PH-103 - PH-199                                                                                          Terug naar

                                                                                                                                    INDEX Derde Register


                   Vanaf begin 2014 werden door ILT de privacy-regels dermate streng toegepast dat het vastleggen van de registergeschiedenis

feitelijk onmogelijk werd gemaakt. Ik heb toen dan ook moeten besluiten mijn aktiviteiten op dat terrein te beëindigen.

Dus onderstaand bestand bestrijkt de periode 1.10.1949 - 1.5.2014.

                   Elders op deze site, in "Toelichting op de registers" wordt uitgebreid ingegaan op allerlei zaken die bijdragen aan een juist begrip
                   van de hieronder gepresenteerde informatie.

Op de pagina "Beleid" hebt u kunnen lezen waarom ik per 1.5.2014 mijn activiteiten op het terrein van de Nederlandse

Luchtvaartuig Registers heb beëindigd. Bovendien heb ik daar geschetst wat e.e.a. voor de geschiedschrijving zal betekenen.

Na deze datum heb ik nog even gedacht een gedeelte van mijn activiteit te kunnen voortzetten, met name w.b. de buitenlanders, 

maar eind 2014 heb ik besloten er definitief een punt achter te zetten. Ik heb er zo'n 50 jaar voor 100% aan gewerkt en heel veel 

informatie 'achter de schermen' kunnen achterhalen. Daar is nu dus een eind aan gekomen, de door ILT geboden informatie is

uit historisch oogpunt bezien zeer beperkt en dermate onvolledig dat ik ook niet meer kan zien welke 'achtergrondinformatie'

ontbreekt. En als dat wèl mogelijk zou zijn, dan is nader onderzoek effectief toch onmogelijk gemaakt.

Samen met een paar andere teleurstellende ervaringen leverde deze situatie alleen maar frustratie op.

Natuurlijk zal ik alle correcties en/of aanvullingen op de registers tot 1.5.2014 wèl aanbrengen.


                   PH-103             DFS Kranich II                                                                   49

                                           Gebouwd door Aeronautica Industrial SA, Spanje.

                        4737            D-9019, EC-ODI

                        02.07.1993   N. Osinga, Deventer, G. Welzhofer, Günzburg(D).

                        17.07.1996   N. Osinga, Deventer.

                        00.09.2003   Gedoopt:                                                                             "Köbes"

 

                   PH-104             Schleicher Rhönlerche II                                                   706

                        4786            (PH-1003), D-5433, D-8341

                        03.11.1993   L.H.J. Schreven, Venlo; R.J.M.W. Stikkelbroek, Venlo; J.M. van Dijk, Venlo; R. Vroegop, Posterholt;

                                           G.A.J. Urselman, Tegelen; J.W.P. Kok, Maasbree.

                        27.01.2009   J.M. van Dijk, Venlo; L.H.J. Schreven, Venlo; R.J.M.W. Stikkelbroeck, Venlo; R. Vroegop, Posterholt;

                                           G.A.J. Urselman, Tegelen; J.W.P. Kok, Maasbree.

 

                   PH-105             Schleicher Ka 2 Rhönschwalbe                                         44

                        4996            BGA2909/ESF, I-BGMR, HB-570, D-5350

                        12.04.1995   A.M. Wensing, Enschede.

 

                   PH-106             Breguet 904S Nymphale                                                    13

                        4939            F-CCFX

                        02.11.1994   Nederlandse Breguet 904 Bezitters, Maastricht (27.1.1997 Buchten).

                                           Deze groep bestaat uit H.G.M. Jansen, Den Haag; H.J.C.M. Neven, Meerssen; C.M. Rousseau, Maastricht;

                                           J.R. Sastra, Buchten.

                        09.12.2005   Verbrand Born.

                        12.12.2005   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-107             Scheibe Bergfalke II/55                                                     363

                                           Gebouwd door Flugzeugbau Burgfalke, Burglagenfeld(D).

                        4820            D-7102

                        27.01.1994   H.J. de Jong, Almere-Haven(30.6.2005 Almere, 5.7.2007 Hoorn(NH.)); D. de Graaf, Blaricum (later Hilversum); 

                                           M.B. de Jong, Capellen(LX) (later Olm(LX)).

 

                   PH-108             Schleicher K 7 Rhönadler                                                 7048

                        5025            D-1923

                        17.05.1995   Eerste Limburgse Zweefvliegclub, Maastricht.

                        20.04.2000   Eerste Limburgse Zweefvliegclub, Geleen.

                        04.09.2001   Eerste Limburgse Zweefvliegtuigclub, Bunde.

                        21.01.2004   Eerste Limburgse Zweefvliegtuigclub, Schinveld.

                        22.11.2004   Stichting Zweefvliegaccomodatie Schinveld, Maastricht.

                        06.07.2009   Stichting Zweefvliegaccomodatie Schinveld, Schinveld.

                        16.09.2010   Inschrijving doorgehaald.

                                           D-2289

   

                   PH-109             Bölkow Phoebus A1                                                          703

                        5241            D-1180

                        06.06.1996   J.J.A. Rijnen, Oirschot.

                        10.11.1997   H.A.W. Keetels, 's-Hertogenbosch (23.6.1999 Bussum); J.J.A. Rijnen, Oirschot.

                        28.05.2008   Inschrijving doorgehaald.

                                           YR-1090

 

                   PH-110             Slingsby T.21C                                                                   1086

                        4766            BGA1030/BKM

                        15.09.1993   R.H. Flick, Amsterdam; H.W. Möller, Amsterdam; R.A. Nijhof, Amsterdam.

                        05.06.1995   Ongeval Langeveld.

                        25.05.1996   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        16.07.1997   Inschrijving doorgehaald.

                        Op enige documenten die voor de inschrijving werden ingediend, wordt constructienummer 1 vermeld.

                        Het toestel ondergaat een (langdurige) restauratie, die inmiddels (10/2009) voltooid is. de voorromp is vanaf de hoofdspant nieuw gebouwd, de linker  

                        buitenvleugel is afkomstig van een Britse T.21B. Het 'nieuwe toestel' heeft de naam "Top D'rop"  gekregen.

                        Dezelfde heren hebben ooit een Tandem Tutor (open éénzitter) gerestaureerd met de naam "Topless"!!

                   PH-110             Slingsby T.21C                                                                   1086

                        7517            PH-110

                        11.11.2009   M.C.M. Hoogenbosch, Loosdrecht.                                        "Top D'rop"

   

                   PH-111             Göppingen Gö 4 II                                                             531

                        00.00.1940   Gebouwd door Schempp-Hirth, Duitsland.

                                           WL-VII-53

                                           Dit toestel was in 1944 door de bezetters ter beschikking gesteld aan het NLR en later werd aan het verzoek om teruglevering

                                           d.m.v. listige vertragingstaktieken en 'verdwijntrucs' geen gevolg gegeven. Kortom, het toestel bleef in Nederland.

                                           Stichting Nationaal Luchtvaart Laboratorium.                          "Tromp"

                        00.00.1945   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                                           Toen werd er ook al, in navolging van de vooroorlogse praktijk, kenmerk PH-111 op aangebracht.

                        450              PH-111

                        15.03.1951   Stichting Nationaal Luchtvaart Laboratorium, Amsterdam.       "Tromp"

                        00.00.1952   Buiten gebruik gesteld en opgeslagen.                           

                        29.05.1954   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig verkocht naar Duitsland"

                                           D-8111

                        Werd door het NLR gebruikt voor meetvluchten. Na de verkoop werd het in Duitsland gebruikt voor reclamevluchten bij nacht, hiertoe was

                        lichtreclame onder de vleugels aangebracht.

                        BvI 450 was het eerste dat voor een zweefvliegtuig werd uitgereikt.

 

                   PH-112             Grunau 9 (ESG)                                                                  6000

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Eindhovensche Aero Club.

                                           In gebruik bij Twentsche Zweefvliegclub.

                                           Eindhovense Aero Club, Eindhoven.

                        00.03.1952   Nog in gebruik want in deze maand werd het toestel nog gekeurd.

                        Sedert 2.8.1948 vloog de PH-112 met spanbok en kuip van de PH-186.

  

                   (PH-112)           Focke Wulf-Piaggio P149D                                                023

                        De vroegere D-EADK die te Wijster(Dr.) bewaard wordt, wordt met enige regelmaat gebruikt voor crewtrainingen.

                        Het kenmerk uitspreken als één-één-twee verklaart voldoende het aanbrengen ervan!.

 

                   PH-113             Grunau 9 (ESG)                                                                  6001

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                                           Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Eindhovensche Aero Club.

                        Afgeschreven vóór 1.3.1952.

 

                   PH-114             Grunau 9 (ESG)                                                                  6002

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Noord Nederlandse Aero Club.

                        Na 1951 afgeschreven.

 

                   PH-115             Grunau 9 (ESG)                                                                  6003

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        20.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Delftsche Studenten Aeroclub.

                                           In gebruik bij Noord Nederlandse Aero Club.

                        00.00.1951   Eindhovensche Aero Club, Eindhoven.

                        519              PH-115

                        17.07.1953   Eindhovense Aero Club, Eindhoven.

                                           "Abusievelijk ingeschreven"

                        10.10.1954   Ongeval Eindhoven.

 

                   PH-116             Grunau 9 (ESG)                                                                  6004

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Noord Nederlandse Aero Club.

                        31.05.1947   Ongeval Beek.

 

                   PH-117             Grunau 9 (ESG)                                                                  6005

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Eindhovensche Aero Club.

                        12.06.1949   Ongeval Welschap.

                        01.03.1952   "Is afgeschreven"

                        11.05.1954   Uit het register van de Bewijzen van Luchtwaardigheid geschrapt omdat het BvL al meer dan een jaar verlopen was.

 

                   PH-118             Grunau 9 (ESG)                                                                  6006

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Gilzer Luchtvaartclub Illustrious.                         (BvL 46)

                                           In gebruik bij Zweefvliegclub Deelen.

                        22.11.1949   LSK Zweefvliegclub Gilze-Rijen, Gilze-Rijen.

                        26.08.1956   Laatste vlucht, opgeslagen.

                        00.00.1973   Werd het toestel (samen met de PH-167) verkocht aan W. Janssens te Geel(OO) om daar weer gerestaureerd te worden.

                                           Dat is echter nooit gebeurd.

                        00.00.1985   Door de heer Frishert te Breda weer teruggekocht. Bij de restauratie, door de heren A. Frishert, D. Borsboom en G. Boersen

                                           bleek het toestel ook onderdelen van de PH-125 te bevatten.

                        3671            PH-118

                        02.06.1987   A.C. Frishert, Breda.

                        21.09.2009   R.F.E. Frishert, Breda.

                        Ingeschreven als Fokker/KNVvL ESG!

 

                   PH-119             Grunau 9 (ESG)                                                                  6007

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        Afgeschreven vóór 1.3.1952.

 

                   PH-120             Grunau 9 (ESG)                                                                  6008

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Venlose Zweefvliegclub.

                                           In gebruik bij Gelderse Zweefvliegclub.

                        03.10.1948   Ongeval Terlet.

 

                   PH-121             Grunau 9 (ESG)                                                                  6009

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Eerste Limburgsche Zweefvliegclub.

                        29.06.1949   Ongeval Beek.

                        00.00.1951   Werd de spanbok gebruikt bij de reparatie van de PH-138 en bestond het toestel dus feitelijk al niet meer.

                        00.00.1953   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        11.05.1954   Uit het register van de Bewijzen van Luchtwaardigheid geschrapt omdat het Bvl al meer dan een jaar verlopen was.

 

                   PH-122             Grunau 9 (ESG)                                                                  6010

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Winterswijkse Zweefvliegclub.

                        00.00.1951   In het begin van dit jaar gesloopt, (veel) onderdelen werden gebruikt voor de PH-131.

                        Al in 1948 werd de linker vleugel gemonteerd aan de PH-186.

 

                   PH-123             Grunau 9 (ESG)                                                                  6011

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        28.06.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Zuid Drentsche Zweefvliegclub.

                        00.00.1947   In gebruik bij Twentsche Zweefvliegclub.

                        10.08.1947   Ongeval Twente. Afgeschreven.

 

                   PH-124             Grunau 9 (ESG)                                                                  6012

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Gooise Zweefvliegclub.

                        02.10.1949   Ongeval Hilversum.

                        01.03.1952   "Is afgeschreven"

                        11.05.1954   Uit het register van de Bewijzen van Luchtwaardigheid geschrapt omdat het Bvl al meer dan een jaar verlopen was.

 

                   PH-125             Grunau 9 (ESG)                                                                  6013

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Eerste Limburgse Zweefvliegclub.

                        Afgeschreven vóór 1.3.1952.

                        Onderdelen van dit toestel werden in de PH-118 aangetroffen bij de restauratie in 1985.

 

                   PH-126             Grunau 9 (ESG)                                                                  6014

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Eerste Zaanse Zweefvliegclub.

                        00.00.1951   Werden de vleugels gemonteerd aan de PH-138 maar de PH-126 bleef zelf ook in de vaart.

                        00.00.1954   Wéér moest de PH-126 een vleugel (de rechter) afstaan, dit keer aan de PH-186.

                        Het uiteindelijk lot van deze ESG is niet bekend. De melding dat de romp en de linker vleugel bewaard worden in het clublokaal 

                        van Eindhovensche Aero Club is een misverstand. Dat betreft de PH-129.

 

                   PH-127             Grunau 9 (ESG)                                                                  6015

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Winterswijkse Zweefvliegclub.

                                           In gebruik bij Zuidhollandse Vliegclub.                                    "Valk"

                        11.05.1954   Uit het register van de Bewijzen van Luchtwaardigheid geschrapt omdat het BvL al meer dan een jaar verlopen was.

                                           In gebruik bij de West Brabantsche Aero Club.

                        00.10.1954   Verkocht aan Zweefvliegclub "De Meeuwen".

                        04.05.1955   Toch werd de ESG weer ingeschreven want in een brief van deze datum schrijft de secretaris van "De Meeuwen":

                        "Daar op 7 april j.l. de ESG PH-127 door een ongeval niet gekeurd kon worden voor de verlenging van het BvL....."

                        Het toestel werd tenslotte eind mei gekeurd.

 

                   PH-128             Grunau 9 (ESG)                                                                  6016

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           Was bestemd voor Eerste Limburgse Zweefvliegclub.

                                           In gebruik bij Twentsche Zweefvliegclub.

                        00.00.1950   Twentsche Zweefvliegclub, Hengelo.

                        26.04.1953   Ongeval Twenthe. De vleugels werden in september aan de PH-188 gemonteerd.

                        11.05.1954   Uit het register van de Bewijzen van Luchtwaardigheid geschrapt omdat het BvL al meer dan een jaar verlopen was.

 

                   PH-129             Grunau 9 (ESG)                                                                  6017

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Eindhovensche Aero Club.

                        Afgeschreven vóór 1.3.1952.

                        Romp en vleugels worden nog bewaard, eerst ter decoratie van het clubhuis van de Eindhovensche Aero Club, later werden de romp

                        ,vleugels en wat losse onderdelen door Eric Munk aangetroffen op Venlo. Daar wordt e.e.a. zorgvuldig bewaard. 

  

                   PH-130             Grunau 9 (ESG)                                                                  6018

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Eindhovensche Aero Club.

                                           In gebruik bij de Venlose Zweefvliegclub.

                        07.08.1949   Ongeval Venlo.

                        16.08.1949   Ongeval Venlo.

Deze beide ongevallen worden vermeld omdat op het meldingsformulier van de tweede staat: "Na kraak op 7 augustus 1949 met 

oestemming van R.L.D. afd. insp. materieel de defecte spanbok en linkervleugel vervangen door andere met fabrieksno. 6019".

En die kwam dus van de PH-131.

                        23.10.1949   Ongeval Venlo.

                        11.05.1954   Uit het register van de Bewijzen van Luchtwaardigheid geschrapt omdat het BvL al meer dan een jaar verlopen was.

 

                   PH-131             Grunau 9 (ESG)                                                                  6019

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Noord Nederlandse Aero Club.

                                           In gebruik bij Gooise Zweefvliegclub.

                        21.03.1951   Werd de PH-131 weer gekeurd voor herafgifte van het Bewijs van Luchtwaardigheid.

                        Het toestel was toen gerepareerd met A-bok, stabilo, voorromp en hoogteroer van de PH-122.

                        Dit maakt op mij trouwens meer de indruk dat de PH-122 werd gerepareerd met onderdelen van de PH-131.

                        Trouwens, de spanbok van de PH-131 werd in 1949 gebruikt bij de reparatie van de PH-130!

                        22.05.1952   Ongeval Hilversum. Afgeschreven.

                        00.07.1961   Vierde de Gooise Zweefvliegclub haar 25-jarig jubileum.

Men had nog wat resten van de PH-131 liggen en die werden door enige vaardige timmerlieden aan elkaar gemonteerd tot iets, 

dat bij oppervlakkige beschouwing wel op een echte ESG leek.

 

                   PH-132             Grunau 9 (ESG)                                                                  6020

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        00.00.1946   In gebruik bij de Amsterdamse Club voor Zweefvliegen.

                                           In gebruik bij Gooise Zweefvliegclub.

                        19.07.1947   Ongeval Beek.

 

                   PH-133             Grunau 9 (ESG)                                                                  6021

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Gooise Zweefvliegclub.

                                           In gebruik bij Amsterdamse Club voor Zweefvliegen.

                        18.05.1952   Ongeval Soesterberg.

                        11.05.1954   Uit het register van de Bewijzen van Luchtwaardigheid geschrapt omdat het BvL al meer dan een jaar verlopen was.

                        In 1954 werd de linker vleugel aan de PH-186 gemonteerd.

 

                   PH-134             Grunau 9 (ESG)                                                                  6022

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Eindhovensche Aero Club.

                                           In gebruik bij Eerste Limburgse Zweefvliegclub.

                        22.03.1955   Buiten gebruik gesteld.

 

                   PH-135             Grunau 9 (ESG)                                                                  6023

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Eerste Limburgse Zweefvliegclub.

                        19.11.1950   Ongeval Beek.

                        11.05.1954   Uit het register van de Bewijzen van Luchtwaardigheid geschrapt omdat het BvL al meer dan een jaar verlopen was.

 

                   PH-136             Grunau 9 (ESG)                                                                  6024

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Delftsche Studenten Aeroclub.

                        00.11.1950   In gebruik bij Venlose Zweefvliegclub.

                        Afgeschreven vóór 1.3.1952.

 

                   PH-137             Grunau 9 (ESG)                                                                  6025

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Zuid Drentsche Zweefvliegclub.

                                           In gebruik bij de Gooische Zweefvliegclub.

                        13.07.1947   Ongeval 't Gooi.

 

                   PH-138             Grunau 9 (ESG)                                                                  6026

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        00.11.1950   In gebruik bij Eerste Zaanse Zweefvliegclub.

                        22.07.1951   Ongeval Castricum.

"De PH-138 weder vliegwaardig aangeboden met stel vleugels Fokker serie nr. 6014 (datum 30.5.46) van de PH-126 en spanbok 

van Fokker ESG PH-121 (serie nr. onleesbaar). Ons plan was om van  diverse onderdelen aan het einde van dit seizoen samen 

te smelten tot twee vliegklare ESG's, nl. PH-138 en PH-51. Eén hiervan (de knapste) voor gevorderde vliegers met rompje en 

één voor het zware leswerk. Tenzij andere tegenvallers ons dit jaar nog tot andere beslissingen nopen"

                        De hierboven genoemde onderdelen werden gekocht van de Centrale Werkplaats.

                        11.05.1954   Uit het register van de Bewijzen van Luchtwaardigheid geschrapt omdat het BvL al meer dan een jaar verlopen was.

 

                   PH-139             Grunau 9 (ESG)                                                                  6027

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Noord Nederlandse Aero Club.

                                           In gebruik bij Vliegclub Teuge.

                        03.07.1948   Ongeval Eelde.

 

                   PH-140             Grunau 9 (ESG)                                                                  6028

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Noord Nederlandse Aero Club.

                                           In gebruik bij Eerste Limburgse Zweefvliegclub.

                        00.00.1953   In gebruik bij Vliegclub Teuge.

                        09.08.1953   Ongeval Teuge.

 

                   PH-141             Grunau 9 (ESG)                                                                  6029

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.05.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij de Gooise Zweefvliegclub.

                        31.05.1947   Ongeval Hilversum.

 


                   In 1952 werd door Zweefvliegcentrum Terlet, de Centrale Werkplaats dus, een complete ESG voor

                   een zacht prijsje verkocht aan Segelfluggruppe Oberpleis.

                   Op 25.2.1953 vroeg deze club aan de Rijksluchtvaartdienst om bouwtekeningen; die hadden ze

                   nodig voor de toelating in Duitsland. Welke ESG dit geweest is, is mij niet bekend.                   PH-142             De Schelde ESG                                                                9501

                                           Gebouwd door NV De Schelde, Dordrecht.

                        16.06.1946   Eerste vlucht MVK Valkenburg.

                        00.00.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        Afgeschreven ná 1.3.1952

De serie ESG's PH-142 t/m PH-147 werd gebouwd door de Koninklijke Mij "De Schelde", afdeling Vliegtuigbouw, te Dordrecht. 

Het was een -geheel aluminium- ontwerp van ir. N. Schipper op basis van de 'buiten-afmetingen' van de houten Grunau 9 (ESG).

 

                   PH-143             De Schelde ESG                                                                9502

                                           Gebouwd door NV De Schelde, Dordrecht.

                        08.09.1946   Eerste vlucht.

                        00.00.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij de Walchersche Zweefvliegclub tot 31.8.1947.

                        Afgeschreven ná 1.3.1952.

                        Zie opmerking bij PH-142.

 

                   PH-144             De Schelde ESG                                                                9503

                                           Gebouwd door NV De Schelde, Dordrecht.

                        00.00.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Eindhovensche Aero Club.

                        Afgeschreven ná 1.3.1952. Zie opmerking bij PH-142.

 

                   PH-145             De Schelde ESG                                                                9504

                                           Gebouwd door NV De Schelde, Dordrecht.

                        09.09.1946   Eerste vlucht.

                        00.00.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        Afgeschreven ná 1.3.1952.

                        Zie opmerking bij PH-142.

 

                   PH-146             De Schelde ESG                                                                9505

                                           Gebouwd door NV De Schelde, Dordrecht.

                        17.11.1946   Eerste vlucht.

                        13.10.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.  (BvL S46)

                                           In gebruik bij Venlose Zweefvliegclub tot 5.5.1947.                  "Blikken Tinus"

                        Afgeschreven ná 1.3.1952.

                        Zie opmerking bij PH-142.

 

                   PH-147             De Schelde ESG                                                                9506

                                           Gebouwd door NV De Schelde, Dordrecht.

                        00.00.1946   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        Afgeschreven ná 1.3.1952.

                        Zie opmerking bij PH-142.

 

                   PH-148             Schneider Grunau Baby IIb                                               6030

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        01.12.1946   Eerste vlucht Teuge.

                        00.00.1947   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.  (BvL 107)

                                           In gebruik bij Eerste Limburgse Zweefvliegclub.

                        453              PH-148

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Eerste Limburgse Zweefvliegclub.

                        00.00.1961   In gebruik bij Venlose Zweefvliegclub.

                        12.11.1964   Ongeval Deelen.

                        08.06.1965   Inschrijving doorgehaald.

                        Ingeschreven als "Baby IIa gew".

                        Alle door Fokker gebouwde Baby's waren voorzien van remkleppen en waren dientengevolge van het type IIb.

                        In veel documenten betreffende de PH-148 wordt abusievelijk 6028 als constructienummer  genoemd.

 

                   PH-149             Schneider Grunau Baby IIb                                               6031

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.00.1947   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Vliegclub Teuge.

                        454              PH-149

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Vliegclub Teuge.

                        00.00.1957   Toegewezen aan Friese Aero Club, Leeuwarden.

                        00.00.1963   Tegen het einde van dit jaar afgekeurd.

                        08.06.1965   Inschrijving doorgehaald.

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew".

                        Zie opmerking bij PH-148.

 

                   PH-150             Schneider Grunau Baby IIb                                               6032

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        27.09.1947   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        455              PH-150

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        19.06.1960   Ongeval Terlet.

                        20.10.1961   Inschrijving doorgehaald. "Total loss"

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew".

                        Zie opmerking bij PH-148.

 

                   PH-151             Schneider Grunau Baby IIb                                               6033

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        11.09.1947   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij LSK Zweefvliegclub Twente.

                        456              PH-151

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij LSK Zweefvliegclub Twente.

                        00.03.1957   In gebruik genomen door Zweefvliegclub Den Helder.

                        21.10.1962   Ongeval De Kooy.

                        01.09.1964   Inschrijving doorgehaald. "Op verzoek van de eigenaar"

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew".

                        De (beschadigde) vleugels werden door Peter Deege lang bewaard te Hilversum, in 2010 zijn ze naar Zuid-Afrika gebracht 

                        voor gebruik in een museum aldaar.  Voor de opbouw van de PH-190 zijn ook onderdelen van de PH-151 gebruikt.

                        Zie opmerking bij PH-148

 

                   PH-152             Schneider Grunau Baby IIb                                               6034

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.00.1947   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Eindhovensche Aero Club.

                        457              PH-152

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Eindhovense Aero Club.

                        00.00.1958   - 00.02.1960 In gebruik bij Gilzer Luchtvaartclub Illustrious.

                                           In gebruik bij Kennemer Zweefvliegclub tot 1.1.1973.

                        25.06.1973   C.A.S. van Leeuwen-Runge, Nistelrode.                                 "Bluebird"

                        24.08.1983   R.G.A. van Loosbroek, Heesch.

                        30.11.1992   Inschrijving doorgehaald. Buiten gebruik gesteld.

Na donatie van zijn verzameling zweefvliegtuigen aan de Aviodrome-collectie op 4.10.2003 werd de PH-152 toegewezen 

aan J. Turk c.s. die weer met het toestel zullen gaan vliegen. Lag in 2008 opgeslagen op de zolder van ZC Den Helder, Wieringermeer.

Omstreeks 2009 bleek hij in beheer te zijn bij de Stichting KLu Historische Zweefvluchten en te worden gerestaureerd door 

F.A.P.M. Otten op De Peel. In 2017 vertelde Eric Munk mij dat er nog steeds aan gewerkt wordt, en dat gebeurt in de werkplaats 

waar ook aan de PH-152 en PH-978 wordt gewerkt.

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew".

                        Zie opmerking bij PH-148.

 

                   PH-153             Schneider Grunau Baby IIb                                               6035

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        08.06.1948   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Gooise Zweefvliegclub.

                                           In gebruik bij Zweefvliegclub Uden.

                        458              PH-153

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        00.00.1953   In gebruik bij de Gooise Zweefvliegclub.

                        23.11.1973   Aeroclub Nistelrode, Nistelrode.

                        14.02.1978   C.A.S. van Leeuwen-Runge, Nistelrode.

                        23.02.1979   F.A.P.M. Otten, Deurne.

                        30.09.1994   Inschrijving doorgehaald. Buiten gebruik gesteld, opgeslagen bij R.G.A. van Loosbroek, Heesch.

Na donatie van zijn verzameling zweefvliegtuigen aan de Aviodrome-collectie op 4.10.2003 werd de PH-153 toegewezen aan 

Frans Sandkuyl c.s, die weer met het toestel zullen gaan vliegen.

                        6720            PH-153

                        02.05.2005   J.B.M. Turk, Heerhugowaard.

                        Eigenaar      Stichting Nationaal Luchtvaart Themapark "Aviodrome", Lelystad.

                        17.02.2010   Inschrijving doorgehaald. "Buiten gebruik gesteld".

                        Het toestel hangt nu (2011) in het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum te Texel.

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew".

                        Zie opmerking bij PH-148.

 

                   PH-154             Schneider Grunau Baby IIb                                               6036

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        11.06.1948   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Venlose Zweefvliegclub.

                        459              PH-154

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Venlose Zweefvliegclub.

                        00.00.1958   In gebruik bij Vliegclub Teuge.

                        04.07.1964   Ongeval Teuge.

                        08.06.1965   Inschrijving doorgehaald.

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew".

                        In veel documenten betreffende de PH-154 worden foutieve c/n's genoemd, zoals 6046 en 6064.

                        Zie opmerking bij PH-148.

 

                   PH-155             Schneider Grunau Baby IIb                                               6037

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.00.1947   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Friese Aero Club.

                        460              PH-155

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Gelderse Zweefvliegclub.

                        28.01.1972   Inschrijving doorgehaald. "Afgekeurd".

                        Het toestel is daarna opgeslagen op Nistelrode en voor zover mij bekend is het daar nog steeds.

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew".

                        Zie opmerking bij PH-148.

 

                   PH-156             Schneider Grunau Baby IIb                                               6038

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.00.1947   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Vliegclub Teuge.

                        461              PH-156

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Vliegclub Teuge.

                        08.06.1965   Inschrijving doorgehaald.

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew".

                        Zie opmerking bij PH-148.

 

                   PH-157             Schneider Grunau Baby IIb                                               6039

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.00.1947   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Kennemer Zweefvliegclub.

                        462              PH-157

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij de Zuidhollandse Vliegclub.

                        00.00.1955   In gebruik bij Kennemer Zweefvliegclub

                        10.05.1959   Ongeval Langeveld.

                        12.10.1961   Inschrijving doorgehaald

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew".

                        Zie opmerking bij PH-148.

 

                   PH-158             Schneider Grunau Baby IIb                                               6040

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.00.1947   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Eindhovensche Aero Club.

                        463              PH-158

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           Eindhovense Aero Club, Eindhoven.

                        05.11.1968   Inschrijving doorgehaald. "Afgekeurd"

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew".

                        Zie opmerking bij PH-148.

 

                   PH-159             Schneider Grunau Baby IIb                                               6041

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        04.07.1947   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Venlose Zweefvliegclub.

                        464              PH-159

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Venlose Zweefvliegclub.

                        01.01.1959   Venlose Zweefvliegclub, Venlo. Niet op BvI.

                        02.07.1960   Ongeval Bergneustadt.

                        05.11.1968   Inschrijving doorgehaald. "Afgekeurd"

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew".

                        Zie opmerking bij PH-148.

 

                   PH-160             Schneider Grunau Baby IIb                                               6042

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.00.1947   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Eerste Zaanse Zweefvliegclub.

                        465              PH-160

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        00.00.1956   In gebruik bij Eerste Limburgse Zweefvliegclub.

                        05.11.1968   Inschrijving doorgehaald. "Afgekeurd"

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew".

                        Zie opmerking bij PH-148.

 

                   PH-161             Schneider Grunau Baby IIb                                               6043

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        13.07.1948   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        00.00.1950   In gebruik bij Delftsche Studenten Aeroclub.

                        466              PH-161

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Delftsche Studenten Aeroclub.

                        00.00.1956   In gebruik bij Zweefvliegclub Rotterdam.

                                           In gebruik bij Venlose Zweefvliegclub.

                        00.00.1960   In gebruik bij Zweefvliegclub Rotterdam.

                        06.04.1961   Ongeval Terlet.

                        08.06.1965   Inschrijving doorgehaald.

                        Het hierboven genoemde ongeval op Terlet had weliswaar ernstige schade tot gevolg maar de gemeentepolitie van 

                        Middelharnis rapporteerde op 24.3.1962 een buitenlanding van "een zweefvliegtuig type H161" waarvan ik aanneem 

                        dat het de PH-161 geweest moet zijn.

                        En dus moet het na april 1961 weer gerepareerd zijn.

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew".

                        Zie opmerking bij PH-148.

 

                   PH-162             Schneider Grunau Baby IIb                                               6044

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.00.1947   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        31.05.1949   Ingevlogen Terlet en de dag daarna overgevlogen naar Gilze-Rijen in gebruik genomen door Gilzer LC Illustrious.

                        467              PH-162

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij LSK Zweefvliegclub Gilze-Rijen.

                        00.00.1961   In gebruik bij Eerste Zaanse Zweefvliegclub.

                                           In gebruik bij Eindhovense Aero Club.

                        06.06.1964   Ongeval Eindhoven.

                        01.09.1964   Inschrijving doorgehaald.

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew".

                        Zie opmerking bij PH-148.

 

                   PH-163             Schneider Grunau Baby IIb                                               6045

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.00.1947   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Gooise Zweefvliegclub.

                        468              PH-163

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Gooise Zweefvliegclub.

                        10.04.1968   Inschrijving doorgehaald.

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew".

In april 1948 werden delen van de PH-168 gebruikt bij een reparatie. 

De vleugelstijlen van het toestel zijn bewaard gebleven want ze zijn gebruikt bij de restauratie van de PH-190.

                        Zie opmerking bij PH-148.

 

                   PH-164             Schneider Grunau Baby IIb                                               6046

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        11.06.1948   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Zuidhollandse Vliegclub.                                    "Scout"

                        469              PH-164

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Zuidhollandse Vliegclub.                                    "Scout"

                        09.10.1954   Ongeval Valkenburg.

                        03.02.1955   Inschrijving doorgehaald.

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew". Zie opmerking bij PH-148.

 

                   PH-165             Schneider Grunau Baby IIb                                               6047

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.00.1947   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Eerste Limburgse Zweefvliegclub.

                        470              PH-165

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Eerste Limburgse Zweefvliegclub.

                        00.00.1955   In gebruik bij Noord Nederlandse Aero Club.

                        21.09.1958   Ongeval Eelde.

                        20.10.1961   Inschrijving doorgehaald.

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew".

                        Zie opmerking bij PH-148.

 

                   PH-166             Schneider Grunau Baby IIb                                               6048

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.00.1947   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij LSK Zweefvliegclub Twente.

                        471              PH-166

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij LSK Zweefvliegclub Twente.

                        15.05.1956   In gebruik bij Zweefvliegclub Den Helder.

                                           Op deze dag landde het toestel op De Kooy als eerste landing sinds de oorlog.

                        26.04.1964   Ongeval De Kooy.

                        01.09.1964   Inschrijving doorgehaald.

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew".

                        Zie opmerking bij PH-148.

 

                   PH-167             Schneider Grunau Baby IIb                                               6049

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.00.1947   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        00.03.1950   In gebruik bij LSK Zweefvliegclub Gilze-Rijen.

                        472              PH-167

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        00.00.1953   In gebruik bij Gilzer Luchtvaartclub Illustrious.

                        21.01.1971   Inschrijving doorgehaald. "Gesloopt"

                        3905            PH-167

                        06.04.1989   R.F.E. Frishert, Breda.

                        08.06.1993   Inschrijving doorgehaald.

                                           BGA3972/HJB

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew".

                        Zie opmerking bij PH-148.

                        De eigenaar van BGA3972 is echter nog steeds de heer Frishert.

                        5511            BGA3972/HJB, PH-167

                        24.02.1998   R.F.E. Frishert, Breda.

 

                   PH-168             Schneider Grunau Baby IIb                                               6050

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        22.09.1947   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Delftsche Studenten Aeroclub.

                        473              PH-168

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Delftsche Studenten Aeroclub.

                                           In gebruik bij Zweefvliegclub Rotterdam.

                        02.09.1962   Ongeval Ypenburg.

                        08.06.1965   Inschrijving doorgehaald.

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew". Zie opmerking bij PH-148.

 

                   PH-169             Schneider Grunau Baby IIb                                               6051

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.00.1947   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Venlose Zweefvliegclub.                                    "13 Kwadraat"

                        474              PH-169

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Venlose Zweefvliegclub.                                    "13 Kwadraat"

                                           In gebruik bij Gooise Zweefvliegclub.

                        18.04.1964   Ongeval Hilversum.

                                           In 1966 vroeg de Luchtverkennersgroep "De Vliegende Pijl" om de opgeslagen resten om er een soort 

                                           grondtrainer van te maken.

                                           Dit werd door TD-Terlet geweigerd. Vlak daarna werden deze restanten verbrand.

                        01.09.1964   Inschrijving doorgehaald. "Op verzoek eigenaar"

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew".

                        Zie opmerking bij PH-148.

 

                   PH-170             Schneider Grunau Baby IIb                                               6052

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.00.1947   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Amsterdamse Club voor Zweefvliegen.

                        475              PH-170

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Amsterdamse Club voor Zweefvliegen.

                                           Van juni 1956 tot december 1956 gebruikt door de Friese Aero Club.

                                           In gebruik bij Nijmeegse Aero Club.

                        01.09.1964   Inschrijving doorgehaald. "Op verzoek eigenaar"

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew".

                        Zie opmerking bij PH-148.

                        Het toestel bestaat nog in de Aviodome-collectie.

 

                   PH-171             Schneider Grunau Baby IIb                                               6053

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        27.09.1947   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Amsterdamse Club voor Zweefvliegen.

                        476              PH-171

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Amsterdamse Club voor Zweefvliegen.

                        00.00.1956   In gebruik bij Eerste Zaanse Zweefvliegclub.

                        13.08.1962   Ongeval Castricum.

                        01.09.1964   Inschrijving doorgehaald. "Op verzoek van eigenaar"

                        Ingeschreven als "Baby 2a gew". Zie opmerking bij PH-148.

 

                   PH-172             DFS Olympia                                                                     6054

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.01.1948   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Vliegclub Teuge.

                        479              PH-172

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        00.00.1952   In gebruik bij Amsterdamse Club voor Zweefvliegen.

                                           In gebruik bij Vliegclub Teuge.

                        00.04.1954   - 00.12.1959 In gebruik bij combinatie LSK Zweefvliegclub Gilze-Rijen/Gilzer Luchtvaartclub Illustrious.

                        00.00.1960   - 00.00.1962 In gebruik bij Eerste Zaanse Zweefvliegclub.

                        00.00.1962   Afgekeurd.

                        23.01.1962   Inschrijving doorgehaald.

                                           OO-ZSF

 

                   PH-173             DFS Olympia                                                                     6055

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.01.1948   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Vliegclub Teuge.

                        480              PH-173

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Vliegclub Teuge.

                        00.00.1953   In gebruik bij Amsterdamse Club voor Zweefvliegen.

                        04.04.1956   Ongeval Zeist. Afgeschreven.

                        01.10.1956   Inschrijving doorgehaald.

                          Al in 1952 werd officieel aan de RLD gemeld dat de PH-176 samengesteld was uit: romp, hoogteroer en stabilo van PH-173 (6055)

                          en vleugels en richtingsroer van PH-176 (6058).

                        Bij het doorhalen van de inschrijving werd gemeld dat delen van de PH-173 weer gebruikt zouden worden voor andere toestellen.

                  

                   PH-174             DFS Olympia                                                                     6056

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.01.1948   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Gooise Zweefvliegclub.

                        481              PH-174

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Gooise Zweefvliegclub.

                        00.00.1959   - 00.00.1961 In gebruik bij de Friese Aero Club.

                        00.00.1960   Naam (in Chinese karakters!):                                               "Loempia Speciaal"

                        24.05.1963   Inschrijving doorgehaald.

                                           OY-DXD

                        Omstreeks 2001 waren de restanten van het toestel in het bezit van B.C. Persijn te Hilversum. 

                        Eind 2009 was de restauratie van de romp  voltooid, en in 2017  kwam de melding dat met complete restauratie was begonnen en dat

                        deze zeer langdurig zou zijn.

   

                   PH-175             DFS Olympia                                                                     6057

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.01.1948   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Venlose Zweefvliegclub.

                        482              PH-175

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Venlose Zweefvliegclub.

                                           In gebruik bij de Zuidhollandse Vliegclub.

                        26.04.1962   Inschrijving doorgehaald. "Verkocht aan AC le Zoute".

                                           Dus aan de Royal Zoute Aviation Club, zoals die zichzelf noemt. In België werd het toestel niet ingeschreven.

                        Op 28.4.1962 werd er daar de eerste vlucht mee gemaakt, op 1.6.1962 was het al weer afgelopen. 

                        Tijdens de nadering tegen bomen gebotst en tegen de grond geslagen. Afgeschreven dus.

                        Ik schrijf dit expres wat uitgebreid omdat in de luchtvaartpers bij herhaling is beweerd dat het toestel het Belgische kenmerk OO-ZGR kreeg.

                        Dit is niet correct, dat toestel was de in Duitsland aangekochte D-5289.

  

                   (PH-175)           Type onbekend                                                                   =

                        14.12.2012   Gereserveerd door Dijkstra.

                        Dit betreft zeer waarschijnlijk de Nord 2000 (Franse licentiebouw van de Olympia)  ex. BGA2840/EPJ, F-CACX met c/n 10399-69 waar door

                        het echtpaar Dijkstra al geruime tijd aan wordt gewerkt.

 

                   PH-176             DFS Olympia                                                                     6058

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.01.1948   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        483              PH-176

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

08.08.1952   Werd aan de RLD gemeld dat dit toestel was samengesteld uit de romp, hoogteroer en stabilo van PH-173 en vleugels en 

                   het richtingsroer van de PH-176. Vreemd is echter dat de huidige PH-176 een c/n-plaatje met 6058 heeft!

                        26.04.1962   Inschrijving doorgehaald. "Verkocht aan AC le Zoute". Dus aan de Royal Zoute Aviation Club, zoals die zichzelf noemt.

                        3533            OO-ZJB, PH-176

                        15.05.1986   S. Maas, Slagharen.

                        07.01.2000   Type gewijzigd: Fokker Olympia - Meise.

                        08.05.2001   Overgedragen aan: Stichting Museum Historische Luchtvaart, Hoogeveen.

                        Eigenaar       Aero Park Hoogeveen BV, Hoogeveen.

                                            Deze mutatie werd niet op het BvI aangebracht.

                        14.05.2001   Stichting Museum Historische Luchtvaart, Hoogeveen.

                        28.11.2001   Stichting Historisch Zweefvliegarchief, Deventer.

                        17.04.2002   Stichting Historisch Zweefvliegarchief, Gouda.

                        Eigenaar      Stichting Nationaal Luchtvaart Themapark "Aviodrome", Lelystad.

                        02.05.2002   Stichting Historisch Zweefvliegarchief, Gouda.

                        03.05.2005   R.B.S. Wulfers, Zevenaar.

                        Eigenaar      Stichting Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodrome, Lelystad.

 

                   PH-177             DFS Olympia                                                                     6059

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.01.1948   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Venlose Zweefvliegclub.

                        484              PH-177

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        00.00.1954   - 00.00.1959 In gebruik bij Venlose Zweefvliegclub.

                                           In 1955 korte tijd gebruik bij Zuidhollandse Vliegclub.

                        00.00.1962   In gebruik bij Zweefvliegclub Den Helder.

                        23.07.1962   Inschrijving doorgehaald. "Verkocht naar Rhodesië"

 

                   PH-178             Göppingen Gö 4 II                                                             6060

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        17.09.1948   Eerste vlucht Hilversum.

                        15.09.1948   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        30.08.1949   Bewijs van Luchtwaardigheid No.19 uitgereikt.

                        485              PH-178

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Eindhovense Aero Club.

                                           In gebruik bij de Zuidhollandse Vliegclub.

                        08.06.1965   Inschrijving doorgehaald.

                                           RAFGSA258, BGA1642. 

                        Maart '90 verkocht aan F.A.P.M. Otten te Deurne en sedertdien bij hem in opslag.

                        Zie opmerking bij PH-182.

 

                   PH-179             Göppingen Gö 4 II                                                             6061

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.00.1948   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        486              PH-179

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij de Zuidhollandse Vliegclub.

                        00.00.1953   In gebruik bij de West Brabantsche Aero Club.

                        00.00.1955   In gebruik bij Stichting AKU Zweefvliegclub.

                        26.04.1962   Inschrijving doorgehaald.

                                           PZ-001

  

                   PH-180             Fokker 180 Intercontinental                                               =

                   Een volstrekt buitenbeentje!l

                   In 1939 werkte Fokker aan het ontwerp van een intercontinentaal verkeersvliegtuig en het ontwerp was

                   zover gevorderd dat er een mock-up werd gebouwd en er werden al drukcabine delen gebouwd waarop

                   testen werden uitgevoerd. Een grote sectie heeft zelfs de oorlog overleefd en heeft daarna nog dienst 

                   gedaan als kippenhok.

                   En ik noem het hier omdat een public relation model werd voorzien van 'kenmerk' PH-180.

                   Een foto van dit model staat  in de sectie Nederlandse 'zweefvliegtuigen'. Tja waar moet ik hem anders zetten...

 

                   PH-180             Göppingen Gö 4 II                                                             6062

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.00.1948   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Venlose Zweefvliegclub.

                        487              PH-180

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Venlose Zweefvliegclub.

                        11.03.1964   Inschrijving doorgehaald.

                                           PZ-002

 

                   PH-181             Göppingen Gö 4 II                                                             6063

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.00.1948   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Zweefvliegclub Rotterdam.

                                           In gebruik bij Delftsche Studenten Aeroclub.

                        488              PH-181

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        00.00.1953   In gebruik bij Zuidhollandse Vliegclub.

                        00.00.1955   In gebruik bij Delftsche Studenten Aeroclub.

                        00.00.1959   Ìn gebruik bij de West Brabansche Aero Club.

                        07.03.1962   Inschrijving doorgehaald. "Verkocht naar Rhodesië"

                        Omstreeks 2000 zijn er voor het eerst pogingen gedaan dit toestel weer naar Nederland te halen. Momenteel (2008) is

                        het daar nog steeds (met een gebroken vleugel) opgeslagen maar het wachten is nog steeds op transportmogelijkheden.

                        Ook zal de jarenlange opslag niet gunstig voor de conditie zijn geweest..

 

                   PH-182             Göppingen Gö 4 II                                                             6064

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.00.1948   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        489              PH-182

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        00.00.1952   - 1955 In gebruik bij West Brabansche Aero Club.

                        08.06.1965   Inschrijving doorgehaald.

                        In 1967 gebruikt in een carnavalsoptocht en daarna gesloopt. EAC-bronnen beweren echter stellig (maar ten onrechte!) 

                        dat in die carnavalsoptocht de PH-178 werd gebruikt.

 

                   PH-183             Göppingen Gö 4 II                                                             6065

                                           Gebouwd door NV Fokker, Amsterdam-Noord.

                        00.00.1948   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        490              PH-183

                        02.05.1951   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        00.05.1957   - 00.09.1958 In gebruik bij Zweefvliegclub Den Helder.

                        07.08.1959   Inschrijving doorgehaald. "Verkocht naar België"

 

                   PH-184             Schneider Grunau Baby IIa                                               2

                        00.00.1946   Afgebouwd door Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Krommenie.

De bouw was al in 1939 begonnen en men bouwde tijdens de oorlog, weliswaar in laag tempo, gewoon door met materiaal 

dat door de Bruynzeel-fabriek 'ter beschikking' werd gesteld. 

De directeur C. Bruynzeel was zelf een verwoed zweefvlieger. Vandaar! 

Getuige de Duitse stempels was het materiaal van goede kwaliteit. 

Op 18.4.1941 werd het in aanbouw zijnde toestel en diverse onderdelen gekeurd.

                        12.08.1946   Bewijs van Luchtwaardigheid voor de eerste maal uitgereikt.

                        491              PH-184

                        11.05.1951   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Krommenie.                            "Arendsjong"

                        17.09.1960   Ongeval Castricum.

                        09.09.1964   Inschrijving doorgehaald. "Bestaat niet meer"

                        Op sommige documenten staat als c/n "een".

 

                   PH-185             Grunau 9 (ESG)                                                                  =

                                           Gebouwd door NV Van Kuyk, Leende.

                        16.03.1946   Overgedragen aan Zweefvliegclub "Leende", Leende.

                        29.04.1946   Bewijs van Luchtwaardigheid (No.185) voor de eerste maal uitgereikt.

                        00.00.1948   LSK Zweefvliegclub Gilze-Rijen, Gilze-Rijen.

                        01.06.1957   Ongeval Gilze-Rijen. "Afgeschreven"

                        In 1953 werd voor de op 14.4.1952 beschadigde PH-185 een romp van de Centrale Werkplaats betrokken.

 

                   PH-186             Grunau 9 (ESG)                                                                  KZC-1

                                           Gebouwd door Kennemer Zweefvliegclub, Zandvoort.

                        00.00.1950   Kennemer Zweefvliegclub, Zandvoort.

                        00.00.1954   Na een schade (29.11.1953 Langeveld) gerepareerd met de vleugels van resp. PH-133 (L) en PH-126 (R).

                        00.00.1954   Het toestel was opgeslagen in een bunker te Noordwijkerhout. Begin augustus liep deze bunker bij 

                        noodweer onder water. De ESG was niet meer te repareren.

Sedert 2.8.1948 vloog de PH-112 met spanbok en kuip van de PH-186. En sedert 4.8.1948 vloog de PH-186 met de 

linker vleugel van de PH-122 en die werd in 1954 weer vervangen door die van de PH-133.

Zie ook de opmerking bij PH-188.

 

                   PH-187             Schneider Grunau Baby IIb                                               KZC-2

                        511              Gebouwd door de Kennemer Zweefvliegclub, Zandvoort.

                        21.07.1951   Kennemer Zweefvliegclub, Zandvoort.

                        05.06.1960   Ongeval Langeveld.

                        20.10.1961   Inschrijving doorgehaald.

                        598              PH-187

                        16.07.1962   Kennemer Zweefvliegclub, Amsterdam.

                        14.07.1963   Ongeval Langeveld.

                        02.08.1963   Inschrijving doorgehaald.

                        Dit toestel werd door de KZC gebouwd op de Grunau Baby-productiemallen van Fokker.

 

                   PH-188             Grunau 9 (ESG)                                                                  =

                                           Gebouwd door NV Van Kuyk, Leende.

                        00.00.1947   LSK Zweefvliegclub Gilze-Rijen/Gilzer Luchtvaartclub Illustrious., Gilze-Rijen.

                        06.10.1947   Bewijs van Luchtwaardigheid uitgereikt.

                        18.10.1947   Eerste vlucht.

                        28.05.1953   - 21.11.1954 Uitgeleend aan LSK Zweefvliegclub Twente

                        19.09.1953   Ongeval Twente. Gerepareerd met vleugels van de PH-128.

                        Omstreeks april 1955 verliep het Bewijs van Luchtwaardigheid.

                        Het toestel werd op Gilze-Rijen opgeslagen en daarna, vermoedelijk in 1960, gesloopt. In 2012 werd het  richtingsroer

                        nog waargenomen in de traditiekamer op Gilze-Rijen.

                        In het jubileumboek van "Illustrious" staat dat dit toestel eerst PH-186 zou worden, daarover heb ik bij de RLD 

                        echter (nog) niets aangetroffen.

 

                   (PH-189)           DFS Kranich                                                                      =

                                           Gebouwd door Chotzen-MRAZ, Tsjecho-Slowakije.

                                           HB-480

                        00.07.1947   Gekocht in Zwitserland en ingevoerd in Nederland.

                        Achter een Miles Gemini in vijf uur uit Zürich naar Nederland gesleept.

                        Het toestel is daarna ongeveer een jaar door de KNVvL gebruikt op Teuge, Ypenburg, Venlo, Twente en Eelde.

                        In september 1948 uit dienst.

                        Nadat het toestel enige jaren opgeslagen was geweest te Terlet, werd het in februari 1952 gekeurd voor een Bewijs van Luchtwaardigheid.

                        Het verkeerde echter in zo'n slechte staat dat het afgekeurd werd. Dit gebeurde met name omdat de lijm kristalliseerde.

Later gaf de RLD wèl toestemming het weer "naar het buitenland te verkopen".

Volgens een Duitse bron gerepareerd bij Coenen, Düsseldorf en weer ingeschreven.

                                           D-5324

 

                   PH-190             Schneider Grunau Baby IIa                                               461

                        540              Gebouwd door leden van de Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                                            Eind 1945 was de bouw gestart.

                        15.12.1955   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Nieuwer Amstel.

                        Ongedat.      Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                        21.02.1972   Inschrijving doorgehaald. "Afgekeurd"

                        De romp werd gebouwd door de ACvZ, de vleugels waren afkomstig van de PH-101.

                        Het toestel bestaat nog steeds en is inmiddels op Soesterberg gerestaureerd met delen van de PH-151 en PH-163.

                        6963            PH-190

                        05.09.2006   P.A. Deege, Hilversum.

 

                   PH-191             Slingsby T.30A Prefect                                                      729

                        498

                        07.08.1951   B.A.M. Schreiner, Den Haag.

                        21.04.1952   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        00.00.1952   In gebruik bij Zuidhollandse Vliegclub.

                        00.00.1954   In gebruik bij de Eerste Zaanse Zweefvliegclub.

                        00.12.1956   In gebruik bij Friese Aero Club.

                        21.07.1964   Ongeval Terlet.

                        08.06.1965   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-192             Slingsby T.30A Prefect                                                      735

                        499

                        07.08.1951   B.A.M. Schreiner, Den Haag.

                        21.04.1952   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        00.00.1952   In gebruik bij Amsterdamse Club voor Zweefvliegen.

                        09.12.1965   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                        10.03.1980   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Badhoevedorp.

                        15.12.1980   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Leiden.

                        12.03.1981   J. Vermeer, Leusden.

                        17.05.1995   E.J. Vermeer, Leusden.

                        15.07.2009   S.J. Vermeer, Soest.

 

                   PH-193             Slingsby T.30A Prefect                                                      736

                        500

                        20.10.1951   B.A.M. Schreiner, Den Haag.

                        21.04.1952   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        21.03.1952   - 00.00.1957 In gebruik bij de Gilzer Luchtvaartclub Illustrious.

                                           In gebruik bij de Eerste Limburgse Zweefvliegclub.

                                           In gebruik bij Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen).

                        24.10.1975   Eerste Limburgse Zweefvliegclub, Schimmert.

                        27.07.1976   J.M. Goossens, Brunssum.

                        16.05.1978   Inschrijving doorgehaald. Dit was een vergissing, de bedoeling was om BvI 501 door te halen. Gecorrigeerd.

                        08.07.1983   H.L.C. Goossens, Brunssum.

                        22.04.1989   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        11.01.1990   R.G.A. van Loosbroek, Heesch.

                        09.03.1994   Inschrijving doorgehaald.

Na donatie van zijn verzameling zweefvliegtuigen aan de Aviodrome-collectie op 4.10.2003 werd de PH-193 toegewezen 

aan N. Stalpers, die weer met het toestel zal gaan vliegen.

                        Het wordt gerestaureerd in de loods van R.T. Heinen te Anna Paulowna.

                        6996            PH-193

                        13.12.2006   N. Stalpers, Alkmaar.                                                         "Prefect"

                        Eigenaar      Stichting Nationaal Luchtvaart Themapark, Lelystad.

                        30.08.2011   R.R. van Bayron, Venlo.

                        Eigenaar      Stichting Nationaal Luchtvaart Themapark, Lelystad.

                        13.03.2010   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        31.07.2013   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-194             Slingsby T.30A Prefect                                                      737

                        501

                        20.10.1951   B.A.M. Schreiner, Den Haag.

                        21.04.1952   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        30.12.1965   Gooise Zweefvliegclub, Hilversum.

                        03.06.1976   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        16.05.1978   Inschrijving doorgehaald.

                        3361            PH-194

                        20.07.1984   B.C. Persijn, Hilversum.

                        14.12.2010   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        31.07.2013   Inschrijving doorgehaald.

.                                          PH-194

 

                   PH-195             Slingsby T.30A Prefect                                                      738

                        502

                        20.10.1951   B.A.M. Schreiner, Den Haag.

                        21.04.1952   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        27.04.1952   Ongeval Venlo.

                        17.02.1954   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-196             Slingsby T.30A Prefect                                                      739

                        503

                        20.10.1951   B.A.M. Schreiner, Den Haag.

                        21.04.1952   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij de Gooise Zweefvliegclub.

                                           In gebruik bij de Nijmeegse Aero Club.

                        23.12.1965   Nijmeegse Aero Club, Nijmegen.

                        13.11.1969   Zweefvliegclub Noordoostpolder, Emmeloord.

                        05.06.1974   Aero Club Salland, Dalfsen.

                        Ongedat.      Aero Club Salland, Zwolle.

                        31.07.1978   Harde landing. Hierna werd het beschadigde toestel opgeslagen in  een aparte ruimte waardoor
                                           het aan het hieronder beschreven noodlot ontsnapte!
                        24.01.1979   Brandschade opgelopen bij hangaarbrand te Lemelerveld.

                   Bij deze enorme hangaarbrand gingen de PH-200, PH-426, PH-427, PH-428 en PH-625 geheel in

                   vlammen op, terwijl PH-196 en PH-222 alleen beschadigd werden.

                        17.12.1980   Inschrijving doorgehaald.

                        3342            PH-196

                        01.05.1984   R.H.A. Karrèr, Amsterdam.

                        Ongedat.      R.H.A. Karrèr, Lemelerveld.

                        21.01.1988   R.H.A. Karrèr, Amsterdam.

                        29.10.1997   E.W. Poerstamper, Beverwijk(later Soest).

 

                   PH-197             Slingsby T.30A Prefect                                                      740

                        504

                        04.12.1951   B.A.M. Schreiner, Den Haag.

                        21.04.1952   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        00.00.1954   - 00.00.1960 In gebruik bij de West Brabantse Aero Club.

                        12.05.1969   Zweefvliegclub Hoogeveen, Hoogeveen.

                        26.03.1970   Inschrijving doorgehaald.

                                           BGA1601/CKJ

 

                   PH-198             Slingsby T.30A Prefect                                                      741

                        505

                        08.01.1952   B.A.M. Schreiner, Den Haag.

                        21.04.1952   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        00.03.1952   - 00.00.1966 In gebruik bij Gilzer Luchtvaartclub Illustrious.

                        13.01.1966   Gilzer Luchtvaartclub Illustrious, Tilburg.

                        00.00.1963   - 00.09.1968 (Onder)Verhuurd aan Eerste Zaanse Zweefvlieg Club en ZC Rotterdam.

                        24.05.1977   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        27.06.1979   Inschrijving doorgehaald.

                        2982            PH-198

                        25.02.1980   Gilzer Luchtvaartclub Illustrious, Tilburg.

                        21.09.1983   W. van der Bij, Rotterdam; J. Schap, Rotterdam.

                        27.03.1990   W. van der Bij, Rotterdam.

                        13.03.1995   B. van Aalst, Hoek van Holland (16.1.2001 Beuningen); T.C. Raffs, Den Haag; J.M. Gründemann, Alphen aan den Rijn.

                        30.10.1998   B. van Aalst, Beuningen(Gld.); J.M. Gründemann, Alphen aan den Rijn.

                        ongedat.      B. van Aalst, Beuningen(Gld.).

 

                   PH-199             Slingsby T.21B Sedbergh                                                  743

                        506

                        07.08.1951   B.A.M. Schreiner, Den Haag.

                        21.04.1952   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        00.08.1951   - 00.00.1966 In gebruik bij Gilzer Luchtvaartclub Illustrious.

                        00.00.1952   - 00.00.1954 Verhuurd aan  West Brabantsche Aeroclub.

                        00.00.1959   In gebruik bij West Brabantsche Aeroclub.

                        06.01.1966   Gilzer Luchtvaartclub Illustrious, Tilburg.

                        14.06.1973   Inschrijving doorgehaald.

                                           BGA1971, N7013A

                        De Gilzer Luchtvaartclub rustte deze Sedbergh in 1969 uit met twee Stihl-hulpmotortjes.

                        In Verenigde Staten ingeschreven met 'c/n' 1971.

 

                   PH-199             Slingsby T.21B Sedbergh                                                   589

                        8090            HB-1367, BGA3520/FTT, WB926

                        23.04.2013   Vereniging Historic Flights Teuge, Teuge.

                        Ingeschreven met rompnummer FF1088.