PH-GAA - PH-GZZ                                                                       Terug naar

                                                                                                                                                              Index derde register


Vanaf begin 2014 werden door ILT de privacy-regels dermate streng toegepast dat het vastleggen van de registergeschiedenis

feitelijk onmogelijk werd gemaakt. Ik heb toen dan ook moeten besluiten mijn aktiviteiten op dat terrein te beëindigen.

Dus onderstaand bestand bestrijkt de periode 1.10.1949 - 1.5.2014.

                   Elders op deze site, in "Toelichting op de registers" wordt uitgebreid ingegaan op allerlei zaken die bijdragen aan een juist begrip
                   van de hieronder gepresenteerde informatie.

Op de pagina "Beleid" hebt u kunnen lezen waarom ik per 1.5.2014 mijn activiteiten op het terrein van de Nederlandse

Luchtvaartuig Registers heb beëindigd. Bovendien heb ik daar geschetst wat e.e.a. voor de geschiedschrijving zal betekenen.

Na deze datum heb ik nog even gedacht een gedeelte van mijn activiteit te kunnen voortzetten, met name w.b. de buitenlanders, 

maar eind 2014 heb ik besloten er definitief een punt achter te zetten. Ik heb er zo'n 50 jaar voor 100% aan gewerkt en heel veel 

informatie 'achter de schermen' kunnen achterhalen. Daar is nu dus een eind aan gekomen, de door ILT geboden informatie is

uit historisch oogpunt bezien zeer beperkt en dermate onvolledig dat ik ook niet meer kan zien welke 'achtergrondinformatie'

ontbreekt. En als dat wèl mogelijk zou zijn, dan is nader onderzoek effectief toch onmogelijk gemaakt.

Samen met een paar andere teleurstellende ervaringen leverde deze situatie alleen maar frustratie op.

Natuurlijk zal ik alle correcties en/of aanvullingen op de registers tot 1.5.2014 wèl aanbrengen.


                   PH-GAA           Reims/Cessna F150L                                                          F15001136

                        2204

                        10.10.1974   Gooise Aero Club, Hilversum.

                        Eigenaar      BV Vliegveldexploitatie "Airborne", Hilversum.

                                           Op BvI 2204 staat de eigenaar ook als houder vermeld.

                        11.11.1975   Airborne Air Service BV, Hilversum.

                        00.00.1976   Airborne Air Service BV, Loosdrecht.

                        03.07.1978   Airborne Air Service BV, Loosdrecht.

                        Eigenaar      Hollandse Disconteringsmij Mundus NV, Apeldoorn.

                        04.07.1978   Air Service Holland BV, Twello.

                        05.12.1978   Inschrijving doorgehaald.

                                           OO-LWM, G-BMBB

 

                   PH-GAB           Reims/Cessna FRA150L Aerobat                                        FRA15000234

                        2232            D-EIQE

                        04.02.1975   Gooise Aero Club, Hilversum.

                        Eigenaar      H. Prak, Maarn.

                                           Op BvI 2232 staat de eigenaar ook als houder vermeld.

                        25.09.1975   Nott-Air BV, Maarn.

                        03.04.1979   Inschrijving doorgehaald.

                                           G-BGNZ, G-OPIC

 

                   PH-GAC           Reims/Cessna F150L                                                          F15000981

                        2127            (PH-KDA), D-EGKF

                        05.04.1974   J. Kranenburg Agency, Lisse.

                        Eigenaar      Maatschappij voor Investeringscrediet "Mavic" NV, Amsterdam.

                        06.11.1975   A.W. Endstra, Amsterdam.

                        Eigenaar      Maatschappij voor Investeringscrediet "Mavic" BV, Amsterdam.

                        15.11.1979   H.J. Goessens, Rotterdam.

                        04.12.1980   Stichting Vliegschool Zestienhoven, Rotterdam.

                        15.04.1981   A.J. de Graaf, Den Haag.

                        29.11.1982   Ongeval Rotterdam.

                        15.12.1982   Inschrijving doorgehaald.

                        Romp zou ergens in Den Haag nog bewaard worden.

 

                   (PH-GAC)         Cessna 182Q Skylane                                                        18266579

                                           N95613

                        06.12.1993   Samen met PH-MAD, PH-MMA en PH-ZAP aangevraagd door General Aviation Service VoF, Hoogeveen.

                                           PH-MMA

 

                   PH-GAD           Piper PA-39-160 Twin Comanche C/R                                39-67

                        2265            G-AYFI, N8922Y

                        24.04.1975   R. Krens, Nijkerk.

                        Eigenaar      Financieringsinstituut Mundus NV, Utrecht.

                        16.06.1976   Twinair, Nijkerk.

                        16.03.1977   Inschrijving doorgehaald.

                                           D-GADS

 

                   (PH-GAE)         Type onbekend                                                                    =

                        Is een reservering geweest in de tweede helft van de jaren zeventig.

 

                   PH-GAF           Fokker S.11.1 Instructor                                                     6277

                        2139            177, E-34

                        22.04.1974   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Rijen.

                        Begin 1976 verkocht aan Jan Smulders Triplex Import BV, Eindhoven. De inschrijving werd echter niet gewijzigd dus toen het

                        toestel kort daarna afgeschreven moest worden droeg de Stichting eind 1976 als compensatie de PH-GRY aan dhr. Smulders over.

                        03.04.1976   Ongeval Gilze-Rijen.

                        20.07.1976   Inschrijving doorgehaald.

                        Er is wel gepubliceerd dat bij modificatie van de Fokker S.11 tijdens KLu-dienst de constructienummers gewijzigd zou zijn;

                        bij de PH-GAF in 7781.

                        Dit lijkt weliswaar zeer onwaarschijnlijk, maar in de geschiedenis van (PH-HOA) en (PH-HOR) duiken dergelijke c/n's

                        echter óók op, zodat er tenminste iets aan de hand geweest moet zijn.

                        De meest voor de hand liggende verklaring is wel dat er inderdaad gemodificeerd is en dat de geïnstalleerde kits of

                        onderdelen een nummer uit de c/n-reeks van Fokker hadden gekregen.      

                        Ook dit klinkt misschien onwaarschijnlijk, maar het is bekend dat dit eigenlijk normale Fokker-praktijk was!

                        Er zijn talloze voorbeelden van, zo staat het bijvoorbeeld vast dat de c/n's 6615 t/m 6627 en 6629 t/m (tenminste) 6643

                        gebruikt of gereserveerd waren voor onderdelensets (vleugels, roeren etc.) voor de S.11, de c/n's 6701 t/m 6940 zijn gebruikt

                        voor ventral-tanks van Gloster Meteors en de c/n's 6177 t/m 6186 werden gebruikt voor ombouwprojecten van C-54B's en

                        C-47A's (zie PH-XAY, PH-XBY, PH-XCY en PH-XDY in het tweede register).

                        En de hierboven genoemde theorie wordt min of meer bevestigd door het feit dat bedoelde nummers allemaal in het

                        blok 7376 t/m 7788 liggen, en daarvan is bekend dat ze gebruikt zijn voor, wat Fokker noemde,: "diverse componenten".

 

                   (PH-GAG)         Type onbekend                                                                             =

                        Is een reservering geweest in de tweede helft van de jaren zeventig.

 

                   (PH-GAH)         Cameron A-500                                                                  104

                                           G-BCFZ

                        00.00.1978   Toonde de NNAC "Avio Eelde" belangstelling voor deze ballon.

                        Een delegatie o.l.v. J. Thedinga te Emmen, toog naar Chelsea om een demonstratie bij te wonen.

                        Het was al snel duidelijk dat dit gevaarte de mogelijkheden van zo'n kleine club ver te boven ging.

                                           G-BCFZ

 

                   PH-GAI            Piper PA-18 Super Cub 125                                               18-574

                        1489            R-204, 51-15657, N1003A

                        20.05.1969   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Breda.

                        26.07.1971   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Rijen.

                        08.10.1971   General Air Advertising, Maastricht.

                        Ongedat.      Type gewijzigd: PA-18-135.

                        28.11.1974   General Air Advertising, Budel-Schoot.

                        21.04.1975   Air Promotion Holland BV, Maarheeze.

                        30.11.1978   J.M. Simons, Roggel.

                        15.11.1982   Continental Aviation BV, Rotterdam.

                        01.08.1983   Inschrijving doorgehaald.

                                           G-BKJB

                        Framenummer 18-522.

 

                   (PH-GAL)         Piper                                                                                 =

                        Is in de jaren zestig een reservering geweest voor Schreiner & Co NV, Den Haag.

 

                   PH-GAL           Piper L-18C Super Cub                                                      18-2073

                        1206            R-62, 8A-62, 52-2473

                        03.06.1966   J.A.H.M. Thüring, Oosterhout (12.12.1969 Breda); H. Nimberg, Oosterhout.

                        31.05.1972   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Rijen.

                        Ongedat.      Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, 's-Gravenmoer.

                        04.01.1976   Ongeval Teuge.

                        21.07.1978   Inschrijving doorgehaald.

                        Framenummer 18-2094.

 

                   (PH-GAM)         Piper PA-18-135 Super Cub                                               18-3606

                                           R-116, 54-2406

                        19.02.1974   Gereserveerd door Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Rijen.

                        23.11.1976   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

                                           (PH-JTH)

                        Frame 18-3797

                        Zie opmerking bij (PH-GAP).

 

                   (PH-GAP)         Piper PA-18-135 Super Cub                                               18-3812

                                           R-122, 54-2413

                        19.02.1974   Gereserveerd door Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Rijen.

                        23.11.1976   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

                                           (PH-JZM), PH-PPW

                        Framenummer 18-3797.

                        Bij de reservering in 1974 beschikte de Stichting Vliegsport alleen over de R-116 en R-122, dat het bij de 

                        reservering van PH-GAM en PH-GAP deze twee toestellen betrof is een conclusie van mij.

 

                   PH-GAR           Piper PA-18-135 Super Cub                                               18-3851

                        2189            R-161, 54-2451

                        07.08.1974   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Rijen.

                        Ongedat.      Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, 's-Gravenmoer.

                        20.08.1979   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Hooge Zwaluwe.

                        25.01.1983   Inschrijving doorgehaald.

                                           (N839R), N83GR

                        Het toestel werd verkocht aan Richard van As die er om medische redenen er niet in Nederland mee mocht vliegen,

                        hij liet het in de Verenigde Staten inschrijven en vloog er tientallen jaren mee vanaf Midden Zeeland.

                        Framenummer 18-3854.

                        Het toestel was ingeschreven met 'c/n' 18-24355, dat was het telefoonnummer van de Stichting Vliegsport!

 

                   (PH-GAS)         Piper PA-24-160 Comanche                                                        =

                        Is een reservering geweest voor Schreiner & Co NV te Den Haag, waarschijnlijk in het begin van de jaren zestig.

 

                   PH-GAS           Piper PA-30-160 Twin Comanche B                                   30-1389

                        1241

                        25.11.1966   Schreiner & Co NV, Den Haag.

                        24.08.1967   Vliegclub Schiphol, Schiphol-Oost.

                        20.05.1968   Metaalwarenfabriek "Galvanitas" NV, Oosterhout.

                        21.03.1978   Inschrijving doorgehaald.

                                           OO-ABF, N335BF

 

                   PH-GAS           Cameron A-210                                                                 11521

                        7697

                        30.03.2011   Haven Management BV, Harfsen.

 

                   PH-GAT           Piper PA-18 Super Cub 125                                               18-856

                        1490            R-216, 51-15691

                        20.05.1969   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Breda.

                        12.08.1971   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Rijen.

                        12.10.1973   King Air BV, Arnemuiden.

                        15.11.1974   Air Service Zeeland BV, Arnemuiden.

                        08.03.1976   Inschrijving doorgehaald.

                        Frame 18-951, met daarin gemonteerd veel onderdelen van de afgeschreven PH-WAN.

                        Het toestel is nog steeds opgeslagen bij Tom's Vliegbedrijf te Oostwold.

 

                   (PH-GAT)         Type onbekend                                                                    =

                                           (PH-HGB)

                        06.02.2009   Gereserveerd door Van Kesteren.

                        24.11.2010   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

                        02.12.2010   Opnieuw gereserveerd door Van Kesteren.

 

                   PH-GAU           Piper PA-18-135 Super Cub                                               18-3871

                        2434            R-181, 54-2471

                        08.10.1976   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Rijen.

                        Ongedat.      Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, 's-Gravenmoer.

                        20.08.1979   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Hooge Zwaluwe.

                        08.09.1986   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Rijen.

                        22.02.1997   Stichting Gilze-Rijen Historical Flight, Tilburg.

                        17.06.1999   Stichting KLu Historische Vlucht, Ede.

                        22.01.2001   Stichting KLu Historische Vlucht, Rijen.

                        09.10.2007   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        11.11.2008   Inschrijving doorgehaald.

                        Framenummer 18-3889. Beschilderd als R-181 met foutief Amerikaans serial 54-2417.

 

                   (PH-GAV)         Piper PA-30 Twin Comanche                                                     =

                        Is een reservering geweest voor Schreiner & Co NV te Den Haag, waarschijnlijk in het begin van de jaren zestig.

 

                   (PH-GAV)         Piper PA-18 Super Cub 125                                               18-559

                                           R-208, 51-15673, N7188K

                        00.00.1969   Niet voor dit toestel opgenomen door Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Breda.

                                           (PH-KAL), PH-LUD, SE-GTZ

                        Framenummer 18-494.

                        Dit vliegtuig werd dus feitelijk de latere PH-LUD, maar zie hieronder.

 

                   PH-GAV           Piper PA-18 Super Cub 125                                               18-559

                        1652            R-208, 51-15673, N7188K

                        16.09.1970   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Breda.

                        26.07.1971   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Rijen.

                        13.09.1976   Type gewijzigd: PA-18-135.

                        12.07.1977   C.A.M.M. Neidt, Roosendaal.

                        14.04.1978   C.A.M.M. Neidt, Roosendaal.

                        Eigenaar      "MAVIC" Financieringen BV, Amsterdam.

                        12.12.1978   Skylight BV, Loosdrecht.

                        08.02.1979   Inschrijving doorgehaald.

                                           G-CUBI

                        Framenummer 18-3170. Officieel is dit dus de vroegere R-208, terwijl frame 18-3170 uit de PH-VCV afkomstig is.

                        Om de verwarring compleet te maken, de c/n-plaat van de R-208 zit in de PH-KNL.

 

                   (PH-GAV)         Fokker F28 Mk0070                                                            11243
                        PH-MKC werd in 2000 gesloopt op Schiphol-Oost.

                        De cockpitsectie en enige delen van de romp en de vleugels werden bewaard voor tests en/of expositie.

                        Later werden het verticale staartvlak gemonteerd op de A508 romp te Breda, rechter werd vleugel gebruikt om de

                        PH-MKH weer luchtwaardig te maken. De rompdelen werden (in 2013?) weer samengevoegd en voorzien van 'kenmerk' PH-GAV.

 

                   PH-GAW          Reims/Cessna F172E                                                          F172-0083

                        1052            OO-PAT

                        01.04.1965   G.A. Wildschut, Utrecht.

                        20.04.1988   Cantonair Holland BV, Loosdrecht.

                        01.07.1989   Overgedragen aan Robert Air BV, Amsterdam. Niet op BvI.

                                           Mogelijk betreft dit de handelsnaam van de heer Sligting.

                        21.08.1989   R.F. Sligting, Amsterdam.

                        07.04.2004   A.B.M. Kunneman, Almere.

                        09.10.2007   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        08.03.2010   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-GAX           Piper PA-18-135 Super Cub                                               18-3847

                        2261            R-157, 54-2447

                        23.04.1975   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Rijen.

                        27.08.1976   C.A.M.M. Neidt, Roosendaal.

                        14.04.1978   C.A.M.M. Neidt, Roosendaal.

                        Eigenaar      "MAVIC" Financieringen BV, Amsterdam.

                        12.12.1978   Skylight BV, Loosdrecht.

                        12.12.1978   Inschrijving doorgehaald.

                                           G-SCUB

                        Framenummer 18-3849.

 

                   (PH-GAY)         Type onbekend                                                                    =

                        00.03.1996   Gereserveerd door de heer Van Loosbroek.

                        23.02.2000   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

 

                   (PH-GAZ)          Piper PA-18 Super Cub                                                      =

                        11.08.1975   Gereserveerd door Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Rijen.

                        Deze reservering werd, tegelijk met die van de (PH-GAM) en (PH-GAP), op 23.11.1976 door de RLD ongedaan gemaakt. 

                        Vermoedelijk betreft dit het toestel dat later toch met dit kenmerk werd ingeschreven.

 

                   PH-GAZ            Piper PA-18-135 Super Cub                                               18-3537

                        2686            (PH-GAZ), R-109, 54-2337

                        23.05.1978   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, 's-Gravenmoer.

                        20.08.1979   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Hooge Zwaluwe.

                        08.09.1986   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Rijen.

                        30.07.1993   Inschrijving doorgehaald. "Buiten gebruik gesteld"

                        5375            PH-GAZ

                        17.04.1997   Stichting Gilze-Rijen Historical Flight, Tilburg.

                        17.06.1999   Stichting KLu Historische Vlucht, Ede.

                        22.01.2001   Stichting KLu Historische Vlucht, Rijen.

                        05.10.2011   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        19.07.2013   Inschrijving doorgehaald.

                        Framenummer 18-3651. Later werd f/n18-3800 gemeld!

                        Op de BvI-aanvraag d.d. 5 mei 1978 stond eerst dat het vroegere militaire kenmerk R-156 was en dat was

                        handmatig gecorrigeerd in R-109.

 

                   (PH-GBA)         Cessna 150                                                                                 =

                        02.11.1995   Gereserveerd door de heer (firma?) Gouwerok.

                        00.11.1997   Reservering vervallen.

 

                   PH-GBA           Piper PA-18-150 Super Cub                                               18-7909047

                        6324            (PH-UBA), G-BUBA, N6BL, N83522

                        23.01.2003   PA 18 BV, Oudewater.

 

                   PH-GBB           Cameron N-105                                                                  2133

                        4050

                        07.03.1990   M. Jurg, Hengelo.

                        15.02.1999   Rien Jurg Promotions BV, Hengelo.

                        Eigenaar      M. Jurg, Hengelo.

                        03.03.1999   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        30.05.2000   Inschrijving doorgehaald.

                        Opgeslagen bij eigenaar.

 

                   PH-GBF           Cameron Grolsch-105                                                        3977

                        5319

                        17.01.1997   M. Jurg, Hengelo.

                        15.02.1999   Rien Jurg Promotions BV, Hengelo.

                        Eigenaar      M. Jurg, Hengelo.

                        17.01.2007   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        08.05.2008   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-GBH           Cameron A-300                                                                  11049

                        7113

                        06.08.2007   Rien Jurg Promotions BV, Hengelo.

 

                   PH-GBL           Enstrom 280FX Shark                                                        2021

                        4413            N650PG

                        04.02.1992   G. Bloemendal, Rijssen.

                        Eigenaar      Lambo-Rijssen Kunststoffen BV, Rijssen.

                        31.12.1996   Lambo-Rijssen Kunststoffen BV, Rijssen.

                        10.11.1997   Inschrijving doorgehaald. "Naar Engeland"

                                           N6909, N8627Q, G-OPDM

 

                   PH-GBN           Cameron N-133                                                                  2988

                        4731

                        24.06.1993   M. Jurg, Hengelo.

                        15.02.1999   Rien Jurg Promotions BV, Hengelo.

                        Eigenaar      M. Jurg, Hengelo.

                        01.08.2000   Type gewijzigd: Z-133.

                        01.08.2007   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        11.11.2008   Inschrijving doorgehaald.

                        8192            PH-GBN

                        22.11.2013   Rien Jurg Promotions BV, Hengelo.

                        Inmiddels is de ballon -vermoedelijk in 2000- uitgerust met een nieuwe envelope 4778.

 

                   PH-GBS           Cessna T210N Turbo Centurion II                                      21063846

                        4770            F-GICM, N6257C

                        24.09.1993   Quick Airways BV, Eelde.

                        Eigenaar      J. Benus, Stadskanaal.

                        16.06.1995   Quick Airways BV, Eelde.

                        Eigenaar      Air-Cover VoF, Haren.

                        23.11.1995   Air-Cover VoF, Haren.

                        02.01.2001   Inschrijving doorgehaald.

                                           N77RA

 

                   PH-GBT           Lindstrand LBL 150A                                                         687

                        5893

                        31.05.2000   Fortis Bank (Nederland) NV, Utrecht.

                        23.02.2006   Inschrijving doorgehaald. "Op verzoek van eigenaar"

                        6993            PH-GBT

                        05.12.2006   Flying Balloon Compagnie BV, Oudehaske.

                        Eigenaar      Fortis Bank Nederland, Utrecht.

                        20.02.2008   Flying Balloon Compagnie BV, Oudehaske.

                        04.06.2014   Inschrijving doorgehaald.

                                           G-CIFS                                                                                                                       .

                        Dit is een nieuwe ballon die wordt gevlogen met mand, brander etc. van de PH-PIN.

                        Bij de reservering door P. Kok van SkyArt/NL Ballonschool te Steenderen, werd als type opgegeven: Sky Balloon Sky 140

                        met constructienummer 687!

-

                   (PH-GCA)         Type onbekend                                                                   =

                        19.10.2005   Gereserveerd door Greetzz VoF, Eindhoven.

                        20.03.2007   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

 

                   PH-GCB          Schroeder Fire Balloons G                                               1424

                        7624

                        13.08.2010   Future Fun Ballooning BV, Sinderen.

                        28.03.2012   Fun Ballooning BV, Varsseveld.
 

                   (PH-GCH)         Heteluchtballon                                                                   =

                        26.03.2010   Gereserveerd door Ad Ballon BV.

 

                   PH-GCI             Cessna 340A                                                                     340A0707

                        7869            D-IRTY, N8603G, F-GFYP, N8603G

                        16.03.2012   DCP Holding BV, Amsterdam.

                        28.10.2013   Elite Jet Service GmbH, Willich-Schiefbahn(D).

                        20.01.2014   Inschrijving doorgehaald.

                                           OE-FAV

  

                   PH-GCJ            Vol Mediterrani VM-1 Esqual-C                                         E180039

                        7209

                        31.03.2008   C.R. James, Bacton, Norfolk(G).

                        31.01.2009   Ongeval Ludham(G).

                        17.06.2010   Inschrijving doorgehaald.

                        7630            PH-GCJ

                        01.09.2010   C.R. James, Bacton, Bacton(G).

                        19.08.2011   Inschrijving doorgehaald.

                                           G-PHCJ

 

                   PH-GCL           Airbus A320-211                                                                 0436

                        4804            F-WWDE

                        20.12.1993   GATX/CL Air NV, Haarlem.

                        24.12.1993   Inschrijving doorgehaald.

                                           F-GJVY, G-BXAT, F-GJVU, OO-TCL, LV-BOJ, N436BV, F-GSTR, LX-STB

 

                   (PH-GCM)         Type onbekend                                                                    =

                        28.11.1997   Gereserveerd door Mastenbroek Aeroskill BV, Bosschenhoofd.

                        28.05.1998   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

 

                   (PH-GCR)         Heteluchtballon                                                                    =

                        10.02.1993   Gereserveerd door Stichting Ad Ballon, Breda.

                        00.03.1993   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

 

                   (PH-GCR)         Cirrus Design Cirrus                                                           =

                        04.01.2012   Gereserveerd door Cirrus Corp. Europe.

                        00.04.2012   Reservering door aanvrager ongedaan gemaakt.

 

                   PH-GCT           Mudry CAP 10B                                                                  12

                        6161            F-GMCT, 12 (Armee de l’Air)

                        20.12.2001   L. Vinelli, San Giovanni Rotondo(I).

                        03.11.2005   I. de Pellegrini, Moena(I).

                        Eigenaar      R. Scheidig, San Daniele de Friuli(I).

                        28.06.2009   Ongeval Isarco River(I)

                        05.10.2009   Inschrijving doorgehaald.

  

                   PH-GCX           Airbus A320-211                                                                 0420

                        4823            N486GX, F-WWIE

                        03.02.1994   GATX/CL Air NV, Haarlem. (10.30LT)

                        03.02.1994   Inschrijving doorgehaald. (10.50LT)

                                           F-GJVX, OO-TCM, LV-BNZ, N420BV, F-GSTS, LX-STC

  

                   (PH-GD8)          Nirvana Rodeo                                                                 612489

                        Op de BvI-aanvraag van PH-8D8 d.d. 4.1.2013 stond (per abuis natuurlijk!) dit kenmerk ingevuld.

 

                   PH-GDA           Reims/Cessna F150L Commuter                                        F15001088

                        2423            D-EOFU

                        10.09.1976   Air Service Holland BV, Twello.

                        08.01.1980   E.R. Buitink, Amersfoort.

                        18.02.1981   J.G. Pranger, Oldeholtpade; G. Peereboom, Oldeholtpade.

                        11.02.1982   B.L. Hardenberg, Emmen.

                        02.02.1983   Airservice GEMI VoF, Emmen.

                        01.05.1984   G.W.A. Huiskes, Nieuw Dordrecht.

                        05.11.1985   Skylight BV, Loosdrecht.

                        31.08.1996   Ongeval Zeewolde.

                        06.02.1997   Inschrijving doorgehaald.

                        In 2006 werd de romp nog waargenomen by Skylight BV te Hilversum

 

                   PH-GDG           Fokker F27 Mark 600 Friendship                                        10592

                        3685            N421SA, PH-EXG

                        10.07.1987   Fokker Aircraft BV, Amsterdam.

                        11.07.1987   Inschrijving doorgehaald.

                                           CP-2165. Afgeschreven Guyaramerin, 22.12.1994.

 

                   PH-GDH           SOCATA TB-10 Tobago                                                      750

                        4251            (PH-GID), D-EHJF

                        27.03.1991   Holland Air BV, Vleuten.

                        01.11.1999   Medex VoF, Zwiggelte.

                        30.09.2004   Inschrijving doorgehaald.

                                           TC-TBO

 

                   (PH-GDR)         Reims/Cessna F172M Skyhawk                                          F17201058

                                           (G-BBLK), (PH-KDE)

                        00.05.1974   Niet opgenomen door Air Service Holland BV, Twello.

                                           PH-KDE, G-IWPL, VH-FBP

                        Het toestel werd op 18.10.1973 gewogen en ingevlogen als PH-KDE.

 

                   PH-GDR           Reims/Cessna F150L                                                          F15001078

                        2152            (G-BBXC)

                        13.05.1974   Air Service Holland BV, Twello.

                        16.11.1978   Inschrijving doorgehaald.

                                           OY-AZD

 

                   PH-GDR           Ultramagic N-180                                                               180/88

                        7389

                        06.04.2009   L.E. Dijkstra, Nietap.

 

                   (PH-GE*)          Fuji FA-200 Aero Subaru                                                   blok

                        Het gehele blok werd in het begin van de jaren zeventig gereserveerd voor de door de Gelderse Luchtvaart 

                        Maatschappij te Teuge, te assembleren Fuji's.

                        Er is er echter niet één door de GLM opgenomen.

 

                   (PH-GEAS)        Hughes 269C                                                                      70-0022

                                           G-BBIW, N9613F

                        Op 28.3.1984 werd door Groninger spotters (GEAS) 'kenmerk' PH-GEAS aangebracht.

                                           PH-HDH               

 

                   (PH-GEA)         American General AG-5B Tiger                                         10109

                                           N1196F

                        29.06.1992   Gereserveerd door A. Middendorp, Eelde.

                                           YL-CAJ

 

                   (PH-GEA)         Type onbekend                                                                    =

                        06.06.1995   Gereserveerd door General Enterprises BV, Eelde.

 

                   (PH-GEA)         Type onbekend                                                                    =

                        06.06.1995   Gereserveerd door General Enterprises BV, Eelde.

                        00.11.1997   Reservering vervallen.

 

                   (PH-GEA)         Cessna T207A Turbo Stationair 8                                       20700747

                                           (PH-HOO/PH-MMB/PH-SEX), HB-CLM, N9896M

                        27.01.1998   Gereserveerd door Paracentrum Hoogeveen, Hoogeveen.

                        Er zou een keuze uit deze vier kenmerken gemaakt worden.

                        00.04.1998   Reservering door aanvrager ongedaan gemaakt.

                                           PH-ZZF

 

                   (PH-GEA)         Type onbekend                                                                    =

                        18.06.1998   Gereserveerd door General Enterprises BV, Eelde.

                        23.02.2000   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

 

                   PH-GEB          Cirrus Design Cirrus SR22                                                   2316

                        7792            N262MD, N7UK

                        24.10.2011   Schepers Vastgoed BV, Aalten.

 

                   (PH-GEC)         Piper PA-38-112 Tomahawk                                               38-80A0092

                                           OO-HKH, N9684N

                        00.00.1982   Gereserveerd door H.G.J.M. Geurts, Tilburg.

                                           (PH-ARN), PH-NRA

 

                   PH-GEC           Piper PA-34-220T Seneca III                                               34-8133191

                        3375            G-TOMF, G-BJEO, N8424Y

                        20.09.1984   Delcharge NV, Noordgouwe.

                        15.04.1985   Inschrijving doorgehaald.

                                           G-BJEO. Afgeschreven Elmdon, 16.5.1986.

 

                   (PH-GED)         Flamboyant Ax7-75MP                                                       028

                                           ZS-HPN

                        26.05.1986   Gereserveerd door A.C. de Leeuw, Meppel.

                        18.02.1987   Aanvraag Bewijs van Luchtwaardigheid afgewezen.

                                           ZS-HPN

 

                   (PH-GEK)         Schroeder Fire Balloons G                                                238

                        20.04.1995   Samen met het kenmerk PH-FUN gereserveerd voor M. de Jong, Terborg.

                        02.06.1995   Bleek echter dit kenmerk al toegekend te zijn en werd de reservering gewijzigd.

                                           (PH-MOP), PH-DOL

 

                   (PH-GEK)         Type onbekend                                                                    =

                        17.08.1998   Gereserveerd door de heer O'Keefe.

                        23.02.2000   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

                        04.04.2000   Weer gereserveerd door O’Keefe.

                        23.11.2001   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

                       

                   (PH-GEK)         Heteluchtballon                                                                    =

                        28.08.2002   Gereserveerd door M. de Jong.

                        17.11.2004   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

 

                   (PH-GEK)         Heteluchtballon                                                                            =

                        17.05.2005   Gereserveerd door Future Fun Ballooning BV, Sinderen.

                        20.03.2007   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

 

                   (PH-GEM)         Piper PA-32-260 Cherokee Six                                           32-582

                                           N3673W

                        18.02.1991   Reserveerde KN Singles and Twins Aviation Consultants BV te Lelystad de kenmerken PH-GER (was niet

                                           beschikbaar), PH-GEM, PH-GRD, PH-GVN en PH-SET met de bedoeling er te zijner tijd één van te gebruiken.

                                           PH-GVN

 

                   PH-GEN           Piper J3C-90 Cub                                                               12893

                        3562            OO-SKY, D-EGUH, HB-OWN, 44-80597

                        10.09.1986   General Aviation Service VoF, Hoogeveen.

                        23.06.1989   G. van Enden, Rucphen. Niet op BvI.

                        12.11.1990   Stichting Vliegend Museum Seppe, Bosschenhoofd.

                        16.10.1992   Inschrijving doorgehaald. "Buiten gebruik gesteld"

                                           Maar het toestel had als PH-GEN nooit gevlogen!

                                           (PH-CUB)

                        15.07.1994   Gereserveerd door Stichting Vliegend Museum Seppe, Bosschenhoofd.

                   PH-GEN           Piper J3C Cub                                                                   12893

                        5295            (PH-CUB), PH-GEN

                        15.10.1996   Stichting Vliegend Museum Seppe, Roosendaal.

                        15.05.1997   Type gewijzigd: J3C-65.

                        07.08.2007   A.C. Witte, Werkhoven; G.A. Bijvoet; J.P. Broens; T.M. van Geffen; A. Henkemans; J.L.M. van Hoesel;

                                           J. van Huuksloot; J.J.H. Witte; Vliegend Museum Seppe; R. Zaan.

                        14.03.2013   Stichting Vroege Vogels, Lelystad.

                        Framenummer 12723.

 

                   PH-GEO           Reims/Cessna F172N Skyhawk                                          F17201837

                        2913

                        26.07.1979   Air Service Holland BV, Twello.

                        11.10.1979   Geosens BV, Rotterdam.

                        17.03.1994   Sitraco BV, Teuge.

                        17.12.2004   Stella Aviation Charter BV, Teuge.

                        28.02.2014   Air Stadtlohn Flugbetriebs GmbH, Stadtlohn(D).

 

                   PH-GEP           Cameron N-105                                                                  2934

                        4652

                        01.03.1993   Stichting Balloony Dutchmen, Haaksbergen.

                        07.03.1994   B.S. Zonneveld, Apeldoorn.

                        24.01.2000   Inschrijving doorgehaald. Buiten gebruik gesteld.

                        Kroonring en kenmerk bewaard door de eigenaar, de rest 'is naar België gegaan'.

 

                   PH-GER           Piper PA-18-135 Super Cub                                               18-3841

                        2380            R-151, 5G-96, A-96, 54-2441

                        02.06.1976   Vliegclub Hoogeveen, Hoogeveen.

                        08.03.1978   G. Kiers, Ruinen.

                        13.04.1981   inschrijving doorgehaald.

                                           (G-BIYB), G-BIYR

                        Framenummer 18-3843.

 

                   (PH-GER)         Piper PA-32-260 Cherokee Six                                           32-582

                                           N3673W

                        18.02.1991   Reserveerde KN Singles and Twins Aviation Consultants BV te Lelystad een aantal kenmerken met de

                                           bedoeling er te zijner tijd één van te gebruiken. Daarbij ook PH-GER maar die werd geweigerd.

                                           PH-GVN

 

                   (PH-GER)         Reims/Cessna F172N Skyhawk                                          F17201619

                        Op 12.3.1993 werd dit kenmerk aangebracht op de linkerzijde van de PH-LEN ter gelegenheid van de begrafenis van

                        Ger Middelkoop, een bekende luchtfotograaf. De dag daarna werd het weer verwijderd.

  

                   PH-GER            Fokker F27 Mk050                                                             20110

                        7973            SE-LEL, VH-FNE, (VT-RAA), VH-FNE, PH-EXL, (PH-EXT)

                        29.08.2012   SAMCO Aircraft Maintenance BV, Maastricht-Airport.

                        Eigenaar       Aero Century Corp, Burlingame(N).

                        07.03.2014   Inschrijving doorgehaald..

                                           5Y-SKN

  

                   (PH-GES)         Piper PA-34-220T Seneca III                                              34-8233045

                                           G-BKHS, N8472H

                        00.06.1984   Gereserveerd door NEAS Holding BV, Rotterdam.

                                           PH-TWI

 

                   PH-GES           Europa AL Europa XS                                                        391

                        7043

                        22.03.2007   K. de Geus, Sint Maarten.

                        NVAV No. 184.

 

                   PH-GET            Cameron A-210                                                                  3181

                        5816            (PH-RAF/PH-TRA), G-TRAV

                        29.12.1999   O. Kers, Hilversum.

                                           De heer Kers handelde onder de naam "Cherry Ballooning".

                        16.01.2001   Air One Ballooning BV, Amersfoort.

                        20.02.2003   Future Fun Ballooning, Sinderen.

                        24.07.2003   Inschrijving doorgehaald.

                                           G-TRAV, F-GTFD, ZS-PYZ

 

                   (PH-GEU)         Boeing 737                                                                        =

                        00.10.1988   Hield de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel een rampenoefening die zo realistisch mogelijk gemaakt werd.

                        Er zou een passagiersvliegtuig boven de bebouwde kom geëxplodeerd zijn.

                        In overleg met de beheerder van het register (P. de Geus) werd een fictief vliegtuig ‘gecreëerd’ .

 

                   (PH-GFK)         Lancair Columbia 300                                                       =

                        11.08.1998   Gereserveerd door G.F. Kummer.

                        23.02.2000   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

 

                   (PH-GFK)         Type onbekend                                                                    =

                        27.11.2001   Gereserveerd door de heer Evers.

                        11.03.2003   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

 

                   PH-GGD           Cameron Condom-105                                                       11037

                        7111            (PH-LUL)

                        24.07.2007   Sky Promotions BV, Tilburg.

                        Eigenaar      GGD Gelre-IJssel, Deventer.

                        19.07.2013   Inschrijving doorgehaald.  "Voldoet niet meer aan vereisten"
  

                   PH-GGG           Piper PA-28RT-201T Turbo Arrow IV                                  28R-8131186

                        3815            N8442N, N9562N, N84207

                        01.07.1988   Flight Service BV, Teuge.

                        15.09.1988   Beheer- en Beleggingsmaatschappij H.P. Bevers BV, Beneden-Leeuwen.

                        28.04.1995   Inschrijving doorgehaald. Buiten gebruik gesteld.

                        5972            PH-GGG

                        21.11.2000   R. Schildmeijer, Amsterdam.

 

                   PH-GGN           Cameron N-133                                                                  4976

                        6034

                        02.04.2001   Rien Jurg Promotions BV, Hengelo.

 

                   PH-GGT           SkyStar Kitfox Mk.III                                                          1079

                        5140

                        21.12.1995   J. Niestadt, Bancigny(F).

                                           Tot 24.6.1996 ingeschreven als Model III.

                        19.09.2005   Inschrijving doorgehaald.

                                           Naar Frankrijk

                        NVAV No. 155.

 

                   PH-GGW          Boeing 737-8EH                                                                 35831

                        7607            PR-GGW , N1786B

                        25.06.2010   Transavia Airlines CV, Schiphol-Centrum.

                        Eigenaar      RBS Aerospace Ltd, Dublin(EI).

                        24.08.2010   Transavia Airlines CV, Schiphol-Centrum.

                        Eigenaar      RBS Aerospace Ltd, Dublin(EI).
                        23.09.2010   Inschrijving doorgehaald.
                        7702            PR-GGW, PH-GGW
                        07.04.2011   Transavia Airlines CV, Schiphol-Centrum.
                        Eigenaar      Yamasa Sangyo Co. Ltd, Okayama(JA).
 
                      23.09.2011   Inschrijving doorgehaald.
                        7893            PR-GGW, PH-GGW
                        17.04.2012   Transavia Airlines CV, Schiphol-Centrum.
                         Eigenaar     
Yamasa Sangyo Co. Ltd, Okayama(JA).
                        21.09.2012   Inschrijving doorgehaald.
                        8074            PR-GGW
                        04.04.2013   Transavia Airlines CV, Schiphol-Centrum.
                        Eigenaar      
Yamasa Sangyo Co. Ltd, Okayama(JA).
                        26.09.2013   Inschrijving doorgehaald
                        8258            PR-GGW

 
                      01.04.2014   Transavia Airlines CV, Schiphol-Centrum.
                        Eigenaar      
Yamasa Sangyo Co. Ltd, Okayama(JA).
                        12.09.2014   Inschrijving doorgehaald.  "Voldoet niet meer aan de voorwaarden, overeenkomst Houder-Eigenaar verlopen"
                                           PR-GGW
 
                   (PH-GGW)        Boeing 737-8EH                                                                 37600
                        Op de Douaneverklaring d.d. 18.2.2013 voor de herinvoer van PH-GGZ stond per abuis dit kenmerk.
 
                   PH-GGX           Boeing 737-8EH                                                                 36596
                        7736            PR-GGX, N1787B
                        27.06.2011   Transavia Airlines CV, Schiphol-Centrum.
                        Eigenaar      COP 1 LLC, Wilmington(N).
                        16.09.2011   Inschrijving doorgehaald.
                        8079            PR-GGX
                        12.04.2013   Transavia Airlines CV, Schiphol-Centrum.
                        Eigenaar      COP 1 LLC, Wilmington(N).
                        03.10.2013   Inschrijving doorgehaald
                        8261            PR-GGX
                        08.04.2014   Transavia Airlines CV, Schiphol-Centrum.
                        Eigenaar      COP 1 LLC, Wilmington(N).

                        03.10.2014   Inschrijving doorgehaald.  "Voldoet niet meer aan de voorwaarden, overeenkomst Houder-Eigenaar verlopen"
                                           PR-GGX
 
 
                   (PH-GGY)          Boeing 737-8EH                                                                37599
                                            PR-GGY
                         01.02.2013   Gereserveerd door Transavia Airlines CV, Schiphol-Centrum.
 
                   PH-GGZ            Boeing 737-8EH                                                                37600
                        7706            PR-GGZ, N1786B
                        12.04.2011   Transavia Airlines CV, Schiphol-Centrum.
                        Eigenaar      Yamasa Sangyo Co. Ltd, Okayama(JA).
                        30.09.2011   Inschrijving doorgehaald.
                        7903            PR-GGZ, PH-GGZ
                        24.04.2012   Transavia Airlines CV, Schiphol-Centrum.
                        Eigenaar     
Yamasa Sangyo Co. Ltd, Okayama(JA).

                        14.09.2012   Inschrijving doorgehaald.
                        8097            PR-GGZ, PH-GGZ

                        03.05.2013   Transavia Airlines CV, Schiphol.

                        Eigenaar      Yamasa Sangyo Co. Ltd, Okayama(JA).

                        24.10.2013   Inschrijving doorgehaald.

                                           PR-GGZ, PH-GGZ, PR-GGZ

   

                   PH-GHB           Cameron N-120                                                                 2987

                        4730

                        24.06.1993   Fujifilm Nederland BV, Rotterdam.

                        06.02.2001   Sky Promotions BV, Tilburg.

                        24.06.2003   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        17.09.2004   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-GHE           Jodel D 112 Club                                                               751

                                           Gebouwd door Etablissements Dormois, Frankrijk.

                        907              F-BIGP

                        16.05.1963   G. Hemken, Enschede.

                        18.05.1966   "Combinatie GHE", Den Haag.

                                           Deze Combinatie bestond uit P.H.D. van Moorsel, Den Haag; J.C. Oudshoorn, Den Haag; H.J. van Overvest, Den Haag;

                                           J. Peetoom, Castricum; D.A.A. Teeuwen, Den Haag; W. van Zijl, Wassenaar.

                        22.05.1975   L.H.P.M. Hontelé, Roosendaal; G. Hengeveld, Bleskensgraaf.

                        19.12.1977   A.L.M. de Vries, Amersfoort.

                        21.10.1978   Ongeval Hoogland.

                        10.09.1981   Inschrijving doorgehaald.

                        Het toestel werd gekocht door J. Kraan te Schiedam, die de motor gebruikt voor zijn Pottier P.80S project, de romp kwam

                        na enige omzwervingen in de Aviodome-collectie terecht. Op 19.5.1992 naar Vliegend Museum Seppe gebracht waar hij

                        met een set andere vleugels weer -in niet vliegende staat- tentoongesteld zou worden maar in december 1999 verkocht aan

                        FLASH uchtvaartwinkel te Eindhoven. 

                        Tenslotte eind 2004 naar Blankenberge(OO) verkocht waar hij als gecrasht vliegtuig in Seaworld zal worden tentoongesteld.

 

                   (PH-GHE)         Star Lite                                                                            NVAV.89

                        12.03.1986   Gereserveerd door G. Hengeveld, Bleskensgraaf.

                                           Het kenmerk werd door de RLD geweigerd.

                        09.11.1988   Aanvragen vervallen. Romp verkocht naar Duitsland.

                        NVAV No. 89 / RLD No. A86-056.

 

                   PH-GHJ            Cameron O-105                                                                 3777

                        5179

                        08.03.1996   J. Palte, Soest.

                        14.05.2002   Air Fun BV, ‘s-Hertogenbosch.

                        08.03.2009   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        03.06.2010   Inschrijving doorgehaald.

                        Op 26.9.2009 overgedragen aan Old Balloon Collectors Benelux.

 

                   PH-GHK           Fokker F27 Mk050                                                             20116

                        3811            OE-LFY, (VH-FNK), PH-EXJ

                        21.06.1988   Fokker Aircraft BV, Amsterdam.

                        28.12.1989   Aircraft Financing and Trading BV, Amsterdam.

                        Eigenaar      Ansett Transport Ind. (Operations) Proprietary Ltd, Australië.

                        07.05.1991   Inschrijving doorgehaald.

                        4900            D-AFKX, PH-GHK

                        17.06.1994   Fokker Aircraft Services BV, Hoogerheide.

                        Eigenaar      Ansett Industries Ltd, Hong Kong.

                        28.04.1995   Inschrijving doorgehaald.

                        7972            SE-LEA, PH-GHK

                        29.08.2012   SAMCO Aircraft Maintenance BV, Maastricht-Airport.

                        Eigenaar       Aero Century Corp, Burlingame(N).

 

                   (PH-GID)          SOCATA TB-10 Tobago                                                      750

                                           D-EHJF

                        07.01.1991   Aanvraag Bewijs van Inschrijving door Holland Air BV, Vleuten vermeldde dit kenmerk.

                                           PH-GDH

 

                   (PH-GID)          Type onbekend                                                                    =

                        04.12.2003   Gereserveerd Star Air Service BV, Teuge.

                        11.04.2005   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

 

                   PH-GID            Robinson R44 Raven II                                                       11084

                        6867

                        31.03.2006   2 Jump BV, Elst.

                        17.06.2009   Rotavisie BV, Barneveld.

                        21.01.2010   Inschrijving doorgehaald.

                                           D-HNOC

  

                   PH-GII             Stoddard Hamilton Glasair II RG                                         1116

                        8251            HB-YFK

                        25.03.2014   T. Ruppel, Berlin Mitte(D); Gels.

 

                   PH-GIL             Lancair 360                                                                        245

                        5159

                        24.01.1996   J.A.E. Paternostre, Andijk.

                        19.03.1999   Constructienummer gecorrigeerd: 243.

                        25.07.2003   Inschrijving doorgehaald.

                                           N2420L

                        NVAV No. 136 / RLD No. A92-100.

 

                   PH-GIN            Fuji FA-200-180 Aero Subaru                                             FA-200-255

                        2220

                        19.12.1974   Seaport Aviation BV, Rotterdam.

                        Eigenaar      Maatschappij voor Investeringscrediet "Mavic" NV, Amsterdam.

                        29.02.1976   Seaport Aviation BV, Rotterdam.

                        Eigenaar      "MAVIC" Financieringen NV, Amsterdam.

                        26.04.1978   Armita Nederland BV, Amsterdam.

                        Eigenaar      "MAVIC" Financieringen NV, Amsterdam.

                        23.05.1984   J.W. van der Vlies, Rotterdam.

                        18.03.1985   D.F. Rijk, Goes.

                        23.11.1987   King Air Holding BV, Ulvenhout.

                        21.11.1988   Overgedragen aan P-Air Service, Santpoort. Niet op BvI.

                        22.06.1989   Wings over Holland BV, Lelystad.

                        Eigenaar      D.H. Kreuger, Santpoort.

                        31.03.1992   Wings over Holland BV, Lelystad.

                        Eigenaar      RAP Rent-a-Plane BV, Duivendrecht. Niet op BvI.

                        16.12.1993   Wings over Holland BV, Lelystad.

                        Eigenaar      Holding Wings Lelystad BV, Lelystad.

                        02.12.2008   W.C. Hartgers, Amsterdam.

 

                   PH-GIR            Airbus A300B4-103                                                             042

                        5454            D-ASAB, N202EA, F-WUAU

                        17.09.1997   Tulip Air BV, Rotterdam.

                        Eigenaar      Oceana Shipping AG, Zwitserland.

                        09.10.1998   Tulip Air Charter BV, Rotterdam.

                        Eigenaar      O.F.S.C. Ltd, Bermuda.

                        02.11.2000   Farnair Netherlands BV, Rotterdam.

                        Eigenaar      O.F.S.C. Ltd, Bermuda.

                        22.06.2003   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        11.03.2005   Inschrijving doorgehaald.

                        Het toestel is sedert eind 2002 opgeslagen te Bordeaux en schijnt inmiddels gesloopt te zijn.

 

                   PH-GIS            SOCATA TB-9 Tampico Club                                             1386

                        6962            I-IAFU

                        05.09.2006   A.M. van de Meer, Almere.

                        09.06.2009   AIS Activa BV, Lelystad.

 

                   (PH-GIT)           Piper PA-31-350 Chieftain                                                  =

                        13.11.1987   Gereserveerd door H.G.C. Hoenderop, 's-Hertogenbosch.

                        De identiteit van deze Chieftain is nu niet meer vast te stellen, misschien betreft het een van de toestellen waarvoor (ook)

                        de kenmerken PH-DAH en PH-DAJ werden gereserveerd.

 

                   (PH-GIT)           Fokker                                                                               =

                        02.12.1998   Gereserveerd door C. Munk, Alphen aan den Rijn.

                                           De eerste keus van de heer Munk bleek niet beschikbaar.

                        15.07.2003   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

                        01.09.2003   Opnieuw gereserveerd door C. Munk, Ugchelen.

                        De heer Munk was bezig met een transactie om van drie Braziliaanse Fokker toestellen (2 S.11's en 1 S.12) er een naar Nederland te halen en

                        liet daarvoor het kenmerk weer vastleggen.

                                           Het betrof één van onderstaande drie:

                                           PP-KAR  S.12.2 c/n 006, ex. FAB 0805.

                                           PP-KAJ   S.11.4  c/n 026, ex. FAB 0730.

                                           PP-KAY  S.11.4  c/n 006, ex. FAB 0710.

                        03.10.2005   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

                        De toestellen bleken niet meer beschikbaar.

 

                   (PH-GIT)           Type onbekend                                                                   =

                        24.10.2005   Opnieuw gereserveerd door C. Munk, Ugchelen.

                        08.09.2009   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

 

                   (PH-GIX)           Type onbekend                                                                   =

                        14.12.2007   Gereserveerd door De Bie.

                        08.09.2009   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

 

                   PH-GJA            Lindstrand LBL 25A                                                           342

                        5222

                        02.05.1996   Van Manen Isolatietechniek BV, Barneveld.

                        22.09.2003   Ballonvaartcentrum Van Manen BV, Barneveld.

                        12.05.2004   Inschrijving doorgehaald.

                                           Dit was een abuis, de inschrijving van PH-DVM moest doorgehaald worden.

                        6608            PH-GJA

                        04.08.2004   Ballonvaartcentrum Van Manen BV, Barneveld.

                        04.08.2006   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        26.09.2007   Inschrijving doorgehaald.

                        7375            PH-GJA

                        09.03.2009   Ballonvaartcentrum Van Manen BV, Barneveld.

                        09.03.2013   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        30.04.2014   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-GJD            Piper PA-34-200T Seneca II                                               34-7970267

                        4230            N2832L, (PH-GJD), N2832L

                        20.02.1991   G.J. Dekkers, Bosch en Duin.

                        24.10.1993   Ongeval Zwitserland.

                        09.11.1993   Inschrijving doorgehaald.

 

                   (PH-GJG)         Type onbekend                                                                    =

                        15.09.2009   Gereserveerd door P. Gerritse.

                        24.12.2009   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

                        22.02.2010   Opnieuw gereserveerd door P. Gerritse.

                        01.03.2011   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

 

                   (PH-GJI)           Cessna 560XL Citation Excel                                             560-5128

                                           N5228Z

                        20.11.2000   Aanvraag Bewijs van Inschrijving door Cartier Europe BV, Amsterdam.

                        Op deze aanvraag werd het kenmerk gecorrigeerd in PH-CJI.

                                           PH-CJI

 

                   PH-GJO           Reims/Cessna FR172J Reims Rocket                                 FR172J0414

                        2692            D-EGJO

                        02.06.1978   Air Service Holland BV, Twello.

                        03.08.1978   Inschrijving doorgehaald.

                                           G-JANS

 

                   PH-GKG           Reims/Cessna F150L                                                          F15000673

                        1814

                        18.01.1971   NV Luchtvaartadviesbureau "Aviation Consultants", Den Haag.

                        08.03.1973   Air Service Holland BV, Twello.

                        07.07.1977   Inschrijving doorgehaald.

                                           (D-EKNC), OY-AJU

  

                   (PH-GKG)         Type onbekend                                                                   =

                       28.03.2013    Gereserveerd door Gomban (o.i.d!!)

                       NB. Dit is vrijwel zeker een Sonex die later door de heer Kemp te koop werd aangeboden. Het toestel was in 2016 bijna

.                      afgebouwd en al voorzien van dit kenmerk.

   

                   (PH-GL*)          Fuji FA-200 Aero Subaru                                                   blok

                        Het gehele blok werd in het begin van de jaren zeventig gereserveerd voor de door de Gelderse Luchtvaart Maatschappij

                        te Teuge te assembleren Fuji's. Alleen PH-GLA werd opgenomen.

 

                   PH-GLA           Fuji FA-200-160 Aero Subaru                                             FA-200-137

                        1990

                        19.01.1973   Gelderse Luchtvaart Maatschappij BV, Teuge.

                        25.07.1973   C. Schier, Twello.

                        27.02.1974   T.R. van der Meulen, Winschoten.

                        03.02.1975   T.R. van der Meulen, Oostwold.

                        18.08.1976   Gelderse Luchtvaart Maatschappij BV, Teuge.

                        26.07.1977   P. Vleesch du Bois, Oosterbeek.

                        04.11.1977   P. Vleesch du Bois, Velp.

                        07.08.1981   Heli-Vraets BV, Lelystad.

                        21.02.1984   Stichting Vliegmaterieel Holland, Lelystad.

                        20.05.1985   Verkocht aan R.E. Heupink, Amsterdam. Niet op BvI.

                        19.01.1986   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        06.02.1986   Vliegmaterieel Nederland BV, Amsterdam.

                        Eigenaar      Rabo Bank Schermerland BV, Ursem.

                        00.04.1987   Beschadigd Lelystad.

                        27.10.1987   Vliegmaterieel Nederland BV, Amsterdam.

                        21.01.1988   Vliegmaterieel Nederland BV, Amsterdam.

                        Eigenaar      ABN NV, Rotterdam.

                        31.08.1988   Aviation Technics BV, Twello. Niet op BvI.

                        06.09.1988   Inschrijving doorgehaald.

                        Tegen het eind van 1988 gesloopt te Lelystad.

                        In de luchtvaartpers is wel beweerd dat de voorgaande identiteit JA3594 was, maar dat was het 

                        kenmerk van constructienummer 136.

 

                   (PH-GLB)         Cameron heteluchtballon                                                             =

                        14.06.2007   Gereserveerd door Cameron Balloon Promotions BV, Hengelo.

                        18.11.2008   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

 

                   PH-GLG           SOCATA TB-20 Trinidad                                                    1907

                        5760            F-OIGX

                        02.08.1999   Alphatronics BV, Nijkerk.

                        01.04.2008   Alphatronics Holding BV, Nijkerk.

                        11.04.2011   G.L. van Ginkel, Apeldoorn.

 

                   PH-GLP           Cameron A-140                                                                  994

                        3313

                        21.12.1983   Holland Balloon Service BV, Tienhoven.

                        12.03.1984   Landi-Den Hartog BV, Groenekan.

                        20.12.1984   Landi-Den Hartog BV, Maarssenbroek.

                        15.05.1987   Landi-Hartog Nederland BV, Maarssenbroek.

                        30.08.1989   Landi-Hartog Nederland BV, Utrecht.

                        15.07.1992   Stichting Hot-Air-Balloon Services, Amsterdam.

                        17.02.1994   Global Balloon Adventures BV, Amersfoort.

                        08.09.1995   N. Verduijn, Leusden.

                        24.03.1996   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        24.04.1997   Inschrijving doorgehaald.

                        In juni 2003 overgedragen aan Old Balloon Collectors Benelux.

 

                   PH-GLT            Great Lakes 2T-1A-2                                                          6710J-342

                                           Gebouwd door William M. Aery in 1968.

                        7250            N18749

                        30.05.2008   H.J. Afink, Enschede.

                        Ingevoerd als "Vliegtuigframe".

 

                   (PH-GLZ)          Type onbekend                                                                    =

                        12.07.2007   Gereserveerd door de heer Glasener

 

                   (PH-GMA)         Piper PA-28-151 Cherokee Warrior                                    28-7615052

                        19.02.1976   BvL-aanvraag door NEAS BV (io), Rotterdam.

                        06.04.1976   Reservering door aanvrager gewijzigd.

                                           PH-SRN

                        23.07.1976   Werd een rapport opgemaakt betreffende een typekeuring waarbij dit toestel gekeurd werd en nog aangeduid

                        werd als PH-GMA. Nader onderzoek wees uit dat het constructienummer in bovengenoemde documenten verkeerd werd

                        vermeld, het moest 28-7615053 zijn.

 

                   PH-GMZ           Cameron Z-140                                                                  10231

                        6203

                        02.04.2002   F.A. Snijders, Mander.

 

                   (PH-GND)         Type onbekend                                                                    =

                        06.03.2006   Gereserveerd door de heer Meyer.

                        12.07.2007   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

 

                   (PH-GNT)         Piper PA-28-140 Cherokee F                                              28-7325289

                        08.03.1973   BvL-aanvraag door Schreiner & Co NV, Den Haag.

                        Er werd een toestel met een ander constructienummer geleverd.

                                           D-EFOK

 

                   PH-GNT           Piper PA-28-140 Cherokee Cruiser                                     28-7325282

                        2008

                        27.03.1973   Schreiner & Co NV, Den Haag.

                        18.06.1973   J. Siemons, Zandvoort.

                        01.04.1974   Schreiner & Co BV, Den Haag.

                        21.03.1978   Luchtvaartmaatschappij Schreiner Airways BV, Den Haag.

                        23.04.1979   Inschrijving doorgehaald.

                                           G-BGPU

 

                   (PH-GOA)         Cirrus Design Cirrus SR24                                                 466

                        01.08.2000   Gereserveerd door Gold Air BV, Amstelveen.

                        23.11.2001   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

                        Geen van de reserveringen PH-GOA t/m PH-GOE werd opgenomen. Sterker nog, geen van de daarbij genoemde types

                        bereikte het productiestadium zodat naar de reden van de reservering slechts gegist kan worden, investeerders aantrekken,

                        bankgaranties loskrijgen, commerciële borstklopperij o.i.d.

 

                   (PH-GOB)         Cirrus Design Cirrus SR24 RG                                            467

                        01.08.2000   Gereserveerd door Gold Air BV, Amstelveen.

                        23.11.2001   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

                        Zie commentaar bij (PH-GOA).

 

                   (PH-GOC)         Visionaire 2150A                                                                091

                        01.08.2000   Gereserveerd door Gold Air BV, Amstelveen.

                        23.11.2001   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

                        Zie commentaar bij (PH-GOA).

   

                   (PH-GOD)         Heteluchtballon                                                                    =

                        In "Ballonstof" van juni 1995 beweert een schrijver dat ooit dit kenmerk aangevraagd (en geweigerd!) werd door een 

                        predikant die de bedoeling had folders ('flyers' dus...) uit te strooien. In de reserveringsadministratie is hierover

                        niets aangetroffen. Dus òf het verhaal is geheel apocrief òf eventuele contacten met de RLD zijn uitsluitend

                        mondeling/telefonisch geweest. Méér informatie wordt dus zeer op prijs gesteld.

   

                   (PH-GOD)         Safire Jet S-26                                                                   027

                        01.08.2000   Gereserveerd door Gold Air BV, Amstelveen.

                        23.11.2001   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

                        Zie commentaar bij (PH-GOA).

 

                   (PH-GOE)         Safire Jet S-26                                                                   028

                        01.08.2000   Gereserveerd door Gold Air BV, Amstelveen.

                        23.11.2001   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

                        Zie commentaar bij (PH-GOA).

 

                   PH-GOG           Cameron Van Gogh-110                                                    10269

                        6401

                        11.06.2003   G.A. Zoet, Nederhorst den Berg.

                        Eigenaar      Bavaria NV, Lieshout.

                        Aanvankelijk was de eigenaar niet tevreden over de ballon omdat de ogen scheel keken.

                        De ballon ging terug naar de fabrikant, waar de ogen aangepast werden.

 

                   PH-GOK           Lindstrand LBL 120A                                                         164

                        5017

                        08.05.1995   J.A. Oranje, Tilburg. Handelend -samen met R. de Jong te Tilburg- als Ballon Medium VoF, Tilburg.

                        19.01.2001   R. de Jong, Tilburg.

                        17.07.2001   R. de Jong, Goirle.

                        29.03.2002   R. de Jong, Goirle.

                        01.06.2002   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        30.07.2003   Inschrijving doorgehaald.

                        Opgeslagen bij eigenaar.

 

                   PH-GOL           Grumman American AA-5A Cheetah                                 AA5A-0032

                        2369            OO-HAH, N9666U

                        27.04.1976   Gold Air BV, Duivendrecht.

                        26.03.1982   Inschrijving doorgehaald.

                                           D-EGOT

 

                   PH-GOM          Rotary Air Force RAF.2000GTX SE                                     H2-97-8-300

                        5590

                        01.07.1998   G.K. Gombault, Andijk.

 

                   PH-GON           Reims/Cessna F172M                                                        F17200953

                        2022

                        27.04.1973   Air Service Holland BV, Twello.

                        07.01.1974   Stichting Vliegschool Zestienhoven, Rotterdam.

                        24.09.1974   Air Service Holland BV, Twello.

                        06.11.1975   J. Boers, Roden.

                        23.01.1978   Air Service Holland BV, Twello.

                        27.03.1980   F.A.L. Gruijters, Helmond.

                        Eigenaar      Financieringsmaatschappij Mahuko NV, Amsterdam.

                        Ongedat.      F.A.L. Gruijters, Veldhoven.

                        Eigenaar      Financiering Maatschappij Mahuko NV, Amsterdam.

                        14.04.1983   Ongeval Dissen(D).

                        25.04.1983   Inschrijving doorgehaald.

 

                   (PH-GOO)         Evans VP-1 Volksplane                                                     NVAV.10

                                           (PH-AVG), (PH-AUG)

                        00.00.1980   Gereserveerd door L.H.F.M. Goossens, Volendam.

                        31.03.1980   Reservering door RLD ongedaan gemaakt. "Zonodig opnieuw reserveren"

                        Project gestopt. Het toestel werd aangekocht door het Aviodome en werd voor statische expositie afgebouwd.

                        Het is beschilderd als PH-VPI "Pinokkio".

                        NVAV No. 10 / RLD No. A81-017.

 

                   (PH-GOO)         Type onbekend                                                                   =

                        02.12.2005   Gereserveerd door de heer Lamberts.

                        20.03.2007   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

  

                   PH-GOO            Europa AL Europa XS TG                                                439

                        7858             Gebouwd door Paul Smulders, was oorspronkelijk uitgerust met een staartwiel
                                            F-PSMU
                         06.03.2012   PJC Management (France) SARL, Saint Pierre(F).
                         11.06.2012   Inter Photonics BV, Wassenaar.
                         Op de neus staat "Europa Turbo XS".

  

                   (PH-GOR)         Type onbekend                                                                   =

                        16.01.2006   Gereserveerd door Aero Service BV, Lelystad.

                        12.07.2007   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

 

                   (PH-GOS)         Type onbekend                                                                   =

                        03.05.2010   Gereserveerd door Kletzenbauer/Teijgeler.

 

                   (PH-GOV)         Type onbekend                                                                   =

                        08.07.1998   Gereserveerd door Tulip Air BV, Rotterdam.

                        23.02.2000   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

 

                   (PH-GOY)         Type onbekend                                                                    =

                        20.03.2007   Gereserveerd door Hutchinson.

                        08.09.2009   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

 

                   PH-GOZ           Aviat A-1 Husky                                                                 1211

                        4663            D-EVII

                        19.03.1993   Gooise Zweefvliegclub, Hilversum.

                        25.01.1994   Gooise Zweefvliegclub, Abcoude

                        11.01.1995   Gooise Zweefvliegclub, Hilversum.

                        Ingeschreven als Christen A-1 Husky.

 

                   PH-GPA           Thunder AX9-120 Series 2                                                 2521

                        4813

                        07.01.1994   G. Pals, Ter Apelkanaal.

                        07.02.2000   G. Pals, Ter Apel.

                        12.04.2000   L.E. Dijkstra, Roden.

                        23.09.2004   Inschrijving doorgehaald. Buiten gebruik gesteld.

 

                   PH-GPI            Lindstrand LBL 120A                                                          664

                        5843

                        21.03.2000   G. Pals, Ter Apel.

 

                   (PH-GPJ)          Type onbekend                                                                    =

                        10.06.1996   Gereserveerd door de heer Hoogeslag.

                        00.07.1996   Reservering door aanvrager ongedaan gemaakt.

 

                   PH-GPJ            Lindstrand LBL 240A                                                         324

                        5525            G-BXMK

                        25.03.1998   G. Pals, Ter Apelkanaal.

                        07.02.2000   G. Pals, Ter Apel.

                        18.02.2002   Ad Ballon Ballonvaarten BV, Breda.

                        09.07.2004   Ad Ballon BV, Breda.

                        11.03.2005   Greetzz VoF, Eindhoven.

                        25.03.2007   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        01.07.2008   Inschrijving doorgehaald.

                        7309            PH-GPJ

                        17.09.2008   Greetzz VoF, Eindhoven.

                        19.09.2008   Inschrijving doorgehaald. "Verkocht naar Ierland"

                                           G-BXMK

                       

                   PH-GPL           Piper PA-31 Navajo C                                                        31-7712089

                        2569            N27355

                        23.09.1977   Netherlands European Air Services BV, Rotterdam.

                        27.10.1977   Landi-Den Hartog BV, Groenekan.

                        22.10.1982   Inschrijving doorgehaald.

                                           N7325Y, N3252Y, N496EA, 5T-FTA

 

                   PH-GPM           Lindstrand LBL 150A                                                         563

                        5670

                        21.01.1999   G. Pals, Ter Apelkanaal.

                        07.02.2000   G. Pals, Ter Apel.

                        26.01.2004   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        25.03.2005   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-GPP           Lindstrand LBL 210A                                                          653

                        5840

                        07.03.2000   G. Pals, Ter Apel.

                        07.03.2009   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        03.06.2010   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-GPR           Cameron A-140                                                                  3698

                        5136

                        08.12.1995   G. Pals, Ter Apelkanaal.

                        07.02.2000   G. Pals, Ter Apel.

                        10.03.2004   L.E. Dijkstra, Nietap.

                        08.12.2007   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        29.01.2009   Inschrijving doorgehaald.                                                              

                        Opgenomen in Team For Old Balloons collectie te Twello.

 

                   PH-GPS           Kubicek KB45                                                                    279

                        6553            OK-0279

                        14.04.2004   G. Pals, Ter Apel.

                        18.11.2008   Type gewijzigd: Kubicek BB45N.

 

                   PH-GPU           Cameron N-90                                                                    3934

                        5274

                        19.08.1996   G. Pals, Ter Apelkanaal.

                        07.02.2000   G. Pals, Ter Apel.

                        06.12.2004   H. Kleinlugtenbeld, Zwolle.

                        11.04.2007   A.G. ter Horst, Enschede.

                        Eigenaar      H. Kleinlugtenbeld, Zwolle.

                        In de mutatie-opgave van de RLD (en alleen dáár) werd bij de inschrijving per abuis c/n 3434 genoemd.

 

                   (PH-GPW)        Heteluchtballon                                                                    =

                        09.06.1998   Gereserveerd door Westerwolde Ballooning.

                        29.06.1999   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

 

                   PH-GPW          Ultramagic N-250                                                               250/18

                        6133

                        24.09.2001   G. Pals, Ter Apel.

                        24.09.2008   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        25.11.2009   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-GPX           Reims/Cessna F406 Caravan II                                          F4060058

                        5468            F-OGPX, F-GEUD, F-WZDJ

                        27.10.1997   Duijvestijn Aviation BV, Lelystad.

                        26.10.1998   Duijvestijn Aviation BV, Follega.

                        24.01.2001   Conservatoire beslaglegging.

                        09.09.2002   Inschrijving doorgehaald.

                                           ZS-OXE, V5-MDA

 

                   PH-GRA           Reims/Cessna F150L Commuter                                        F15001006

                        2088            F-BUMZ

                        15.01.1974   Grondmet Aviation BV, Rotterdam.

                        06.06.1975   KLM Aerocarto BV, Den Haag.

                        28.05.1980   Air Service Holland BV, Twello.

                        09.12.1981   Vliegdienst Holland Noord BV, Wieringerwaard.

                        27.07.1982   Maritime Air Transport UA, Den Helder.

                        Eigenaar      NMB NV, Schagen.

                        28.06.1983   Stichting Vliegmaterieel De Kooy, Barsingerhorn.

                        28.04.1988   Stichting Vliegmaterieel De Kooy, Heiloo.

                        02.11.1990   Stichting Vliegmaterieel De Kooy, Warmenhuizen.

                        26.01.1993   VST Vliegtuigverhuur BV, Warmenhuizen.

                        21.05.1996   W. van Duin, Eemnes.

                        11.12.2006   Polder Aviation BV, Lelystad.

                        14.04.2011   W. van Duin, Eemnes.

 

                   (PH-GRA)         Fokker S.11.1 Instructor                                                     6211

                                           E-20

                        23.02.1977   BvI-aanvraag door Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Rijen.

                                           Dit was duidelijk een vergissing en het werd dan ook enige dagen daarna gecorrigeerd.

                                           PH-GRB

 

                   PH-GRB           Fokker S.11.1 Instructor                                                     6211

                        2499            (PH-GRA), E-20

                        14.04.1977   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Rijen.

                        Ongedat.      Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, 's-Gravenmoer.

                        20.08.1979   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Hooge Zwaluwe.

                        08.09.1986   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Rijen.

                        22.02.1997   Stichting Gilze-Rijen Historical Flight, Tilburg.

                        17.06.1999   Stichting KLu Historische Vlucht, Ede.

                        22.01.2001   Stichting KLu Historische Vlucht, Rijen.

 

                   (PH-GRC)         Piper PA-18-135 Super Cub                                               18-3828

                                           R-138, 54-2428

                        00.00.1977   Gereserveerd door Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Rijen.

                                           (PH-KNG), (PH-KNJ), G-BLIH

                        Framenummer 18-3827.

 

                   PH-GRC           Piper PA-18-135 Super Cub                                               18-3829

                        2540            R-139, 54-2429

                        28.06.1977   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Rijen.

                        Ongedat.      Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, 's-Gravenmoer.

                        20.08.1979   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Hooge Zwaluwe.

                        18.08.1980   R.E. Versteeg, Ermelo.

                        12.06.1984   Air Towing Air Service BV, Apeldoorn.

                        09.01.1985   Air Towing Air Service BV, Teuge.

                        21.08.1989   R.Th. Heinen, Duiven.

                        20.05.1992   Vliegbedrijf Gold Stone BV, Maassluis.

                        28.04.2000   Bogaerds Cord BV, Swifterbant.

                        18.12.2004   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        26.09.2007   Inschrijving doorgehaald.

                        Framenummer 18-3828. Ingeschreven met foutief constructienummer 18-3828, oorspronkelijk zou PH-GRC

                        opgenomen worden door R-138 (= c/n 18-3828).

 

                   (PH-GRD)         Piper PA-32-260 Cherokee Six                                           32-582

                                           N3673W

                        18.02.1991   Reserveerde KN Singles and Twins Aviation Consultants BV te Lelystad de kenmerken PH-GER (niet

                         beschikbaar) PH-GEM, PH-GRD, PH-GVN en PH-SET met de bedoeling er te zijner tijd één van te gebruiken.

                                           PH-GVN

 

                   PH-GRD           Cameron A-300                                                                  10975

                        7060

                        18.04.2007   A.J. Barends, Enschede.

 

                   PH-GRE           Reims/Cessna F172M Skyhawk II                                       F17201110

                        2147

                        06.05.1974   Air Service Holland BV, Twello.

                        10.06.1974   Vliegbedrijf Noord-Nederland BV, Hoogeveen.

                        25.02.1977   Pro Air Group, Hoogeveen.

                        10.02.1978   Air Service Holland BV, Twello.

                        13.11.1980   Inschrijving doorgehaald.

                                           G-BIIB

 

                   PH-GRF           Lindstrand LBL 105A                                                          639

                        5801

                        04.11.1999   Ad Ballon Ballonvaarten BV, Breda.

                        13.09.2005   Inschrijving doorgehaald. Buiten gebruik gesteld.

                        7196            PH-GRF

                        04.03.2008   L.E. Dijkstra, Nietap.

 

                   (PH-GRG)         Type onbekend                                                                    =

                        12.09.1988   Gereserveerd General Aviation Service VoF, Hoogeveen.

 

                   PH-GRG           American General AG-5B Tiger                                         10174

                        5746            D-ELYN, N1198Z

                        23.06.1999   G. Hulshoff, Monnickendam.

 

                   PH-GRH           Cessna 172P Skyhawk                                                       17274269

                        3845            N51114

                        15.09.1988   General Aviation Service VoF, Hoogeveen.

                        10.11.1988   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Rijen.

                        22.02.1997   Stichting Gilze-Rijen Historical Flight, Rijen.

                        17.06.1999   Stichting KLu Historische Vlucht, Ede.

                        22.01.2001   Stichting KLu Historische Vlucht, Rijen.

 

                   (PH-GRI)          Type onbekend                                                                    =

                        03.03.2005   Gereserveerd door Greetzz VoF, Eindhoven.

                        10.05.2006   Reservering vervallen.

                        01.09.2009   Opnieuw gereserveerd door Greetzz VoF, Eindhoven.

 

                   (PH-GRJ)          Type onbekend                                                                   =

                        01.09.2009   Gereserveerd door Greetzz VoF, Eindhoven.

 

                   PH-GRK            Cameron A-120                                                                 11571

                        7864
                        14.03.2012  
Greetzz Equipment BV, Goirle.

 
                   (PH-GRL)
         Type onbekend                                                                   =

                        27.06.2007   Gereserveerd door Cameron Balloon Promotions BV, Hengelo.

                        18.11.2008   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

  

                   PH-GRL            Cameron A-180                                                                 11570

                        7865
                        14.03.2012  
Greetzz Equipment BV, Goirle.

 

                   (PH-GRM)         Kubicek BB37                                                                    155

                                           OK-1035

                        11.12.2001   Gereserveerd.

                        12.12.2001   BvI-aanvraag R.G. Spoelstra, Joure.

                        12.12.2001   Aanvraag gewijzigd in (PH-EWS).

                                           PH-EWS

 

                   (PH-GRM)         Brändli BX-2 Cherry                                                           =

                        18.10.2002   Gereserveerd door A. Gremmen.

                        09.02.2006   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

                        12.09.2006   Opnieuw gereserveerd door A. Gremmen.

                        24.12.2009   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

                                           PH-TBJ

                        NVAV No. 231.

 

                   PH-GRM           Cameron A-450LW                                                             11569

                        7866
                        14.03.2012  
Greetzz Equipment BV, Goirle.

  

                   PH-GRN           Kubicek BB70Z                                                                   364

                        6756            OK-0364

                        22.07.2005   R.H.G. Kleinsmit, Joure.

                        13.01.2009   R.H.G. Kleinsmit, Goingarijp.

                        05.10.2011   Flying Balloon Compagnie VoF, Oudehaske.

                        Zie commentaar bij PH-RKF.

 

                   PH-GRO           Partenavia P.68C                                                               278

                        3606            G-BMLR, OY-BYS, D-GOBY

                        20.01.1987   Groenwoudt Profimarkt BV, Renswoude.

                        05.01.1998   Groenwoudt Profimarkt BV, Renswoude.

                        Eigenaar      Schäfer & Seidler OHG, Duitsland.

                        28.01.1998   Schäfer & Seidler OHG, Duitsland.

                        17.06.1998   Inschrijving doorgehaald.

                                           N12VK, HA-ACD, F-HUBG

 

                   (PH-GRP)         Piper PA-18-135 Super Cub                                               18-3817

                                           R-127, 54-2417

                        20.03.1977   BvI-aanvraag door Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Hooge Zwaluwe.

                                           PH-DKB, OO-DKB, G-BMKB

                        Framenummer 18-3818.

 

                   (PH-GRP)         Type onbekend                                                                    =

                        23.05.1990   Gereserveerd door Kerckhoffs Beheer BV, Oudenbosch.

 

                   PH-GRP           SOCATA TB-21 Trinidad GT                                               2101

                        6165            F-OIUE

                        18.01.2002   Planhold Diensten BV, Amsterdam.

                        24.03.2005   Inschrijving doorgehaald. “Naar Verenigd Koninkrijk”.

                                           N709AM


                   
(PH-GRQ)
         Type onbekend                                                                    =
                        01.09.2009   Gereserveerd door Greetzz VoF, Eindhoven.
 

                   PH-GRR           Cameron A-415LW                                                            11363

                        7571
                       
03.05.2010   Greetzz VoF, Eindhoven.
                        12.05.2011   Greetzz Equipment BV, Goirle.

  

                   (PH-GRS)         Type onbekend                                                                    =

                        03.03.2005   Gereserveerd Greetzz VoF, Eindhoven.

                        10.05.2006   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

                        01.09.2009   Opnieuw gereserveerd door Greetzz VoF, Eindhoven.

 

                   PH-GRT           Reims/Cessna F172N Skyhawk II                                        F17201589

                        2555            PH-AXA

                        11.08.1977   Gert van Putten's Broederij BV, Terschuur.

                        19.05.1980   Air Service Holland BV, Twello.

                        19.05.1980   Inschrijving doorgehaald.

                                           G-DCKK

 

                   PH-GRT            Kubicek BB30Z                                                                  972

                        8067

                        16.04.2013   G. Janse, Nieuw-Vennep.

 

                   PH-GRU           Cameron A-160                                                                  3957

                        5305            (D-OGRU)

                        19.11.1996   H.R. Taxis, Hengelo.

                        14.05.1997   Inschrijving doorgehaald.

                                           D-OGRU

 

                   PH-GRV           Cameron A-250                                                                  10974

                        7080

                        21.05.2007   Greetzz VoF, Eindhoven.

                        12.05.2011   Greetzz Equipment BV, Goirle.

 

                   PH-GRW          Cameron Z-600                                                                  11263

                        7464

                        29.06.2009   Greetzz Vof, Eindhoven.

                        12.05.2011   Greetzz Equipment BV, Goirle.

 

                   PH-GRX           Cameron A-300                                                                  10976

                        7061

                        18.01.2007   Greetzz VoF, Eindhoven.

                        12.05.2011   Greetzz Equipment BV, Goirle.

 

                   PH-GRY           Fokker S.11.1 Instructor                                                     6280

                        2440            197/K, E-37

                        21.10.1976   Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, Rijen.

                        19.01.1977   Jan Smulders Triplex Import BV, Eindhoven.

                                           Overdracht was een gevolg van het verloren gaan van de PH-GAF. Zie daar..

                        15.11.1979   Looymans en Maas Electro en Onderdelen Service BV, Helmond.

                        07.01.1982   C.H.W.L. Maas, Sint Oedenrode.

                        23.05.2006   H.G.J.M. Geurts, Tilburg.

                        20.12.2007   Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht, Rijen.

                                           Was al op 6.1.2007 overgedragen!

                        13.08.2014  Ongeval Gilze-Rijen.

                        Beschilderd als 197.

 

                   PH-GRZ            Cameron A-300                                                                 10693

                        6741

                        17.06.2005   Greetzz VoF, Eindhoven.

                        12.05.2011   Greetzz Equipment BV, Goirle.

 

                   PH-GSB           Kubicek BB70Z                                                                  437

                        6932

                        04.07.2006   H. Velthoven, Capelle aan den IJssel.

 

                   (PH-GSC)         Type onbekend                                                                    =

                        20.03.2000   Gereserveerd door Groothuis.

                        23.11.2001   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

 

                   PH-GSP           Cameron A-210                                                                  10138

                        6125

                        28.08.2001   City Ballooning VoF, Amersfoort.

                        Eigenaar      Gispen International BV, Culemborg.

 

                   PH-GST           Cameron N-120                                                                  2550

                        4342

                        22.07.1991   M. Jurg, Hengelo.

                        06.10.1993   Inschrijving doorgehaald. "Buiten gebruik gesteld"

 

                   PH-GSY           Diamond DA 40 Star                                                          40.060

                        6154

                        15.11.2001   G.C. van der Schans, Uithoorn.

                        16.08.2007   G.C. van der Schans, De Hoef.

 

                   PH-GSZ            Dyn'Aero MCR Sportster                                                   161

                        6180

                        13.02.2002   O. Groesz, Huizen.

                        NVAV No. 214.

 

                   (PH-GTD)         Type onbekend                                                                    =

                        01.05.1997   Gereserveerd door Holding De Stubben.

                        29.06.1999   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

 

                   (PH-GTD)         Type onbekend                                                                 =