Over Bewijzen van Inschrijving                                Terug

 


         Vanaf begin 2014 werden door ILT de privacy-regels dermate streng toegepast dat het vastleggen van de registergeschiedenis feitelijk                        onmogelijk werd gemaakt. Ik heb toen dan ook moeten besluiten mijn aktiviteiten op dat terrein te beëindigen.
         Dus onderstaand bestand bestrijkt de periode 1.10.1949 - 1.4.2014.

         Elders op deze site, in "Toelichting op de registers" wordt uitgebreid ingegaan op allerlei zaken die bijdragen aan een juist begrip
         van de hieronder gepresenteerde informatie.

De Nederlandse Luchtvaartuig Registers (N.L.R.) werden in het pré-automatiserings- 

tijdperk in boekvorm bijgehouden. Hierbij werden de paginanummers ook gebruikt als nummer 

van het Bewijs van Inschrijving (BvI). 

Ook toen was het natuurlijk noodzakelijk dat er een reservekopie werd bijgehouden als 

'back-up' in het geval van calamiteiten.

Deze gang van zaken is eigenlijk niet veranderd, nog steeds worden de mutaties in het N.L.R. behalve in het automatiseringssysteem TYCODAS ook nog in de boeken bijgehouden! Een reserve-register in boekvorm bestaat echter niet meer. 

Althans, het bestaat nog wel (in mijn archief!) maar het wordt niet meer als zodanig gebruikt.

Feitelijk is dan ook de presentatie van het register op deze site niet correct!

Het zou eigenlijk in BvI-volgorde moeten maar dat is natuurlijk zeer onpractisch en dan zou er bij raadpleging steeds de vertaalslag BvI-nummer naar Kenmerk gemaakt moeten worden.

 

Aangezien de beheerder van het N.L.R. over een goed ontwikkeld historisch besef 

beschikt (beschikte! zie de pagina "Beleid"), wordt het boekregister momenteel nog steeds bijgehouden. 

Maar dat gaat veranderen!

Als de BvI-nummers t/m 7700 zijn uitgereikt, wordt er niet meer met een nieuw boek begonnen maar wordt het N.L.R. alleen nog in het automatiseringssysteem TYCODAS bijgehouden en bewerkt.

Een logische ontwikkeling die al lang verwacht kon worden natuurlijk!

Het einde van een tijdperk, óók voor mij. 

Meer dan dertig jaar was deze rij boeken voor mij "het register". Wel staat er nu in mijn archief een rij van meer dan 40 registerboeken, na de overgang op 'digitaal' waren

de fysieke back-up boeken overbodig en werden mij aangeboden. Ik beschik hierdoor dus

over de eerste 4200 BvI's.

En zoals ik elders op deze site heb uitgelegd, is e.e.a. met ingang van 1.5.2014 totaal veranderd.

Zie hiervoor de uitgebreide motivering op de pagina "Beleid".

 

Hieronder het allerlaatste "Boek-BvI"   

   

  En dan natuurlijk gevolgd door het eerste uit

  het nieuwe, losbladige systeem. Nummer 7701 dus


  

Een andere mogelijk gevolg van deze systeemwijziging is de BvI-nummering van de MLA's.

Er zijn nu eigenlijk geen argumenten meer om die op een afwijkende manier te nummeren

en ik verwacht dan ook dat dit op termijn ook gelijkgetrokken zal worden.

Bovenstaande schreef ik in april 2011 en werd bewaarheid met de inschrijving van PH-8M4 met BvI-nummer 7773 

i.p.v. het volgende nummer in de 21***-reeks op 14.9.2011!

 

En ook hier dan maar de bijbehorende illustraties. Het laatste BvI met nummer 21050 in 

de 'oude' reeks met daarnaast de volgende die dus eigenlijk 21051 zou moeten zijn... 

Het is m'n bedoeling op de hieronder liggende pagina's een overzicht te geven van de 

uitgereikte BvI-nummers.

Deze overzichten zijn oorspronkelijk (in 2007) samengesteld door m'n vriend 

Coen ("Flash") van den Heuvel, die de registerbestanden gedownload heeft en ze na 

enig listig programmeerwerk machinaal heeft gefabriceerd. Bedankt!

 

N.B. In het N.L.R. op deze site schenk ik geen aandacht aan het BvL en het al dan niet geldig zijn en/of

verlengingen ervan. Behalve het BvI worden er meerdere documenten uitgereikt (BvL, Geluid, Radiostation,

Teboekstelling, etc.) waar ik niet of nauwelijks aandacht aan besteed aangezien ze in het algemeen niets 

te maken hebben met de geschiedenis van het vliegtuig.

Alleen wanneer de situatie rond het BvL aanleiding is tot een mutatie wordt het BvL ter sprake gebracht.

Zo is bijvoorbeeld "BvL langer dan een jaar verlopen" nogal eens de reden voor "Inschrijving doorgehaald". 

En natuurlijk de reden voor enig onderzoek van mijn kant naar de oorzaak van dat verlopen.

Hierop heb ik één uitzondering gemaakt!

Om het register van de Exportkenmerken te kunnen samenstellen heb ik de administratie van de Bewijzen van

Luchtwaardigheid voor Export wèl vastgelegd en deze administratie (1970-1997) heb ik volledigheidshalve op

de pagina van de Exportkenmerken erbij gezet.

(Grappig detail, die administratie heb ik vastgelegd in de tijd dat diverse 'deskundigen' beweerden dat

hij niet bestond!)

  

Eerste register

13 september 1920 - 28 februari 1929

          BvI 1 t/m BvI 117

   

Afbeeldingen van alle BvI's zijn bereikbaar via het EERSTE REGISTER!

Tweede register

28 februari 1929 - 1 oktober 1949

          BvI 1 t/m BvI 708

..

 

Hulpluchtvaartregister Londen

7 januari 1944 - 4 februari 1946

BvI L 1 t/m BvI L 3


Derde register                             

         1 oktober 1949 - 1.5.2014

          BvI 1 t/m  8267                      

MLA's en Paragliders, deze worden weliswaar ook opgenomen in het Derde Register maar met geheel andere inschrijvingsnummers.

Hierboven kunt u zien dat deze aparte nummering m.i.v. 15.9.2011 niet meer wordt voortgezet.

T/m 2010                       

          BvI 20001 t/m 21050