FABRIEKS-TESTKENMERKEN                                                            Terug naar

                                                                                                                                                                                      INDEX


                   Vanaf begin 2014 werden door ILT de privacy-regels dermate streng toegepast dat het vastleggen van de registergeschiedenis

feitelijk onmogelijk werd gemaakt. Ik heb toen dan ook moeten besluiten mijn aktiviteiten op dat terrein te beëindigen.

Dus onderstaande bestand bestrijkt de periode t/m 1.4.2014.

                   Elders op deze site, in "Toelichting op de registers" wordt uitgebreid ingegaan op allerlei zaken die bijdragen aan een juist begrip
                   van de hieronder gepresenteerde informatie.

              -

Elders in deze bestanden zijn al enige malen verschillende soorten testkenmerken

ter sprake gekomen. 

In andere hoofdstukken zijn de Handels- en Eportkenmerken behandeld. 

Immers, beide kunnen als een soort testkenmerk beschouwd worden.

En in het Tweede Register bleek kenmerk PH-AKF door Fokker als zodanig gebruikt 

te worden, en voor de ferry naar Rusland werden de DC-2's en DC-3's van F-kenmerken 

voorzien.

Oók in het Tweede Register, komen er tussen de voorafgaande en volgende kenmerken 

nogal eens X-, Y- en Z-kenmerken voor.

Die werden destijds door de verschillende vliegtuigfabrikanten als -niet officieel 

in het N.L.R. opgenomen- registratie bij de proefvluchten gebruikt.

Zoals uit de tabellen hieronder blijkt, was aan Fokker de letter X, en waren aan 

Pander en Koolhoven resp. Y en Z toegekend.

 

Indien een vliegtuig dat in onderstaande tabellen wordt genoemd óók in de 'gewone' 

registers is opgenomen wordt er hier slechts naar verwezen. 

Er wordt dus alleen méér informatie gegeven indien het vliegtuig verder niet in de 

andere bestanden genoemd wordt.

 

F-kenmerken Tweede Register

                   F-2    De door Fokker aan Mongolian Transport Co. verkochte DC-3's werden alle, 

               voorzien van het kenmerk F-2, na ontscheping en assemblage te Cherbourg direct 

               naar de Sovjet Unie geferried.

               Het betrof de c/n's: 1974, 1987, 1988, 2031-2033 en 2042-2047.

        F-6    Bij een latere serie door Fokker aan dezelfde klant verkochte toestellen werd 

               dezelfde procedure gevolg, nu echter met kenmerk F-6.

               Het betrof de c/n's: 2112-2117.

 

H-kenmerk Tweede Register

In 1931 bouwde Aviolanda zes Curtiss P.6 Hawk toestellen voor de LA-KNIL.

Het eerste exemplaar (de latere C-315) werd in augustus ingevlogen met de 

testregistratie H 1 door Lt. C. Terluin.

 

X-kenmerken Tweede Register

                   X-1    Fokker C.X            c/n 5418      Zie PH-ALX

        X-1    Fokker F.VIIb-3m      c/n 5249      Naar Japan

        X-2    Fokker G.1            c/n 5419      Volgens onbevestigde berichten naar LVA met kenmerk 366

        X-2    Fokker G.1            c/n 5557      Naar LVA met kenmerk 341

        X-2    Fokker G.1            c/n 5558      Exportbestemming Estland

        X-2    Fokker G.1            c/n 5559      Naar LVA met kenmerk 342

        X-2    Fokker G.1            c/n 5560      Naar LVA met kenmerk 343

        X-2    Fokker F.VIIb-3m      c/n 5250      Naar Japan

        X-3    Fokker S.IX           c/n 5479      Prototype, later pseudo-militair kenmerk 996

        X-4    Fokker D.XXIII        c/n 5614      Later pseudo-militair kenmerk 998

        X-4    Fokker F.VIIb-3m      c/n 5235      Naar Japan

 

Y-kenmerken Tweede Register

Y-1     Pander EG            c/n 45        Naar Nederlands-Indië als PK-SAJ

Y-200   De Schelde S.20      c/n 56        Zie PH-ATY

 

                   NB. De letter Y was in feite dus meer gekoppeld aan de constructeur Th. Slot (die later bij De Schelde ging werken) dan aan de fabriek.

 

Z-kenmerken Tweede Register

Z 1     Koolhoven F.K.45     c/n 4501      Zie PH-AIF

Z 1     Koolhoven F.K.46     c/n 4601      Zie PH-ATF

Z 1     Koolhoven F.K.46     c/n 4602      Zie PH-NLS

Z 1     Koolhoven F.K.51     c/n 5101      Zie PH-AJV

Z 1     Koolhoven F.K.52     c/n 5201      Zie PH-AMZ

Z 2     Koolhoven F.K.44     c/n 4402      Zie PH-AJM

 

                   Testkenmerken Derde Register  (toen werden uitsluitend de X-kenmerken gebruikt)

                   

                   X-1  t/m   X-17

Op 20 juli 1949 vroeg Fokker middels aanvraag M2-376 de BvL's aan voor een batch van 

zeventien Harvards die van de Canadese luchtmacht afkomstig waren.

In de luchtvaartpers werd destijds gesproken over een serie van 17 voor de export bestemde 

exemplaren die door Aviolanda werden gereviseerd.

In weer een ander archief werden tekeningen aangetroffen t.b.v. Israëlische Harvards zodat 

deze 17 vrijwel zeker voor Israël bestemd waren. 

Inmiddels heeft Jan Willem de Wijn een foto opgespoord van een Harvard met kenmerk X-15.

Vlak daarna werden de voor Israël bestemde Fokker S.11 toestellen ingevlogen met X-kenmerken, 

waarbij begonnen werd met de X-18.

        Kortom, dat deze 17 toestellen naar Israël werden geëxporteerd staat inmiddels wel vast.

Helaas hebben we geen nadere informatie over de identiteit van de individuele toestellen.

Bekend is:

 

                   14-67   FE333               42-530

 

Identiteit 14-652 (FE918, 42-12405) wordt ook als identiteit opgegeven voor de Fv16052 

van de Zweedse luchtmacht.

Inmiddels is door de Air Historical Branch van de Israëlische luchtmacht bevestigd 

dat 14-563 de X-16 is geweest.

Later, in 1949 werden nog eens 9 Harvards aan Israël geleverd. 

Daarvan heb ik de documentatie wél teruggevonden.

Nogmaals een beroep in uw archieven te zoeken naar gegevens over dit onderwerp.

Deze AHB had namelijk slechts de volgende gegevens over de Israëlische Harvards:

 

- c/n 88-9604 werd eind 1949 naar Fokker getransporteerd wegens schade,

- c/n 27124 had Fokker-connecties,

- X-16 was de 14-563

- X-60 en X-62 werden door Fokker in januari 1949 afgeleverd.

 

Dit was alles wat ze wisten, en ze vroegen dus om meer gegevens uit Nederland.(1)

Aantoonbaar onjuist is de aflevering van X-60 en X-62 in 1949!

Uit de afleverdocumentatie van Aviolanda blijkt dat X-60 overgedragen werd 

op 6.8.1952 en X-62 omstreeks dezelfde tijd.

 

Op de pagina's 'Zwitserse Harvards" en "Israëlische Harvards" in "Nederlandse 

luchtvaartgeschiedenis" behandel ik uitgebreid alles wat mij bekend is over 

deze toestellen.

   

NB. Trouwens, informatie over de door Aviolanda geleverde Harvards moet sowieso met de nodige argwaan worden bekeken.

De afleveringsdocumentatie van de Zwitserse Harvards heb ik teruggevonden en die verschilt in de meeste gevallen van de 

daarover in de hobbypers gepubliceerde informatie!

Ter illustratie van deze bewering heb ik op 16.2.2021 in de sectie Nederlandse Luchtvaarthistorie een tabel met de 

door mij in de Aviolanda-administratie gevonden nummers van deze toestellen geplaatst!

En nadat ik commentaren kreeg van lezers met 'alternatieve feiten' heb ik daar ook de mij bekende informatie over de Isreëlische 

leveranties toegevoegd. 

Ook nu weer: gráág commentaar! Maar ook nu weer: uit originele eerstehands bronnen, dus niet "die en die" schrijft dit!

  

X-18  t/m   X-57

Opmerkelijk is ook dat de AHB in een opsomming van ons reeds bekende gegevens over 

de S.11 het vermoeden bevestigde dat de 40 toestellen in Israël vlogen met de kenmerken 

3101 t/m 3141 en dat c/n 6236 vroeger X-37/PH-NEZ was geweest.

 

Op 2 mei 1950 vroeg Fokker middels aanvraag M2-384 BvL's aan voor 40 S.11.1 toestellen die 

bestemd waren voor Israël en in 1951 werd aan alle voor Israël bestemde S.11 vliegtuigen 

een X-kenmerk toegekend.

 

           X-18    Fokker S.11         c/n 6217       Zie (PH-NED)

           X-19    Fokker S.11         c/n 6218       Zie (PH-NEE)

           X-20    Fokker S.11         c/n 6219       Zie (PH-NEF)

           X-21    Fokker S.11         c/n 6220       Zie (PH-NEG)

           X-22    Fokker S.11         c/n 6221       Zie (PH-NEH)

           X-23    Fokker S.11         c/n 6222       Zie (PH-NEI)

           X-24    Fokker S.11         c/n 6223       Zie (PH-NEK)

           X-25    Fokker S.11         c/n 6224       Zie (PH-NEM)

           X-26    Fokker S.11         c/n 6225       Zie (PH-NEN)

           X-27    Fokker S.11         c/n 6226       Zie (PH-NEO)

           X-28    Fokker S.11         c/n 6227       Zie (PH-NEP)

           X-29    Fokker S.11         c/n 6228       Zie (PH-NER)

           X-30    Fokker S.11         c/n 6229       Zie (PH-NES)

           X-31    Fokker S.11         c/n 6230       Zie (PH-NET)

           X-32    Fokker S.11         c/n 6231       Zie (PH-NEU)

           X-33    Fokker S.11         c/n 6232       Zie (PH-NEV)

           X-34    Fokker S.11         c/n 6233       Zie (PH-NEW)

           X-35    Fokker S.11         c/n 6234       Zie (PH-NEX)

           X-36    Fokker S.11         c/n 6235       Zie (PH-NEY)

           X-37    Fokker S.11         c/n 6236       Zie (PH-NEZ)

           X-38    Fokker S.11         c/n 6237       Zie (PH-NFA)

           X-39    Fokker S.11         c/n 6238       Zie (PH-NFB)

           X-40    Fokker S.11         c/n 6239       Zie (PH-NFC)

           X-41    Fokker S.11         c/n 6240       Zie (PH-NFD)

           X-42    Fokker S.11         c/n 6241       Zie (PH-NFE)

           X-43    Fokker S.11         c/n 6242       Zie (PH-NFF)

           (X-44)  Fokker S.11         c/n 6243       Zie (PH-NFG)

           X-44    Fokker S.11         c/n 6260       Naar Israël

           (X-45)  Fokker S.11         c/n 6244       Zie (PH-NFH)

           X-45    Fokker S.11         c/n 6261       Naar Israël

           (X-46)  Fokker S.11         c/n 6245       Zie (PH-NFI)

           X-46    Fokker S.11         c/n 6262       Naar Israël

           (X-47)  Fokker S.11         c/n 6246       Zie (PH-NFK)

           X-47    Fokker S.11         c/n 6263       Naar Israël

           X-48    Fokker S.11         c/n 6247       Zie (PH-NFL)

           X-49    Fokker S.11         c/n 6248       Zie (PH-NFM)

           X-50    Fokker S.11         c/n 6249       Zie (PH-NFN)

           X-51    Fokker S.11         c/n 6250       Zie (PH-NFO)

           X-52    Fokker S.11         c/n 6251       Zie (PH-NFP)

           X-53    Fokker S.11         c/n 6252       Zie (PH-NFR)

           X-54    Fokker S.11         c/n 6253       Zie (PH-NFS)

           X-55    Fokker S.11         c/n 6254       Zie (PH-NFT)

           X-56    Fokker S.11         c/n 6255       Zie (PH-NFU)

           X-57    Fokker S.11         c/n 6256       Zie (PH-NFV)

 

        X-58 t/m X-65

Dan volgt in de periode 1952/1953 nog de aflevering door Aviolanda van deze 8 Harvards 

aan Alsam Ltd. te Israël.

Helaas, in de door mij teruggevonden afleveringsdocumenten staan de serienummers van zo'n 

beetje alle belangrijke componenten van deze toestellen maar bij allemaal is bij "Former Reg.No." 

ingevuld "Unknown"!

         

Op de pagina's 'Zwitserse Harvards" en "Israëlische Harvards" in "Nederlandse 

luchtvaartgeschiedenis" behandel ik uitgebreid alles wat mij bekend is over 

deze toestellen.

 

                   X-2

Feitelijk is het onderstaande geheel buiten de orde van deze pagina. De X-2 die hier bedoeld

wordt is de C-47 met het 'gewone' X-2 kenmerk van onze luchtmacht. Maar met deze X-2 ('s) is

wél wat bijzonders aan de hand en daarom wordt (worden) hij (ze) hier even genoemd. 

De LSK sloot met KLM een overeenkomst voor de huur van een C-47. In het contract was opgenomen 

dat het toestel als X-2 voor de LSK zou vliegen maar dat de KLM zich het recht voorbehield om

zelf te bepalen welk toestel het beschikbaar zou stellen. En zo kwam het dat PH-TBV, de PH-TBX

en de ex-Belgische Luchtmacht K-5 (43-16413) als X-2 zijn ingezet. 

Niets 'test' dus, maar wél opmerkelijk!

Een en ander is door Coen van den Heuvel op basis van archiefonderzoek vastgesteld.

Trouwens, in dit verband (en evenmin 'test') moet ook even genoemd worden dat PH-TCK en

PH-TAY allebei als X-1 in gebruik bij LSK zijn geweest.

   

KG-101 t/m KG-450

De door Fokker voor de Nederlandse en Duitse luchtmachten gebouwde Starfighters werden 

ingevlogen terwijl ze voorzien waren van -feitelijke Duitse- KG-xxx kenmerken.

De KLu toestellen werden na de testvluchten en voor de afleveringsvlucht voorzien van 

de KLu-serial (D-8xxx). Gedurende de operationele levensduur veranderde die niet meer.

Vanaf een bepaald moment werden de KG-serials niet meer op de voor de KLu bestemde toestellen 

aangebracht. Tot en met de KG-235 is het zeker dat het serial aangebracht is geweest, daarna 

ontbreekt hierover precieze informatie.

De Luftwaffe kende na aflevering na een variërende periode, andere (én veranderende!) serials toe. 

Dat voert mij te ver en valt buiten het kader van deze pagina's. Ik beperk me tot "Luftwaffe".

 

     Onderstaande lijst is geheel gebaseerd op de door Coen van den Heuvel samengestelde FLASH-uitgave "Vliegtuig- en registratieoverzicht 1945 - 2005".

KG-101      8001  Luftwaffe
KG-102      8002  Luftwaffe
KG-103      8003  Luftwaffe
KG-104      8004  Luftwaffe
KG-105      8005  Luftwaffe
KG-106      8006  Luftwaffe
KG-107      8007  Luftwaffe
KG-108      8008  Luftwaffe
KG-109      8009  Luftwaffe
KG-110      8010  Luftwaffe
KG-111      8011  Luftwaffe
KG-112      8012  Luftwaffe
KG-113      8013  D-8013
KG-114      8014  Luftwaffe
KG-115      8015  Luftwaffe
KG-116      8016  Luftwaffe
KG-117      8017  Luftwaffe
KG-118      8018  Luftwaffe
KG-119      8019  Luftwaffe
KG-120      8020  Luftwaffe
KG-121      8021  Luftwaffe
KG-122      8022  D-8022
KG-123      8023  Luftwaffe
KG-124      8024  Luftwaffe
KG-125      8025  Luftwaffe
KG-126      8026  Luftwaffe
KG-127      8027  Luftwaffe
KG-128      8028  Luftwaffe
KG-129      8029  Luftwaffe
KG-130      8030  Luftwaffe
KG-131      8031  Luftwaffe
KG-132      8032  Luftwaffe
KG-133      8033  Luftwaffe
KG-134      8034  Luftwaffe
KG-135      8035  Luftwaffe
KG-136      8036  Luftwaffe
KG-137      8037  Luftwaffe
KG-138      8038  Luftwaffe
KG-139      8039  Luftwaffe
KG-140      8040  Luftwaffe
KG-141      8041  Luftwaffe
KG-142      8042  Luftwaffe
KG-143      8043  Luftwaffe
KG-144      8044  Luftwaffe
KG-145      8045  D-8045
KG-146      8046  Luftwaffe
KG-147      8047  D-8047
KG-148      8048  D-8048
KG-149      8049  D-8049
KG-150      8050  D-8050
KG-151      8051  D-8051
KG-152      8052  D-8052
KG-153      8053  D-8053
KG-154      8054  Luftwaffe
KG-155      8055  Luftwaffe
KG-156      8056  Luftwaffe
KG-157      8057  D-8057
KG-158      8058  D-8058
KG-159      8059  D-8059
KG-160      8060  D-8060
KG-161      8061  D-8061
KG-162      8062  D-8062
KG-163      8063  D-8063
KG-164      8064  Luftwaffe
KG-165      8065  D-8065
KG-166      8066  D-8066
KG-167      8067  Luftwaffe
KG-168      8068  Luftwaffe
KG-169      8069  Luftwaffe
KG-170      8070  Luftwaffe
KG-171      8071  Luftwaffe
KG-172      8072  Luftwaffe
KG-173      8073  Luftwaffe
KG-174      8074  Luftwaffe
KG-175      8075  Luftwaffe
KG-176      8076  Luftwaffe
KG-177      8077  Luftwaffe
KG-178      8078  Luftwaffe
KG-179      8079  Luftwaffe
KG-180      8080  Luftwaffe
KG-181      8081  Luftwaffe
KG-182      8082  D-8082
KG-183      8083  D-8083
KG-184      8084  D-8084
KG-185      8085  Luftwaffe
KG-186      8086  Luftwaffe
KG-187      8087  Luftwaffe
KG-188      8088  Luftwaffe
KG-189      8089  D-8089
KG-190      8090  D-8090
KG-191      8091  D-8091
KG-192      8092  Luftwaffe
KG-193      8093  D-8093
KG-194      8094  Luftwaffe
KG-195      8095  Luftwaffe
KG-196      8096  Luftwaffe
KG-197      8097  Luftwaffe
KG-198      8098  D-8098
KG-199      8099  D-8099
KG-200      8100  Luftwaffe
KG-201      8101  D-8101
KG-202      8102  Luftwaffe
KG-203      8103  D-8103
KG-204      8104  D-8104
KG-205      8105  D-8105
KG-206      8106  Luftwaffe
KG-207      8107  D-8107
KG-208      8108  Luftwaffe
KG-209      8109  D-8109
KG-210      8110  D-8110
KG-211      8111  Luftwaffe
KG-212      8112  D-8112
KG-213      8113  Luftwaffe
KG-214      8114  D-8114
KG-215      8115  D-8115
KG-216      8116  Luftwaffe
KG-217      8117  D-8117
KG-218      8118  Luftwaffe
KG-219      8119  D-8119
KG-220      8120  D-8120
KG-221      8121  D-8121
KG-222      8122  Luftwaffe
KG-223      8123  D-8123
KG-224      8124  Luftwaffe
KG-225      8125  D-8125
KG-226      8126  Luftwaffe
KG-227      8127  D-8127
KG-228      8128  Luftwaffe
KG-229      8129  D-8129
KG-230      8130  Luftwaffe
KG-231      8131  D-8131
KG-232      8132  Luftwaffe
KG-233      8133  D-8133
KG-234      8134  Luftwaffe
KG-235      8135  D-8135
KG-236      8136  Luftwaffe
KG-237      8137  Luftwaffe
KG-238      8138  D-8138
KG-239      8139  Luftwaffe
KG-240      8140  Luftwaffe
KG-241      8141  D-8141
KG-242      8142  Luftwaffe
KG-243      8143  D-8143
KG-244      8144  Luftwaffe
KG-245      8145  D-8145
KG-246      8146  Luftwaffe
KG-247      8147  D-8147
KG-248      8148  Luftwaffe
KG-249      8149  Luftwaffe
KG-250      8150  Luftwaffe
KG-251      8151  Luftwaffe
KG-252      8152  Luftwaffe
KG-253      8153  Luftwaffe
KG-254      8154  Luftwaffe
KG-255      8155  Luftwaffe
KG-256      8156  Luftwaffe
KG-257      8157  Luftwaffe
KG-258      8158  Luftwaffe
KG-259      8159  Luftwaffe
KG-260      8160  Luftwaffe
KG-261      8161  Luftwaffe
KG-262      8162  Luftwaffe
KG-263      8163  Luftwaffe
KG-264      8164  Luftwaffe
KG-265      8165  Luftwaffe
KG-266      8166  Luftwaffe
KG-267      8167  Luftwaffe
KG-268      8168  Luftwaffe
KG-269      8169  Luftwaffe
KG-270      8170  Luftwaffe
KG-271      8171  Luftwaffe
KG-272      8172  Luftwaffe
KG-273      8173  Luftwaffe
KG-274      8174  Luftwaffe
KG-275      8175  Luftwaffe
KG-276      8176  Luftwaffe
KG-277      8177  Luftwaffe
KG-278      8178  Luftwaffe
KG-279      8179  Luftwaffe
KG-280      8180  Luftwaffe
KG-281      8181  Luftwaffe
KG-282      8182  Luftwaffe
KG-283      8183  Luftwaffe
KG-284      8184  Luftwaffe
KG-285      8185  Luftwaffe
KG-286      8186  Luftwaffe
KG-287      8187  Luftwaffe
KG-288      8188  Luftwaffe
KG-289      8189  Luftwaffe
KG-290      8190  Luftwaffe
KG-291      8191  Luftwaffe
KG-292      8192  Luftwaffe
KG-293      8193  Luftwaffe
KG-294      8194  Luftwaffe
KG-295      8195  Luftwaffe
KG-296      8196  Luftwaffe
KG-297      8197  Luftwaffe
KG-298      8198  Luftwaffe
KG-299      8199  Luftwaffe
KG-300      8200  Luftwaffe
KG-301      8201  Luftwaffe
KG-302      8202  Luftwaffe
KG-303      8203  Luftwaffe
KG-304      8204  Luftwaffe
KG-305      8205  Luftwaffe
KG-306      8206  Luftwaffe
KG-307      8207  Luftwaffe
KG-308      8208  Luftwaffe
KG-309      8209  Luftwaffe
KG-310      8210  Luftwaffe
KG-311      8211  Luftwaffe
KG-312      8212  Luftwaffe
KG-313      8213  Luftwaffe
KG-314      8214  Luftwaffe
KG-315      8215  Luftwaffe
KG-316      8216  Luftwaffe
KG-317      8217  Luftwaffe
KG-318      8218  Luftwaffe
KG-319      8219  Luftwaffe
KG-320      8220  Luftwaffe
KG-321      8221  Luftwaffe
KG-322      8222  Luftwaffe
KG-323      8223  Luftwaffe
KG-324      8224  Luftwaffe
KG-325      8225  Luftwaffe
KG-326      8226  Luftwaffe
KG-327      8227  Luftwaffe
KG-328      8228  Luftwaffe
KG-329      8229  Luftwaffe
KG-330      8230  Luftwaffe
KG-331      8231  Luftwaffe
KG-332      8232  Luftwaffe
KG-333      8233  Luftwaffe
KG-334      8234  Luftwaffe
KG-335      8235  Luftwaffe
KG-336      8236  Luftwaffe
KG-337      8237  Luftwaffe
KG-338      8238  Luftwaffe
KG-339      8239  Luftwaffe
KG-340      8240  Luftwaffe
KG-341      8241  Luftwaffe
KG-342      8242  Luftwaffe
KG-343      8243  D-8243
KG-344      8244  D-8244
KG-345      8245  D-8245
KG-346      8246  Luftwaffe
KG-347      8247  Luftwaffe
KG-348      8248  Luftwaffe
KG-349      8249  Luftwaffe
KG-350      8250  Luftwaffe
KG-351      8251  Luftwaffe
KG-352      8252  Luftwaffe
KG-353      8253  Luftwaffe
KG-354      8254  Luftwaffe
KG-355      8255  Luftwaffe
KG-356      8256  D-8256
KG-357      8257  D-8257
KG-358      8258  D-8258
KG-359      8259  D-8259
KG-360      8260  D-8260
KG-361      8261  Luftwaffe
KG-362      8262  Luftwaffe
KG-363      8263  Luftwaffe
KG-364      8264  Luftwaffe
KG-365      8265  Luftwaffe
KG-366      8266  D-8266
KG-367      8267  D-8267
KG-368      8268  D-8268
KG-369      8269  Luftwaffe
KG-370      8270  Luftwaffe
KG-371      8271  Luftwaffe
KG-372      8272  D-8272
KG-373      8273  D-8273
KG-374      8274  Luftwaffe
KG-375      8275  Luftwaffe
KG-376      8276  Luftwaffe
KG-377      8277  Luftwaffe
KG-378      8278  Luftwaffe
KG-379      8279  D-8279
KG-380      8280  D-8280
KG-381      8281  D-8281
KG-382      8282  D-8282
KG-383      8283  D-8283
KG-384      8284  Luftwaffe
KG-385      8285  Luftwaffe
KG-386      8286  D-8286
KG-387      8287  Luftwaffe
KG-388      8288  D-8288
KG-389      8289  Luftwaffe
KG-390      8290  Luftwaffe
KG-391      8291  Luftwaffe
KG-392      8292  Luftwaffe
KG-393      8293  D-8293
KG-394      8294  D-8294
KG-395      8295  Luftwaffe
KG-396      8296  Luftwaffe
KG-397      8297  D-8297
KG-398      8298  Luftwaffe
KG-399      8299  Luftwaffe
KG-400      8300  D-8300
KG-401      8301  Luftwaffe
KG-402      8302  Luftwaffe
KG-403      8303  Luftwaffe
KG-404      8304  D-8304
KG-405      8305  Luftwaffe
KG-406      8306  Luftwaffe
KG-407      8307  Luftwaffe
KG-408      8308  D-8308
KG-409      8309  Luftwaffe
KG-410      8310  Luftwaffe
KG-411      8311  D-8311
KG-412      8312  D-8312
KG-413      8313  Luftwaffe
KG-414      8314  Luftwaffe
KG-415      8315  Luftwaffe
KG-416      8316  Luftwaffe
KG-417      8317  Luftwaffe
KG-418      8318  D-8318
KG-419      8319  D-8319
KG-420      8320  Luftwaffe
KG-421      8321  Luftwaffe
KG-422      8322  Luftwaffe
KG-423      8323  Luftwaffe
KG-424      8324  D-8324
KG-425      8325  D-8325
KG-426      8326  D-8326
KG-427      8327  Luftwaffe
KG-428      8328  Luftwaffe
KG-429      8329  Luftwaffe
KG-430      8330  Luftwaffe
KG-431      8331  D-8331
KG-432      8332  D-8332
KG-433      8333  Luftwaffe
KG-434      8334  Luftwaffe
KG-435      8335  Luftwaffe
KG-436      8336  D-8336
KG-437      8337  D-8337
KG-438      8338  D-8338
KG-439      8339  Luftwaffe
KG-440      8340  Luftwaffe
KG-441      8341  D-8341
KG-442      8342  D-8342
KG-443      8343  D-8343
KG-444      8344  Luftwaffe
KG-445      8345  Luftwaffe
KG-446      8346  Luftwaffe
KG-447      8347  Luftwaffe
KG-448      8348  Luftwaffe
KG-449      8349  Luftwaffe
KG-450      8350  Luftwaffe