PH-YAA - PH-YZZ                                                                                                                                 Terug naar

                                                                                                                                                    INDEX Derde Register


Vanaf begin 2014 werden door ILT de privacy-regels dermate streng toegepast dat het vastleggen van de registergeschiedenis

feitelijk onmogelijk werd gemaakt. Ik heb toen dan ook moeten besluiten mijn aktiviteiten op dat terrein te beëindigen.

Dus onderstaand bestand bestrijkt de periode 1.10.1949 - 1.5.2014.

                   Elders op deze site, in "Toelichting op de registers" wordt uitgebreid ingegaan op allerlei zaken die bijdragen aan een juist begrip
                   van de hieronder gepresenteerde informatie.

Op de pagina "Beleid" hebt u kunnen lezen waarom ik per 1.5.2014 mijn activiteiten op het terrein van de Nederlandse

Luchtvaartuig Registers heb beëindigd. Bovendien heb ik daar geschetst wat e.e.a. voor de geschiedschrijving zal betekenen.

Na deze datum heb ik nog even gedacht een gedeelte van mijn activiteit te kunnen voortzetten, met name w.b. de buitenlanders, 

maar eind 2014 heb ik besloten er definitief een punt achter te zetten. Ik heb er zo'n 50 jaar voor 100% aan gewerkt en heel veel 

informatie 'achter de schermen' kunnen achterhalen. Daar is nu dus een eind aan gekomen, de door ILT geboden informatie is

uit historisch oogpunt bezien zeer beperkt en dermate onvolledig dat ik ook niet meer kan zien welke 'achtergrondinformatie'

ontbreekt. En als dat wèl mogelijk zou zijn, dan is nader onderzoek effectief toch onmogelijk gemaakt.

Samen met een paar andere teleurstellende ervaringen leverde deze situatie alleen maar frustratie op.

Natuurlijk zal ik alle correcties en/of aanvullingen op de registers tot 1.5.2014 wèl aanbrengen.


                   PH-YAA            Boeing 737-3M8                                                                 25040

                        4372            OO-LTK

                        25.10.1991   Air Invest IV BV, Amsterdam.

                        31.01.1992   Inschrijving doorgehaald.

                                           VR-BRC, VR-CRC, TC-BIR, OO-SBX, LN-KKP, N119GA, PK-KSN, PK-ECK

 

                   (PH-YAB)          Boeing 737                                                                        =

                        05.11.1991   Gereserveerd door Air Invest IV BV, Amsterdam.

                        00.08.1994   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

 

                   (PH-YAK)          Yakovlev YAK-11                                                                =

                                            079

                      Tegen het eind van de jaren tachtig werd door dhr. Bockel c.s. pogingen gedaan dit toestel in het N.L.R. te doen inschrijven.

                      Het plan was van de baan toen de RLD duidelijk maakte dat het beleid was om géén Oost-Europese toestellen in te schrijven.

                                           OO-YAK, F-AZYA.

 

                   (PH-YAK)          Yakovlev YAK-52                                                                844007

                                            RA-3085K

                        03.11.2011   Gereserveerd door Stichting Yakkes Foundation.

                        00.08.2012   Reservering gecorrigeerd.

                                           RA-3085K, PH-YAX

                   PH-YAK            Yakovlev YAK-52                                                                877401

                                                    Gebouwd door IAv Bacau, Roemenië.

                        8054            RA-3326K, (PH-YAX), RA-3326K, (PH-YAK), RA-3326K, (PH-YAK), RA-3326K, LY-AQC, DOSAAF

                        05.03.2013   J.A.M. Oortman, Zevenbergen.

  

                   PH-YAN            Lindstrand LBL 150A                                                         1214

                        7274

                        15.07.2008   J. Bosma, Heerenveen.                                                                

 

                   (PH-YAR)          Cameron heteluchtballon                                                     =

                        08.03.2007   Gereserveerd door Wilco Air BV, Ootmarsum.

                        00.09.2007   Reservering ongedaan gemaakt. Mogelijk gewijzigd in (PH-ARR).

 

                   (PH-YAX)          Yakovlev YAK-52                                                                877401

                                           Gebouwd door IAv Bacau, Roemenië.

                                           RA-3326K, (PH-YAK), RA-3326K, (PH-YAK), RA-3326K, LY-AQC, DOSAAF

                        04.11.2011   Gereserveerd door H. Oortman, Zevenbergen.

                        00.08.2012   Reservering gecorrigeerd.

                                           RA-3326K, PH-YAK

 

                   PH-YAX            Yakovlev YAK-52                                                                844007

                                           Gebouwd door Aerostar, Roemenië(YR)

                        8055            (PH-YAK), RA-3085K

                        05.03.2013   Stichting Yakkes, Best.

 

                   (PH-YBB)          Type onbekend                                                                         =

                        02.10.2013   Gereserveerd J. v.d. Ploeg.

 

                   PH-YBC            Lindstrand LBL 150A                                                         1087

                        6890

                        24.04.2006   P. Kooistra, Sint Nicolaasga.

                        15.02.2012   Inschrijvinmg doorgehaald.

                                           OM-0609

 

                   PH-YCM           Brändli BX-2 Cherry                                                           164

                        6633            Gebouwd door L.M.C. Schoenmakers, Oisterwijk.

                        19.10.2004   L.M.C. Schoenmakers, Oisterwijk.

                        NVAV No. 145 / RLD No. A93-116.

  

                   (PH-YDE)          Type onbekend                                                                   =

                        19.06.2013   Gereserveerd door Latten.

 

                   PH-YEB            Cessna 177RG Cardinal RG                                               177RG0464

                        4559            D-ELKB, N2064Q

                        25.09.1992   Bob Fleumer Aerial Photography BV, Westzaan.

                        28.12.1999   Aviation Technics BV, Twello.

                        08.06.2001   Inschrijving doorgehaald. "Naar Oostenrijk"

                                           N962AF

 

                   PH-YEL            Cameron N-77                                                                    1232

                        3527

                        01.05.1986   Ad Air BV, Beuningen.

                        04.03.1987   R.W. Wiegers, 's-Hertogenbosch.

                        04.10.1987   R.W. Wiegers, Hilversum.

                        25.09.1992   Stichting Bosch' Ballongezelschap, Vught.

                        28.04.1995   Inschrijving doorgehaald. Buiten gebruik gesteld.

                        5142            PH-YEL

                        21.12.1995   M. Jurg, Hengelo.

                        12.02.1997   Inschrijving doorgehaald. "Op verzoek eigenaar"

                        In oktober 2003 overgedragen aan Old Balloon Collectors Benelux.

 

                   PH-YEM           Fokker F27 Mark 600 Friendship                                        10562

                        2665            PH-EXK

                        04.04.1978   "Fokker-VFW" BV, Schiphol-Oost.

                        13.12.1979   "Fokker-VFW" BV, Schiphol-Oost.

                        Eigenaar      Lauda Air Luftfahrt GmbH, Oostenrijk.

                        03.03.1980   Inschrijving doorgehaald.

                                           OE-ILB, EC-DSS, OE-ILB, D-AELB. Afgeschreven 24.2.1990.

 

                   (PH-YEN)          Heteluchtballon                                                                    =

                        00.08.1986   Gereserveerd door Holland Balloon Service BV, Tienhoven.

                        00.00.1986   Reservering door aanvrager ongedaan gemaakt.

 

                   (PH-YES)          Heteluchtballon                                                                    =

                        00.06.1990   Gereserveerd door A.P.H. Kurvers, Amsterdam.

                        00.01.1992   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

 

                   PH-YES            Cessna P210N Pressurized Centurion                                P2100085

                        5019            F-GFAZ, HB-CNZ, N108AE, N4713P

                        09.05.1995   Bright BV, Rotterdam.

                        09.10.1998   Constructienummer gecorrigeerd:                                          P21000085

                        05.11.1999   Inschrijving doorgehaald.

                                           N26KN

 

                   (PH-YES)          WD Fascination D4 E                                                         051

                                           PH-3E5

                        21.01.2004   Verzocht Peeme Aviation BV, Dorst, dit kenmerk voor de als Experimental te herklasseren PH-3E5.

                                           PH-FAS

 

                   PH-YET            Reims/Cessna FRA150M Aerobat                                       FRA15000312

                        2660            (PH-AYL), D-EKDM, N96069

                        30.03.1978   Air Service Holland BV, Twello.

                        23.05.1978   J.M. Simons, Roggel. Dit was een abuis, de mutatie betrof PH-JET

                        met BvI 2662.

                        25.05.1978   General Package Nederland BV, Ermelo.

                        15.10.1980   Central Air Teuge BV, Putten.

                        27.03.1981   G. van der Zande, Twello.

                        04.01.1985   C. Heijning, Laren.

                        17.11.1987   C. Westdijk, Baarn.

                        29.08.1988   Inschrijving doorgehaald. "Naar Duitsland"

Het daarvoor benodigde Export-BvL werd echter pas op 1.9.1988 aangevraagd en zo'n document kan alleen maar voor

een ingeschreven luchtvaartuig worden uitgereikt. Dus werd het toestel weer ingeschreven.

                        3842            PH-YET

                        02.09.1988   C. Westdijk, Baarn.

                        06.09.1988   Inschrijving doorgehaald.

                        D-ENRS. Afgeschreven Karlshöfen 19.9.1996.

 

                   PH-YFF            Fokker F27 Mark 100 Friendship                                        10109

                        1115            EI-AKD, PH-FAE

                        07.01.1966   NV KNV Fokker, Schiphol-Zuid.

                        Eigenaar      Aeroben Ltd, Bahamas(C6).

                        18.04.1966   Inschrijving doorgehaald.

                        1500            D-BAKA, PH-YFF

                        28.05.1969   NV KNV Fokker, Schiphol.

                        09.06.1969   Inschrijving doorgehaald.

                                           EC-BRN, N143PM

                        Het toestel werd in 1996 buiten gebruik gesteld (inschijving doorgehaald in 1996) en in 2013 was het nog, in

                        zeer slechte staat, aanwezig op Brooksville-Hernando County(FLA.).

 

                   (PH-YIN)           Heteluchtballon                                                                    =

                        03.06.1982   Gereserveerd door A.P.H. Kurvers, Amsterdam.

                        00.00.1984   Reservering vervallen.

 

                   (PH-YLA)          Heteluchtballon                                                                    =

                        04.03.1994   Gereserveerd door Stichting Ad Ballon, Breda.

                        00.09.1994   Reservering door aanvrager ongedaan gemaakt.

 

                    (PH-YLO)         Lindstrand LBL 240A                                                         197

                                           G-CFEW, SE-ZGK

                        26.08.2011   Gereserveerd door N.B.C.

 

                   PH-YMA            IAI Galaxy                                                                         034

                        7729            N274JC, N134AX, (N200GA), N34GX, 4X-CVF

                        09.06.2011   JetNetherlands BV, Schiphol.

                        Eigenaar      Yesman Aviation BV, Oranjewoud.
                        11.06.2012   Inschrijving doorgehaald.
                                          (N216YM), N108SC, OB-2023
                        Op de BvI-aanvraag staat: IAI Gulfstream 200 Galaxy.
                        En er zijn twee c/n-plaatjes aanwezig op het toestel, een met Gulfstream 200 c/n 034 én een met IAI Galaxy c/n 034.

 

                   PH-YMC           Cirrus Design Cirrus SR20  g2                                            1539

                        7328            N2626G

                        22.10.2008   YouFly BV, Den Haag.

 

                   (PH-YMK)         Heteluchtballon                                                                    =

                        11.02.1998   Gereserveerd door M. Jurg, Hengelo.

                        18.02.1998   Reservering door aanvrager ongedaan gemaakt.

 

                   PH-YMP           Nederlandse Helicopter Industrie H-3 Kolibrie                   3006

                        615              (PH-NGW)

                        26.02.1958   NV Nederlandse Helicopter Industrie, Rotterdam.

                        27.03.1958   Staat der Nederlanden/Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Zwolle.

                        27.03.1958   Directie v/d Wieringermeer (NOP-werken), Zwolle.

                        04.04.1963   Inschrijving doorgehaald.

                                           (4X-BDC), N88983, 4X-BEA

                        4X-BEA werd weliswaar 'naar de Verenigde Staten verkocht' maar het toestel was in 2006 nog steeds in Israël, mét N88983 op de staart.

                        Er zijn plannen het toestel te restaureren.

 

                   PH-YNC            Cameron Z-150                                                                  11175

                        7262           

                        11.06.2008   Ballooning Company VoF, Loenersloot.

 

                   (PH-YNT)          Fuji FA200-160A Aero Subaru                                            FA200-259

                        00.00.1974   Gereserveerd door Gelderse Luchtvaart Maatschappij BV, Teuge.

                        Het toestel was bestemd voor H.R. Yntema, Veenendaal.

                                           PH-MBO

 

                   PH-YOO           Dyn'Aero S MCR 4S                                                           83

                        7281

                        23.07.2008   Menerga Energy Systemen Nederland BV, Warmond.

                        24.07.2008   Ongeval Lelystad.

                        24.08.2010   Inschrijving doorgehaald.

 

                   (PH-YOU)          Heteluchtballon                                                                   =

                        17.05.2005   Gereserveerd Future Fun Ballooning BV, Sinderen.

                        23.03.2007   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

 

                   PH-YOY            Dyn'Aero MCR Club                                                           397

                        7457

                        19.06.2009   Menerga Energie Systemen Nederland BV, Warmond.

                        12.06.2013   Menerga Energie Systemen Nederland BV, Noordwijk(ZH.).

                        Het toestel werd door de eigenaar bij de fabrikant op Dijon-Darois geassembleerd.

 

                   PH-YRD            Schroeder Fire Balloons G                                                967

                        6197

                        26.03.2002   A.P.H. Kurvers, Hoensbroek.

                        02.02.2004   Yarden Holding BV, Almere.

                        24.03.2005   Special Balloon Services VoF, Leusden.

                        Eigenaar      Yarden Uitvaartverzekeringen BV, Diemen.

                        28.06.2006   Special Balloon Services VoF, Leusden.

                        02.02.2009   L.E. Dijkstra, Nietap.

 

                   (PH-YRK)          Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter                                        909

                                           OO-PKZ

                        12.12.1997   Gereserveerd door Skydiving Club The Flying Dutchmen, Rotterdam.

                        23.02.2000   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

                                           (PH-JRK), (PH-KST), PH-JFD

 

                   PH-YSI             Thunder AX6-56A Bolt                                                       108

                        2893            G-BERS

                        26.06.1979   A.P.H. Kurvers, Nieuw-Vennep.                                             "Col. Wynper"

                                           Mede-eigenaar F. Cardinal te Zoetermeer niet op BvI.

                        19.06.1980   A.P.H. Kurvers, Katwijk.                                                       "Col. Wynper"

                                           Mede-eigenaar F. Cardinal te Zoetermeer niet op BvI.

                        00.04.1986   A.P.H. Kurvers, Amsterdam.                                                 "Col. Wynper"

                                           Mede-eigenaar F. Cardinal te Zoetermeer niet op BvI.

                        21.02.1985   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        21.10.1987   Inschrijving doorgehaald.

                        Ging in 1986 terug naar de fabriek "voor inspectie en overhaul en komt over enkele maanden terug".

                        Opgeslagen bij eigenaar.

 

                   PH-YTA            Cessna A188B AG Truck                                                    18802700T

                        4714            N4966Q

                        03.06.1993   E.K.L.P. Groenland, Breda.

                        12.12.1997   Aero Service BV, Lelystad.

                        12.01.1998   Inschrijving doorgehaald.

                                           EC-GSS

                        Het toestel is een zogenaamde Bonaire-conversie met IO-550D motor en andere propeller.

 

                   PH-YTO            Gulfstream American G-164D Turbo Ag-Cat D/T                2D

                        3788            G-BHHY, N6828K

                        11.05.1988   E.K.L.P. Groenland, Breda.

                        16.10.1992   Inschrijving doorgehaald.

                                           N164MC

 

                   PH-YTS            Raven Europe S.55A                                                          E-124

                        3942

                        13.06.1989   P.J. Haven, Langweer.

                        27.11.1992   Stichting Ballonsport Friesland, Joure.

                        21.01.2004   J.B.M. ten Brummelhuis, Joure.

                        13.06.2008   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        24.08.2009   Inschrijving doorgehaald.

 

                   (PH-YUP)          Type onbekend                                                                    =

                        13.08.1987   Gereserveerd door de heer Bruining.

                        27.11.1989   Reservering vervallen.

 

                   PH-YUP            Cameron O-160                                                                  1595

                        4827            G-BOBE

                        09.02.1994   J.L.M. van Hoesel, 's-Hertogenbosch.

                        23.03.1995   Inschrijving doorgehaald.

                                           OO-BYY, SP-BAD

 

                   (PH-YVO)         Type onbekend                                                                     =

                        17.10.1996   Gereserveerd door de heer Koenders.

                        00.05.1998   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

 

                   PH-YYY            Cameron N-105                                                                  2838

                        4521

                        09.07.1992   Bouwman & Van Dijk VoF, Kootwijkerbroek.

                        01.02.1996   W.J. Meisel, Ermelo.

                        26.10.2007   W.J. Meisel, Barneveld.

                        25.06.2008   M. van Dijk, Kootwijkerbroek.

                        06.01.2010   R. van Beusekom, Barneveld.

 

                   PH-YZR            Lindstrand LBL 310A                                                          570

                        5728

                        25.05.1999   Ad Ballon Ballonvaarten BV, Breda.

                        09.07.2004   Ad Ballon BV, Breda.

                        25.05.2010   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        11.08.2011   Inschrijving doorgehaald.