PH-1 - PH-102                                                                                                   Terug naar

                                                                                                                                    INDEX Derde Register


                   Vanaf begin 2014 werden door ILT de privacy-regels dermate streng toegepast dat het vastleggen van de registergeschiedenis

feitelijk onmogelijk werd gemaakt. Ik heb toen dan ook moeten besluiten mijn activiteiten op dat terrein te beëindigen.

Dus onderstaand bestand bestrijkt de periode 1.10.1949 - 1.5.2014.

                   Elders op deze site, in "Toelichting op de registers" wordt uitgebreid ingegaan op allerlei zaken die bijdragen aan een juist begrip
                   van de hieronder gepresenteerde informatie.

Op de pagina "Beleid" hebt u kunnen lezen waarom ik per 1.5.2014 mijn activiteiten op het terrein van de Nederlandse

Luchtvaartuig Registers heb beëindigd. Bovendien heb ik daar geschetst wat e.e.a. voor de geschiedschrijving zal betekenen.

Na deze datum heb ik nog even gedacht een gedeelte van mijn activiteit te kunnen voortzetten, met name w.b. de buitenlanders, 

maar eind 2014 heb ik besloten er definitief een punt achter te zetten. Ik heb er zo'n 50 jaar voor 100% aan gewerkt en heel veel 

informatie 'achter de schermen' kunnen achterhalen. Daar is nu dus een eind aan gekomen, de door ILT geboden informatie is

uit historisch oogpunt bezien zeer beperkt en dermate onvolledig dat ik ook niet meer kan zien welke 'achtergrondinformatie'

ontbreekt. En als dat wèl mogelijk zou zijn, dan is nader onderzoek effectief toch onmogelijk gemaakt.

Samen met een paar andere teleurstellende ervaringen leverde deze situatie alleen maar frustratie op.

Natuurlijk zal ik alle correcties en/of aanvullingen op de registers tot 1.5.2014 wèl aanbrengen.


 


 

                   (PH-1)              R.R.G. Zögling                                                                   32

                                           Gebouwd door NV Pander (Th. Slot), Den Haag.

                        06.04.1930   Eerste vlucht te Noordwijk door J.E. van Tijen.

                        00.04.1930   Eerste Nederlandsche Zweef Club, 's-Gravenhage.

                   PH-1                R.R.G. Zögling                                                                   32

                        01.07.1931   Bewijs van Luchtwaardigheid No.1 uitgereikt en kenmerk PH-1 toegekend.

                        00.00.1932   Vloog met leading-edge slots.

                        28.03.1932   Ongeval Noordwijk.

                        De Zögling werd door Stamer en Lippisch ontworpen voor het Rhön-Rositten Gesellschaft die daarna de bouwtekeningen beschikbaar stelde.

                        Vergelijkbaar met de latere gang van zaken bij de DFS Meise Olympia dus..

                        Op 23.10.1931 werd weer een Bewijs van Luchtwaardigheid aangevraagd, op deze aanvraag stond constructienummer 1!

                  

                   PH-1                Slingsby T.30A Prefect                                                      640

                        493              BGA 676

                        01.06.1950   BvL-E 10800 voor export naar "Koninklijk Nederlandse VvL" uitgereikt.

                        28.05.1951   Schreiner & Co, Den Haag.

                        07.08.1951   Inschrijving doorgehaald. "Terug naar de fabriek"

                                           BGA 676. Afgeschreven Camphill, 28.6.1959.

                         NB. De voor dit toestel vaak genoemde identiteit c/n 548 lijkt niet correct te zijn, zie mijn commentaar bij "Kandidaten"

   

                   (PH-1)              R.R.G. Zögling                                                                   =

                        Vliegende replica die op initiatief van Ir. C.W.A. Oyens gebouwd werd door D. Robeer, B.W. de Jonge en J.B. Bosman.

                        Na in maart 1961 gevlogen te hebben werd het toestel toegevoegd aan de Aviodome collectie.

                        Omstreeks 1990 werd het toestel grondig gerestaureerd.

                        Laatste bekende vluchten waren in mei 1991.

                        Aan de aanduiding 'replica' kan terecht getwijfeld worden gezien de gang van zaken bij het beschikbaar stellen van de bouwtekeningen! 

                        Zie bij PH-1.

 

                   (PH-2)              Mayer M.1                                                                          34

                                           Gebouwd door NV Pander, Den Haag.

                        21.09.1930   Eerste vlucht te Noordwijk door Mayer.

                        00.09.1930   Eerste Nederlandsche Zweef Club, 's-Gravenhage.

                   PH-2                Mayer M.1                                                                          34

                        01.07.1931   Bewijs van Luchtwaardigheid No.2 uitgereikt en kenmerk PH-2 toegekend.

                        15.04.1933   In gebruik genomen door Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen, Amsterdam, op die dag werden 5 vluchten 

                                           gemaakt o.l.v. Van Hulst.

                        22.04.1933   Eerste B-brevetvluchten boven vlak land in Nederland.

                                           Deze vluchten vonden plaats te Schiphol.

                        21.03.1935   Toestel gedemonteerd, was verkocht aan M.W.J.M. Broekmeijer, Amersfoort.

                        07.04.1935   Naar Arnhem getransporteerd. Het toestel werd geruild voor de PH-13!

                        10.05.1937   Eindhovensche Zweefvliegclub, Eindhoven.                             "Snijer"

                        Na 1945 gesloopt.

                        NB. Een deel van bovenstaande informatie is afkomstig uit het logboek dat beschikbaar werd gesteld door Erik Munk en dat ik op de 

                               illustratiepagina heb gezet.

 

                   (PH-3)              R.R.G. Zögling                                                                   29

                        00.01.1930   Gebouwd door A. Schleicher, Duitsland.

                        29.03.1931   Eerste vlucht.

                        00.03.1931   Eerste Nederlandsche Zweef Club, 's-Gravenhage.

                   PH-3                R.R.G. Zögling                                                                   29

                        01.07.1931   Bewijs van Luchtwaardigheid No.3 uitgereikt en kenmerk PH-3 toegekend.

                        00.00.1931   Zweefclub voor Jongeren, 's-Gravenhage.

                        Had in 1936 nog wèl, maar in 1937 geen Bewijs van Luchtwaardigheid meer.

                        Na een ongeval gingen de restanten naar de Haagsche Zweefvliegclub teneinde herbouwd te worden.

                        Dat is niet meer gelukt, de schade bleek te ernstig. Tijdens de oorlog gesloopt.

                        Zie opmerking bij PH-1.

 

                   PH-4                R.R.G. Zögling                                                                   =

                                           Gebouwd door D. Franx, Zoetermeer.

                        30.05.1932   Aanvraag Bewijs van Luchtwaardigheid.

                                           Joost Brandts Buys Fonds.

                                           Arnhemsche Zweefvlieg Club, Arnhem.

                        00.00.1936   Nog in gebruik.

                        Zie opmerking bij PH-1.

 

                   PH-5                R.R.G. Zögling                                                                   =

                                           Gebouwd door A. Schleicher, Duitsland.

                        21.06.1932   BvL-aanvraag door Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                        09.04.1933   Eerste lierstarts in Nederland te Schiphol door A.E. van Goor den Oosterlingh.

                        00.00.1936   Had eind 1936 al geen Bewijs van Luchtwaardigheid meer.

                        Zie opmerking bij PH-1.

 

                   PH-6                Zögling AZ.1                                                                      1 serie I

Gebouwd door NV De Nederlandsche Kinderwagenfabriek, Afd. Vliegtuigbouw Ten Horn te Nijmegen en de Amsterdamsche Vereeniging voor Vliegtuigbouw te Amsterdam. (AZ = "Amsterdam Zögling")

                        03.06.1932  BvL-aanvraag door Zweefclub Leeuwarden.                               "Atalanta"

                                           Walchersche Zweefvliegclub, Koudekerke.

                        Na 1942 te Arnhem verloren gegaan. Zie opmerking bij PH-44.

                        NB.Waarschijnlijk heeft dit toestel twee constructienummers, in de administratie van het RSL wordt het consequent aangeduid als AZ.1 nummer 3!

                        Ook de PH-6 t/m PH-9 werden gebouwd volgens de R.R.G.-tekeningenset, zie de opmerking bij PH-1.

 

                   PH-7                Zögling AZ.1                                                                      4

                                           Gebouwd door Amsterdamsche Vereeniging voor Vliegtuigbouw o.l.v. Ir. Felix, Amsterdam.

                        03.06.1932   BvL-aanvraag door Zweefclub Groningen.

                        27.05.1933   Groninger Zweefvliegclub.

                                           Noord-Nederlandsche Aero-Club, Groningen.

                        00.05.1940   Vernield.

                        Zie opmerking bij PH-6.

 

                   PH-8                Zögling AZ.1                                                                      2

                                           Gebouwd door Amsterdamsche Vereeniging voor Vliegtuigbouw, Amsterdam.
                        03.06.1932   BvL-aanvraag door Zweefcommissie.
                        00.04.1933   Twentsche AC Afd. Zweefvliegen, Twenthe.                    
        "Stoothavik"

                        01.10.1935   Twentsche Zweefvliegclub, Enschede.                                   "Stoothavik"

                        Vernield tijdens de oorlog.

                        Zie opmerking bij PH-6.

 

                   (PH-9)              Zögling AZ.1                                                                      1

                        06.04.1932   Werd een bewijs van Luchtwaardigheid aangevraagd door de heer Haaksma te Delft.

In augustus 1933 werd door de Luchtvaartdienst geïnformeerd naar de verdere bedoeling van de aanvraag omdat de laatste inspectie al 

weer een jaar geleden was en er, voor zover bekend, niet meer gebouwd werd.

                        00.11.1933   Aanvraag vervallen.

NB. Aangezien dit de eerste AZ.1 was die in aanbouw werd genomen en op basis van de inmiddels bekende constructienummers van 

de volgenden, PH-6, -7 en -8 lijkt het aannemelijk dat de (PH-9) constructienummer 1 had. 

Let wel, dit is slechts theorie van mij, ik heb er geen bewijs voor gevonden.

                        Zie opmerking bij PH-6.

 

                   PH-9                Grunau 9 (ESG 29)                                                             455

                                           Gebouwd door E. Schneider, Duitsland.

                        00.00.1936   Vliegclub Teuge, Deventer.

                        24.08.1952   Ongeval Teuge.

                        01.09.1952   Deelde Vliegclub Teuge aan de RLD mede dat "hoewel de schade niet erg groot is, ligt het in onze bedoeling het

                                           toestel tevens een grote revisie te geven".

                        11.09.1952   Reageerde de RLD nog op dit plan met het voornemen daarover contact op te nemen.

                        Maar voor zover bekend is èn die reparatie èn die revisie niet meer doorgegaan en werd het toestel gesloopt.

 

                   PH-10               R.R.G. Zögling                                                                   =

                        00.00.1932   Gebouwd door D. Franx, Zoetermeer.

                        05.07.1932   BvL-aanvraag door Leidsche Aeroclub.

                        10.09.1932   Eerste vlucht.

                                           Leidsche Zweefvlieg Club.

                                           Gemeenschappelijk Zweefvliegfonds Den Haag-Leiden.

                        01.01.1938   Leidsche Zweefvliegclub, Oegstgeest.                                    "Kolibrie"

                        Tijdens de oorlog gesloopt.

                        Zie opmerking bij PH-1.

 

                   PH-11               R.R.G. Zögling                                                                   =

                        00.00.1933   Gebouwd M.Th. Vaassen, Arnhem.

                        16.01.1933   BvL-aanvraag Arnhemsche Zweefclub.

                        09.04.1933   Eerste vlucht te Terlet.

                                           Arnhemsche Zweefvlieg Club, Arnhem.

                        04.06.1933   Ongeval Terlet. Afgeschreven.

                        Zie opmerking bij PH-1.

 

                   PH-12               Grunau 9 (ESG 29)                                                             =

                        00.00.1932   Gebouwd door Eindhovensche Zweefvliegclub, Eindhoven.

                        02.09.1932   BvL-aanvraag door Eindhovensche Zweefclub.
                        07.09.1932   Keuring voor Bewijs van Luchtwaardigheid.                             (BvL 13)
                                           Het toestel was in 2(!) maanden gebouwd.
                        14.09.1932   Eindhovensche Zweefvliegclub, Eindhoven.                             "Sprinkhaan"

                        14.09.1932   Eerste vlucht door H. Wendling.

                                           NB. De pers noemt hem Windling, zie de illustratiepagina..

                        21.08.1938   Ongeval Eindhoven. Afgeschreven.

 

                   PH-13               Lippisch Grüne Post                                                          =

                        00.00.1933   Gebouwd door Timmerfabriek "Rovali" (J.F.J. Rooyackers), Eindhoven.

                        25.02.1933   Aanvraag Bewijs van Luchtwaardigheid door Rooyakkers Eindhoven.

                        30.04.1933   Eerste vlucht.

                        00.08.1934   J. Swart, Eindhoven.                                                            "Pechvogel"

                        00.00.1934   M.W.J.M. Broekmeijer, Amersfoort.                                       "Max"

                        00.00.1934   Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen, Amsterdam.             "Postduif"
                                           Hij werd geruild voor de Mayer M.1 PH-2!
                        00.00.1936   Nog in gebruik.

 

                   PH-14               Super Zögling                                                                    2 serie I

                        00.00.1933   Gebouwd door NV De Nederlandsche Kinderwagenfabriek, Afd. Vliegtuigbouw Ten Horn, Nijmegen.

                        12.05.1933   Aanvraag Bewijs van Luchtwaardigheid.                                 (BvL 16)

                        10.07.1933   Ingevlogen.  

                        15.07.1933   Gedoopt                                                                              "Krakeling"

                        15.07.1933   A.E. van Goor den Oosterlingh, Soestdijk.

                        08.08.1933   Ongeval Soesterberg. Afgeschreven.

                        Ook dit was ongetwijfeld een volgens de R.R.G.-tekeningenset gebouwd (en aangepast) exemplaar.

 

                   PH-15               Schleicher Anfänger                                                         76

                        00.00.1933   Romp gebouwd door H. Willemsen, Arnhem. Daarna afgebouwd door A. Schleicher, Duitsland.

                        23.07.1933   Eerste vlucht.                                                                      (BvL 17)

                        23.07.1933   Arnhemsche Zweefvlieg Club, Arnhem.                                  "Beau Geste"

                        29.07.1934   Ongeval Terlet. Afgeschreven.

                        NB. Op 1.7.1933 vroeg de Arnhemsche Zweefvliegclub een BvL aan voor een Anfänger met constructienummer 76.

                        Dat het hierbij om de PH-15 ging is mijn conclusie.

 

                   PH-16               Schleicher Anfänger                                                         =

                        00.00.1933   Eerste vlucht.

                        00.00.1933   Zweefvliegclub "Rotterdam", Rotterdam.

                        00.00.1936   Nog in gebruik.

 

                   PH-17               Schneider Grunau Baby II                                                 101

                                           Gebouwd door E. Schneider, Duitsland.

                        20.09.1933   Door Klemm L 26 D-1798 van Aken naar Bovenkerk (bij Schiphol) gesleept.

                        05.10.1933   BvL-aanvraag door   Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                        28.10.1933   Gedoopt door Willy van Neyenhoff:                                         "Adelaar"

                        05.08.1939   Ongeval Twente. Afgeschreven.

                        Type is vrijwel zeker IIa maar daar is geen bevestiging voor gevonden.

 

                   PH-18               Grunau 9 (ESG 29)                                                             =

                        00.00.1934   Gebouwd door de Eindhovensche Zweefvliegclub, Eindhoven.

                        12.05.1934   Eerste vlucht.

                        00.00.1934   Eindhovensche Zweefvliegclub, Eindhoven.

                        21.12.1935   Gedoopt:                                                                             "Vleermuis"

                        04.11.1937   Nog in gebruik.

 

                   PH-19               Grunau 9 (ESG 29)                                                             =

                        00.00.1935   Gebouwd door de Eindhovensche Zweefvliegclub, Eindhoven.

                        21.12.1935   Gedoopt:                                                                             "Mulder"

                        28.12.1935   Eerste vlucht.

                        00.00.1935   Eindhovensche Zweefvliegclub, Eindhoven.

                        02.05.1937   Te Eindhoven geheel vernield bij een botsing met de PH-FKA.

 

                   PH-20               Kassel 12                                                                           =

                        00.00.1931   Gebouwd door Fieseler Werke GmbH, Duitsland.

                        00.08.1931   Bewijs van Luchtwaardigheid uitgereikt.                                 (BvL. 4)

                        21.08.1931   Eerste vlucht te Egmond.

                        00.00.1931   Algemeene Nederlandsche Zweef Vereeniging.

                                           Delftsche Studenten Aëro Club, Afd. Zweefvliegen, Delft.

                        00.00.1937   Geen Bewijs van Luchtwaardigheid meer.

                        Volgens RLD gegevens is het type Zögling, maar dat is niet correct.

 

                   PH-21               Kassel 12                                                                           =

                        00.00.1931   Gebouwd door Fieseler Werke GmbH, Duitsland.

                        00.08.1931   Bewijs van Luchtwaardigheid uitgereikt.                                 (BvL. 5).

                        00.00.1931   Eerste vlucht.

                        00.00.1932   Algemene Nederlandsche Zweef Vereeniging.

                                           Gemeenschappelijk Zweefvliegfonds Den Haag-Leiden.

                        02.12.1934   Ongeval Maaldrift. Afgeschreven.

 

                   PH-22               R.R.G. Zögling                                                                   =

                        00.00.1932   Gebouwd door A. Schleicher, Duitsland.

                        00.00.1932   Zweefvliegclub "Rotterdam", Rotterdam.

                        18.03.1933   Delftsche Studenten Aëro Club, Afd. Zweefvliegen, Delft.

                        00.00.1937   Zweefvliegclub "Rotterdam", Rotterdam.

                                           Door DSA geschonken aan Zweefvliegclub "Rotterdam".

                        00.05.1940   Vernield Rotterdam.

                        Zie opmerking bij PH-1.

 

                   PH-23               R.R.G. Zögling                                                                   1 Serie I

                        00.00.1934   Gebouwd door de Bergen op Zoomsche Zweefvliegclub, Bergen op Zoom.

                        14.10.1934   Eerste start door Wim van Neyenhoff.

                        07.08.1935   Bewijs van Luchtwaardigheid uitgereikt.                                 (BvL 28)

                        00.00.1934   Bergen op Zoomsche Zweefvliegclub, Bergen op Zoom.

                        00.00.1936   Roomsch Katholieke Brabantsche Aeroclub, Bergen op Zoom.

                        Zie opmerking bij PH-1.

 

                   PH-24               Hoekstra H-1                                                                      18

                        00.00.1934   Gebouwd door J.K. Hoekstra en de Amsterdamsche Vereeniging voor Vliegtuigbouw, Amsterdam.

                        01.03.1934   Aanvraag Bewijs van Luchtwaardigheid, met daarop c/n 5!.

                        22.07.1934   Eerste vlucht.

                        19.08.1934   Overgedragen aan Arnhemsche Zweefvlieg Club, Arnhem.

                        Deze club had echter geen ruimte om het toestel, zonder het te demonteren, te stallen.

                        Het werd dan ook naast de hangaar verankerd en nog hetzelfde jaar door een storm vernield.

                        De Arnhemse Chevrolet importeur Van Zijll was mede-financier van het project. Hij stelde wel als voorwaarde dat zijn naam

                        groot op het toestel werd aangebracht..

NB. Op 1.3.1934 werd door de Amsterdamsche Vereeniging voor Vliegtuigbouw het Bewijs van Luchtwaardigheid aangevraagd, 

hierbij werd als constructienummer 5 opgegeven.

 

                   PH-25               Schneider Grunau Baby II                                                 =

                                           Gebouwd door E. Schneider, Duitsland.

                        24.11.1935   NV Nederlandsch Instituut voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                        01.07.1939   Nationale Luchtvaartschool NV, Rijswijk.

                        00.05.1940   Vernield Ypenburg.

                        Type is vrijwel zeker IIa maar daar is geen bevestiging voor gevonden.

 

                   PH-26               Grunau 9 (ESG 29)                                                             =

                                           Gebouwd door E. Schneider, Duitsland.

                        07.10.1934   Eerste vlucht.

                        00.10.1934   Eerste Limburgsche Zweefvliegclub, Heerlen.

                        05.09.1937   Ongeval Beek.

 

                   PH-27               Schleicher Anfänger                                                         =

                        00.09.1934   Vliegclub Teuge, Deventer.

                        06.08.1937   Ongeval Teuge.

                        Het toestel werd opgeslagen en heeft de oorlog overleefd bij Ankersmit in de fabriek.

                        Werd na de oorlog afgekeurd waarna het werd gesloopt dan wel verbrand.

 

                   (PH-28)             Van Hoos "Zweefvlieg"                                                      =

                        06.11.1934   Aanvraag Bewijs van Luchtwaardigheid door C.A.D. van Hoos.

                        00.00.1935   Gebouwd door Charles van Hoos, Arnhem.

                        15.03.1936   Eerste vlucht.

                        00.00.1937   Geen Bewijs van Luchtwaardigheid meer.

                        De "Zweefvlieg" was een geheel metalen eigen ontwerp.

 

                   PH-28               Koekoek                                                                            ZZ-3

                        00.00.1936   Gebouwd door de Zeister Zweefvliegtuigfabriek, Zeist.

                        20.12.1936   Eerste vlucht op Teuge.

                                           Stichtsch-Gooische Kleine Luchtvaartclub.                             "Koekoek"

                                           Haagsche Zweefvliegclub, Den Haag.                                     "Windekind"

                        09.08.1937   Ongeval Teuge. Afgeschreven.

 

                   PH-29               Schneider Grunau Baby II                                                 =

                        00.00.1935   Gebouwd door Twentsche Zweefvliegclub, Enschede.

                        25.12.1935   Eerste vlucht.

                        00.12.1935   Twentsche Zweefvliegclub, Enschede.

                        02.02.1936   Gedoopt:                                                                             "Houtduif"

                        21.06.1938   Ongeval Twente. Ernstig beschadigd.

                        Het toestel werd wél gerepareerd, maar ik vermoed dat dit gebeurde door het te vervangen door de op dat moment bij de TZC in aanbouw 

                        zijnde Grunau Baby. Dat zou in ieder geval ten dele het hardnekkige (maar aantoonbaar onjuiste!) verhaal verklaren dat nog steeds de 

                        ronde doet als zou de PH-86 eigenlijk de vroegere PH-29 zou zijn.

                        Zie ook de opmerkingen bij PH-86 en het kader na PH-102.

 

                   PH-30               Grunau 9 (ESG 29)                                                             =

                                           Gebouwd door Akaflieg Aachen, Duitsland.

                        00.00.1936   Twentsche Zweefvliegclub, Enschede.

                                           Eerste Limburgsche Zweefvliegclub, Heerlen.

 

                   PH-31               R.R.G. Zögling                                                                   =

                                           Gebouwd door J.W. Fransen, Noordwijkerhout.

                        00.00.1935   Nederlandsche School voor Zweefvliegers NV, Noordwijkerhout.

                        Zie opmerking bij PH-1.

 

                   PH-32               Wolf Hirth Grunau 8                                                           296

                                           Gebouwd door E. Schneider, Duitsland.

                        03.01.1935   Nationale Luchtvaartschool NV, Rotterdam.

                                           In gebruik op Schiphol.

                        00.08.1935   NV Nederlandsch Instituut voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                        01.07.1939   Nationale Luchtvaartschool NV, Rijswijk.

                        00.05.1940   Vernield op vliegveld Ypenburg.

 

                   PH-33               R.R.G. Zögling                                                                   =

                                           Gebouwd door J.W. Fransen, Noorwijkerhout.

                        00.00.1935   Nederlandsche School voor Zweefvliegers NV, Noorwijkerhout.

                        Zie opmerking bij PH-1.

 

                   PH-34               R.R.G. Zögling                                                                   =

                                           Gebouwd door J.W. Fransen, Noordwijkerhout.

                        00.00.1935   Nederlandsche School voor Zweefvliegers NV, Noordwijkerhout.

                        Zie opmerking bij PH-1.

 

                   PH-35               Grunau 9 (ESG 29)                                                             =

                        00.00.1933   - 00.00.1935  Gebouwd door Venlosche Zweefvliegclub, Venlo.

                                           Eind herfst 1933 was het toestel 'vrijwel klaar' maar de eerste vluchten vonden pas in 1936 plaats.

                                           Augustus 1936 werd een Voorlopig BvL uitgereikt tijdens het kamp op Teuge..

                        04.10.1936   Ongeval Wellsche Hut.

                        Het toestel werd herbouwd voor grondinstructie en het heeft als zodanig dienst gedaan tot ná de oorlog.

 

                   PH-36               Grunau 9 (ESG 29)                                                             =

                        00.00.1937   Gebouwd door Venlosche Zweefvliegclub, Venlo.

                        20.05.1937   Eerste vlucht.

                        00.00.1937   Venlosche Zweefvliegclub, Venlo.                                          "Wannevleeger"

                        Bij de melding van een ongeval (Eindhoven 1.8.1938) wordt als eigenaar opgegeven H. Tander, Venlo.

                        Afgeschreven na april 1942.

 

                   PH-37               R.R.G. Zögling 12m                                                            =

                                           Gebouwd door de Haagsche Zweefvliegclub te Den Haag volgens tekeningen van de Aero-Club van Deutschland.

                        08.05.1938   Eerste vlucht.

                        00.00.1938   Haagsche Zweefvliegclub, Den Haag.

                        10.05.1940   Verbrand op vliegveld Ypenburg.

 

                   PH-38               Schneider ESG 29                                                             =

                        29.02.1936   Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                        17.05.1947   Ongeval Soesterberg. Afgeschreven.

                         Het laatste profijt dat de club van de restanten had was enige warmte bij het kampvuur!

 

                   PH-39               Grunau 9 (ESG 29)                                                             =

                                           Gebouwd door Landesgruppe 12 Aachen, Duitsland.

                        00.00.1936   Walchersche Zweefvliegclub, Koudekerke.                             "Perebie"

                        Door leden van de club werd er (o.l.v. H. Chef d'Hotel) een rompje aan gebouwd.

                        In rapport no.3 van Spierenburg van 31.10.1940 meldt hij dat het toestel op een hem onbekend adres (hotel Schuttershof? HD) in Middelburg

                        is opgeslagen.

                        Afgeschreven ná 1942

 

                   PH-40               Grunau 9 (ESG 29)                                                             =

                                           Gebouwd door Landesgruppe 12 Aachen, Duitsland.

                                           Aeroclub "Zuid-Nederland".

                        00.00.1936   Zweefvliegclub Tilburg.

                        00.10.1939   Na een herbouw die nodig was na een zware kraak op 21.8.1937 te Eindhoven, werd het toestel weer in gebruik genomen 

                                           met de naam:                                                                     "Roodborstje"

                        Het toestel had een stroomlijnrompje.

 

                   PH-41               Grunau 9 (ESG 29)                                                             =

                        00.00.1936   Gebouwd door Landesgruppe 12 Aachen, Duitsland.

                        00.00.1936   Arnhemsche Zweefvlieg Club, Arnhem.

                        00.10.1938   Afgeleverd aan M. Janse te Kalisat op Java, Nederlandsch-Indië.

 

                   PH-42               R.R.G. Zögling 12m                                                            =

                                           In Groningen gebouwd door leerlingen van de MTS en Zeevaartschool.

                        21.05.1936   Overgedragen aan Noord-Nederlandsche Aero-Club, Groningen.

                        00.05.1936   Eerste vlucht.

                        00.00.1936   Noord-Nederlandsche Aero-Club, Groningen.

                        Afgeschreven ná 25 april 1942.

 

                   PH-43               Schneider Grunau Baby IIa                                               1 serie I

                                           Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        20.06.1936   Zweefvliegclub "Rotterdam", Rotterdam.                                 "Koosje"

                        00.05.1940   Vernield Rotterdam.

 

                   PH-44               R.R.G. Zögling                                                                   =

                                           Gebouwd door Heldersche Zweefvliegclub, Den Helder

                        00.06.1936   Heldersche Zweefvliegclub, Den Helder.

                        00.06.1940   Nog onbeschadigd op De Kooij.

                        00.00.1944   Verloren gegaan Arnhem.

                        Na de slag om Arnhem in september 1944 gebruikten de Duitsers de Centrale Werkplaats als paardenstal.

                        Enkele daar opgeslagen zweefvliegtuigen en de gehele materiaalvoorraad werd buiten op een hoop gegooid.

                        Zie opmerking bij PH-1.

 

                   PH-45               Schneider Grunau Baby IIa                                               2 serie I

                                           Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        00.00.1936   Eerste Limburgsche Zweefvliegclub, Heerlen.                         (BvL 35)

                        510              PH-45

                        18.07.1951   Eerste Limburgsche Zweefvliegclub, Brunssum (onged. Maastricht).

                        30.09.1964   Inschrijving doorgehaald. "Niet meer luchtwaardig"

                        Het uiteindelijke lot is niet bekend, aangenomen mag worden dat het toestel vlak daarna gesloopt is.

 

                   PH-46               Schneider Grunau Baby IIa                                               3 serie I

                                           Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        28.07.1936   Eerste vlucht.

                                           Centrale Vliegschool, Teuge.

                        01.01.1938   NV Nederlands Instituut voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                        01.07.1939   Nationale Luchtvaartschool NV, Rijswijk.                                "Blauwe Baby"

                        00.00.1944   Verloren gegaan Arnhem. Zie opmerking bij PH-44.

 

                   PH-47               R.R.G. Zögling                                                                   ZZ-2

                                           Gebouwd door Zeister Zweefvliegtuigfabriek, Zeist.

                        20.12.1936   Eerste vlucht.
                                           Stichtsch-Gooische Kleine Luchtvaartclub.

                                           Gooische Zweefvlieg- en Kleine Luchtvaartclub

                        Het toestel heeft de oorlog overleefd maar was in zo'n slechte staat dat het afgeschreven moest worden.

                        Zie opmerking bij PH-1.

 

                   (PH-48)             Koekoek                                                                            ZZ-1

                                           Gebouwd door Zeister Zweefvliegtuigfabriek, Zeist.

                        Onafgebouwd afgeleverd aan de Haagsche Zweefvliegclub die het toestel echter ook niet afgebouwd heeft.

                        Nog in december 1940 inspecteert inspecteur Spierenburg het toestel bij de HZC.

 

                   PH-48               R.R.G. Zögling                                                                   ZZ-4

                                           Gebouwd door de Zeister Zweefvliegtuigfabriek, Zeist.

                        18.06.1937   Eerste vlucht.

                                           Stichtsch-Gooische Kleine Luchtvaartclub.

                        00.00.1940   Nog in gebruik.

                        Zie opmerking bij PH-1.

  

                   PH-49               Grunau 9 (ESG 29)                                                             =

                                           Gebouwd door Landesgruppe 12 Aachen, Duitsland.

                        00.09.1936   Arnhemsche Zweefvlieg Club, Arnhem.

                        00.00.1944   Verloren gegaan Arnhem. Zie opmerking bij PH-44.

 

                   PH-50               Schneider Grunau Baby IIa                                               4 serie I

                                           Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        00.08.1936   Eerste vlucht.

                                           Walchersche Zweefvliegclub, Koudekerke.                             "Roenkel"

                        30.07.1939   Ongeval tijdens zomerkamp te Woensdrecht.

                        In rapport no.3 van Spierenburg van 31.10.1940 meldt hij dat het toestel op een hem onbekend adres (hotel Schuttershof? HD) in Middelburg

                        is opgeslagen. Afgeschreven ná 25 april 1942.

 

                   PH-51               Grunau 9 (ESG 29)                                                             1

                                           Gebouwd door Eerste Zaansche Zweefvliegclub, Zaandam.

                        05.06.1938   Eerste vlucht.

                                           Eerste Zaansche Zweefvliegclub.                                           "Zaanvogel"

                                           Na een kraak op 16.10.1938 werd het toestel gerepareerd en voorzien van een (eivormig) rompkuipje.

                                           Daarna kreeg het de naam::                                                  "Zaense Ai"

                        30.04.1956   Ongeval Castricum. Afgeschreven.

                        Zie ook bij PH-138.

 

                   PH-52               Schleicher Anfänger                                                         =

                                           Gebouwd door Aëro Vereeniging Amersfoort, Amersfoort.

                        00.03.1937   Eerste vlucht.

                                           Aëro Vereeniging Amersfoort, Amersfoort.

                        Zie opmerking bij PH-64.

 

                   PH-53               Grunau 9 (ESG)                                                                  1 serie I

                                           Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        00.11.1936   Eerste vlucht.

                        07.11.1936   Doetinchemsche Zweefvliegclub, Doetinchem.

 

                   PH-54               R.R.G. Zögling                                                                   =

                        00.00.1936   Gebouwd door J.H. de Koningh/Eerste Friesche Luchtvaart-vereeniging, Heerenveen.

                        10.11.1936   Door C.W.A. Oyens (voor de RLD) geïnspecteerd.

                                           Heerenveensche Zweefvliegclub, Heerenveen.

                        Zie opmerking bij PH-1.

 

                   PH-55               Grunau 9 (ESG)                                                                  =

                                           Gebouwd door Eerste Limburgsche Zweefvliegclub, Heerlen.

                                           Eerste Limburgsche Zweefvliegclub, Heerlen.

                        30.10.1938   Ongeval Heksenberg. Ernstig beschadigd.

                        Het toestel bleek na de oorlog in zo'n slechte staat dat het afgeschreven moest worden.

 

                   PH-56               Grunau 9 (ESG)                                                                  2 serie I

                                           Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                                           Noord-Nederlandsche Aero-Club, Groningen.

                        Tijdens de oorlog beschadigd en afgeschreven.

 

                   PH-57               Grunau 9 (ESG)                                                                  3 serie I

                                           Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        00.10.1936   Roomsch Katholieke Brabantsche Aeroclub, Bergen op Zoom.

                        Eigenaar      Nederlands Instituut voor Zweefvliegen.

                        18.06.1939   Ongeval Woensdrecht. Ernstig beschadigd, niet meer gerepareerd.

 

                   PH-58               Schneider Grunau Baby IIa                                               5 serie I

                        00.00.1937   Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.                           (BvL 10)

                        08.05.1937   Gedoopt te Welschap:                                                         "Snijer"

                        24.08.1937   Eindhovensche Zweefvliegclub, Eindhoven.                             "Snijer"

                        29.06.1949   Eindhovensche Aero Club, Eindhoven.                                   "Snijer"

                        452              PH-58

                                           Ingeschreven als N.V. Vliegtuigbouw Grunau Baby II

                        29.03.1951   Eindhovense Aero Club, Eindhoven.                                       "Snijer"

                        08.05.1965   Inschrijving doorgehaald.

                        6547            PH-58

                                           Ingeschreven als Vliegtuigbouw Teuge Grunau Baby II

                        29.03.2004   Stichting Baby 58, Culemborg.

                        15.05.2004   Gedoopt:                                                                             "Snijer"

 

                   PH-59               Grunau 9 (ESG)                                                                  4 serie I

                                           Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        00.00.1937   NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        00.00.1937   Centrale Vliegschool, Teuge.

                        01.01.1938   NV Nederlandsch Instituut voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                                           KNVvL, 's-Gravenhage.

                        04.02.1940   In gebruik bij Leidsche Zweefvliegclub, Langeveld.

                        00.00.1944   Verloren gegaan Arnhem. Zie opmerking bij PH-44.

 

                   PH-60               R.R.G. Zögling                                                                   =

                        00.00.1938   Gebouwd door NV Avion, Amsterdam.

                                           Zweefvliegsportvereeniging Sittard-Geleen-Beek.

                        00.00.1939   's-Gravenhaagsche Arbeiders Vliegclub, Den Haag.

                        08.06.1942   Niet vliegwaardig verklaard en overgedragen aan de Rotterdamsche Modelvliegtuigclub.

                        Zie opmerking bij PH-1.

 

                   PH-61               Dittmar Condor I                                                                =

                        00.00.1933   Gebouwd door Flieger Ortsgruppe Duisburg, Duitsland.

                        00.00.1937   Geïmporteerd door NV Arnhemse Zweefvliegtuig Bouw (M.Th. Vaassen), Arnhem.

                                           Toen was het toestel niet luchtwaardig, althans het Duitse BvL was op 1 november 1935 verlopen.

                        15.05.1937   Vliegcombinatie Zuid-Holland (Haagsche ZC, Leidsche ZC en Delftsche Studenten  AC).  "De Blauwe Vogel"

                        16.05.1937   Nederlands Bewijs van Luchtwaardigheid uitgereikt.

                        09.07.1937   Ongeval De Heul. Afgeschreven.

                        Het weer luchtwaardig maken door NV AZB werd in de luchtvaartpers beschouwd als bouwen.

                        Vliegwereld meldde namelijk dat het toestel door dit bedrijf gebouwd was.

 

                   PH-62               Dittmar Condor I                                                                =

                                           Gebouwd door Wolfgang Späte, Duitsland.                             "De Gele Condor"

                        Geïmporteerd door NV Arnhemse Zweefvliegtuig Bouw (M.Th. Vaassen), Arnhem.

                        Deze slaagde er niet in het toestel te verkopen. Naar verluidt nog geruime tijd opgeslagen geweest op Ypenburg, maar daar heb ik geen bewijs voor

                        gevonden.

                        Ook is de discussie of het een Condor I dan wel II is nog niet 'uitgewoed', op basis van maatschetsen is wel geconcludeerd dat het een Condor II

                        zou zijn geweest. Voorlopig houd ik het, op basis van het onderstaande, echter op een Condor I.

Het staat vast dat Wolfgang Späte slechts één Condor heeft gebouwd, de D-Isenburg, waarmee hij o.a. in 1935 aan de Rhön-wedstrijden deelnam.

Als de bewering dat deze Condor door Späte gebouwd en gevlogen werd waar is (zie De Vliegsport 15.5.1937) dan kunnen we aannemen dat dit

de vroegere D-Isenburg is geweest. En dat betekent ook dat het type inderdaad Condor I is aangezien Späte's toestel een kopie was van de Condor I die door Heini Dittmar gebouwd is.

Desgevraagd (door Ary Ceelen in 1989) wist Späte zich niet méér te herinneren dan dat hij zijn Condor aan 'een zweefvlieggroep' had verkocht. In Duitsland is het toestel echter niet weer opgedoken.

 

                   PH-63               Grunau 9 (ESG)                                                                  =

                                           Gebouwd door Eschweiler, Duitsland.

                                           Zweefvliegclub Sittard-Geleen-Beek, Beek.

                        03.10.1937   Ongeval Beek. Ernstig beschadigd.

 

                   PH-64               R.R.G. Zögling                                                                   =

                                           Gebouwd door Ortsgruppe Kleve, Duitsland.

                                           Aëro Vereeniging Amersfoort, Amersfoort.

                        Op 27.6.1937 verongelukte een toestel van de Aëro Ver. Amersfoort en werd daarbij geheel vernield.

                        Het betreft hier de PH-52 òf de PH-64.

                        Zie opmerking bij PH-1.

 

                   PH-65               Jacobs/DFS Rhönbussard                                                  =

                                           Gebouwd door A. Schleicher, Duitsland.

                        00.00.1937   Bond van Nederlandsche Zweefvliegclubs, dit was een gift van het Nationaal Luchtvaartfonds.

                        11.07.1937   Ingevlogen te Schiphol en daarna in gebruik genomen door Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen.

                        13.05.1939   In gebruik bij Eindhovensche Aero Club.

                        00.00.1944   Verloren gegaan Arnhem. Zie opmerking bij PH-44.

 

                   PH-66               Wolf Hirth Grunau 8                                                           =

                                           Gebouwd door Flugtechnische Werkstätten Köln-Deutz, Duitsland.

                        00.00.1937   Centrale Vliegschool, Teuge.

                        01.01.1938   NV Nederlandsch Instituut voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                        01.07.1939   Nationale Luchtvaartschool NV, Rijswijk.

                        00.05.1940   Waarschijnlijk vernield op vliegveld Ypenburg.

 

                   PH-67               NV Vliegtuigbouw Universal                                             1 serie I

                                           Ontworpen door J. Wijkens, en daarom ook vaak aangeduid als "Wijkens Universal"

                        00.00.1937   NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        00.00.1937   Vliegclub Teuge, Deventer (òf Centrale Vliegschool, Teuge).

                                           NV Nederlandsch Instituut voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                                           Vliegclub Teuge, Deventer.

                        Zie ook de opmerkingen in het kader na PH-102.

 

                   PH-68               Göppingen Gö 1 Wolf                                                        =

                                           Gebouwd door Sportflugzeugbau Göppingen (Schempp-Hirth), Duitsland.

                                           Geïmporteerd door NV Arnhemse Zweefvliegtuig Bouw (M.Th. Vaassen), Arnhem.

                                           In bruikleen bij NV Nederlandsch Instituut voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                        01.07.1939   Nationale Luchtvaartschool NV, Rijswijk.                                "Wolf"

                        00.05.1940   Vernield op vliegveld Ypenburg.

 

                   PH-69               Grunau 9 (ESG)                                                                  5 serie I

                                           Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        00.08.1937   Zweefvliegclub "Rotterdam", Rotterdam.

                        00.05.1940   Vernield Rotterdam.

 

                   PH-70               Wolf Hirth Grunau 8                                                           V.D.1

                                           Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        20.07.1937   Eerste vlucht.

                        06.08.1937   Centrale Vliegschool, Teuge.

                        01.01.1938   NV Nederlandsch Instituut voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                        27.05.1950   Vliegclub Teuge, Deventer.

                        494              PH-70

                        04.06.1951   Vliegclub Teuge, Deventer.

                        01.07.1961   Verkocht aan H. Schwing, Rijsenhout. Niet op BvI.

                        28.01.1972   Inschrijving doorgehaald.

                        Het toestel bestaat nog en sedert 23.9.1988 is het als NVAV project weer aangemeld bij de RLD.

Er waren enige malen signalen dat het herbouwd zou worden, de laatste keer in 2007 maar aangezien er een compleet nieuwe vleugel gebouwd 

moet worden "zal het nog wel de nodige jaren duren".

Inmiddels is duidelijk geworden dat er inderdaad een complete restauratie aan de gang is. Hans Regeer leidt een groepje technici dat de romp

'doet' en (o.a.) Dick Funcke bouwt aan een nieuwe vleugel.

Laatste nieuws (in febr. 2012) is dat het project weliswaar (weer) vertraging had opgelopen doordat voorrang gegeven was aan de restauratie van 

de PH-213 maar dat er daarna weer alle aandacht aan zou worden gegeven. In 2017 vertelde Eric Munk dat er nog steeds aan gewerkt wordt

en dat gebeurt in de werkplaats waar ook aan de PH-152 en PH-978 wordt gewerkt.

                        NVAV No. 70 / RLD No. A88-073.

 

                   PH-71               Schneider Grunau Baby IIa                                               1 serie II

                        00.00.1937   Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                                           Heldersche Zweefvliegclub, Den Helder.

                                           Aeroclub "Kop van Noord Holland", Den Helder.

                        00.06.1940   Nog onbeschadigd op De Kooij.

                        00.00.1944   Licht beschadigd Arnhem.

                        Definitieve lot niet bekend. Zie opmerking bij PH-44.

 

                   PH-72               Grunau 9 (ESG 29)                                                             =

                        00.00.1937   Gebouwd door Twentsche Zweefvliegclub, Enschede.

                        16.11.1937   Twentsche Zweefvliegclub, Enschede.                                   "Boefje"

                        Het op 16 november uitgereikte Bewijs van Luchtwaardigheid No.16 was geldig t/m 1.10.1938 maar is nooit verlengd.

                        00.05.1940   Werden de vleugels vernield. Lot van de rest niet bekend.

 

                   PH-73               R.R.G. Zögling                                                                   =

Gebouwd door Amsterdamsche Arbeiders Vliegclub, Amsterdam.

Het toestel werd gebouwd volgens dezelfde tekeningenset als de PH-7 en PH-8, alleen het rompachterstuk werd vervangen door een zelf ontworpen uitvoering van chroom-molybdeenstaalbuis.

                        08.05.1938   Eerste vlucht.                                                                      "Flierefluiter"

                                           Amsterdamsche Arbeiders Vliegclub, Amsterdam.

Het toestel was tot 4.8.1945 opgeslagen op een hooizolder te Moerbeek en werd toen overgedragen aan de Amsterdamse Club voor Zweefvliegen.

Verder is er niets over bekend. In de jaren tachtig deed echter nog het gerucht de ronde dat het nog zou bestaan en in Alphen (N.B.) zou zijn opgeslagen.

                        Zie opmerking bij PH-1.

 

                   PH-74               Grunau 9 (ESG)                                                                  6 serie I

                        00.00.1937   Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        00.00.1937   Haagsche Zweefvliegclub, Den Haag.

                        00.05.1940   Verbrand op vliegveld Ypenburg.

 

                   PH-75               Jacobs/DFS Rhönbussard                                                  =

                        00.00.1937   Gebouwd door D.J.P. Legro & Tj. Veldman, Groningen.

                        30.01.1938   Eerste vlucht.

                        00.00.1938   Auto Onderlinge (W. de Jong).

                                           Noord-Nederlandsche Aero-Club, Groningen.                          "Buizerd"

                                           Het toestel werd geleend van de Auto Onderlinge.

                        00.08.1945   Afgekeurd.

                        27.02.1948   Venlosche Zweefvliegclub, Venlo.

                        451              PH-75

                        15.03.1951   Venlosche Zweefvliegclub, Blerick.

                        16.09.1956   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        14.06.1957   Inschrijving doorgehaald.

                                           OO-ZIA

 

                   PH-76               Schneider Grunau Baby IIa                                               2 serie II

                        00.00.1938   Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        00.00.1938   Vliegclub Teuge, Deventer.

                        495              PH-76

                        04.06.1951   Vliegclub Teuge, Deventer.

                        10.04.1968   Inschrijving doorgehaald. "Verzoek van KNVvL"

                        In 1971 werden romp en vleugels nog op Teuge waargenomen.

 

                   PH-77               R.R.G. Zögling 10m                                                            =

                                           Gebouwd door Leidsche Zweefvliegclub (Verbeterde Stamer & Lippisch).

                        27.03.1938   Eerste vlucht. Oók gemeld: 24.4.1938.

                        00.03.1938   Leidsche Zweefvliegclub, Oegstgeest.                                    "Duinpieper"

                        In het begin van de oorlog door jeugdige vandalen vernield.

                        Zie opmerking bij PH-1.

 

                   PH-78               Jacobs/DFS Rhönbussard                                                  =

                        00.00.1938   Geïmporteerd door NV Arnhemse Zweefvliegtuig Bouw (M.Th. Vaassen), Arnhem.

                        07.05.1938   Zweefvlieggroep Ypenburg/Haagsche Overlandploeg.

                        00.00.1944   Verloren gegaan Arnhem.                                                     "Sunlight"

                        Zie opmerking bij PH-44.

 

                   PH-79               R.R.G. Zögling                                                                   =

                                           Gebouwd door Eerste Centrale Werkplaats voor Jeugdige Werkloozen, Amsterdam.

                                           Centraal Comité voor Jeugdige Werkloozen, Amsterdam.

                        03.06.1939   Ongeval Amsterdam. Ernstig beschadigd.

                        Zie opmerking bij PH-1.

 

                   PH-80               Göppingen Gö 3 Minimoa                                                 179

                                           Gebouwd door Sportflugzeugbau Göppingen (Schempp-Hirth), Duitsland.

                        18.06.1938   NV Nederlandsch Instituut voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                        08.11.1946   BvL 80 uitgereikt aan KNVvL, 's-Gravenhage.                          "Merlin"

                        00.00.1946   In gebruik bij Zuidhollandse Vliegclub.

                        477              PH-80

                        02.05.1951   KNVvL, 's-Gravenhage.

                                           In gebruik bij de Zuidhollandse Vliegclub tot 19.3.1956.

                        23.11.1962   E.A. Bierdrager, Gorssel.

                        09.05.1964   Ongeval Bassum(D).

                        08.06.1965   Inschrijving doorgehaald.

                        Het wrak werd naar Teuge teruggebracht en heeft daar nog vrij lange tijd gelegen, maar is tenslotte verschroot.

                        BvI 477 geeft constructienummer 7001. De herkomst hiervan kan niet meer worden vastgesteld.

                        Op het in 1939 uitgereikte Bewijs van Luchtwaardigheid staat het correcte c/n 179.

 

                   PH-80               Göppingen Gö 3 Minimoa replica                                       NVAVBP085

                        7823            Langdurig project, geïnitieerd door Bob Persijn waarbij hij, door de lange duur én zijn vergevorderde

                                           leeftijd, geassisteerd werd door een bouwploeg ("Minimoa Syndicaat Hilversum") te Hilversum. 

                                           Deze bouwploeg organiseerde ook dat het toestel in de eindfase door een Poolse fabriek werd afgebouwd.

                        13.01.2012   P.A. Deege, Hilversum; B.C. Persijn, Hilversum; J.A. Disma, Beekbergen; W. Kraai, Bunnik; 

                                           H.C. Elzinga, Vogelenzang; S. Talsma, Eemnes; J.A.W. Smit, Naarden; B.J. Kuijper, Loosdrecht; 

                                           G.M. Rijerse, Hilversum; M.M.C.P. Wellens;, Kortenhoef; W.J. van Altena, Loosdrecht;

                                           J.M. Gründeman, Alphen aan den Rijn; S. Seckel, Loosdrecht.         "Bob"

                         NB. Op de BvI-aanvraag stond eerst abusievelijk constructienummer NVAVBP086.

   

                   PH-81               R.R.G.Zögling                                                                    =

                                           Gebouwd door 's-Gravenhaagsche Arbeiders Vliegclub, Den Haag.

                        08.05.1938   Eerste vlucht.

                        00.00.1938   's-Gravenhaagsche Arbeiders Vliegclub, Den Haag.

                        Zie opmerking bij PH-1.

 

                   PH-82               Grunau 9 (ESG)                                                                  1 serie II

                        00.00.1938   Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        17.04.1938   Hilversumsche Zweefvliegclub.

                        00.02.1946   Heb toestel heeft de oorlog overleefd, maar beide vleugels bleken door vochtinwerking zodanig slecht 

                                           te zijn dat het afgeschreven moest worden.

 

                   PH-83               Grunau 9 (ESG)                                                                  2 serie II

                        00.00.1938   Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                                           NV Nederlandsch Instituut voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                                           KNVvL, 's-Gravenhage.

                                           Vliegclub Teuge, Deventer.

                        02.05.1951   Laatste (mij) bekende BvL-verlenging.

                        Het uiteindelijke lot is mij niet bekend, aangenomen mag wel worden dat het toestel vlak daarna gesloopt is.

 

                   PH-84               Schneider Grunau Baby IIa                                               3 serie II

                        00.00.1938   Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                                           Arnhemsche Zweefvlieg Club, Arnhem.

                                           Het toestel werd “De Bij” genoemd, het was een gift van ene heer De Bij.

                                           In plaats van de naam werd een afbeelding van een bij op de neus geschilderd.

                                           Opmerkelijk is dat een ander bron als naam "Asso Baby" geeft.

                        492              PH-84

                        28.05.1951   Geldersche Zweefvliegclub, Dieren (onged. Brummen).

                        13.10.1964   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig niet meer luchtwaardig"

                        Het uiteindelijke lot is mij niet bekend, aangenomen mag wel worden dat het toestel vlak daarna gesloopt is.

 

                   PH-85               Schneider Grunau Baby IIa                                               1 serie III

                        00.00.1938   Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        17.07.1938   A.D. de Koster/NV Nederlandsch Instituut voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                                           Leidsche Zweefvliegclub, Oegstgeest.

                                           Zuidhollandse Vliegclub.

                        07.03.1948   Ongeval Valkenburg. Door het ijs gezakt.

                        Is later door het NLL gebruikt (verbruikt) bij statische sterkteproeven, de sterkte bleek aanzienlijk groter dan verwacht.

 

                   PH-86               Schneider Grunau Baby IIa                                               2 serie III

                        00.00.1938   Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        13.08.1938   Twentsche Zweefvliegclub, Enschede.

                        513              PH-86

                        13.06.1952   Twentsche Zweefvliegclub, Hengelo.                                      "Pegasus"

                        00.00.1961   Buiten gebruik gesteld.

                        28.11.1962   Inschrijving doorgehaald.

                        00.00.1964   In dit jaar werd het toestel feestelijk verbrand.

                        Twentsche ZC bronnen beweren dat de PH-86 de vroegere PH-29 zou zijn.

     Hiervoor is nergens bevestiging gevonden, maar van het tegendeel juist wel!. 

     Uit gegevens van de NV Vliegtuigbouw blijkt dat de PH-86 gewoon voor de TZC gebouwd is in 1938.

                        Op 30.6.1938 werd c/n 2 serie III gekeurd (tijdens de bouw) bij de NV Vliegtuigbouw waarbij in het rapport vermeld werd "als PH-86 bestemd

                        voor de Twentsche Zweefvliegclub".

                        Op 14.8.1938 werd het toestel van Teuge naar Twente overgevlogen door A.M. Noordenbos. 

                        Zie hiervoor ook het krantenbericht dat in Crasharchief 1938 bij de noodlanding die daarbij (op 13.8.1938!) gemaakt werd, is geplaatst

                        Mogelijk heeft een destijds óók bij de TZC in aanbouw (en nooit ingeschreven) zijnde Grunau Baby iets met deze zaak te maken.

                        Zie dus ook bij PH-29.

 

                   PH-87               Grunau 9 (ESG)                                                                  3 serie II

                        00.00.1938   Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                                           Zweefvliegclub Tilburg.

                        05.02.1939   Ongeval Eindhoven.

 

                   PH-88               Grunau 9 (ESG)                                                                  =

                        00.00.1938   Gebouwd door de Venlosche Zweefvliegclub in samenwerking met de Broeders van St. Jozef, Venlo.

                        14.05.1939   Eerste vlucht.

                        14.05.1939   Venlosche Zweefvliegclub, Venlo.                                          "Goudvink"

                        00.00.1951   Werd het BvL ingetrokken.

                        00.00.1951   In dit jaar bestond het toestel nog.

                        Verder is er niets meer van de PH-88 vernomen.

                        Het uiteindelijke lot is niet bekend, aangenomen mag wel worden dat het toestel vlak daarna gesloopt is.

 

                   PH-89               Grunau 9 (ESG)                                                                  4 serie II

                        00.00.1938   Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                                           Midden-Limburgsche Zweefvliegclub.

                        Het toestel heeft de oorlog overleefd maar verder is er mij niets over bekend.

 

                   PH-90               N.V. Vliegtuigbouw Deventer V 20                                    1 serie I

                                           Ontworpen door R.J. Snellen, en daarom ook vaak aangeduid als "Snellen V.20"

                        00.00.1939   Vliegclub Teuge, Deventer.

                        496              PH-90

                        04.06.1951   Vliegclub Teuge, Deventer.

                        22.04.1962   Ongeval Teuge.

                                           In 1963 werd het wrak verkocht aan J.H.J. Heerink en J.G. Hartkamp van de Twentsche Zweefvliegclub die het toestel 

                                           herbouwden en er daarna tot ca. 1971 mee vlogen.

                        17.02.1966   J.H.J. Heerink, Borne; J.G. Hartkamp.

                        02.02.1972   Inschrijving doorgehaald. "Niet meer luchtwaardig"

                        01.06.1974   Naar Aviodome-collectie.

                        In 1985 werd het door de eigenaar weer teruggehaald om "verdere schade te voorkomen".

                        Het toestel was te vochtig opgeslagen en bovendien (in 1984) een keer uit de takels gevallen!

                        Het is bedoeling het toestel weer in luchtwaardige staat te brengen en omstreeks 2008 was de restauratie vrijwel voltooid.

                   PH-90               NV Vliegtuigbouw V-20                                                      1 serie I

                                           Ingeschreven als Vliegtuigbouw Teuge V-20

                        7485            PH-90

                        10.08.2009   A.M. Wensing, Enschede.

                        30.08.2009   Gedoopt:                                                                            "Roeland Snellen"

   

                   PH-91               Schneider Grunau Baby IIa                                               3 serie III

                        00.00.1938   Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        00.12.1938   Haagsche Zweefvliegclub/Delftsche Studenten Aëro Club, Delft.

                        00.10.1946   Zuidhollandse Vliegclub, Wassenaar.

                        Dit was het eerste Nederlandse zweefvliegtuig met een zwaartepuntshaak, beproefd op 27.4.1946 te Soesterberg.

                        517              PH-91

                        11.10.1952   Zuidhollandse Vliegclub, Wassenaar (onged. Den Haag).

                        29.05.1962   Ongeval Keienborg. Afgeschreven.

                        18.09.1964   Inschrijving doorgehaald. "Buiten gebruik gesteld"

                        Het uiteindelijke lot is mij niet bekend, aangenomen mag wel worden dat het toestel vlak daarna gesloopt is.

 

                   PH-92               Grunau 9 (ESG)                                                                  =

                        00.00.1938   Gebouwd door Eindhovensche Zweefvliegclub, Eindhoven.

                        11.03.1939   Eindhovensche Zweefvliegclub, Eindhoven.

                        Ná de oorlog had de EAC een zogenaamde rutsch-ESG in gebruik, d.w.z. een ESG zonder Bewijs van Luchtwaardigheid.

                        Waarschijnlijk betrof het hier de PH-92. Maar in het geval van de ESG's is dit soort conclusies twijfelachtig, zéker w.b. de EAC.

                        Bij de oprichting van de club werden drie ESG's in aanbouw genomen, twee om te vliegen (PH-12 en PH-19) en één in onderdelen.

                        Het is dus ook heel goed mogelijk dat het na-oorlogse exemplaar schatplichtig was aan al deze vier!

 

                   PH-93               R.R.G. Zögling 35                                                               =

                                           Gebouwd door Arbeitshaus Beuninghausen, Duitsland.

                                           Maastrichtsche Aeroclub, Maastricht.

                                           Zie opmerking bij PH-1.

 

                   PH-94               Grunau 9 (ESG)                                                                  =

                                           Gebouwd door Eerste Centrale Werkplaats voor Jeugdige Werkloozen te Amsterdam.

                                           Amsterdamsche Arbeiders Vliegclub, Amsterdam.

                        00.00.1946   Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen, Amsterdam.

 

                   PH-95               Schneider Grunau Baby IIa                                               4 serie III

                        00.00.1938   Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.                           (BvL 49)

                        00.00.1939   Vliegclub Teuge, Deventer.                                                   "Anteparta"

                        497              PH-95

                        04.06.1951   Vliegclub Teuge, Deventer.                                                   "Anteparta"

                                           Omgebouwd tot IIb door het uitrusten met remkleppen.

                        05.07.1964   Ongeval Teuge.

                        10.04.1968   Inschrijving doorgehaald. "Verzoek van KNVvL"

                        Na het ongeval in 1964 werden Alfons en Harrie Merlijn (Antic Aeroplanes, zie bij PH-NIN) eigenaar van de overblijfselen.

Zij konden echter door een complex van factoren hun plannen tot vorming van een collectie (ze bezaten ook de PH-UAU en de PH-NIN) niet verwezenlijken. De PH-95 werd tegen het eind van de jaren zestig verbrand.

 

                   PH-96               Schneider Grunau Baby IIa                                               6 serie III

                        00.00.1939   Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        00.07.1939   Noord-Nederlandsche Aero-Club, Groningen.                          "'t Laiv'nheerstiekje"

                        09.07.1939  Ingevlogen doornLegro

                        520              PH-96

                        21.06.1954   Stichting "Zweefvliegen Deelen", Deelen (onged. Schaersbergen).

                                           Omgebouwd tot IIb door het uitrusten met remkleppen.

                        28.05.1960   Ongeval Terlet. Botsing in de lucht met de PH-258.

                        24.10.1961   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-97               Schneider Grunau Baby IIa                                                5 serie III

                                           Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        28.06.1939   Bewijs van Luchtwaardigheid uitgereikt aan NV Vliegtuigbouw, Deventer.  (BvL 63)

 

                   PH-98               NV Vliegtuigbouw Universal                                               2 serie I

                                           Ontworpen door J. Wijkens, en daarom ook vaak aangeduid als "Wijkens Universal"

                                           Vliegclub Teuge, Deventer.

                        00.00.1952   Vloog het toestel nog met een geldig Bewijs van Luchtwaardigheid,

                        het was echter niet opgenomen in het derde register.

 

                   PH-99               DFS Kranich I                                                                      183/D/97

                        00.00.1939   Gebouwd door Flugzeugbau Karl Schweyer, Duitsland.

                        10.05.1939   C. Bruynzeel, Voorburg.                                                       (BvL 58)

                        00.00.1945   Zweefvlieggroep Ypenburg, Wassenaar.                                 "Arend"

                                           KNVvL, 's-Gravenhage.

                                           In gebruik bij Gilzer Luchtvaart Club "Illustrious".

                        478              PH-99

                        02.05.1951   KNVvL, 's-Gravenhage.

                        27.10.1960   Naar KLu Zweefvliegclub Biak, Nederlands Nieuw-Guinea.

                        19.09.1961   Inschrijving doorgehaald.

                                           JZ-01

Achtergelaten te Biak maar na enige tijd opgekocht door een Australische vlieger met de bedoeling hem weer vliegwaardig te maken.

Getransporteerd naar Madang (op Austr. Nieuw-Guinea) waar het toestel wegens problemen met de Australische autoriteiten op de 

kade bleef staan. 

Zwaar beschadigd door een instortende watertoren in 1963 en daarna als afval afgevoerd.

BvI 478 geeft constructienummer 7002. De herkomst hiervan kan niet meer worden vastgesteld.

Op het in 1939 uitgereikte Bewijs van Luchtwaardigheid No. 58 staat wèl het correcte c/n 183/D/97.

 

                   PH-100             Grunau 9 (ESG)                                                                    5 serie II

                        00.00.1939   Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        02.10.1939   Stichting Nationaal Luchtvaartfonds.

                        02.10.1939   Bewijs van Luchtwaardigheid uitgereikt.

                        00.00.1946   KNVvL, 's-Gravenhage.

                                           In gebruik bij de Eindhovensche Aero Club.

                        07.07.1946   Ongeval Leende.

 

                   PH-101             Schneider Grunau Baby IIa                                                7 serie III

                        00.00.1939   Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        00.00.1939   Stichting Nationaal Luchtvaartfonds van deKNVvL, 's-Gravenhage.

                        00.00.1940   Toegezegd aan Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                        00.09.1945   Tijdens het kamp op Leende door de ACvZ overgenomen..

                        30.07.1947   Ongeval Soesterberg.

                        De vleugels werden begin 1951 gebruikt voor de PH-190.

 

                   PH-102             Schneider Grunau Baby IIa                                                8 serie III

                        00.00.1939   Gebouwd door NV Vliegtuigbouw, Deventer.

                        00.00.1939   Stichting Nationaal Luchtvaartfonds, KNVvL, 's Gravenhage.

                                           KNVvL, 's-Gravenhage.

                                           Eindhovensche Aero Club, Eindhoven.

                        516              PH-102

                                           Ingeschreven als N.V. Vliegtuigbouw Deventer Grunau Baby IIa

                        15.07.1952   Eindhovense Aero Club, Eindhoven.

                        07.08.1959   Inschrijving doorgehaald.

Omstreeks 1992 werd het toestel weer teruggekocht door E. Jansen Groesbeek, Hilversum.

Bij de restauratie bleek dat op het stabilo het nummer 106 voorkwam.

                        5396            PH-102

                                           Ingeschreven als Vliegtuigbouw Teuge Grunau Baby IIa

                        20.05.1997   E.P.M. Janssen Groesbeek, Hilversum; P.A. Deege, Hilversum.

                        24.02.2001   E.P.M. Janssen Groesbeek, Hilversum.

                        08.01.2004   Type (ten onrechte) gewijzigd: Baby IIb.

                        13.05.2004   Type gewijzigd: Baby IIa.

                        02.02.2010   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        01.05.2014   Inschrijving doorgehaald

Na de doorhaling in 1959 werd het toestel naar België verkocht, daar werd het echter nooit ingeschreven en mogelijk is er daar zelfs 

nooit mee gevlogen.

De in dit verband veel genoemde OO-ZUN was een in Zwitserland door Karpf gebouwde Baby die al geruime tijd vóór de import van 

de PH-102 in België aanwezig was.

 


 

 Welke toestellen waren in mei 1940 in aanbouw?

 

     (PH-103) t/m (PH-110)

     Van deze serie van acht kenmerken wordt altijd beweerd dat ze bestemd waren voor Grunau Baby's die door de NV Vliegtuigbouw

zouden worden geproduceerd.

     Bij de Rijksluchtvaartdienst heb ik hiervoor echter geen bewijs gevonden.

Bovendien waren er op dat moment slechts zes Baby's in aanbouw. Zie hieronder bij de DFS Olympia voor een mogelijke verklaring!

Zoals hierboven is vermeld, werd aan de PH-102 een stabilo aangetroffen dat bestemd was voor de PH-106.

     Uit de laatste mij bekende inspectierapporten, die door de RLD opgesteld werden na bezoeken bij de NV Vliegtuigbouw,

kan het volgende geconcludeerd worden:

 

     Men had toen in aanbouw:

                        - een ESG. (c/n: 6 serie II)

                        - een serie van 6 Grunau Baby's. (c/n's 1 t/m 6 serie IV)

                        - een serie van 6 Universal's. (c/n's 3 t/m 8 serie I)

 

     De ESG moet vrijwel gereed zijn geweest, midden 1938 werden daarvan al onderdelen gekeurd.

     De rapporten maken echter de indruk dat men met de serie Universal's verder gevorderd was dan met de Baby's.

De heer Bauling, directeur van NV Vliegtuigbouw, verklaarde echter (in Avia 3.12.1959) dat de laatste acht(!hd) Baby's door de 

Duitsers in beslag genomen werden.

 

DFS Olympia

Behalve bovenstaande toestellen die bij de NV Vliegtuigbouw in aanbouw waren, werd er ook in de Centrale Werkplaats van 

de KNVvL op Terlet (door)gebouwd aan tenminste twee DFS Olympia's!

Op 1 maart 1941 vroeg de KNVvL de keuring aan voor de eerste uitreiking van een Bewijs van Luchtwaardigheid voor twee van 

deze toestellen.

Ze werden geïdentificeerd als D.F.S Olympia Serie I Fabrieksnummer resp. 1 en 2.

"Teekeningen en bewijzen van het Duitsche Luchtvaartministerie werden den LVD reeds toegezonden"

                        Mogelijk waren twee kenmerken uit bovengenoemde serie PH-103 t/m PH-108 voor deze twee toestellen bestemd.

       Schneider Grunau Baby

       Zweefvliegtechnicus Franse inspecteerde in 1941 een partijtje triplex dat afgekeurd was voor militair gebruik. 

       Hij achtte het, met verwijdering van de slechte delen, nog uitstekend geschikt voor zweefvliegtuigen.

       Het werd aangekocht en ter beschikking gesteld aan de Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen want die was van plan 

       een Grunau Baby te bouwen.

                        Voor zover mij bekend is dat echter nooit gebeurd, het lijkt onwaarschijnlijk dat de latere PH-190 hier nog mee in verband kan
                        worden gebracht.
 
                        En tenslotte moet hier voor de volledigheid ook nog genoemd worden de al vóór de oorlog in aanbouw genomen Grunau Baby
                        van de EZZC. Maar deze werd in 1946 ingeschreven als PH-184,


 

Welke toestellen hebben de oorlog overleefd?

 

Helaas is van een aantal voor-oorlogse toestellen de informatie over het uiteindelijke lot zeer beperkt dan wel totaal afwezig.

Hoewel dat in de tekst bij nogal wat toestellen niet expliciet is vermeld, kan voor de meeste van die toestellen worden aangenomen dat ze voor de oorlog al waren afgeschreven.

In een aantal gevallen is bekend dat de opslag in die periode niet zorgvuldig genoeg was geweest en dat ze na de oorlog alsnog afgeschreven moesten worden.

In onderstaand overzicht staan die toestellen waarvan vaststaat dat ze na de oorlog op een of andere manier weer ‘opgedoken’ zijn.

 

     PH-9

     PH-27          Moest alsnog worden afgeschreven.

     PH-29          Ik neem aan dat dit toestel niets met de (latere) PH-86 te maken heeft.

                        Temeer daar één van m'n bronnen pertinent beweert een romp met naam "Houtduif" erop te hebben waargenomen

                        terwijl de PH-86 in dienst was.

     PH-35          Alleen voor grondinstructie.

     PH-38, -45

     PH-47          Moest alsnog worden afgeschreven.

     PH-51

     PH-55          Moest alsnog worden afgeschreven.

     PH-58, -67, -70, -73, -75, -76, -80

     PH-82          Moest alsnog worden afgeschreven.

     PH-83, -84, -85, -86, -88, -89, -90, -91

     PH-92          Waarschijnlijk alleen voor grondinstructie.

     PH-94, -95, -96, -98, -99, -100, -101, -102