LET OP: Er zijn nog steeds contacten die, ondanks mijn aankondiging daaromtrent, het kpn mail-adres gebruiken.

                      M.i.v. 2 mei 2016 vervalt dat en is dus niet meer bruitbaar.

                            

                                                      HELAAS,het 06-nummer hierboven is NIET CORRECT, het moet zijn 06-21562363

          Terug naar     Luchtvaartuigregister    

           

Met enige regelmaat bereiken mij verzoeken om goede scans van de op deze site getoonde foto's
en/of de getoonde dan wel besproken documenten.
Daar heb ik natuurlijk begrip voor, maar ik vraag ook begrip voor het feit dat ik er meer dan
50 jaar over heb gedaan om deze collectie van duizenden unieke foto's en meer dan 75 meter
(deels niet openbare) documenten te verzamelen.
En niet met het doel die op verzoek uit te delen aan iedereen die erom vraagt.
Daarom vraag ik 5,- per scan van een foto. Dit betreft alléén foto's uit "(Coll. H. Dekker)".
Trouwens, vaak heb ik meer foto's dan ik hier laat zien, neem daar dan even contact over op.
Ook heb ik van vrijwel alle hier genoemde ongevallen wel het ongevallenrapport (als dat
opgesteld is natuurlijk). Ook die zijn in principe wel beschikbaar, maar neem, in verband met
de soms sterk wisselende omvang van dergelijke rapporten, ook daarover even contact op.
Niet openbare documenten worden niet gekopieerd hoewel voor serieuze onderzoekers inzage
bespreekbaar is.