
PH-AKJ     163       16.04.1935           204
PH-AKJ                                    204     02.03.1937 Verlengd
PH-AKJ                                    204     04.03.1937 Gewijzigd na weging
PH-AKJ                                    204     29.06.1937 Gewijzigd, verwijdering van de-icers
PH-AKJ                                    204     15.03.1938 Verlengd

PH-AKK     164       26.04.1935           205
PH-AKK                                    205     03.03.1937 Gewijzigd i.v.m. extra vlucht naar Aden
PH-AKK                                    205                configuratie 12-persoons i.p.v. 19-persoons
PH-AKK                                    205     19.04.1937 Verlengd
PH-AKK                                    205     28.09.1937 Gewijzigd i.v.m. versterkte vloeren en panelen
PH-AKK                                    205     05.05.1938 Verlengd

PH-AKL     165       26.04.1935                      
PH-AKM     166       04.05.1935                      
PH-AKN     167       04.05.1935           208
PH-AKN                                    208     03.05.1937 Verlengd
PH-AKN                                    208     09.06.1937 Gewijzigd i.v.m. inrichting voor Europa-dienst
PH-AKN                                    208     26.03.1938 Gewijzigd i.v.m. inbouw bakenontvanger
PH-AKN                                    208     05.05.1938 Verlengd

PH-AKO     168       06.05.1935           209
PH-AKO                                    209     25.05.1937 Verlengd
PH-AKO                                    209     22.09.1937 Gewijzigd i.v.m. versterkte vloeren en panelen
PH-AKO                                    209     10.03.1938 Gewijzigd i.v.m. gewijzigde ladinstaat t.b.v. Extra Perzië-vluchty
PH-AKO                                    209     30.05.1938 Geschorst           
PH-AKP     169       07.05.1935           210
PH-AKP                                    210     03.05.1937 Verlengd
PH-AKP                                    210     12.10.1937 Gewijzigd i.v.m. gewijzigde vloeren en panelen
PH-AKP                                    210     03.03.1938 Gewijzigd i.v.m. inbouw bakenontvanger
PH-AKP                                    210     05.05.1938 Verlengd

PH-AKQ     170       07.05.1935           211
PH-AKQ                                    211     10.02.1937 
Gewijzigd i.v.m. inrichting voor Europa-dienst
PH-AKQ                                    211     25.05.1937 Verlengd
PH-AKQ                                    211     30.05.1938 Verlengd

PH-AKR     171       07.05.1935           212
PH-AKR                                    212     25.01.1937 Verlengd
PH-AKR                                    212     21.01.1938 Verlengd
PH-AKR                                    212     04.02.1938 Gewijzigd i.v.m. versterkte vleugels en aanbrengen
                                                             radiobakenontvanger

PH-AKS     172       07.05.1935           213
PH-AKS                                    213     25.05.1937 Verlengd
PH-AKS                                    213     05.11.1938 Geschorst
PH-AKS                                    213     30.05.1938 Verlengd
PH-AKS                                    213     14.05.1938 Gewijzigd i.v.m. versterkte vloeren en panelen

PH-AKT     173       07.05.1935           214
PH-AKT                                    214     25.05.1937 Verlengd
PH-AKT                                    214     04.11.1937 Gewijzigd i.v.m. gewijzigde vloeren, panelen en motoren
PH-AKT                                    214     30.05.1938 Verlegd

PH-AKU     174       04.09.1935                      
PH-AKV     175       04.09.1935                      
PH-AKW     176       04.09.1935                      
PH-AKX     177       25.07.1935                      
PH-AKY     178       16.08.1935                      
(PH-AKZ)   179       -                    237      25.03.1936 Uitgereikt   
PH-ALA     180       11.12.1935           233  
PH-ALA                                    233      25.01.1937 Verlengd
PH-ALA                                    233      19.07.1937 Geschorst
PH-ALB     181       06.11.1935                      
PH-ALC     182       12.11.1935                      
PH-ALD     183       16.04.1936           240
PH-ALD                                    240      19.04.1937 Verlengd
PH-ALD                                    240      07.06.1937 Gewijzigd, i.v.m. inrichting voor Europa-dienst
PH-ALD                                    240      19.10.1937 Gewijzigd, i.v.m. gewijzigde vloeren en panelen
PH-ALD                                    240      08.02.1938 Gewijzigd i.v.m. gewijzigde vloeren, panelen en aanbrengen
                                          240                 van een Goodrich de-icer
PH-ALD                                    240      26.03.1938 Gewijzigd i.v.m. versterkte vloeren, panelen en bakenontvanger
PH-ALD                                    240      05.05.1938 Verlengd

PH-ALE     184       16.04.1936           241
PH-ALE                                    241      03.05.1937 Verlengd
PH-ALE                                    241      15.06.1937
Gewijzigd, i.v.m. inrichting voor Europa-dienst
PH-ALE                                    241      05.05.1938 Verlengd

PH-ALF     185       16.04.1936           242      03.06.1938 Uitgereikt
PH-ALF                                    242      03.03.1937 Gewijzigd na weging
PH-ALF                                    242      25.05.1937 Verlengd
PH-ALF                                    242      29.06.1937 Gewijzigd, verwijdering de-icers

PH-ALG     186       16.06.1936           244
PH-ALG                                    244      17.03.1937 Gewijzigd op advies RSL betreffende gewichten
PH-ALG                                                        en uitslag hoogteroer
PH-ALG                                    244      19.05.1938 Verlopen
PH-ALG                                    244      19.05.1938 Verlengd
PH-ALH     255       23.03.1937           266      23.03.1937 Voor één vlucht Cherbourg-Schiphol
PH-ALH                                    266      27.04.1937 Uitgereikt
PH-ALH                                    266      11.11.1937 Gewijzigd i.v.m. versterkte vleugels
PH-ALH                                    266      11.04.1938 Verlengd
PH-ALH                                    266      12.05.1938 Gewijzigd i.v.m. inbouw G-102 motoren

PH-ALI     188       08.10.1936           250
PH-ALI                                    250      08.01.1937 Gewijzigd i.v.m. inrichting voor Europa-dienst
PH-ALI                                    250      27.04.1937 Gewijzigd, maximum aantal personen van 25 naar 27
PH-ALI                                                        waarvan 21 passagiers
PH-ALI                                    250      14.09.1937 Gewijzigd, i.v.m. versterkte vleugels
PH-ALI                                    250      04.11.1937 Verlengd

PH-ALK     189       17.06.1936           247
PH-ALK                                    247      17.09.1937 Verlengd
PH-ALK                                    247      03.12.1937 Gewijzigd i.v.m. nieuw type schroef

PH-ALM     190       18.06.1936           246
PH-ALM                                    246      19.05.1937 Verlengd
PH-ALM                                    246      14.05.1938 Gewijzigd i.v.m. nieuwe ladingvoorschriften a.g.v. proefvluchten
PH-ALM                                    246                 met PH-FDK door ir. von Baumhauer
PH-ALM                                    246      23.05.1938 Verlengd
PH-ALN     256       25.03.1937           268      25.03.1937 Voor één vlucht Cherbourg-Schiphol
PH-ALN                                    268      05.05.1937 Uitgereikt
PH-ALN                                    268      15.06.1937 Gewijzigd, inrichting voor de Indië-route
PH-ALN                                    268      29.10.1937 Gewijzigd i.v.m. kofferopstelling Indië-route en versterkte vleugels
PH-ALN                                    268      04.04.1938 Verlengd
PH-ALN                                    268      06.04.1938 én 14.04.1938 Gewijzigd i.v.m. inbouw G-102 motoren
PH-ALO     257       25.03.1937           269      25.03.1937 Voor één vlucht Cherbourg-Schiphol
PH-ALO                                    269      13.05.1937 Uitgereikt
PH-ALO                                    269      01.11.1937 Gewijzigd i.v.m. versterkte vleugels en gewijzigde kofferopstelling
PH-ALO                                    269      04.05.1938 Verlengd
PH-ALP     274       13.07.1937           270      25.03.1937 Voor één vlucht Cherbourg-Schiphol
PH-ALP                                    270      18.09.1937 Uitgereikt
           NB. Op 13.7.1937 werd gemeld dat BvL.288 van PH-ALP uitgereikt werd. PH-ALP had echter al BvL.270, maar ik kan niet
                   beoordelen welk toestel BvL.288 dan wél kreeg..

PH-ALR     259       25.03.1937           271      25.03.1937 Voor één vlucht Cherbourg-Schiphol
PH-ALR                                    271      27.05.1937 Uitgereikt
PH-ALR                                    271      13.11.1937 Gewijzigd i.v.m. gewijzigde kofferopstelling
PH-ALR                                    271      28.01.1938 Gewijzigd i.v.m. versterkte vleugels
PH-ALR                                    271      05.05.1938 Verlengd
PH-ALS     260       12.04.1937           273      12.04.1937 Voor één vlucht Cherbourg-Schiphol
PH-ALS                                    273      20.05.1937 Uitgereikt
PH-ALS                                    273      03.06.1937 Gewijzigd, inrichting voor de Indië-route
PH-ALS                                    273      23.09.1937 Gewijzigd i.v.m. Versterkte vleugels
PH-ALS                                    273      07.10.1937 Ingetrokken
PH-ALT     261       12.04.1937           274      12.04.1937 Voor één vlucht Cherbourg-Schiphol
PH-ALT                                    274      03.06.1937 Uitgereikt
PH-ALT                                    274      30.05.193
PH-ALU     262       12.04.1937           275      12.04.1937 Voor één vlucht Cherbourg-Schiphol
PH-ALU                                    275      10.06.1937 Uitgereikt
PH-ALU                                    275      30.05.1938 Verlengd
PH-ALV     263       12.04.1937           276      12.04.1937 Voor één vlucht Cherbourg-Schiphol
PH-ALV                                    276      18.06.1937 Uitgereikt
PH-ALV                                    276      28.09.1937 Gewijzigd i.v.m., versterkte vleugels
PH-ALV                                    276      16.10.1937 Gewijzigd i.v.m. kofferopstelling Indië-route
PH-ALV                                    276      Gewijzigd i.v.m. inbouw G-102 motoren
PH-ALV                                    276      30.05.1938 Verlengd
PH-ALW     264       12.04.1937           277      12.04.1937 Voor één vlucht Cherbourg-Schiphol
PH-ALW                                    277      24.06.1937 Uitgereikt
PH-ALW                                    277      02.11.1937 Gewijzigd i.v.m. gewijzigde kofferopstelling
PH-ALW                                    277      30.11.1937 Gewijzigd i.v.m., versterkte vleugels
PH-ALW                                    277      30.05.1938 Verlengd

PH-ALX     187       04.11.1936                      
PH-ALY     191       09.11.1936           46
PH-ALY                                    46       25.02.1937 Gewijzigd, opnieuw gewogen
PH-ALY                                    46       25.05.1937 Verlengd
PH-ALY                                    46       30.05.1938 Verlengd
PH-ALY                                    46       30.05.1938 Verlengd

PH-ALZ     280       26.07.1937           293      26.07.1937 Uitgereikt
PH-ALZ                                    293      06.03.1937 Geschorst
PH-ALZ                                    293      26.07.1937 Voorlopig uitgereikt voor een vlucht Antwerpen-Schiphol
PH-AMA     238       17.12.1936           260      23.02.1937 Uitgereikt
PH-AMA                                    260      06.03.1937 Geschorst
PH-AMA                                    260      20.08.1937 Weer uitgereikt na herstelling van schade opgelopen in Engeland
PH-AME     251       25.03.1937           272      25.03.1937 Uitgereikt
PH-AME                                    272      25.05.1937 Wijziging ladingvoorschriften en maximum roeruitslag
PH-AME                                    272      25.03.1938 Verlopen
PH-AME                                    272      05.04.1938 Weer uitgereikt
PH-AMG     252       18.03.1937           265      18.03.1937 Uitgereikt
PH-AMG                                    265      25.05.1937 Wijziging ladingvoorschriften en maximum roeruitslag
PH-AMG                                    265      18.03.1938 Verlopen
PH-AMG                                    265      02.05.1938 Weer uitgereikt
PH-AMH     253       28.05.1937           283      28.05.1937 Uitgereikt
PH-AMH                                    283      19.08.1937 Geschorst
PH-AMH                                    283      17.09.1937 Weer uitgereikt
PH-AMH                                    283      11.11.1937 Geschorst
PH-AMH                                    283      19.11.1937 Weer uitgereikt
PH-AMI     254       15.05.1937           282      15.05.1937 Uitgereikt
PH-AMI                                    282      13.09.1937 Geschorst  
PH-AMK     237       04.12.1936                      
PH-AML     239       28.12.1936                      
PH-AMN     220       01.03.1935           198
PH-AMN                                    198      18.03.1937 Verlengd
PH-AMN                                    198      10.03.1938 Verlopen
PH-AMN                                    198      31.03.1938 Verlengd

PH-AMO     241       01.02.1937           235      01.02.1937 Uitgereikt
PH-AMP     242       01.02.1937           256      08.02.1937 Uitgereikt   
PH-AMR     243       19.02.1937           257      19.02.1937 Uitgereikt   
PH-AMS     244       19.02.1937           258      19.02.1937 Uitgereikt   
PH-AMT     245       19.02.1937           259      19.02.1937 Uitgereikt   
PH-AMU     246       03.03.1937           261      04.03.1937 Uitgereikt   
PH-AMV     247       03.03.1937           262      04.03.1937 Uitgereikt   
PH-AMW     250       13.03.1937           264      13.03.1937 Uitgereikt   
PH-AMX     265       25.03.1937           267      25.03.1937 Uitgereikt   
PH-AMY     249       08.03.1937           263      08.03.1937 Uitgereikt   
PH-AMZ     248       03.03.1937                      
PH-APA     294       07.10.1937           302      07.10.1937 Uitgereikt
PH-APA                                    302      01.02.1938 Gewijzigd i.v.m. vliegtuigsleepstarts

PH-APE     307       15.03.1938           314      15.03.1938 Uitgereikt
PH-APE                                    314      31.03.1938 Verlengd (tot 15.4.1938)
PH-APE                                    314      14.04.1938 Verlengd
PH-APE                                    314      27.05.1938 Gewijzigd i.v.m., gewijzoigde ladinvoorschriften

PH-APG     276       21.07.1937           301      18.09.1937 Uitgereikt   
PH-APG     300       05.11.1937           301 
PH-APG     304       28.01.1938           301 
PH-APG     329       16.08.1938           301  
PH-APH     271       29.05.1937           284      29.05.1937 Uitgereikt
PH-APH                                    284      29.05.1937 Verlengd

PH-API     273       09.07.1937           287      09.07.1937 Uitgereikt   
PH-APK     277       23.07.1937           290      23.07.1937 Uitgereikt
PH-APM     223       29.04.1937           215        
PH-APM     266       29.04.1937           215        
PH-APN     282       02.08.1937           295      02.08.1937 Uitgereikt
PH-APN                                    295      18.03.1938 Geschorst
PH-APN                                    295      27.04.1938 Weer uitgereikt
PH-APO     316       30.03.1938           320      30.03.1938 Uitgereikt
(PH-APO)   334      
PH-APS     267       01.05.1937           278      01.05.1937 Uitgereikt    
PH-APT     268       01.05.1937           279      01.05.1937 Uitgereikt    
PH-APU     269       01.05.1937           280      01.05.1937 Uitgereikt
PH-APV     275       19.07.1937           289      19.07.1937 Uitgereikt    
PH-APW     278       26.07.1937           292      26.07.1937 Uitgereikt
PH-APX     281       30.07.1937           294      30.07.1937 Uitgereikt    
PH-APY     293       25.09.1937           306      02.11.1937 Uitgereikt
PH-APY                                    306      24.01.1938 Gewijzigd i.v.m. nieuwe leeggewichtenstaat
PH-APY                                    306      24.01.1938 Geschorst  
PH-APY                                    306      14.04.1938 Weer uitgereikt
PH-APZ     270       03.05.1937           286      12.06.1937 Uitgereikt
PH-APZ                                    286      20.01.1938 Geschorst
PH-APZ                                    286      26.03.1938 Weer uitgereikt
PH-ARA     272       05.06.1937           285      05.06.1937 Uitgereikt
PH-ARA                                    285      07.06.1937 Geschorst
PH-ARB     283       03.08.1937           296      03.08.1937 Voor één vlucht Cherbourg-Schiphol
PH-ARB                                    296      06.10.1937 Uitgereikt
PH-ARB                                    296      13.10.1937 Gewijzigd i.v.m. gewijzigde kofferopstelling Indië-route
PH-ARE     284       03.08.1937           297      03.08.1937 Voor één vlucht Cherbourg-Schiphol
PH-ARE                                    297      18.10.1937 Uitgereikt
PH-ARG     285       03.08.1937           298      03.08.1937 Voor één vlucht Cherbourg-Schiphol
PH-ARG                                    298      13.11.1938   
PH-ARH     328       02.08.1938           334      xx.08.1938 Uitgereikt     
PH-ARI     279       26.07.1937           337      21.11.1938 Uitgereikt    
PH-ARK     288       06.08.1937                      
PH-ARL     289       06.08.1937                      
PH-ARM     296       27.10.1937           304      27.10.1937 Uitgereikt
PH-ARM                                    304      27.10.1937 Verlengd

PH-ARN     297       02.11.1937           305      02.11.1937 Uitgereikt    
PH-ARP     298       03.11.1937           307      03.11.1937 Uitgereikt    
PH-ARS     292       02.09.1937           300      06.09.1937 Uitgereikt
PH-ART     286       05.08.1937           299      05.08.1937 Uitgereikt    
PH-ARU     291       25.08.1937           281      04.05.1937 Uitgereikt (voor '76')
PH-ARU                                    281      00.08.1937 Geschorst
PH-ARU                                    281      16.09.1937 Gewijzigd en weer uitgereikt na reparatie beschadiging door ongevalk
PH-ARU                                    281      16.02.1938 Geschorst
PH-ARU                                    281      21.02.1938 Weer uitgereikt
PH-ARV     306       15.03.1938           313      15.03.1938 Uitgereikt    
PH-ARW     309       18.03.1938           315      18.03.1938 Voor één vlucht Cherbourg-Schiphol en voor proefvluchten
PH-ARW                                    315      07.04.1938 Definitief uitgereikt
PH-ARW                                    315      14.04.1938 Gewijzigd i.v.m. inbouw G-102 motoren en Goodrich de-icer
PH-ARW                                    315      02.11.1938 Gewijzigd i.v.m. inbouw ander radio-installatie

PH-ARX     310       18.03.1938           316      18.03.1938 Voor één vlucht Cherbourg-Schiphol en voor proefvluchten
PH-ARX                                    316      25.04.1938 Definitief uitgereikt
PH-ARX                                    316      24.11.1938 Gewijzigd i.v.m. nieuw type bakenontvanger

PH-ARY     311       18.03.1938           317      18.03.1938 Voor één vlucht Cherbourg-Schiphol en voor proefvluchten
PH-ARY                                    317      24.05.1938 Definitief uitgereikt
PH-ARZ     312       18.03.1938           318      18.03.1938 Voor één vlucht Cherbourg-Schiphol en voor proefvluchten
PH-ASA     295       09.10.1937           303      09.10.1937 Uitgereikt
PH-ASA                                    303      27.05.1938 Geschorst   
PH-ASB     314       21.03.1938           330      23.06.1938 Uitgereikt    
PH-ASE     299       03.11.1937           308      03.11.1937 Uitgereikt
PH-ASE                                    308      25.11.1938 Verlengd

PH-ASG     301       13.11.1937           309      13.11.1937 Uitgereikt
PH-ASG                                    309      25.11.1938 Verlengd

PH-ASH     302       29.11.1937           310      29.11.1937 Uitgereikt
PH-ASH                                    310      25.11.1938 Verlengd

PH-ASI     317       22.04.1938           322      30.04.1938 Uitgereikt           
PH-ASK     313       18.03.1938           319      18.03.1938 Voor één vlucht Cherbourg-Schiphol en voor proefvluchten
PH-ASL     326       19.07.1938           332      19.07.1938 Uitgereikt    
PH-ASM     352       21.07.1939                      
PH-ASN     321       23.05.1938           325      23.05.1938 Uitgereikt    
PH-ASO     327       01.11.1938           333      01.11.1938 Uitgereikt
PH-ASO                                    333      30.11.1938 Verlengd

PH-ASP     339       10.03.1939           340      10.03.1939 Uitgereikt    
PH-ASR     340       10.03.1939           341      10.03.1939 Uitgereikt    
PH-AST     341       10.03.1939           342      10.03.1939 Uitgereikt    
PH-ASU     303       30.12.1937           311      22-01-1938 Uitgereikt
PH-ASU                                    311      22.01.1938 Verlengd

PH-ASV     305       19.02.1938           312      02.03.1938 Voorlopig uitgereikt
PH-ASV                                    312      14.04.1938 Geschorst
PH-ASW     318       06.05.1938           323      07.05.1938 Uitgereikt    
PH-ASX     323       09.06.1938           329      09.06.1938 Uitgereikt    
PH-ASY     331       15.09.1938           335      15.09.1938 Uitgereikt    
PH-ASZ     337       10.03.1939           343      18.03.1939 Uitgereikt    
PH-ATA     212       19.04.1934           344      18.03.1939 Uitgereikt    
PH-ATA     338       10.03.1939                      
PH-ATB     221       01.05.1935           217
PH-ATB     221       01.05.1935           217      16.07.1937 Voorlopig verlengd tot 01.08.1937
PH-ATB                                    217      06.08.1937 Verlengd

PH-ATE     350       01.07.1939                      
PH-ATG     308       16.03.1938           326      23.05.1938 Uitgereikt    
PH-ATH     315       28.03.1938           321      01.04.1938 Uitgereikt
PH-ATI     322       31.05.1938           328      31.05.1938 Uitgereikt    
PH-ATK     325       04.07.1938           249
PH-ATK                                    249      05.11.1938 Voorlopig verlengd
PH-ATK                                    249      25.11.1938 Definitief verlengd Gewijzigd, in overeenstemming gebracht met dat van PH-VYG
PH-ATL     320       21.05.1938           327      24.05.1938 Uitgereikt    
PH-ATM     330       20.08.1938                      
PH-ATO     333       19.09.1938           336      19.09.1938 Uitgereikt    
PH-ATP     342       27.04.1939           348      19.05.1939 Uitgereikt    
PH-ATP     347       19.05.1939                      
PH-ATR     334       13.02.1939           338      13.02.1939 Uitgereikt    
PH-ATS     343       03.05.1939           345      03.05.1939 Uitgereikt    
PH-ATX     353       26.07.1939                      
PH-ATY     357       17.08.1939                      
PH-AVA     335       21.02.1939           339      22.02.1939 Uitgereikt    
PH-AVB     345       12.05.1939                      
PH-AVE     348       08.06.1939                      
PH-AVG     351       12.07.1939                      
PH-AVH     349       19.06.1939                      
PH-AVK     354       28.07.1939           355      28.07.1939 Uitgereikt    
PH-AVL     355       16.08.1939                      
PH-AVM     356       17.08.1939                      
PH-AVN     358       21.08.1939
(PH-AVN)   345                                       
PH-AVO     359       23.08.1939                      
PH-AVP     360       26.08.1939                      
PH-AVR     361       26.08.1939                      
PH-BBC     204       29.04.1933                      
PH-CEG     230       19.07.1935           178
PH-CEG                                    178     13.09.1937 Verlengd

PH-CMD     231       01.04.1936           235
PH-CMD                                    235     18.03.1937 Verlengd
PH-CMD                                    235     14.04.1937 Gewijzigd i.v.m. inschrijving als verkeersvliegtuig
PH-CMD                                    235     20.03.1938 Verlopen
PH-CMD                                    235     21.04.1938 Weer uitgereikt
PH-DSA     226       31-01-1936           234
PH-DSA                                    234     09.10.1937 Verlengd

PH-EAO     196       20.03.1936           245
PH-EAO                                    245     22.05.1937 Verlengd

PH-EDO     235       22.11.1935                      
PH-EHE     193       10.06.1936                      
PH-EJR     203       01.06.1933                      
PH-FDK     217       12.03.1935           199
PH-FDK                                    199     05.02.1937 Verlengd
PH-FDK                                    199     15.02.1938 Verlengd
PH-FDK                                    199     14.05.1938 Gewijzigd i.v.m. nieuwe ladingvoorschriften a.g.v. proefvluchten
PH-FDK                                    199                door ir. von Baumhauer

PH-FKA     213       14.06.1934           185
PH-FKA                                    185     27.04.1937 Verlengd
PH-FKA                                    185     03.05.1937 Geschorst
           NB. Op 4.6.1937 werd gemeld dat BvL.213 van PH-FKA verlengd werd. BvL.213 was echter van PH-AKS, maar ik kan niet
                   beoordelen wat er niet correct is, het kenmerk of het BvL-nummer.

PH-FKA                                    213     04.06.1937 Verlengd
PH-FKA                                    185     11.08.1937 Weer uitgereikt
PH-FKB     215       13.07.1934           187
PH-FKB                                    187     12.02.1937 Geschorst
PH-FKB                                    187     25.03.1937 Weer uitgereikt
PH-FKB                                    187     06.04.1937 Geschorst
PH-FKB                                    187     22.04.1937 Weer uitgereikt
PH-FKB                                    187     11.08.1937 Geschorst
PH-FKB                                    187     01.10.1937 Weer uitgereikt
PH-FKC     216       10.09.1934                      
PH-FKD     233       25.03.1936           236
PH-FKD                                    236     25.03.1937 Verlengd
PH-FKD                                    236     29.11.1937 Geschorst
PH-FKD                                    236     06.01.1938 Weer uitgereikt
PH-FKJ     192       13.08.1936           248
PH-FKJ     192                            248     12.02.1937 Geschorst
PH-FKJ     192                            248                Weer uitgereikt
PH-FKJ                                    248     21.05.1937 Wijziging i.v.m. ladingvoorschriften
PH-FKJ                                    248     05.07.1937 Gewijzigd i.v.m. monteren benzinestandaanwijzer
PH-FKJ     192                            248     17.12.1937 Geschorst
PH-FKJ     192                            248     08.02.1938 Weer uitgereikt na herstelling ongeval 17.12.1937
PH-FKJ     192                            248     08.03.1938 Geschorst
PH-FKJ     332       19.09.1938           248     19.09.1938 Uitgereikt
PH-HCA     198       06.12.1935           232     06.12.1935 Uitgereikt
PH-HCA                                    232     14.07.1937 Gewijzigd i.v.m. ladingvoorschrift

PH-HCA                                    232     01.10.1937 Verlopen
PH-HCA                                    232     29.10.1937 Voorlopig verlengd
PH-HCA                                    232     10.11.1937 Definitief verlengd
PH-HCA                                    232     25.11.1938 Verlengd

PH-HHH     218       18.01.1935           230        
PH-HJP     199       27.11.1935           181
PH-HJP                                    181     14.10.1937 Verlengd en
gewijzigd, ladingvoorschrift in overeenstemming
PH-HJP                                    181                gebracht met dat van PH-VYG
PH-HJP                                    181     
14.05.1938 Gewijzigd i.v.m. nieuwe ladingvoorschriften a.g.v. proefvluchten
PH-HJP                                    181                met PH-FDK door ir. von Baumhauer

PH-HSC     210       23.04.1934                      
PH-IMI     211       19.04.1934
PH-IPM     232       18.09.1935           229
PH-IPM                                    229     07.05.1937 Geschorst   
PH-JAC     229       19.06.1935           221
PH-JAC                                    221     30.04.1937 Geschorst
PH-JAO     201       03.10.1933           131        
PH-JAO                                    131                Geschorst / Ingetrokken
PH-JAO                                    131     11.08.1937 Weer uitgereikt voor één vlucht Het Zoute - Twenthe
PH-JAO                                    131                Geschorst / Ingedtrokken
PH-JAO                                    131     17.12.1937 Weer uitgereikt   
PH-JUH     222       02.05.1935           218
PH-JUH                                    218     19.05.1937 Gewijzigd, in overeenstemming gebracht met dat van PH-VYG
PH-JUH                                    218     19.05.1937 Verlengd
PH-JUH                                    218     25.05.1938 Verlengd
PH-JUH                                    218     14.05.1938 Gewijzigd i.v.m. nieuwe ladingvoorschriften a.g.v. proefvluchten
PH-JUH                                    218                met PH-FDK door ir. von Baumhauer

PH-KGH     197       10.02.1936           223        
PH-KGH     207       16.01.1934           223           
PH-KGH     225       01.06.1935           223
PH-KGH                                    223                Geschorst
PH-KGH                                    223     03.11.1938 Weer uitgereikt
PH-KGH     336       10.03.1939                      
PH-KLG     208       10.03.1934           177
PH-KLG                                    177      07.05.1937 Verlengd
PH-KLG                                    177      09.04.1938 Verlopen  
PH-KOK     236       11.11.1936           249      28.01.1937 Uitgereikt
PH-KOK     324       04.07.1938           331      04.07.1938 Uitgereikt
PH-KOK                                    331      10.11.1937 Verlengd

PH-LFK     195       14.04.1936           239      10.08.1936 Uitgereikt
PH-LFK                                    239      18.03.1937 Verlengd
PH-LFK                                    239      24.03.1938 Verlengd

PH-LPS     223       12.04.1935                      
PH-LUX     202       14.07.1932           143        
PH-MAG     201       18.11.1931                      
PH-MAG     206       03.10.1933           165
                                          165      21.01.1937 Ingetrokken
PH-NLL     194       02.07.1937           27
PH-NLL                                    27                  Geschorst
PH-NLL                                    27       03.11.1938 Weer uitgereikt
PH-NLS     214       16.05.1934           182
PH-NLS                                    182      15.05.1937 Verlengd
PH-NLS                                    182      15.05.1938 Verlopen          
PH-OST     205       25.11.1933
PH-OTO     64        14.12.1931           46     
PH-OTO     234       09.11.1936           17
PH-OTO                                    17       18.02.1937 Gewijzigd i.v.m. inrichting voor Europa-dienst
PH-OTO                                    17       03.05.1937 Verlengd
PH-OTO                                    17       05.05.1938 Verlengd

PH-OVG     227       06.06.1935                      
PH-RSL     194       04.04.1936           27
PH-RSL                                    27                  Geschorst
PH-RSL                                    27       21.06.1937 Weer uitgereikt 
PH-RSL     200       01.09.1931           130        
PH-SAN     219       17.05.1934                      
PH-TOL     344       12.05.1939           346      12.05.1939 Uitgereikt    
PH-VDL     224       17.10.1935
PH-VYG     240       18.01.1937           254      18.01.1937 Voorlopig uitgereikt
PH-VYG                                    254      09.04.1937 Definitief uitgereikt
PH-VYG                                    254      09.04.1937 Gewijzigd i.v.m. ladingvoorschriften
PH-VYG                                    254      14.12.1937 Verlengd
PH-VYG                                    254      
14.05.1938 Gewijzigd i.v.m. nieuwe ladingvoorschriften a.g.v. proefvluchten
PH-VYG                                    254                 met PH-FDK door ir. von Baumhauer

PH-WPK     228       08.06.1935                      
PH-XYZ     179       29.10.1936                      
                                                    
(PH-ATV)   -         niet uitgereikt      369      20.12.1939 Uitgereikt    
G-ABCI     -         niet uitgereikt      226      ?NA 5766     
G-AEPU     -         niet uitgereikt      ongen.   29.04.1937 Uitgereikt    
HB-AMO     -         niet uitgereikt      237      25.03.1936 Uitgereikt    
SE-AGF     -         niet uitgereikt      291      23.07.1937 Uitgereikt. Was No. 9
76         -         -                    281      04.05.1937 Uitgereikt. (zie ook PH-ARU)
76         -         -                    281      07.06.1937 Gewijzigd, i.v.m. maximum snelheid
76         -         -                    281      18.06.1937 Geschorst


                                                                                                                                                                                                     TOP