VRAGENRUBRIEK REGISTER

                                                                                                                                                                                                                        Contact: H. Dekker


Op deze pagine treft u een bonte verzameling vragen, foto's, en geruchten aan waarvoor ik u hulp inroep. 

Zeker bij de geschiedschrijving over de vooroorlogse periode blijven er altijd vragen open.

Mocht u over die hieronder genoemde zaken méér weten, dan houd ik me van harte aanbevolen!


Terug naar index                                             HOME                                                           Contact Herman Dekker
   


41 PH-NEL bezoekers
40 PH-BAR
39 Stampe
38 Harvard op Lijnbaan
37 PWS101 SP-1005
36 Fokker F.XX
35 PH-NAD  -  PH-NEG
34 Z-5 / H-NACX


32 PH-9 Haaksma Delft
31 F.VIIb 5324
30 Bestmann Daams
29 Tiger Moth nose-over device
27 Schroothoop Hilversum
25 Urban Legends
24 Onbekende giroglider
23 Landbouwmuseum Luttenberg
22 Bensen van Theo van Hulsen
21 Bensen van Raaijmaker
20 Globe Swift G-AHUU
19 DC-2 "Barones"
18 Twee onbekende Harvards
17 Sloopdakota
16 Verongelukte C-54
15 Ballonnen Pottum
14 EH-3 / PH-3
13 Windspiel Otto Hartman
12 Spaceshuttle Otto Hartman
11 Onbekende Anfänger
10 Voor de film?
9   Carnaval Bergen op Zoom
8   F.K.43 Elst
7  Vliegtuigen W. v.d. Drift
6  C-54 NL-350
5  PH-UJSA
4  PH-FPV
3  Deense Fokker F25
2  Onderdelenmachine K626
1  Volpert


41                                                                 Geplaatst 6.5.2019

Het is de PH-NEL, maar wie zijn deze nieuwsgierigen...?
                                                                             TOP

40                                                                 Geplaatst 10.2.2019

Ieder commentaar is zeer welkom....
                                                                             TOP


39.                                                               Geplaatst 25.5.2017
Tussen mijn Tiger Moth foto's kwam ik tot m'n verrassing dit plaatje tegen.
Een Stampe SV.4 dus. En dus de vraag "Welke is het..."

 
 
Willem Rongé denkt dat het de PH-BOZ is (nu OO-LEL). Ik kende die niet in deze kleuren, vandaar dat ik hem niet herkende. En Frank Sturm wees me op deze foto van Enno Cappelhoff.
                                                                             TOP

 
38.                                                             Geplaatst 23.5.2017

Waar de foto destijds (ca. 30 jaar geleden) vandaan kwam weet ik echt niet meer en 

ook heb ik geen idee ter gelegenheid waarvan deze Harvard op de Lijnbaan tentoongesteld

werd. U wel?

 

     

 

Van René Bontje kreeg ik dit artikeltje uit De Tijd van 13.2.1957.

Het verklaard de aanwezigheid van de Harvard, maar niet de identiteit. 

En ook niet die van de genoemde Tiger Moth.

             

En in een tweede reactie van René werd ook dat probleem opgelost via Het Vrije Volk van 14.3.1957: het was de PH-UBO.

Kortom, nu die Tiger Moth nog...

    

                                                                           TOP


 
37.
                                                            Geplaatst 23.2.2017

In een album van J.W. Kruithof trof ik (ca. 40 jaar geleden...) onderstaande foto
aan. Ik wist er verder niets van, niet het type, niet wanneer en zeker niet waar.
Hoewel ik vermoed dat Kruithof voor het toestel poseert. In korte broek dus.
Eric Munk kon althans enige informatie verschaffen.
Het is een Poolse PWS101 met kenmerk SP-1001 die, voor zover bekend, niet in Nederland
is geweest. Mogelijk werd de foto gemaakt in 1937 op de Wasserkuppe toen
daar de WK1937 werden gehouden.


 
                                                                           TOP


36.
                                                            Geplaatst 6.3.2015

Zoals bekend is er slechts één Fokker F.XX gebouwd, de PH-AIZ met c/n 5347.
Maar het blijkt nu dat er in ieder geval sprake van is geweest om er meer te bouwen.
In juli 1932 vroeg de Franse maatschappij CIDNA Bewijzen van Luchtwaardigheid aan voor
drie te bouwen F.XX's. Op 30.7.1932 vroeg de Luchtvaartdienst aan het RSL om toezicht uit te oefenen bij de bouw van deze toestellen. Dat was de normale gang van zaken in die tijd. Zie ook de maandverslagen van het RSL elders op deze site.
Maar al op 30.8.1932 werd de aanvraag voor deze BvL's door CIDNA ingetrokken.
 
                                                                           TOP

            
35.
                                                            Geplaatst 7.5.2014
          
           
 
Bovenstaand berichtje stond in British Civil Aviation News (BCAN) van 14.12.1963.
Daarin werd dus beweerd dat PH-NEG op 24.4.1956 beschadigd zou zijn en dat tijdens de reparatie/groot onderhoud de rompen van PH-NEG en PH-NAD verwisseld zouden zijn.
Sedertdien werd deze wijsheid op allerlei plaatsen als waarheid herhaald; ook door mij!
Vragen uit Engeland en Denemarken spoorden mij aan om nog eens op onderzoek uit te gaan.
Wat bleek?
- Over die beschadiging heb ik in de vliegtuigdossiers, nòch in de archieven van de Raad
voor de Luchtvaart iets teruggevonden.
- Over die beweerde rompwisseling heb ik in de vliegtuigdossiers ook niets aangetroffen.
Ook bij onderzoek in Engeland, Duitsland en Denemarken is niets aangetroffen dat deze
theoriën zou kunnen ondersteunen.
Kortom, ik ga er nu vanuit dat e.e.a. op een onverklaarbaar misverstand berust!
Maar mocht u bewijzen hebben die beide, of één van beide, theoriën (lijken te) ondersteunen, dan hoor ik dat graag van u!
                                                                         TOP


34.                                                             Geplaatst 9.2.2012
Een intrigerende foto van een gecrashte MLD C-V.
Op de rechter ondervleugel lijkt een gedeelte van een civiel kenmerk te staan: "H-N".
Over het toekennen van een dergelijk kenmerk is (mij) niets bekend en ik kan me ook
niet voorstellen dat de MLD met een op die manier 'uitgedost' toestel opereerde.
Een (mijn!) theorie is dat bij de Z-5, na een incident, de rechter ondervleugel vervangen werd door een ex-civiel exemplaar en dat deze foto vlak daarna gemaakt is.
Let op, dit is slechts een theorietje, dus niet als waarheid 'citeren'!
Maar bewijzen (eventueel van het tegendeel!) zijn natuurlijk zéér welkom!
 
     
 
Van Jan Grisnich kreeg ik nog een foto (afkomstig van Beeldbank Amsterdam) van bovenstaande crash. Dat levert in ieder geval de 'bron' van de betreffende vleugel
op: de H-NACX. Nog niet echter de verklaring waarom hij aan de Z-5 was gemonteerd!
Ook is de datum van het incident nog niet onomstotelijk vastgesteld,
Coen van den Heuvel suggereert dat het de crash van 3.12.1925 is.
     
 
                                                                                   TOP

 


32.                                                                                                                (Geplaatst 2.1.2011)
De maandverslagen van het RSL over die periode leveren nóg een mysterie op.
De heer Haaksma te Delft vraagt op 6.4.1932 een Bewijs van Luchtwaardigheid aan voor
een Zögling.
                                                   (Coll. H. Dekker)
     
 
Deze aanvraag blijft maandelijks herhaald, in december 1932 verschijnt er voor het
eerst kenmerk PH-9 bij. Aldus blijft hij vermeld tot de laatste keer in december 1933,
dan staat er de opmerking "vervallen" bij.
Wél moet worden gezegd dat de oorspronkelijke aanvraag vermeld was in de sectie
"Herstelling", pas in juni 1932 staat hij vermeld als "Aanbouw".
De enige Zögling die op het moment van aanvraag voor herstel in aanmerking kwam, was de
vlak daarvoor gecrashte PH-1 en mogelijk bleek daarvan de schade naderhand toch zó groot
dat tot complete nieuwbouw werd besloten.
Let op, dit is slechts een theorie van mij op basis van 'rijmende data', waarvoor (nog)
geen enkel bewijs aangetroffen is. Dus a.u.b. niet als feit 'citeren'!
 
                                                                                   TOP

31.                                                                                                                (Geplaatst 2.1.2011)
Op 22 februari 1932 vroeg Fokker Bewijzen van Luchtwaardigheid dan wel Deugdelijkheid aan voor vijf Fokker F.VIII'en en een F.VIIb-3m toestel.
De constructienummers waren 5308 t/m 5312 en 5324.
Deze aanvragen werden door het RSL genummerd als L7B-3 en L8B-7.
 
                                    (Coll. H. Dekker)
     
 
De vijf F.VIII´en zijn bekend, zij werden resp. PH-AIO t/n PH-AIS en verdwenen tegen
het eind van 1932 uit de maandverslagen.
De F.VIIb 5324 is een ander geval. In geen van de mij bekende Fokker-bronnen en overzichten komt dit toestel voor. Ook staat in geen van de maandverslagen een bestemming.
De BvD-aanvraag L8B-7 22.2.1932 verviel in juni 1933 maar werd toen vervangen door BvL-aanvraag L8B-42 d.d. 26.6.1933 waarvan hieronder een scan is bijgevoegd.
Maar uit een andere (Rijkswaterstaat-)bron weet ik dat het toestel (waarschijnlijk)
naar de Spaanse maatschappij CLASSA ging!
Maar het is weer opmerkelijk dat in de opgaven van de destijds in Spanje actieve
vliegtuigen dit toestel nergens voorkomt. Terwijl daar door historici toch heel veel onderzoek aan gewijd is, zelfs in die mate dat er een periode was dat van ieder verdwenen toestel voetstoots werd aangenomen dat het wel naar Spanje gegaan zou zijn...
 
                                                  (Coll. H. Dekker)
     
 
Dat zal dan omstreeks juni 1933 geweest moeten zijn. In die maand verscheen 5324 voor
het laatst in het maandverslag mét de de opmerking "vervallen".
En hierna weet ik niets van de verdere levensloop...
Hieronder staat een (gedeelte van) een scan van het verslag over juni 1933.
Behalve de hierboven genoemde kwestie rondom c/n 5324 zien we hier nog een zeer opmerkelijk zaak:
- BvL-aanvraag L8B-38 d.d. 11.4.1933 voor F.XVIII met c/n 5350
- BvL-aanvraag L8B-42 d.d. 26.6.1933 voor F.VIIb met c/n 5350
De F.VII is wel verklaarbaar (die kwam tenslotte in Spanje terecht (als EC-W16, (EC-AAI), EC-AAU) maar de F.XVIII is dat voor mij zeker niet.
Er zijn vijf F.XVIII's gebouwd, de c/n's 5308 t/m 5312. Voor alle vijf werd op 22.2.1932 een BvL aangevraagd en dat werd, ook voor alle vijf, nog datzelfde jaar uitgereikt.
Suggesties zijn dus meer dan welkom!
 
                                                   (Coll. H. Dekker)
     

                                                                                   TOP30.                                                               (Geplaatst 11.11.2010)

 Na het ongeval met de PH-OOO zijn de restanten van het toestel in een container  naar de schroot gegaan. Maar Johan Daams wilde niets meer te maken hebben met het  type waarmee twee Hilversummers verongelukten waren en ruimde tegelijkertijd ook  de delen op van een tweede Bestmann die hij in z'n bezit had. 

 Welke Bestmann dat was, weet ik niet. Mogelijk is er een verband met het frame dat

 bij een meubelfabrikant in Oisterwijk is waargenomen, samen met de latere PH-OOO en  de Auster R-18.

                                                                                   TOP  
 

29.                                                                                                                                                                      (Geplaatst 11.11.2010)
De eerste foto heb ik destijds, in 1981, ook in m'n "Dutch Tiger Moths" boekje  
geplaatst. En er toen geen enkele reactie op gekregen.
Ik probeer het nu nog maar eens.

Ik vermoed nu dat het een inrichting is die ervoor moet zorgen dat bij de opppikmanoeuvre van een reclamesleep de lus niet achter de wielen haakt.
Dit was een suggestie van Coen van den Heuvel.
Maar als u het beter weet? Graag!
 
                                                                                     (Coll. H. Dekker)

                                                                                   TOP

27.                                                                                                                                                                      (Geplaatst 25.7.2010)
Een jaar of dertig geleden heeft Johan Daams me eens verteld dat hij op een gegeven
moment een stuk of vier Tiger Moths op de schroothoop naast het veld heeft gezet.

Welke dat waren weet ik niet, behalve dan de ene die op onderstaande foto's identificeerbaar is: de PH-UAU die via (o.a.) de gebroeders Merlijn in Denemarken terechtgekomen is. Deze foto's komen ook bij hen vandaan.
Naar de anderen ben ik dus ook wel nieuwsgierig!
                                                                     (Coll. H. Dekker)
 
Het zou me trouwens niet verbazen als deze vier 'iets' te maken hebben met het onder
No.25 genoemde gerucht betreffende het drietal Tiger Moths op een zolder in Het Gooi!
 
                                                                                   TOP

25.                                                                                                                                                                   (Geplaatst 4.7.2010)
Tot het verschijnen van "75 Jaar Nederlandse Luchtvaartuig Registers" was het bestaan
van de Belgische Spitfire SM-32 op Ypenburg geheel onbekend.

En daarna heb ik hem opgenomen in mijn verzameling 'urban legends' waarin hij sindsdien
figureert als 'mystery machine' in een Boskoopse, dan wel, Westlandse kas. 

In dezelfde verzameling figureren een vijftal Tiger Moths, een Bf 108, een Minimoa, een
Cessna en nog een Spitfire!
En het zou me niet verbazen als er lokaal nog wel meer hardnekkige geruchten de ronde
doen!
De vijf (? dus...) Tiger Moths zijn als volgt te 'benoemen': één op een zolder te Apeldoorn, één in Noord-Holland en drie op een zolder in het Gooi.
Ook heb ik jaren gespeurd naar de Bf 108 die in Hoogeveen opgeslagen zou zijn!
Na een noodlanding bij de Wolfsbos in april '45 werden de motor en enige andere interessante onderdelen door docent Buter en zijn leerlingen gedemonteerd en naar de LTS gebracht. De romp werd door de gebroeders Rijnvis afgevoerd en heeft daarna geruime tijd op de werf van Rijnvis aan het (destijds) Alteveerkanaal gelegen.
Daarna werd hij aan de Hoogeveense Zweefvliegclub geschonken en dat is het laatste wat
ik ervan weet. Behalve dan natuurlijk het hardnekkige gerucht dat hij nog zou bestaan!
Ik heb hem niet kunnen opsporen. Dat betekent natuurlijk niet dat het 'bewijs van niet bestaan' geleverd is. Wél is het een vruchtbare bron van veronderstellingen...
Van de Minimoa PH-80 wordt ook nog beweerd dat hij nog 'onder ons' is. Maar dat zal wel
een gevolg zijn van het toekennen van kenmerk PH-80 aan de nieuwgebouwde replica...
De Cessna te Vriezenveen is ook nog nooit opgedoken en rond de Spitfire(s) van Schreiner
blijven ook hardnekkig geruchten de ronde doen. Ondanks het feit dat uit onderzoek van Harry van der Meer is gebleken dat die ècht niet meer 'onder ons' zijn.
 
         Op deze foto's (én die in "75 Jaar etc.") ziet u de aflevering van de Spitfire op Ypenburg.

         Daarna werd hij door Schreiner als onderdelenbron gebruikt en daarna weten we niets zeker.
         En mijn onderzoek daar heeft mij wel overtuigd dat het zeker een van de 'urban legends'is.
         En ook dat er in de Boskoopse transport- èn tuindersbranche niets over bekend is.
         En dat hij ook nog op Texel zou zijn geweest is wel zéér onwaarschijnlijk.
         Dáár pleegde Schreiner helemaal geen onderhoud aan de Spitfires.
                                                                                    (Coll. H. Dekker)

   
                                                                                                                                    (Coll. H. Dekker)
                                       

                                                                                   TOP
24.                                                                                                                                                                   (Geplaatst 4.7.2010)
Bij No.22 had ik al twee  foto's van een onbekend gyrocopter. Hierbij nogeens twee van een mij onbekende gyroglider.
Het bijschrift zegt dat het een 2-persoons gyroglider van Carel Verlaan is en dat de
foto{'s?) gmaakt zouden zijn op Budel in 1980.
Dat maakt het er niet veel duidelijker op.
De PH-VER vloog toen al geruime tijd als gyrocopter, met een motor dus.
 
           Op de tweede foto wordt het apparaat gevlogen door Gerard de Ruiter (van de PH-RUI).
 
                                                                                   TOP


23.                                                                                                                                                          (Geplaatst 13.5.2010)
Bij een bezoek aan het Landbouwmuseum te Luttenberg ontdekte Gerard Casius onderstaande foto. Een foto die eigenlijk alleen maar vragen oproept; welk toestel, welke eigenaar, wanneer.
Kortom, als u er iets over weet, of slechts een suggestie heeft, ben ik (en Gerard
natuurlijk ook!) er zeer nieuwsgierig naar!
 
     

                                                                                     TOP

22.                                                            (Geplaatst 12.3.2010)

Op blz. 351 van "75 Jaar Nederlandse Luchtvaartuig Registers" heb ik een foto geplaatst van de ongeïdentificeerde Bensen "The Crazy Dutchman".
Frank Pot trof in het fotoarchief van Aviolanda Woensdrecht onderstaande foto's van hetzelfde toestel aan.
Helaas is het toestel hiermee nog steeds niet geïdentificeerd. 
Frank suggereerde om iemand op te sporen die het register van Opel Records bijhoudt...

Het nummer van deze Opel is 56-03-JJ, dus roept u maar!

                                                                   (Coll. Frank Pot)

 
Het jaar 2011 begon goed! Van Frans Goossens te Weert kreeg ik op 1 januari een brief
waarin hij mij uitgebreid deze geschiedenis uit de doeken deed:
Op de foto's bij vraag 22 staat de Bensen van Theo van Hulsen uit Eindhoven, Waarschijnlijk nog vóór 1970 gemaakt. Theo staat zelf op de foto.
Zijn toestel is een Bensen B8 waarvan de rotorbladen en de rotorkop van de firma Bensen
uit de USA komen. Het framewerk is in Nederland gebouwd.
In 1968-1969 was het toestel als glider klaar en heeft Theo zijn vliegtkunsten kunnen
leren op het gesloten Belgische vliegveld Weelde. De glider werd door de Opel Record
op de foto's over de startbaan voortgetrokken.
  Stukje voor stukje leerde Theo vliegen op het apparaat. In de gliderperiode had Theo
enkele enthousiaste chauffeurs-hulpen uit Weert, te weten Wim Beelen, Albert Hendrickx
en ondergetekende.
Toen eenmaal de 4-cilinder tweetakt McCulloch op het toestel zat, is Theo verder zijn
eigen gang gegaan.
  Voor een vliegdemonstratie op een Fly-inn ergens in België werd uit een Scandinavisch
land een ervaren gyrocoptervlieger uitgenodigd.
Deze vliegdemonstratie liep niet goed af. De rotormast brak door de trillingen af.
Gelukkig waren er geen slachtoffers.
Voor zover bekend is Theo van Hulsen met vliegen gestopt.
  Eind jaren zestig ontstond er in het Zuiden van Nederland een groep enthousiaste gyrocopterbouwers die allemaal in België wilden gaan vliegen.
Van Hulsen was de eerste die zijn toestel af had.
De groep heeft zich toen verenigd in een Chapter van de Popular Rotorcraft Association
onder de naam "Dutch Rotorcraft Association (D.R.A.).
Uit deze groep is een paar jaar later in Utrecht de Nederlandse Vereniging van Amateur
Vliegtuigbouwers ontstaan en werd de D.R.A. opgeheven.
Eerste voorzitter van de NVAV was Loek Lantwaard uit Utrecht.

En daarmee is dit probleem eindelijk uit de wereld!
                                                                             TOP
21.                                                                                                                                                            (Geplaatst 25.1.2010)

Op 1 augustus 1961 vroeg M.J. Raaijmakers uit Helmond, een BvL aan voor een door hem, samen met P.Th.C. Wilde, gebouwd Bensen Gyroglider aan. Het toestel was zonder enig RLD-toezicht gebouwd dus was er van een BvL-uitreiking geen sprake.

Toch zou ik wel wat meer over deze heren, en over het lot van hun bouwsel willen weten!

 

                                         (Coll. H. Dekker)

                                                                                TOP


20.                                                                                                                                                               (Geplaatst 04.11.2009)
Op 13.5.1954 werd de inschrijving van Globe Swift G-AHUU (c/n 1003) doorgehaald door de CAA.
Hierbij werd de opmerking "Holland" geplaatst. In de diverse administraties waar hiervan sporen verwacht mogen worden, zoals aanvragen Type-Certificaat en Bewijs van Luchtwaardigheid komt het toestel niet voor.
Evenmin zijn er kenmerken voor gereserveerd geweest.

Het enige twijfelpunt is nog de aanvraag voor een TC door Reinier Uges (Aanvraag T52-01 d.d. 15.5.1952) waarbij geen kenmerk genoemd wordt, maar er blijkt nergens uit dat er certificatiewerkzaamheden verricht zijn. En zoals gezegd, er volgde ook geen BvL aanvraag. En al de maand daarop werd het toestel in Noorwegen ingeschreven als LN-BDE.
Kortom, wie weet meer?
                                                                                                                                               TOP

19.                                                                                                                                                       (Geplaatst 21.10.2009)

T.g.v. de introductie van de DC-4 gaf de KLM een propagandaboekje "KLM-vogels kijken u aan" uit.

Daaruit komt onderstaande illustratie van een DC-2-neus met opschrift "BARONES".

Bij kritische beschouwing is de conclusie gerechtvaardigd dat deze tekst niet op het toestel maar op het cliché aangebracht is geweest.

Maar toch zou ik wel willen weten waarom!

  

     

 

                                                                                     TOP


18.                                                                                                                                                               (Geplaatst 29.6.2009)

Onderstaande telex trof ik aan in het Nationaal Archief. 

Voor de twee Harvards (het zullen wel Texans geweest zijn) is op basis van de inschrijving in het N.L.R. mogelijk wel een beredeneerde gok te doen, maar de twee spares kisten zijn geheel nieuw voor mij!

In dit verband wil ik ook nog eens wijzen op de eigenlijk complete Harvard die ter vervanging van de PH-UBP na de crash van 25.7.1949 weer als PH-UBP in de vaart

genomen werd en nauwelijks delen van de oorspronkelijke bevatte!

 

                                                 (NA 5.016.5240 toegang 8340)

         

                                                                                    TOP


17.                                                           (Geplaatst 29.6.2009)

Op 8.11.1947 werd de PH-TCC door KLM aan Fokker verkocht. Dat is geen nieuws maar 

wèl dat in de melding hiervan de opmerking staat: "inclusief de sloop Dakota"

En welke die 'sloop Dakota' was, zou ik graag willen weten!

 

Ik heb één foto van een 'sloopdakota' op Schiphol. Hij werd op 10.4.1947 gemaakt

door A.C. Guys. Behalve de C-47 "A" is daarachter nog een C-54 te zien, op de neus

van dat toestel zijn de cijfers "76" te zien, dus mogelijk is dit de latere PH-TAE.

Maar over deze C-47 "A" zou ik graag meer willen weten!

Zie in dit verband trouwens ook hieronder bij No. 2.

 


 
16.                                                            (Geplaatst 28.6.2009)
Het eerste verzoek om levering van C-54J's was afgewezen maar inmiddels was de oorlog in de Pacific beëindigd en waren de matereeleisen daar natuurlijk sterk gewijzigd.
Plesman kreeg advies om het oorspronkelijke verzoek voor 14 C-54's nogmaals in te dienen.

Deze keer werd de aanvraag goedgekeurd en in oktober 1945 werd het contract voor de eerste twee (42-72316 en 41-37303, resp. PH-TAA en PH-TAB) getekend.
In december 1945 werd een telegram ontvangen dat er op leasebasis vijf C-54A's waren bemachtigd, "direct from major overhaul with lowtime engine to meet airframes spares
and spare engine requirements by cannibalization /stop/ first aircraft this project
crashed as previously advised /stop/ substitute aircraft expected depart this country within week
".

Die vijf toestellen kan wel kloppen, de eerste vijf werden omstreeks die tijd inderdaad verworven, maar het toestel dat verongelukte (en dus kandidaat was) is mij onbekend.
   

                                                                                 TOP15.                                                        
(Geplaatst 10.6.2009)
In juli 1924 verbrandde te Hellevoetsluis de vrije ballon van W. Pottum uit Amsterdam na een demonstratievlucht. Een toeschouwer stak tijdens het bergen na de landing een sigaar op! Deze ballon is niet ingeschreven geweest.
Later had Pottum de PH-AHB en ook de PH-AHA werd door hem gevaren.

Niet duidelijk is, met welke ballon het incident in 1925 gebeurde toen hij van de Beestenmarkt in Leiden opsteeg, en er een jongetje verstrikt aan een touw meegevoerd werd tot buiten de stad.
De ballonnen van Pottum zijn trouwens een probleem apart, hij heeft er drie door storm en twee door brand verloren. In 1933 maakte hij zijn laatste vaart.

                                                                                   TOP

14.                                                           (Geplaatst 17.5.2009)

Inspecteur Spierenburg van de Rijksluchtvaartdienst bezocht op 9.12.1940 de Haagsche Zweefvlieg Club.

In het maandverslag stond: "heeft bemerkingen t.a.v. de toestellen EH-3 en Koekoek". 

De aanwezigheid van de niet afgebouwde Koekoek is bekend maar de aanduiding EH-3 zegt mij niets...

 

Opgelost 9.8.2009.

EH-3 is een simpele type-fout voor PH-3.                                                                                                                          TOP


13.                                                              (Geplaatst 26.3.2009)
Nóg een serie foto's die bij Otto Hartman vandaan kwam. Ook hier speelt hij zelf de hoofdrol als aviateur van een Windspiel.
We zien de Windspiel die na montage opgesleept wordt. Het speelde zich af in de Flevopolder en ik meen me te herinneren dat een van de vluchten in een lichte crash eindigde. Van wie het toestel was en of het ooit nog een luchtvaartuig met motor geworden is, weet ik niet.
 

                                                                          (Coll. H. Dekker)

 

                                                                                     TOP

12.                                                        (Geplaatst 26.3.2009)

Weliswaar is er geen enkel verband tussen de spaceshuttle "Columbus" en het N.L.R. en zeker niet tussen een replica op schaal en het N.L.R., maar onderstaande foto's zijn curieus genoeg om ze toch in deze rubriek op te nemen.

Het apparaat was van de bekende Otto Hartman (op de eerste foto ín de spaceshuttle) en die heeft me ook deze foto's bezorgd. 

Hij vertelde toen dat het bouwsel op een nacht op de baan van Teuge werd gezet

waarna het praatje werd rondverteld als zou de "Columbus" daar 's-nachts geland

zijn!

Hij heeft later nog op een ruimtevaartevenement te Utrecht gestaan (toen was de Domtoren vermomd als Saturnusraket!) maar daarna ben ik het spoor bijster.

Trouwens, ik heb hier aanvankelijk gemeld dat het apparaat ook gebouwd was door Otto Hartman, dat had ik van hem begrepen toen ik in juni 1992 bij hem op bezoek was. 

Uit latere informatie blijkt echter dat hij het gevaarte had gekocht. 

Oftewel een nieuw probleem; wie heeft hem dan wél gebouwd?


                                                                          (Coll. H. Dekker)

 

                                                                                 TOP


11.                                                          (Geplaatst 24.3.2009)

Een foto van een Anfänger die ik tegenkwam in een Nederlands archief. 

De vraag is dus of dit ook een Nederlandse Anfänger is!


                             (Coll. H. Dekker)

 
 
                                                                         TOP


10.                                                         (Geplaatst 15.3.2009)

Het was ongetwijfeld een bekend dwergenduo. Maar ik ken ze niet, en wat e.e.a. met een Fokker F.VII te maken had weet ik evenmin!

                                                                               (Coll. H. Dekker)

 
En ook dit lijkt een plaatje dat bij een mij onbekende film hoort...

 
                                                                               TOP


9.                                                              (Geplaatst 20.2.2008)

In een serie foto's van het carnaval te Bergen op Zoom ("Krabbengat") kwam ik tweemaal een Harvard tegen!
De ene is zichtbaar de OO-JBV die volgens de kronieken in 1971 bij een sloper terechtkwam, in die tijd zal dus ook het optreden in de optocht wel plaatsgevonden hebben.
Van de andere weet ik niets. Dus, wie weet welke het was en (van beide foto's!) wanneer?

 
Gerben Tornij en Harrie van der Meer konden (26.3.2009) de tweede foto identificeren. Het is de B-163 die tijdens z'n omzwervingen in de periode 1965 - 1986 (toen hij naar Engeland verkocht werd) dus ook Krabbengat heeft aangedaan.
 
                                                                            TOP


8.                                                             (Geplaatst 13.1.2008)

Eén der voor de sloop verkochte Koolhoven F.K.43's heeft nog tot in de jaren zestig bij een sloper te Elst gestaan. De motor daarvan kwam via de heer Daams bij het Aviodome terecht en wordt daar nog steeds bewaard. Het staat niet voor 100% vast welke F.K.43 dit is geweest, maar de enige serieuze kandidaat is de PH-NAL.

                                                                                TOP

 7.                                                                  (Geplaatst 2.12.2008)

In Het Vaderland van 23.9.1920 stond dit artikeltje. Afgezien van de inhoud waar ik in de beschrijving van O&I 1920 natuurlijk ook aandacht aan besteed, is het vliegtuig, of beter, zijn de vliegtuigen van de heer W. v.d. Drift mij onbekend!

 

              
 
     Jan Grisnich stuurde me dit knipsel uit Het Leven.
     Daarmee is de vraag ten dele beantwoord; hier staat V.d. Drift voor de Fokker V.33.
     Dat toestel is destijds uit Duitsland meegenomen en heeft hier tot ca. 1922 gevlogen.

            

 

                                                                              TOP 


6.                                                                (Geplaatst 4.10.2008)
Op de pagina over Netherlands Government Air Transport (NGAT) treft u enige informatie over dit mysterieuze toestel aan.

Behalve een waarneming heb ik hier niet meer over dan onderstaand berichtje. Dat stond 

destijds trouwens in meerdere kranten.

Ieder nadere informatie is meer dan welkom!

  
     

 

Van Hans Berfelo kreeg ik onderstaande foto van de NL-350. Daarmee is in ieder geval

het bewijs geleverd dat het toestel echt bestaan heeft! 


 

                                                                               TOP 

  5.                                                               (Geplaatst 14.9.2008)

De PH-UJSA is al geruime tijd bekend en wordt dan ook genoemd in het Tweede Register. Ik had alleen maar een slechte  krantenfoto van het bouwsel tot ik bijgaande foto van Stef Zwart kreeg.

Zijn (en mijn!) vraag is "was het toestel luchtwaardig?". Is er iemand die weet of het toestel ook echt gevlogen heeft?

     

                         

 

                                                                          TOP 


4.                                                                                           (Geplaatst 29.8.2008)

(PH-FPC)     Douglas DC-3    

Op 1 mei 1946 werd de lijn Amsterdam - Zuid Limburg geopend. Het in te zetten vliegtuig werd in een krantenbericht aangeduid als PH-FPC.

Die heeft nooit bestaan, maar welke het wél was, is mij niet bekend.

 

                                                                              TOP 


3.                                                               (Geplaatst 28.8.2008)

De dagbladpers weet te melden (op 1.11.1946) dat de firma Schreiner & Co een export-order binnengehaald heeft voor "elf Fokker F.25 vliegtuigen welke aan 

een importeur in Denemarken zullen worden geleverd".

Aangezien er feitelijk geen enkele F.25 verkocht is, zou ik over deze 'transactie' wel wat meer willen weten.

Zie voor meer informatie ook het artikel "F25 Promotor, het echte verhaal" in de sectie Nederlandse Luchtvaartgeschiedenis.

<http://www.hdekker.info/DIVERSEN/Fokker%20F25%20Promotor.htm>

 

                                                                             TOP 


2.                                                           (Geplaatst 6.8.2008)

Ongeïdentificeerde Dakota K 626

In een document over de diverse aan de PH-TBK geïnstalleerd geweest zijnde vleugels staat:

... de PH-TBK vliegt nu met vleugel 3758 die afkomstig is van de onderdelenmachine K 626".

Ik ben er tot nu toe niet in geslaagd de identiteit van deze K 626 vast te stellen.
De twee m.i. in aanmerking komende toestellen KN626 en KG626 zijn beide in India in de nevelen der historie verdwenen en met de onderdelenmachine PH-TCB kan ik K626 niet in verband brengen.

Mogelijk wordt hier de 'sloopmachine' bedoeld die ik hierboven onder No. 17 behandel.

   

       

                                                                          TOP 

 1.                                                    (Geplaatst 25.5.2008)

In de rubriek "Diverse artikelen" staat het verhaal van het  Volpert-toestel.

Het blijf voor mij raadselachtig dat er van een toestel dat op Ypenburg is beproefd destijds kennelijk geen foto's zijn gemaakt.

 

                                       Bericht in Het Vaderland 2.4.1937. (KB)

                        

 

                                                                                 TOP