AVIOLANDA - A. De Zwitserse Harvards
                            B. De Israëlische Harvards

 Home                                                                                                                                                                                                
Terug naar INDEX


Bij Aviolanda kwamen in ieder geval ruim 100 Harvards vanuit Canada binnen, waarvan

50 voor onze luchtmacht, 40 voor Zwitserland, 17 voor Israël en 8 voor de RLS.

Op deze pagina behandel ik de voor Zwitserland en Israël bestemde exemplaren.

Enige jaren geleden trof ik in een mij ter beschikking gesteld aantal archiefdozen 

het merendeel van de afleveringsgegevens van de door Aviolanda voor de Zwitserse 

luchtmacht gereviseerde Harvards aan.
 
Bij het verwerken van het materiaal en vergelijking van de gegevens met wat ik daarover
in mijn archief heb, viel me op dat e.e.a. nogal afwijkt van de gepubliceerde, en
kennelijk geaccepteerde, lijstjes van deze toestellen.
Ik ben zeker geen Harvard-deskundige en heb dan ook geen verklaring voor deze discrepantie.
Evenmin als de -naar mijn mening-  wèl deskundigen trouwens.
Mogelijk dat deze publicatie bijdraagt tot 'waarheidsvinding'.
Ter illustratie zet ik hier van een tweetal toestellen de "Flugzeug-Ubernahmeurkunde".
Volgens deze documenten waren de U-302 en U-340 oorspronkelijk resp. FE733 en FE405, terwijl
'overal' gepubliceerd wordt dat het resp. de FE749 en de FH124 waren.
Alle hieronder in de tabel opgesomde gegevens zijn uit dergelijke documenten afkomstig.
Natuurlijk ben ik op zoek gegaan naar de oorsprong van die van de Urkunden afwijkende
identiteiten, maar het is mij niet gelukt een eerstehands bron op de sporen.
Oók niet bij de historici die deze foutieve serials, naar mijn mening, van elkaar citeren.
Ik houd me gaarne aanbevolen voor documenten die mijn ongelijk bewijzen...
 
A. De Zwitserse Harvards
 

   

  U-302 is FE733 en dus niet: FE749 
 
 
U-340 is FE405 en dus niet: FH124

   

                                                                                                                                                                   TOP

U-   RAF   MSN      Engine Prop.  Eng.      Fus.    Fus.    Wing L   Wing R   Wing C      Gepubliceerde

Nr.  serial                       mount     front   rear    left     right c  center      afwijkende info  Vergelijk:

 

301   -      -        -     -       -         -        -      -        -        -         FH100 / 14-620

302  FE733 14-483   7504   49462  11-727    14-483  14-476  14-560   14-570   14-329      FE749 / 14-483

303  FT273 14-1398  20082  50954    -         -       -       -        -        -         FT358 / 14-1398  U-310

304  FE578 14-326   326077 60695    -         -       -       -        -        -         FE629 / 14-363   U-304

305  -       -      22680  51083  14-851    14-700  14-727  661-1389 14-872   14-664      FE733 / 14-467   U-302

306  -       -      20397  75809  14-331    14-267  14-260  661-814  662-146  14-286      FE945 / 14-679

307  FE629 14-672   16448  58204  14-316    14-379  14-371  14-448   14-493   14-398      FE938 / 14-672

308  -       -      22162  50952  14-397    14-695  14-640  14-579   14-866   14-736      FE519 / 14-253

309  FE745 14-463   21076  56359    -         -       -       -        -        -         FE729 / 14-463   U-320

310  FE572 14-7     21407  66834  14-248    14-319  14-310  14-360   14-355   14-340      FE273 / 14-7     U-303, U-310, B-153 LSK

311  FE434 14-168   20009  68509  14-516    14-178  14-170  661-952  14-686   14-201      FE434 / 14-168

312  FH153 14-673   10797  74984  14-3194   14-813  14-818  14-896   14-1022  14-789      FE939 / 14-673

313  FE271 14-464   6657   383      -         -       -       -        -       -          FE730 / 14-464   U-315

314  FE294 14-184   6878   47937  14-503    14-36   14-11   14-881   14-868   663-914     FE450 / 14-184   U-317

315  FE730 14-28    10437  80848  14-536    14-480  14-475  14-511   14-744   14-499      FE294 / 14-28    U-314

316  FE517 14-5     6757   66861  14-143    14-263  14-256  14-626   14-1028  14-283      FE271 / 14-5     U-313

317  FE450 14-24    9662   54962  14-817    14-194  14-176  14-207   14-200   14-609      FE290 / 14-24    U-318

318  FE290 14-546   9654   377    6616-101  14-32   14-30   14-991   14-674   663-483     FE812 / 14-546

319  FE277 14-23    15887  345    14-859    14-19   14-261  14-526   14-785   663-1024    FE289 / 14-23    U-321 

320  FE729 14-806   7502   6360   14-765    14-479  14-473  14-531   14-560   14-759      FE729 / 14-806

321  FE289 14-11    7978   58216  14-695    14-31   14-24   14-19    662-1530 14-25       FE277 / 14-11    U-319

322  FE590 14-324   7466   534    14-692    14-336  14-330  14-306   14-842   14-320      FE590 / 14-324

323  FE292 14-201   102117 54911  14-835    14-34   14-32   14-5     14-465   14-221      FE467 / 14-201   U-324

324  FE467 14-26    14504  905    14-609    14-212  14-199  14-244   14-130   14-237      FE292 / 14-26    U-323

325  FE874 14-608   13916  3034   14-1111   14-627  14-671  14-825   14-361   14-211      FE874 / 14-608

326  FE570 14-304   9385   385    14-703    14-317  14-794  14-352   14-357   14-169      FE568 / 14-302 

327  FE814 14-47    11674  75134  14-811    14-563  14-587  14-678   14-671   14-612      FE313 / 14-47    U-330

328  FE824 14-545   8910   64205  14-822    14-592  14-588  661-889  14-632   14-627      FE811 / 14-545   U-336

329  FS864 14-558   22175  74131  6616-1237 14-1073 14-1049 14-1180  14-1305  14-910      FS864 / 14-558

330  FE313 14A-1004 18227  4349   07-207    14-55   14-42   661-274  14-51    14-43       FS330 / 14A-1104

331  FE449 14-183   22470  359    14-820    14-195  14-186  07-234   662-344              FE449 / 14-183

332  FE826 14-560   22585  59957  14-771    14-572  14-598  14-357   14-967   663-86      FE826 / 14-560

333  FE817 14-547   22564  39871  14-599    14-580  14-534  14-790   14-698   14-621      FE449 / 14-723   U-331  (!)

334  FE989 14-723   21083  558    14-794    14-742  14-766  14-955   14-944   14-817      FE989 / 14-723

335  FE809 14-809   24247  57174  14-1038   14-561  14-580  14-722   14-688   14-603      FS669 / 14A-809

336  FE811 15-544   21082  898    14-405    14-574  14-507  661-T-64 14-636   14-620      FE810 / 14-544

337  FE875 14-768   17085  80856  663-1901  14-630  14-673  14-371   14-956   14-688      FH134 / 14-768   Swiss: 42-12521  FH134

338  FE333 14-139   14472  805    14-864    14-76   14-57   14-883   14-97    663-1105    FE405 / 14-139   U-340

339  FE447 14-181   22373  101072 14-505    14-192  14-188  14-193   14-732   663-234     FE447 / 14-181

340  FE405 14-758   19315  53306  6616-395  14-149  14-129  14-124   14-212   663-238     FH124 / 14-758

   

Een vrij groot aantal van de in de laatste kolom genoemde identiteiten is niet terug te vinden in de uiteindelijk

afgeleverde toestellen. Voor een deel is dat te verklaren als gevolg van het demonteren en niet weer gebruiken

van de delen, van anderen wordt wel beweerd dat ze naar de KLu zijn gegaan.

Dat betreft o.a. 

U-307/FE938/B-151

U-308/FE918/B-154

U-340/FH124/B-184

Waarvan de laatste twee inderdaad in het gezaghebbende(r)registratie-overzicht van Coen (Flash) van den Heuvel 

voorkomen, de eerste echter niet

   

En we zullen moeten accepteren dat ieder afgeleverd toestel was samengesteld uit een min

of meer willekeurige greep uit de voorradige (onder)delen van de gedemonteerde Harvards.

En ook tijdens de periode dat de toestellen bij de Zwitserse Luchtmacht vlogen werden delen

onderling verwisseld.

Zo heb ik documenten waaruit blijkt dat de U-322 op 23 juni 1949 werd aangekocht met "met

0.00 uur operationele uren na complete revisie" als constructienummer 14-324 met vleugels

14-511(L), 14-560(R) en 14-320(C).

Vleugels 14-511 en 14-560 zaten na het 'bezoek' aan Aviolande op resp. U-315 en 320.

(U-302 werd buiten dienst gesteld op 10.4.1969 en daarna op Dübendorf voorzien van kenmerk G-AXCR)

We zullen dus ook moeten accepteren dat er verschillende lezingen bestaan betreffende de 

vroegere identiteiten van U-301 t/m U-340.

Maar aangezien Aviolanda bij de overdracht bovenstaande identiteiten noemt, en dit de enige

documenten zijn die bekend zijn, zal ik die dan maar als identiteit beschouwen. 

Mét enorme reserves, dus...

Afwijkende meningen blijven uiteraard welkom, echter wel graag gebaseerd op eerstehands 

bronnen en liever geen verwijzingen naar in het verleden, zonder of met dubieuze 

bronvermelding, gepubliceerde gegevens.

  


B. De Israëlische Texans

                                                                                                                                                                TOP

En bij de Texans die naar Israël werden afgeleverd is de situatie minstens 

zo onoverzichtelijk. Met dien verstande dat er van alles bekend is, maar het 

onderlinge verband blijft voorlopig een onopgeloste puzzel.

 

Israël had al in een vroeg stadium een aantal Harvards in de USA aangeschaft.

De identiteit daarvan is voor een deel bekend:

 

77-4613  AT-6A-NA  41-564             N61783            B-# /Isr.AF,  X-65/Fokker,  1108/Isr.AF       1)

77-4706  AT-6A-NA  41-747    Bu10045  NC69145  N69145   B-63/Isr.AF,  X-# /Fokker,  1101/Isr.AF

78-4596            41-637    NC69109

78-5821            41-16443  NC66072

78-7766            41-17388  NC61329

78-6169  SNJ-3                        N58412

78-6821  AT-6A-NT  41-16443  NC66072  N66072                                                          2)

78-6920  AT-6A-NT  41-16542           N79157

78-7074  AT-6A-NT  41-16696           N63994

78-7112  AT-6A-NT  41-16734           N79575

78-7222  AT-6A-NT  41-16844           N9291H

78-7273  SNJ-3     41-16895  Bu0544   N58414

84-7464  AT-6B-NT  41-17086  NC59131  N59131

84-7666  AT-6B-NT  41-17288  NC55552  N55552                                        1114/Isr.AF

84-7766  AT-6B-NT                     N61329                                                          3) 

88-9333  SNJ-4     Bu09818   NC9355H  N9355H                                    

88-9604  SNJ-4     

88-12023 SNJ-4     Bu27124              

                   Bu6932    NC58412           B-# /Isr.AF                 1110/Isr.AF            /Bu6923=Dauntless

                        Bu27124                     B-# /Isr.AF,  X-60/Fokker,  1109/Isr.AF,  1191/Isr.AF

                   42-694    FE452    4X-ARA

                   42-12316  FE829

                   42-12356  FE869

                   42-12379  FE892

                   42-12400  FE913

                        42-12405  FE918

                        42-12559  FE926

                   42-12521  FH134    Vgl. Swiss U-337

                                                             X-58 - X-65/Fokker

1) Andrade 77-4523

2) Warbirds Fv16296, SE-CHP

3) naar Fokker after dgd 12/49

 

Vanuit Israël werden eind 1951/begin 1952 een tiental Texans naar Aviolanda verscheept.

Dit waren toestellen die al een Israëlisch serial hadden gekregen, of in ieder geval 

genummerd waren:

01, 02, 03, 05, 09, 010, 011, 12, 13, 15.

Hiervan bleken de nrs. 01 en 02 alleen nog geschikt voor onderdelen en die werden 

dus niet als compleet toestel gereviseerd. Voor de revisie van de overige 8 toestellen werd

op 19 januari 1952 het contract getekend.

(Trouwens, het is ook niet onmogelijk dat er ook van de hierboven genoemde 'Zwitserse' exemplaren bij waren!)

                

Er werden de testkenmerken X-58 t/m X-65 toegekend. 
De testvluchten daarmee werden uitgevoerd vanaf de Slobbegors.


        In Nederland werd de naam Texan eigenlijk niet gebruikt, ze werden altijd als Harvards beschouwd.
    Vandaar dat in de beschikking hierboven ook over Harvards gesproken wordt.
  
     


   

Zoals gezegd, van de meeste componenten is wel het nummer bekend, helaas niet voor het totale vliegtuig.

X-  Former   MSN    Engine       Prop.  Eng.          Fuselage  Fuselage    Wing     Wing       Wing      Afl. datum
Nr. reg.nr.  serial mount                             forward   rear        left     right      center
 
58  unknown  -      7716T12269   2898   R1340-18278   -         7718-T5118  -        555-T4476  883T4118  28.03.1952
59  
unknown  -      -            25478  R1340-21836   -         7718-T1600  14T757   14T1490    -         06.08.1952
60  
unknown  -      7716-T12287  78596  R1340-21397   8817-2262 7718-T3291  881T-337 882T-3778  5304      06.08.1952
61  
unknown  -      -            8301   R1340-14828   -         7718-1251   881T5324 552T1901   -         21.01.1953
62  
unknown  -      -            -      -             -         -           -        -          -         -
63  
unknown  -      -            -      -             -         -           -        -          -         -
64  
unknown  -      7716-1058T   9221   R1340-P325448 -         7764-T3993  568      552T798    -         20.04.1953
65  
unknown  -      -            1514   R1340-19114   -         7718-T5132  -        14-633     663-655   29.04.1953
 
Mocht u op basis van de hier genoemde componentnummers aanvullende informatie kunnen leveren over 

de identiteiten, dan ben ik daarin natuurlijk zeer geïnteresseerd!

     
    Vóór de aflevering werden er met de 'nieuwe' toestellen natuurlijk proefvluchten gemaakt vanaf

    het in de beschikking genoemde vliegveld Slobbegors, daarna terug naar Papendrecht en dan 

    overgevlogen naar Israël.
    Daarvan werd nauwkeurig boekgehouden.
    Onderstaand opgave komt uit het vluchtenboek van de Fokker Vliegdienst.
      

X-58 03.07.1952  Papendrecht-Schiphol    Burgerhout
X-58 04.07.1952  navliegen               Burgerhout
X-58 11.07.1952  Schiphol-Papendrecht    Burgerhout
X-59 11.07.1952  Papendrecht-Schiphol    Burgerhout
X-59 25.07.1952  navliegen               Burgerhout
X-59 25.07.1952  Schiphol-Papendrecht    Burgerhout
X-60 25.07.1952  Papendrecht-Schiphol    Burgerhout
X-60 26.07.1952  navliegen               Burgerhout
X-60 09.09.1952  Schiphol-Papendrecht    Burgerhout
X-61 09.09.1952  Papendrecht-Schiphol    Burgerhout
X-61 24.09.1952  navliegen               Burgerhout
X-61 03.10.1952  Schiphol-Papendrecht    Burgerhout

X-62 15.10.1952  Papendrecht-Schiphol    Burgerhout
X-62 05.01.1953  navliegen               Moll
X-62 24.02.1953  Schiphol-Papendrecht    Burgerhout
X-63 24.02.1953  Papendrecht-Schiphol    Burgerhout
X-63 16.03.1953  navliegen               Burgerhout
X-63 17.03.1953  Schiphol-Papendrecht    Burgerhout
X-64 20.04.1953  invliegen Papendrecht   Burgerhout
X-65 28.05.1953  invliegen Papendrecht   Burgerhout

 

Net zoals bij de aan Zwitserland geleverd Harvards is van alle componenten het serienummer wel

bekend. Maar na demontage van alle tien toestellen, de delen reviseren en weer assembleren tot

complete toestellen is de originele identiteit verloren gegaan.

En werd bij de eindinspectie al die informatie in de documenten genoemd, maar op het 

inspectiecertificaat werd bij allemaal als vroegere registratie ingevuld "unknown"

                                                                                                                                                                                      TOP

Bij de samenstelling van deze pagina heb ik gebruik gemaakt van de Aviolanda-documentatie in mijn

eigen collectie. Bij de daarnaast genoemde informatie heb ik me gebaseerd op correspondentie die

ik in het verleden heb gevoerd met diverse historici: Benno Goethals, Coen van den Heuvel, 

Marco Pennings en Aart van Wijk(†).