PH-UAA - PH-UZZ                                                                                                                                         Terug naar

                                                                                                                                                           INDEX Derde Register


Vanaf begin 2014 werden door ILT de privacy-regels dermate streng toegepast dat het vastleggen van de registergeschiedenis

feitelijk onmogelijk werd gemaakt. Ik heb toen dan ook moeten besluiten mijn aktiviteiten op dat terrein te beëindigen.

Dus onderstaand bestand bestrijkt de periode 1.10.1949 - 1.5.2014.

                   Elders op deze site, in "Toelichting op de registers" wordt uitgebreid ingegaan op allerlei zaken die bijdragen aan een juist begrip
                   van de hieronder gepresenteerde informatie.

Op de pagina "Beleid" hebt u kunnen lezen waarom ik per 1.5.2014 mijn activiteiten op het terrein van de Nederlandse

Luchtvaartuig Registers heb beëindigd. Bovendien heb ik daar geschetst wat e.e.a. voor de geschiedschrijving zal betekenen.

Na deze datum heb ik nog even gedacht een gedeelte van mijn activiteit te kunnen voortzetten, met name w.b. de buitenlanders, 

maar eind 2014 heb ik besloten er definitief een punt achter te zetten. Ik heb er zo'n 50 jaar voor 100% aan gewerkt en heel veel 

informatie 'achter de schermen' kunnen achterhalen. Daar is nu dus een eind aan gekomen, de door ILT geboden informatie is

uit historisch oogpunt bezien zeer beperkt en dermate onvolledig dat ik ook niet meer kan zien welke 'achtergrondinformatie'

ontbreekt. En als dat wèl mogelijk zou zijn, dan is nader onderzoek effectief toch onmogelijk gemaakt.

Samen met een paar andere teleurstellende ervaringen leverde deze situatie alleen maar frustratie op.

Natuurlijk zal ik alle correcties en/of aanvullingen op de registers tot 1.5.2014 wèl aanbrengen.


                   PH-UAA           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       86585

                        13               PH-UAA/2, PG688

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        09.11.1949   Inschrijving doorgehaald. "Abusievelijk ingeschreven. Vliegtuig afgeschreven 9.6.1949"

                        Framenummer MCO/DH/4662.

 

                   PH-UAB           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       85979

                        14               PH-UAB/2, EM748

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        08.07.1959   Ongeval Eelde.

                        17.07.1959   Inschrijving doorgehaald.

                        Framenummer MCO/DH/4056.

 

                   PH-UAC           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       86318

                        15               PH-UAC/2, NL871

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        21.07.1960   NV Nationale Luchtvaartschool, Den Haag.

                        12.03.1962   Ongeval Melissant.

                        15.03.1962   Inschrijving doorgehaald.

                        Framenummer MCO/DH/4395.

 

                   (PH-UAD)         Type onbekend                                                                    =

                        07.01.1993   Gereserveerd door de heer Gerrits.

                        00.09.1994   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

 

                   PH-UAE            de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       85988

                        16               PH-UAE/2, EM771

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        21.07.1960   Aero Limburg NV, Sittard.

                        11.11.1966   Inschrijving doorgehaald.

                        Framenummer MCO/DH/4065. Gesloopt en de delen werden naar de Verenigde Staten verkocht.

 

                   PH-UAG           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       85886

                        17               PH-UAG/2, DF137

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        21.07.1960   NV Nationale Luchtvaartschool, Den Haag.

                        28.02.1967   NV Luchtvaartmaatschappij General Aviation, Rotterdam.

                        06.11.1967   Inschrijving doorgehaald.

                                           N8232

                        Framenummer MCO/DH/ 3963.

 

                   PH-UAI             de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       86443

                        18               PH-UAI/2, NM123

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        21.07.1960   Schreiner Aero Contractors NV, Den Haag.

                        29.01.1962   Aero Ypenburg NV, Rotterdam.

                        05.08.1966   NV Luchtvaartmaatschappij General Aviation, Rotterdam.

                        01.04.1970   Inschrijving doorgehaald.

                                           N8223. Afgeschreven New Hampshire, 17.10.1977.

                        Framenummer MCO/DH/4520.

 

                   PH-UAL            de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       86503

                        19               PH-UAL/2, NM195

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        21.07.1960   J. Daams, Loosdrecht.                                                        

                        28.07.1961   Ongeval Teuge.

                        23.11.1961   Inschrijving doorgehaald.

                        Framenummer MCO/DH/4580.

 

                   PH-UAM           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       86536

                        20               PH-UAM/2, PG629

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        21.07.1960   O. Hartman, Putten.                                                             "Otto"

                        08.08.1961   NV Nastra Luchtreclame Service, Rotterdam.

                        06.04.1962   O. Hartman, Putten.                                                             "Otto"

                        17.04.1962   Aero Ypenburg NV, Rotterdam.

                        05.08.1966   NV Luchtvaartmaatschappij General Aviation, Rotterdam.

                        30.12.1968   Inschrijving doorgehaald.

                                           D-EBIG, (R5148)

                        Framenummer MCO/DH/4615. Wordt nu bewaard in het Kbely-museum (Tsjechoslowakije), beschilderd als R5148.

                        Gezien de praktijk van het samenstellen van door Geert Frank naar Amerika geëxporteerde Tiger Moths, het zeer willekeurig samenvoegen 

                        van rompen,  vleugels en papieren, zal de ware identiteit van die toestellen nooit meer met zekerheid kunnen worden vastgesteld.

                        Wel staat vast dat in Kbely een Nederlands exemplaar staat. Ik heb het toestel in 1996 geïnspecteerd en het boutgat voor de bevestiging van de 

                        Fokkerstaart is nog zichtbaar. Oók D-EBIG vertoonde in 1979 een dergelijk gat.

                        Bij de inschrijving van de D-EBIG werd een doorhalingsverklaring van de PH-UAM overlegd, maar bij de N929S waren niet alleen de logboeken (die

                        ik van Frans Peeraer mocht lenen!) maar hij liet mij óók de Fokkerstaart zien die hij erbij gekregen had.En díe was ook van de PH-UAM.

                        Niet alleen Geert Frank heeft voor identiteitsproblemen gezorgd, onze RLD kon er ook wat van!

                        Ik heb in mijn archief bijvoorbeeld drie doorhalingsverklaringen van de PH-ALG, met drie verschillende identiteiten!

                        De N929S is eens tegen de grond gedoken waarbij beide inzittenden omkwamen, dat de huidige N929S substantiële delen van de vorige bevat lijkt

                        daardoor nogal onwaarschijnlijk! Bovendien heeft het toestel dus wél het (Nederlandse!) boutgat t.b.v. de Fokkerstaart in de romprug. 

                        Sterker nog! Frans Peeraer vertelde mij dat op de rug twee(!) boutgaten waren aangetroffen, en dat suggereert ook weer sterk dat het de romp van 

                        de PH-UAM is. Die werd tenslotte gebruikt voor de testen van de twee 'staartuitvoeringen'. En zat tussen de losse spullen die hij erbij kreeg niet 

                        niet alleen genoemde 'beddenplank' maar ook een plaatje van de PH-UAO. En van de PH-UAO heeft een betrokkene mij verteld dat na ontdekking

                        van ernstige rottingsverschijnselen het toestel is gesloopt en met de bruikbare onderdelen een andere PH-UAO is gecompleteerd

                        Kortom, van iedere Tiger Moth die 'door de handen' van Geert Frank is gegaan, is de identiteit (minstens) zéér twijfelachtig!

 

                   PH-UAN           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       86537

                        65               PH-UAN/2, PG628

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        21.07.1960   NV Nationale Luchtvaartschool, Den Haag.

                        31.08.1964   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig komt niet meer in luchtwaardige toestand"

                        Framenummer MCO/DH/4614.

 

                   PH-UAO           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       85960

                        66               PH-UAO/2, EM729

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        21.07.1960   NV Nationale Luchtvaartschool, Den Haag.

                        12.12.1968   NV Nationale Luchtvaartschool, Rotterdam.

                        08.10.1970   Inschrijving doorgehaald.

                                           N8233

                        Framenummer MCO/DH/4037. Ingeschreven met constructienummer 85959.

                        Zie opmerking over identiteit bij PH-UAO/2.

                        Sedert april 1992 is deze Tiger Moth weer in Nederland en vliegt vanaf Lelystad bij de Stichting Dutch Tiger Flight.

 

                   PH-UAP           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       86548

                        67               PH-UAP/2, PG639

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        18.10.1960   Noord-Nederlandse Aero-Club "Avio-Eelde", Eelde.

                        19.06.1964   NV Nationale Luchtvaartschool, Den Haag.

                        12.12.1968   NV Nationale Luchtvaartschool, Rotterdam.

                        20.01.1969   Inschrijving doorgehaald.

                        Framenummer MCO/DH/4625. In 1967 ging verkoop naar Zweden niet door.

                        In 1968 werd het toestel aan een speeltuin cadeau gedaan.

 

                   PH-UAR           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       86581

                        68               PH-UAR/2, PG684

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        21.07.1960   NV Nationale Luchtvaartschool, Den Haag.

                        14.08.1964   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig uit de vaart genomen"

                        Framenummer MCO/DH/4658.

 

                   PH-UAT            de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       83856

                        95               PH-UAT/2, G-AHUR, T7452

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        21.07.1960   Aero Ypenburg NV, Rotterdam.

                        30.07.1960   Schreiner Aero Contractors NV, Den Haag.

                        29.01.1962   Aero Ypenburg NV, Rotterdam.

                        24.04.1962   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig wordt niet weer opgebouwd"

                        1011            PH-UAT

                        11.05.1964   Aero Ypenburg NV, Rotterdam.

                        05.08.1966   NV Luchtvaartmaatschappij General Aviation, Rotterdam.

                        01.04.1970   Inschrijving doorgehaald.

                                           N8224

 

                   PH-UAU           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       84211

                        104              PH-UAU/2, G-AHUP, T7846

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        21.07.1960   NV Nationale Luchtvaartschool, Den Haag.

                        30.08.1965   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig buiten gebruik gesteld"

                        Hierna op diverse plaatsen bewaard geweest. Via de schroothoop op Hilversum (Zie Vragenrubriek #27) is het toestel ook nog in het bezit

                        geweest van Antic Aeroplanes van de gebroeders Merlijn (zie PH-NIN).

                        Op 11.8.1973 werden de restanten per vrachtwagen op Rotterdam afgeleverd en daar veranderden die in de loop der jaren van een prima 

                        herbouwbaar toestel in een hopeloos wrak. 

                        Toch nog weer door J. Daams naar Hilversum teruggehaald en in 1983 naar Denemarken verkocht voor een mogelijke herbouw. 

                        Dat bleek niet haalbaar want in 2000 werd gemeld dat delen gebruikt waren bij de herbouw van twee andere Tiger Moths.

 

                   PH-UAV           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       82022

                        96               PH-UAV/2, G-AHYS, N6744

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        21.07.1960   NV Nationale Luchtvaartschool, Den Haag.

                        09.03.1965   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig buiten gebruik gesteld"

 

                   PH-UAW          de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       85130

                        105              PH-UAW/2, G-AIAK, T6901

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        21.07.1960   NV Nationale Luchtvaartschool, Den Haag.

                        29.06.1963   Ongeval Eelde.

                        27.11.1963   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig wordt niet meer vlieggereed gemaakt"

                                           PH-AAB

 

                   PH-UAY            de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       3180

                        97               PH-UAY/2, G-ACDG, BB728, G-ACDG

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        21.07.1960   NV Nationale Luchtvaartschool, Den Haag.

                        30.08.1965   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig buiten gebruik gesteld"

                        Het toestel werd vlak daarop gesloopt, het was op dat moment de oudste nog bestaande Tiger Moth.

 

                   PH-UBA           Junkers Ju 52/3m                                                               5717

                        28               PH-UBA/2, VM985, Luftwaffe

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.                                           "Opa"

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        24.01.1951   Inschrijving doorgehaald.

                        Eind 1949, samen met de PH-UBC, verkocht aan Avio Diepen. 

                        Na enige tijd (vanaf 1950) als proefbank te zijn gebruikt bij Avio Diepen werd het toestel gesloopt.

 

                   (PH-UBA)          Piper PA-18S-150 Super Cub                                             18-7909047

                                           G-BUBA, N6BL, N83522

                        12.08.2002   Werd het koopcontract tussen GT Aviation en de heren J.J. de Ruiten en W.J.B. Koele getekend.

Eén van de afspraken daarin was het veranderen van het kenmerk G-BUBA in PH-UBA d.m.v. plakletters.

Of dit inderdaad gebeurd is weet ik niet, maar kenmerk PH-UBA is niet gereserveerd geweest.

                                           PH-GBA

 

                   PH-UBB            Diamond DA 40D Star                                                        D4.356

                        8044            OE-DXB,  (PH-EMY), OE-DXB, OE-VDR

                        25.02.2013   Timelease BV, Westbeemster.

 

                   PH-UBC           Junkers Ju 52/3m                                                               052/0078

                        48               PH-UBC/2, VN743, Luftwaffe

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.                                           "Oma"

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        24.01.1951   Inschrijving doorgehaald. 

                        Eind 1949, samen met de PH-UBA, verkocht aan Avio Diepen. Gesloopt te Gilze-Rijen.

                        Was ingeschreven met 'constructienummer' 05210078.

 

                   PH-UBD           North American AT-6A Texan                                            78-6714

                        32               PH-UBD/2, NL-400, 41-16336

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        08.05.1950   Ongeval Gilze-Rijen.

                        10.05.1950   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-UBE            North American AT-6A Texan                                            78-6556

                        33               PH-UBE/2, 41-16178

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        23.09.1960   Inschrijving doorgehaald.

                                           Verkocht aan Fa. Knoop te Aduard samen met PH-PH-UBO en PH-UEI. Via Fa. Daams te Hilversum terechtgekomen bij Avifauna.

                                           (PH-AVI). Gesloopt, 1966.

                        In de periode 1961-1966 stond het toestel bij Avifauna te Alphen aan den Rijn, met een oogverblindende beschildering en met dit kenmerk.

                        In, of vlak voor, 1966 werd het afgevoerd en vervangen door de van een sloperij in Breda aangevoerde B-133.

 

                   PH-UBF            North American AT-6A Texan                                            77-4400

                        34               PH-UBF/2, 41-401

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        30.08.1960   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig verkocht naar België"

                        Gekocht door NV OSBO, Deurne. 

                        Dit bedrijf in het Noord Brabantse Deurne kocht op de veiling een elftal Harvards. 

                        Dat waren de PH-UBF, I, K, L, M, N, PH-UDF, PH-UEL, N, P en R. Ze werden op Eelde gesloopt, maar volgens mijn bron op Eelde zijn er

                        nog drie naar Deurne gebracht en pas daar gesloopt.

                        De opmerking op het BvI dat het toestel naar België verkocht zou, zijn berust op een misverstand, NV OSBO was (en is) gevestigd in het Brabantse

                        Deurne, niet in het (bekendere) Deurne bij Antwerpen. Ook in de (luchtvaart)pers komt dit misverstand voor.

 

                   PH-UBG           SOCATA TB-21 Trinidad TC                                               1012

                        4677            F-GLAA

                        30.03.1993   Ubroek BV, Blerick.

                        10.04.2001   Ongeval Neeroeteren(OO).

                        13.04.2001   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-UBH           North American AT-6A Texan                                            78-7154

                        35               PH-UBH/2, 41-16776

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        02.12.1958   Ongeval Texel.

                        07.01.1959   Inschrijving doorgehaald.

                        Het wrak werd in 1963 gevonden en gelicht.

 

                   PH-UBI             North American AT-6A Texan                                            77-4532

                        36               PH-UBI/2, 41-503

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        30.08.1960   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig verkocht naar België"

                        Gekocht door NV OSBO, Deurne. Zie commentaar bij PH-UBF.

 

                   PH-UBK           North American AT-6A Texan                                            78-6580

                        37               PH-UBK/2, 41-16202

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        30.08.1960   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig verkocht naar België"

                        Gekocht door NV OSBO, Deurne. Zie commentaar bij PH-UBF.

 

                   PH-UBL            North American AT-6A Texan                                            78-6044

                        38               PH-UBL/2, 41-758

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        30.08.1960   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig verkocht naar België"

                        Gekocht door NV OSBO, Deurne. Zie commentaar bij PH-UBF.

 

                   PH-UBM           North American AT-6A Texan                                            78-6599

                        40               PH-UBM/2, 41-16221

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        30.08.1960   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig verkocht naar België"

                        Gekocht door NV OSBO, Deurne. Zie commentaar bij PH-UBF.

 

                   PH-UBN           North American AT-6A Texan                                            78-5955

                        39               PH-UBN/2, 41-689

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        30.08.1960   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig verkocht naar België"

                        Gekocht door NV OSBO, Deurne. Zie commentaar bij PH-UBF.

 

                   PH-UBO           North American AT-6A Texan                                            78-6384

                        41               PH-UBO/2, 41-16056

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        23.09.1960   Inschrijving doorgehaald.

                        Verkocht aan Fa. Knoop te Aduard samen met PH-UBE en PH-UEI, Daar heeft het toestel geruime tijd als blikvanger 

                        op het dak gestaan.  Na op diverse locaties gestaan te hebben werd het toestel in februari 1979 te Hornhuizen door een 

                        storm beschadigd en daarna gesloopt.

 

                   PH-UBP           North American AT-6A Texan                                            78-6538

                        234              PH-UBP/2, 41-16160

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        13.01.1954   Ongeval Wouw.

                        30.03.1954   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-UBR           Beechcraft D18S                                                               A-102

                        42               PH-UBR/2, NL-502

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        14.05.1968   Inschrijving doorgehaald. Gesloopt.

 

                   PH-UBT            Beechcraft D18S                                                              A-104

                        43               PH-UBT/2, NL-504

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        23.11.1965   Inschrijving doorgehaald.

                        Vanaf het begin van de jaren zestig voor onderdelen gebruikt.

                        Zo werd de op 29.8.1962 gecrashte PH-UES gerepareerd met veel onderdelen van de PH-UBT.

 

                   PH-UBU           Beechcraft D18S                                                               A-108

                        46               PH-UBU/2, NL-508

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        14.05.1968   Inschrijving doorgehaald. Gesloopt.

 

                   PH-UBW          Beechcraft D18S                                                               A-107

                        45               PH-UBW/2, NL-507

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        30.12.1960   Ongeval Eelde.

                        12.01.1961   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-UBX           Beechcraft D18S                                                               A-105

                        44               PH-UBX/2, NL-505

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        23.11.1965   Inschrijving doorgehaald.

                        Vanaf begin jaren zeventig stond het toestel als blikvanger bij autohandel Kleyngeld in Nijmegen, eind 2012 werd het

                        gekocht door het Arnhems Oorlogsmuseum te Schaarsbergen.

 

                   PH-UBY            Beechcraft D18S                                                               A-101

                        47               PH-UBY/2, NL-501

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        26.02.1962   Ongeval Eelde.

                        16.03.1962   Inschrijving doorgehaald.

Het toestel heeft op diverse plaatsen gestaan en werd tenslotte (in zeer slechte toestand) in 2004 door E. Radstake en

R. van Beurden gekocht en zou te Zevenaar weer toonbaar gemaakt worden. Inmiddels werd het toestel weer doorverkocht en 

kwam op Speyer(D) terecht. Begin 2013 werd het weer te koop aangeboden.

 

                   PH-UBZ            North American AT-6A Texan                                            78-7148

                        116              PH-UBZ/2, 41-16770

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        11.11.1949   Ongeval Veghel.

                        19.11.1949   Inschrijving doorgehaald.

                        Gaarne commentaar op mijn opmerking over identiteit bij PH-UBZ/2.

 

                   PH-UCA           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       3574

                        26               PH-UCA/2, G-AETP

                        01.10.1949   NV Nationale Luchtvaartschool, Den Haag.

                        Ongedat.      NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        26.10.1950   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig gesloopt"

                        282              PH-UCA

                        16.08.1951   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        10.03.1954   J.J.A. Bröcker, Den Haag.

                        27.09.1955   Inschrijving doorgehaald.

                                           D-EBYN. Afgeschreven Erzhausen, 20.8.1956.

 

                   PH-UCB           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       84259

                        69               PH-UCB/2, G-AIAM, T7884

                        01.10.1949   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        02.04.1957   Ongeval Hilversum.

                        05.12.1958   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-UCC           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       85006

                        70               PH-UCC/2, G-AHUS, T6706

                        01.10.1949   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        31.03.1953   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig uit de vaart genomen"

 

                   PH-UCD           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       83639

                        71               PH-UCD/2, G-AHYR, T7173

                        01.10.1949   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        27.02.1952   Ongeval Ypenburg.

                        31.03.1953   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig uit de vaart genomen"

 

                   PH-UCE            Piper J3C-65 Cub                                                               18546

                        55               PH-UCE/2

                        01.10.1949   NV NLS, Ypenburg.                                                             "Justus Heijmans"

                        30.08.1966   G.A. Franssen, Amsterdam.

                        13.06.1967   Aeroclub Hilversum-Amsterdam, Hilversum.

                        19.06.1970   Inschrijving doorgehaald.

                                           N8347, N70282

 

                   PH-UCG           Piper L-4J Grasshopper                                                    13347

                        72               PH-UCG/2, 45-4607

                        01.10.1949   Jan van der Vliet, Den Haag.

                        00.00.1951   Bij transport ernstig beschadigd.

                        18.05.1951   Inschrijving doorgehaald.

                        284              PH-UCG

                        13.10.1951   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        12.12.1968   NV Nationale Luchtvaartschool, Rotterdam.

                        11.06.1971   G. Kuiters, Amsterdam.

                        23.02.1973   Seaport Aviation BV, Rotterdam.

                                           In deze periode vloog hij met het opschrift "Cortin Air".

                        30.01.1974   Aero Camera BV, Rotterdam.

                        25.09.1975   H.J.R. Maatman, Diepenveen.

                        Ongedat.      H.J.R. Maatman, Doetinchem.

                        02.09.1982   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        16.02.1983   J.M. van den Bosch, Budel-Schoot. Niet op BvI.

                        25.04.1984   Inschrijving doorgehaald.

                        3457            PH-UCG

                        02.09.1985   H.J.R. Maatman, Doetinchem.

                        15.06.1989   H.J.R. Maatman, Wehl.

                        27.04.1990   H.J.R. Maatman, Doetinchem.

                        08.01.1991   G.J. Prinsen, Haren.

                        07.07.1991   Ongeval Eelde.

                        19.08.1991   Inschrijving doorgehaald.

                        Framenummer 13177.

 

                   PH-UCH           Piper L-4J Grasshopper                                                     13248

                        73               PH-UCH/2, 45-4508

                        01.10.1949   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        29.07.1966   R.J. Buskop, Rotterdam.

                        19.05.1967   G.A. Franssen, Amsterdam.

                        04.05.1970   C. Wakker, Driebergen.

                        1801

                        11.11.1970   W. Daams, Loosdrecht.

                                           Nieuw BvI uitgereikt om de nummering van BvI en BvL gelijk te maken.

                                           Zie voor een toelichting het commentaar bij het Derde Register in "Toelichting op de Registers".

                        26.02.1982   W.M. Tolenaar, Hilversum.

                        03.07.1987   Skylight BV, Loosdrecht.

                        19.12.1987   Ongeval Zuidelijk Flevoland.

                        13.01.1988   Inschrijving doorgehaald.

                        Het wrak heeft daarna jaren bij F. Wevers te Zeewolde op de zolder gelegen, eind 2008 werden de restanten naar Oostenrijk verkocht en

                        op 15/12 daar naar toe getransporteerd. Het toestel zal daar gerestaureerd worden.

Oorspronkelijk framenummer 13078. In 1961 werd PH-UCH na groot onderhoud (na ongeval d.d. 18.6.1961) weer opgebouwd met

frame 13045 en dat was afkomstig van de PH-UCW (constructienummer 13215, ex 45-4475).

BvI 500 noemt als c/n 45-4608, dit is een foutief USAAF-kenmerk.

 

                   PH-UCI             Piper L-4J Grasshopper                                                     13351

                        74               PH-UCI/2, 45-4611

                        01.10.1949   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        12.12.1968   NV Nationale Luchtvaartschool, Rotterdam.

                        18.04.1973   E.J. Vastenburg, Laren; P.J. Jongerius, Utrecht; P.A. Hühne, Amsterdam.

                        11.06.1982   P.A. Hühne, Amsterdam; P.J. Jongerius, Utrecht.

                        10.03.1985   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        18.10.1988   Inschrijving doorgehaald.

                        5465            PH-UCI

                        16.10.1997   Skylight BV, Loosdrecht.

                        09.02.1998   Type gewijzigd: J3C-65 (Army L-4J).

                        13.05.1998   Skylight BV, Hilversum.

                        14.09.2001   A. Daams, Hilversum.

                        26.05.2004   A. Daams, Loosdrecht.

                        16.06.2011   Type gewijzigd: J3C-65 Cub.

                        Framenummer 13181.

 

                   PH-UCK           Piper L-4J Grasshopper                                                     13363

                        75               PH-UCK/2, 45-4623

                        01.10.1949   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        22.01.1955   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig buiten gebruik gesteld"

                        Framenummer 13193.

 

                   (PH-UCK)         Cessna U206B Super Skywagon                                        U206-0705

                        N376TS

                        00.00.1990   De Noord-Nederlandse Parachutisten Club te Groningen overwoog te zijner tijd te kiezen uit de 

                                           kenmerken PH-PCE, PH-UCK en PH-VTE. Niet officieel gereserveerd geweest.

                                           PH-PCE

 

                   PH-UCM           Piper L-4J Grasshopper                                                     13365

                        76               PH-UCM/2, 45-4625

                        01.10.1949   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        25.05.1958   Ongeval Hilversum.

                        10.07.1958   Inschrijving doorgehaald.

                        Framenummer 13195

            NB. Voor G-AYCN wordt hetzelfde constructienummer opgegeven maar dat is niet correct. 

                              G-AYCN was c/n 13166, met frame 12996, was bij de USAAF 45-4426 en werd daarna F-BCPO.

 

                   PH-UCN           Piper L-4J Grasshopper                                                     13366

                        77               PH-UCN/2, 45-4626

                        01.10.1949   Gooi-Stichtse Aero Club, Hilversum.

                        16.10.1950   Ongeval Volkel.

                        16.10.1950   Inschrijving doorgehaald.

                        Framenummer 13196.

 

                   PH-UCO           Piper L-4J Grasshopper                                                     13367

                        78               PH-UCO/2, 45-4627

                        01.10.1949   Eindhovense Aero Club, Eindhoven.

                        04.05.1956   Inschrijving doorgehaald.

                                           (D-EDUX), D-EGPI, D-EGPL, OY-ECS

                        Framenummer 13197.

 

                   PH-UCP           Piper L-4J Grasshopper                                                     13329

                        84               PH-UCP/2, 45-4589

                        01.10.1949   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        29.12.1966   L.A. Gravemaker, Bergen op Zoom.

                                           In deze periode droeg het toestel de naam:                            Chris

                        06.06.1969   Ongeval Seppe.

                        24.12.1969   Inschrijving doorgehaald.

                        Framenummer 13159.

 

                   PH-UCR           Piper L-4J Grasshopper                                                     13211

                        85               PH-UCR/2, 45-4471

                        01.10.1949   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        20.04.1966   Inschrijving doorgehaald.

                                           OO-AGL, G-AKTH

                        Framenummer 13041.

 

                   PH-UCS           Piper L-4J Grasshopper                                                     13228

                        86               PH-UCS/2, 45-4488

                        01.10.1949   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        21.03.1967   A. Verschoor, Almkerk.

                        08.10.1969   C.J. Bleeker, Dubbeldam; N.A. Veenendaal, Dordrecht.

                        06.04.1972   Inschrijving doorgehaald.

                        4767            PH-UCS

                        21.09.1993   J.H.A.M. Beerens, Oosterhout.                                             "Charles"

                        Eigenaar      W. Daams, Loosdrecht.

                        17.04.2001   J.H.A.M. Beerens, Den Hout.                                                "Charles"

                        Eigenaar      W. Daams, Loosdrecht.

                        31.01.1994   Type gewijzigd: J3C-65 (Army L-4J).

                        Framenummer 13058.

                        Na jaren gevlogen te hebben beschilderd met kenmerk R-345, werd dit in 2013 veranderd in 54488/B-49.

                        NVAV No. 50 / RLD No. A81-023.

 

                   PH-UCT            Piper L-4J Grasshopper                                                     13273

                        87                PH-UCT/2, 45-4533

                        01.10.1949   Jan van der Vliet, Den Haag.

                        10.09.1952   A.L. Bruijs, Bergen op Zoom.

                        14.03.1958   Inschrijving doorgehaald.

                                           D-ECAP. Afgeschreven Flensburg, 15.8.1970.

                        Framenummer 13103.

 

                   PH-UCU           Piper L-4J Grasshopper                                                     13276

                        88               PH-UCU/2, 45-4536

                        01.10.1949   D.J. van Wijk, Rijswijk.

                        23.12.1950   M. Smit, Voorschoten.

                        11.05.1951   Stichting "Aero-Venlo", Venlo.

                        24.03.1958   Inschrijving doorgehaald.

                                           D-EGYM. Afgeschreven Jesenwang, 28.6.1967.

                        Framenummer 13106.

 

                   PH-UCV           Piper L-4J Grasshopper                                                     13238

                        90               PH-UCV/2, 45-4498

                        01.10.1949   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        11.10.1949   Ongeval Nancy(F).

                        16.06.1950   Inschrijving doorgehaald.

                        Framenummer 13068.

 

                   PH-UCW          Piper L-4J Grasshopper                                                     13215

                        89               PH-UCW/2, 45-4475

                        01.10.1949   Twentsche Aero Club, Enschede.

                        Ongedat.      Twentsche Aero Club, Hengelo.

                        07.01.1959   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig wordt gesloopt"

                                           OO-JOZ, G-OCUB

Framenummer 13045. In 1961 werd PH-UCH na groot onderhoud weer opgebouwd met dit frame en PH-UCW werd weliswaar niet 

weer opgebouwd, maar frame 13078 van de PH-UCH werd na de verwisseling beschouwd als dat van de PH-UCW.

Vandaar dat voor OO-JOZ, die rond dit frame werd opgebouwd, als voorgaand kenmerk PH-UCW wordt genoemd.

                        Zie voor deze zaak ook PH-NKC, PH-UCH en PH-UCH/2.

 

                   PH-UCX           Piper L-4J Grasshopper                                                     13260

                        91               PH-UCX/2, 45-4520

                        01.10.1949   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        17.03.1967   S.J.P. Dijkstra jr, Zeist.

                        27.05.1968   B. Westerveld, Breedenbroek.

                        30.12.1969   Inschrijving doorgehaald.

                                           D-EKQE, D-ESJO

                        Framenummer 13090.

 

                   PH-UCY            Piper L-4J Grasshopper                                                     13258

                        92               PH-UCY/2, 45-4518

                        01.10.1949   Vliegclub Teuge, Deventer.

                        04.10.1953   Ongeval Teuge.

                        24.10.1953   Inschrijving doorgehaald.

                        Framenummer 13088.

 

                   PH-UCZ            Piper L-4J Grasshopper                                                     13236

                        93               PH-UCZ/2, 45-4496

                        01.10.1949   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        12.12.1968   NV Nationale Luchtvaartschool, Rotterdam.

                        22.06.1972   Inschrijving doorgehaald.

                                           N5580. In 1998 beschilderd als 54496/96.

                        Framenummer 13066.

 

                   PH-UDA           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       3729

                        98               PH-UDA/2, G-AIJC, 5356M, N5461

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        18.10.1960   Noord-Nederlandse Aero-Club "Avio-Eelde", Eelde.

                        06.12.1965   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig wordt niet weer in luchtwaardige toestand gebracht"

 

                   PH-UDB           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       84734

                        99               PH-UDB/2, G-AIJB, T6319

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        12.10.1960   H.J. Ankersmit, Diepenveen.

                        16.07.1968   M.J.M. Duijvestijn, Apeldoorn.

                        Ongedat.      M.J.M. Duijvestijn, Deventer.

                        25.06.1971   Inschrijving doorgehaald.

                                           N41DH

                        NB. Elders is beweerd dat dit de ex-KLu A-16 zou zijn, die werd echter PH-UDP!

 

                   PH-UDC           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       84257

                        114              PH-UDC/2, G-AJVS, T7882

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.                                          

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        21.07.1960   NV Nationale Luchtvaartschool, Den Haag.

                        27.11.1963   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig wordt niet meer vlieggereed gemaakt"

 

                   (PH-UDD)         Type onbekend                                                                    =

                        Is in de jaren vijftig gereserveerd geweest.

 

                   PH-UDE            de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       DHP-26

                        115              PH-UDE/2, G-AJXJ

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        11.06.1958   Ongeval Eelde.

                        18.07.1958   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-UDF            North American AT-6A Texan                                            78-7104

                        136              PH-UDF/2, 41-16726

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        30.08.1960   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig verkocht naar België"

                        Gekocht door NV OSBO, Deurne. Zie commentaar bij PH-UBF.

 

                   (PH-UDG)         Type onbekend                                                                    =

                        Is in de jaren vijftig gereserveerd geweest.

 

                   PH-UDH           Beechcraft D18S                                                               A-384

                        117              PH-UDH/2

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        24.10.1969   Inschrijving doorgehaald. Gesloopt, neusdop kwam terecht op N9473 (= PH-UDU).

 

                   (PH-UDI)           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       NM172

                        Op 15.10.1972 gaf onze RLD een verklaring af dat de inschrijving van deze Tiger op 25.6.1971 was doorgehaald.

                        Helaas is deze Tiger Moth nooit in het N.L.R. ingeschreven geweest!

                        Vermoedelijk heeft de betreffende functionaris op basis van uit de Verenigde Staten verstrekte informatie een

                        dergelijke verklaring opgesteld.

Op 25.6.1971 werden de laatste twee Tigers (PH-ALG en PH-UDB) doorgehaald.

Beide gingen naar de Verenigde Staten en omdat er van de PH-ALG nòg drie, steeds weer andersluidende, doorhalingsverklaringen bestaan,

is het vermoeden gewettigd dat verklaring van 15.10.1972 ook eigenlijk de PH-ALG betreft.

 

                   PH-UDK           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       83785

                        169              (PH-UDK)/2, PH-UDK, A-47, T7409

                        01.10.1949   Staat der Nederlanden, Den Haag.

                        Houder         NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg. Niet op BvI.

                        18.07.1951   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        17.01.1962   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig is gesloopt"

 

                   PH-UDL            de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       83180

                        170              PH-UDL/2, A-33, (A-31), T7014

                        01.10.1949   Staat der Nederlanden, Den Haag.

                        Houder         NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg. Niet op BvI.

                        13.05.1953   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        10.06.1953   Inschrijving doorgehaald. "Uit de vaart genomen"

 Uit militaire documenten blijkt dat A-33 weer terug ging naar de luchtmacht, op 4.6.1953 overgevlogen en 

 sedert 10.1.1955 opgeslagen te Woensdrecht. Daarna is er niets over bekend.

 Trouwens van de A-20 werd lang aangenomen dat hij PH-UDL werd, maar het bovenstaande is echt correct.

 Hierop aansluitend, fout op fout stapelend is ook beweer dat de A-20 PH-EDL werd....

 

                   PH-UDM           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       86620

                        171              PH-UDM/2, A-51, PG734

                        01.10.1949   Staat der Nederlanden, Den Haag.

                        Houder         NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg. Niet op BvI.

                        30.01.1951   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        04.06.1958   Ongeval Loosdrechtse Plassen.

                        10.07.1958   Inschrijving doorgehaald.

                        Framenummer MCO/DH/4697.

 

                   PH-UDN           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       86414

                        172              PH-UDN/2, A-48, NL982

                        01.10.1949   Staat der Nederlanden, Den Haag.

                        Houder         NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg. Niet op BvI.

                        13.05.1952   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        21.07.1960   Aero Limburg NV, Sittard.

                        10.09.1962   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig wordt gesloopt"

                        Framenummer MCO/DH/4492.

 

                   PH-UDO           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       82088

                        173              PH-UDO/2, A-18, N6839

                        01.10.1949   Staat der Nederlanden, Den Haag.

                        Houder         NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg. Niet op BvI.

                        16.06.1950   Ongeval Lanaken(OO)..

                        15.09.1950   Inschrijving doorgehaald.

                        NB. Als ongevalsplaats wordt 'overal' Lanacken genoemd, deze plaats bestaat echter niet en is waarschijnlijk een gevolg van 

                        het onzorgvuldig noteren van Lanaeken, de oude spelling van deze plaatsnaam, in een vroeg document. 

                        Het ongevallenrapport preciseert het echter als "8 km ZW van Beek" en dus is de correcte plaats Lanaken!

                        En ook wordt van de ex-KLu A-18 elders ren onrechte beweerd dat hij PH-ODO geworden zou zijn. Slordige overschrijffout dus!

 

                   PH-UDP           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       3764

                        174              PH-UDP/2, A-16, (A-19), N5491

                        01.10.1949   Staat der Nederlanden, Den Haag.

                        Houder         NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg. Niet op BvI.

                        11.06.1952   Ongeval Leidschendam.

                        03.09.1952   Inschrijving doorgehaald.

                        Aangezien de contractuele vlieguren hierna door de NLS werden afgekocht (en NLS daarmee eigenaar werd) is 

                        de conclusie gerechtvaardigd dat de nog bruikbare delen werden hergebruikt.

 

                   (PH-UDP)    Type onbekend                                                                   =

                        21.01.2009   Gereserveerd door ANWB.

 

                   PH-UDR           Beechcraft D18S                                                               A-470

                        202              PH-UDR/2

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        14.05.1968   Inschrijving doorgehaald. "Verkocht via Domeinen"

                        Gesloopt te Landsmeer.

 

                   PH-UDS           Beechcraft D18S                                                               A-471

                        203              PH-UDS/2

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        24.10.1969   Inschrijving doorgehaald.

                                           N9472, D-INOL. Gesloopt Leutkirch, 1984.

 

                   PH-UDT            Beechcraft D18S                                                               A-472

                        210              PH-UDT/2

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        07.10.1969   Inschrijving doorgehaald.

                        Wordt bewaard in het Militaire Luchtvaart Museum te Zeist, beschilderd als G-10.

 

                   PH-UDU           Beechcraft D18S                                                               A-473

                        211              PH-UDU/2

                        01.10.1949   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        24.10.1969   Inschrijving doorgehaald.

                                           N9473

                        De PH-UDS, PH-UDU en PH-UES werden alle drie gekocht door International Ag-Cat Distributors te Washington.

                        Ze bleven echter in Duitsland en toen zijn er onderdelen verwisseld.

                        Het instrumentenpaneel en -minstens- één vleugel van de PH-UES werden in/aan de PH-UDU aangebracht.

                        De neuskegel van de N9473 was zichtbaar afkomstig van de PH-UDH, maar dat was al in Nederland gebeurd..

                        Het toestel heeft jaren te Worms(D) gestaan en werd gebruikt voor onderdelen t.b.v. de N61912.

                        Medio 1993 was het door vandalen zodanig toegetakeld dat de restanten gesloopt werden.

 

                   PH-UDV           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       86625

                        232              PH-UDV/2, A-52, PG739

                        01.10.1949   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                                           Zie opmerking bij PH-UDV/2. 

                                           Pas in juni 1950 werd een huurcontract van de NLS-Tigers opgesteld en de situatie werd pas in september

                                           administratief vastgelegd.

                        27.09.1950   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        Eigenaar      Staat der Nederlanden, Den Haag.

                        30.10.1952   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        10.03.1954   J.J.A. Bröcker, Den Haag.

                        21.06.1955   Inschrijving doorgehaald.

                                           D-EJYT. Afgeschreven Borkenberge, 30.4.1958.

                        Framenummer MCO/DH/4702.

 

                   PH-UDW          Luscombe 8A Silvaire Special                                          6532

                        227              PH-UDW/2, N2105B

                        01.10.1949   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        16.06.1956   Ongeval Hilversum.

                        01.10.1956   Inschrijving doorgehaald.

Bij de restauratie van D-EBVY (c/n 6211 ex N1584B) na de crash van 18.3.1979, werd ontdekt dat in 1959 het toestel ook geheel

opnieuw opgebouwd was. Daarbij bleek dat de romp uit Amerika kwam, één der vleugels uit Ecuador en de andere uit Nederland.

Mogelijk betreft het hier dus een vleugel van de PH-UDW.

 

                   PH-UDX           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       83607

                        239              G-ALSG, T7148

                        26.01.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        26.09.1960   P.J. Römgens, Weert.

                        27.04.1962   Aero Ypenburg NV, Rotterdam.

                        03.05.1965   Inschrijving doorgehaald.

                                           N8692

                        In 1973 werd de identiteit van de Amerikaanse N9410 officieel gewijzigd van DE941 in T7148.

                        Zie commentaar bij PH-UDZ.

 

                   PH-UDY            de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       83157

                        240              G-ALSF, T5414

                        26.01.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        20.05.1958   Ongeval Eelde.

                        18.07.1958   Inschrijving doorgehaald.

                                           PH-ALG, N42DH, CF-MAD

                        Achterdeel van de romp (+ identiteit!) werd gebruikt bij de opbouw van PH-ALG.

 

                   PH-UDZ            de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       85812

                        241              G-ALSE, DE941

                        26.01.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        21.07.1960   NV Nationale Luchtvaartschool, Den Haag.

                        25.04.1967   C. Wakker, Driebergen; S.J.P. Dijkstra jr, Zeist.

                        11.12.1969   Inschrijving doorgehaald.

                                           N9410

                        De Engelse BvL's 10748 en 10749 beweren dat G-ALSE en G-ALSG  resp. PH-UDX en PH-UDZ werden.

                        De hier gepresenteerde identiteit is die zoals die in de Nederlandse documentatie vermeld is.

 

                   PH-UEA            SAAB 91A Safir                                                                  91.125

                        249              SE-BFU

                        25.05.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        21.07.1960   NV Nationale Luchtvaartschool, Den Haag.

                        09.11.1965   Inschrijving doorgehaald.

Restanten worden nog bewaard te Hilversum en het is de bedoeling er, samen met delen van PH-UEG, te zijner tijd 

een luchtwaardige Safir van te construeren.

 

                   PH-UEB            SAAB 91A Safir                                                                  91.130

                        250              SE-BNN

                        20.10.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        24.09.1960   Inschrijving doorgehaald.

                                           OO-HUG, OO-MUG, OY-DBT, SE-BNN

 

                   PH-UEC            SAAB 91A Safir                                                                  91.136

                        251

                        11.09.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        21.07.1960   NV Nationale Luchtvaartschool, Den Haag.

                        20.09.1960   Inschrijving doorgehaald.

                                           G-ARFX. Afgeschreven Elstree, 15.7.1962.

 

                   PH-UED            SAAB 91A Safir                                                                  91.137

                        252

                        18.07.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        15.01.1957   Ongeval Oude Mirdum.

                        07.10.1960   Inschrijving doorgehaald.

                                           (PH-NEP)

                        Staat sedert 1978 bij het kinderoord "De Schaarshoek" te Heino.

 

                   PH-UEE            SAAB 91A Safir                                                                  91.139

                        253

                        25.05.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        21.07.1960   NV Nationale Luchtvaartschool, Den Haag.

                        28.07.1960   Ongeval Texel.

                        15.12.1960   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-UEF            SAAB 91A Safir                                                                  91.140

                        254              SE-BNU

                        18.07.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        16.08.1960   Inschrijving doorgehaald.

                                           OO-JEN

 

                   PH-UEG           SAAB 91A Safir                                                                  91.143

                        255              SE-BNS

                        20.10.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        21.07.1960   NV Nationale Luchtvaartschool, Den Haag.

                        20.12.1966   Mevr. M.F. Ritmans-Bulens, Kamerik.

                        1818

                        27.01.1971   R.J. Buskop, Utrecht.

                                           Nieuw BvI uitgereikt om de nummering van BvI en BvL gelijk te maken.

                                           Zie voor een toelichting het commentaar bij het Derde Register in "Toelichting op de Registers".

                        01.02.1971   P.A. Couperus, Loenen.

                        26.06.1972   B.H.M.J. Buys, Rotterdam.

                        20.10.1976   L.J. Uitenbroek, Soest.

                        16.01.1978   R.J. Buskop, Rotterdam.

                        21.08.1978   Ongeval Bex(HB).

                        27.11.1980   Inschrijving doorgehaald.

                        De restanten worden nog bewaard te Hilversum en samen met wat er over is van de PH-UEA zal er een vliegwaardige Safir

                        geconstrueerd worden.

                        14.10.1997   Aanvraag Bewijs van Inschrijving door J.A. Wesdorp, Hilversum.

 

                   PH-UEH            SAAB 91A Safir                                                                  91.144

                        256

                        11.09.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        19.08.1960   Inschrijving doorgehaald.

                                           OO-ANN. Afgeschreven Antwerpen, 2.2.1969.

 

                   PH-UEI             North American AT-16-ND Harvard IIB                               14-190

                                           Gebouwd door Noorduyn Aviation Company, Canada.

                        262              FE456, 42-653

                        13.06.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        23.09.1960   Inschrijving doorgehaald.

                                           Verkocht aan Fa. Knoop te Aduard samen met PH-UBE en PH-UBO. 

                                           Later doorverkocht aan de Belgische maatschappij COGEA.

                                           OO-JBW

                        Delen van het toestel bestaan nog, de romp met motor te Haacht en de vleugels te Meerhout.

                        Het constructienummerplaatje van dit toestel is aangetroffen in de OO-DAF (ex KLu B-84).

 

                   PH-UEK            North American AT-16-ND Harvard IIB                               14-143

                                           Gebouwd door Noorduyn Aviation Company, Canada.

                        263              FE409, 42-606

                        16.06.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        30.08.1960   Inschrijving doorgehaald.

                                           OO-GDD, 9T-P46

 

                   PH-UEL            North American AT-16-ND Harvard IIB                               14-779

                                           Gebouwd door Noorduyn Aviation Company, Canada.

                        265              FH145, 42-12532

                        03.07.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        23.08.1960   Inschrijving doorgehaald. 

                        Gekocht door NV OSBO, Deurne. Zie commentaar bij PH-UBF.

 

                   PH-UEM           North American AT-16-ND Harvard IIB                               14-174

                                           Gebouwd door Noorduyn Aviation Company, Canada.

                        266              FE440, 42-637

                        03.07.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        21.07.1960   J. Daams, Loosdrecht.

                        15.06.1961   Inschrijving doorgehaald.

                                           D-FAMO, FAP1791. Afgeschreven Madina do Boe(J5), 15.6.1968.

                        NB. Johan Daams kocht later ook nog de PH-UBE en PH-UEI van Fa. Knoop te Aduard.

 

                   PH-UEN            North American AT-16-ND Harvard IIB                               14-185

                                           Gebouwd door Noorduyn Aviation Company, Canada.

                        272              FE451, 42-468

                        26.08.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        30.08.1960   Inschrijving doorgehaald. 

                        Gekocht door NV OSBO, Deurne. Zie commentaar bij PH-UBF.

 

                   PH-UEO           North American AT-16-ND Harvard IIB                               14-541

                                           Gebouwd door Noorduyn Aviation Company, Canada.

                        269              FE807, 42-12294

                        02.08.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        24.07.1958   Inschrijving doorgehaald. Afgekeurd wegens corrosie.

 

                   PH-UEP            North American AT-16-ND Harvard IIB                               14-548

                                           Gebouwd door Noorduyn Aviation Company, Canada.

                        270              FE814, 42-12301

                        02.08.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        30.08.1960   Inschrijving doorgehaald. 

                        Gesloopt bij NV OSBO, Deurne. Zie commentaar bij PH-UBF.

 

                   PH-UER            North American AT-16-ND Harvard IIB                               14-556

                                           Gebouwd door Noorduyn Aviation Company, Canada.

                        273              FE822, 42-12309

                        26.08.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        30.08.1960   Inschrijving doorgehaald. 

                        Gekocht door NV OSBO, Deurne. Zie commentaar bij PH-UBF.

 

                   PH-UES            Beechcraft D18S                                                               A-532

                        277              (PH-EES)

                        25.11.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        24.10.1969   Inschrijving doorgehaald.

                                           N9474

                        Zie opmerking bij PH-UDU.

 

                   PH-UET            Fokker S.11.1 Instructor                                                     6198

                        260             

                        09.06.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        01.08.1960   J.C. Pilaar, Warnsveld.

                        17.09.1964   Inschrijving doorgehaald.

                        1548            (PH-BEB), OO-TIM, PH-UET

                        27.10.1969   C. Honcoop, Veen.

                        30.01.1973   Inschrijving doorgehaald.

Na enige omzwervingen door Nederland (o.a. bij Aviodome, beschilderd als E-42) staat het toestel nu, in slechte staat, op Midden Zeeland 

en zal daar weer toonbaar gemaakt worden om dienst te gaan doen als blikvanger. 

Dat is inmiddels gebeurd, begin 2012 stond hij als blikvanger in een winkel te Axel.

 

                   PH-UEU            Fokker S.11.1 Instructor                                                     6190

                        261              PH-NDX

                        09.06.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        17.07.1950   Kenmerk gewijzigd.

                                           PH-NED

 

                   PH-UEU            Fokker S.11.1 Instructor                                                     6194

                        267              PH-NED, E-5

                        17.07.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        15.06.1956   Ongeval Hilversum.

                        01.10.1956   Inschrijving doorgehaald.

                        Via o.a. TU-Delft nu in Aviodrome-collectie.

                        Vlieghandboek vermeldt abusievelijk kenmerk PH-UEV.

 

                   PH-UEV            Douglas C-47A                                                                   12083

                        274              PH-TDV, PH-TDV/2, FZ549, 42-92298

                        27.09.1950   Rijksluchtvaartdienst, Den Haag.

                        Houder         Rijksluchtvaartschool. Niet op BvI.

                        30.06.1953   Kenmerk gewijzigd.

                                           PH-TDV

 

                   PH-UEW           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       83833

                        276              A-20, (A-33), T7306

                        18.11.1950   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        Eigenaar      Staat der Nederlanden, Den Haag.

                        10.12.1950   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        20.09.1960   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig is gesloopt"

                        Lang is aangenomen dat de A-33 civiel werd als PH-UDL, het bovenstaande is juist.

 

                   PH-UEX            de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       3404

                        281              G-ADOK, BB677, G-ADOK

                        16.07.1951   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        26.02.1954   J.J.A. Bröcker, Den Haag.

                        12.09.1954   Ongeval Bonn-Hangelar(D).

                        14.10.1954   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-UEY            de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       84623

                        283              G-ALIU, T6175

                        11.09.1951   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        26.02.1954   J.J.A. Bröcker, Den Haag.

                        21.06.1954   Inschrijving doorgehaald.

                        De PH-UEY werd -samen met PH-UCA en PH-UDV- naar Duitsland verkocht maar is daar spoorloos verdwenen.

 

                   (PH-UEY)          Type onbekend                                                                    =

                        21.04.2006   Gereserveerd door STAR Air Service BV, Teuge.

                        28.08.2006   Reservering vervallen. Mogelijk betrof dit ook de hieronder genoemde Agusta Bell.

 

                   PH-UEY            Agusta Bell 204B                                                               3035

                        7169            227

                        07.01.2008   R.T. Heinen, Anna Paulowna.

                        01.05.2014   Inschrijving doorgehaald.  "Geen BvL uitgereikt"

                                           N204U

                        Op de BvI-aanvraag d.d. 7.12.2006 stond eerst kenmerk PH-EUY.

 

                   PH-UEZ            de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       3775

                        286              A-39, N6445

                        05.02.1952   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        Eigenaar      Staat der Nederlanden, Den Haag.

                        29.01.1954   Inschrijving doorgehaald.

                                           A-39, OO-GDR, N6445

                        Op BvI 286 staat abusievelijk constructienummer N6645.

Uit documenten behorende bij A-38 in de Aviodome-collectie zou blijken dat dit toestel destijds PH-UEZ geweest zou zijn.

Uit de statuskaarten van de luchtmacht blijkt echter ondubbelzinnig dat A-38 in die periode te Woensdrecht gestationeerd 

was en dat de A-39 ter beschikking van de NLS werd gesteld.

Uit Belgisch onderzoek blijkt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de OO-GDR naar de Verenigde Staten ging, nog in 2005 

werden delen (o.a. een complete vleugel) in het depot van Brussels Air Museum te Vissenaken waargenomen.

 

                   PH-UFA            de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       83521

                        295              A-37, T5835

                        06.03.1952   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        Eigenaar      Staat der Nederlanden, Den Haag.

                        01.08.1953   Ongeval Ypenburg.

                        27.02.1954   Inschrijving doorgehaald.

 

                   (PH-UFA)          Type onbekend                                                                    =

                        21.01.2008   Gereserveerd door Jet Management Europe.

                        10.09.2009   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

 

                   PH-UFB            de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       82309

                        296              A-13, (A-21), N9192

                        24.03.1952   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        Eigenaar      Staat der Nederlanden, Den Haag.

                        29.01.1954   Inschrijving doorgehaald.

                                           A-13, (OO-MOR)

                        Het veel gepubliceerde maar foutieve vervolg van de geschiedenis OO-GEB, OO-MEH, G-BSTJ, G-DHZF betreft echter de A-23.

                        De romp van de A-13 heeft nog geruime tijd te Zwartberg buiten gelegen en is vrijwel zeker tenslotte verschroot.

 

                   PH-UFC            de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       86587

                        300              A-10, (A-3), PG690

                        28.04.1952   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        Eigenaar      Staat der Nederlanden, Den Haag.

                        29.01.1954   Inschrijving doorgehaald.

                                           A-10

                        Framenummer MCO/DH/4664. Wordt bewaard in Militaire Luchtvaart Museum, Zeist.

 

                   PH-UFD            de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       86627

                        305              A-8, (A-13), (A-12), PG741

                        08.07.1952   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        Eigenaar      Staat der Nederlanden, Den Haag.

                        29.01.1954   Inschrijving doorgehaald.

                                           A-8. Afgeschreven Venlo, 31.7.1957.

                        Framenummer MCO/DH/4704.

 

                   PH-UFE            de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       86580

                        308              A-56, PG683

                        30.07.1952   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        Eigenaar      Staat der Nederlanden, Den Haag.

                        29.01.1954   Inschrijving doorgehaald.

                                           A-56, OO-MOS. In 2002 naar Antwerpen gebracht om gerestaureerd te worden.

                        Framenummer MCO/DH/4657.

 

                   PH-UFF            de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       83311

                        306              G-AIDA, T7030

                        21.07.1952   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        18.11.1960   Ongeval Hilversum.

                        17.01.1962   Inschrijving doorgehaald. "Gesloopt"

 

                   PH-UFG           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       85005

                        307              G-AMSE, T6705

                        21.07.1952   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        25.02.1953   Ongeval Beekbergen.

                        31.03.1953   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-UFH            de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       84631

                        311              G-AMUO, T6183

                        30.10.1952   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        28.06.1965   Ongeval Rotterdam.

                        18.11.1965   Inschrijving doorgehaald.

                        Bewijs van Luchtwaardigheid vermeldt constructienummer abusievelijk als T6138.

 

                   PH-UFI             de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       86615

                        326              A-1, (A-8), PG729

                        29.01.1954   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        Eigenaar      Staat der Nederlanden, Den Haag.

                        29.09.1954   Inschrijving doorgehaald.

                                           A-1, PH-NFS

                        Framenummer MCO/DH/4692.

 

                   PH-UFK            de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       82710

                        338              A-32, (A-24), R4769

                        04.07.1953   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        Eigenaar      Staat der Nederlanden, Den Haag.

                        29.01.1954   Inschrijving doorgehaald.

                                           A-32, D-EDIL, N9146, G-AGEG

 

                   PH-UFL            de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       82854

                        340              A-44, R4946

                        03.09.1953   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        Eigenaar      Staat der Nederlanden, Den Haag.

                        05.06.1956   Inschrijving doorgehaald.

                                           A-44. Gesloopt Gilze-Rijen, 1955.

 

                   PH-UFM           Auster Mk. III                                                                      577

                        390              21-31, 1-31, R-4, NJ957

                        13.12.1955   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        19.12.1961   J. Daams, Nieuw Loosdrecht.

                        28.07.1969   Inschrijving doorgehaald. Opgeslagen te Hilversum

                        5084            PH-UFM

                        31.08.1995   J. Daams, Loosdrecht.

                        28.09.1996   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        07.05.1997   J. Eshuis, Aalsmeer.

                        14.11.1997   Inschrijving doorgehaald.

                        Sinds 1996 opgeslagen bij de eigenaar.

                        Framenummer TAY-11044. Ingeschreven met 'c/n' NJ957.

 

                   PH-UFN            de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       84768

                        394              G-AOBS, T6394

                        22.03.1956   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        17.01.1962   Inschrijving doorgehaald. Gesloopt.

 

                   PH-UFO           de Havilland D.H.82A Tiger Moth                                       86598

                        393              G-AOBT, PG701

                        29.02.1956   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        20.09.1959   Ongeval Nieuw Loosdrecht.

                        20.11.1959   Inschrijving doorgehaald.

 

                   (PH-UFO)         Rand Robinson KR.2                                                          =

                        16.02.1981   Gereserveerd door H. de Heer, Heeg.

                        Wordt niet opgenomen, project werd gestaakt.

                        De bouwer verklaarde bij de reservering te zijner tijd te willen kiezen uit PH-ATY, PH-FLY, PH-FUN, PH-HDH en PH-UFO.

                        NVAV No. 41 / RLD No. A81-016.

 

                   PH-UFP            Auster Mk. III                                                                     546

                        442              21-33, 1-33, R-13, NJ916

                        31.07.1957   NV Nationale Luchtvaartschool, Ypenburg.

                        19.12.1961   J. Daams, Nieuw Loosdrecht.

                        04.02.1965   Inschrijving doorgehaald.

                        1066            (PH-RAF), G-ATAX, PH-UFP

                        16.06.1965   M. Houtmortels, Brunssum.

                        25.03.1968   Inschrijving doorgehaald.

                                           G-ATAX, VH-KRL

                        Framenummer TAY-1524. Wordt bewaard in de Casey Airfield Collection te Berwick.

 

                   PH-UGB           Cameron Z-150                                                                  10815

                        6897

                        02.05.2006   M. van Dijk, Kootwijkerbroek.

                        19.06.2013   Inschrijving doorgehaald.

                                           OE-ZVB

 

                   PH-UGO           SkyStar Pulsar III                                                              P98010548

                        6935

                        06.07.2006   P.H. van der Voort, Woubrugge.

 

                   PH-UGS           Piper PA-28-161 Warrior II                                                 28-7916340

                        2860            (PH-WVG), N2133X, N9629N.                                               "Reinier Uges"

                        04.05.1979   Aircraft Leasing Leon BV, Capelle aan den IJssel.

                        19.05.1982   Stichting Materiaalbeheer Rotterdamsche Aero Club, Rotterdam. "Reinier Uges"

                        11.06.1982   Frisia Makelaars BV, Den Haag.                                           "Reinier Uges"

                        15.11.1982   MARAC BV, Rotterdam.                                                       "Reinier Uges"

                        05.03.1985   MARAC Leasing BV, Rotterdam.                                           "Reinier Uges"

                        26.09.1988   Rotterdamsche Aero Club, Rotterdam.                                   "Reinier Uges"

                                           Na 1992 geen naam meer.

                        23.04.2004   Pilotel BV, Delft.

                        14.07.2006   KN Singles and Twins Aviation Consultants BV, Lelystad.

 

                   PH-UGW          Enstrom F28F                                                                     784

                        7944            D-HEVA, D-HVHM, (JA7858)

                        22.06.2012   G. Wolfshohl, Neubörger(D).

                        08.11.2013   Inschrijving doorgehaald.

                                           G-ERDW

 

                   PH-UHC           Cameron N-105                                                                  1980

                        3968

                        26.07.1989   DORAMCO BV, Amersfoort.

                        27.06.2001   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        25.10.2002   Inschrijving doorgehaald.

                        6770            PH-UHC

                        31.08.2005   Dutch Ballooning BV, Amersfoort.

                        16.04.2012   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        07.06.2013   Inschrijving doorgehaald.

                        Naar Old Balloon Collectors.

 

                   PH-UHN           Cozy Classic Canard                                                          CC1002

                                           Gebouwd door Uli Wolter.

                        7676            LX-ACE

                        21.02.2011   W.E. Huhn, Chieti(I).

                        07.09.2011   W.E. Huhn, Cincinnatti(N).

 

                   PH-UII              Cameron Onion-105                                                           10265

                        6245

                        11.06.2002   De Hot-Leemans BV, Breda.

                        07.08.2012   L.P.C.M. Leemans, Breda.

 

                   (PH-UIL)           Heteluchtballon                                                                    =

                        16.02.2011   Gereserveerd door de heer Abbenes van Stichting Ballonvaart Nederland, Amersfoort.

   

                   PH-UIT             Colt 69A                                                                             691

                        3463

                        25.09.1985   G.A. Zoet, Nederhorst den Berg.

                        Eigenaar      Stichting Nationaal Bureau voor Toerisme, Leidschendam.

                        11.03.1993   Inschrijving doorgehaald. "Buiten gebruik gesteld"

                        Naar Old Balloon Collectors.

 

                   (PH-UKI)           Heteluchtballon                                                                    =

                        28.03.1991   Gereserveerd door de heer Abbenes van Stichting Ballonvaart Nederland, Amersfoort.

                        00.08.1994   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

 

                   PH-UKK           SOCATA TBM700 N                                                            372

                        7022            N850WZ

                        05.03.2007   E.S. Management BV, Roggel.

                        08.03.2010   Gaznafta Investments Ltd, Limasol(5B).

                        04.11.2013   Inschrijving doorgehaald.

                                           (N850PE), N372TB

                        SOCATA's PR-afdeling gebruikt de aanduiding TBM850, formeel (Type certificaat!) bestaat dat type echter niet!

 

                   (PH-ULH)          Revolution MINI-500                                                           0146

                        14.07.1997   Gereserveerd door E. Meijns, Wormer.

                        29.06.1999   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

                   PH-ULH            Revolution Mini-500                                                           0146

                        6431            (PH-ULH)

                        29.07.2003   E. Meijns, Wormer.

                        21.10.2012   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        10.12.2013   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-ULN            Tecnam P 92-J Echo                                                          006

                        5340

                        20.02.1997   Ultra Light Nederland BV, Lelystad.

                        16.02.2000   Hoogenstar Beheer BV, Huizen.

                        23.06.2000   F.G. van der Hoeven, Zevenhuizen.

                        04.04.2006   W. Nedermeijer, Ermelo.

                        01.12.2010   E.R. Driehuis, Leiden.

                        15.02.2013   F.C.P. Werneke, Weesp.

 

                   PH-ULP            Eurocopter EC135 T2                                                         370

                        6660            (PH-ELP/PH-EMS/PH-MMT/PH-TLS)

                        16.12.2004   Medical Air Assistance BV, Utrecht.

                        Eigenaar      ANWB Beheer BV, Den Haag.

                        03.02.2005   ANWB Medical Air Assistance, Utrecht.

                        Eigenaar      ANWB BV, Den Haag.

                        14.05.2012   ANWB Medical Air Assistance, Lelystad.

                        Eigenaar      ANWB BV, Den Haag.

                        15.02.2013   ANWB Medical Air Assistance BV, Lelystad.

                        Eigenaar      ANWB BV, Den Haag.

                        Op 27.01.1998 reserveerde Medair BV de kenmerken PH-ELP, PH-EMS, PH-MMT, PH-TLS en PH-ULP met de 

                        toevoeging dat t.z.t. één daarvan opgenomen zou worden.

                  

                   PH-ULS            Jodel D 150 Mascaret                                                        46

                                           Gebouwd door Société Aeronautique Normande, Frankrijk.

                        1084            OO-SET

                        24.09.1965   J.G. Hulsbergen, Enschede.

                        05.10.1965   R. Hulsbergen, Enschede.

                        25.03.1966   W.J. Kruithof, Deventer.

                        20.04.1966   W.J. Kruithof, Twello.

                        26.07.1974   A.R.E. Zimmerman, Nederhorst den Berg.

                        10.06.1980   Inschrijving doorgehaald.

                                           G-BHEG

                        Reservering werd gedaan door J. van Ulzen, Enschede.

 

                   (PH-UMA)         Heteluchtballon                                                                    =

                        07.03.2003   Gereserveerd door Wilco Air BV, Ootmarsum.

                        04.06.2004   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

   

                   (PH-UMC)         Type onbekend                                                                   =

                        21.01.2009   Gereserveerd door ANWB.

 

                   (PH-UMG)         Type onbekend                                                                   =

                        02.12.2010   Gereserveerd door Van Kesteren.

   

                   PH-UNA           Kubicek BB45N                                                                  499

                        7084

                        23.05.2007   Silverstar Management Care BV, Vaassen.

                        Eigenaar      Unica Installatiegroep BV, Zwolle.

                        08.06.2011   W.J. van Beers, Zwartsluis.

                        Eigenaar      Unica Installatiegroep BV, Zwolle.

 

                   (PH-UNC)          Heteluchtballon                                                                   =

                        12.06.1992   Gereserveerd door A.P.H. Kurvers, Heerlen.

                        00.08.1994   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

 

                   (PH-UNI)           Mooney M.201                                                                   =

                        31.12.1976   Gereserveerd door Unifra BV, Eindhoven.

                        15.02.1979   Schreef Unifra dat wegens misverstanden op het gebied van de vertegenwoordiging in Nederland 

                                           de BvL-keuring geen doorgang hoefde te vinden.

                        26.02.1979   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

 

                   (PH-UNI)           Mooney M.20F                                                                   =

                        31.08.1979   Gereserveerd door Unifra BV, Eindhoven.

                        Het is niet meer na te gaan of deze reservering hetzelfde of een ander luchtvaartuig dan het hierboven genoemde betrof.

                        Mogelijk betrof dit OO-ABS (constructienummer 22-1219, ex N4772V) maar vergelijk met (PH-HVH).

 

                   PH-UNI             Colt 90A                                                                             1375

                        3898

                        15.03.1989   R. van Gameren, Vlaardingen.

                        Eigenaar      Unigarant NV, Hoogeveen.

                        05.04.1991   R. van Gameren, Oud-Alblas.

                        Eigenaar      Unigarant NV, Hoogeveen.

                        10.05.1994   Stichting Ballonteam Limburg, Hulsberg.

                        15.05.2000   Stichting Ballonteam Limburg, Swalmen.

                        06.02.2001   H.A.G. van Bommel, Someren-Eind.

                        16.01.2003   Inschrijving doorgehaald. "Buiten gebruik gesteld"

                        In maart 2004 overgedragen aan Old Balloon Collectors Benelux.

  

                   PH-UNICEF      Cameron R-706                                                                  2738

                        5090            (PH-SDS), (PH-WPF), (PH-PBN)

                        13.09.1995   Stichting Global Adventures, Tienhoven.

                        21.02.1996   Bewijs van Luchtwaardigheid geschorst.

                        15.10.1997   Inschrijving doorgehaald.

                        Op 6.10.1994 kwam de beschikking af dat Stichting Global Adventures de ballon mocht laten inschrijven met dit kenmerk.

                        Dit is dus in afwijking van hetgeen in de Regeling Nationaliteits- en Inschrijvingskenmerken is bepaald.

                        Met nadruk stelt de beschikking dat een dergelijke toestemming alleen verleend werd vanwege het karakter en doel van de vlucht.

                        Toekomstige aanvragen met een meer commercieel karakter zullen zeker afgewezen worden.

                        De ballon werd in beslag genomen door een schuldeiser en later op een veiling voor ƒ3000,- naar Schotland verkocht.

                        De nieuwe eigenaar H. Bembom, directeur Loudon Castkle Theme Park, bood de in prima staat verkerende ballon weer te koop aan.

                        Destijds werd gemeld dat bedoeling van de koper was, om er een soort attractie van te maken maar daarover, en over de huidige
                        stand van zaken, heb ik verder geen informatie.
 

                   PH-UNL            Cameron A-120                                                                  2526

                        4970            G-BTFZ

                        07.03.1995   S.T.A. van den Dungen, Schijndel. Handelend als Ballon Air Holland. Niet op BvI.

                        11.08.1999   Inschrijving doorgehaald. "Buiten gebruik gesteld"

 

                   (PH-UNN)         Agusta A109E Power                                                         11106

                        29.01.2001   Gereserveerd door Rotorjet BV, Den Helder.

                        26.11.2001   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

                                           EI-CWH, HB-ZLZ

 

                   PH-UNN           Eurocopter EC120 B Colibri                                               1310

                        6242

                        10.06.2002   Heli Holland Holding BV, Emmer Compascuum.

                        31.03.2005   Coolen-Huijbregts VoF, Heythuysen.

                        Eigenaar      P.H.J.M. Evers, Roggel.

                        16.09.2013   Helico Heythuysen BV, Heythuysen.

                        Bij de inschrijving werd verklaard dat het toestel bestemd was voor Rotorjet BV, Amsterdam.

 

                   PH-UNO           Cameron N-105                                                                  1423

                        3645

                        22.04.1987   M. Jurg, Hengelo.

                        22.04.1998   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        15.06.1999   Inschrijving doorgehaald.

                        Opgeslagen bij eigenaar.

 

                   PH-UNX           Cameron UNOX-110                                                           4323

                        5582            (PH-NOX)

                        16.06.1998   DORAMCO BV, Amersfoort.

                        Eigenaar      Van den Bergh Nederland BV, Rotterdam.

                        25.04.2005   Dutch Ballooning BV, Amersfoort.

                        Eigenaar      Unilever Bestfoods Nederland BV, Rotterdam.

                        16.06.2009   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        07.09.2010   Inschrijving doorgehaald.

                        In december 2008 overgedragen aan Old Balloon Collectors Benelux.

 

                   (PH-UPC)         Cameron heteluchtballon                                                     =

                        24.02.2000   Gereserveerd door Cameron Balloon Promotions BV/M. Jurg, Hengelo.

                        10.09.2009   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

 

                   (PH-UPS)         Type onbekend                                                                    =

                        08.07.1998   Gereserveerd door Tulip Air BV, Rotterdam.

                        23.02.2000   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

  

                   (PH-UPS)          Type onbekend                                                                    =

                        06.06.2013   Gereserveerd door Zweigle.

  

                   PH-URI             Piper PA-31 Navajo C                                                        31-8012029

                        3006            N3552V

                        09.04.1980   Netherlands European Air Services BV, Rotterdam.

                        16.05.1980   Furigas BV, Assen.

                        Eigenaar      Algemene Lease Maatschappij BV, Amsterdam.

                        01.07.1981   Furigas BV, Assen.

                        01.07.1981   Inschrijving doorgehaald.

                        3384            N1002W, PH-URI

                        10.12.1984   Holland Aero Leasing BV, Rotterdam.

                        18.02.1985   Inschrijving doorgehaald.

                                           OY-BYJ, LN-NAB

 

                   PH-URK           Piper PA-31 Navajo                                                           31-478

                        4859            N8504G, N686DC, N904AR, N6562L

                        31.03.1994   Business Express BV, Urk.

                        01.09.2011   Inschrijving doorgehaald

                                           Naar Zweden

 

                   PH-URS           Czech Aircraft Works SportCruiser                                          08SC121

                        7259

                        10.06.2008   J. Verroen, Hilversum.

                        Eigenaar      U.  Heim, Winkel-Rüti(HB).

                        09.02.2010   J. Verroen, Doorn.

                        Eigenaar      U.  Heim, Winkel-Rüti(HB).
 
                   PH-URZ            Van's RV-3                                                                         11193
                       8056             N900BH
                       07.03.2013   H. Leuters, Münster(D).
 

                   (PH-US*)          Type onbekend                                                                    blok

                        16.10.1987   Gereserveerd voor KN Singles and Twins Aviation Consultants BV, Sassenheim.

                        00.01.1992   Werden de resterende kenmerken weer vrijgegeven.

 

                   PH-USA           Cessna 172P Skyhawk II                                                    17274718

                        3762            N53297

                        25.03.1988   KN Singles and Twins Aviation Consultants BV, Sassenheim.

                        08.06.1988   Koedijk Beheer BV, Amsterdam.

                        14.07.1994   Luchtvaartbedrijf De Kempen BV, Budel.

                        25.10.2002   J.G.J. Philipsen, Helenaveen.

 

                   (PH-USB)         Cessna 150M                                                                      15079342

                                           N714QC

                        00.00.1988   Gereserveerd door KN Singles and Twins Aviation Consultants BV, Sassenheim.

                                           PH-TXD

 

                   PH-USB           Cessna 172SSkyhawk SP                                                  172S10720

                        7266            N62446

                        23.06.2008   Unisign BV, Panningen.

                        12.01.2012   B.M.A. van Ruth, Panningen.

                        11.07.2012   Inschrijving doorgehaald.

                                           D-EFSV

 

                   PH-USC           Cessna 172N Skyhawk                                                       17273517

                        3852            N4970G

                        10.11.1988   KN Singles and Twins Aviation Consultants BV, Sassenheim.

                        15.06.1989   W.J. van Doesburg, Wormer.

                        19.12.1994   Aero-Club Maritime, Den Helder.

                        25.09.2012   Janez let d.o.o., Ljubliana(S5).

                        30.11.2012   Inschrijving doorgehaald.

                                           S5-DII, SE-MIL

 

                   PH-USG           Cameron N-145                                                                  10003

                        6010

                        30.07.2001   Air One Ballooning BV, Amersfoort

                        Eigenaar      United Services Group NV, Almere.

                        20.02.2003   Future Fun Ballooning BV, Sinderen.

                        Eigenaar      United Services Group NV, Almere.

                        10.07.2012   Fun Ballooning BV, Varsseveld.

                        Eigenaar      USG People NV, Almere.

 

                   PH-USH           HOAC DV 20 Katana                                                           20024

                        4807

                        22.12.1993   Wings over Holland BV, Lelystad.

                        Eigenaar      Holding Wings Lelystad BV, Lelystad.

                        01.12.2006   ZME VoF, Utrecht.

                        Op de aanvraag voor het Bewijs van Inschrijving was OE-CPU als voorgaand kenmerk vermeld.

 

                   PH-USI             HOAC DV 20 Katana                                                          20072

                        4934

                        29.09.1994   Holding Wings Lelystad BV, Lelystad.

                        29.12.2010   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                                           Lag in mei 2013 uiteengenomen opgeslagen bij Wings over Holland te Lelystad.

                        01.10.2013   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-USJ            HOAC DV 20 Katana                                                          20139

                        5101

                        05.10.1995   Wings over Europe BV, Lelystad.

                        Eigenaar      MKG Leasing GmbH, Florsheim(D).

 

                   (PH-USK) t/m (PH-USM) Type onbekend                                                      blok

                        08.06.1994   Samen met PH-USI gereserveerd door Wings over Holland BV, Lelystad.

                        00.05.1998   Reservering door RLD ongedaan gemaakt.

                        07.02.2001   Opnieuw gereserveerd door Wings over Holland BV, Lelystad.

 

                   PH-USK           Diamond DA 40 Star                                                          40.057

                        6146

                        31.10.2001   Wings over Holland BV, Lelystad.

                        Eigenaar      Wad Air BV, Formerum, Terschelling.

                        01.08.2011   J.C.J. van Erp, Heijen.

                        26.11.2012   Inschrijving doorgehaald.

                                           D-EZRP

 

                   PH-USL            Diamond DA 40 Star                                                         40.078

                        6231

                        27.05.2002   Wings over Holland BV, Lelystad.

                        16.04.2008   J. Valk Beheer BV, Wervershoof.

 

                   (PH-USM)         Diamond DA 42 Twin Star                                                 =

                        07.02.2001   Gereserveerd door Wings over Holland BV, Lelystad.

                        07.02.2005   Reservering door IVW ongedaan gemaakt.

 

                   PH-USN           Van's RV.10                                                                        40786

                        7979

                        07.09.2012   B.M.A. van Ruth, Panningen.

 

                   PH-UTL            Fokker F27 Mark 0604                                                        20321

                        5113

                        27.10.1995   Fokker Aircraft BV, Amsterdam.

                        10.04.1996   Fokker Aircraft BV, Amsterdam.

                        Eigenaar      Koninklijke Luchtmacht, Den Haag.

                        28.04.1997   Inschrijving doorgehaald.

                                           U-01

 

                   PH-UTN            Fokker F27 Mark 0604                                                        20324

                        5157

                        17.01.1996   Fokker Aircraft BV, Amsterdam.

                        10.04.1996   Fokker Aircraft BV, Amsterdam.

                        Eigenaar      Koninklijke Luchtmacht, Den Haag.

                        28.04.1997   Inschrijving doorgehaald.

                                           U-02, AE565

 

                   (PH-UTO)         Heteluchtballon                                                                    =

                        26.06.1986   Gereserveerd door A.P.H. Kurvers, Amsterdam.

                        27.11.1989   Reservering vervallen.

 

                   PH-UTP            Fokker F27 Mark 0604                                                        20327

                        5213

                        23.04.1996   Fokker Aircraft BV, Amsterdam.

                        28.04.1997   Inschrijving doorgehaald.

                                           U-03

 

                   PH-UTR            Fokker F27 Mark 0604                                                        20329