Tweede Register 1929 - 1949 

                                                                           Terug naar  INDEX


 de PH-API raag stond eerst abusievelijk PH-APH.s kenmerk wordt NC3314 opgegeven. nu voor constructienummer 5127 (zie onderLaatste wijzigingen bij: UBB  AJQ  AJT TAE  AJE  AIR (NCM), TBV ADA  HRL  APB  PBC TEB  APY JAC  AES  AXA  EHE  JUH  AEU   AG-VBH  HJ-VDM  FUB


Mocht de informatie op deze registerpagina vragen oproepen, dan kunt u mij rechtstreeks benaderen via de contactknop bovenaan deze  pagina.

 Het antwoord op de meeste vragen over het register en de presentatie daarvan zijn terug te vinden in "Toelichting op de Registers".

 

AG-VBH            R.S.L.-I                                                                                 =

Voor nadere informatie over dit (en de HJ-VDM) project van het R.S.L. waarvoor zelfs een BvL werd aangevraagd wil 

ik u graag verwijzen naar de betreffende pagina's in Nederlandse Luchtvaartgeschiedenis:

"De Nederlandse kenmerken AG-VBH en HJ-VDM"

    

HJ-VDM            R.S.L.-II                                                                                =

Voor nadere informatie over dit (en de AG-VBH) project van het R.S.L. wil ik u graag verwijzen naar de betreffende pagina's

in Nederlandse Luchtvaartgeschiedenis: "De Nederlandse kenmerken AG-VBH en HJ-VDM".

 

PH-AAA             Bücker Bü 181B Bestmann                                                 331365

     382

     15.12.1945   A.M. Noordenbos, Enschede/*Twenthe.

     25.02.1947   J. Hulsbergen, Enschede/*Twenthe.

     16.06.1947   A.J. van Campenhout, Oud-Gastel/*Ypenburg.                   

     28.08.1948   A.M. Hecht, Amsterdam/*Ypenburg.                                     "Nonkel Wulm"

     01.10.1949   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Derde Register.

                          PH-AAA/3

     De herkomst van dit toestel is vermeldenswaard.

     Dit toestel werd in 1945 door de geallieerden op Warendorff(D) aan de Nederlandse stoottroepen overgedragen.

     Daarna vloog het 78.20 uur in de Nederlandse ‘luchtmacht’ met een oranje driehoek op de staart en met de naam "Ploon".

     Na een ongeval werd het beschadigde toestel op Twente overgedragen aan A.M. Noordenbosch en die liet het bij Fokker repareren.

     Het hier genoemde constructienummer staat niet op het BvI, maar stond volgens archiefstukken op een plaatje dat aan één der 

     vleugels werd aangetroffen. Het is dus per se geen constructienummer, hoewel dat door 'citeerders' elders wel als zodanig 

     wordt gepresenteerd..

     Er is destijds slechts één Bestmann op Twente geweest en dat het toestel een samenbouw van meerdere exemplaren was, 

     zoals steeds weer wordt gemeld, is goed mogelijk maar dan was dat al vóór die tijd gebeurd. 

     Waarschijnlijk bij de reparatie door Fokker. Zie ook de documenten op de fotopagina!

     NB. Korps Stoottroepen had ook de beschikking over een Gotha 150, daarover is mij verder niets bekend. Dit toestel is spoorloos in de geschiedenis verdwenen.

 

(PH-ABB)         "Nooit gebruikt, thans bestemd voor laboratoriumvliegtuig van RSL"

     Dit kenmerk was vrijwel zeker bestemd voor de Fokker F.II c/n 1500 van de RSL.

     Deze instantie had het toestel al gekocht in 1920 (datum koopcontract was 31 december), en het werd tenslotte ingeschreven als

     PH-RSL in 1931. Helaas is van de reservering van PH-ABB geen datum bekend. Zie voor meer informatie (H-NRSL) en PH-RSL.

 

(PH-ABC)         de Havilland D.H.60G Gipsy Moth                                    5040

     31.07.1933   Bewijs van Inschrijving aangevraagd door NV A. Batschari's Sigarettenfabriek te Den Haag.

                          Niet opgenomen.

                          PH-AJI

    

PH-ABV            Fokker F.III                                                                           1663

     1                   H-NABV

     28.02.1929   Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

     03.12.1930   Inschrijving doorgehaald.

                          (VH-UQF). Afgeschreven Salamaua, 18.3.1931.

                                                                                                                                                                                                                                     TOP

PH-ABX            Fokker C.II                                                                            1

     2                   H-NABX

     28.02.1929   Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

     00.00.1932   Verkoop naar Groot Brittannië ging niet door.

                                      KLM vroeg toen om een BvL voor export waarop het toestel geschikt werd verklaard voor twee passagiers!

     30.04.1933   Bewijs van Inschrijving verlopen.

     06.10.1933   NV Internationale Cinema Reclame Onderneming, Den Haag/*Waalhaven.

     2                   PH-ABX

     02.10.1933   NV Internationale Cinema Reclame Onderneming, Den Haag/*Waalhaven.

                          "BvI weer geldig verklaard", geldig tot 2.10.1936.

                          In oktober 1934 zou het toestel naar de M.H.D.-filmstudio gebracht worden om als windmachine bij de opnamen

                          van de film  "Op hoop van zegen" dienst te gaan doen. 

                          Voorafgaand daaraan heeft het een dag en nacht in de (plens)regen gestaan en tot overmaat van ramp viel het 

                          daarna bij het transport van 1½ meter hoogte op de grond.

                          Hierna zijn er nog wel plannen geweest om het weer luchtwaardig te maken, maar dat is toch niet meer gebeurd. 

                          Het heeft niet meer gevlogen.

     06.10.1936   Inschrijving doorgehaald.

     Zie ook commentaar bij PH-JAC.

 

(PH-ACG)        Schneider laagdekker                                                        =

     In een brief d.d. 30.6.1939 noemt de secretaris van de Commissie voor Keuring van Luchtvaartmateriaal de PH-TCG -abusievelijk-

     consequent PH-ACG.

 

PH-ACJ            Fokker F.VII                                                                          4839

     3                   H-NACJ

     28.02.1929   Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

     00.08.1936   Overgedragen aan KNVvL, 's-Gravenhage, ten behoeve van een te stichten luchtvaartmuseum.

                          Deze overdracht is niet op het BvI vermeld.

     15.10.1936   Inschrijving doorgehaald.

     Heeft gevlogen met AVRO-vlaggen onder de vleugels en romp geschilderd.

     Opgeslagen te Schiphol en daar vernield op 10.5.1940.

                                                                                                                                                                                                                                     TOP 

PH-ACR            Fokker F.VII                                                                          4845

     6                   H-NACR, RR-21, H-NFOKKER, (H-NACR)

     28.02.1929   Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

     12.05.1931   Inschrijving doorgehaald.  Het vliegtuig werd zonder motor verkocht.

                          VH-UQF. Buiten gebruik gesteld 5.10.1937, daarna gesloopt.

 

PH-ACT            Fokker F.VIIa                                                                        4901

     4                   H-NACT

     28.02.1929   Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

     10.05.1940   Vernield Schiphol.

     24.06.1940   Inschrijving doorgehaald.

    

(PH-ADA)          Van der Heiden eigenbouw                                              1932

    Henk van der Heiden uit Almelo bouwde dit toestel zonder enig toezicht van de Luchtvaartdienst. Het kenmerk PH-ADA was dan ook

    volstrekt onofficieel en ook nooit aangevraagd.  Ada zou de naam van de moeder van een der bouwers zijn.

    Verder dan taxiproeven, waarbij wél een paar sprongetjes van enige centimeters werden

    gemaakt, is het nooit gekomen. In de Vragenrubriek (No.66) heb ik hierover meer informatie en twee foto's geplaatst.

 

(PH-ADA)          Fokker F.VIIb-3m                                                                 =

     00.00.1937   Ch. Jacobs.

     Dit trof ik aan in een contemporain spottersboekje, zeer waarschijnlijk een vergissing voor (PH-APA).

 

(PH-ADD)         Van dit kenmerk is in het verleden regelmatig ten onrechte beweerd dat het gereserveerd geweest zou zijn voor 

     een Koolhoven F.K.33.

     Zie hiervoor echter het commentaar bij H-NADD in het eerste register.

                                                                                                                                                                                                                                     TOP 

PH-ADL            Pander DB                                                                           21/III

     5                   H-NADL

                    28.02.1929   Maatschappij tot het vervaardigen van vliegtuigen "Pander", 's-Gravenhage/*Waalhaven.

     13.05.1929   K.A. van Beek, Melissant/*Waalhaven.

     20.01.1932   Willem van Graft, Enschede/*Twente.

     00.00.1933   Overgedragen aan G.F. Roeloffzen te Enschede. Niet op BvI.

     26.02.1935   Inschrijving doorgehaald.

     Al in september 1932 was de heer Roeloffzen eigenaar, toen werd het toestel ook al niet meer op het veld gestald, 

     maar bij de fabriek opgeslagen. Het werd daarna nog enkele malen, zonder motor, voor PR-doeleinden gebruikt.

     In 1936 waren er wel weer plannen om het toestel, met een nieuwe Saroléa-motor, weer luchtwaardig te maken maar 

     dat is niet doorgegaan.

                 Volgens Duitse opgaven werd het toestel in beslag genomen door Feldluftpark Holland.

                 Eind 1941 was er nog geen beslissing genomen of het toestel al dan niet door Zerlegebetrieb Utrecht van bruikbare 

                 onderdelen zou worden ontdaan om daarna verschroot te worden.

     Vermoedelijk is dit wel gebeurd. 

                 Ondanks beweringen elders kreeg de eigenaar van de bezetters een keurige schadevergoeding.

     Dit bedrag was, op verzoek van de Duitse bezetters, door de NV NLS vastgesteld op basis van de leeftijd en 

     het aantal vlieguren van het toestel. Voor de PH-ADL was dat Dfl. 5000,-.
     Het totaal der schadevergoedingen ( Dfl. 89.296,- voor 26 in beslag genomen privévliegtuigen) werd op 

     22.4.1943 aan de KNVvL betaald en die keerde daarna de vastgestelde bedragen aan de eigenaren uit.

 

(PH-ADM)          Fokker C.Ve                                                                        =

     Bij de Zwitserse luchtmacht vloog vanaf 1927 een C.Ve met kenmerk 822.

     Hiervan beweren Zwitserse bronnen dat hij naar Thun overgevlogen werd met dit kenmerk. 

     Dat kenmerk is natuurlijk nooit uitgereikt want tot 1929 was het Nederlandse nationaliteitskenmerk nog H-N.

     Het betrof dan ook de H-NADM, c/n 4937. Zie daar.

                                                                                                                                                                                                                                     TOP   

PH-ADN            Fokker F.VIIa                                                                        4984

     8                   H-NADN

     28.02.1929   Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

     01.05.1936   Inschrijving doorgehaald.

                          G-AEHE, PH-EHE

 

PH-ADO           Fokker F.VIIa                                                                        4983

     7                   H-NADO

     28.02.1929   Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

     04.04.1936   Inschrijving doorgehaald.

                          OO-ADO. Vernield Knokke, 10.5.1940.

 

PH-ADR            Fokker F.VIIa                                                                        4990

     64                 H-NADR, H-NADP

     07.06.1929   Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

     14.12.1931   Kenmerk gewijzigd.

                          PH-OTO, PH-ALY, OY-DEV, FE-2

 

PH-ADV            Pander EC                                                                            22/I

     10                 H-NADV

     28.02.1929   NV Nationale Luchtvaartschool, Rotterdam/*Waalhaven.

     30.04.1930   Ongeval Waalhaven.

     13.05.1930   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig geheel vernield en wordt niet weer opgebouwd"

 

PH-ADW           Pander EC                                                                            23/I

     11                 H-NADW

     28.02.1929   NV Nationale Luchtvaartschool, Rotterdam/*Waalhaven.

     23.03.1933   Ongeval Waalhaven.

     23.03.1933   Inschrijving doorgehaald.

     NB. Het toestel had als 'bijnaam 'Dikke Willem.

                                                                                                                                                                                                                                     TOP 

PH-ADX            Fokker (KLM) F.VIIa                                                            1

     9                   H-NADX

     28.02.1929   Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

     01.05.1936   Inschrijving doorgehaald.

                          G-AEHF, (PH-EHF), (SE-AGF), SE-AGH. Gesloopt, 1940.

 

PH-ADZ            Fokker (KLM) F.VIIa                                                            2

     12                 H-NADZ

     28.02.1929   Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

     16.08.1938   Bewijs van Inschrijving verlopen.

     16.09.1938   Inschrijving doorgehaald. Ter beschikking gesteld aan Luchtvaartterrein Noord-Nederland te Eelde.

                          Dáár is het toestel in 1940 verbrand.

      H-NADZ (i.c. PH-ADZ) was de weer opgebouwde H-NADJ (romp en vleugel) en als fabrieksnummer van dit toestel 

      werd door de RSL nog consequent 4952 genoemd! Niet geheel onlogisch trouwens.

 

PH-AEB            Fokker (KLM) F.VIIa                                                            3

     13                 H-NAEB

     28.02.1929   Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

     10.05.1940   Vernield Schiphol.

     24.06.1940   Inschrijving doorgehaald.

 

PH-AED            Fokker F.VIII                                                                         5041

     14                 H-NAED

     28.02.1929   Koninklijke Luchtvaart Mij, 's-Gravenhage /*Schiphol.

     16.12.1937   Naam:                                                                                    "Duif"

     10.03.1938   Inschrijving doorgehaald.

                          PJ-AED, YV-AFO. Maart 1939 verkocht naar Venezuela. Afgeschreven april 1939.

     Ingeschreven als F.VIII-2m.

                 Vaak wordt nog beweerd dat PJ-AED omgeregistreerd werd tot PJ-AID. Deze fout werd de wereld ingeholpen door een vergissing 

                 van L.F. Bouman in zijn "K.L.M.'s Caribbean Decade 1934-1944" waarin hij spreekt over de PJ-AID "Duif" (in 1937!).  

                 Een begrijpelijke vergissing, al zijn andere toestellen waren geregistreerd in het PJ-AI*-blok. Maar niettemin een vergissing.

                 Daaruit heeft iemand eens de verkeerde conclusie getrokken, en die fout blijft, als gevolg van onze bloeiende 'citeerpraktijk', tot op de 

                 dag van vandaag rondzingen. In Nazorg13 besteed ik ruime aandacht aan dit misverstand.

                 KLM's jaarverslag over 1939 zegt "De Fokker F.8 Duif (PJ-AED) werd in de maand Maart verkocht aan de Venezolaanse Regeering".

                 Als kenmerk in Venezuela noemt een Nederlandse bron ook YV-AED maar ik weet niet waar dat op gebaseerd is en in Venezuela

                 is daarvan geen bevestiging gevonden.

                 In voorjaar 2001 zijn de teruggevonden resten van het toestel naar Nederland getransporteerd en opgenomen in de collectie van 

                 het Aviodrome.

                                                                                                                                                                                                                                     TOP    

PH-AEF            Fokker F.VIII                                                                         5043

     15                 H-NAEF

     28.02.1929   Koninklijke Luchtvaart Mij, 's-Gravenhage/*Schiphol.

     28.11.1936   Inschrijving doorgehaald.

                          G-AEPT. Buiten gebruik gesteld Gatwick, mei 1938. Daarna gesloopt.

     Ingeschreven als F.VIII-2m.

 

PH-AEG            Fokker F.VIII                                                                         5044

     16                 H-NAEG

     28.02.1929   Koninklijke Luchtvaart Mij, 's-Gravenhage/*Schiphol.

     18.10.1934   Inschrijving doorgehaald.

                          SE-AEB, Tp.10/916. Gesloopt, 1944.

 

PH-AEH            Fokker F.VIII                                                                         5045

     17                 H-NAEH

     28.02.1929   Koninklijke Luchtvaart Mij, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                            In het voorjaar van 1933 werden de motoren anders in de vleugel aangebracht, i.p.v. Jupiter motoren in gondels
                            onder de vleugel werden Wright Cyclone motoren in de vleugelvoorrand gemonteerd. 
                            Trouwens,eind 1932 was het plan nog om ze te vervangen door  Wasp motoren. 
                            De ombouw was voltooid in mei 1933. Op 15 mei werd het toestel geïnspecteerd door de RSL, op 16 mei werd
                            de officiële keuringsvlucht uitgevoerd door I.A. Aler, en op 17 mei werd door de heer Wolff een gunstig advies 
                            uitgebracht t.a.v. de BvL-aanvraag d.d. 13.12.1932. Op 23 mei werd het nieuwe BvL door de KLM ontvangen.
                            Daarna bleef het nog tot begin oktober in de werkplaats van de KLM voor een aantal reparaties, modificaties en het 
                            lijnklaar maken.

                          Door al deze veranderingen werd het type gewijzigd in F.VIIIa.

     09.11.1936   Inschrijving doorgehaald.

                          PH-OTO, 951

     Ingeschreven als F.VIII-2m.

     Op 6.5.1936 vroeg KLM ontheffing van het exportverbod naar Italië. Ala Littoria had een bod van ƒ 50.000,- gedaan op drie F.VIIB's

     PH-AEZ, PH-AFS en PH-AGR, en een bod van ƒ 105.000,- voor de F.VIII PH-AEH en de F.XX PH-AIZ.

     De ontheffing werd geweigerd.

     NB. Zie de documenten die ik hierover bij de PH-AIZ op de fotopagina heb geplaatst.

                                                                                                                                                                                                                                     TOP 

PH-AEI              Fokker F.VIII                                                                         5046

     18                 H-NAEI

     28.02.1929   Koninklijke Luchtvaart Mij, 's-Gravenhage/*Schiphol.

     28.11.1936   Inschrijving doorgehaald.

                          G-AEPU, SE-AHA, OH-FOA, FE-1. Afgeschreven Latva, 27.9.1941.

     Ingeschreven als F.VIII-2m.

 

PH-AEJ             Pander EC                                                                            24/I

     20                 H-NAEJ

     28.02.1929   NV Nationale Luchtvaartschool, Rotterdam/*Waalhaven.

     19.07.1930   BvI verlengd tot 19.7.1933.

     21.07.1932   Beschadigd Schiphol.

     29.03.1933   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig omgebouwd tot EK 80 en ingeschreven als PH-AJB"

                          PH-AJB

                 De opmerking op het BvI over de ombouw tot EK heeft ongetwijfeld het verhaal de wereld in geholpen dat het toestel eerst nog

                 als PH-AEK ingeschreven zou zijn geweest zoals nog steeds in diverse bronnen beweerd wordt.

                 NB. In de documenten bij PH-AJB op de fotopagine's is duidelijk zichtbaar dat de overgang van PH-AEJ naar PH-AJB zonder

                 'tussenkomst' van dit verzinsel gebeurd is.

                 

(PH-AEK)         Pander EC                                                                            24/I

     Zie opmerking bij PH-AEJ.

 

PH-AEN            Fokker F.VIIb-3m                                                                 5095

     21                 H-NAEN

     28.02.1929   Koninklijke Luchtvaart Mij, 's-Gravenhage/*Schiphol.

     21.11.1931   Inschrijving doorgehaald.

                          "Het vliegtuig wordt voor een jaar verhuurd aan de Fransche Mij Air Orient (ca.1-1-1931). Verkocht aan Air Orient"

                          F-ALSA, CS-AAM

                                                                                                                                                                                                                                     TOP 

PH-AEO            Fokker F.VIIb-3m                                                                 5096

     22                 (P-HAEO), H-NAEO

     28.02.1929   Koninklijke Luchtvaart Mij, 's-Gravenhage/*Schiphol.

     07.06.1931   Ongeval Sandoway(XY).

     18.06.1931   Inschrijving doorgehaald.

                          "Het vliegtuig wordt voor een jaar verhuurd aan de Fransche Mij Air Orient (ca. 1-1-31). Vliegtuig verongelukt op

                           7.6.1931 te Sandoway (Air Orient)"

     Bij Air Orient zou het toestel als F-ALSG gaan vliegen.

 

PH-AEP            Fokker F.VIIb-3m                                                                 5097

     25                 (P-HAEP), PH-AEP/1

     28.02.1929   Koninklijke Luchtvaart Mij, 's-Gravenhage/*Schiphol.

     13.09.1929   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig ca. 12.9.29 verkocht aan Belgische Mij SABCA

                          OO-AID. Afgeschreven 1930.

     Zie commentaar bij PH-AEP/1.

 

PH-AEQ            Pander DF 1                                                                         20

     68                 H-NAEQ

     28.06.1929   A.G. van Tol, 's-Gravenhage/*Waalhaven.

     01.09.1930   Bewijs van Inschrijving verlopen.

     00.02.1931   Inschrijving doorgehaald.

     68                 PH-AEQ

     14.04.1931   A.G. van Tol, 's-Gravenhage/*Waalhaven.

     00.00.1934   Ongeval Deurne.

                          Bij een foto in Beeldbank Stadsarchief Amsterdam (D10067003375) wordt datum 14.4.1934 genoemd.

                          Het zal u niet verbazen dat ik grote twijfels bij deze datum heb.

     14.04.1934   Bewijs van Inschrijving verlopen.

     28.09.1934   Inschrijving doorgehaald. "BvI verloopen"

                          "(had reeds een bvi tot 1 sept.'30 vóór 28.2.29; toen geen bvi toegezonden omdat het bvl niet geldig was).

                          Ontheffing voor het dragen van het kenmerk"

     BvI 68 vermeldt als constructienummer 1. Mogelijk omdat dit de eerste van het type DF 1 was.

                                                                                                                                                                                                                                     TOP 

PH-AER            Koolhoven F.K.41                                                               4101

     19                 H-NAER

     28.02.1929   L. van Gigch, Amsterdam/*Waalhaven.

     16.07.1931   G.J. Hoekstra van der Does, Rotterdam/*Waalhaven.

     16.11.1936   Vroeg Handelsonderneming "Avion" inschrijving van dit toestel met kenmerk PH-ANC aan.

     18.11.1936   Wees de RLD de aanvrager erop dat het toestel nog ingeschreven was als PH-AER en dat de C in het

                          inschrijvingskenmerk niet toegestaan was i.v.m. verwarring met andere lettertekens.

     16.07.1937   Bewijs van Inschrijving verlopen.

     05.08.1937   Inschrijving doorgehaald.

     BvI 19 en een intern document vermelden als constructienummer 1.

     287               PH-AER

     06.08.1937   NV Anchelon's Automobiel Mij, Amsterdam/*Schiphol.

     00.00.1939   Verkocht aan de Ambachtsschool te Haarlem. Niet op BvI aangebracht.

                                      Wegens niet voldoen van de stallingsgelden werd het toestel buiten het terrein in de open lucht geplaatst zonder dat de

                                      eigenaar daarvan op de hoogte werd gesteld.

                                      In die periode is de toestand zodanig verslechterd dat reparatie niet meer mogelijk was.

                                      Er restte slechts sloop.

     30.01.1940   Inschrijving doorgehaald.

 

 PH-AES           Koolhoven F.K.40                                                               101

     28                 (H-NAES)

     08.11.1929   Koninklijke Luchtvaart Mij, 's-Gravenhage/*Schiphol.

     07.09.1936   Ch.E. Jacobs, Amsterdam/*Schiphol.

     18.02.1937   Inschrijving doorgehaald.

                          "Geen nieuw bvi bij overschrijving. Vliegtuig in Frankrijk ingeschreven. BvI niet teruggezonden. Houder overleden"

                 De geschiedenis na de doorhaling is nogal vaag. Eerst ging nog het gerucht dat het naar West-Indië gebracht zou worden.

                 Op 15.2.1937 schreef de heer Jacobs aan de Luchtvaartdienst dat hij het toestel in Frankrijk had doen inschrijven.

                 Maar eind 1937 deelde de heer Jacobs nog mee dat de plannen veranderd waren en dat PH-AES weer uit Toulouse teruggehaald 

                 zou worden naar Nederland omdat het toestel aan een Nederlandse firma verkocht zou zijn. Zie ook bij PH-EHE.

                 Ook over dit toestel ging lang slechts het gerucht dat het tenslotte in Spanje is terechtgekomen.

                 Hiervoor is inmiddels een bewijs gevonden door Sergey Abrosov die in zijn boek "In Spanish Sky" een foto publiceerde van het

                 toestel (als PH-AES) met de Russische I-16 piloot Ivan Buryak ernaast.

                                                                                                                                                                                                                                     TOP 

 PH-AET           Fokker (KLM) F.VIIa                                                            4

     27                 PH-AET/1

     28.02.1929   Koninklijke Luchtvaart Mij, 's-Gravenhage/*Schiphol.

     04.05.1936   Inschrijving doorgehaald.

                          "Toestel overgeschreven op naam van RSL op 4.5.1936, zie bvi no.194"

                          PH-RSL, PH-NLL

 

 PH-AEU           Fokker C.Ve                                                                         5088

     23                 H-NAEU

     28.02.1929   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/*Schiphol.

     15.10.1933   Bewijs van Inschrijving verlopen.

     28.09.1934   Inschrijving doorgehaald. "BvI waarschijnlijk bij brand verloren geraakt"

     NB. Inmiddels heeft "G-1reaper" (vanwaar toch die rare schuilnaamgewoonte.?) op de site Nederlandse Luchtvaart beweerd

     dat dit het toestel is dat terechtkwam bij theehuis Soesterdal met de nepregistratie "600".

     Hoewel deze "600" een andere motor/uitlaatsysteem, een ander onderstel, en bovendien een d-vleugel vs. de e-vleugel  van 

     de PH-AEU heeft, zijn dit nog wel mogelijke en verklaarbare verschillen. 

     Een mogelijke verklaring is de volgende: de PH-AEU is ooit gecrasht, mogelijk in Griekenland, en de restanten zijn waarschijnlijk

     door Fokker teruggehaald, met van vervangende delen weer 'toonbaar' gemaakt en aan Theehuis Soesterdal geschonken.

     Van die crash bestaat alleen fotografisch bewijs, verder heb ik er geen informatie over.

     Let op, dit laatste is een theorie! Dus niet als waarheid citeren!

     Maar een definitief bewijs zal toch uit archiefstukken moeten blijken.

 

     Mijn oorspronkelijke commentaar dat hierbij stond zal ik, om toekomstige misverstanden voor te zijn, hieronder handhaven.

                     "Er wordt -waarschijnlijk ten onrechte- beweerd dat dit toestel naar Nederlands-Indië ging als FC-416.  
                      Deze FC-416 werd destijds geleverd als vervanging voor een verongelukte C-IV.
                      Terwijl ook gesuggereerd is dat de FC-432, met afwijkend onderstel, de vroegere PH-AEU is! 
                      Dat is niet waarschijnlijk, de FC-432 was gewoon onderdeel (de negende) van de seriebestelling van LA-KNIL en conclusies 
                      trekken uit de aanwezigheid van een (simpel verwisselbaar) afwijkend onderstel is nogal riskant."

                                                                                                                                                                                                                                     TOP   

 PH-AEV           Pander EC 60                                                                       25/II

     24                 PH-AEV/1

     28.02.1929   M. Vlaming, Yerseke/*Vlissingen.                                          "Grijze Roodstaart"

     24.03.1930   H. Hindriks, Groningen/*Eelde.

     09.06.1931   Ongeval Eelde.

     10.06.1931   Inschrijving doorgehaald.

 

 PH-AEW          Fokker F.XIV-3m                                                                  5107

     29                 (PH-AEW)/1

     30.04.1931   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/*Schiphol.

     30.04.1934   Bewijs van Inschrijving verlopen.                                          "Watersnip"

     28.09.1934   Inschrijving doorgehaald.

     Het toestel werd opgenomen in de expositie bij theehuis "Soesterdal" en is daar in mei 1940 verbrand.

     Zie ook opmerkingen bij (PH-AEW)/1.

 

 PH-AEX           Pander EC 11                                                                       26/II

     26                 PH-AEX/1, (H-NAET)

     28.02.1929   NV T.M. Houbaer & Co's Sigaren en Cigarillosfabriek, Amersfoort/*Waalhaven.

     Ongedat.      NV SOPLA Exploitatie Mij, Rotterdam/*Waalhaven.             SOPLA

     26.10.1929   NV Nationale Luchtvaartschool, Rotterdam/*Waalhaven.

     27.04.1934   Ongeval Soesterberg.

     07.06.1934   Inschrijving doorgehaald.

                          "Ten aanzien van dit vliegtuig is ontheffing verleend van art.6, eerste lid, RTL".

                          Dit betrof het dragen van de merknaam SOPLA.

     De restanten van de PH-AEX kwamen later terecht in de expositie bij Theehuis Soesterdal..

     Zie ook opmerkingen bij (PH-AEX)/1 en (H-NAET).

                                                                                                                                                                                                                                     TOP 

 PH-AEZ            Fokker F.VIIb-3m                                                                 5122

     30                 (H-NAEZ)/1

     14.05.1929   Koninklijke Luchtvaart Mij, 's-Gravenhage/*Schiphol            "Zwaluw"

     15.07.1936   Beschadigd door storm, Haamstede.

     07.08.1936   Inschrijving doorgehaald. Gesloopt.

     De restanten, of delen daarvan, zouden aan Air France verkocht zijn.

     Op 6.5.1936 vroeg KLM ontheffing van het exportverbod naar Italië. Ala Littoria had een bod van ƒ 50.000,- gedaan op drie F.VIIb's

     PH-AEZ, PH-AFS en PH-AGR, en een bod van ƒ 105.000,- voor de F.VIII PH-AEH en de F.XX PH-AIZ.

     De ontheffing werd geweigerd.

     NB. Zie de documenten die ik hierover bij de PH-AIZ op de fotopagina heb geplaatst.


 (PH-AFA) t/m (PH-AFZ) i.c. (H-NAFA) t/m (H-NAFZ)

                 Deze hele series kenmerken waren gereserveerd voor naar Nederlands-Indië te exporteren toestellen. Het feitelijke gebruik is beperkt

                 gebleven tot een vijftal kenmerken waarvan vier in het Eerste Register.

 

 PH-AFE            Fokker F.VIIb-3m                                                                 5123

     31                 (PH-AFE)/1

     05.03.1929   Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij, 's-Gravenhage.       

                          Vast station niet ingevuld.

     05.03.1932   Bewijs van Inschrijving verlopen.

     Ongedat.      Inschrijving doorgehaald.

                          PK-AFE (per 1.7.1929). Afgeschreven Tabanan, 16.8.1932.

     In een brief d.d. 8 juli 1931 van de Luchtvaartafdeling te Andir wordt de sterkte van de F.VIIb-vleugels besproken i.v.m. inbouw 

     van Wasp Jupiter motoren. Bij de opsomming van de betreffende vliegtuigen wordt voor PK-AFE constructienummer 5073 genoemd.

     Dit moet een vergissing zijn, 5073 was een C.VE die naar de Zweedse luchtmacht ging.

 

 PH-AFF            Fokker F.VIIa                                                                        5226

     32                 (PH-AFF)/1

     11.06.1930   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/*Schiphol.

     16.07.1930   Inschrijving doorgehaald.  "Vliegtuig verkocht aan Soc. des Transp. Aériens Rapides (STAR)"

                          F-AJUB

     Het is vermoedelijk dit toestel dat tijdens de Spaanse burgeroorlog door de Nationalisten gevlogen werd als "Carlanco".

                                                                                                                                                                                                                                     TOP 

 PH-AFG           Fokker F.VIIa                                                                        5227

     33                 (PH-AFG)/1

     19.06.1930   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/*Schiphol.

     16.07.1930   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig verkocht aan Soc. des Transp. Aériens Rapides (STAR)"

                          F-AJUC

      NB. Ondanks stellige beweringen elders dat de PK-AFG (c/n 5189) van de KNILM eerder kenmerk PH-AFG gedragen zou hebben, wil ik dat hier even stellig 

        naar het rijk der fabelen verwijzen. Dit is weer een van de vele fabels die 'iedereen' voor waar aanneemt en van elkaar overschrijft!

 

 PH-AFH           Fokker F.VIIa                                                                        5228

     34                 (PH-AFH)/1

     19.06.1930   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/*Schiphol.

     16.07.1930   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig verkocht aan Soc. des Transp. Aériens Rapides (STAR)"

                          F-AJUD

 

 PH-AFI             Carley Jumbo                                                                       1

                          Gebouwd door Maatschappij tot vervaardigen van Werktuigen en Spoorwegmateriaal "Werkspoor", Zuilen.

     35                 (PH-AFI)/1

     20.11.1930   Koninklijke Luchtvaart Mij, 's-Gravenhage/*Schiphol.

     02.02.1940   Inschrijving doorgehaald.

     10.05.1940   Vernield bij het bombardement van Schiphol.

     Het toestel vloog als vrachtvliegtuig met opschrift "Freightservice", kreeg daardoor de bijnaam 'Vreetservies'.

  

De toewijzing van de kenmerken PH-AFI, J, R, S, U en V aan de Fokkernummers 5247, 5262, 5263, 5284 en 5285

verliep nogal verwarrend. Ik heb de betreffende documenten op de illustratiepagina bij PH-AFU gezet.

 

 PH-AFJ            Pander EF 85                                                                       30

     36

     18.07.1930   NV Nationale Luchtvaartschool, Rotterdam/*Waalhaven.

     23.03.1931   Ongeval Waalhaven.

     24.03.1931   Inschrijving doorgehaald. "Op die datum vernield bij ongeval Waalhaven"

 

De toewijzing van de kenmerken PH-AFI, J, R, S, U en V aan de Fokkernummers 5247, 5262, 5263, 5284 en 5285

                verliep nogal verwarrend. Ik heb de betreffende documenten op de illustratiepagina bij PH-AFU gezet.

                                                                                                                                                                                                                                     TOP

 PH-AFK           Fokker F.IX                                                                           5241

     37

     18.11.1930   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/*Schiphol.

     03.02.1931   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

     04.08.1931   Ongeval Waalhaven.

     21.09.1931   Inschrijving doorgehaald.

                          "Bestemd voor KLM, wordt geëxposeerd op de tentoonstelling te Parijs, dáár BvL uitgereikt 

                          aan Fokker". "Ongeval op Waalhaven op 9.8.1931, wordt niet opgebouwd".

                          De hierin genoemde ongevalsdatum is niet correct.

     Ingeschreven als F.IX-3m

 

 PH-AFL            Fokker F.XII                                                                          5242

     38

     23.12.1930   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën,

                          's-Gravenhage/*Schiphol.                                                     "Leeuwerik"

     06.04.1935   Ongeval Brilon(D).

     08.04.1935   Inschrijving doorgehaald.

     Hoewel dat elders stellig wordt beweerd, is het toestel niet op naam van Fokker ingeschreven geweest.

 

 PH-AFM           Pander EG 100                                                                    33

     39

     23.08.1930   C. in't Veen, Schiedam/*Waalhaven.                                    "Vlinder"

     12.08.1932   NV Nationale Luchtvaartschool, Rotterdam/*Waalhaven.

     02.08.1938   NV Nationale Luchtvaartschool, Rijswijk/*Ypenburg.

     10.05.1940   Vernield bij bombardement Waalhaven.

     04.06.1940   Inschrijving doorgehaald.

     Ingeschreven als Pander EG 1

                                                                                                                                                                                                                                     TOP 

 PH-AFN           Pander EG 100                                                                    35

     40

     29.08.1930   J.E. van Tijen, Bussum/*Schiphol.                                        "Adelaar"

     25.12.1932   Ongeval Dinteloord.

     29.08.1933   Bewijs van Inschrijving verlopen.

     Ingeschreven als Pander EG 1

 

 PH-AFO           Fokker F.VIIb-3m                                                                 5236

     41

     11.10.1930   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën,

                          's-Gravenhage/*Schiphol.                                                     "Ooievaar"

     06.12.1931   Ongeval Bangkok(HS).

     07.12.1931   Inschrijving doorgehaald.

 

 PH-AFP           Pander EH 120                                                                     36

     42

     02.12.1930   M.A.G. van der Leeuw, Rotterdam/*Waalhaven.

     18.10.1931   Ongeval Waalhaven.

     19.11.1931   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig verkocht aan Pander; wordt door die Firma hersteld"

                          PH-AIT

 

 PH-AFQ           Fokker C.VIIIW                                                                     5185

     43

     18.11.1930   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/ *Schellingwoude.

     18.01.1931   Inschrijving doorgehaald. "Verloopen, termijn wordt niet verlengd"

                          G-1. Gesloopt Felixstowe(G), 1940.

                 BvI 43 vermeldt geen type-aanduiding maar wél: "Eénmotorig drijvertoestel; halfvrijdragende eendekker voor drie personen.

                 Marinevliegtuig, door Fokker nog niet geleverd. Wordt gepresenteerd op de Salon te Parijs en overgevlogen met merk 'PH-AFQ'

                 en militaire tekens".

                                                                                                                                                                                                                                     TOP 

 PH-AFR           Fokker F.VIIb-3m                                                                 5262

     44

     16.03.1931   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën,

                          's-Gravenhage/*Schiphol.                                                     "Raaf"

     15.12.1932   Inschrijving doorgehaald. "Verkocht aan Air Orient"

                          F-AMFS

      Door een misverstand waren de kenmerken PH-AFR en PH-AFS al op de toestellen aangebracht vóórdat ze toegekend waren.

      Op 12.3.1931 verzocht Fokker dan ook (beleefd) om die kenmerken alsnog toe te wijzen.

 

De toewijzing van de kenmerken PH-AFI, J, R, S, U en V aan de Fokkernummers 5247, 5262, 5263, 5284 en 5285

verliep nogal verwarrend. Ik heb de betreffende documenten op de illustratiepagina bij PH-AFU gezet.

 

 PH-AFS           Fokker F.VIIb-3m                                                                 5263

     45

     26.03.1931   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën,  

                          's-Gravenhage/*Schiphol.                                                     "Specht"

     12.08.1936   Inschrijving doorgehaald. "Verkocht aan Crilly Airways"

                          20-1

     Het toestel werd dus niet in Engeland ingeschreven, maar nog dezelfde maand doorverkocht naar Nationalistisch Spanje.

     Op 6.5.1936 vroeg KLM ontheffing van het exportverbod naar Italië. Ala Littoria had een bod van ƒ 50.000,- gedaan op drie F.VIIb's

     PH-AEZ, PH-AFS en PH-AGR, en een bod van ƒ 105.000,- voor de F.VIII PH-AEH en de F.XX PH-AIZ.

     De ontheffing werd geweigerd.

     NB. Zie de documenten die ik hierover bij de PH-AIZ op de fotopagina heb geplaatst.

  

  PH-AFT          Fokker F.VIIb-3m                                                                 5237

     46

     31.01.1931   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën,

                          's-Gravenhage/*Schiphol.                                                     "La Résolue"                          
                         
Het toestel werd direct verhuurd aan Air Orient, vandaar dat het direct bij de productie al in de kleuren van 

                          Air Orient werd geschilderd, inclusief de Franse naam. 

                          Op 18.05.1932 verkocht aan Air Orient.

     23.05.1932   Inschrijving doorgehaald. "Verkocht aan Air Orient"

                          F-ALZR

     Air Orient was een grote klant van Fokker met een afname van 15 gehuurde en (daarna) gekochte toestellen.
     Tijdens de bouw was de bestemming natuurlijk al bekend en daarom werden ze ook direct in Air Orient kleuren gespoten.
     Ondanks hardnekkige beweringen elders, ook de Franse naam werd al direct aangebracht!
     De proefvluchten werden natuurlijk hier in Nederland gemaakt, en ook de aflevering geschiedde onder Nederlands kenmerk
     naar Parijs, of eventueel naar Marseille. Dáár werden de Nederlandse kenmerken verwijderd.
     Dus nogmaals, die Franse naam werd dus niet, zoals elders beweerd wordt, pas later aangebracht.
     Dit betreft de toestellen: PH-AFT, PH-AGC, D, E, F, H, I, J, K, L, X, PH-AIC, M, N, W

                                                                                                                                                                                                                                     TOP    

  (PH-AFT)        Koolhoven F.K.43                                                               4303

     In een intern document wordt dit kenmerk ook genoemd voor deze F.K.43 die uin 1934 PH-AJT werd.

 

  PH-AFU          Fokker F.XII                                                                          5247

     47                 (PK-AFI)

     24.03.1931   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 

                          's-Gravenhage/*Schiphol.

                          On 30.4.1931 werd het toestel door KLM weer overgedragen aan KNILM. Dit werd niet vastgelegd op BvI. 47.

     07.07.1931   Inschrijving doorgehaald.

                          PK-AFI. Beschadigd te Semplak, 19.2.1942.

                 Op BvI 47 staat de volgende opmerking: "No.5247 was door de KLM van de KNILM overgenomen; later vlt. door KNILM weer

                 teruggenomen en No. 5284 van merk PH-AFU voorzien"

                 Trouwens, om heel precies te zijn, formeel is er geen doorhalingsdatum bekend, het staat alleen vast dat op 7.7.1931 het c/n op 

                 BvI No. 47 werd gecorrigeerd in 5285 en dus kan dat inderdaad beschouwd worden als de datum van inschrijving van 5285 maar

                 de inschrijving van 5247 is niet formeel doorgehaald!.

                 Niet duidelijk is de periode na de terugname door KNILM, het pas twee maanden later 'doorhalen' van de inschrijving en pas ruim

                 drie maanden daarna inschrijven als PK-AFI. 

                 Ondanks hardnekkige beweringen elders (óók door mij!) staat nu wel vast dat Fokker in de periode na 30.4.1931 géén eigenaar is geweest.

                 Zie voor toelichting over de kenmerktoewijzing onder PH-AFV.

     Ingeschreven als F.XII-3m.

  

De toewijzing van de kenmerken PH-AFI, J, R, S, U en V aan de Fokkernummers 5247, 5262, 5263, 5284 en 5285

verliep nogal verwarrend. Ik heb de betreffende documenten op de illustratiepagina bij PH-AFU gezet.

   

  PH-AFU          Fokker F.XII                                                                          5285

     47                 (PH-AFV), (PK-AFI), (PH-AFV)

     07.07.1931   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën,   

                          's-Gravenhage/*Schiphol.                                                      "Uil"

     31.01.1936   Inschrijving doorgehaald. "Verkocht aan Crilly Airways"

                          G-ADZI. Afgeschreven Biarritz(F), 15.8.1936.

                          Het toestel was toen onderweg naar Nationalistisch Spanje.

                 Op BvI 47 staat de volgende opmerking: "No.5247 was door de KLM van de KNILM overgenomen; later  vlt. door KNILM weer

                 teruggenomen en No. 5284 van merk PH-AFU voorzien".

     Zie voor toelichting over de kenmerktoewijzing onder PH-AFV.

     Ingeschreven als F.XII-3m.

  

De toewijzing van de kenmerken PH-AFI, J, R, S, U en V aan de Fokkernummers 5247, 5262, 5263, 5284 en 5285

verliep nogal verwarrend. Ik heb de betreffende documenten op de illustratiepagina bij PH-AFU gezet.

                                                                                                                                                                                                                                     TOP 

  PH-AFV           Fokker F.XII                                                                          5284

     48                  (PH-AFU), (PH-AFV), (PH-AFU)

     15.06.1931   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën,

                          's-Gravenhage/*Schiphol.                                                     "Valk"

     31.01.1936   Inschrijving doorgehaald. "Verkocht aan Crilly Airways"

                          G-ADZH, 20-5, 45-5

     Zie de opmerkingen PH-AFU. Ingeschreven als F.XII-3m.

 

     De verwarrende kenmerktoewijzing van bovenstaande drie toestellen vraagt om enige verduidelijking.

     Vóór 12.3.1931 was de planning aldus: 5247 PK-AFI, 5284 PH-AFU en 5285 PH-AFV. 

     Vanwege verwachte materieeltekorten op de Indiëlijn kwamen KLM en KNILM op 12.3.1931 overeen dat KLM een toestel van 

     KNILM zou overnemen, de 5247 zou dus naar de KLM gaan en dan PH-AFU worden.

                 Dan zou de KLM dus eerder de beschikking over een F.XII krijgen.

     Hierna was de planning dus: 5247 PH-AFU, 5284 PH-AFV en 5285 PK-AFI.

     Maar al op 16.3.1931 werd de routeplanning i.v.m. bezuinigingen toch weer veranderd en bleek de extra capaciteit niet nodig.

     Dus werd de toekenning weer zoals die oorspronkelijk was: 5247 PK-AFI, 5284 PH-AFU en 5285 PH-AFV.

     Op 21.5.1931 meldt Fokker dat er per abuis op 5284 het kenmerk PH-AFV is geschilderd en vraagt of de 5285 dan 

     kenmerk PH-AFU  toegewezen kan krijgen. Dat wordt toegestaan.

  

De toewijzing van de kenmerken PH-AFI, J, R, S, U en V aan de Fokkernummers 5247, 5262, 5263, 5284 en 5285

verliep nogal verwarrend. Ik heb de betreffende documenten op de illustratiepagina bij PH-AFU gezet.

 

  PH-AFW          Koolhoven F.K.43                                                               4301

     49

     02.03.1931   A.J.L. Hoevels jr, Rotterdam/*Waalhaven.

     12.01.1932   Inschrijving doorgehaald. "Naar Frankrijk verkocht"

                          F-ALPO

                                                                                                                                                                                                                                     TOP 

  PH-AFX          Pander EF 85                                                                       38

     50

     09.05.1931   G.E.H. Schijns, Amsterdam/*Schiphol.

     17.11.1931   Afgeschreven Caraïbische Zee.

     09.05.1934   Bewijs van Inschrijving verlopen.

                          "Eigenaar met vliegtuig naar Amerika vertrokken, najaar '31 spoorloos verdwenen. Bericht Dept. van Koloniën"

 

  PH-AFZ           Pander EF 85                                                                       31

     51

     12.02.1931   NV Nationale Luchtvaartschool, Rotterdam/*Waalhaven.

     29.03.1936   Ongeval Schiphol.

     12.02.1937   Bewijs van Inschrijving verlopen.

     Na het ongeval werd de restanten gedemonteerd en opgeslagen met de bedoeling het toestel eventueel bij gebleken behoefte

     weer op te bouwen. Dat is er dus niet meer van gekomen.

 

  PH-AGA          Fokker F.IX                                                                           5106

     52

     05.10.1929   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/*Schiphol.

     14.05.1930   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën,  

                          's-Gravenhage/*Schiphol.                                                     "Adelaar"

     11.05.1931   Na diverse modificaties werd het als type F.IX(II) aangeduid. 

                          Zie de betreffende documenten op de foto-/illustratiepagina.

     26.09.1936   Inschrijving doorgehaald.

                          F-APFA. Doorverkocht naar republikeins Spanje en daar op 1.4.1939 voor het laatst waargenomen.

     .

     Ingeschreven als F.IX-3m.

 

  PH-AGB         Fokker F.VIIb-3m                                                                 5179

     53

     30.09.1929   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën,  'Gravenhage/*Schiphol.

     19.10.1929   Ongeval Constantinopel(TC).

     20.10.1929   Inschrijving doorgehaald.

                                                                                                                                                                                                                                     TOP 

  PH-AGC         Fokker F.VIIa                                                                        5129

     54

     15.05.1929   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/*Schiphol.         "La Glaneuse"           

                          Het toestel werd direct verhuurd aan Air Orient, vandaar dat het direct bij de productie al in de kleuren van 

                          Air Orient werd geschilderd, inclusief de Franse naam. 

     24.05.1929   Inschrijving doorgehaald.

                                      F-AIYU

     Air Orient was een grote klant van Fokker met een afname van 15 gehuurde en (daarna) gekochte toestellen.
     Tijdens de bouw was de bestemming natuurlijk al bekend en daarom werden ze ook direct in Air Orient kleuren gespoten.
     
Ondanks hardnekkige beweringen elders, ook de Franse naam werd al direct aangebracht!
     De proefvluchten werden natuurlijk hier in Nederland gemaakt, en ook de aflevering geschiedde onder Nederlands kenmerk
     naar Parijs, of eventueel naar Marseille. Dáár werden de Nederlandse kenmerken verwijderd.
     Dus nogmaals, die Franse naam werd dus niet, zoals elders beweerd wordt, pas later aangebracht.
     Dit betreft de toestellen: PH-AFT, PH-AGC, D, E, F, H, I, J, K, L, X, PH-AIC, M, N, W

  

  PH-AGD         Fokker F.VIIa                                                                        5130

     55

     16.05.1929   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/*Schiphol.        "La Légère"

                          Het toestel werd direct verhuurd aan Air Orient, vandaar dat het direct bij de productie al in de kleuren van 

                          Air Orient werd geschilderd, inclusief de Franse naam. 

     24.05.1929   Inschrijving doorgehaald.

                          F-AIYV

     Air Orient was een grote klant van Fokker met een afname van 15 gehuurde en (daarna) gekochte toestellen.
     Tijdens de bouw was de bestemming natuurlijk al bekend en daarom werden ze ook direct in Air Orient kleuren gespoten.
     
Ondanks hardnekkige beweringen elders, ook de Franse naam werd al direct aangebracht!
     De proefvluchten werden natuurlijk hier in Nederland gemaakt, en ook de aflevering geschiedde onder Nederlands kenmerk
     naar Parijs, of eventueel naar Marseille. Dáár werden de Nederlandse kenmerken verwijderd.
     Dus nogmaals, die Franse naam werd dus niet, zoals elders beweerd wordt, pas later aangebracht.
     Dit betreft de toestellen: PH-AFT, PH-AGC, D, E, F, H, I, J, K, L, X, PH-AIC, M, N, W

                                                                                                                                                                                                                                     TOP 

  PH-AGE          Fokker F.VIIa                                                                        5131

     56

     18.05.1929   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/*Schiphol.        "La Mysterieuse"

                          Het toestel werd direct verhuurd aan Air Orient, vandaar dat het direct bij de productie al in de kleuren van 

                          Air Orient werd geschilderd, inclusief de Franse naam. 

     24.05.1929   Inschrijving doorgehaald.

                          F-AIYX

     Air Orient was een grote klant van Fokker met een afname van 15 gehuurde en (daarna) gekochte toestellen.
     Tijdens de bouw was de bestemming natuurlijk al bekend en daarom werden ze ook direct in Air Orient kleuren gespoten.
     
Ondanks beweringen elders, ook de Franse naam werd al direct aangebracht!
     De proefvluchten werden natuurlijk hier in Nederland gemaakt, en ook de aflevering geschiedde onder Nederlands kenmerk
     naar Parijs, of eventueel naar Marseille. Dáár werden de Nederlandse kenmerken verwijderd.
     Dus nogmaals, die Franse naam werd dus niet, zoals elders beweerd wordt, pas later aangebracht.
     Dit betreft de toestellen: PH-AFT, PH-AGC, D, E, F, H, I, J, K, L, X, PH-AIC, M, N, W

   

  PH-AGF          Fokker F.VIIa                                                                        5132

     57

     23.05.1929   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/*Schiphol.        "La Prudente"

                          Het toestel werd direct verhuurd aan Air Orient, vandaar dat het direct bij de productie al in de kleuren van 

                          Air Orient werd geschilderd, inclusief de Franse naam. 

     06.06.1929   Inschrijving doorgehaald.

                          F-AJBG

     Air Orient was een grote klant van Fokker met een afname van 15 gehuurde en (daarna) gekochte toestellen.
     Tijdens de bouw was de bestemming natuurlijk al bekend en daarom werden ze ook direct in Air Orient kleuren gespoten.
     
Ondanks hardnekkige beweringen elders, ook de Franse naam werd al direct aangebracht!
     De proefvluchten werden natuurlijk hier in Nederland gemaakt, en ook de aflevering geschiedde onder Nederlands kenmerk
     naar Parijs, of eventueel naar Marseille. Dáár werden de Nederlandse kenmerken verwijderd.
     Dus nogmaals, die Franse naam werd dus niet, zoals elders beweerd wordt, pas later aangebracht.
     Dit betreft de toestellen: PH-AFT, PH-AGC, D, E, F, H, I, J, K, L, X, PH-AIC, M, N, W

                                                                                                                                                                                                                                     TOP 

  PH-AGG         Fokker F.VIIa                                                                        5133

     58

     25.05.1929   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/*Schiphol.

     06.06.1929   Inschrijving doorgehaald.

                          F-AJBH. Afgeschreven La Ferte-Gaucher 22.9.1931.

 

  PH-AGH         Fokker F.VIIa                                                                        5134

     59

     31.05.1929   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/*Schiphol.        "La Rieuse"

                          Het toestel werd direct verhuurd aan Air Orient, vandaar dat het direct bij de productie al in de kleuren van 

                          Air Orient werd geschilderd, inclusief de Franse naam. 

     08.06.1929   Inschrijving doorgehaald.

                          F-AJBI

     Air Orient was een grote klant van Fokker met een afname van 15 gehuurde en (daarna) gekochte toestellen.
     Tijdens de bouw was de bestemming natuurlijk al bekend en daarom werden ze ook direct in Air Orient kleuren gespoten.
     
Ondanks hardnekkige beweringen elders, ook de Franse naam werd al direct aangebracht!
     De proefvluchten werden natuurlijk hier in Nederland gemaakt, en ook de aflevering geschiedde onder Nederlands kenmerk
     naar Parijs, of eventueel naar Marseille. Dáár werden de Nederlandse kenmerken verwijderd.
     Dus nogmaals, die Franse naam werd dus niet, zoals elders beweerd wordt, pas later aangebracht.
     Dit betreft de toestellen: PH-AFT, PH-AGC, D, E, F, H, I, J, K, L, X, PH-AIC, M, N, W

 

  PH-AGI           Fokker F.VIIa                                                                        5135

     60

     06.06.1929   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/*Schiphol.        "La Rêveuse"

                          Het toestel werd direct verhuurd aan Air Orient, vandaar dat het direct bij de productie al in de kleuren van 

                          Air Orient werd geschilderd, inclusief de Franse naam. 

     11.06.1929   Inschrijving doorgehaald.

                          F-AJBJ. Ongeval Cannes, 26.9.1936.  

     Nog in 1939 stond het toestel met verlopen BvL op Marignane.

     Air Orient was een grote klant van Fokker met een afname van 15 gehuurde en (daarna) gekochte toestellen.
     Tijdens de bouw was de bestemming natuurlijk al bekend en daarom werden ze ook direct in Air Orient kleuren gespoten.
     
Ondanks hardnekkige beweringen elders, ook de Franse naam werd al direct aangebracht!
     De proefvluchten werden natuurlijk hier in Nederland gemaakt, en ook de aflevering geschiedde onder Nederlands kenmerk
     naar Parijs, of eventueel naar Marseille. Dáár werden de Nederlandse kenmerken verwijderd.
     Dus nogmaals, die Franse naam werd dus niet, zoals elders beweerd wordt, pas later aangebracht.
     Dit betreft ook de toestellen: PH-AFT, PH-AGC, D, E, F, H, I, J, K, L, X, PH-AIC, M, N, W

                                                                                                                                    &nbs