NEDERLANDS LUCHTVAARTUIG REGISTER

SAMENGESTELD DOOR

   Herman Dekker

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Terug


 

U bent aangeland op de site van het Nederlands Luchtvaartuig Register,

de neerslag van meer dan 50 jaar onderzoek betreffende deze registers.

Vanaf begin 2014 werden door ILT de privacyregels dermate streng toegepast dat het vastleggen van de registergeschiedenis feitelijk onmogelijk werd gemaakt. 
Ik heb toen dan ook moeten besluiten mijn activiteiten op dat terrein te beëindigen.    Dus deze registers bestrijken de periode 13.9.1920 - 1.5.2014.

                   Elders op deze site, in "Toelichting op de registers" wordt uitgebreid ingegaan op allerlei zaken die bijdragen aan een juist begrip van de hieronder gepresenteerde informatie.


In 1997 verscheen bij FLASH mijn boek "75 Jaar Nederlandse Luchtvaartuig Registers",

op deze site wordt een geheel bijgewerkte versie van dat boek gepresenteerd.

 

Naar:

INDEX

 

                                                                                                                                    Naar:     Nederlands Crash Archief

                                                                                                                                Contact:    Herman Dekker