PH-4A1 - PH-4Z9                                                                                                                                       Terug naar

                                                                                                                                                      INDEX Derde Register


Vanaf begin 2014 werden door ILT de privacy-regels dermate streng toegepast dat het vastleggen van de registergeschiedenis

feitelijk onmogelijk werd gemaakt. Ik heb toen dan ook moeten besluiten mijn aktiviteiten op dat terrein te beëindigen.

Dus onderstaand bestand bestrijkt de periode 1.10.1949 - 1.5.2014.

                   Elders op deze site, in "Toelichting op de registers" wordt uitgebreid ingegaan op allerlei zaken die bijdragen aan een juist begrip
                   van de hieronder gepresenteerde informatie.

Op de pagina "Beleid" hebt u kunnen lezen waarom ik per 1.5.2014 mijn activiteiten op het terrein van de Nederlandse

Luchtvaartuig Registers heb beëindigd. Bovendien heb ik daar geschetst wat e.e.a. voor de geschiedschrijving zal betekenen.

Na deze datum heb ik nog even gedacht een gedeelte van mijn activiteit te kunnen voortzetten, met name w.b. de buitenlanders, 

maar eind 2014 heb ik besloten er definitief een punt achter te zetten. Ik heb er zo'n 50 jaar voor 100% aan gewerkt en heel veel 

informatie 'achter de schermen' kunnen achterhalen. Daar is nu dus een eind aan gekomen, de door ILT geboden informatie is

uit historisch oogpunt bezien zeer beperkt en dermate onvolledig dat ik ook niet meer kan zien welke 'achtergrondinformatie'

ontbreekt. En als dat wèl mogelijk zou zijn, dan is nader onderzoek effectief toch onmogelijk gemaakt.

Samen met een paar andere teleurstellende ervaringen leverde deze situatie alleen maar frustratie op.

Natuurlijk zal ik alle correcties en/of aanvullingen op de registers tot 1.5.2014 wèl aanbrengen.


                   PH-4A1            Flylight Doodle Bug II                                                        DB245

                        20806          (PH-9K1)

                        10.10.2006   J.F.J. Gasman, Groningen.

                        06.03.2012   Inschrijving gewijzigd.  "Buiten gebruik gesteld"

   

                   PH-4A2            Flylight Doodle Bug II                                                        DB246

                        20805          (PH-9J9)

                        10.10.2006   De eigenaar heeft mij verzocht zijn naam hier niet te noemen.

                        06.12.2007   Inschrijving doorgehaald. "Toestel buiten gebruik gesteld"

 

                   PH-4A3            Fantasy Air Allegro 2000                                                    01-33

                        20803          OK-GUU 36

                        22.09.2006   R.A.A. Mulder, Drachten.

 

                   (PH-4A4)          Type onbekend                                                                    =

                        00.00.2006   Toegekend aan de heer Woudstra.

 

                   PH-4A5            Aerospool Dynamic WT -9                                                  DY153/2006

                        20819

                        15.02.2007   Devoort BV, Lelystad.

                        22.08.2007   Verandering van houder/eigenaar.

                                           Deze houder/eigenaar heeft mij verzocht zijn naam hier niet te vermelden.

                        11.12.2013   Inschrijving doorgehaald.

                                           Naar Duitsland

                        De hier gebruikte type-aanduiding is die welke op het originele Slowaakse Type-Certificaat V-80/2004 

                        d.d. 25.4.2005 is vermeld.

                        Voor deze type-aanduiding is echter een groot aantal varianten in de diverse landen in omloop! 

                        Onze ILT heeft ervoor gekozen de Tsjechische variant te hanteren: Aerospool Dynamic WT9.

 

                   PH-4A6            Zenith CH 601 XL Zodiac                                                    6-9575

                        20820          Gebouwd door Czech Aircraft Works, Stare Mesto(OK).

                        06.03.2007   J.H. Snuverink, Emmer-Compascuum.

 

                   (PH-4A7)           Type onbekend                                                                     =

                        00.00.2006   Toegekend aan de J. Hulk.

 

                   PH-4A8            Zlin Savage Cruiser                                                            108

                        20818

                        08.02.2007   M.P. Tefsen, Heerhugowaard.

                        Eigenaar      VoF C.A.C. Holland, Ursem.

                        26.01.2012   Constructienummer gewijzigd:                                               104

                        10.07.2012   Inschrijving doorgehaald.

                                           Naar Duitsland

                        NB. Op BvI-aanvraag d.d.  24.1.2007 staat c/n 104. 

                        En bij de doorhaling wordt het als 0104 opgegeven!

                        Op 18.6.2011 werd het Amerikaanse kenmerk N808NR gereserveerd voor de Savage Cruiser met c/n 108.,

                        en de reservering werd nog dezelfde dag ongedaan gemaakt. Niet duidelijk is of dat 'onze' PH-4A8 betrof.

 

                   PH-4A9            Air Création GTE Mild 503 S                                               132

                        20812          OO-C73

                        30.11.2006   A. Buitenhuis, Almere.

                        16.09.2009   A. Buitenhuis, Lelystad.      

                        23.11.2010   A. Buitenhuis, Almere.

                        30.12.2010   P.J.A. van de Griendt, Waalwijk.                                                   

 

                   PH-4B1            Air Création GTE Mild 503 S                                               111

                        20817          OO-C40

                        16.01.2007   A. Buitenhuis, Almere.

                        27.02.2008   R.G.J.M. Lumens, Doetinchem.

                        24.04.2009   S. Dictus, Doetinchem.

 

                   PH-4B2            Zenith CH 601 XL Zodiac                                                     6-9710

                        20814          Gebouwd door Czech Aircraft Works, Stare Mesto(OK).

                        11.01.2007   A.H.G. van den Elsen, Eindhoven.

                        13.04.2009   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen

                        10.06.2010   Inschrijving doorgehaald.

                                           21-AEM

                         Werd eind 2009 al vanaf Budel gevlogen met c/s F-JRHL .

 

                   PH-4B3            Tecnam P 92 Echo Super                                                   854

                        20828

                        13.03.2007   M.C. Saarberg, Leeuwarden.

                        08.12.2009   J.A. Zijlstra, Goutum.

 

                   PH-4B4            Aeropro FOX-912                                                               214.07

                        20821

                        08.03.2007   Adventure Flights BV, Heerhugowaard.

                        15.09.2012   Ongeval Den Helder.

                        05.10.2012   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-4B5            Aero Mosquito A-10                                                            5359

                        20835

                        24.05.2007   E.J. Brans, Middelburg.

                        21.05.2009   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        21.07.2010   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-4B6            Zenith CH 601 XL Zodiac                                                    6-9860

                        20847          Gebouwd door Czech Aircraft Works, Stare Mesto(OK).

                        09.08.2007   Bovos Management BV, Purmerend.

                        14.09.2008   Ongeval Markermeer.

                        30.09.2008   Inschrijving doorgehaald.                                                      

 

                   PH-4B7            Aerospool Dynamic WT9                                                    DY172/2007

                        20837

                        29.05.2007   C. Quist, Loosdrecht.

                        Zie voor uitleg over deze type-aanduiding het commentaar bij PH-4A5.

 

                   PH-4B8            Funk FK 9 Mk.IV Utility                                                       309

                        20854          Gebouwd door B&F Technik Vertriebs GmbH, Duitsland.

                        25.09.2007   C. Kocks, Emmen.

 

                   PH-4B9            Aeriane Sirocco                                                                 07 001

                        20838

                        29.05.2007   Aero Consult BV, Oegstgeest.

                        24.07.2009   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        06.10.2010   Inschrijving doorgehaald.

 

                   PH-4C1            COMCO-IKARUS Fox C 22 B                                               9405-3603

                        20840          D-MOLC

                        30.05.2007   J. van der Beek, Middenmeer.

 

                   PH-4C2            Zenith CH 601 XL Zodiac                                                     6-9711

                        20880          Gebouwd door Czech Aircraft Works, Stare Mesto(OK).

                        21.05.2008   J.L. Oosterhoff, Veendam.

 

                   PH-4C3            Aeropro Eurofox Space 3K                                                 230.07

                        20850

                        14.09.2007   F.J.T. van Benthum, Boxmeer.

 

                   PH-4C4            Pipistrel SI Sinus                                                               277SNL912

                        20920

                        26.02.2009   E.H. Doorten, Elp.

                        26.03.2013   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        15.04.2014   Inschrijving doorgehaald.

                        De BvI-aanvraag vermeldt abusievelijk PH-C4C.

  

                   PH-4C5            Zenith CH 601 XL Zodiac                                                    6-9920

                        20846          Gebouwd door Czech Aircraft Works, Stare Mesto(OK).

                        26.07.2007   A.R. Germain, Tours(F).

                        16.09.2010   Inschrijving doorgehaald. "Al ca. 1 jaar in Frankrijk geregistreerd"

 

                   (PH-4C6)          ATEC 321 Faeta                                                                  =

                        00.00.2007   Toegekend aan Cycloon.

 

                   PH-4C6            Evektor EV-97 Eurostar Model 2000 Version R                    2007-3115

                        20863

                        12.02.2008   Vereniging Grubfox Grubbenvorst.

                    

                   PH-4C7            ATEC Faeta 321                                                                  F371107A

                        20860

                        07.01.2008   E.P. Vullers, Heibloem.

 

                   PH-4C8            Tecnam P 92-S Echo                                                         1101

                        20861

                        18.01.2008   Ultra Light Vliegvereniging "Fryslân", Langezwaag.

                        01.05.2012   Ongeval Drachten.

                        05.06.2012   Inschrijving doorgehaald.

 

                   (PH-4C9)          Swing 582                                                                           =

                        00.01.2008   Toegekend aan Hoogstraten.

 

                   PH-4D1            Aerospool DynamicWT9                                                    DY215/2008

                        20864

                        11.02.2008   C.M. Kokke, Oudehorne.

                        07.09.2009   C.M. Kokke, Opende.

                        16.02.2011   J.P. Binder, Wundschuh(OE).

                        Zie voor uitleg over deze type-aanduiding het commentaar bij PH-4A5.

 

                   PH-4D2            Tecnam P 92-2000RG                                                        2

                        20886           I-6746

                        09.07.2008   Stichting Angel Air, Maassluis.

                        07.02.2013   F.M. Bouwer, Augustinusga.

 

                   PH-4D3            Tecnam P 92 Echo Super                                                  751

                        20891

                        22.07.2008   Stichting SPE, Houten.

 

                   PH-4D4            Zenith CH 601 XL Zodiac                                                    6-7405

                        20937          Gebouwd door Czech Aircraft Works, Stare Mesto(OK).

                        23.06.2009   R.J. van Overbeeke, Vorden; P/G.A. Bomers, Amsterdam; J.T.G.H. Klein Gunnewiek, Groenlo; 

                                           J.E. Meuwszen, Wintersijk.

                        20.08.2010   Inschrijving doorgehaald.

                                           Naar Duitsland

                         NVAV No. 308.

 

                   PH-4D5            Tecnam P 92 Echo                                                             1185

                        20919

                        13.02.2009   Stichting MLA Nederland, Weesp.
                        20.05.2010   Stichting National Tele Service, Wijk bij Duurstede.

   

                   PH-4D6            Aerospool DynamicWT -9                                                   DY274/2008

                        20903

                        24.10.2008   H.R. van Egten, Beilen.

                        06.09.2012   H.R. van Egten, Westerbork.

                        Zie voor uitleg over deze type-aanduiding het commentaar bij PH-4A5.

                        Oorspronkelijk ingeschreven met c/n DY-274/2008, dit werd in 2011 gecorrigeerd in DY274/2008.

   

                   PH-4D7            TL ULTRALIGHT TL 96 STAR                                              00S48/2000

                        21040          OK-FUU 13

                        17.06.2011   H.J. van Hulst, Cuijk.

 

                   PH-4D8            Solar Wings Pegasus                                                         XL-Q-LC/SW-WQ-0117

                        20924          G-MVJO

                        18.03.2009   H.D. van Aalstede, Amsterdam.

 

                   PH-4D9            Air Création GTE Mild 503S                                                126

                        20933

                        10.06.2009   J.I.G. Golsteijn, Echt.

                        03.12.2010   A. Buitenhuis, Almere.

 

                   PH-4E1            ICP MXP-740 V/S Savannah                                               06-98-50-088

                        20921          I-7334

                        06.03.2009   A.L. Roskott, Soest.

                        17.05.2013   Inschrijving doorgehaald.

                                           Naar Frankrijk.

 

                   PH-4E2             Aerospool Dynamic WT9                                                  DY297/2009

                        20925

                        25.03.2009   B.A.A. Fennis, Laren(NH.).

                        Zie voor uitleg over deze type-aanduiding het commentaar bij PH-4A5.

 

                   PH-4E3             COMCO IKARUS C 42 B                                                    0902-7026

                        20926

                        25.03.2009   Vliegclub Westerwolde/ULV, Emmen.

 

                   PH-4E4             P&M Aviation QuikR                                                          8467

                        7824            G-CGGA
                        13.01.2012   Stichting Mat Aeroteam, Breda.
   

                   PH-4E5             P&M Aviation QuikR                                                          8468

                        7825            G-CGGB
                        13.01.2012   Stichting Mat Aeroteam, Breda.

  

                   PH-4E6             P&M Aviation QuikR                                                          8469

                        7813            G-CGGC

                        14.12.2011   Stichting Mat Aeroteam, Breda.

 

                   PH-4E7             Aerospool Dynamic WT9                                                  DY318/2009

                        20957

                        26.10.2009   Ultra Light Vliegvereniging "Fryslân", Langezwaag.

                        17.01.2013   Ultra Light Vliegvereniging "Fryslân", Terwispel.

                        Ingeschreven met c/n DY-318/2009.

                        Zie voor uitleg over deze type-aanduiding het commentaar bij PH-4A5.

 

                   PH-4E8             Aerospool Dynamic WT9                                                   DY328/2009

                        20956

                        06.10.2009   S.K. Hillenga, Oostwold Scheemda.

                        12.05.2011   S.K. Hillenga, Oostwold Oldambt.

                        Oorspronkelijk ingeschreven met c/n DY-328/2009, in 2011 gecorrigeerd als DY328/2009..

                        Zie voor uitleg over deze type-aanduiding het commentaar bij PH-4A5.

 

                   PH-4E9              Pipistrel Taurus                                                                076T503

                         20974

                         06.04.2010   H. van den Brink, Nijkerk(Gld.).

 

                   PH-4F1              Aerospool Dynamic WT9                                                  DY343/2010

                         20975

                         08.04.2010   B. Zweep, Staphorst.

                        Oorspronkelijk ingeschreven met c/n DY-343/2010, in 2011 gecorrigeerd als DY343/2010.

                        Zie voor uitleg over deze type-aanduiding het commentaar bij PH-4A5.

 

                   PH-4F2              Aerospool Dynamic WT9                                                  DY344/2010

                         20970

                         04.03.2010   C.M. Zegwaard, Assen.

                         10.09.2010   G.S. Mulder, Assen.

                        Oorspronkelijk ingeschreven met c/n DY-344, in 2011 gecorrigeerd als DY344/2010.

                         Zie voor uitleg over deze type-aanduiding het commentaar bij PH-4A5.

 

                   PH-4F3              AirLony Skylane                                                               73

                         7839            OK-PUO 73

                         02.02.2012   W.K. Brederode, Huis ter Heide(UT.).

 

                   PH-4F4              AirLony Skylane                                                               74

                         7840            OK-PUO 78

                         02.02.2012   A. Sloothaak, Sint Johannesga.

  

                   PH-4F5              Aveko VL-3B-3 Sprint                                                        69

                         20984          83-AHN

                         31.05.2010   M.O. Schepers, Hengelo(Ov.).

                                            Mede-eigenaar W.K. Brederode, Huis ter Heide, niet op BvI.

 

                   PH-4F6             Tecnam P 92 Echo                                                           1315

                         21002

                         12.07.2010   E.R. Driehuis, Leiden.

                         02.05.2011   I.J.A. Lutgerink, Teuge.

                         18.11.2011   I.J.A. Lutgerink, Stadtlohn(D).

                         17.04.2012   Inschrijving doorgehaald.

                                            Naar Duitsland

                         Op het toestel staat: "Echo Classic De Luxe", een aanduiding die niet in het TC voorkomt en dus 

                         wel een indicatie van het uitrustingsniveau zal zijn.

 

                   PH-4F7             TL ULTRALIGHT TL 96 STAR                                             00S41

                        20981          OK FUU 06

                        18.05.2010   J.M. van der Heijden, Weert.

 

                   PH-4F8             TL ULTRALIGHT TL 3000 SIRIUS                                       10SI15

                        20982

                        26.05.2010   R. de Lange, Kerkenveld.

  

                   PH-4F9             TL ULTRALIGHT TL 3000 SIRIUS                                       10SI16

                        20986
                        01.06.2010   F. Dijkstra, Gees.

  

                   PH-4G1            B&F FK 14B Polaris                                                            014-065
                        20976          OO-F14
                        19.04.2010   T. Hoekstra, Langezwaag.
 
                   PH-4G2            Air Création Tanarg 912ES/IXESS 15                                 T07077
                         20993
                         17.06.2010   S. de Leest, Bladel (later Oostenrijk).
 
                   PH-4G3            Aerospool Dynamic WT9                                                   DY371/2010
                         20988
                         09.06.2010   C. Quist, Loosdrecht.
                         
Ingeschreven met c/n DY-371/2010.
                         Zie voor uitleg over deze type-aanduiding het commentaar bij PH-4A5.
 
                   PH-4G4             Aerospool Dynamic  WT9                                                  DY378/2010
                         20991
                         10.06.2010   J.W.G. van den Broek, Wanroij.
                          Ingeschreven met c/n DY-378/2010.
                          Zie voor uitleg over deze type-aanduiding het commentaar bij PH-4A5.
 
                   PH-4G5            TL ULTRALIGHT TL 96 STAR                                               00S61
                        21008
                        24.09.2010  
Vissers America BV, America.
 
                   PH-4G6            Pipistrel Taurus 503                                                            077 T 503
                        20978
                        27.04.2010   A.E.J. van der Heijden, Nuenen.
 
                   PH-4G7            TL ULTRALIGHT TL 3000 SIRIUS                                        10SI17
                        21001
                        08.07.2010   F. Kruize, Alteveer(GN.).
  

                   (PH-4G8)           Type onbekend                                                                    =
                        00.05.2010   Toegekend aan Zweers.
 
                   PH-4G9            COMCO-IKARUS C 42 B                                                      1007-7113
                        21006
                        04.08.2010   Vliegclub Westerwolde/ULV, Emmen.
 

                   PH-4H1            TL ULTRALIGHT TL 3000 SIRIUS                                        10SI18
                        21000
                        08.07.2010   Vliegclub Westerwolde/ULV, Emmen.
                        15.08.2011   Cycloon Holland, Venlo.
                        Eigenaar      Emenef BV, Venlo.
 
                   PH-4H2            Tecnam P 2002 Sierra                                                        457
                        21010
                        20.10.2010   Notarispraktijk Feikema BV, Castricum.


                   PH-4H3            FlyingMachines FM 250 Vampire                                       F250V27
                        21041
                        23.06.2011   Cycloon Holland, Venlo.
                        Eigenaar      Emenef BV, Venlo.
                        31.07.2014   Inschrijving doorgehaald.
                                           Naar Duitsland
 

                   PH-4H4            Air Création Tanarg 912ES/iXess 13                                  T08050
                        21003          07-MZ
                        14.07.2010   Gebr. Keijzer Exploitatie BV, Eersel.
                        08.06.2012   P.J.M.G. van Schalen, Lierop.

                   PH-4H5            Aveko VL-3A-3 Sprint                                                         77
                        21012
                        26.10.2010   J. van der Beek, Middenmeer.
 
                   PH-4H6            Spacek SD-1 Minisport                                                       15
                        7787            OK-KUI 22
                        04.10.2011   Jabe Kessel BV, Kessel(Lb.).
                        29.08.2014   Inschrijving doorgehaald. "Buiten gebruik gesteld"
 
                   PH-4H7            ATEC Faeta 321                                                                 F490709A
                        21007          D-MKOH
                        18.08.2010   Cycloon Holland, Venlo.
                        Eigenaar      Emenef BV, Venlo.
                        27.06.2012   Inschrijving doorgehaald.
                                           Naar Denemarken
  
                   PH-4H8             Tecnam P 92 Echo Super                                                  962
                        7836
                        30.01.2012   C.A. Gietel
, Utrecht.
 
                   PH-4H9            Murphy Renegade Spirit                                                    338-772
                        21009          SE-XNH
                        11.10.2010   M.G.L. Albers, Oed-Erckenschwick(D).
                        04.10.2013   M.G.L. Albers, Oer-Erkenschwick(D). (correctie)
                         De 772 in het constructienummer is feitelijk het EAA-bouwnummer.
 
                   PH-4J1             B&F FK.9 Mk.IV                                                                  310
                        21039
                        31.05.2011   C. Kocks, Emmen.
 
                   PH-4J2             Pipistrel Taurus 503                                                           039T503
                        21026           EI-ECS
                        01.03.2011    F.J. van Breemen-Schneider, Veenwouden.
 
                   PH-4J3             Flight Design CT Supra Light                                            11-4-2004
                        21043
                        14.07.2011   H. Emmelot, Zwartsluis.
 
                   PH-4J4             B&F FK 9 Mk IV Shortwing                                                301
                        21035          30-RE, OO-F35
                        12.04.2011   A.C. Thomasse, Maarheze.
                        22.02.2012   Inschrijving doorgehaald.
                                           SE-VSZ
 
                    (PH-4J5)          Kolb Mk.III Twinstar                                                           K0021
                                           (PH-BMW), (PH-MAX), OO-C25
                        15.03.2011   Reservering gewijzigd door IVW.
 
                    PH-4J6             FUL GmbH Graffiti MA 30                                                   301
                         21038          D-MJOK
                         25.05.2011   J.O.K. Vroom, Heerenveen.
 
                    PH-4J7             Aerospool Dynamic WT9                                                  DY-417/2011
                        21047
                        18.08.2011   Vliegclub Westerwolde/ULV, Emmen.
                        Zie voor uitleg over deze type-aanduiding het commentaar bij PH-4A5.
 
                   PH-4J8              Zenair CH 601 XL Zodiac                                                  6-9895
                        7797             
Gebouwd door Czech Aircraft Works, Stare Mesto(OK).
                        31.10.2011    E.W. van Noort, Gaanderen; P.A.R. Soons, Gaanderen.              "Christal"
 
                   PH-4J9             Tecnam P 2002 Sierra                                                       484
                        7789
                        11.10.2011   J.B. Christiaanse, Hoorn(N.H.); N.M.S. Schoenmaker, Venhuizen.
 
                   PH-4K1             COMCO-IKARUS C 42 B                                                     1110-7172
                        7783
                        28.09.2011   B. van Klinken, Valthermond.
                        Zie voor uitleg over deze type-aanduiding het commentaar bij PH-4A5.
 
                   PH-4K2            Tecnam P 92 Echo Classic                                                 1409
                        7821
                        03.01.2012   I.J.A. Lutgerink, Stadtlohn(D).
 
                   (PH-4K3)          Type onbekend                                                                    =
                        00.06.2012   Toegekend aan Cycloon Holland..


                   PH-4K4             Aerospool Dynamic WT9                                                   DY-432/2012
                        7877
                        23.03.2012   A.R.J.H. van Essen, Windeweer.

                        Zie voor uitleg over deze type-aanduiding het commentaar bij PH-4A5.

 

                   PH-4K5            AirLony Skylane                                                                002

                        7922

                        21.05.2012   A. Buitenhuis, Almere.

                        31.07.2013   A.C. Roecoert, Alkmaar.

  

                   PH-4K6            Zenair CH 601 XL Zodiac                                                    6-9748

                        8150            PH-BRG

                        06.08.2013   F. van den Berg, Nieuwegein.

  

                   (PH-4K7)           Eurobyl Silent Twin                                                           FLST673627

                        02.04.2013   Toegekend aan  C.M.J. van der Aart, Woensdrecht.

                        00.04.2013   Ingetrokken, toekenning niet correct.

                                           PH-8B6

  

                   PH-4K7            Tecnam P 92 Echo                                                             1409
                        8153
                        07.08.2013   E.R. Driehuis, Leiden.

                        06.02.2014   J. Knies, Terborg.

                        NB. Op het toestel staat "Echo Light".

 

                   PH-4K8             Zlin Aviation Savage Cub                                                 261
                         8155            (PH-MTT)
                         21.08.2013   M.P. Tefsen, Heerhugowaard.

    
                   PH-4K9             Rans S.9S Chaos                                                              1005191

                                            Gebouwd door M. O'Neil Higginbotham(N)

                         8184            N191MH

                         21.10.2013   D. de Boer, Hoogwoud.

 

                   (PH-4L1)           Type onbekend                                                                    =
                        23.09.2013   Toegekend aan Scheper.

  

                   PH-4L2             Tecnam P 92 Echo                                                             1490

                        8250

                        24.03.2014   R. lamars, Eibergen.

                        NB. Op het toestel staat "Echo Light".