PH-7Z9 - PH-7A1                                                                                                                                               Terug naar

                                                                                                                                                            INDEX Derde Register


 Vanaf begin 2014 werden door ILT de privacy-regels dermate streng toegepast dat het vastleggen van de registergeschiedenis

feitelijk onmogelijk werd gemaakt. Ik heb toen dan ook moeten besluiten mijn aktiviteiten op dat terrein te beëindigen.

Dus onderstaand bestand bestrijkt de periode 1.10.1949 - 1.5.2014.

                   Elders op deze site, in "Toelichting op de registers" wordt uitgebreid ingegaan op allerlei zaken die bijdragen aan een juist begrip
                   van de hieronder gepresenteerde informatie.

Op de pagina "Beleid" hebt u kunnen lezen waarom ik per 1.5.2014 mijn activiteiten op het terrein van de Nederlandse

Luchtvaartuig Registers heb beëindigd. Bovendien heb ik daar geschetst wat e.e.a. voor de geschiedschrijving zal betekenen.

Na deze datum heb ik nog even gedacht een gedeelte van mijn activiteit te kunnen voortzetten, met name w.b. de buitenlanders, 

maar eind 2014 heb ik besloten er definitief een punt achter te zetten. Ik heb er zo'n 50 jaar voor 100% aan gewerkt en heel veel 

informatie 'achter de schermen' kunnen achterhalen. Daar is nu dus een eind aan gekomen, de door ILT geboden informatie is

uit historisch oogpunt bezien zeer beperkt en dermate onvolledig dat ik ook niet meer kan zien welke 'achtergrondinformatie'

ontbreekt. En als dat wèl mogelijk zou zijn, dan is nader onderzoek effectief toch onmogelijk gemaakt.

Samen met een paar andere teleurstellende ervaringen leverde deze situatie alleen maar frustratie op.

Natuurlijk zal ik alle correcties en/of aanvullingen op de registers tot 1.5.2014 wèl aanbrengen.


                    PH-7Y1            PapTeam PAP ROS 125GB                                            261
                         8252
                         26.03.2014   E. de Vries, Lunteren.

                    PH-7Y2            Nirvana Instinct                                                             1353
                         8227
                         07.02.2014   G.J.H. Kappers, Vorden.
 
                    PH-7Y3            Nirvana Instinct                                                             2113043
.                        8247
                         19.03.2014   B. Fikse, Oene.
 
                    PH-7Y4            Eurobyl Silent Twin                                                       833909
.                        8238
                        06.03.2014   C. Pluim, Wenum Wiesel.
 
                    PH-7Y5           PapTeam PAP ROS 125GB                                             748
                         8235
                         26.02.2014   W. Verhoeven, Voorthuizen.

                    PH-7Y8            Adventure X-Race                                                          M4 16U4 XU
                         8204
                         17.12.2013   B.J.M. Broos, Den Hout(NB.).
 
                    PH-7Y6            Fresh Breeze ThoriX                                                     193
                         8246
                         18.03.2014   R.H.G. van Leeuwen, Hedel.
 
                    PH-7Y7            Fly Products Xenit Plus                                                 M3 726
.                        8239
                         06.03.2014   H.J.J. Kaptein, Beuningen(Ov.).

                    PH-7Y9            Adventure Funflyer                                                        M3 491
                         8194
                         25.11.2013   R.A.P. Rasker, Gennep.
 

                    PH-7Z1             Eurobyl Silent Twin  FLST                                             893915
                         8222
                         22.01.2014   E. van Waard, Amsterdam.

 
                   PH-7Z2             G-Force Moster 185                                                         3175
                        8185
                        24.10.2013   Coöperatie Luchtsport Centrum Overijssel UA, Zwolle.
                        05.11.2014   Inschrijving doorgehaald.  "Buiten gebruik gesteld"

 
                   PH-7Z3             Per IL Volo Miniplane Top 80 ABM                                 801310023
                      
 8243
                       18.03.2014   Coöperatie Luchtsport Centrum Overijssel UA, Zwolle.

 
                   PH-7Z4             Nirvana Instinct                                                               2214013
                        8245
                        
18.03.2014   R.H.J. Hooch Antink, Koekange.
 
                   (PH-7Z5)           Type onbekend                                                                 =
                        10.09.2013   Toegekend De Gier.

 
                   (PH-7Z6)           Type onbekend                                                                 =
                        09.09.2013   Toegekend Wieriks.

 
                   (PH-7Z7)           Type onbekend                                                                 =
                        09.09.2013   Toegekend Wieriks.

 
                   PH-7Z7             Fresh Breeze Super Thorix                                             81
                        8174
                        14.10.2013   E.E.M. Heytens, Amersfoort.
 
                   PH-7Z8             Parajet Volution Moonair 01                                           1083
                        8186
                        06.11.2013   M.S. Connell, Den Haag.

 
                   (PH-7Z9)  
        Type onbekend                                                                 =
                        00.08.2013   Toegekend Vink.