Handelskenmerken                                   Terug naar

                                                                                                                        INDEX 


                      Laatste wijziging: 4.1.2014


In 1977 gingen de zaken bij het bedrijf Air Service Holland BV al geruime 

tijd voorspoedig en werden vooral vanuit Frankrijk in vrij grote getale nieuwe 

luchtvaartuigen ingevoerd. Hierbij bleek echter dat de Franse exportprocedures 

zodanig van de Nederlandse voor import verschilden dat er van een vlotte 

regeling van een en ander geen sprake kon zijn. 

Vóórdat inschrijving in het N.L.R. mogelijk is moet er bijvoorbeeld eerst een 

verklaring van doorhaling -of van niet ingeschreven zijn- ingeleverd zijn.

De Franse autoriteiten gaven die (logischerwijs) pas bij doorhaling of 

overdracht af.

Met het Export-BvL ging het net zo. Op deze wijze moesten er steeds speciale 

ontheffingen verleend worden teneinde de toestellen vanuit Frankrijk zonder 

Nederlands BvI/BvL te kunnen overvliegen.

Na enige verzoeken om kenmerken in het PH-AS*-blok te mogen gebruiken (zie 

het Derde Register) als overvliegkenmerk werd gezocht naar een 

formele regeling.

Aan ASH BV werden toen de blokken PH-AX* en PH-AY* ter beschikking gesteld en 

deze kenmerken konden voor de overvlucht naar Nederland gebruikt worden. 

Daar aangekomen kon dan de formele inschrijving plaatsvinden en kon het 

vliegtuig voorzien worden van het door de klant gewenste kenmerk.

Net als bij de exportkenmerken werd het aanbrengen en verwijderen van het 

kenmerk per telex aan de beheerder gemeld. 

De data van de telexen werden dan door hem als data van inschrijving en 

doorhaling beschouwd.

 

De in onderstaande opsomming met een * gemarkeerde kenmerken zijn niet uit 

officiële bron afkomstig maar uit de luchtvaartpers en/of het geruchtencircuit. 

De daarbij genoemde tijdstippen zijn slechts benaderingen welke zijn beredeneerd 

op basis van de verdere over het vliegtuig bekende gegevens.

Aangezien voor deze lijst de officiële gegevens gebruikt zijn is het niet 

duidelijk welke waarde aan deze niet-officiële kenmerken moet worden toegekend. 

Mogelijk zijn het wél aangebrachte maar niet gemelde kenmerken, maar waarschijn-

lijker is dat het simpele aflees- of typefouten zijn...

 

                   PH-AXA          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201589

                                                  15.06.1977     -     08.08.1977              PH-GRT

                         PH-AXA           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201718

                                                  11.05.1978     -     26.06.1978              OY-AZM

                         PH-AXA           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201856

                                                  11.09.1979     -     27.09.1979              G-RUIA

 

                         PH-AXB          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201592

                                                  15.06.1977     -     24.08.1977              PH-JRA

                         PH-AXB           Reims/Cessna FR172K Rocket                                                        FR17200625

                                                  02.05.1978     -     06.12.1978              G-KERR, TC-FHA

                                                  Er bestaat een telex waarin staat dat 0625 PH-AXO werd, dit moet een vergissing zij­n.

                         PH-AXB           Reims/Cessna FR182 Skylane RG II                                               FR18200040

                                                  21.08.1979     -     31.08.1979              D-EEMN

                        

                         PH-AXC          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201584

                                                  18.08.1977     -     01.11.1977              OO-BWA, G-OBMS. Ex: (OO-HWA), (OO-HDI), D-EBYX

                         Wèl aangebracht maar niet gebruikt, rechtstreeks van Reims naar Antwerpen overgevlogen. 

                         Al op 22.8.1977 werd het kenmerk geannuleerd door ASH. Volgens opgave van ASH werd het toestel PH-HDI!

                         PH-AXC          Reims/Cessna F182Q Skylane                                                         F18200080

                                                  18.07.1978     -     12.01.1979              OO-TWR, G-BLTE, F-GFMY

                         PH-AXC          Reims/Cessna F152-II                                                                        F15201673

                                                  11.09.1979     -     15.10.1979              PH-JJM

                        

                         PH-AXD          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201532

                                                  20.09.1977     -     11.10.1977              PH-KAD

                         PH-AXD          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201699

                                                  13.06.1978     -     16.06.1978              PH-BAX

                         PH-AXD*         Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201898

                                                  00.08.1979     -     00.08.1979              D-EGSC

                        

                         PH-AXE*         Reims/Cessna F152                                                                             F15201439

                                                  00.00.1978     -     00.00.1978              PH-VSM

                         PH-AXE           Reims/Cessna F182Q Skylane                                                         F18200089

                                                  15.09.1978     -     01.11.1978              G-THAM, G-LIGG

                         PH-AXE           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201868

                                                  10.10.1979     -     07.11.1979              PH-BVL

                                                  Er bestaat een telex waarin staat dat 1868 PH-AXC werd, dit moet een vergissing z­n.

                         PH-AXE           Cessna 172RG Cutlass RG                                                              172RG0560

                                                  26.06.1980     -     27.06.1980              D-EDMS.  Ex: N5434K

                                                  Voor de ferry-vlucht was op de romp het foutieve kenmerk N5534V aangebracht!

 

                         PH-AXF           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201641

                                                  02.01.1978     -     16.05.1978              PH-NPT

                         PH-AXF           Reims/Cessna F182Q Skylane                                                         F18200092

                                                  12.09.1978     -     18.12.1978              OY-CBO, D-EOBO

                         PH-AXF           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201886

                                                  23.10.1979     -     07.12.1979              PH-SVS

                         PH-AXF           Reims/Cessna FR172K Rocket                                                        FR17200664

                                                  15.08.1980     -     20.08.1980              D-EFBP

 

                         PH-AXG          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201656

                                                  02.01.1978     -     02.03.1978              PH-BOR

                         PH-AXG          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201891

                                                  00.06.1979     -     00.06.1979              D-EGZT. Vervallen

                         PH-AXG*         Cessna 340A       340A0715

                                                  00.12.1979     -     00.12.1979              D-IBIE.                                  Ex: N98954

                         PH-AXG          Reims/Cessna F152-II                                                                        F15200365

                                                  17.07.1980     -     28.07.1980              (OO-JCC), OO-JCA, G-BMYG.  Ex: (OO-HNN)

 

                         PH-AXH          Reims/Cessna F152-II                                                                         F15201489

                                                  25.04.1978     -     03.07.1978              PH-KDL

                         PH-AXH          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201673

                                                  15.09.1978     -     19.09.1978              PH-SKC

                         PH-AXH          Reims/Cessna F152-II                                                                        F15201675

                                                  11.01.1980     -     16.01.1980              PH-TWC

                         PH-AXH          Reims/Cessna F152-II                                                                        F15201845

                                                  04.03.1981     -     29.07.1981              PH-MJE

 

                         PH-AXI            Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201677

                                                  12.01.1978     -     01.06.1978              G-BURD,  G-NWFT

                         PH-AXI            Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201751

                                                  23.10.1978     -     27.10.1978              (D-EILW), D-EFBT. Ex: (D-EMSP)

                         PH-AXI            Reims/Cessna F152-II                                                                        F15201701

                                                  00.01.1980     -     00.01.1980              PH-HGO.                              Vervallen.

 

                         PH-AXJ           Reims/Cessna F152-II                                                                         F15201514

                                                  13.05.1978     -     23.06.1978              OO-AWC

                         PH-AXJ           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201758

                                                  17.11.1978     -     27.11.1978              PH-IOO

                         PH-AXJ           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201924

                                                  00.04.1980     -     00.04.1980              D-EGVF.                               Vervallen.

                         PH-AXJ           Reims/Cessna F172P Skyhawk                                                       F17202102

                                                  15.04.1981     -     21.04.1981              D-EFGM

 

                         PH-AXK          Reims/Cessna F150M                                                                         F15001370

                                                  21.12.1977     -     23.01.1978              D-EBXH

                         PH-AXK           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201744

                                                  27.09.1978     -     23.10.1978              PH-BIR

                         PH-AXK           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201933

                                                  00.03.1980     -     00.03.1980              D-EGVG.                               Vervallen.

 

                         PH-AXL           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201569

                                                  05.12.1977     -     03.05.1978              D-EDBQ.  Ex: F-WZDD

                         PH-AXL           Reims/Cessna F152-II                                                                        F15201498

                                                  18.10.1978     -     30.10.1978              PH-TVM

                         PH-AXL           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17202051

                                                  00.12.1980     -     00.12.1980              G-BIIE., F-HBIE                   Vervallen.

                         PH-AXL           Reims/Cessna F172P Skyhawk                                                       F17202150

                                                  04.01.1982     -     14.01.1982              PH-KAL

 

                         PH-AXM          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201578

                                                  00.11.1977     -     00.11.1977              OE-DVE.                               Vervallen.

                         PH-AXM          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201549

                                                  29.11.1977     -     31.12.1977              PH-SKB

                         PH-AXM          Reims/Cessna F150M                                                                        F15001391

                                                  25.10.1978     -     30.10.1978              PH-JDM

                         PH-AXM          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201921

                                                  13.02.1980     -     27.02.1980              PH-AMB

                         PH-AXM          Reims/Cessna F172P Skyhawk                                                       F17202185

                                                  02.09.1982     -     31.01.1983              PH-AVB

 

                         PH-AXN          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201597

                                                  29.11.1977     -     11.01.1978              PH-RES

                         PH-AXN*         Cessna 340A-II                                                                                    340A0508

                                                  00.10.1978     -     00.10.1978              D-ICER.  Ex: N6339X

                         PH-AXN          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201951

                                                  00.01.1980     -     00.01.1980              PH-VSP.                               Vervallen.

                         PH-AXN          Reims/Cessna F172M Skyhawk                                                       F17202184

                                                  04.08.1982     -     31.01.1983              PH-AVA

 

                         PH-AXO          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201601

                                                  29.11.1977     -     25.01.1978              G-BFKD

                         PH-AXO          Reims/Cessna FR172K Hawk XP                                                    FR17200632

                                                  17.10.1978     -     23.04.1979              PH-ADL

                         PH-AXO          Reims/Cessna F182Q Skylane                                                         F18200137

                                                  18.02.1980     -     29.05.1980              D-EFAX, OY-NJF

                         Volgens RLD-opgave niet gebruikt, maar afleveringsvlucht Reims-Teuge op 19.2.1980 werd met dit kenmerk gemaakt!

                         PH-AXO          Cessna 182R Skylane                                                                        18267974

                                                  19.10.1982     -     00.00.1982              N9650H, D-ELLZ.              Vervallen.

 

                         PH-AXP          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                        F17201602

                                                  29.11.1977     -     21.12.1977              PH-EAM

                         PH-AXP*         Cessna T210M Turbo Centurion                                                       21062673/0014

                                                  00.11.1978     -     00.11.1978              D-EGOW.  Ex: N6065B

                         PH-AXP           Reims/Cessna FR182 Skylane RG   FR18200053

                                                  00.03.1981     -     00.04.1981              D-EMSD.                              Vervallen.

                         PH-AXP           Cessna 182R Skylane                                                                        18267947

                                                  26.04.1983     -     29.04.1983              D-EIMP, G-ESSL.  Ex: N9434H

                         PH-AXP           Reims/Cessna F172P Skyhawk                                                       F17202244

                                                  01.10.1986     -     03.10.1986              PH-ANH

                         PH-AXP           Reims/Cessna FRA150M                                                                   FRA15000323

                                                  29.11.1977     -     21.12.1977              PH-KDI

                         PH-AXP           Reims/Cessna F152-II                                                                        F15201551

                                                  15.01.1979     -     05.04.1979              (D-ELCF), D-EHFN.  Afgeschreven Zell am See, 19.8.1983.

                         PH-AXP           Reims/Cessna FR182 Skylane RG   FR18200056

                                                  28.03.1980     -     00.12.1980              F-GCYB.                               Vervallen.

                         PH-AXP           Cessna 182R Skylane                                                                        18267833

                                                  08.10.1982     -     00.01.1984              PH-RPJ

 

                         PH-AXR          Reims/Cessna FR172K Rocket                                                        FR17200608

                                                  30.12.1977     -     13.01.1978              PH-DLA

                         PH-AXR          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201769

                                                  04.12.1978     -     12.01.1979              D-EICL

                         PH-AXR          Reims/Cessna FR172K Rocket                                                        FR17200657

                                                  11.01.1980     -     20.11.1980              D-EDII, OO-JCB, I-EJCB

                         PH-AXR          Reims/Cessna F172P Skyhawk                                                       F17202212

                                                  20.08.1984     -     26.03.1985              PH-AVF

 

                         PH-AXS          Reims/Cessna F177RG Cardinal RG F177RG0163

                                                  29.11.1977     -     13.12.1977              OO-DFV, EC-FHE

                         PH-AXS           Reims/Cessna F152-II                                                                        F15201556

                                                  31.01.1979     -     07.03.1979              PH-VSO

                         PH-AXS           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201934

                                                  06.02.1980     -     13.02.1980              PH-ALC

                         PH-AXS           Cessna 182R Skylane                                                                        18268401

                                                  19.03.1985     -     22.03.1985              PH-TGC

 

                         PH-AXT           Reims/Cessna F337G Super Skymaster                                       F33701768/0083

                                                  00.11.1977     -     00.12.1977              (PH-IDE), (PH-DUW).        Vervallen.

                         PH-AXT           Reims/Cessna FR172K Rocket                                                        FR17200635

                                                  08.03.1979     -     02.05.1979              D-EFKR

                         PH-AXT           Reims/Cessna FR172K Rocket                                                        FR17200658

                                                  11.01.1980     -     11.02.1980              PH-PWH

                         PH-AXT           Reims/Cessna F172P Skyhawk                                                       F17202233

                                                  19.03.1985     -     22.03.1985              PH-AVD

 

                         PH-AXU          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201556

                                                  29.11.1977     -     07.12.1977              PH-CIO

                         PH-AXU          Reims/Cessna F182Q Skylane                                                         F18200106

                                                  27.04.1979     -     17.08.1979              D-EJMO, G-BJVH

                         PH-AXU          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201946

                                                  00.02.1980     -     00.02.1980              D-EGUP

 

                         PH-AXV          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201564

                                                  29.11.1977     -     21.12.1977              PH-OJD

                         PH-AXV*         Reims/Cessna FR172K Rocket                                                        FR17200638

                                                  00.02.1979     -     00.02.1979              HB-CCP

                         PH-AXV           Reims/Cessna FR172K Rocket                                                        FR17200644

                                                  21.08.1979     -     31.08.1979              PH-RPG

                         PH-AXV           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201887

                                                  05.11.1979     -     04.12.1979              PH-TGM

 

                         PH-AXW         Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201617

                                                  29.11.1977     -     14.12.1977              PH-HHE

                         PH-AXW          Reims/Cessna FR182 Skylane RG                                                  FR18200022

                                                  15.01.1979     -     27.04.1979              (PH-ADM)

                         PH-AXW          Reims/Cessna F152-II                                                                        F15201714

                                                  00.00.1980     -     00.00.1980              PH-VSN.                               Vervallen.

 

                         PH-AXX          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201621

                                                  29.11.1977     -     00.12.1977              HB-CEY.                               Vervallen.

                         PH-AXX           Reims/Cessna FR182 Skylane RG                                                  FR18200023

                                                  23.02.1979     -     06.06.1979              D-EIRB

                         PH-AXX           Reims/Cessna F182Q Skylane                                                         F18200140

                                                  01.04.1980     -     05.06.1980              D-EGWF

 

                         PH-AXY           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201622

                                                  31.01.1978     -     01.02.1978              PH-DPA

                         PH-AXY           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201775

                                                  22.01.1978     -     12.02.1979              PH-DPL

                         PH-AXY           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201963

                                                  28.02.1980     -     22.04.1980              PH-OTK

 

                         PH-AXZ           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201631

                                                  31.01.1978     -     01.02.1978              PH-VLS

                         PH-AXZ*         Cessna T210M Turbo Centurion                                                       21062368/0008

                                                  00.11.1978     -     00.11.1978              PH-VDC

                         PH-AXZ           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201980

                                                  00.01.1980     -     00.02.1980              PH-RVW.                              Vervallen.

                         PH-AXZ           Reims/Cessna F182Q Skylane                                                         F18200142

                                                  02.10.1980     -     31.10.1980              D-EFYA

 

                         PH-AYA           Reims/Cessna F150M                                                                         F15001341

                                                  28.12.1977     -     23.01.1978              D-EBXB

                         PH-AYA           Reims/Cessna FR182 Skylane RG                                                  FR18200027

                                                  00.04.1979     -     00.04.1979              F-GBQJ.                               Vervallen.

                         PH-AYA           Reims/Cessna FR182 Skylane RG                                                  FR18200037

                                                  00.00.1979     -     00.00.1979              (F-BVOE), I-PLAM.              Vervallen.

                         PH-AYA           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201796

                                                  17.04.1979     -     23.04.1979              D-EHOC.  Ex: (F-GBQG)

                         PH-AYA           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201985

                                                  25.04.1980     -     08.05.1980              PH-CBN

 

                         PH-AYB           Reims/Cessna F150M                                                                         F15001349

                                                  28.12.1977     -     12.01.1978              PH-HMO

                         PH-AYB           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201802

                                                  00.02.1979     -     00.02.1979              PH-ATW.                               Vervallen.

                         PH-AYB           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201992

                                                  01.04.1980     -     28.04.1980              PH-SKD

 

                         PH-AYC           Reims/Cessna F152                                                                            F15201359

                                                  28.12.1977     -     26.04.1978              G-CSBM

                         PH-AYC          Cessna TR182 Turbo Skylane RG                                                   R18200794/0001

                                                  27.03.1979     -     24.01.1980              PH-ADM

                         PH-AYC          Reims/Cessna F152-II                                                                        F15201742

                                                  07.05.1980     -     05.06.1980              PH-TGB

 

                         PH-AYD           Reims/Cessna F150M                                                                         F15001365

                                                  30.12.1977     -     02.03.1978              PH-RIN

                         PH-AYD          Reims/Cessna F182Q Skylane                                                         F18200112

                                                  22.05.1979     -     22.06.1979              OY-CBR, D-EEEB

 

                         PH-AYE           Reims/Cessna F150M                                                                         F15001372

                                                  02.03.1978     -     12.04.1978              PH-VVD

                         PH-AYE           Cessna U206G Stationair 6                                                               U20604776/0014

                                                  00.00.1979     -     00.00.1979              D-EOCY, F-GFAT.  Ex: N733LU.   Vervallen.

                                                  Bill of Sale Cessna/Brussel - ASH d.d. 27.4.1979 noemt als kenmerk PH-AYA!                                                         

                         PH-AYE           Cessna U206G Stationair 6                                                               U20604774/0013

                                                  00.03.1979     -     00.03.1979              PH-AYH.  Ex: N733LG.       Vervallen.

                         PH-AYE           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201819

                                                  22.05.1979     -     20.06.1979              D-ENFD

                         PH-AYE           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17202023

                                                  28.03.1980     -     00.03.1981              D-EBEV.                               Vervallen.

                         PH-AYE           Reims/Cessna F172P Skyhawk                                                       F17202072

                                                  12.01.1981     -     15.01.1981              PH-JBG

 

                         PH-AYF           Reims/Cessna F150M                                                                         F15001357

                                                  17.01.1978     -     05.04.1978              PH-ENK

                         PH-AYF           Reims/Cessna F152-II                                                                        F15201579

                                                  17.04.1979     -     16.05.1979              G-CSSC, G-BLZE

                         PH-AYF           Reims/Cessna F172P Skyhawk                                                       F17202017

                                                  28.03.1980     -     00.11.1980              F-GCNQ.                              Vervallen.

 

                         PH-AYG           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201691

                                                  25.04.1978     -     10.05.1978              PH-KDK

                         PH-AYG          Reims/Cessna FR182 Skylane RG                                                  FR1820030

                                                  25.05.1979     -     00.05.1979              OE-DNY, D-ECNY, F-HCNY.   Vervallen.

                         PH-AYG          Reims/Cessna F152-II                                                                        F15201622

                                                  18.07.1979     -     17.08.1979              D-EMEN.  Afgeschreven Kempten, 27.11.1986.

                         PH-AYG          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201996

                                                  23.04.1980     -     08.05.1980              G-CLUX

 

                         PH-AYH           Reims/Cessna F152                             F15201394

                                                  19.01.1978     -     05.04.1978              PH-TGA

                         PH-AYH          Cessna U206G Stationair 6-II                                                            U20604774/0013

                                                  27.03.1979     -     17.04.1979              PH-SFD. Ex: (PH-AYE)

                         PH-AYH          Cessna 172RG Skyhawk                                                                    172RG0369

                                                  05.06.1980     -     05.06.1980              PH-DPC

 

                         PH-AYI            Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201576

                                                  02.03.1978     -     05.04.1978              G-BGND.  Ex: (F-GAQA)

                         PH-AYI            Cessna U206G Stationair 6-II                                                            U20604816/0012

                                                  06.04.1979     -     25.04.1979              PH-ALH

                         PH-AYI            Reims/Cessna F152-II                                                                        F15201770

                                                  02.10.1980     -     20.10.1980              PH-EVF

 

                         PH-AYJ           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201686

                                                  25.04.1978     -     06.06.1978              D-EGHC, G-MILA

                         PH-AYJ           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17202007

                                                  17.06.1980     -     23.06.1980              PH-RAM

 

                         PH-AYK           Reims/Cessna FT337HP Pressurized Skymaster                       P3370296/P0023

                                                  05.04.1978     -     05.04.1978              OO-ADI, F-GCVP, HB-LOU

                                                  Op de aanvraag stond als type FT337GP

                         PH-AYK           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201785

                                                  27.04.1979     -     00.00.1979              PH-MBU

                         PH-AYK           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17202001

                                                  00.06.1980     -     00.06.1980              D-EKNF.                               Vervallen.

 

                         PH-AYL           Reims/Cessna FRA150M Aerobat                                                    FRA15000312

                                                  00.02.1978     -     00.02.1978              PH-YET

                         PH-AYL           Reims/Cessna F152-II                                                                        F15201601

                                                  12.06.1979     -     18.06.1979              D-EGMX

                         PH-AYL           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17202028

                                                  00.00.1980     -     00.00.1980              D-EEFT.  Afgeschreven Ljubljana, 3.5.1988.

 

                         PH-AYM          Cessna T210M Turbo Centurion II                                                   21062433/0010

                                                  21.06.1978     -     21.06.1978              PH-LTM.  Ex: N761QL.       Vervallen.

                         PH-AYM          Cessna TR182 Turbo Skylane RG                                                    R18200941/0003

                                                  21.06.1979     -     30.07.1979              D-EDGK.                              Ex: N738MB

                         PH-AYM          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17202032

                                                  00.09.1980     -     00.09.1980              OO-CNW.                             Vervallen.

 

                         PH-AYN           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201749

                                                  26.06.1978     -     11.08.1978              PH-JMR

                         PH-AYN          Reims/Cessna F182Q Skylane                                                         F18200115

                                                  25.06.1979     -     26.07.1979              D-EMKE

                         PH-AYN          Reims/Cessna F172P Skyhawk                                                       F17202040

                                                  00.00.1980     -     00.00.1980              N37797, HB-CGF.              Vervallen.

 

                         PH-AYO          Reims/Cessna F182Q Skylane                                                         F18200076

                                                  02.05.1978     -     17.11.1978              D-ECUG, HB-CJJ

                         PH-AYO          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17201849

                                                  20.07.1979     -     03.08.1979              PH-MBV

                         PH-AYO          Reims/Cessna F172N Skyhawk                                                       F17202034

                                                  17.07.1980     -     19.09.1980              PH-RCF