PSEUDO - MILITAIRE KENMERKEN                     Terug naar

                  Laatste wijziging: 12 maart 2008                                                                             INDEX


                  Deze pagina is bijgehouden t/m 1.4.2014


 

Vóór de Tweede Wereldoorlog

In 1921 kreeg Lt. W.C.J. Versteegh als dank voor bewezen diensten, zoals het

voorvliegen van Fokker-producten voor buitenlandse delegaties, van Anthony Fokker

een D.VII ten geschenke.

Omdat het onderhouden van een dergelijk privé-vliegtuig te bezwaarlijk was, werd hem

toegestaan het als een semi-militair vliegtuig te beschouwen, hij vloog het toestel

vaak bij demonstraties van het destijds beroemde formatie-team "Vijf vingers van een

hand".

Het droeg de pseudo-militaire registratie F.600.
 
In de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd een aantal civiele vliegtuigen 

door de militaire autoriteiten in gebruik genomen, ze werden gehuurd of gevorderd 

òf door hun eigenaar ter beschikking gesteld.

Ze werden voorzien van een militair kenmerk terwijl in veel gevallen de inschrijving 

in het N.L.R. niet doorgehaald werd.
Deze militaire kenmerken worden natuurlijk in het Tweede Register vermeld.
Het sportvliegen was in de mobilisatie-periode aan zeer strikte regels onderhevig, 

zo was er een periode dat er alleen gevlogen mocht worden binnen de grenzen van het

vliegveld. Dat betekende in de meeste gevallen feitelijk een vliegverbod.
Voor enige vliegtuigen werd echter een uitzondering gemaakt, daarvoor werden

ontheffingen verleend maar dat betekende wèl dat ook die voorzien werden van 

militaire kenmerken ondanks het feit dat ze niet in dienst van de LVA vlogen.

Volledigheidshalve worden al deze kenmerken hieronder opgesomd, de met * gemarkeerde

kenmerken betreffen vliegtuigen die echt in dienst van de LVA vlogen, de andere 

kunnen dus beschouwd worden als pseudo-militaire kenmerken.
 

             951    Fokker F.VIII            c/n 5045        Zie PH-OTO
             960*   Koolhoven F.K.43         c/n 4310        Zie PH-CMD
             961*   De Havilland D.H.85      c/n 7037        Zie PH-VYG
             962*   De Havilland D.H.90      c/n 7539        Zie PH-ATK
             963*   De Havilland D.H.85      c/n 7094        Zie PH-FDK
             964*   De Havilland D.H.85      c/n 7043        Zie PH-HJP
             965*   Koolhoven F.K.43         c/n 4311        Zie PH-ASN
             966*   Koolhoven F.K.43         c/n 4312        Zie PH-ASO
             967*   onbekend
             968*   De Havilland DH.85       c/n 7098        Zie PH-JUH

             969                                             $)

             970    Fokker T.IX              c/n 5615        Vloog ook met ML-KNIL kenmerk 701
 
             onbekend Koolhoven F.K.43       c/n 4303        Zie PH-AJT

             onbekend Koolhoven F.K.54       c/n 5401        Zie (PH-APR)

 

             975    Fokker G.1               c/n 5578        Naar LVA met kenmerk 347

 

             977    Fokker G.1               c/n ?           Naar LVA met kenmerk 348
             978    onbekend                                 $)

 

             980    onbekend                                 $)

 

             996    Fokker S.IX              c/n 5479        Ex: X-3

             997*   North American NA-27     c/n 27-312      Zie PH-APG     

             998    Fokker D.XXIII           c/n 5614        Ex: X-4

 

             1001   Koolhoven F.K.49         c/n 4903        Zie PH-ATV
             1001   Koolhoven F.K.56         c/n 5613        Zie (PH-ATW)
             1002   Koolhoven F.K.58         c/n 5802        Zie PH-AVA
             1003   Koolhoven F.K.46         c/n 4613        Zie PH-ATS
             1004   Koolhoven F.K.46         c/n 5602(?)     Zie PH-ATE(?)
             1005   Koolhoven F.K.56         c/n 5601        Zie PH-ASB
             1006   Koolhoven F.K.52         c/n 5202        Zie PH-ASW
             1007   Koolhoven F.K.52         c/n 5203        Zie PH-ASX 
        
             R-37   Fokker T.VIIIW           c/n 5636        Naar Finland
             R-38   Fokker T.VIIIW           c/n 5637        Naar Finland 

  

             $) Voor deze (en andere tussenliggende) serials zijn in de loop der tijd allerlei 

                veronderstellingen langsgekomen, waarschijnlijk voornamelijk gebaseerd op de zucht tot compleet

                maken van bovenstaand lijstje. Er zijn (nog) geen bewijzen voor gevonden en dus laat ik

                mogelijke gissingen maar achterwege! Zie de laatste zin van deze alinea...

                Natuurlijk werden alle general aviation toestellen beoordeeld voor eventuele vordering.

                Vaststaat dat Koolhoven mondeling medegedeeld werd (op resp. 15.11.1939 en 15.1.1940) dat de PH-AJT 

                en de PH-APR ook gevorderd waren. 

                Van eventuele pseudo-kenmerken voor deze twee heb ik helaas nog geen sporen gevonden.

                In dit verband wordt (door elkaar 'citerende' bronnen...) nogal eens gesuggereerd dat PH-KOK ook 

                gevorderd zou zijn. 

                Maar daarvan is toch echt bekend dat eventuele aanschaf als lestoestel weliswaar ook is besproken, 

                maar dat er bewust van werd afgezien werd omdat het wéér een nieuw type in de inventaris zou opleveren. 

                En bovendien zouden er dan nogal wat aanpassingen aan het toestel nodig zijn voor het enigszins

                bruikbaar zou.

                Kortom, een bewijs dat een pseudo-kenmerk wèl is gebruikt beschouw ik (in dit geval) net zo waardevol 

                als dit bewijs dat het niet gebruikt is...

                De PH-KOK (en daarmee 978) kan dus in ieder geval uitgesloten worden!

                Dus, zolang er geen bewijzen voor dit soort veronderstellingen gepresenteerd worden en desgevraagd 

                slechts verwezen wordt naar de hierboven genoemde soort bronnen, beschouw ik ze uitsluitend als zodanig,

                en presenteer ik ze hier per se niet als feiten. 

                Er zijn al genoeg sprookjes in omloop...

                

   

        Na de Tweede Wereldoorlog
            A-12    de Havilland Tiger Moth  c/n 82535       Zie PH-TYG
            A-57    de Havilland Tiger Moth  c/n 82535       Zie PH-TYG
            D-101   Fokker S.13              c/n 6288        Zie PH-NEI
            E-41    Fokker S.12              c/n 6287        Zie PH-NDC
            E-42    Fokker S.11              c/n 6198        Zie PH-UET
            G-10    Beech D18S               c/n A-472       Zie PH-UDT
            G-29    Beech D18S               c/n CA-254      Zie PH-KHV
            K-1     Fokker S.14              c/n 6289        Zie PH-XIV

            K-14    Fokker S.14              c/n 6289        Zie PH-XIV
   

Voor de films "A Bridge Too Far"("B",1976), "Soldaat van Oranje"("S",1976/1977) en de

tv-documentaire "Waakzaamheid, de prijs voor de vrijheid"("W", 1983) werd een aantal

Harvards vermomd als Fw 190, P-47C Thunderbolt, Typhoon en als Fokker D.XXI.

In de laatste gedaante hebben enkele nog jaren gevlogen met de 'LVA-kenmerken' die

speciaal voor deze filmopnamen waren aangebracht.

 

                 "B"                "S"                  "W"

PH-BKT     HF-L   Typhoon
           5 + -  FW 190A     5 + -  FW 190A
 
B-118/     HF-N   Typhoon     241    D-XXI
   PH-IIB                                           241    D.XXI
 
PH-KLU     MX-W   P-47C
           HF-S   Typhoon
           7 + -  FW 190A     7 + -  FW 190A
                                                    234    D.XXI
 
PH-LSK     HF-J   Typhoon
           213    D.XXI
           219    D.XXI       219    D.XXI          219    D.XXI
 
PH-TBR     MX-W   P-47                              141    D.XXI

Dit toestel stond in 1976 in het Aviodome en werd bij wijze van proef 'omgebouwd' tot P-47.
Ging in december 1976 terug naar Aviodome met de MX-W beschildering. 

Het werd pas later ingeschreven als PH-TBR.
 
En voor de volledigheid:
B-64       HF-J   Typhoon      213   D-XXI
                               219   D-XXI          219   D-XXI
B-71                                                218   D-XXI

 

Alle andere mij bekende pseudo-civiele kenmerken zoals H-NFOKKER, PH-MLD etc., 

worden op de desbetreffende plaatsen in de diverse registers behandeld.
Ex-militaire vliegtuigen die nog geheel of gedeeltelijk met hun vroegere militaire 

beschildering en/of registratie vliegen, worden hier niet apart vermeld.

In diverse uitgaven van AIRnieuws kan informatie over deze toestellen worden aangetroffen.