NVAV / AMATEURBOUW  


                                                                                                             Terug naar

                     Dit bestand is bijgehouden t/m 1.5.2014                                                                          INDEX


                 De zelfbouw van vliegtuigen door amateurs is in Nederland nooit zo intensief beoefend als in Gervene ons omringende landen.

        Natuurlijk zijn in de periode waarin ieder luchtvaartuig eigenlijk door amateurs werd gebouwd, dus voor 1915, ook in Nederland wel enige
        projecten gebouwd maar die vallen buiten het tijdvak dat door deze site bestreken wordt. 


        En ook de vooroorlogse zweefvliegtuigen waren voor het merendeel niet fabrieksmatig gebouwd, op de  desbetreffende pagina ziet u
        dan ook bij die toestellen steeds de bouwer vermeld.
        Wat de gemotoriseerde luchtvaart betreft blijft het in de vooroorlogse periode beperkt tot een handjevol projecten.
        Genoemd moeten worden de Schneider PH-TCG, enige Pou du Ciel projecten (PH-EDO en zie ook bij de kandidaten) en de twee
        slagvleugelvliegtuigen die ook bij de kandidaten worden genoemd. 

        Aangezien informatie over deze projecten zeer schaars is, vaak is een plaatselijke krant de enige bron, wordt iedere nadere informatie
        zeer op prijs gesteld.

        Na de oorlog werden enkele projecten op stapel gezet, maar door allerlei moeilijkheden, waarvan 'gebrek aan medewerking' van onze
        RLD  vaak beslissend was, kwamen die letterlijk niet van de grond. 

        Alle mij bekende projecten worden bij de kandidaten genoemd.


In 1969 kwam Cor Dijkman Dulkes spectaculair in het nieuws omdat een door hem gebouwd vliegtuig (PH-COR) na een vlucht vanaf het strand bij Wijk aan Zee op Zestienhoven in beslag werd genomen. Vanaf dat moment werd er serieus gewerkt aan het kweken van vertrouwen bij de autoriteiten in de mogelijkheden van de amateurvliegtuigbouw. Achteraf moet gezegd worden dat het maar goed is dat de RLD niet de kwaliteit van bovengenoemde PH-COR als maatstaf voor haar oordeel in deze materie heeft genomen!
Maar zoals gezegd, men ging toen de zaken serieus aanpakken en in 1971 werd de Nederlandse Vereniging van Amateurvliegtuigbouwers (NVAV) opgericht. Deze ontwikkelde zich voorspoedig en dermate professioneel dat zij gaandeweg door de Rij­ksluchtvaartdienst als dé gesprekspartner betreffende amateurvliegtuigbouw werd beschouwd.
De NVAV zette een administratie van aangemelde projecten op, hierin werden als een soort hommage aan vroegere pioniers een aantal 'vroege' nummers overgeslagen. Het is dus beslist niet zo dat deze projectnummers op een of andere manier pro-forma toegekend zijn!

Later -in de jaren tachtig- werd er naar goed Nederlands gebruik nog een andere amateurvliegtuigbouwzuil opgericht, de Kring Zelfbouw (zie PH-KZS) die zich aansloot bij de KNVvL en voornamelijk uit Pottier-bouwers bestond. Maar daar is de laatste jaren geheel niets meer van vernomen en dat zal, naar het zich laat aanzien, ook wel zo blijven. 

Trouwens, óók de NVAV heeft in haar begintijd nog een korte tijd met de KNVvL samengewerkt maar daarbij bleek toch ook een basis voor een vruchtbare samenwerking te ontbreken.
Omstreeks 1993 ging het gerucht dat een drietal ex-leden van de Kring Zelfbouw onder toezicht van de Belgische autoriteiten aan hun projecten doorbouwden, met de bedoeling ze te zijner tijd in België te doen inschrijven. Het is evident dan onze RLD bepaald niet gelukkig is/was met die ontwikkeling.
In 1980 begon de RLD formeel de BvL-aanvragen van deze projecten te administreren. Deze RLD-nummers (*) zijn hieronder vermeld. De hier genoemde kenmerken zijn ook opgenomen in het derde register, daar kan dus nadere informatie over het al of niet opgenomen zijn, gevonden worden. 

Geen van de hier genoemde projecten wordt echter nog eens in het hoofdstuk over de kandidaten herhaald.
In 1994 besloot de RLD, na langdurige bestudering, haar beleid t.a.v. amateurbouw drastisch te herzien. Het weergeven van de beleidsstukken vergt hier te veel ruimte, maar de kern is dat de regelingen danig versoepeld zijn. 

 
(*) Deze nummers hebben de vorm Axx-yyy waarin xx  het jaartal is en yyy een volgnummer. Maar hierbij moet opgemerkt worden dat de volgnummers 85 t/m 99 niet aangevuld werden met zgn. 'voorloopnullen'.

Dat kon toen nog in de handgeschrevern lijst in het pre-automatiseringstijdperk!

-
NVAV-Projectnummers
De Nederlandse Vereniging van Amateur-Vliegtuigbouwers stelde een lijst samen van Nederlandse bouwprojecten. Aangezien alle op deze lijst voorkomende projecten in beginsel kandidaten voor het N.L.R. zijn, worden ze hieronder allemaal opgesomd.

Tot 1994 werden de amateurbouwprojecten ook geadministreerd bij de RLD en deze administratie is in onderstaande lijst toegevoegd.
Hieronder wordt ook in veel gevallen een (beoogd) kenmerk genoemd. Nogal wat zelfbouwers verzuimen echter hun kenmerk formeel te reserveren, en als ze dat al wel doen, de reservering jaarlijks te verlengen.
Na ongeveer één jaar wordt een reservering beoordeeld, als er geen concrete aanwijzing is dat hij gehandhaafd moet blijven dan wordt hij ongedaan gemaakt zonder dat de aanvrager daarvan in kennis wordt gesteld. Deze situatie kan onaangename verrassingen opleveren als de bouw voltooid is en de bouwer het kenmerk wenst op te nemen!
In onderstaande lijst wordt alleen informatie of commentaar gegeven als er geen (beoogd) kenmerk bekend is. 

Als dat wèl zo is dan is eventuele aanvullende informatie in de registers te vinden.

                    

 

                                                   NVAV   RLD No    Datum         Type                                    C/n.                 Kenmerk  

           No.    Bouwer

                  Opmerkingen

           ----   ------   -----------   ------------------                      ----                  -------

           1 - 4  Niet toegekend

 

           5      A81-018  11.06.1970    Dijkhastar CWH                          001                   PH-COR

                  C.P. Dijkman Dulkes, Beverwijk.

 

           6      -        -             Air Tummy Two                           2568                  PH-ONY

                  C.M. Verlaan, Maasbommel.                                                            PH-VER

                  Wordt ook "Boomerang" genoemd.

 

           7 - 9  Niet toegekend

 

           10     A81-017  18.11.1974    Evans VP-1                              NVAV-10               PH-AVG

                  L.H.F.M. Goossens, Volendam.                                                         PH-GOO

                                                                                                       PH-VPI       

                  Bouw gestaakt, restant in 1988 door Aviodome/Fokker afgebouwd en, beschilderd met dit kenmerk,

                  aan de Aviodome-collectie toegevoegd. Zou eerst als VP-2 gebouwd worden onder RLD No. T74-10L

 

           11-24  Niet toegekend

 

           25     A80-001  17.03.1980    Aerosport Scamp                         001                   PH-INS

                  H.G. Tjoa, Hoofddorp; A.J.J.M. Leblans, Alphen aan den Rijn

 

           26     A80-003  16.03.1980    Quickie                                 107                   PH-AER

                  J.J.J.M. Reumers, Denekamp.

   

           27     A80-002  26.03.1980    Evans VP-1                              V2567                 PH-VPI

                  T. van der Kooy, Hoofddorp.

                  Nu in het bezit van R. van As, Arnemuiden.

 

           28     A80-004  08.05.1980    American Aerolights Eaglet              348                   PH-348

                  J.E.M. Cortenraad, Ransdaal.                                                         PH-749

                  Nu in het bezit van L.P.V.M. van Rijn.

 

           29     -        -             Van Ommeren VO-3 "De Reiger"            1                     PH-1A6

                  H.J. van Ommeren, Bunnik.

                  Overgedragen aan Aviodome en daar opgeslagen

 

           30     A80-005  18.06.1980    Sport de l'Air HM.293/3A                -                     PH-MIG

                  G. Niemand, Groningen & D. Siebelink, Niekerk.

                  A86-059  20.08.1986    Sport de l'Air HM290/3A                 -                     PH-MIG

                  D. Siebelink, Niekerk.

                  A89-079  27.11.1989    Sport de l'Air HM290/3A                 II                    PH-MIG

                  R.C. van Haarlem, Deil; D. Siebelink, Niekerk.                                       PH-CVH

 

           31     A80-006  31.07.1980    Weedhopper JC-24B                       447                   PH-1A1

                  K. Struik, Wolphaartsdijk.

 

           32     A80-008  23.09.1980    Mitchell Wing B-10                      406                   PH-BRS

                  M.J.P. Braspenning, Bennebroek.                                                      PH-1H8

 

           33     A80-011  06.11.1980    Jodel D.119                             1499                  PH-AVD

                  H. van Milligen, Kootwijkerbroek.

                  Oorspronkelijk bouwde de heer Van Milligen c/n 1520, toen hij eind jaren zeventig het project van de

                  heer Lantwaard (PH-AVA) overnam besloot hij daarvan de romp te gebruiken. In 1984 werd het project

                  officieel stilgelegd hoewel er officieus nog steeds aan gebouwd wordt.

                  Later werd het project overgenomen door W. Mijnen en nog weer later door B. Karhof. 

                  In zijn hangaar te Marville werd een Jodel-romp waargenomen met kenmerk PH-HVM. Nog onduidelijk is 

                  welke van de twee rompen (1499 of 1520) dit feitelijk is.

 

           34     A80-007  10.09.1980    Pottier P 80 S                          NVAV-34               PH-JML

                  W.C. Post, Uitgeest.   "Winnie Mae"

 

           35     A80-009  23.09.1980    Sorrell SNS-2 Guppy                     -                     PH-WOL

                  W.I. Verlaan, Lelystad.

                  Project beëindigd per 30.11.1987.

 

           36     A80-010  23.09.1980    C.V.A.-2P                               18/01                 PH-TIM

                  C.M. Verlaan, Maasbommel.                                                            PH-HHH

                  Aanvraag ingetrokken, afgebouwd als Eich JE-2.                

                  A81-025  11.02.1982    Eich JE-2                               18/01                 PH-GYR

                  C.M. Verlaan, Maasbommel.

 

           37     A80-012  06.11.1980    Pottier P 80 S                          -                     PH-MDB

                  H.M. de Bruin, Zaltbommel.                                                           PH-KZS

 

           37/2   A87-067  13.08.1987    Pottier P 80 S                          -                     PH-MDB

                  H.M. de Bruin, Zaltbommel.

 

           38     A81-019  30.03.1981    DFS.14 Schulgleiter-38                  001                   -

                  L.J. van Liempt, Amsterdam

       Replica van OE-0166.

       Deze werd in 1952 gebouwd door Kärnter Flug-sport Verband te Oostenrijk en is sedert 1978 in Nederland

       Bouwer wenst een kenmerk uit reeks PH-103/109, maar die zijn inmiddels allemaal opgenomen.

       Inmiddels staat in de NVAV B.J. Kuijper als bouwer genoteerd.

 

           39     A81-013  19.01.1981    Fokker Dr.I                             152/17                PH-DRI

                  Stichting Vroege Vogels, Nederhorst den Berg.

 

           40     A81-014  13.02.1981    Bücker Bü 181 Bestmann                  25066                 PH-JAN

                  W. Daams, Loosdrecht.                                                                PH-OOO

                  Ex: D-EKAR, (SK+WI), Fv25066

 

           41     A81-016  16.02.1981    Rand Robinson KR.2                      -                     PH-FUN

                  H. de Heer, Heeg.

                  De bouwer wenste één van de kenmerken PH-ATY, PH-FLY, PH-FUN, PH-HDH, PH-UFO. De bouw werd in 1986
                  gestaakt, project werd te koop aangeboden. Het werd gekocht door R. Sénéchal, Zwolle, maar in 1988
                  was het al weer in het bezit van de heer De Heer die op 2.5.1988 het kenmerk PH-FUN reserveerde.
                  Maar inmiddels is gebleken dat de bouw in de loop van 1989 is gestaakt.
                  Het vrijwel afgebouwde toestel is al jaren in opslag en te koop. De oorspronkelijke VW-motor is
                  inmiddels afzonderlijk van de hand gedaan.

                  Uiteindelijk werd het kenmerk opgenomen door D.N. Funcke voor zij­n Aeronca-project.

                  Zie projectnr. 46

 

           42     A81-015  16.02.1981    Pottier P 80 S                           54                   PH-NOK

                  A.P.M. Sommen, Eindhoven.                                                            PH-SOM

                  Ex: (00-89)                                                                          OO-54

 

           43     A81-020  02.06.1981    Monnett Monerai S                       302

                  R. Sénéchal, Zwolle, later werd N.J.C. Schermerhorn als bouwer opgegeven

                  Voorlopig geen bouwaktiviteit te verwachten

 

           44     A81-021  13.07.1981    American Aerolights Eaglet              398                   PH-748

                  M.F.J. van Os, Groesbeek.

 

           45     -        -             Bensen B-8M Gyrocopter                  -                     -

                  W. Anker, Reeuwijk.

 

           46     A82-031  12.10.1982    Aeronca 7AC Champion                    7AC-2002              PH-FUN

                  D.N. Funcke, Westzaan.

                  Ex: D-EGUP, N83335

 

           47     A81-022  09.11.1981    Bensen B-8M Gyrocopter                  RJC1                  PH-RVA

                  R. van As, Arnemuiden.                                                    N842J 

                                                                                                       PH-RVJ

           48     A82-030  01.10.1982    Viking Dragonfly Mk.II                  124                   PH-HBR

                  H.A. Brouwer, Almere.

                  Nu in het bezit van G.N. Zandstra.

 

           49     A81-026  05.04.1982    Pottier P 180 S                         101                   PH-RLD

                  J. Kraan, Schiedam; P. Boers, Berkel en Rodenrijs.

 

           50     A81-023  21.01.1982    Piper L-4J Grasshopper                  13228                 PH-UCS

                  J.H.A.M. Beerens, Oosterhout.

                  Ex: PH-UCS, 45-4488

 

           51     A83-035  12.12.1983    Rutan Long-EZ                           -                     PH-JON

                  P. Hersevoort, Ommen.

 

           52     A82-032  15.10.1982    Rutan Long-EZ                           580                   PH-VOL

                  J.C. Voltman, Lelystad.

 

           53     -        -             Rutan Long-EZ                           -                     -

                  S. Petrona, Veldhoven.

 

           54     -        -             Pottier P 180 S                         -                     OO-112

                  S. Karremans, Voorschoten.

                  Op 3.10.1986 Belgisch kenmerk OO-112 gereserveerd door General Aviation Club vzw.

 

           55     -        -             Schuilwerve XS                          -                     -

                  S. Schuilwerve, Monnickendam.

 

           56     -        -             Waterham "De Stern"                     -                     -

                  J. Waterham, Harderwijk.

                  Eigen ontwerp gebaseerd op de Brian H-18

 

           57     A82-034  10.11.1982    Viking Dragonfly                        210                   PH-JOP

                  W. van der Waals, Egmond aan Zee.

                  Nu eigendom van J. Lievers.

 

           58     A81-028  11.05.1982    Bensen B-8MV Gyrocopter                  -                    -

                  J.J. Noordhoorn, Eindhoven.

 

           59     A81-024  21.01.1982    Pottier P 80 S                           33                   -

                  M. Santema, Zuidhorn; G. de Ruiter, Roden. (Zie ook PH-RUI)

                  Midden 1987 werd het project te koop aangeboden.

                  Werd eigendom van M. Santema en J. Hoogland en later van J.W. Vermeulen.

 

           60     A81-029  24.09.1982    Viking Dragonfly                        288                   PH-APS

                  A.P. Sijs, Zuidlaren.                                                                PH-SYS

                  De bouw is gestaakt, overgedragen aan Aviodrome.

 

           61     A81-027  22.04.1982    Pottier P 170 S                         020                   OO-114

                  S.H. Gillebaard te Delft en partners                                                 PH-AFP

                  Per 3.10.1986 Belgisch kenmerk OO-114 gereserveerd door General Aviation Club vzw maar het werd toch in

                  het N.L.R. ingeschreven.

                  Nu eigendom van H.M. Reyers.

 

           62     A82-033  26.10.1982    Sequoia F8L Falco                       668                   PH-BVS

                  B.W. van Steijn, Lelystad.

 

           63     A83-036  17.04.1984    Rutan Long-EZ                           1198                  PH-OOS

                  G. Liem Winata, Grootebroek.

                  Bouw gestaakt in 1999.

 

           64     A84-037  03.05.1984    Rand Robinson KR.2                      -

                  M.M. Nelissen, Purmerend.

 

           65     A84-042  05.07.1984    Rand Robinson KR.2                      4608/50               PH-HVV

                  H.J. van Veen, Den Haag

                  Project stilgelegd.

 

           66     A84-041  25.06.1984    Rand Robinson KR.1                      5533                  PH-VDO

                  D. van Doornik, Achterveld.

                  Bouw gestaakt.

 

           67     -        -             Rand Robinson KR.2                      -                     -

                  H. Oskam, Elst. Later van I. de Boer.

                  Vervallen

 

           67/2   -        -             Stoddard Hamilton Glasair IIRG          -                     PH-SCZ

                  F.H. Schouten, Schilde(OO) & J. Winkelman, Heemstede.

                  Voortgezet als projectnr. 115

 

           68     A84-043  29.09.1984    Rand Robinson KR.2                      6371/60               PH-WIL

                  F.W. Anker, Reeuwijk.

                  Nu eigendom van G.N. Zandstra.

 

           69     -        -             Butterfly                               -                     -

                  N. Schermerhorn.

                  Vervallen

 

           69/2   A90-86   08.11.1990    Fokker D.VII                            -                     PH-VII

                  D.N. Funcke, Westzaan/Stichting Vroege Vogels                  -                     PH-LVA

                  Zie verder projectnr. 281

 

           70     -        -             Rutan Long-EZ                          -                     -

                  K. Hamstra sr, Harderwijk.

 

           70/2   A88-073  23.09.1988    Grunau 8                                V.D.1                 PH-70

                  D.N. Funcke, Westzaan.

                  Ex: PH-70.

 

           71     -        -             C.G.S. Hawk (ULV)                       -                     -

                  H. van der Bult, Amstelveen.

 

           71/2   -        -             Fokker S.12                             6287                  PH-NDC

                  Vliegend Museum Lelystad/J. Gerver, Lelystad.

                  Ex: E-41, c/n 6287

 

           71/3   A88-069  26.04.1988    Stoddard Hamilton Glasair IIRG          1065                  PH-IPA

                  F.M. Wachter, Den Haag.                                                              PH-PAU

 

           72     -        -             Helicom Commuter IIA (Helikopter)       -                     -

                  A.P.J. Steutel, Zuidorpe.

                  Dit project zou in België worden voortgezet

 

           73     -        -             Kolb Flyer (ULV)                        -                     -

                  R. Harryvan, Groningen.

 

           74     A85-048  14.01.1985    Fokker S.IV                             10                    PH-SIV

                  Aviodome/W. van Westerop/P.A. van Oorschot, Valkenburg.

 

           75     A84-040  25.06.1984    Piel CP.328 Super Emeraude              NVAV.75               PH-RVH

                  R.C. van Haarlem, Deil.

 

           76     A84-039  04.06.1984    Ken Brock KB-2                          NVAV-76               PH-JDW

                  J.F.H.W. de Weert, Dinxperlo.                                                        PH-HDW

                  Nu eigendom van R. van As, Arnemuiden.

 

           77     A85-045  10.12.1984    Mitchell Wing B-10                      P.1444                PH-3E2

                  G. Hanstede, Hoevelaken.

 

           78     A85-053  19.12.1985    Blériot XI                              NVAV-78               PH-BLE

                  Stichting De Vroege Vogels, Nederhorst den Berg.

 

           79     A84-047  11.12.1984    Bensen B-8MV Gyrocopter                 -

                  J.C.M. de Bruyn, Drogteropslagen.

 

           80     A84-038  21.05.1984    Pottier P 180 S                         107                   PH-JET

                  A.J. Jacobs, Reuver.                                                                 PH-TEI

                                                                                                       PH-TEJ

 

           81     -        -             Rand Robinson KR.2                      -                     -

                  H. Aarts, Veldhoven.

 

           81/2   A88-072  22.09.1988    Brändli BX-2 Cherry                     80                    -

                  G. May, Hoogwoud; later naar K. Hollebeek, Vlaardingen.

 

           82     A84-046  11.12.1984    Rand Robinson KR.2                      -                     -

                  Th. den Boer, Alblasserdam.

 

           83     A86-058  20.08.1986    Rutan Solitaire                         -                     -

                  H.A.C.E. Helmich, Eindhoven.

                  Nu eigendom van L.F.W. van Haren.

 

           84     A84-044  18.10.1984    Ken Brock KB-2                          NVAV-84               PH-PAS

                  G. te Pas, Halle. Later I. de Boer.

 

           85     -        -             Schempp-Hirth Gö 3 Minimoa              -                     PH-80

                  B. Persijn, Hilversum.

 

           86     A90-082  06.06.1990    Taylor Mini-Imp                         NVAV.86               PH-JGS

                  J.G. Smit, Rij­senhout.

 

           87     A85-049  20.02.1985    Rand Robinson KR.2                      6334                  PH-BRU

                  J.G. Bruins, Gaanderen.

                  Vervallen per 26.11.1987

 

           88     A86-054  22.01.1986    Bensen B-8M Gyrocopter                  001                   PH-DYK

                  P.J.H. Dijkman, Dieren.

                  A87-068  02.09.1987    Bensen B-8M Gyrocopter                  NVAV-88               PH-ECH

                  E.A. Hagenaars, Wellerlooi.

                  De heer Hagenaars had kenmerk PH-ECH oorspronkelijk gereserveerd voor zijn eigen projectnr. 102

 

           89     -        -             Acro Sport II                           -                     -

                  Th.M. van Gaalen, Haarlem.

                  Vervallen.

 

           89/2   A86-056  12.03.1986    Star Lite                               NVAV.89               PH-GHE

                  G. Hengeveld, Sprang-Capelle. 

                  Vervallen per 9.11.1988. Verkocht naar Duitsland.

 

           90     A85-051  08.10.1985    Rand Robinson KR.2                      6898/63               PH-MIJ

                  H.G. Mijling, Venray.

 

           91     A89-080  27.11.1989    Fokker Dr.I                             155/17                PH-EBF

                  Stichting Vroege Vogels, Nederhorst den Berg.

 

           92     A86-057  06.06.1986    Brändli BX-2 Cherry                     15                    -

                  H.M. Heinen, Almere

                  Project op 19.01.87 overgedragen aan B.J. Kroes, Ooy.

                  A93-115  17.11.1993    Brändli BX-2 Cherry                     15                    PH-OOY

                  B.J. Kroes, Ooy.

 

           93     A85-052  07.11.1985    Rand Robinson KR.2                      7318/66               PH-OMI

                  A. Weerts, Venray.

 

           94     A86-062  24.10.1986    Rutan Long-EZ                           2169                  PH-LEZ

                  C.W. Sars, Doetinchem.                                         -                     N17VN

 

           95     A86-060  25.09.1986    Pottier P 180 S                         95                    -

                  D. Koonstra, Opeinde; O. Gorter; Dijkstra.

 

           96     A86-055  25.02.1986    Rand Robinson KR.2                      -                     -

                  A.C. van der Hulst, Geleen.

                  Vervallen per 26.11.87. Bouw niet gestart.

 

           97     A86-061  26.09.1986    Fisher FP.202 Koala                     NVAV-97               PH-1V1

                  H. Hoekstra, Oenkerk; T. Lammers, Nijega.

 

           98     A87-065  15.07.1987    Rutan Long-EZ                          -                     -

                  A.A. van Horssen, Eelde; T.T. van Hage, Yde.

                  A93-108  21.06.1993    Rutan Long-EZ                           -                     -

                  T.T. van Hage, Yde.

 

           99     -        -             Fairey Tipsy Nipper                     11                    PH-MEC

                  H. van der Meer, Hoofddorp.

 

           100    -        -             Dijkhastar II                           001                   PH-KOR

                           28.4.1986     Werd het kenmerk gereserveerd door C. Dijkman-Dulkes, Beverwijk.

                  Al in 1987 werd de reservering door de RLD ongedaan gemaakt maar later, als Dijkhastar III,

                  tóch ingeschreven.

 

           101    A86-063  02.02.1987    Brändli BX-2 Cherry                     71                    PH-AJA

                  A.C. van der Hulst, Geleen. Later naar D.J.A. Smit.

 

           102    -        -             Bensen B-8M Gyrocopter                  -                     PH-ECH

                           15.01.1988    Gereserveerd door R. van As t.b.v. E.H. Hagenaars, Wellerlooi.

                  Niet opgenomen want de heer Hagenaars kocht begin 1989 het gyrocopter-project van P.J.H. Dijkman.

                  Zie projectnr. 88

 

           102/2  A88-070  06.05.1988    Pottier P 80 S                          -                     -

                  Th.C. van der Meijden, Hedel.

 

           103    A87-064  02.02.1987    Brändli BX-2 Cherry                     67                    PH-AJC

                  J.E.M. Cortenraad, Ransdaal.

 

           104    A87-066  15.07.1987    Fisher FP-202 Koala                     -                     -

                  G.H. Veldhuis, Almelo.

 

           105    A88-074  23.09.1988    Airon Velocity                          056                   PH-ACW

                  M.A.G. Weijenberg, Amstelhoek.

 

           106    A88-071  27.06.1988    Stoddard Hamilton Glasair II RG         -                     PH-AAL

                  F. Versteeg, Amsterdam; R.T.L. Hoedemakers, Amsterdam.

 

           107    A89-075  07.04.1989    Rand Robinson KR.2                      NVAV.107              -

                  J. Moyle, Zoetermeer.

 

           108    -        -             Rand Robinson KR.2                      -                     -

                  C.M. Dijkman Dulkes, Oudesluis.

                Kenmerk PH-CDD bleek niet beschikbaar.

 

           109    A90-85   26.10.1990    Nord 1101 Noralpha                      179                   -

                  Stichting De Vroege Vogels, Nederhorst den Berg.

                  Ex: F-BLLO, 179

 

           110    A89-076  03.04.1989    Sequoia Falco F8L                       NVAV.110              PH-ARM

                  M.B.M. Morriën, Wijk bij Duurstede.                                                  PH-IAO

 

           111    A93-107  08.04.1993    Aero Designs Pulsar XP                  252                   PH-PUL

                  W. Westerink, Amsterdam.

                  Er wordt niet meer gebouwd, het projekt is naar Duitsland verkocht.

 

           112    -        -             Rutan Long-EZ                           -                     -

                  A.J. Oosenburgh.

 

           112/2  -        -             Fokker D.VII                            -                     -

                  D.N. Funcke, Westzaan.                                         -                     -

   

           113    A89-077  15.06.1989    Stoddard Hamilton Glasair IIRG          NVAV.113              PH-BRU

                  J. Brügemann, Den Burg.

 

           114    A89-078  10.01.1989    Lancair 320                             NVAV.114              PH-COL

                  J.C. Jones, Voorhout.

 

           115    A91-87   15.01.1991    Stoddard Hamilton Glasair IIS           NVAV.115              PH-SCZ

                  F.H. Schouten, Schilde(OO) & J. Winkelman, Heemstede.          2037                  PH-SVW       

                  Was eerst projectnr. 67                                        .

 

           116    A89-081  27.11.1989    Lambach H.L.II                          NVAV.116              PH-APZ

                  VSV "Leonardo da Vinci", Delft.

 

           116a   -        -             Gipsy Major motor                       -                     -

                  VSV "Leonardo da Vinci", Delft.

 

           117    A90-083  06.06.1990    Cvjetkovic CA-65                        NL.001                PH-INE

                  C. Staal, West-Knollendam.

 

           118    A90-084  06.07.1990    Brändli BX-2 Cherry                     109                   PH-LVK

                  L.M.A. van Kesteren, 's Gravenpolder.

 

           119    A91-91   27.08.1991    WAR Fw 190                              NVAV.119              PH-PBR

                  M.G. Grensemann, Rijswijk.

          

           120    A93-109  25.06.1993    Viking Dragonfly                        -                     -

                  L.F.W. van Haren, Druten.

 

           121    A91-90   25.06.1991    Brändli BX-2 Cherry                     39                    PH-VIN

                  J.H. Zier, Den Haag.

 

           122    A91-89   12.03.1991    Brändli BX-2 Cherry                     130                   PH-PEI

                  A.D. Advocaat, Peize.

 

           123    -        -             Morane Saulnier MS.505 Criquet          752                   N156EB

                  Stichting Vroege Vogels, Nederhorst den Berg.

                  Ex: F-BAYE

 

           124    A91-92   26.11.1991    Skystar Kitfox                          1412                  PH-DJM

                  D.J. Oudshoorn, Houten; R. Koch.

                  Na een 9 jaar durende opslag op Lelystad werd het project in 2008 door R.A. Norp overgenomen. 

                  Die restaureerde het toestel en liet het weer inschrijven als PH-DJM.

 

           125    A92-94   16.03.1992    Skystar Kitfox                          1411                  PH-RAY

                  J. Volkeri, Zierikzee.

 

           126    -        -             Skystar Kitfox                          -                     -

                  J. de Wit, Elshout.

 

           126/2  -        -             Bowers Fly Baby                         3                     PH-CVH

                  In 1994 veranderde dhr. Van Haarlem de bestemming van zijn reservering van een Pou du Ciel in een

                  Fly Baby.

 

           126/3  -        -             Le Blond motor                          -                     -

                  R.C. van Haarlem, Deil.

 

           127    A91-88   27.02.1991    Brändli BX-2 Cherry                     136                   PH-RJH

                  R.J.H. de Leeuw, Mijdrecht.

                  Projekt is verkocht aan Aad Kievit.

 

           128    A92-96   11.09.1992    Skystar Kitfox                          GBS 029               PH-HOY

                  W.J.H. Weustink, Epe; Th. Huisman, Epe.

 

           129    -        -             Pottier P 70 S                          -                     -

                  R. van Wagenberg, Vlijmen.

 

           129a   -        -             Warner motor                            -                     -

                  J. Mesdag / SVV.

 

           130    A92-95   30.06.1992    Colomban MC-15 Cri-Cri                  NVAV.130              PH-CRI

                  H. van Haarlem, Deil.

 

           131    A92-93   31.01.1992    Colomban MC-15 Cri-Cri                  508                   PH-THE

                  (Wed. van)A.J. Jacobs, Reuver.

 

           132    -        -             de Havilland D.H.82A Tiger Moth         86403                 PH-III

                  N.J.C. Schermerhorn; M.A.P. van Schie, Overveen.

 

           132a   -        -             de Havilland Gipsy Major motor (van PH-III)                   -           -

                  J. Regeer, Oss; M.A.P. van Schie, Overveen.

 

           133    A92-98   05.10.1992    Rutan Solitaire                         133                   PH-1312

                  G.J.C.B. van Gerven, Geffen.

 

           134    A93-113  04.10.1993    Lancair 320                             709                   -

                  G.J.O. van Wanrooy, Naarden.

 

           135    A93-102  18.03.1993    Lancair 320                             -                     -

                  J. Vrouwe, Weesp.

                  Nu eigendom van D. Mulder.

 

           136    A92-100  13.01.1993    Lancair 320                             243                   PH-GIL

                  J. A. Dijkstra, Wijnjewoude.

 

           137    A93-103  18.03.1993    Lancair 360                             244                   PH-MYF

                  A. Gorter, Siegerswoude.

 

           138    A92-97   02.10.1992    Lancair 360                             248                   PH-HAN

                  J.K. Baner, Lelystad.

                  Op de orderbevestiging stond eerst constructienummer 247, dit werd echter gecorrigeerd in 248,

                  maar volgens de fabrikant werd c/n 248 niet naar Nederland verkocht.

 

           139    A93-104  18.03.1993    Lancair 360                             245                   PH-DBO

                  D.W. de Boer, Oppenhuizen.

 

           140    -        -             Lancair 320                             -                     -

                  T. Quint, Driebergen.

 

           141    -        -             Ken Brock KB-2                          1006                  PH-TWR

                  R. Ensing, Vasse.

                  Nu eigendom van R. van As, Arnemuiden.

          

           142    A92-99    03.06.1994   Brändli BX-2 Cherry                     154                   PH-CBX

                  A. Kievit, Oss.

 

           143    A93-105  18.03.1993    Rutan Solitaire                         -                     -

                  W.D. Stalenburg, Putten.

 

           144    A93-111  04.08.1993    Osprey GP-4                             175                   -

                  R. Abraas, Overveen.

 

           145    A93-116  01.12.1993    Brändli BX-2 Cherry                     164                   PH-YCM

                  L.M.C. Schoenmaker, Oisterwijk.

 

           146    -        -             Lancair 360                             300                   PH-PWZ

                  A.J. de Brie, Katwoude.

 

           147    -        -             Bede BD-5                               -                     -

                  P. Pouw.

 

           148    A93-110  27.07.1993    Airon Velocity 173                      F02RG-001             PH-FUT

                  A. Jozee, Uithoorn; R. Wiemans.

 

           149    A93-114  10.11.1993    Brändli BX-2 Cherry                     160                   -

                  J.J. Pijnenborg, Nieuwkoop.

 

           150    A93-106  18.03.1993    Rutan Solitaire 77-6                    -                     -

                  J. Regeer, Oss.

 

           Op één na waren alle projecten in de RLD-administratie NVAV projecten.

           Alleen W. Muntinga regelde zijn zaken zelf.

 

           -      A85-050  07.09.84      Piper J3C-65 Cub                        11665                 PH-MUN

                  W. Muntinga, Winschoten.

 

Na 1993 werd de RLD nummering niet voortgezet en hieronder worden dan ook uitsluitend de NVAV projectnummers  

vermeld, aangevuld met enige informatie die een indicatie geeft over het tijdstip waarop het project bekend werd bij de

NVAV dan wel bij IVW.

In de inleiding werd al gesproken over een nieuwe wettelijke regeling betreffende de amateurbouw. 

De rol van de NVAV als 'paraplu' waaronder de gehele Nederlandse amateurvliegtuigbouw zich afspeelt, is vervallen. 

Hoewel vanzelfsprekend veel bouwers zich, mede vanwege de grote expertise die binnen deze vereniging is opgebouwd,

toch wel aansluiten.

Maar vanaf 1994 vraagt iedere bouwer persoonlijk zijn BvI/BvL aan. 

Door IVW wordt er trouwens op aangedrongen dat pas te doen wanneer de vliegproeven binnen afzienbare tijd zullen plaatsvinden.

                        

           No.    Type                                C/n.               Kenmerk            Datum inschrijving in N.L.R.

                  Eigenaar                                                                  of van reservering


           151    Pottier P 220 S Koala               166                PH-TAJ             21.02.1996

                  A.J. Jacobs, Reuver

           152    Murphy Rebel                        -                  -                  -

                  B. Slikker

                  20.12.1994  Project ingeschreven bij NVAV

           153    Murphy Rebel                        -                  -                  -

                  H. Westra/Dutch Nostalgic Wings.

                  01.02.1995  Project ingeschreven bij NVAV

           154    Pottier P 220 S Koala               467                PH-MAY            

                  I.B. Lenderink, Eindhoven           -                  PH-IBL             10.04.1997

           155    Skystar Kitfox Mk.III               1079               PH-GGT             21.12.1995

                  J. Niestadt, Bancigny(F); A. Hendriks

           156    CFM Shadow Series C-D               K.232              PH-2S5             03.03.1995

                  J. Laurier, Hellevoetsluis

           157    Skystar Kitfox Mk.V Speedster       S9411-0064         PH-ZSM             05.10.1998

                  M. de Wit, Valkenswaard

           158    Skystar Kitfox Mk.V Vixen           V9411-0021         PH-EMG             21.06.2000

                  J.J.M. Acket, Amersfoort

           159    Murphy Rebel                        504 REB            PH-JVL             10.02.1998

                  J.B.W. Verhoeven, Leende

           160    Van's RV-6A                         23773              PH-CRJ             13.09.1999

                  J.T. van Wijk, Nieuwegein

           161    Europa AL Europa                    157                PH-POP             09.09.1999

                  R.M. Zeelenberg, Amsterdam.

           162    Carbon Dragon                       -                  -                  -

                  E.J. Brans

           163    Airon Velocity                      -                  -                  -

                  J.A.L. Hoogers

           164    Air Command 582                     KC164              PH-AKC             16.07.1997

                  K.P.E. Celie, Evergem(OO)

           165    Brändli BX-2 Cherry

                  Dit is een ‘te vroeg’ uitgereikt bouwnummer. Er is na de toekenning geen enkele activiteit waargenomen.

           166    Europa AL Europa                    206                PH-JGW             22.05.2001

                  J.G.W. Heijboer, Gilze en Rijen

           167    Rand Robinson KR.2                  471                PH-KRS             31.07.2006

                  M.J.J.M. Driessen, Meerlo

           168    Brändli BX-2 Cherry                 182                PH-KLJ             24.11.2003

                  W. Timmermans, Hulsel

           169    Rotorway Executive 162F             6110               PH-TET             21.02.1996

                  A.J. Jacobs,

           170    Europa AL Europa TG                 322                PH-AMD             13.09.1999

                  N.T. Groot, Wognum                  -                  -                  -

           171    Hi Max 1700R                        -                  -                  -

                  L. Steenks

           172    Zenair CH601HDS Zodiac              6-3459             PH-PGH             04.12.1998

                  P.C.M. Goorden, Rosmalen

           173    Europa AL Europa                    -                  -                  -

                  J. Moyle, Zoetermeer

           174    Europa AL Europa                    -                  PH-BGV             13.09.1999

                  B. Veldhuizen

           175    Impuls (eigen ontwerp)              -                  PH-VXM             19.03.1997

                  SSVOBB, TU Delft

           176    Schneider Grunau Baby IIb           1                  PH-978             30.01.1997

                  A.W.J.M. Schoenmakers, Tilburg

           177    Lancair                             -                  -                  -

                  P. Brouwers

           178    Skystar Kitfox Classic IV           C-95120133         PH-BCZ             04.02.1998

                  T. van der Heijden, Bergen                             PH-CCF             -

                                                                         PH-BCF             07.04.1998

                  In de NVAV-administratie wordt ook nog PH-MUT genoemd. Dit kenmerk heb ik in de

                  RLD-(reserverings)administratie niet aangetroffen.

           179    Titan Tornado                       -                  -                  -

                  M. van Eijk

           180    Jabiru Jabiru SK                    121                PH-LVS             21.09.1999

                  L.J. van Syll, Oud-Turnhout(OO); J. Mangelschots.

                  NB. Zie commentaar op dit c/n in het register.

           181    Pietenpol Aircamper                 -                  -                  -

                  E.J. Cornet

           182    Europa AL Europa TG                 394                PH-LOB             14.03.2006

                  J.J. van Heeswijk, Kaatsheuvel

           183    Jodel DR 1050 Ambassadeur           868                PH-MGA             24.06.2004

                  H.G. Teijgeler, Almere

           184    Europa AL Europa XS                 391                PH-GES             22.03.2007

                  K. de Geus, Sint Maarten

           185    Van's RV-6                          -                  -                  -

                  G. McFedden                         Bouw is gestaakt.

           186    Murphy Renegade                     606                PH-3C3             06.05.1999

                  A.A. van Dongen, Ravenstein

           187    Pulsar 3                            P98010548          PH-UGO             06.07.2006

                  P.H. van der Voort, Woubrugge

           188    Europa AL Europa                    305                PH-IEE             -

                  R. van Essen, Delden                -                  PH-IEN             09.09.2003

           189    Baljims MP 100                      -                  -                  -

                  B. Groot

           190    Slepcev Storch Mk.4                 0049               PH-TAT             14.06.1999

                  A.J. Jacobs, Niel bij As

           191    HB Flugtechnik HB 207 Alfa          -                  -                  -

                  F. Roos

                  06.12.1999  Project ingeschreven bij NVAV

           192    Brändli BX-2 Cherry                 199                PH-AJH             15.08.2005

                  A.C. van der Hulst, Geleen

           193    Zenair CH601 Zodiac                 -                  -                  -

                  N.J.C. Schermerhorn

           194    Brändli BX-2 Cherry                 32                 -                  15.11.2007

                  R. de Leeuw, Doornspijk                                                   26.11.2007

                  R. de Leeuw kocht het project van R. Schroeder, Tegelen, nu is het eigendom van J. van Wendel.

                  J. van Wendel, Grafhorst                               PH-VWC             15.08.2011

           195    Zenair CH601 Zodiac                 6-9044             PH-TML             17.06.2003

                  J.J.M. Vlaar, Helmond

           196    Ultravia Pélican PL                 689                PH-CBO             21.11.2003

                  J.A.G. van de Boogaard, Castricum

           197    Ultravia Pélican PL                 685                PH-VKL             23.02.2001

                  L.M. Verhoeven, Veghel; S. Smits

           198    Zenair CH601 Zodiac                 6-9057             PH-HVE             15.08.2006

                  H. van Essen, Terschuur

           199    Ultravia Pélican PL                 -                  -                  -

                  F.M. en R. Warnaar

           200    Murphy Rebel Elite                  -                  PH-ADY             25.10.1999

                  A.C. van Dijk

                  In NVAV-administratie komt ook PH-ADJ voor. In de RLD (reserverings)administratie heb ik dat

                  niet aangetroffen.

           201    Horizon 2                           -                  -                  -

                  H. Rietveld

           202    Ultravia Pélican PL                 684                PH-LCN             03.12.2002

                  J. Piepers, Rotterdam

           203    Rutan Cosy                          -                  -                  -

                  W. van de Waerdt

           204    Ultravia Pelican PL                 580                PH-JLM             12.10.2001

                  H.T. Wildbert, Almere

           205    Brändli BX-2 Cherry                 208                PH-VWL             -

                  W. Mijnen

           206    Ultravia Pélican PL                 649                PH-COW             01.04.2005

                  J.G.E. Weerts, Tiel

           207    Ultravia Pélican PL                 677                PH-WCK             12.10.2000

                  C.L. Ouwersloot, Warmond

           208    Rutan Cozy Mk.IV                    -                  PH-CZY             -

                  H.J.K. Boks, Alphen aan den Rijn

           209    Ultravia Pélican PL                 683                PH-OXY             18.08.2000

                  I.A. Nijstad, Weesp

           210    Ultravia Pélican PL                 686                PH-CAQ             29.03.2005

                  B. Groot

           211    Ultravia Pélican PL                 687                PH-LFM             -

                  L.F.M. Beretty, Waalre              -                  PH-ERI             -

                                                                         PH-TTY             21.04.2004

           212    Ultravia Pélican PL                 678                PH-HGD             04.09.2001

                  H.G. Drost, Buitenpost

           213    Europa AL Europa                    -                  --

                  J. Eelman

           214    Dyn'Aero MCR 01                     161                PH-GSZ             13.02.2002

                  O. Groesz, Huizen

           215    Aeropro FOX Eurofox                 0880               PH-DRM             -

                  A.L. Bijkerk, Sliedrecht            -                  PH-3R8             31.07.2002

           216    North American P-51 (70% replica)   -                  -                  -

                  K. Doornbos, Eelde

                  Nu eigendom van R. Zeelenberg

           217    Zenair CH701 Stol                   7-9161             PH-3S6             22.01.2003

                  A.H.G. van den Elsen, Eindhoven

           218    Niet toegekend

           219    Mignet HM 293A                      -                  59-CFN             -

                  H. van Gent

           220    Brändli BX-2 Cherry                 213                PH-AMJ             26.09.2002

                  J.G.H. Hermsen, Teuge.

           221    Ultravia Pélican PL                 688                PH-ERH             31.07.2002

                  E.R. van Helden, Kapellen(OO)

           222    Brändli BX-2 Cherry                 -                  -                  -

                  P. Boer. Later M.G. Kaandorp.

           223    Europa AL Europa TG                 -                  PH-JEU             14.05.2001

                  J. Bahlmann

           224    Rans S.16                           -                  -                  -

                  A.A. Dobbe

           225    ICP Savannah XMP740                 -                  PH-JGN             18.03.2003

                  J. Groot-Nueland

                  10.01.2002  Project ingeschreven bij NVAV

           226    Brändli BX-2 Cherry                 117                OO-137             05.04.2001

                  L. Soenens, later naar Gert Post, Teuge.               PH-POS

           227    Brändli BX-2 Cherry                 157                PH-REO             -

                  E.L.M. Oomen, Wernhout, later O. Zodl.                 PH-REK             25.10.2004

           228    Ibis RJ.3                           -                  -                  -

                  P.A. Raas

           229    Rand Robinson KR.2                  8936               -                  -

                  M. Driessen, Meerlo

                  P. Nauta                            Projekt stilgelegd

           230    Rutan Cozy Mk.IV                    -                  -                  -

                  G.W.H. van den Heuij                Projekt wordt niet gebouwd.

           231    Brändli BX-2 Cherry                 214                PH-GRM             18.10.2002

                  A.J. Gremmen, Teuge.                                   PH-TBJ         

           232    Dyn'Aero S MCR 4S                   04                 PH-PAL             03.06.2002

                  M. Bavdaz, Oegstgeest

           233    SAL P-51 Mustang                    844                PH-CPM             00.06.2003

                  M.M. Cordewener, Nieuw Vennep

           234    Van's RV 7A                         70359              PH-SJP             27.06.2001

                  S.C. Paul, Beek                                        PH-SCP             24.08.2004

           235    Ibis RJ.3                           -                  -                  -

                  F. Diepeveen

           236    Europa AL Europa XS TG              -                  -                  -

                  J. Boeren.

           237    Brändli BX-2 Cherry                 -                  PH-PET             19.08.2003

                  G.H. Claes, Maasmechelen(OO)

           238    Brändli BX-2 Cherry                 -                  -                  -

                  P. Cernjavski

           239    Ibis RJ.3                           -                  PH-ISI             17.08.2010

                  J. Holsink

           240    Kimbrel Banty                       -                  -                  -

                  F. Weijers

           241    Aeros Skyranger                     SKR 01 03 96       PH-3P7             14.06.2002

                  H. Menger, Mijdrecht

           242    Europa AL Europa XS                 182                PH-MJW             30.03.2001

                  W. Hietbrink, Eibergen

           243    Rans Super 6                        -                  -                  -

                  A. Schreuder

           244    Little Wing autogiro                -                  -                  -

                  J.B.H. Koijen                       Projekt is inmiddels verkocht

           245    Fanard (eigen ontwerp)              -                  -                  -

                  H.J. Cruijssen

           246    Zenair CH601 Zodiac                 6-9159             PH-KST             01.11.2000

                  L.A. Kunst                                             PH-LUC             03.09.2009

           247    Zenair CH601HD Zodiac               6-9024             PH-3C7             07.09.1998

                  J. Verroen, Hilversum               6-9024             PH-ZOD             03.09.2002

           248    Brändli BX-2 Cherry                 184                -                  -

                  G. van der Garde, Zuidwolde

           249    Pietenpol Aircamper                 -                  PH-RFF             -

                  D. van der Werff

           250    Renegade Spirit                     -                  OO-E19             -

                  A.J. Jacobs, Niel bij As

                  00.00.2002  Project ingeschreven bij NVAV

           251    Dyn'Aero S MCR 4S                   24                 PH-VGH             18.08.2003

                  H. van Gangelen, Gouda

           252    Asso V (later ARV Super 2)          -                  PH-ONE             06.02.2007

                  H. Aarts

           253    Europa AL Europa XS                 -                  -                  -

                  J. de Jong

                  21.10.2002  Project ingeschreven bij NVAV

           254    Jabiru Jabiru SK                    -                  -                  -

                  W. Zwaans

           255    Rans S6S Coyote                     129913562S         PH-ANR             15.05.2007

                  R.W. Turk; J. Ruijssenaars

           256    Van's RV 7A                         70501              PH-RVP             28.04.2006

                  A. Proost. Nu bij RD.Th. Bubberman.

           257    Europa AL Europa TG                 -                  PH-SIE             11.06.2008

                  A.J.W. Siedsma

                  00.00.2002  Project ingeschreven bij NVAV

           258    Brändli BX-2 Cherry                 -                  -                  -

                  H.A.M. Wilms

                  18.06.2003  Project ingeschreven bij NVAV

           259    SONEX                               0462               -                  -

                  W. Benschop; A. Eggers

                  29.07.2003  Project ingeschreven bij NVAV

           260    Dyn'Aero MCR Club                   213                PH-ELA             24.05.2004

                  M. Prekatsunakis, Amstelveen

           261    Falconar F12                        -                  -                  -

                  H.D. Aalstede

                  16.09.2003  Project ingeschreven bij NVAV

           262    Vol Mediterrani VM-1 Esqual-C       E-180038           PH-DWD             16.11.2005

                  D.F.A. de Winter, Bonheiden(OO)    

           263    Express 2000RG                      -                  PH-MNT             03.11.2003

                  M.J.M. van den Broek; T. Beekmans

           264    Europa AL Europa XS                 -                  -                  -

                  M. Ambriola

                  25.11.2003  Project ingeschreven bij NVAV

           265/1  Ibis RJ.3                           242                -                  -    

                  A.J.C.M. Tromp

                  25.11.2003  Project ingeschreven bij NVAV

                  De licentie werd door de heer Tromp verkocht aan Hans Zwakenberg die deze doorverkocht aan Mario Mendoza

                  in Honduras. De reeds gebouwde delen (romp en canard-ligger) heeft dhr. Tromp doorverkocht aan andere 

                  Nederlandse Ibis-bouwers.

           265/2  Ibis RJ.3                           028                PH-SLJ             22.08.2006

                  H. Zwakenberg

           266    Zenair CH601HD Zodiac               6-9524             PH-3V8             15.10.2004

                  J. Verroen, Hilversum               6-9524             PH-ZEN             30.09.2005

           267    Stoddard Hamilton Glasair III       3325               PH-IPJ             07.06.2004

                  P. Janssens

           268    Rutan Cozy Mk.IV                    -                  -                  -

                  B. Verloop                          Projekt gestaakt

                  15.10.2004  Project ingeschreven bij NVAV

           269    Lancair 235                         -                  -                  -

                  F.E.E. Erhald

                  15.10.2004  Project ingeschreven bij NVAV

           270    FSL/Bede BD-5T                      205                PH-TEI             21.02.2006

                  (Wed. van) A.J. Jacobs, Niel bij As

           271    Europa AL Europa XS                 -                  -                  -

                  W.J. Scheurink

                  15.10.2004  Project ingeschreven bij NVAV

           272    Europa AL Europa XS                 -                  -                  -

                  W.L. Geul

                  15.10.2004  Project ingeschreven bij NVAV

           273    Van's RV-9                          -                  PH-RVN             12.07.2005

                  R. Verhoeven

           274    Aeropro FOX Eurofox                 -                  -                  -

                  G. van Gils. Later J.C. Golsteijn

                  15.03.2005  Project ingeschreven bij NVAV

           275    Wittaker MW.6S                      -                  -                  -

                  H. Matthijsen

                  15.03.2005  Project ingeschreven bij NVAV

           276    Aeropro FOX Eurofox                 -                  -                  -

                  J.G. van Ewijk

                  15.03.2005  Project ingeschreven bij NVAV

           277    Europa AL Europa XS                 460                PH-JAI             09.02.2005

                  T.E. Weert, Heerhugowaard

           278    Warner Sportster                    -                  -                  -

                  H.J.H.H. van Doorne

                  17.04.2005  Project ingeschreven bij NVAV

           279    Murphy Rebel                        -                  PH-CJB             -

                  R. Crets

                  17.04.2005  Project ingeschreven bij NVAV

           280    Van's RV-7                          71861              PH-VII             30.03.2005

                  A. van 't Veld, Veenendaal

           281    Fokker D.VII replica                -                  PH-VII             -

                  D. Funcke, Westzaan                 -                  PH-LVA             08.08.2005

                  Was eerst projectnr. 69/2

           282    Van's RV-9A                         -                  -                  -

                  T. Tromp

                  23.11.2005  Project ingeschreven bij NVAV

           283    Van Rijn VR44 (eigen ontwerp)       -                  -                  -

                  L.P.V.M. van Rijn

                  23.11.2005  Project ingeschreven bij NVAV

           284    Colomban MC-100 Ban-BI              -                  -                  -

                  R. van Duin

                  23.11.2005  Project ingeschreven bij NVAV

           285    Rans S-6S Super Coyote II           06981239           PH-3H1             07.12.1999

                  J.H. Salden, Heemskerk              06981239           PH-JHS             13.02.2004

           286    Falconar F-12A                      -                  -                  -

                  M.C.A. Dekker

                  23.11.2005  Project ingeschreven bij NVAV

           287    Midget Mustang                      -                  -                  -

                  M.G. Klompenhouwer

                  23.11.2005  Project ingeschreven bij NVAV

           288    Van's RV-10                         40355              PH-ZME             -

                  H.J. van der Zouw

                  23.11.2005  Project ingeschreven bij NVAV

           289    Glasair Sportsman                   -                  -                  -

                  R.A. Sein

                  17.01.2006 Project ingeschreven bij NVAV

           290    Europa AL Europa XS TG              A190               PH-XXS             06.04.2007

                  A.H. van den Berg, Son

           291    Great Lakes                         -                  PH-GLT             30.05.2008

                  H. Afink

                  16.02.2005 Project aangemeld bij NVAV

           292    Corby Starlet CJ-1                  -                  -                  -

                  R. Janssen

                  04.02.2006  Project aangemeld bij NVAV

           293    Brändli BX-2 Cherry                 209                -                  -

                  D. van Doornik; N. Zwaal, Strijen.

                  13.03.2007  Project ingeschreven bij NVAV

           294    Dyn'Aero MCR 4                      -                  PH-MTN             16.01.2007

                  M. van den Broek

           295    Lancair Super ES-DD                 206                PH-GVH             10.05.2006

                  H. van Gangelen

           296    Europa AL Europa XS                 -                  -                  -

                  J. Glazener

                  13.03.2007  Project ingeschreven bij NVAV

           297    Van's RV-7A                         -                  -                  -

                  V. Kruis

                  13.03.2007  Project ingeschreven bij NVAV

           298    Zenair CH601XL Zodiac               -                  -                  -

                  M.A.J. van der Steen

                  01.04.2007  Project aangemeld bij NVAV

           299    Van's RV-10                         -                  PH-RVX             05.06.2007

                  R. van Gastel; J. Weerts; R. van Spaandonk

           300    T51 Mustang                         -                  PH-THI             29.05.2006

                  (Wed. van) A.J. Jacobs, Niel bij As
           301    Pietenpol Aircamper                 -                  -                  -
                  T.A. van Elst

           302    Bowers Fly Baby                     -                  -                  -

                  M. Martinez

                  00.00.2006  Project aangemeld bij NVAV

           303    Vol Mediterrani VM-1 Esqual-C       E180039            PH-GCJ             16.03.2007

                  G.C. James Bacton, Norfolk(G); C. James
           304    Zenair Zodiac CH 601 XL             -                  -                  -
                  Noort-van Ewout
           305    Dyn'Aero MCR01 Club                 364                PH-MVE             20.09.2007
                  M.M.D. van Eeghen, Bloemendaal                         PH-ELB             03.01.2008
           306    Lancair 360 Mk.II                   246                PH-ART             10.12.2008
                  A.H. Beekmans, Gemert
           307    Van's RV-10                         40786              PH-USN             23.10.2007
                  B.M.A. van Ruth, Panningen
           308    Zenair Zodiac CH 601 XL             6-7405             PH-4D4             23.06.2009
                  R.J. van Overbeeke, Vorden; P.G.A. Bomers, Amsterdam; J.T.G.H. Klein Gunnewiek, Groenlo;
                  J.E. Meuwszen, Winterswijk
           309    Rans S7S                            -                  -                  -
                  A.J.C. Lodewijkx

           310    Ultravia Pélican PL                 -                  PH-NIM             22.01.2007

                  R. van Nimwegen.
           313    Rans S-19 Venterra
                  F.J. Pijper
           314    Lambert Misssion 212
                  J.D. Savio
           315    Asso V
                  E.H. Boucher
           318    Pietenpol Aircamper
                  M. de Groot
           319    Sherwood Ranger
                  R.N.S. Boogaard
           325    Ibis RJ.3
                  H. van der Linden
           326    KA-1 glider
                  K. Dop
           328    Van's RV-12
                  D. vasn der Toorren
           329    Van's RV-4
                  H. Leuters
           332    Klemm L-25
                  M. Cordewener
           333    Kitfox
                  E.H.T.W. Hendriks
           334    Dakota Hawk
                  H. Struijk
           339    Verhees Delta 2
                  (Wed. van) A.J. Jacobs, Niel bij As
           341    Gaz'aile
                  A. van der Zouw
           342    
Europa AL Europa XS TG
                  W. Kroon

           343    Christavia Mk.4
                  P.G. Hortulanus
           345    
Fisher FP-202 Koala
                  A.M. de Wit
           346    Vans RV-7
                  R. Lugtenberg
           347    Monnet Onex
                  D. Verdonck
           348    Murphy Rebel Elite
                  J. van Wendel
           352    Van's RV-12
                  J. Hoogewerff
           355    Pietenpol Aircamper
                  G.J. Kaal

 

                   AANGEMELDE PROJECTEN

                   Onderstaande projecten moeten nog een projectnummer uitgereikt krijgen. Deze nummering is geheel onofficieel,

                   missende nummers zijn inmiddels opgenomen in bovenstaande projectenlijst of door de aanmelder teruggetrokken.

 

           NW01     Van's RV-8                          -                             -               -

                    G.H.J. van Pelt

                    10.02.2003  Project aangemeld bij NVAV

           NW02     Zenair Zodiac                       -                             -               -

                    F. Wolsink

           NW03     SE-5A  -                             -                             -

                    H. Afink

           NW04     Lancair 320                         603-320-349                   PH-TDR          -

                    T.H.M. Leeman-Favié, Epe                                          PH-DTR           31.12.2002

           (NW04)   In de NVAV-administratie wordt dit no. ook genoemd voor de SONEX van W. Benschop, projectnr. 259.

           NW05     SONEX  -                             -                             -

                    G.K. Gombault, Andijk

           (NW05)   In de NVAV-administratie wordt dit no. ook genoemd voor de MCR 4 van W. Kooij

           NW07     Rotorway Executive                  -                             -               -

                    R.F. Grootjen (mogelijk C-GINL)

           NW08     Van's RV-7A                         -                             PH-FLY           20.04.2004

                    E. Wildenbeest

           NW10     Lancair 320                         -                             -               -

                    H. Struijk

           NW12     Lancair ES                          ES-054 FB                     PH-ROS           11.07.2007

                    G. Post

                    08.01.2004  Project aangemeld bij NVAV

           NW15     Bede BD-5GR                         HJC.4523                      PH-XOC           20.08.2003

                    T. Kitselaar, Heerlen

                    Vervallen, toestel inmiddels ingeschreven in Ierland als EI-DNN

           NW18     Loehle P-51 Mustang                 -                             -               -

                    H.J.M. Tenten

           NW27     Fokker D.VII                        -                             -               -

                    D.N. Funcke, Westzaan.

                    11.10.2004  Project aangemeld bij NVAV

           NW29     RAF 2000GTX                         H2-97-8-300                   PH-GOM           01.07.1998

                    G.K. Gombault, Andijk

           NW33     Zenair CH601UL Zodiac               -                             -               -

                    J.P. Zijlstra

           NW34     TST-8 Alpin-DM                      -                             -               -

                    G. van Lierop

                    05.02.2005  Project aangemeld bij NVAV

           NW35     Europa AL Europa XS                 A165                          PH-SBR           09.07.2004

                    S.E.J. den Boer, Bennebroek         A168                          PH-SBR           13.07.2004

           NW40     Zenair CH601XL Zodiac               -                             -               -

                    J. Oosterhoff

                    20.09.2005  Project aangemeld bij NVAV

           NW47     Zenair CH601 Zodiac                 -                             -               -

                    D. Meijer; J. Weerts

                    15.02.2006  Project aangemeld bij NVAV

           NW50     Monnett Sonerai 2                   -                             -               -

                    B.W. Hoitsma

                    04.02.2006  Project aangemeld bij NVAV

           NW52     Aero Ventura Aventuras II           012                           PH-VCR          -

                    C.R. de Vries, Leidschendam         012                           PH-VBA           08.11.2006

           NW53     Europa AL Europa XS RG              591                           PH-AUL           12.10.2005

                    P.H.M. Ramaker, Eibergen

                    Bouwer is inmiddels geen lid van de NVAV meer.

           NW55     Murphy Elite                        -                             PH-VCC           10.07.2006

                    J. Piepers

           NW56     Van's RV-6A                         -                             -               -

                    (Erven van) J.J.C. Stuik

                    01.11.2006  Project aangemeld bij NVAV

           NW57     Zenair CH701SP                      -                             PH-DVS           30.08.2006

                    D. van Splunter

           NW61     Zenair CH601XL Zodiac               -                             -               -

                    D.J.G. Bogaerts

                    13.01.2007  Project aangemeld bij NVAV

           NW66     Paraplane

                    L.J. Doensen

           NW69     Van's RV-8A

                    D. de Boer

           NW78     Auster Mk.6

                    D. van der Werf

           NW79     Koolhoven F.K.23

                    Stichting Vroege Vogels

   

Omdat de informatie over de prehistorie van de amateurvliegtuigbouw (dus vóór 1970!) zeer schaars is, wordt hieronder een opsomming 

gegeven van mij­ bekende projecten die niet in deze lijst dan wel in de RLD-lijst worden genoemd. Van sommige is een kenmerk bekend en

die z­ijn dan dus ook in de registers genoemd, van anderen is dat echter niet het geval

Het merendeel van de informatie over de hierboven genoemde projecten is samengesteld op basis van de ILT-informatie, maar zoals elders

op de site is uitgelegd, die bron is sedert 1.5.2014 niet meer beschikbaar. Er is dus nogal wat informatie toegevoegd die uit andere bronnen

(vnl. de NVAV administratie). afkomstig is.

Maar die is soms niet al te duidelijk, zo komen er een aantal nummerreeksen voor die op z'n minst raadselachtig zijn. Mocht u daar een

verklaring voor hebben, dan houd ik me aanbevolen.

                    

                   na02         Sky S-1                               T. Boelhouers

                   na03         Rans S-16                          A.J. de Bie

                   nvt006      Pegasus SW 01                E. Groenen

                   nvt008      TEAM Minimasx 1600R   A. de Laat

                   nvt010      Lancair 360                        K. Moeijes

                   nvt015      Excel motorzwever            N. Vermeulen

                   nvt016      Zenair CH 701                   P.B. Westerhuis

                   nvt021      Dijkhastar IV                       C. Dijkman Dulkes

                   nvt022      Zenair CH 601 HD             F. van Dijken

                   nvt026      Pelican PL                          W. Kleiburg

                   nvt027      Europa Trigear                   G.M.G. Temme     (!)

                   nvt027      Van's RV-6                          I. de Boer              (!)

                   nvt038      Zenair CH 601 HD             F. Wolsink

                   x010         Revolution MINI-500           I. de Boer

                   x017         Revolution MINI-500           I. de Boer

                  ?                Rotorway Exec 90              I de boer

 

Hier onder worden ook nog een aantal -geruchten van- projecten opgesomd. In de meeste gevallen is er van hardware geen sprake geweest 

en bleef het bouwen beperkt tot het spreekwoordelijke luchtkasteel. Mocht er in een van deze of in andere, hier niet genoemde gevallen, 

                   van meer tastbare produkten sprake zij­n geweest, dan houd ik mijook weer  van harte aanbevolen voor nadere informati

 

           Aviateur DH22                 D. Huguenin
           Bensen B-8                    I. de Boer
           Brändli BX-2 Cherry           H. Schroeder, Tegelen

                                         Dit toestel is momenteel eigendom van J. van Wendel, NVAV No. 194
           Don Quixote J-1B              H. van de Bult, Amstelveen

           Cozy                          G.C.A. van Dorp, Utrecht. (PH-COZ)

           CZAW PS-28 Sportcruiser       C. Jonker

           Fenomair                      M.H.M. Huguenin, Heemsterk en C.R. Dubbeld, Bloemendaal

           Ganagobie                     G. Niemand, Groningen

           Graupner Maxi RC 8            B. Borgmann, Barger-Compascuum

           Hartz CB-1                    R. Lambrieux, Nuenen

           Jodel D.112                   D. Funcke, Westzaan

                                         Ex: D-EMAB, SL-AAB. C/n 467

           Jurca MJ.77 (3/4 P-51)        M. van Amelsvoort, Boxtel

           Jurca MJ.8 (3/4 FW 190)       R. Applegate, Heemstede

           Ken Brock KB-2(oneseater)     I. de Boer

           Lancair Legacy                Jan Mangelschots meldde dat de eigenaar van de PH-HAN met de bouw bezig is.

           Mignon Air DH 2X2             M.H.M. Huguenin, Heemskerk (eigen ontwerp)

           Quickie                       R. Applegate, Heemstede

           Quickie                       D. Schuilwerve, Monnickendam

           Rutan VariEze                 W. Vos, Amsterdam

           Rutan Solitaire               W.D. Stalenburg, Putten

           Teman Mono-Fly                J. van Veen, Wassenaar

           Windwagon                     J. Teuns