PH-300 - PH-399                                                                                          Terug naar

                                                                                                                                    INDEX Derde Register


                  Vanaf begin 2014 werden door ILT de privacy-regels dermate streng toegepast dat het vastleggen van de registergeschiedenis

feitelijk onmogelijk werd gemaakt. Ik heb toen dan ook moeten besluiten mijn aktiviteiten op dat terrein te beëindigen.

Dus onderstaand bestand bestrijkt de periode 1.10.1949 - 1.5.2014.

                   Elders op deze site, in "Toelichting op de registers" wordt uitgebreid ingegaan op allerlei zaken die bijdragen aan een juist begrip
                   van de hieronder gepresenteerde informatie.

Op de pagina "Beleid" hebt u kunnen lezen waarom ik per 1.5.2014 mijn activiteiten op het terrein van de Nederlandse

Luchtvaartuig Registers heb beëindigd. Bovendien heb ik daar geschetst wat e.e.a. voor de geschiedschrijving zal betekenen.

Na deze datum heb ik nog even gedacht een gedeelte van mijn activiteit te kunnen voortzetten, met name w.b. de buitenlanders, 

maar eind 2014 heb ik besloten er definitief een punt achter te zetten. Ik heb er zo'n 50 jaar voor 100% aan gewerkt en heel veel 

informatie 'achter de schermen' kunnen achterhalen. Daar is nu dus een eind aan gekomen, de door ILT geboden informatie is

uit historisch oogpunt bezien zeer beperkt en dermate onvolledig dat ik ook niet meer kan zien welke 'achtergrondinformatie'

ontbreekt. En als dat wèl mogelijk zou zijn, dan is nader onderzoek effectief toch onmogelijk gemaakt.

Samen met een paar andere teleurstellende ervaringen leverde deze situatie alleen maar frustratie op.

Natuurlijk zal ik alle correcties en/of aanvullingen op de registers tot 1.5.2014 wèl aanbrengen.


                   (PH-300)           Fauvel AV-36                                                                     85

Tegen het eind van de jaren vijftig kocht bestuurslid J.S. van Wieringen bij Fauvel een tekeningenset van dit type.

P.M. Smits ('Pa Smits') startte op verzoek van de Eindhovense Aero Club met de bouw van deze staartloze zwever.

In maart 1955 was al een BvL aangevraagd en in eerste instantie verliep de bouw vlot, men verwachtte er in 1960 mee te kunnen vliegen.

                        In 1965 waren romp, hoofdligger, roeren, veel ribben en een gedeelte van de beslagen gereed.

                        In 1969 werden helaas de hoofdligger en de ribben afgekeurd. De zaak werd 'weggedaan'.

 

                   PH-300             Schleicher K 8B                                                                 8127

                        967

                        03.04.1963   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        01.01.1974   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart(TD), Arnhem.

                        09.07.2001   Stichting Belang Zweefvliegers Terlet, Arnhem.

                        12.06.2006   Gliding Adventures Europe, Amsterdam.

                        28.06.2006   Gliding Adventures Europe, Bilthoven.

                        14.04.2008   Inschrijving doorgehaald.

                                           D-0100

 

                   PH-301             Schleicher K 8B                                                                 8079

                        972

                        10.04.1963   Walchersche Zweefvliegclub, Middelburg.                               "Roenkel"

                        00.00.1965   - 1969 In gebruik bij West Brabantse Aero Club.

                        18.05.1971   Vliegclub Midden Zeeland, Goes. Niet op BvI.

                        29.10.1980   Verbrand Midden Zeeland.

                        24.12.1980   Inschrijving doorgehaald.

                        Op 29 oktober verbrandden in de hangaar op Midden Zeeland behalve de PH-301 ook nog de PH-445, PH-658 en de PH-663.

 

                   PH-302             NV Vliegtuigbouw Sagitta 013                                           003

                        593

                        22.02.1962   NV Vliegtuigbouw, Teuge.

                        18.12.1964   Gooise Zweefvliegclub, Nieuw-Loosdrecht.

                        24.03.1970   Gooise Zweefvliegclub, Hilversum.

                        13.03.1975   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        30.11.1976   Inschrijving doorgehaald. "Buiten gebruik gesteld"

                        2676            PH-302

                        27.04.1978   Gooise Zweefvliegclub, Hilversum.

                        06.10.1979   Ongeval Hilversum.

                        20.11.1979   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-303             Schleicher K 8B                                                                 8128

                        960

                        28.03.1963   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                        10.03.1980   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Badhoevedorp.

                        15.12.1980   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Leiden.

                        06.12.1982   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Diepenheim.

                        10.05.1983   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                        29.04.1986   Delftsche Studenten Aeroclub, Delft.

                        17.11.1987   W.J. Reijn, Hilversum; H.J.J.M. Fraijman, Almere; J.J. Klinge, Nederhorst den Berg; H. Keuning, Almere.

                        08.06.1990   Zweefvliegclub Eindhovense Studenten, Eindhoven.

                        04.09.1996   B. Janssen, Helmond; R.A.J. van Houtert, Eindhoven; A. Wijffels, Helmond; C.C.M. van Snik, Helmond.

                        22.10.1998   A. Wijffels, Helmond(25.2.1999 Boxtel); M.C. Terheggen, Wilnis; A.J.H. Maas, Waalwijk; X. van Beek, Helmond;

                                           B. Marcelis, Eindhoven.

                        19.04.2000   A. Wijffels, Boxtel; M.C. Terheggen, Wilnis; B. Marcelis, Eindhoven; K. Cramwinckel, Oss.

                        29.03.2001   A. Wijffels, Helmond; M.C. Terheggen, Eindhoven; K. Cramwinckel; J. Bouwens; B. Marcelis, Eindhoven.

                        01.03.2003   A. Wijffels, Helmond; M.C. Terheggen, Eindhoven; Maurits Hermans; J. Bouwens; B. Marcelis, Eindhoven.

                        05.03.2004   A. Wijffels, Helmond; M.C. Terheggen, Eindhoven; H.J.J. Verschuren, Helden; J. Bouwens; B. Marcelis, Eindhoven.

                        23.07.2004   M. Drijgers, Den Haag; J. Bouwens, Eindhoven; M. Terheggen, Eindhoven; T. Hagens, Helmond; H.J.J. Verschuren, Helden.

                        10.08.2012   A. Wijffels, Helmond (later Boxtel); A.J. Drijgers, Oosterhout(NB.); Q.I.E. Segers, Eindhoven.

                        NB. Het bovenstaande (vóór 20120  is een reconstructie op basis van de nogal onvolledig aanwezige administratie, en presenteer ik hier
                        dus met 
enige reserves...

 

                   PH-304             Schleicher K 7 Rhönadler                                                 7092

                        974

                        26.06.1963   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        01.01.1974   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart(TD), Arnhem.

                        31.05.1974   Zweefvliegclub Rotterdam, Leidschendam.

                        29.06.1978   Groninger Studenten Aeroclub, Groningen.

                        14.07.1978   Ongeval St. Remy(F).

                        08.09.1978   Inschrijving doorgehaald.

                                           BGA2538/EAU, G-DEAU

 

                   PH-305             Schleicher K 7 Rhönadler                                                 7093

                        975

                        27.06.1963   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Zweefvliegclub Noordoostpolder.

                        01.01.1974   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart(TD), Arnhem.

                                           In gebruik bij Zweefvliegclub Noordoostpolder.

                        25.07.1975   Zweefvliegclub Noordoostpolder, Emmeloord.

                        14.06.1979   Groninger Studenten Aeroclub, Groningen.

                        26.07.1980   Ongeval Le Blanc(F).

                        27.02.1981   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-306             Schleicher K 8B                                                                 1100

                        597

                        14.06.1962   Nijmeegse Aero Club, Nijmegen.

                        11.04.1976   Ongeval Malden.

                        20.07.1976   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-307             NV Vliegtuigbouw Sagitta 013                                           005

                        959

                        18.12.1962   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        06.04.1968   Ongeval Venlo.

                        02.08.1968   Inschrijving doorgehaald.

                        De romp werd gerepareerd en (samen met de vleugels van de PH-309) gebruikt voor de PH-384.

 

                   PH-308             NV Vliegtuigbouw Sagitta 013                                           006

                        973

                        11.04.1963   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        00.00.1968   In gebruik bij West Brabantse Aero Club.

                        18.06.1973   F. Höller, Apeldoorn.

                        06.11.1975   W.H. Zillen, Brunssum(onged. Dalfsen); De Bruin; Hengelaar;Wiemer.

                                           Mede-eigenaren niet op BvI vermeld.

                        26.06.1979   P.J. Eijlander, Amsterdam.

                        01.04.1980   U.J. Beeke, Amstelveen; J. Wiemer, Amsterdam; P. Staugaard, Amsterdam; G. van Os, Leiden.

                        23.05.1983   Ongeval Soest.

                        18.01.1984   Inschrijving doorgehaald.

                                           BGA2930/ETC

In 1991 werd het toestel, dat op 14.11.1987 zijn laatste vlucht had gemaakt, aangekocht door de Aviodome. 

Het is weer vliegwaardig gemaakt door F. Höller. In september 1992 werd toestemming verkregen voor het maken van een 

                        aantal fotovluchten. Daarna werd het toegevoegd aan de museumcollectie.

 

                   PH-309             NV Vliegtuigbouw Sagitta 013                                           007

                        979

                        20.08.1963   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        22.05.1964   Ongeval Borkenberge(D).

                        03.08.1964   Inschrijving doorgehaald.

                        De vleugels werden (samen met de romp van de PH-307) gebruikt voor de PH-384.

 

                   PH-310             NV Vliegtuigbouw Sagitta 013                                           008

                        976

                        28.06.1963   Vliegclub Teuge, Deventer.

                        10.10.1969   Vliegclub Teuge, Teuge.

                        15.04.1971   Inschrijving doorgehaald.

                                           N6446

 

                   (PH-311)           NV Vliegtuigbouw Sagitta 013                                           009

                        In 1963 niet opgenomen door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL), Den Haag.

                        Van haar bestelling van vijf toestellen stelde de KNVvL de laatste beschikbaar voor conversie tot Super Sagitta (spanwijdte

                        17.00m i.p.v. 14.80m).

                        Hiervoor in de plaats werd c/n 011 aan de KNVvL toegewezen maar ook dat toestel werd niet afgeleverd.

                        Het eerstvolgende KNVvL-toestel was de PH-319.

                                           OO-ZEV. N12DC

                        De N12DC is in slechte staat opgeslagen ergens in Colorado in afwachting van restauratie.

 

                   PH-311             Schleicher K 8B                                                                 8143

                        971

                        05.04.1963   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Heemstede.                            "Arendsjong"

                        Ongedat.      Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Beverwijk.                               "Arendsjong"

                        09.11.1970   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Heemskerk.                            "Arendsjong"

                        19.09.1973   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Castricum.                              "Arendsjong"

                        11.10.1983   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Heiloo.                                   "Arendsjong"

                        11.05.1984   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Assendelft.                             "Arendsjong"

                        02.10.1984   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Zaandam.                               "Arendsjong"

                        23.06.1989   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, IJmuiden.                                "Arendsjong"

                        21.08.1990   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Amsterdam.                            "Arendsjong"

                        22.04.1991   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Zwolle.                                   "Arendsjong"

                        25.08.1993   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Assendelft.                             "Arendsjong"

                        07.01.1998   West Brabantse Aero Club, Krabbendijke.

                        11.06.2002   A.H.M.M. van den Eijnden, Putte.

                        21.11.2005   A.H.M.M. van den Eijnden, Essen(OO).

                        25.05.2009   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        03.12.2009   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-312             Schleicher K 8                                                                   8264

                        984

                        25.02.1964   Zweefvliegclub Rotterdam, Rijswijk.

                        10.02.1970   Zweefvliegclub Rotterdam, Rotterdam.

                        00.00.1975   Type gewijzigd: K 8B.

                        16.06.1975   Ongeval Ypenburg.

                        06.11.1975   H. Jans, Rijswijk.

                        19.11.1976   Inschrijving doorgehaald. Buiten gebruik gesteld.

                        2842            PH-312

                        12.04.1979   H. Jans, Rijswijk; D.G. Beulink, Delft.

                        Ongedat.      H. Jans, Rijswijk (8.11.1988 Hoogerheide); T.N. Olsthoorn, Pijnacker (later Heemstede).

                        Het toestel werd, na het ongeval in 1975, herbouwd met een 12cm. langere romp; de heer Jans was nogal lang.

 

                   PH-313             Schleicher K 8B                                                                 8265

                        985

                        25.02.1965   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                                           In gebruik bij Noord Nederlandse Aero-Club Avio Eelde.

                        17.08.1965   Ongeval Terlet.

                        21.11.1966   Inschrijving doorgehaald.

                        Met een nieuwe romp herbouwd als PH-422.

 

                   PH-314             Schleicher K 7 Rhönadler                                                 7094

                        978

                        26.07.1963   Eindhovense Aero Club, Eindhoven.

                        04.06.1971   Eindhovense Aero Club, Nuenen.

                        22.01.1973   Eindhovense Aero Club, Waalre.

                        01.05.1973   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Waalre.

                        07.12.1973   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Eersel.

                        21.01.1978   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Eindhoven.

                        25.01.1979   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Nuenen.

                        20.04.1979   H.J.Th. van der Heyden, Veldhoven (27.3.2000 corr. Heijden); H.J.P. Schlösser, Veldhoven; P.H.A.J. Damen, Eindhoven;

                                           J.A. Tebak, Eindhoven; M.B. Geenen, Rotterdam; L.Th. Nagelkerke, Eindhoven; F. Docters, Eindhoven;

                                           A. Korteland, Nuenen; M.L.P. Watereus, Eindhoven.              "Weiland Expres"

                                           Begin jaren negentig:                                                           "Vrije Vogels"

                        20.04.2005   H.J.T. van der Heijden, Veldhoven; H.J.P. Schl)sser, Veldhoven; J.A. Tebak,  Eindhoven; M.B. Geenen, Rotterdam;

                                           L.Th. Nagelkerke, Eindhoven; F. Docters,  Eindhoven; A. Korteland, Nuenen;

                                           M.L.P. Watereus, Eindhoven.                                               "Vrije Vogels"

                        13.05.2005   H.J.T. van der Heijden, Veldhoven.                                         "Vrije Vogels"

   

                   PH-315             Schleicher K 7 Rhönadler                                                 7095

                        977

                        26.07.1963   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        01.01.1974   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart(TD), Arnhem.

                        03.07.1974   Gelderse Zweefvliegclub, Badhoevedorp.

                        18.11.1980   Groninger Studenten Aeroclub, Groningen.

 

                   PH-316             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6214

                        982

                        10.12.1963   C.J.J. van Buuren, Amsterdam.

                                           Mede-eigenaar G.L.J. Pennarts te Haarlem, niet op BvI.

                        11.06.1970   A.A.L. Troost, Emmeloord.

                        16.02.1976   D. van Westreenen, Montfoort.

                        04.02.1977   A. Kroon, Arnhem.

                        07.12.1977   A.F. van Gelder, Delft; H.J. Romeijn, Schipluiden.

                        Ongedat.      R. Gomersbach, Rijswijk; A.F. van Gelder, Delft; H.J. Romeijn, Schipluiden.

                        Ongedat.      A.F. van Gelder, Delft; H.J. Romeijn, Schipluiden.

                        Ongedat.      A.F. van Gelder, Delft.

                        06.08.1990   A.F. van Gelder, Huizen.

                        10.05.1994   G.N. Spaink, Enschede; J.A. Greve, Hengelo.

                        18.08.1998   M.A.M. Poyck, Oldenzaal.

                        08.07.2003   C.J. van Leeuwen, Alkmaar.

 

                   PH-317             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6215

                        986

                        25.02.1964   Gelderse Zweefvliegclub, Brummen.

                        Ongedat.      Gelderse Zweefvliegclub, Velp.

                        19.10.1970   Gelderse Zweefvliegclub, Doetinchem.

                        28.11.1973   Gelderse Zweefvliegclub, Badhoevedorp.

                        14.06.1976   Ongeval Mook.

                        04.11.1976   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-318             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6216

                        987

                        25.02.1964   Gooise Zweefvliegclub, Nieuw-Loosdrecht.

                        Ongedat.      Gooise Zweefvliegclub, Hilversum.

                        13.06.1986   R.S. van Raalte, Breukelen; A. Bloed, St. Maartensdijk; R. Mente, Naarden; V. van Raalte, Breukelen.

                        13.07.1992   P.G.B. Mesu, 's-Hertogenbosch.

                        02.05.1996   P.H.S.C. Hielkema, Uden.

                        07.02.2007   P.H.S.C. Hielkema, Zeeland.

                        01.10.2009   M.M.J.A. van Hooijdonk, Boekel; S.W.H.A. Tijbosch, Oss.

 

                   (PH-319)           NV Vliegtuigbouw Sagitta 013                                           011

                        In 1964 niet opgenomen door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL), Den Haag.

Van haar bestelling van vijf toestellen stelde de KNVvL de laatste (c/n 009) beschikbaar voor conversie tot 

Super Sagitta (spanwijdte 17.00m i.p.v. 14.80m).

Hiervoor in de plaats werd c/n 011 aan de KNVvL toegewezen maar ook dat toestel werd niet afgeleverd.

Hiervoor in de plaats kwam c/n 013 en dat toestel werd wél PH-319.

                                           N88988                      

   

                   PH-319             NV Vliegtuigbouw Sagitta 013                                           013

                        1152

                        10.06.1965   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        31.10.1973   C. van Zomeren, Soest; H.J.A. Bieckman, Den Haag.

                        17.05.1976   F.C.J. Wevers, Amersfoort.

                        25.09.1978   L.J. Mol, Sittard.

                        29.01.1982   L.J. Mol, Amstenrade.

                        28.12.1986   L.J. Mol, Nieuwstadt.

                        24.05.1989   F.A.P.M. Otten, Deurne.

                        11.04.1991   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        09.03.1994   Inschrijving doorgehaald.

                        Hierna kwam het toestel terecht in de collectie van R.G.A. van Loosbroek te Heesch.

Na donatie van zijn verzameling zweefvliegtuigen aan de Aviodrome-collectie op 4.10.2003 werd de PH-319 toegewezen

aan Bert Strijks die weer met het toestel zou gaan vliegen.

De heer Strijks overleed echter op 26.4.2005 en het toestel ging over naar C.H. Munnig Schmidt.

                        6810            PH-319

                        17.11.2005   C.H. Munnig Schmidt, Hilversum.

                        Eigenaar      Stichting Nationaal Luchtvaart Themapark Aviodrome, Lelystad.

 

                   PH-320             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6222

                        988

                        25.02.1964   Venlose Zweefvliegclub, Venlo.

                        26.07.1974   Inschrijving doorgehaald. "Naar Duitsland verkocht, RAF Laarbruch"

                        Dat dit toestel OO-ZWB werd, zoals elders vaak beweerd wordt, lijkt zéér onwaarschijnlijk want de OO-ZWB was in België 

                        ingeschreven van 1971 tot 1972! Waarschijnlijker is dat de OO-ZWB niet c/n 6222, maar 6222Bi was, een in licentie gbeouwde Ka 6.

                        Temeer omdat de Two River Gliding Club op Laarbruch vanaf 1974 vloog met de RAFGGA520 en die had c/n 6222.

                                            RAFGGA520. Afgeschreven Aosta(I), 6 april 1976.

 

                   (PH-320)           North American AT-16-ND Harvard IIB                               =

                        Op 23.5.1980 vlogen de Harvards PH-BKT, PH-IIB en PH-KLU ter gelegenheid van een jubileum van No.320 Squadron met de

                        beschildering PH-320.

 

                   PH-321             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6332

                        999

                        26.02.1965   Zuidhollandse Vliegclub, Den Haag.

                        07.04.1970   Zuidhollandse Vliegclub, Voorschoten.

                        13.06.1972   Zuidhollandse Vliegclub, Den Haag.

                        22.06.1978   Zuidhollandse Vliegclub, Rotterdam.

                        17.10.1980   Zuidhollandse Vliegclub, Den Haag.

                        22.02.1985   L. van Gemeren, Westknollendam; P. Bregman, Noordwijk.

                        03.04.1989   W.S. van Beek, Zeist.

                        13.03.1995   H.H. Klomp, Alphen aan den Rijn.

 

                   PH-322             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6333

                        991

                        27.10.1964   Gilzer Luchtvaartclub Illustrious, Breda.

                        24.12.1969   Gilzer Luchtvaartclub Illustrious, Ulvenhout.

                        29.02.1972   Gilzer Luchtvaartclub Illustrious, Waalwijk.

                        24.01.1973   J.W. Ratelband, Arnhem.

                        03.07.1974   E.L. Sanders, Heemstede.

                        29.01.1992   R.E. Sanders, Dieren.

 

                   PH-323             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6217

                        989

                        25.02.1964   Hilversumse Meubelfabrieken NV, Tiel.

                        10.06.1966   Zweefvliegclub Rotterdam, Capelle aan den IJssel.

                        19.06.1969   Zweefvliegclub Rotterdam, Rotterdam.

                        27.05.1974   Zweefvliegclub Rotterdam, Leidschendam.

                        23.04.1979   Zweefvliegclub Rotterdam, Rijswijk.

                        13.02.1980   Zweefvliegclub Rotterdam, Delft.

                        15.12.1980   Zweefvliegclub Rotterdam, Zoetermeer.

                        03.02.1986   Zweefvliegclub Rotterdam, Den Haag.

                        13.01.1988   Zweefvliegclub Rotterdam, Benthuizen.

                        16.05.1988   Ongeval Rockanje.

                        21.07.1988   Inschrijving doorgehaald.

                        Het toestel hangt al jaren in café "De Kurk" te Delft.

 

                   PH-324             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6334

                        990

                        21.10.1964   Twentsche Zweefvliegclub, Hengelo.

                        08.11.1971   Twentsche Zweefvliegclub, Oldenzaal.

                        01.03.1974   Twentsche Zweefvliegclub, Enschede.

                        29.10.1974   Twentsche Zweefvliegclub, Haaksbergen.

                        26.10.1976   Twentsche Zweefvliegclub, Hengelo.

                        20.07.1979   Twentsche Zweefvliegclub, Enschede.

                        06.04.1983   Twentsche Zweefvliegclub, Hengelo.

                        21.05.1986   Twentsche Zweefvliegclub, Almelo.

                        05.07.1991   Twentsche Zweefvliegclub, Hengelo.

                        Ongedat.      Twentsche Zweefvliegclub, Enschede.

                        Ongedat.      Twentsche Zweefvliegclub, Hengelo.

                        30.01.2006   Twentsche Zweefvliegclub, Enschede.

                        06.03.2009   J.A. van Gorp, Hengelo(Ov.)

 

                   PH-325             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6213

                        981

                        10.12.1963   Nijmeegse Aero Club, Nijmegen.

                        14.03.1975   Ongeval Aosta(I).

                        30.11.1976   Inschrijving doorgehaald.

                        Ingeschreven als Ka 6 met constructienummer CR6213.

 

                   PH-326             Schleicher K 8B                                                                 8208

                        980

                        12.11.1963   Nijmeegse Aero Club, Nijmegen.

                        27.02.1986   Zweefvliegclub Eindhovense Studenten, Eindhoven.

                        24.07.1987   Ongeval Saumur(F).

                        02.10.1989   Inschrijving doorgehaald. Buiten gebruik gesteld.

                        Er waren plannen om het toestel weer in de lucht te brengen, daartoe werden delen van de PH-332 aangekocht. 

                        Dit ging niet door.

Uit de romp werden toen nogal wat onderdelen (instrumenten, stuurknuppel e.d.) gesloopt, waarna de overgebleven delen 

enige jaren geleden verkocht werden aan de Groninger Studenten Aeroclub. 

De vleugels werden in september 2008 doorverkocht aan Hartmut Ahlers uit Visbek.

Het rompframe was in 2009 opgeslagen op Schinveld en het is de bedoeling om er samen met de PH-362 weer 

een vliegend exemplaar van samen te stellen.

   

                   PH-327             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6223

                        983              D-5093

                        11.02.1964   C. Guldemond, Katwijk aan de Rijn.

                        30.06.1966   A. Dekkers, Utrecht.

                        07.08.1967   M.P.W. Dessing, Amsterdam.

                        18.03.1970   Zweefvliegclub Eindhovense Studenten, Eindhoven.

                        19.04.1974   W. ten Klooster, Zwartsluis.

                        11.05.1977   A.J. van der Werf, Emmeloord.

                        19.06.1978   S.R. Hoogeboom, Alphen aan den Rijn.

                        Ongedat.      S.R. Hoogeboom, Ter Aar.

                        13.02.1980   Abusievelijk overgeschreven t.n.v. Zweefvliegclub Rotterdam, dit betrof echter de PH-372.

                        05.09.2000   J.F.A. Hollink, Lemmer; A.R. Leenders, Weert.

                        09.10.2003   R.M. Schnitker, Veldhoven.

 

                   PH-328             Schleicher K 8B                                                                 8406

                        997

                        16.12.1964   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        01.01.1974   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (TD), Arnhem.

                        23.04.2001   Inschrijving doorgehaald.

                                           PZ-PKB

 

                   PH-329             Schleicher Rhönlerche II                                                   3052/BR

                        1154            Gebouwd door Sportflugzeugbau F. Brockmeier, Duitsland.

                        30.07.1965   Zweefvliegclub Uden, Helmond.

                        01.07.1971   Zweefvliegclub Uden, Zeeland.

                        09.06.1979   Ongeval Volkel.

                        18.07.1979   Inschrijving doorgehaald.

                        Opgeslagen in beschadigde toestand te Genk(OO). Vleugels naar PH-234.

 

                   PH-330             Schleicher Rhönlerche II                                                   3053/BR

                        1155            Gebouwd door Sportflugzeugbau F. Brockmeier, Duitsland.

                        08.10.1965   Gilzer Luchtvaartclub Illustrious, Tilburg.

                        24.12.1969   Gilzer Luchtvaartclub Illustrious, Ulvenhout.

                        29.02.1972   Gilzer Luchtvaartclub Illustrious, Waalwijk.

                        28.11.1973   Gilzer Luchtvaartclub Illustrious, Badhoevedorp.

                        19.01.1979   Gilzer Luchtvaartclub Illustrious, Utrecht.

                        18.05.1981   Aero Club Salland, Zwolle.

                        03.08.1987   Ongeval Lemelerveld.

                        17.07.1989   Inschrijving doorgehaald.

                        De romp werd verkocht aan F. Wevers te Zeewolde, een van de vleugels hangt in het clublokaal van ZC Flevo te Biddinghuizen.

                        De andere (linker) vleugel werd gebruikt bij de restauratie van de PH-239.

                        September 2013 werd het (beschadigde) frame van de cockpitsectie te koop aangeboden, evt. te gebruiken voor simulatorproject 

                        of slechts als decoratieobject. In 2016 werden de laatste resten opgeruimd.

                        Veel documenten (Bill of Sale, Export-BvL etc.) vermelden constructienummer 5053/BR!

 

                   PH-331             Schleicher Rhönlerche II                                                   3051/BR

                        1153            Gebouwd door Sportflugzeugbau F. Brockmeier, Duitsland.

                        20.07.1965   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        18.07.1966   Zweefvliegclub Rotterdam, Capelle aan den IJssel.

                        10.02.1970   Zweefvliegclub Rotterdam, Rotterdam.

                        20.03.1973   A. van Leeuwen, Nistelrode.

                        03.08.1976   Ongeval Malden.

                        02.09.1976   Inschrijving doorgehaald. Verkocht naar Groot Brittannië.

                                           BVG2530/EAL

 

                   PH-332             Schleicher K 8B                                                                 8403

                        998

                        12.02.1965   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Beverwijk.

                        09.11.1970   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Heemskerk.

                        19.09.1973   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Castricum.

                        11.10.1983   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Heiloo.

                        11.05.1984   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Assendelft.

                        02.10.1984   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Zaandam.

                        13.07.1986   Ongeval Castricum.

                        02.09.1986   Inschrijving doorgehaald.

                        Delen werden verkocht voor restauratie van de PH-326.

 

                   PH-333             Schleicher K 8B                                                                 8404

                        995

                        17.11.1964   Zweefvliegclub Den Helder, Den Helder.

                        10.03.1980   Zweefvliegclub Den Helder, Tuitjenhorn.

                        21.04.1983   Zweefvliegclub Den Helder, Den Helder.

                        14.12.1988   Zweefvliegclub Den Helder, Bergen.

                        04.06.1993   Zweefvliegclub Den Helder, Alkmaar.

                        30.03.1999   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        29.05.2000   Inschrijving doorgehaald.

                        Het toestel bestaat nog, na een periode van opslag en als blikvanger in de entree van het clubhuis te Wieringermeer ging het in 2011  

                        naar Hans Regeer in Oss die het weer luchtwaardig zal maken.

 

                   PH-334             Schleicher K 8B                                                                 8405

                        996

                        08.12.1964   Verenigde Zeeuwse Aero Club, Haamstede.

                        15.10.1970   Vliegclub Haamstede, Haamstede.

                        07.12.1977   C.S. Huijers, Rotterdam; J.H. Vink, Nootdorp; K.P. Soer, Den Haag;

                        W.J. Ravensberg, Maassluis.

                        18.06.1990   Zweefvliegclub Rotterdam, Benthuizen.

                        21.04.1992   Zweefvliegclub Rotterdam, Culemborg.

                        30.11.1993   Zweefvliegclub Rotterdam, Delft.

                        01.12.1995   C.S. Huijers, Rotterdam

                        21.09.1999   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        04.12.2002   Inschrijving doorgehaald.

                        6370            PH-334

                        16.04.2003   Eindhovens Aero Club/KLu Zweefvliegcombinatie, Nuenen.

                        09.12.2003   Eindhovens Aero Club/KLu ZW Combinatie, Nuenen.

                        07.12.2007   H.J.P. Meeuwis, Boxtel.

                        04.07.2010   Ongeval Olland.

                        07.06.2013   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-335             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6335

                        992

                        27.10.1964   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        09.12.1965   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, A'dam.                        "Oyensvaer"

                        26.01.1978   K.L.M. Konings, Nistelrode.

                        18.09.1979   A.J.H. Kersmakers, Eindhoven.

                        02.09.1980   J.H.M. van Arensbergen, Uden (00.10.1983 Zeeland); G.J.L. Louwers, Oss; S.H. Karsmakers, Eindhoven;

                                           L.M. Somers, Nistelrode.

                        15.04.1985   Stichting Vliegmaterieel Nistelrode, Mierlo.

                        20.11.1989   Stichting Vliegmateriaal Nistelrode, Oss.

                        03.05.2001   Stichting Vliegmateriaal Nistelrode, Uden.

                        21.05.2007   Stichting Vliegmateriaal Nistelrode, Oss.

                        11.03.2009   W. Regeer, Den Haag (6.12.2011 Amstelveen)

                        Eigenaar      J. Regeer, Oss.

                        06.12.2011   W. Regeer, Amstelveen.

                        Eigenaar      J. Regeer, Oss.

  

                   PH-336             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6336

                        993

                        27.10.1964   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        19.11.1965   H. Stiering, Oegstgeest.

                        23.06.1970   Venlose Zweefvliegclub, Venlo.

                        30.09.1984   Ongeval Venlo.

                        20.02.1985   Inschrijving doorgehaald.

                                           OO-ZVN

   

                   PH-337             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6337

                        1000

                        12.03.1965   Delftsche Studenten Aeroclub, Delft.

                        03.11.1976   J. Schop, Berkel en Rodenrijs; H.J. Romeijn, Schipluiden.

                        23.03.1979   J. Schop, Rotterdam; J.W.J. Broeren, Delft.

                        09.02.1982   J. Schop, Vlaardingen; L. Faber, Rotterdam.

                        03.04.1986   J. Boogaarts, Zoetermeer (28.3.1990 Dordrecht); T.C. Raffs, Rotterdam (onged. Den Haag); L. Faber, Rotterdam.

                        26.01.1993   L. Faber, Rotterdam; T.C. Raffs, Den Haag; K.A. Warmenhoven, Waddinxveen.

                        15.04.1999   A.A. Kremer, Schiedam; K.A. Warmenhoven, Waddinxveen.

                        06.04.2003   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        17.06.2004   Inschrijving doorgehaald.

                        6679            PH-337

                        22.02.2005   M.J. Vermeulen, Rotterdam.

                        01.12.2005   M.J. Vermeulen, Capelle aan den IJssel.

                        17.01.2011   P.C. Borstlap, Wolfheze.

 

                   PH-338             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6342

                        994

                        04.11.1964   J. Jungblut, Naarden.

                        07.05.1971   Vliegclub Teuge, Teuge.

                        16.04.1981   Vliegclub Teuge, Ermelo.

                        11.06.1982   Vliegclub Teuge, Deventer

                        14.08.1991   Vliegclub Teuge, Apeldoorn.

                        16.05.1994   P.A. van Horssen, Leiderdorp; A. Looijen, Wassenaar; S.H. Huizer, Voorburg; J. van Horssen-Romein, Leiderdorp.

                        16.06.1999   P.A. van Horssen, Leiderdorp; A. Looijen, Wassenaar; J. van Horssen-Romein, Leiderdorp; J. Koch, Den Haag.

                        17.11.2008   P.A. van Horssen, Leiderdorp; A. Looijen, Wassenaar; J. Koch, Den Haag.

 

                   PH-339             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6354

                        1151

                        31.03.1965   G.F.M. Louwers, Oss.

                        17.07.1968   R.A. Breunissen, Haalderen.

                        23.06.1970   Venlose Zweefvliegclub, Venlo.

                        02.12.1996   W.J. Reijn, Hilversum.

                        26.08.1998   J.W.T. van Ooijen, Amstelveen.

                        13.01.2010   J.W.T. van Ooijen, Aalsmeer.

 

                   PH-340             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6471

                        1163

                        16.03.1966   West Brabantse Aero Club, Sint Maartensdijk.

                        15.04.1971   West Brabantse Aero Club, Roosendaal.

                        21.04.1988   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Zaandam.

                        23.06.1989   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, IJmuiden.

                        21.08.1990   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Amsterdam.

                        22.04.1991   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Zwolle.

                        25.08.1993   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Assendelft.

                        01.12.1995   S.J.P. van den Heuij, IJsselstein.

                        06.01.2000   S.J.P. van den Heuij, Apeldoorn.

                        20.04.2008   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        16.07.2009   Inschrijving doorgehaald.

                        8132            PH-340

                        10.06.2013   S.J.P. van den Heuij, Apeldoorn.

 

                   PH-341             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6472

                        1156

                        09.02.1966   Friese Aero Club, Bergum.

                        21.04.1968   Ongeval Leeuwarden.

                        02.08.1968   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-342             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6473

                        1172

                        03.05.1966   AKU Zweefvliegclub, Arnhem.

                        01.10.1972   Ongeval Deelen.

                        12.01.1973   Inschrijving doorgehaald.

                        2340            PH-342

                        10.12.1975   S.H. Gillebaard, Delft (8.1.1988 Oene); A.C. Brevet, Papendrecht (10.5.1982 Nieuw Lekkerland); J.G. Kroon,

                                           Alphen aan den Rijn (31.3.1981 Nieuwkoop).

                        19.12.1989   A.C. Brevet, Nieuw Lekkerland; R.C. Cadée, Den Haag; P. Kruit, Delft; J.L.F. de Meijere, Nootdorp (later Eindhoven).

                        02.02.1999   A.C. Brevet, Nieuw Lekkerland; P. Kruit, Delft; J.L.F. de Meijere, Nootdorp; R.P.A.M. Teunissen, Hilversum

                        05.02.2009   R.P.A.M. Teunissen, Hilversum; P. Kruit, Delft; J.L.F. de Meijere, Nootdorp.

                        02.05.2011   R.P.A.M. Teunissen, Hilversum; P. Kruit, Delft; J.L.F. de Meijere, Nootdorp.; W.C. Boer, Nieuw Vennep.

 

                   PH-343             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6474

                        1169

                        04.04.1966   Gelderse Zweefvliegclub, Velp.

                        19.10.1970   Gelderse Zweefvliegclub, Doetinchem.

                        15.05.1980   Ongeval Terlet.

                        04.02.1982   Inschrijving doorgehaald.

                        3576            PH-343

                        15.10.1986   R.H.A. Karrèr, Amsterdam; C. van der Made; M.Koot.

                                           Beide mede-eigenaren worden niet op het BvI vermeld.

                        29.03.2001   M.R.A. Koot, Ommen; plus een mij onbekende mede-eigenaar die niet op het BvI vermeld is.

                        05.12.2005   T. Stegenga, Nieuwe Horne(maart 2012 Nieuwehorne); M.R.A. Koot, Ammen; H. Nijeboer, Dalfsen.

                                           Beide mede-eigenaren worden niet op het BvI vermeld.

 

                   PH-344             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6475

                        1166

                        30.03.1966   Noord Nederlandse Aero Club Avio Eelde, Groningen.

                        10.05.1971   Noord-Nederlandse Zweefvliegclub Witten, Groningen.

                        07.10.1977   Noord-Nederlandse Zweefvliegclub Witten, Drachten.

                        20.03.1978   M.A.C. Mol, Beek; J.H.W.M. Haagmans, Beek.

                        11.05.1979   Inschrijving doorgehaald. BvL verlopen.

                        3109            PH-344

                        26.03.1981   M.A.C. Mol, Beek (2.12.1985 Spaubeek); J.H.W.M. Haagmans, Beek.

                        04.04.1991   S.J.M. Bakker, Delft (30.1.1996 Zevenhuizen); H.L.G. Hunnekens, Alblasserdam.

                        20.03.1994   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        24.08.1998   Inschrijving doorgehaald.

                        In 2000 was er nog sprake van dat er een nieuw BvL aangevraagd zou worden door bovengenoemde heer Haagmans

                        Het toestel hangt tegenwoordig(2011) in een middelbare school aan de Martelweg in Eindhoven.

 

                   PH-345             Schleicher K 8B                                                                 8533

                        1173

                        13.05.1966   Zweefvliegclub Noordoostpolder, Emmeloord.

                        16.10.1984   C.W. Enschede, Den Haag.

                        Ongedat.      C.W. Enschede, Leiden.

                        29.04.1997   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        15.09.1998   Inschrijving doorgehaald.

                        5648            PH-345

                        06.11.1998   P.D. Prins, Dordrecht.

                        20.11.2001   M.A. Bastiaanse, Gilze.

                        15.08.2005   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        07.11.2006   Inschrijving doorgehaald.

                        Is momenteel (april 2013) opgeslagen te Gilze-Rijen.

 

                   PH-346             Schleicher K 8B                                                                 8534

                        1167

                        31.03.1966   Zweefvliegclub Den Helder, Den Helder.

                        10.03.1980   Zweefvliegclub Den Helder, Tuitjenhorn.

                        21.04.1983   Zweefvliegclub Den Helder, Den Helder.

                        18.04.1985   Inschrijving doorgehaald.

                                           D-4454

 

                   PH-347             Schleicher K 8B                                                                 8535

                        1160

                        03.03.1966   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                        10.03.1980   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Badhoevedorp.

                        15.12.1980   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Leiden.

                        06.12.1982   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Diepenheim.

                        10.05.1983   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                        07.02.1986   Inschrijving doorgehaald.

                                           OE-5385

 

                   (PH-348)           American Eaglet                                                                348

                                           N101EA

                        05.04.1980   BvI-aanvraag door J. Cortenraad, Ransdaal.

                                           Hierbij gaf hij te kennen het kenmerk PH-348 te prefereren. Dit werd uiteraard geweigerd.

                                           PH-749

                        De eigenaar gaf N101EA op als voorgaande identiteit maar dit is hoogstwaarschijnlijk niet correct, het was het kenmerk van het prototype.

                        NVAV No. 28/RLD No. A80-004.

  

                   PH-348             Schleicher K 8B                                                                 8536

                        1164

                        23.03.1961   Twentsche Zweefvliegclub, Hengelo.

                        29.07.1963   Twentsche Zweefvliegclub, Enschede.

                        14.04.1968   Ongeval Twente.

                        02.08.1968   Inschrijving doorgehaald.

                        1483            PH-348

                        09.05.1969   Twentsche Zweefvliegclub, Hengelo

                        08.11.1971   Twentsche Zweefvliegclub, Oldenzaal.

                        01.03.1974   Twentsche Zweefvliegclub, Enschede.

                        29.10.1974   Twentsche Zweefvliegclub, Haaksbergen.

                        26.10.1976   Twentsche Zweefvliegclub, Hengelo.

                        20.07.1979   Twentsche Zweefvliegclub, Enschede.

                        31.08.1980   Ongeval Twente.

                        15.12.1982   Inschrijving doorgehaald.

                        3264            PH-348

                        22.04.1983   Twentsche Zweefvliegclub, Hengelo.

                        21.05.1986   Twentsche Zweefvliegclub, Almelo.

                        05.07.1991   Twentsche Zweefvliegclub, Hengelo.

                        11.08.1993   F.A.J.M. Morselt, Hengelo; J.E.M. Groot-Kormelink, Oldenzaal; J.B.J. Groot-Kormelink, Voorburg; A.B.M. Wiegers, Harreveld.

                        25.06.2007   J.A. van Gorp, Hengelo; J.B.J. Groot-Kormelink, Oldenzaal; J.E.M. Groot-Kormelink,  Lonneker.

                        12.04.2010   Inschrijving doorgehaald. "Niet binnen de daarvoor gestelde termijn overgeschreven".

                                           F-CVSA

 

                   PH-349             Schleicher K 8B                                                                 8537

                        1171

                        20.04.1966   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        01.01.1974   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (TD), Arnhem.

                        08.05.1990   Inschrijving doorgehaald.

                                           BGA3446/FQR, G-CFQR

 

                   PH-350             Schleicher Rhönlerche II                                                   3062/BR

                        1174            Gebouwd door Sportflugzeugbau F. Brockmeier, Duitsland.

                        29.07.1966   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        20.03.1971   Ongeval Hoogeveen.

                        07.02.1972   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-351             Schleicher K 7 Rhönadler                                                 7245

                        1157

                        15.02.1966   Zweefvliegclub Eindhovense Studenten, Eindhoven.

                        00.00.1998   Naam:                                                                                "Ir. F.J. Philips"

                        11.12.2007   H.L.M. Hagens, Helmond; J. Driessen, Eindhoven (later Tilburg); X. van Beek, Eindhoven;

                                           A.M.J. Wenstedt, Geldrop (later Veldhoven); R. Koffrie, Helmond; D.J. van der Pant, Den Haag (later Voorburg).

 

                   PH-352             Schleicher K 8B                                                                 8538

                        1159

                        01.03.1966   E. Geelhoed, Capelle aan den IJssel (12.3.1966 Leidschendam); J.J. Kolpa, Rotterdam; W. Schenk, Rotterdam.

                                           Dit gezelschap opereerde ook onder de naam "Rotterdams Zweefvlieg Syndicaat".

                        16.10.1972   E. Geelhoed, Leidschendam; N. Ringelberg, Rotterdam; W. Schenk, Rotterdam.

                        14.12.1973   West Brabantse Aero Club, Roosendaal.

                        26.08.1978   Ongeval Wuustwezel(OO).

                        05.02.1979   Inschrijving doorgehaald. Restanten verkocht naar Engeland.

 

                   PH-353             Schleicher K 8B                                                                 8552

                        1161

                        04.03.1966   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        01.01.1974   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart(TD), Arnhem.

                        28.04.1977   Zweefvliegclub Rotterdam, Leidschendam.

                        23.04.1979   Zweefvliegclub Rotterdam, Rijswijk.

                        13.02.1980   Zweefvliegclub Rotterdam, Delft.

                        15.12.1980   Zweefvliegclub Rotterdam, Zoetermeer.

                        22.09.1982   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Vught.

                        07.03.1983   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Veldhoven.

                        26.02.1985   Stichting Vliegmaterieel Nistelrode, Berlicum.

                        20.03.1985   Stichting Vliegmaterieel Nistelrode, Mierlo.

                        06.04.1986   Ongeval Nistelrode.

                        18.10.1988   Inschrijving doorgehaald.

                        3933            PH-353

                        24.05.1989   Stichting Vliegmaterieel Nistelrode, Mierlo.

                        20.11.1989   Stichting Vliegmateriaal Nistelrode, Oss.

                        03.05.2001   Stichting Vliegmateriaal Nistelrode, Uden.

                        21.05.2007   Stichting Vliegmateriaal Nistelrode, Oss.

 

                   PH-354             Schleicher Rhönlerche II                                                   3061/BR

                        1158            Gebouwd door Sportflugzeugbau F. Brockmeier, Duitsland.

                        15.02.1966   Zweefvliegclub Eindhovense Studenten, Eindhoven.

                        18.05.1988   E. Strijks, Eindhoven.

                        15.11.1986   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        18.10.1988   Inschrijving doorgehaald.

                        4085            PH-354

                        25.04.1990   E. Strijks, Eindhoven.                                                           "Björn"

                                           Na het overlijden van de heer Strijks werd het toestel door zijn kinderen geschonken aan LsV Goch.

                        12.01.2007   Inschrijving doorgehaald. "Overdracht niet tijdig gemeld"

                        Het toestel is door een groep leden van ZC Eindhovense Studenten teruggekocht en zal weer vliegwaardig gemaakt worden.

                        In 2009 bleek het toestel in beheer te zijn bij Stichting KLU Historische Zweefvluchten en opgeslagen te zijn bij A.M.J. Wensted 

                        te Geldrop en wordt momenteel (2012) weer luchtwaardig gemaakt.  

 

                   PH-355             Schleicher Rhönlerche II                                                   3068/BR

                        1192            Gebouwd door Sportflugzeugbau F. Brockmeier, Duitsland.

                        07.06.1967   AKU Zweefvliegclub, Westervoort.

                        04.05.1970   AKU Zweefvliegclub, Arnhem.

                        30.03.1973   AKU Zweefvliegclub, Wageningen.

                        21.08.1974   Zweefvliegclub Deelen, Wageningen.

                        27.04.1977   Zweefvliegclub Deelen, Arnhem.

                        25.05.1982   Zweefvliegclub Deelen, Ugchelen.

                        09.02.1984   Zweefvliegclub Deelen, Ede.

                        26.05.1987   Leidse Studenten Aero Club, Leiden.

                        26.04.1999   L.A. de Jager, Alphen aan den Rijn.

                        02.04.1999   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        12.10.2001   Inschrijving doorgehaald.

                        6252            PH-355

                        17.06.2002   L.A. de Jager, Alphen aan den Rijn.

                        20.06.2003   L.A. de Jager, Rhenen.

                        27.03.2004   C.J. Lubberhuizen, H.I. Ambacht; P.D. Prins, Dordrecht.

                        Eigenaar      L.A. de Jager, Rhenen.

                        26.10.2004   P.D. Prins, Dordrecht; C.J. Lubberhuizen, H.I. Ambacht.

                        Eigenaar      L.A. de Jager, Rhenen.

                        00.11.2007   P.D. Prins, Dordrecht; C.J. Lubberhuizen, H.I. Ambacht.

                        Eigenaar      Erven van L.A. de Jager, Rhenen. (De heer De Jager overleed op 16.11.2007)

                        08.09.2009   T.C.A. de Jager-van Beusekom, Arnhem.

                        04.05.2010   Stichting Leidsche Studenten Aeroclub, Leiden.

                        26.06.2010   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        09.07.2014   Inschrijving doorgehaald. 

 

                   PH-356             Schleicher K 8B                                                                 8553

                        1165

                        30.03.1966   Gooise Zweefvliegclub, Hilversum.

                        29.04.1986   G.M. Rijerse, Hilversum; A.T. van Rheineck-Leyssius, Amsterdam; I.M.T. van Rheineck-Leyssius, Soest.

                        30.05.1997   C.P. Schaapherder, Bussum; A.E.R. van Kralingen, Hilversum; M.N. Kievit, Bussum.

                        00.00.2005   Overgedragen aan J.H. Overvoorde, Bergen op Zoom.

                        04.01.2006   Inschrijving doorgehaald. "Overdracht niet tijdig gemeld"

                        6990            PH-356

                        30.11.2006   E. van Roon, Westmaas.

                        Dit toestel vloog medio 1969 met een hulpmotor.

 

                   PH-357             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6455

                        1168

                        31.03.1966   Zweefvliegclub Den Helder, Den Helder.

                        26.06.1979   D.P. Mak, Oudesluis.

                        05.01.1989   D.P. Mak, Hoorn.

                        20.05.1992   L.C.J. Kroes, Heerhugowaard.

 

                   PH-358             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6645

                        1385

                        21.05.1968   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        06.12.1968   Zuidhollandse Vliegclub, Oegstgeest.

                        07.04.1970   Zuidhollandse Vliegclub, Voorschoten.

                        13.06.1972   Zuidhollandse Vliegclub, Den Haag.

                        26.05.1976   Eerste Zeeuws-Vlaamse Aero Club, Terneuzen.

                        30.08.1978   Eerste Zeeuws-Vlaamse Aero Club, Breskens.

                        11.10.1978   Eerste Zeeuws-Vlaamse Aero Club, Axel.

                        19.05.1979   Ongeval Zelzate(OO).

                        04.10.1979   Inschrijving doorgehaald.

                        Het toestel zou op 31.8.2006 waargenomen zijn op een trailer te Midden Zeeland.

 

                   PH-359             Schleicher K 8B                                                                 8656

                        1182

                        14.04.1967   Zuidhollandse Vliegclub, Den Haag.

                        07.04.1970   Zuidhollandse Vliegclub, Voorschoten.

                        13.06.1972   Zuidhollandse Vliegclub, Den Haag.

                        03.12.1974   Eerste Zeeuws-Vlaamse Aero Club, Terneuzen.

                        30.08.1978   Eerste Zeeuws-Vlaamse Aero Club, Breskens.

                        11.10.1978   Eerste Zeeuws-Vlaamse Aero Club, Axel.

                        00.07.1983   Eerste Zeeuws-Vlaamse Aero Club, Heikant.

                        21.03.1989   Eerste Zeeuws-Vlaamse Aero Club, IJzendijke.

                        11.01.1995   Eerste Zeeuws-Vlaamse Aero Club, Sint Jansteen.

Begin 1998 (waarschijnlijk april) in hangaar EZAC zwaar beschadigd door de uit de takels gevallen PH-1098. 

PH-213, PH-359, PH-414 en PH-436 werden beschadigd. Schade aan PH-359 was aanzienlijk, "zal als verloren moeten 

worden beschouwd" volgens de EZAC. Zware schade aan neus en vleugels.

                        10.05.2000   Inschrijving doorgehaald. "Buiten gebruik gesteld."

                        In 2008 lagen romp en vleugels opgeslagen op de zolder van de hangaar op Axel, samen met de beschadigde

                        linkervleugel van de PH-414 die

                        gewisseld werd met de onbeschadigde van de PH-359.

                        In 2002 werden hiervan nog kleine delen gebruikt voor de D-5191. En ook in 2002 werden stabilo en hoogteroeren

                        van de PH-359 gebruikt voor de PH-421 waar vandalen die onderdelen van gestolen hadden.

                        In mei 2010 werden romp en rechter vleugel van PH-359 met de linker vleugel van de PH-414 naar Ameland 

                        getransporteerd waar de zaak opgehangen zal worden in restaurant "De Wijde Blik".

 

                   PH-360             Schleicher K 8B                                                                 8657

                        1176

                        08.03.1967   Friese Aero Club, Bergum.

                        17.07.1969   Friese Aero Club, Leeuwarden.

                        06.05.1976   Eerste Limburgse Zweefvliegclub, Schimmert.

                        18.08.1976   Nijmeegse Aero Club, Nijmegen.

                        20.02.1986   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Zaandam.

                        23.06.1989   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, IJmuiden.

                        22.04.1991   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Zwolle.

                        25.08.1993   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Assendelft.

                        14.06.1999   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Markenbinnen.

                        14.07.2001   Overgedragen aan A.H.R. Striekema, Amsterdam.

                        28.09.2001   Inschrijving doorgehaald. "Aanvraag overschrijving niet tijdig ingediend"

                        6271            PH-360

                        25.07.2002   A.H.R. Striekema, Amsterdam.                                            "De Krant"

                        18.12.2013   Inschrijving doorgehaald.

                                           F-CPLM

 

                   PH-361             Schleicher K 8B                                                                 8658

                        1178

                        17.03.1967   Vliegclub Teuge, Teuge.

                        16.09.1981   Vliegclub Teuge, Ermelo.

                        11.06.1982   Vliegclub Teuge, Deventer.

                        14.08.1991   Vliegclub Teuge, Apeldoorn.

                        30.06.1992   H.J. Vos, Delft.

                        08.10.1998   J.L. van der Meij, Pijnacker.

                        26.05.2004   J.L. van der Meij, Driebergen/Rijsenburg.

                        28.06.2006   G.C. Visser, Den Helder.

 

                   PH-362             Schleicher K 8B                                                                 8659

                        1183

                        24.04.1967   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        01.01.1974   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart(TD), Arnhem.

                        21.07.1981   Eerste Limburgse Zweefvliegclub, Nieuwenhagen.

                        26.05.1983   Eerste Limburgse Zweefvliegclub, Munstergeleen.

                        13.05.1985   Eerste Limburgse Zweefvliegclub, Bingelrade.

                        08.07.1987   Eerste Limburgse Zweefvliegclub, Maastricht.

                        20.04.2000   Eerste Limburgse Zweefvliegclub, Geleen.

                        04.09.2001   Eerste Limburgse Zweefvliegtuig Club, Bunde.

                        21.01.2004   Eerste Limburgse Zweefvliegtuig Club, Schinveld.

                        31.03.2004   Inschrijving doorgehaald. "Buiten gebruik gesteld"

                        Het toestel is gedemonteerd opgeslagen te Schinveld en zal mogelijk na groot onderhoud door een clublid weer

                        in de vaart worden gebracht. Daarbij zullen dan zo nodig ook delen van de PH-326 worden gebruikt.

  

                   PH-363             Schleicher K 8B                                                                 8660

                        1184

                        24.04.1967   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        01.01.1974   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart(TD), Arnhem.

                        21.07.1981   Eerste Limburgse Zweefvliegclub, Nieuwenhagen.

                        26.05.1983   Eerste Limburgse Zweefvliegclub, Munstergeleen.

                        13.05.1985   Eerste Limburgse Zweefvliegclub, Bingelrade.

                        08.07.1987   Eerste Limburgse Zweefvliegclub, Maastricht.

                        20.04.2000   Eerste Limburgse Zweefvliegclub, Geleen.

                        04.09.2001   Eerste Limburgse Zweefvliegtuig Club, Bunde.

                        21.01.2004   Eerste Limburgse Zweefvliegtuig Club, Schinveld.

                        31.03.2004   Inschrijving doorgehaald. "Buiten gebruik gesteld"

                        7468            PH-363

                        06.07.2009   J. Regeer, Oss.

  

                   PH-364             Schleicher Ka 6E                                                               4171

                        1195

                        11.04.1968   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Beverwijk.

                        09.11.1970   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Heemskerk.

                        19.09.1973   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Castricum.

                        17.10.1980   J.J. Bekker, Oldenzaal; J.H.J.Heerink, Oud Ootmarsum (onged. Rossum).

                        18.10.1998   J.J. Bekker, Oldenzaal.

                        29.03.2011   C.J. Zachariasse, Veenendaal.

 

                   PH-365             Schleicher Ka 6E                                                               4172

                        1196

                        11.04.1968   Gilzer Luchtvaartclub Illustrious, Tilburg.

                        24.12.1969   Gilzer Luchtvaartclub Illustrious, Ulvenhout.

                        29.02.1972   Gilzer Luchtvaartclub Illustrious, Waalwijk.

                        28.11.1973   Gilzer Luchtvaartclub Illustrious, Badhoevedorp.

                        19.01.1979   Gilzer Luchtvaartclub Illustrious, Utrecht.

                        09.06.1983   D.N. van Staden, Leiden.

                                           Mede-eigenaar A. van Egmond, niet op BvI.

                        15.06.1994   H. Stubbe, Gouda(11.12.2009 Groningen); F. van't Hof; J. Velmans.

                                           Beide mede-eigenaren niet op BvI vermeld..

                        28.06.2011   H.J.M. Haakmeester, Amsterdam.

   

                   (PH-366)           Type onbekend                                                                    =

                        00.00.1966   Gereserveerd geweest door E.T. Réparon, Rhenen.

 

                   PH-366             Schleicher Ka 6E                                                               4069

                        1187

                        03.05.1967   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        21.08.1967   Hilversumse Meubelfabrieken NV, Tiel.

                        09.04.1969   Zweefvliegclub Noordoostpolder, Emmeloord.

                        01.04.1980   Zweefvliegclub Deelen, Arnhem.

                        25.05.1982   Zweefvliegclub Deelen, Ugchelen.

                        09.02.1984   Zweefvliegclub Deelen, Ede.

                        10.01.1990   Inschrijving doorgehaald.

                                           BGA3386/FND, G-CFND

 

                   PH-367             Schleicher AS K13                                                             13063

                        1198

                        19.04.1968   Friese Aero Club, Bergum.

                        19.08.1969   Friese Aero Club, Leeuwarden.

                        24.10.1977   Zweefvliegclub Rotterdam, Leidschendam.

                        23.04.1979   Zweefvliegclub Rotterdam, Rijswijk.

                        13.02.1980   Zweefvliegclub Rotterdam, Delft.

                        15.12.1980   Zweefvliegclub Rotterdam, Zoetermeer.

                        03.02.1986   Zweefvliegclub Rotterdam, Den Haag.

                        13.01.1988   Zweefvliegclub Rotterdam, Benthuizen.

                        21.04.1992   Zweefvliegclub Rotterdam, Culemborg.

                        30.11.1993   Zweefvliegclub Rotterdam, Delft.

                        26.05.1998   Zweefvliegclub Rotterdam, Zoetermeer.

                        22.05.2001   Zweefvliegclub Rotterdam, Vlaardingen.

                        11.12.2007   Zweefvliegclub Rotterdam, Zevenhuizen.

                        10.11.2008   Zweefvliegclub Rotterdam, Utrecht.

                        11.12.2008   Inschrijving doorgehaald.

                                           OO-YLG, D-9652

 

                   PH-368             Schleicher AS K13                                                             13064

                        1199

                        19.04.1968   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        01.01.1974   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart(TD), Arnhem.

                        07.11.1979   Eerste Limburgse Zweefvliegclub, Schimmert. Niet op BvI.

                        10.03.1980   Eerste Limburgse Zweefvliegclub, Sittard.

                        20.09.1980   Ongeval Schinveld.

                        07.10.1980   Inschrijving doorgehaald. Het wrak werd verkocht naar Engeland en daar met een nieuwe 

                                           romp (c/n 1609) weer opgebouwd.

                                           BGA2845/EPP, G-DEPP

 

                   PH-369             Antonov A-15                                                                     0304

                        1162

                        07.04.1966   L.J.M. Simons, Baarn.

                        23.10.1967   A. Dekkers, Utrecht.

                        17.05.1968   Inschrijving doorgehaald.

                                           LN-GBM. Afgeschreven Flisia, 10.6.1981.

                                           In 1994 werd nog kenmerk LN-GPM gereserveerd, maar deze reservering verviel in maart 1996.

                                           Het wrak is nog steeds in opslag bij Petter Lindberg te Moss, in afwachting van een nog steeds geplande 

                                           restauratie.

                        Het toestel was ingeschreven met als 'constructienummer' het nummer van het connossement (ladingsdocument van 

                        de transporteur) 76/129-2-4477.

            Het toestel is naar de Verenigde Staten getransporteerd en is daar onderworpen aan belastingproeven. 

            Hierbij is één vleugel zelfs tot bezwijken belast.

Het kwam dus terug met slechts de andere vleugel. De heer Simons bestelde bij Antonov een nieuwe vleugel, die echter 

eerst passend gemaakt moest worden. Ook moest er een nieuwe cockpitkap komen, de oorspronkelijke was tijdens het

transport beschadigd.

                        Dit toestel heeft in Nederland geen BvL gehad en er zijn, in 1966, vanaf Terlet slechts enkele testvluchten mee gemaakt.

                        Later was het gestationeerd op Keiheuvel(OO) en daar heeft het als demonstratie t.b.v. de verkoop naar Noorwegen ook 

                        nog gevlogen.

 

                   PH-370             Schleicher K 8B                                                                 8678

                        1177

                        17.03.1967   Gooise Zweefvliegclub, Hilversum.

                        25.01.1994   Gooise Zweefvliegclub, Abcoude

                        11.01.1995   Gooise Zweefvliegclub, Hilversum.

 

                   PH-371             Schleicher K 8B                                                                 8679

                        1185

                        21.04.1967   Eindhovense Aero Club, Eindhoven.

                        04.06.1971   Eindhovense Aero Club, Nuenen.

                        22.01.1973   Eindhovense Aero Club, Waalre.

                        01.05.1973   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Waalre.

                        07.12.1973   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Eersel.

                        27.01.1978   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Eindhoven.

                        25.01.1979   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Nuenen.

                        08.02.1980   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Vught.

                        07.03.1983   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Veldhoven.

                        31.07.1986   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Eindhoven.

                        25.01.1989   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Oirschot.

                        25.07.1989   Eindhovense AC/KLu Zweefvlieg Combinatie, Oirschot.

                        21.12.1992   Eindhovense AC/KLu Zweefvlieg Combinatie, Maarheeze.

                        22.02.1995   Eindhovense AC/KLu Zweefvlieg Combinatie, Veldhoven.

                        14.02.1997   Eindhovense AC/KLu Zweefvlieg Combinatie, Eindhoven.

                        Ongedat.      Eindhovense AC/KLu Zweefvlieg Combinatie, Veldhoven.

                        12.02.2002   Eindhovense AC/KLu Zweefvlieg Combinatie, Steensel.

                        16.04.2003   Eindhovense AC/KLu Zweefvlieg Combinatie, Nuenen.

                        30.07.2002   Ongeval Eindhoven. Over de kop gegaan terwijl het toestel naar de hangaar gesleept werd.

                        04.11.2003   Inschrijving doorgehaald.

                        Zomer 2003 werd het wrak te koop aangeboden en verkocht aan E. Munk, Zwolle.

                        Die ontmantelde het toestel en diverse onderdelen werden verkocht en daar vliegen de D-8482 (Zugvogel, 

                        gestationeerd in Nederland), de PH-300 en de D-5191 (K 8b) nu mee.

Ook werden enkele kleine onderdelen (voetenstuurpedalen) verkocht aan Louis van Rijn, die ze gebruikte 

voor de bouw van een zelf ontworpen motorzwever. De rest van het toestel (rompframe en vleugels, nog compleet) 

werd verkocht aan de Groninger Studenten Aeroclub. 

Die heeft delen van het restant voor de PH-444 gebruikt, de rechtervleugel en enkele kleinere onderdelen werden in 

Duitsland verkocht. Uit de romp en linker vleugel werden delen gezaagd voor instructiemeteriaal.

                        In 2008 waren deze resten nog opgeslagen in de werkplaats van de GSA in Groningen. Pas in 2013  verdwenen de 

                        laatste restjes metaal naar schroothandel en van de brandbare resten was dat de eindbestemming.

 

                   PH-372             Schleicher K 8B                                                                 8680

                        1179

                        23.03.1967   Verenigde Zeeuwse Aero Club, Haamstede.

                        15.10.1970   Vliegclub Haamstede, Haamstede.

                        05.07.1979   Delftsche Studenten Aeroclub, Delft.

                        13.02.1980   Zweefvliegclub Rotterdam, Delft.

                        15.12.1980   Zweefvliegclub Rotterdam, Zoetermeer.

                        03.02.1986   Zweefvliegclub Rotterdam, Den Haag.

                        13.01.1988   Zweefvliegclub Rotterdam, Benthuizen.

                        21.04.1992   Zweefvliegclub Rotterdam, Culemborg.

                        30.11.1993   Zweefvliegclub Rotterdam, Delft.

                        26.05.1998   Zweefvliegclub Rotterdam, Zoetermeer.

                        22.05.2001   Zweefvliegclub Rotterdam, Vlaardingen.

                        09.03.2007   R.F. van den Berg, Bergschenhoek; A. Moulijn, Rotterdam, R.J. de Ronde, Rotterdam; T. Kwikkers, Rotterdam;

                                           A. Ivanovic, Krimpen aan de Lek.

                        21.03.2007   A. Ivanovic, Krimpen aan de Lek; R.F. van den Berg, Bergschenhoek; A. Moulijn, Rotterdam, 

                                           R.J. de Ronde, Rotterdam; T. Kwikkers, Rotterdam.

                        09.01.2014   N.A. Bouthoorn, Driebruggen.

 

                   PH-373             Schleicher K 8B                                                                 8681

                        1180

                        04.04.1967   Noord-Nederlandse Aero Club Avio Eelde, Groningen.

                        10.05.1971   Noord-Nederlandse Zweefvliegclub Witten, Groningen.

                        07.10.1977   Noord-Nederlandse Zweefvliegclub Witten, Drachten.

                        14.06.1978   Noord-Nederlandse Zweefvliegclub Witten, Leeuwarden.

                        20.07.1979   Noord-Nederlandse Zweefvliegclub Witten, Groningen.

                        19.06.1994   Ongeval Veendam.

                        14.06.1996   Inschrijving doorgehaald. "Buiten gebruik gesteld"

                        Het toestel lag lange tijd bij een NNZC-lid te Rolde op zolder en werd gebruikt voor onderdelen.

                        In 2011 ter decoratie naar de cantine van de NNZC te Veendam gebracht en eind 2012 naar het clubgebouw

                        te Borgercompagnie.

 

                   PH-374             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6568

                        1186

                        27.04.1967   Eindhovense Aero Club, Eindhoven.

                        04.06.1971   Eindhovense Aero Club, Nuenen.

                        22.01.1973   Eindhovense Aero Club, Waalre.

                        01.05.1973   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Waalre.

                        07.12.1973   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Eersel.

                        27.01.1978   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Eindhoven.

                        19.10.1978   J. de Haas, Deurne; H.P.J. Schlösser, Deurne (onged. Veldhoven); H.J.E.J.M. Aarts, Veldhoven;

                                           D. Kampen, Veldhoven.

                        01.02.1981   H.J.E.J.M. Aarts, Veldhoven; H.P.J. Schlösser, Veldhoven; D. Kampen, Veldhoven.

                        17.01.1984   D. Kampen, Veldhoven; H.P.J. Schlösser, Veldhoven; H.J.E.J.M. Aarts, Veldhoven.

                        21.06.2005   Venlose Zweefvliegclub, Venlo.

                        06.09.2005   Inschrijving doorgehaald.

                                           D-1447

 

                   PH-375             Schleicher Rhönlerche II                                                   3078/BR

                        1194            Gebouwd door Sportflugzeugbau F. Brockmeier, Duitsland.

                        18.03.1968   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        01.01.1974   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart(TD), Arnhem.

                        02.06.1975   Zuidhollandse Vliegclub, Den Haag.

                        22.06.1978   Zuidhollandse Vliegclub, Rotterdam.

                        19.11.1979   Kennemer Zweefvliegclub, Noordwijk.

                        19.04.1993   J.E.P. Langendijk, Noordwijk.

                        27.11.1999   Aangekocht door "Vrienden van het Aviodome" en bij de collectie gevoegd.

                        06.03.2000   Inschrijving doorgehaald. "Overschrijving niet tijdig aangevraagd"

                        6294            PH-375

                        09.09.2002   Stichting Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodome-Schiphol, Schiphol.

                        05.09.2005   Inschrijving doorgehaald. "Geen BvL uitgereikt binnen 1 jaar na inschrijving"

  

                   (PH-376)           Schleicher Ka 4 Rhönlerche II                                           =

                        Is lange tijd gereserveerd geweest, pas in 1973 werd het kenmerk weer vrijgegeven voor een Schleicher AS K13.

                        Aangezien Schleicher toen al geen  Rhïonlerches meer bouwde, zal dit een door door Sportflugzeugbau F. Brockmeier

                        gebouwd exemplaar geweest moeten zijn.

                        Geen verdere informatie.

  

                   PH-376             Schleicher AS K13                                                             13427

                        2018

                        13.04.1973   West Brabantse Aero Club, Roosendaal.

                        03.09.1978   Ongeval Woensdrecht.

                        02.04.1979   Inschrijving doorgehaald.

                        Veel onderdelen werden gebruikt voor de PH-664.

 

                   PH-377             Schleicher Ka 6E                                                               4068

                        1188

                        03.05.1967   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        25.11.1968   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                        10.03.1980   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Badhoevedorp.

                        15.12.1980   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Leiden.

                        06.12.1982   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Diepenheim.

                        10.05.1983   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                        10.03.1986   J.J.C. Groenewoud, Venlo; J.L.W.M. van de Ven, Groningen.

                        03.05.1997   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        21.09.1998   Inschrijving doorgehaald. Opgeslagen bij eigenaar.

 

                   PH-378             Schleicher Ka 6E                                                               4067

                        1189

                        03.05.1967   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        03.01.1969   Friese Aero Club, Leeuwarden.

                        27.09.1973   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Castricum.

                        31.05.1977   M.J.L. Jonkman, Amstelveen.

                        02.09.1977   P.J.H. van der Weide, Eindhoven.

                        26.02.1980   P.J.H. van der Weide, Geldrop.

                        31.03.1981   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Castricum.

                        15.03.1983   Eerste Zaanse Zweefvliegclub, Heiloo.

                        10.01.1984   W. Bleeksma, Wormerveer.

                        16.10.1989   Eerste Zeeuws-Vlaamse Aero Club, IJzendijke.

                        11.01.1995   Eerste Zeeuws-Vlaamse Aero Club, Sint Jansteen.

                        00.08.1997   Gedoopt:                                                                             "Joost"

                        08.10.1998   P.M. Smet, Barendrecht.

                        24.02.2010   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        19.04.2011   Inschrijving doorgehaald.

                        8096            PH-378

                        26.04.2013   W. Plantinga, Maarssen.

                        16.01.2014   S.H. Huizer, Zoetermeer.  [+1]

 

                   PH-379             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6569

                        1175

                        01.03.1967   J. Robinson, Bloemendaal (onged. Arnhem).

                        17.04.1972   Aero Club Salland, Dalfsen.

                        Ongedat.      Aero Club Salland, Zwolle.

                        30.05.1991   W.P.M. Ouwerkerk, Hilversum.

                        09.09.1996   E.W. Eeltink, Huizen.

                        03.06.2010   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        11.08.2011   Inschrijving doorgehaald.

                        In perfekte staat opgeslagen op Lemelerveld.

 

                   (PH-379)           Schleicher Ka 6E                                                               4234

                        Zie opmerking bij PH-397.

 

                   PH-380             Schleicher K 8B                                                                 8600/A

                        1190            Gebouwd door Kennemer Zweefvliegclub, Haarlem.

                        09.05.1967   Kennemer Zweefvliegclub, Haarlem.

                        28.06.1973   Kennemer Zweefvliegclub, Amsterdam.

                        16.02.1977   Kennemer Zweefvliegclub, Noordwijk.

                        Van de PH-380 en PH-381 werden de vleugels in ruwbouw gekocht  en door de KZC afgewerkt.

 

                   PH-381             Schleicher Ka 6CR Rhönsegler                                         6511/A

                        1191            Gebouwd door Kennemer Zweefvliegclub, Haarlem.

                        09.05.1967   Kennemer Zweefvliegclub, Haarlem.

                        28.06.1973   Kennemer Zweefvliegclub, Amsterdam.

                        16.02.1977   Kennemer Zweefvliegclub, Noordwijk.

                        Zie opmerking bij PH-380.

 

                   PH-382             Schleicher K 8B                                                                 8752

                        1386

                        28.05.1968   Vliegclub Hoogeveen, Hoogeveen.

                        11.08.1976   Zweefvliegclub Uden, Zeeland.

                        20.07.1990   Zweefvliegclub Volkel, Zeeland.

                        28.05.1994   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        24.08.1998   Inschrijving doorgehaald.

                        6530            PH-382

                        05.03.2004   Zweefvliegclub Volkel, Uden.

                        19.06.2006   Zweefvliegclub Volkel, Zeeland.

 

                   PH-383             Schleicher AS K13                                                             13136

                        1457

                        18.03.1969   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                        10.03.1980   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Badhoevedorp.

                        15.12.1980   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Leiden.

                        06.12.1982   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Diepenheim.

                        10.05.1983   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Amsterdam.

                        13.06.1986   Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, Muiderberg.

                        02.03.1988   Kennemer Zweefvliegclub, Noordwijk.

                        20.09.1991   Ongeval Langeveld.

                        08.02.1996   Inschrijving doorgehaald. "Buiten gebruik gesteld"

                        5408            PH-383

                        05.06.1997   Kennemer Zweefvliegclub, Noordwijk.

                        13.06.2003   Inschrijving doorgehaald.

                                           BGA5054/KFJ, G-CKFJ

 

                   PH-384             NV Vliegtuigbouw Sagitta 013                                           005

                        1390

                        17.09.1968   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        19.11.1973   C.H. Munnig Schmidt, Hilversum.

                        23.02.1979   C.H. Munnig Schmidt jr, Hilversum.

                        00.00.1991   C.H. Munnig Schmidt, Hilversum.

                        Opgebouwd uit de romp van PH-307 (c/n 005) en de vleugels van PH-309 (c/n 007).

                        Op BvI 1390 stond het constructienummer dan ook in eerste instantie als 005/007 vermeld.

 

                   PH-385             Schleicher Ka 6E                                                               4242

                        1441

                        17.02.1969   Eindhovense Aero Club, Eindhoven.

                        15.06.1971   Eindhovense Aero Club, Nuenen.

                        22.01.1973   Eindhovense Aero Club, Waalre.

                        01.05.1973   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Waalre.

                        07.12.1973   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Eersel.

                        27.01.1978   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Eindhoven.

                        25.01.1979   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Nuenen.

                        08.02.1980   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Vught.

                        07.03.1983   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Veldhoven.

                        31.07.1986   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Eindhoven.

                        26.01.1989   Eindhovense Aero Club (Zweefvliegen), Oirschot.

                        25.07.1989   Eindhovense AC/KLu Zweefvlieg Combinatie, Oirschot.

                        21.12.1992   Eindhovense AC/KLu Zweefvlieg Combinatie, Maarheeze.

                        22.02.1995   Eindhovense AC/KLu Zweefvlieg Combinatie, Veldhoven.

                        14.02.1997   Eindhovense AC/KLu Zweefvlieg Combinatie, Eindhoven.

                        Ongedat.      Eindhovense AC/KLu Zweefvlieg Combinatie, Veldhoven.

                        12.02.2002   Eindhovense AC/KLu Zweefvlieg Combinatie, Steensel.

                        16.04.2003   Eindhovense AC/KLu Zweefvlieg Combinatie, Nuenen.

                        09.12.2003   Eindhovense Aero Club/KLu ZW Combinatie, Nuenen.

                        07.04.2006   P, Swart, Eindhoven; A.W.M. den Teuling, Eindhoven.

 

                   PH-386             Schleicher AS K13                                                             13137

                        1470

                        14.04.1969   Nijmeegse Aero Club, Nijmegen.

                        03.03.1987   Nijmeegse Aero Club, Malden.

                        16.04.2014   Stichting Zweefvliegveld Maldens Vlak, Malden.

 

                   (PH-387)           Type onbekend                                                                    =

                        00.00.1975   Gereserveerd door E.T. Réparon te Rhenen.

Volgens de RLD reserveerde de heer Réparon in die periode vier kenmerken (PH-387, PH-439, PH-535 en PH-537) 

zonder dat hij van plan was op korte termijn vier toestellen aan te schaffen.

                        Sterker nog, ten tijde van de reservering bestonden ze nog niet eens.

                        Dit bleek toen hij PH-537 wenste voor Nimbus-2, constructienummer 115.

De beheerder weigerde dit aanvankelijk en wees hem PH-439 toe. 

Omdat de fabriek echter al PH-537 had aangebracht (op c/n 117) mocht hij dit kenmerk later toch nog opnemen.

Omdat achteraf bleek dat ook de administratie bij de RLD op dit punt niet geheel vlekkeloos was geweest werden er toch 

maatregelen genomen om dit soort problemen in de toekomst te vermijden.

                        Sedert deze tijd worden er alleen nog kenmerken gereserveerd als de aanvrager een orderbevestiging of een aankoopbewijs 

                        kan  overleggen.

 

                   PH-387             Pilatus B4-PC11                                                                 208

                        2358

                        31.03.1976   Vliegclub Flevo, Lelystad.

                        Ongedat.      Vliegclub Flevo, Amsterdam.

                        27.03.1981   Zweefvliegclub Flevo, Lelystad.

                        12.04.1983   Zweefvliegclub Flevo, Amsterdam.

                        08.11.1984   Zweefvliegclub Flevo, Weesp.

                        17.04.1986   Zweefvliegclub Flevo, Amersfoort.

                        26.11.1987   Zweefvliegclub Flevo, Lelystad.

                        24.11.1992   Zweefvliegclub Flevo, Harderwijk.

                        29.01.1996   Zweefvliegclub Flevo, Nieuwegein.

                        11.12.2001   Zweefvliegclub Flevo, Erica.

                        28.02.2002   Inschrijving doorgehaald.

                                           N484B

 

                   PH-388             Schleicher K 7 Rhönadler                                                 171/60

                        1497            In licentie gebouwd door KLu Zweefvliegclub Eindhoven, Eindhoven.

                                           Het licentienummer wordt gebruikt als constructienummer.

                        27.05.1969   H.J. Kremer, Eersel; F.G.G. Tromp, Eindhoven; L.R. Walraven, Eindhoven.  " 't Rompje"

                        16.06.1970   KLu Zweefvliegclub Eindhoven, Eindhoven.                             " 't Rompje"

                        25.07.1989   Eindhovense AC/KLu Zweefvlieg Combinatie, Oirschot.

                        21.12.1992   Eindhovense AC/KLu Zweefvlieg Combinatie, Maarheeze.

                        22.02.1995   Eindhovense AC/KLu Zweefvlieg Combinatie, Veldhoven.

                        14.02.1997   Eindhovense AC/KLu Zweefvlieg Combinatie, Eindhoven.

                        Ongedat.      Eindhovense AC/KLu Zweefvlieg Combinatie, Veldhoven.

                        12.02.2002   Eindhovense AC/KLu Zweefvlieg Combinatie, Steensel.

                        16.04.2003   Eindhovense AC/KLu Zweefvlieg Combinatie, Nuenen.

                        09.12.2003   Eindhovense Aero Club/KLu ZW Combinatie, Nuenen.

                        05.10.2010   E.R. Boshoff, Oirschot.

 

                   PH-389             Schleicher K 8B                                                                 8767

                        1439

                        17.02.1969   Noord-Nederlandse Aero Club Avio Eelde, Groningen.

                        10.05.1971   Noord-Nederlandse Zweefvliegclub Witten, Groningen.                    

                        07.10.1977   Noord-Nederlandse Zweefvliegclub Witten, Drachten.

                        14.06.1978   Noord-Nederlandse Zweefvliegclub Witten, Leeuwarden.

                        20.07.1979   Noord-Nederlandse Zweefvliegclub Witten, Groningen.

                        20.04.2000   Noord-Nederlandse Zweefvliegclub, Hoogezand.

                        21.06.2000   J.O.D. Kloosterman, Groningen; C.G. Carolus, Groningen; R. Venema, Wildervank.

                        27.07.2002   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        08.03.2010   Inschrijving doorgehaald.

                        In gedemonteerde staat opgeslagen te Veendam.

 

                   PH-390             Göppingen Gö 3 Minimoa                                                 378

                        1181            Gebouwd door Schempp-Hirth, Duitsland.

                                           D-5076

                        10.04.1967   E.A. Bierdrager, Joppe.

                        23.12.1970   Inschrijving doorgehaald.

                                           BGA1639

                        Het toestel werd op 8.3.1971 gekeurd en daarna werd toestemming gekregen het over te vliegen naar Engeland.

Onderging een grondige restauratie te Dunstable en vloog in 2008 weer.

 

                   PH-391             Schleicher AS K13                                                             13065

                        1200

                        09.05.1968   Zweefvliegclub Rotterdam, Capelle aan de IJssel.

                        19.06.1969   Zweefvliegclub Rotterdam, Rotterdam.

                        27.05.1974   Zweefvliegclub Rotterdam, Leidschendam.

                        23.04.1979   Zweefvliegclub Rotterdam, Rijswijk.

                        13.02.1980   Zweefvliegclub Rotterdam, Delft.

                        15.12.1980   Zweefvliegclub Rotterdam, Zoetermeer.

                        30.11.1984   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (TD), Arnhem

                        11.01.1993   Kennemer Zweefvliegclub, Noordwijk.

                        19.04.2005   Inschrijving doorgehaald.

                                           BGA5164/KKR, G-CKKR

 

                   PH-392             PZL-Bielsko SZD-30 Pirat                                                   B-296

                        1485

                        14.05.1969   T.R. van der Meulen, Winschoten.

                        25.05.1971   Vliegclub Hoogeveen, Hoogeveen.

                        24.02.1976   C.A.S. van Leeuwen-Runge, Nistelrode.

                        24.03.1977   B. Mouissie, Berlicum; M.J.M. van den Heuvel, St. Michielsgestel; W.A.M. van der Weegen, Vught;

                                           A.H. van der Vrande, Beek en Donk.

                        05.07.1981   Ongeval Nistelrode.

                        16.09.1981   Inschrijving doorgehaald.

                                           BGA2813/ENF. Afgeschreven, 17.7.1982.

 

                   PH-393             Schleicher K 8B                                                                 8768

                        1465

                        03.04.1969   Zuidhollandse Vliegclub, Oegstgeest.

                        31.03.1970   Zuidhollandse Vliegclub, Voorschoten.

                        13.06.1972   Zuidhollandse Vliegclub, Den Haag.

                        22.06.1978   Zuidhollandse Vliegclub, Rotterdam.

                        17.10.1980   Zuidhollandse Vliegclub, Den Haag.

                        03.03.1987   Zuidhollandse Vliegclub, Voorburg.

                        15.03.1989   Zuidhollandse Vliegclub, Den Haag.

                        18.01.1991   Zuidhollandse Vliegclub, Alphen aan den Rijn.

                        17.02.1993   Zuidhollandse Vliegclub, Lisse.

                        23.02.1995   Zuidhollandse Vliegclub, Hazerswoude.

                        11.03.1999   Zuidhollandse Vliegclub, Leiderdorp.

                        17.05.2001   Zuidhollandse Vliegclub, Rijnsburg.

                                           Begin 2001 aangekocht door "Vrienden van het Aviodome" en aan de collectie toegevoegd.

                        03.04.2001   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        02.08.2001   Stichting Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodome-Schiphol, Schiphol.

                        04.06.2002   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-394             Schleicher K 8B                                                                 8769

                        1438

                        12.02.1969   Vliegclub Hoogeveen, Hoogeveen.

                        13.06.1986   Vliegclub Hoogeveen, Roden.

                        19.04.1991   Vliegclub Hoogeveen, Groningen.

                        13.02.1996   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        28.08.1998   Inschrijving doorgehaald.

                        6282            PH-394

                        16.08.2002   Vliegclub Hoogeveen, Groningen.

                        06.03.2006   D. Ottevanger, Sleeuwijk.

                        01.10.2007   D. Ottevanger, Sleeuwijk; Vliegclub Hoogeveen, Groningen.

                        10.06.2010   Inschrijving doorgehaald.

                                           D-6454

 

                   PH-395             Schleicher Ka 6E                                                               4241

                        1476

                        23.04.1969   Zweefvliegclub Uden, Zeeland.

                        24.10.1977   Nijmeegse Aero Club, Nijmegen.

                        03.03.1987   Nijmeegse Aero Club, Malden.

                        26.06.1989   I.M.F.J. van Bommel, Mook; R.M. Niessen, Londen(G).

                        27.07.1995   P.H.W. Vanderheijden, Den Helder; B.H.J.M. de Kort, Den Helder.

                        08.09.2000   P.H.W. Vanderheijden, Den Helder.

                        12.05.2011   P.H.W. Vanderheijden, Julianadorp.

                        BvI 1476 zou eerst gebruikt worden voor PH-NNG (BvI 1474).

 

                   PH-396             Schleicher Ka 6E                                                               4251

                        1451

                        07.03.1969   G.J. Ordelman, Warnsveld.                                                   "Blauwe Vlek"

                        22.02.1972   A.B. de Vries, Castricum; J.A.J. Jeurlink, Coevorden; A.J. Meuwese, Amsterdam.

                        08.10.1973   N. Osinga, Utrecht.                                                              "Blauwe Vlek"

                        26.11.1975   N. Osinga, Nunspeet.                                                           "Blauwe Vlek"

                        16.08.1978   N. Osinga, Deventer.                                                            "Blauwe Vlek"

                        In eerste instantie was de naam slechts een bijnaam a.g.v. de blauwe vlek onder de vleugel als 

                        wedstrijdkenmerk van de heer Ordelman.

                        De heer Osinga bracht hem ook op het vliegtuig aan.

 

                   PH-397             Schleicher Ka 6E                                                               4234

                        1432

                        30.01.1969   L.A.P. van der Laar, Nijnsel.

                        13.06.1975   H.H.K. Krause, Zwanenburg.

                        03.02.1977   S.A.G. de Graaf, Renkum; A.C.P. Perlot, Apeldoorn.

                        06.11.1978   C.J. Soethoudt, Oudenbosch.

                        02.12.1982   Nijmeegse Aero Club, Nijmegen.

                        03.03.1987   Nijmeegse Aero Club, Malden.

                        21.06.1990   L.A.J. Verstappen, Tilburg; M. van Dusseldorp, Tilburg; J.H.M. van Gruythuysen, Tilburg; 

                                           A.C.J. de Nijs, Rijen.

                        01.12.1997   D. Borsboom, Breda.

                        19.03.2001   Venlose Zweefvliegclub, Venlo.

                        25.06.2008   J.F.A. Steegh, Venlo.

                        Omstreeks 2000 werd na een kraakje de achterromp vervangen door die van de PH-1102.

                        Op BvI 1432 stond eerst (per abuis) PH-379.

 

                   PH-398             PZL-Bielsko SZD-24 Foka 4A                                              W-379

                        1477

                        25.04.1969   Nijmeegse Aero Club, Nijmegen.

                        24.03.1970   G. Louwers, Oss.

                        28.10.1976   J.A.G.A. Laarhoven, Veghel.

                        02.09.1982   B. Mouissie, Berlicum; F.J.T. Verhaaren, Enschot; H.H.M. Strijbosch, Venray.

                        04.02.1986   B. Oolbekkink, Delft.

                        15.05.1987   B. Oolbekkink, Amsterdam.

                        15.09.1988   F.A.H. Guise, Rotterdam (10.6.1996 Capelle a/d IJssel); E.J. de Looze, Ouddorp.

                        25.08.2000   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        29.11.2002   Inschrijving doorgehaald.

                        7591            PH-398

                        31.05.2010   F.A.H. Guise, Capelle aan den IJssel.

                        19.01.2011   H.A.M. Staarink, Numansdorp.

 

                   PH-399             PZL-Bielsko SZD-24 Foka 4A                                              W-349

                        1193            Gebouwd door ZSLS Wroclaw Bielsko(SP).

                        26.02.1968   Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Den Haag.

                        00.00.1970   - 1971 In gebruik bij West Brabantse Aero Club.

                        13.09.1971   H. Deege, Bilthoven.

                        31.08.1973   J. Goedbloed, Middelburg.

                        20.11.1976   Inschrijving doorgehaald. Buiten gebruik gesteld.

                        2551            PH-399                                                                              

                        29.07.1977   J. Goedbloed, Middelburg.

                        05.07.1979   E.J. Polak, Middelburg; J. Goedbloed, Middelburg.

                        20.03.1981   A.A.B.M. de Brouwer, Tilburg; H.D.L. Snoeijes, Tilburg.

                        16.07.1986   R.A. Rijken, H.I. Ambacht; J. Schop, Rotterdam.

                        29.06.1987   K.A.A. Bruggeman, Breda; J.A.M.M. de Groot, Hulten (9.3.1989 Tilburg).

                        30.05.1994   W.J.L. Krekels, Brunssum.

                        07.01.2000   E.J. van Rooij, Munstergeleen.

                        23.06.2009   Inschrijving doorgehaald.

                                           Naar Frankrijk