DAGBOEK van de NEDERLANDSE LUCHTVAART       1922Wellicht overbodig: aanvullingen worden zeer op prijs gesteld!


  Dagboek 1922
 
Balans KLM-1922
  Crasharchief 1922


      HOME                  Contact Herman Dekker               Terug naar Index
                                   Datums
    Januari
1   - Vloot van de KLM per 1 januari:
      4 D.H.9: H-NABE, H-NABF, H-NABO en H-NABP. H-NABP wel in de opgave, maar was al
        in 1921 afgeschreven. H-NABF in april 1921 ingericht als fotovliegtuig.
      2 Fokker F.II: H-NABC, H-NABD.
      10 Fokker F.III: H-NABG, H-NABH, H-NABI, H-NABJ, H-NABK, H-NABM, H-NABN, H-NABQ, en
         H-NABL. De laatste nog wel in de opgave maar in 1921 afgeschreven.
4   - De Deensche luchtvaartmij heeft plannen gereed voor een dienst Kopenhagen -
      Rotterdam - Londen. Op 1/5 zal de dienst worden geopend. Kopenhagen - Rotterdam
      zal gevlogen worden door een Deense machine, Rotterdam - openhagen door een
      Nederlandse.

6   - Postvluchten door KLM (Wende met D.H.9) MLD en LVA naar geïsoleerde Waddeneilanden.
11  - Steenbergen. Een monteur uit Brussel die aan een vliegtuig werkte dat daar was
      verongelukt bij de storm uit de machine gevallen. Hij is in het ziekenhuis opgenomen
      waar hij is overleden. Hij laat te Brussel een weduwe en zeven kinderen na.
14  - De Franse vlieger Ducherieux die gedurende 2 jaar in Limburg was waar hij
      passagiersvluchten organiseerde, heeft de terugreis naar Parijs aanvaard.
      Hij heeft hier 100000km gevlogen in 850 vlieguren en zonder enig ongeval 2000
      passagiers vervoerd.
26  - De Fokker C-1 F-4 maakt postvlucht naar Terschelling.
28  - Postvluchten door MLD (Fokker C-1 No. F-3), LVA en KLM (H-NABC) naar geïsoleerde
      Waddeneilanden. De F-3 naar Terschelling, H-NABC naar Schiermonnikoog.
29  - De Fokker C-1 No. F-3 vliegt nogmaals naar Terschelling.
30  - Weer vluchten naar de Waddeneilanden. De Spijker V-2 No. C-30 naar Vlieland en
      blijft daar tot 3 februari. De Fokker C-1 No. F-3 naar Terschelling en moet wegens
      mist bij Leeuwarden landen en is pas op 4 februari weer terug.
      De H-NABC zou naar Schiermonnikoog gaan maar moet wegens mist terugkeren.
 
      Bericht in de NRC 30.1.1922. (KB)
     
                                                                                          TOP
februari
5   - Een D.H.9 brengt post (en gist) naar Ameland.
5   - t/m 11 Wende met F.III en Hofstra met F.II vliegen postvluchten Rotterdam -
      Amsterdam - Hamburg - Bremen i.v.m. Duitse spoorwegstaking.
      Dit was dus een onderbreking van de winterstop!

10  - en 11 Postvluchten naar geïsoleerde Waddeneilanden.
12  - Bij Echt, bij het Lilbosch, landt een belgisch militair vliegtuig.
      Het is een Bréguet II No. V-1 afkomstig van vliegkamp Asch bij Luik.
      Bestuurder: lt. Dubreux, passagier kapt. Talloen.
      Op 15 februari kwam een ploegje monteurs om het toestel te demonteren, de dag
      daarna werd het naar Asch teruggebracht.
13  - LVA. Fokker C.I Nr. 523. Noodlanding Soesterberg. Tegen hek.
      Bestuurder: sgt. Hondong.
20  - t/m 24 IATA vergadering in Den Haag.
24  - Rotterdam faciliteert de verhuizing van de KLM van Schiphol naar Waalhaven.
 
         Bericht in Het Vaderland 24.2.1922. (KB)
 
27  - LVA. Spijker V.2 Nr. 51. Noodlanding wegens motorstoring.
      Bestuurder: kpl. Duimelaar.
..  - Revisie door de KLM van de F.III'en H-NABI, H-NABM, H-NABN en H-NABT.
      F.III H-NABK werd door Fokker gereviseerd. De H-NABL is voorzien van een
      stroomlijnromp.
                                                                                          TOP
maart
1   - Boven Breezand zijn twee vliegtuigen van De Kooy met elkaar in botsing gekomen
      waardoor beide belangrijke averij opliepen. Het eene kon met veel moeite het
      vliegkamp bereiken, doch het andere kwam bij de Verlengde Stoomweg naar beneden.
      De vliegers zijn er heelhuids vanaf gekomen.

10  - LVA. Fokker C.I Nr. 521. Noodlanding en capotage Tilburg. Toestel vernield.
      Bestuurder: elt. Bisschoff. Waarnemer: tlt. Eland.
13  - Op Schiphol komen twee Junkers toestellen uit Dessau aan. Een grote voor vijf
      (andere bron: 7) passagiers en klein toestelletje voor één persoon.
14  - LVA. Fokker C.I Nr. 517 Noodlanding bij Zutphen.
      Bestuurder: sgt. W.P. van Aartsen.
14  - LVA. Spijker V.2 Nr. 56. Kwam in greppel terecht bij Dordrecht.
      Bestuurder: sgt. Sleeuw.
15  - Het grote Junkers vliegtuig wordt door Zimmermann van Schiphol naar Waalhaven
      gevlogen en geeft daar demonstraties.
      Er zijn besprekingen betreffende de opening van een luchtlijn Rotterdam - Frankfurt.
      Aangezien vliegtuigbouw in Duitsland verboden is, is er ook sprake van dat Junkers
      een fabriek in Nederland zal bouwen.
18  - De eerste stappen ter oprichting van de NV Nationale Vliegtuigindustrie worden gezet.
 
      Bericht in Het Vaderland 18.3.1922. (KB)
     
 
18  - De opening van het nieuwe KLM hotel-café-restaurant op Waalhaven werd aangegrepen
      om het nieuwe vliegveld officieel in te wijden.
      Een escadrille D.VII's van de MLD kwam daarvoor op bezoek.
20  - LVA. Fokker C.I Nr. 499. Capotage bij Zevenhoven.
      Bestuurder: sgt. Scholte.
21  - LVA. Fokker C.I Nr. 498. Capotage in de start.
      Bestuurder: sgt. Hondong.
                                                                                          TOP
april
3   - MLD. Spijker V.2 Nr. C-20. Afgegleden op De Kooy. 
      Instructeur off.vl. C.P. Auwerda en leerling tltz. J.S. Mahns komen om.
5   - LVA. Spijker V.2 Nr. 33. Slechte landing.
      Bestuurder: sgt. Klunder.
5   - LVA. Noodlanding en capotage wegens motorstoring te Soesterberg.
      Bestuurder: lt. Wisse.
7   - MLD. Een MLD vliegtuig maakt een noodlanding onder Veendam t.g.v. een verstopte
      olieleiding.

8   - LVA. Noodlanding wegens motorstoring te Abcoude.
      Bestuurder: lt. Graaf Schimmelpenninck.
8   - LVA. Spijker V.2 Nr. 83. Capotage als gevolg van zijwind.
      Bestuurder: lt. Wisse.
10  - De Eerste Rotterdamsche Luchtvaartonderneming demonstreert gedurende de Nederlandsche
      Automobieltentoonstelling te Scheveningen, iedere dag met vijf vliegtuigen.
      En ook 's avonds wordt gevlogen om een demonstratie van een zoeklichtinstallatie
      der genie mogelijk te maken.
13  - Oprichting van de NV Nationale Vliegtuig Industrie (NVI) met als directeur
      Joop Carley.
18  - Heropening 1x daagse dienst Amsterdam - Rotterdam - Londen door Hofstra met H-NABM.
18  - Londen - Amsterdam werd geopend door Geijssendorffer met H-NABT.
18  - Van De Kooy kwamen de D.VII No. D-35 en de C.I No. F-4 om de hervatting van deze
      KLM-diensten bij te wonen.
 
      Advertentie in Het Vaderland 27.4.1922. (KB)
     
 
21  - LVA. Fokker C.I Nr. 546. Door onderstel gezakt te Gilze-Rijen.
      Bestuurder: wmr. Bosch.
21  - LVA. Spijker V.2 Nr. 68. Neusstand na de landing.
      Bestuurder: sgt. Klunder.
28  - LVA. Fokker C.I Nr. 498. Capotage in de start.
      Bestuurder: sgt. Hondong.
..    DH-9 H-NABF ingericht t.b.v. fototechnische dienst.
                                                                                          TOP
mei
2   - 3 De Amerikaanse luitenants John A. MacReady en Oakley G. Kelly vliegen met
      een Fokker F.IV non-stop van Oost naar West over Amerika.
      Zie ook 8.3.1924!
9   - LVA. Spijker V.2 Nr. 77. Verbrand tijdens proefdraaien, afgeschreven.
16  - MLD. Spijker V.2 Nr. C-13. Noodlanding te Rotterdam.
      Bestuurder: kpl. H.S.
17  - Een eskader van zes toestellen van Soesterberg demonstreert boven de
      automobieltentoonstelling te Scheveningen en landt daarna op het strand.
15  - Opening 2x daagse dienst op Londen.
 
      Advertentie in de NRC 13.5.1922. (KB)
     
 
15  - MLD. Spijker V-2 No. C-13. Noodlanding bij Rotterdam.
      Bestuurder: off.vl. Elkerbout.
16  - MLD. Spijker V-2 No. C-21. Toestel "tipt en heeft averij".
      Bestuurder: Leder.
31  - Laatste vlucht op Amsterdam - Rotterdam - Londen met verplicht gebruik van
      luchtpostzegels door H-NABH, bestuurder Hofstra.
..  - F.III H-NABS ingevlogen en overgenomen.
                                                                                          TOP
juni
1   - Belgische maatschappij SNETA wordt opgeheven. De dienst Amsterdam - Rotterdam -
      Brussel wordt door de KLM overgenomen. Deze dienst kon nog niet naar Parijs worden
      doorgetrokken aangezien Frankrijk het vliegen met Fokker-toestellen boven haar
      grondgebied verbood. Ook Smirnoff komt in dienst van de KLM.
2   - Boskoopse bloementelers gaan hun produkt per vliegtuig naar Londen transporteren.
  
      Bericht in Het Vaderland 13.6.1922. (KB)
     
 
20  - LVA. Spijker V.2 Nr. 33. Capotage bij landing met rugwind.
      Bestuurder: lt. Mante.
21  - Een Fokker van Deruluft, de R-4, vliegt in 15 uur non-stop van Moskou naar Parijs.
      Een record-afstand van 1800km.
30  - LVA. Spijker V.2 Nr. 48. Gevallen te Schiphol, afgeschreven, bemanning gewond.
      Bestuurder: sgt. Wiersma. Passagier: kpl.wkm. Van Heeren.
..  - F.III H-NABR ingevlogen en overgenomen.
 
      Advertentie in de NRC 13.6.1922. (KB)
     
                                                                                          TOP  
juli
1   - MLD. Fokker D.VII Nr. D-37. Noodlanding bij Den Helder.
      Bestuurder: kpl. C. Schukking
6   - LVA. Fokker D.VII Nr. 263. Neusstand a.g.v. wielbreuk.
      Bestuurder: sgt. Bakkenes.
6   - LVA. Fokker C.I Nr. 486. Neusstand a.g.v. wielbreuk.
      Bestuurder: lt. Jongbloed.
10  - LVA. Fokker C.I Nr. 485. Neusstand a.g.v. wielbreuk.
      Bestuurder: sgt. Rombout.
11  - MLD. Spijker V.2 Nr. C-30. Noodlanding naast vliegveld De Kooy.
      Bestuurder: kpl. C. Schukking. Passagier D. Verroen werd gedood.
12  - LVA. Fokker C.I Nr. 536. Noodlanding en capotage te Edam.
      Bestuurder: sgt. Oostindië.
15  - Er worden thans weer pogingen aangewend om in Groningen een vliegterrein te krijgen,
      d.w.z. een behoorlijk terrein voor de dienst Amsterdam - Noord Duitsland -
      Scandinavië

19  - Generaal Snijders was in Frankrijk als voorzitter van het algemeen bestuur van de
      ICAR om belangstelling te wekken. Hem werden diverse toezeggingen gedaan.
22  - KLM materieel legt 1.000.000 km af.
 
      Advertentie in Het Vaderland 21.7.1922. (KB)
     
 
25  - LVA. Fokker C.I Nr. 534. Noodlanding buiten het terrein.
      Bestuurder: sgt. Steup.
27  - LVA. Fokker C.I Nr. 515. Neusstand a.g.v. wind.
      Bestuurder: lt. Wijnkamp.
28  - LVA. Spijker V.2 Nr. 30. Capotage en in een sloot te Fort Ruigenhoek.
      Bestuurder: kpl. Hendriks.
29  - De Franse vlieger Chanteloup landde op de top van de krater van de Bromo-vulkaan.
 
      Bericht in Het Vaderland 29.7.1922. (KB)
     
                                                                                          TOP  
augustus
21  - F.III's H-NABU en H-NABV met Rolls Royce motor afgeleverd.
 
      Bericht in Het Vaderland 9.8.1922. (KB)
 
21  - MLD. Van Berkel WA Nr. W-52. 'Schipbreuk' op Enkhuizer Zand.
22  - Fokker is aanwezig op de Wasserkuppe en looft na de record zweefvlucht van Hentzel
     
(ruim 2 uur!), een bedrag van DM. 250.000 uit voor de verbetering van dat record.
23  - LVA. Fokker D.VII Nr. 259. Neusstand door windvlaag.
      Bestuurder: lt. Jongbloed.
23  - Het hieronder genoemde werk heb ik nog nooit gezien...
 
      Bericht in Het Vaderland 23.8.1922. (KB)
     
 
24  - LVA. Fokker C.I Nr. 498. Noodlanding te Zeist, "achter de tuin van de burgemeester".
      Inzittenden: lt. Stout en
sgt. W.P. van Aartsen.
25  - Fokker is nog steeds actief op de Wasserkuppe. Hij was daar aanwezig met twee
      eigen zweefvliegtuigen en maakte een vlucht van 13 minuten met ir. Seekatz als
      passagier.
 
       Berichten in Het Vaderland van resp. 25 en 26.8.1922. (KB)

..  - Radioproeven F.II H-NABC.
..  - Fokker vliegt DC.I H-NABZ in.
                                                                                           TOP
september
2   - t/m 17 Het Internationale Concours Aviatique Rotterdam (ICAR) te Rotterdam.
 
      Advertentie in Het Vaderland 18.8.1922. (KB)
     
 
3   - De Algemene Vliegtuig- en Auto-Maatschappij (AVOM) zal demonstraties en
      rondvluchten verzorgen.
4   - Eén KLM-dienst op Londen wordt opgeheven.
8   - LVA. Spijker V.2 Nr. 36. Afgegleden in boomtoppen te Zeist.
      Bestuurder: kpl. Hendriks.
9   - Geysendorffer van de KLM vertrok dinsdag van Rotterdam naar Amsterdam om de volgende
      dag door te vliegen naar Kopenhagen en onze koningin aldaar een bloemenhulde te
      brengen (zij was daar op staatsbezoek).

10  - Tijdens de Rotterdamse ICAR verongelukte uit een formatie Belgische Bristol Fighters
      een der toestellen. Lt. Sauveur kwam om het leven.
      Dit was het eerste luchtvaartongeval dat door een officieel door de Nederlandse
      regering ingestelde commissie (o.l.v. B. Grasé van de RSL) werd onderzocht.
11  - Nóg een ongeval op de ICAR. De Franse vlieger Delepine crasht met z'n Nieuport.
 
Bericht in Het Centrum 12.9.1922. (KB)
Bericht in Het Vaderland 13.9.1922. (KB)
 

Links: Van Pottum voor de H-NABG.  (Met dank aan Frits Gerdessen)

                                               Onder: Bericht in de NRC 17.9.1922. (KB)


17  - LVA. Fokker D.VII Nr. 268. Capotage tijdens ICAR.
      Bestuurder: lt. Jongbloed.
17  - LVA. Fokker D.VII Nr. 261. Vernield bij de landing, afgeschreven.
21  - MLD. Fokker C.1 Nr. F-3. Neergestort bij De Kooy.
      Bestuurder ltz1 G.F.L. Goedhart en off.mach.2 W. de Jong gedood.
22  - Fokker gaat zijn zweefvliegtuigen demonstreren in Engeland.
      Hinchliffe zal ook proefvluchten maken.
      Van het inbouwen van een klein motortje is niets meer vernomen.
 
      Bericht in de NRC 22.9.1922. (KB)
     
 
23  - Op de ICAR werd een Junkers toestel gesaboteerd. De kabels van de stuurinrichting
      zouden (volgens de NRC van 23.9.1922) vervangen zijn door exemplaren van
      minderwaardig materiaal. Pas na reparatie ging piloot Zimmerman er weer mee de
      lucht in.
27  - LVA. Spijker V.2 Nr.34. Noodlanding bij Zandvoort. Geen schade.
      Bestuurder: Lt. Schot. Waarnemer: sgt. Roest.
..  - Voor het eerst in haar geschiedenis gaat KLM een -min of meer regelmatige-
      winterdienst op Londen en Brussel onderhouden.
                                                                                          TOP
oktober
3   - LVA. Nr. R2. Capotage bij roloefening te Soesterberg.
      Bestuurder: lt. Schott.
6   - LVA. Spijker V.2 Nr. 69. Neusstand na de landing.
      Bestuurder: sgt. Bergsma. 
9   - 2e Dienst op Londen heropend samen met Daimler.
12  - Fokker heeft met twee 'glijvliegtuigen' demonstraties gegeven te Peacehaven in
      Engeland. Volgens de pers was dit voor het eerst dat er gezweefd werd in Engeland.
17  - Bij wedstrijden in Sussex doet Fokker mee aan Daily Mail wedstrijden. Deze keer met
      drie toestellen, 2 tweedekkers en één eendekker.
      Hij maakte een vlucht van ruim 37 minuten.
22  - Advertentie in de NRC 22.10.1922. (KB)
     
 
23  - Opening dienst Amsterdam - Londen - Manchester.
26  - G.P. Olley vliegt met passagier C.P. Rodgers 49 minuten met een Fokker glijvliegtuig.
      De Fransman Maneyrol vestigt een wereldrecord met 3uur 22 minuten.
28  - LVA. Fokker C.I Nr. 540. Capotage na afgelopen wiel.
      Bestuurder: lt. Versteegh.
30  - Proefvlucht Fokker amphibievliegboot.
..  - Revisie H-NABG en H-NABH op Waalhaven.
                                                                                          TOP
november
4   - LVA. Nr. R2, Neusstand te Soesterberg.
      Bestuurder: lt. Sissingh.
6   - Boven Doorn mocht, ten tijde van de huwelijksplechtigheden van de Duitse keizer,
      niet gevlogen worden. In de ongevallenreeks besteed ik hier ook aandacht aan.
 
      Bericht in de NRC 6.11.1922. (KB)
     
 
7   - In Amerika wordt met de (Amerikaanse) Fokker F.IV een wereldrecord gevestigd.
 
      Bericht in de NRC 7.11.1922. (KB)
     
 
8   - LVA. Fokker C.I Nr. 514. Noodlanding te Hardegarijp.
      Bestuurder: lt. Aler.
20  - LVA. Fokker C.I Nr. 537. Capotage na onderstelbreuk.
      Bestuurder:
sgt. W.P. van Aartsen.

      Advertentie in de NRC 27.11.1922. (KB)
     
 
24  - Paramaribo.De Amerikaanse vlieger Walter Hinton maakt een tussenlanding onderweg
      van New York naar Rio de Janeiro.
30  - LVA. Fokker C.I Nr. 511. Noodlanding te Gilze-Rijen.
      Bestuurder: wmr. Bosch.
                                                                                          TOP
december
7   - Fokker vliegt de F.V in.
 
      Bericht in Het Vaderland 8.12.1922. (KB)
     
 
8   - LVA. Spijker V.2 Nr. 33. Botsing tegen telefoonpaal, capotage.
      Bestuurder: lt. Koppen.
8   - LA-KNIL. De Vickers Viking van kpt. B. Storm zinkt in de Java Zee.
15  - Eerste vlucht van de Fokker B.2.
15  - De Nederlandse vlieger H.G. Boonstra in Verenigde Staten vermist.
 
Rechts: Het bericht in de New York Times 20.12.1922.


Onder: Bericht in de NRC 8.1.1923. (KB)


20  - In Parijs klinken weer protesten omdat men veronderstelde dat het opschrift "FK" op een
      toestel de afkorting van Fokker was.
29  - Militair vliegtuig maakt noodlanding bij Waspik. Na een uur weer opgestegen.

De dienst Rotterdam - Amsterdam - Bremen - Hamburg is in 1922 (en 1923) wegens economische moeilijkheden gestaakt.
In 1924 werd deze dienst weer geopend en uitgebreid naar Kopenhagen.
                                                                                          TOP


Balans KLM 1922
:

 
Buitenlandse vliegtuig bestuurders verdwenen gedurende dit jaar, KLM vloog met eigen vliegers.

Resultaat 1922.
Er werden vervoerd:
1414 passagiers
90351 kg vracht
3772 kg post
Aantal gevlogen uren: 2940
Aantal gevlogen km: 396000

Een verzekeringsdocument. (Coll. H. Dekker)

                                                                                          TOP

In Crasharchief 1922 worden onderstaande incidenten behandeld:
04.01.1922  A.52        #                 Stavoren     onbekend          geen informatie
11.01.1922  OO-#        #                 Steenbergen  onbekend          Verongelukt
20.01.1922  H-NABV      Fokker F.III      Londen       onbekend          geen informatie
18.02.1922  D-1297      Rohrbach Roland I Voorthuizen  Khalow, M.        Noodlanding
26.02.1922  H-NABC      Fokker F.II       Londen       Duke, R.E.        Neusstand
23.03.1922  H-NABF      Airco D.H.9B      Rotterdam    Geysendorffer G.  Beschadigd
24.03.1922  H-NABC      Fokker F.II       Schiphol     onbekend          Schade bij landing
28.03.1922  PK-#        Albatros          Malang       Hussni            Noodlanding
09.04.1922  #           #                 Terneuzen    Döhring, G.A.     Tijdens de start in prikkeldraad
00.04.1922  #           #                 #            Grasé, J.C.G.     Noodlanding
03.05.1922  #           N.V.I. C.II       Scheveningen Carley, J.D.      Noodlanding
13.05.1922  #           #                 Scheveningen Vink              Botsing tegen strandpaal
17.05.1922  H-NABT      Fokker F.III      Pedlinge-Hythe Warnaar, W.     Botsing tegen boom
19.05.1922  H-NABN      Fokker F.III      Souburg      onbekend          Voorzorgslanding
23.05.1922  H-NABK      Fokker F.III      Schiphol     Sillevis, L.      Onderstel bezweek
00.05.1922  #           #                 #            Grasé, J.C.G.     Noodlanding
10.06.1922  G-EBDA      Avro 534 Baby     Stevenzand   Gvayta, Ye,I.     Noodlanding
08.07.1922  #           LVG C.VI          Antjol       Hüssni, D.        Afgegleden
01.08.1922  H-NABD      Fokker F.II       Croydon      onbekend          Neusstand
03.08.1922  #           Albatros          Gorredijk    Schelling, P.     In een sloot
08.08.1922  #           #                 Heverlee     Warnaar, W.       Voorzorgslanding
20.08.1922  H-NABF      de Havilland D.H.9 Veendam     Wende, H.         Noodlanding
21.08.1922  H-NABC      Fokker F.II       Tienen       Wende, H.         Noodlanding
21.08.1922  H-NABK      Fokker F.III      Brussel      Hoop van der, A.  Over de kop
21.08.1922  H-NAB#      Fokker F.III      Nigtevecht   onbekend          Voorzorgslanding
30.08.1922  H-NABH      Fokker F.III      Groningen    Wende, H.         Over de kop
00.08.1922  #           Albatros          Gorredijk    Schelling, P.     In een sloot
06.09.1922  H-NABI      Fokker F.III      Rotterdam    Sillevis, L.      Aangereden door H-NABQ
06.09.1922  H-NABQ      Fokker F.III      Rotterdam    Hofstra, R.       Botsing met H-NABI
08.09.1922  H-NABD      Fokker F.II       Waalhaven    onbekend          Aangereden door militair toestel
08.09.1922  #           Sopwith           Waalhaven    Duchereux         Noodlanding
10.09.1922  H-NABH      Fokker F.III      Amsterdam    onbekend          geen informatie
15.09.1922  Neerlandia  ballon            Rotterdam    Delia Mouton, A.  Weggewaaid
15.09.1922  #           Carley            Haarlemmermeer Heyst van       Noodlanding
25.09.1922  H-NABH      Fokker F.III      #            onbekend          Buisbreuk
25.09.1922  H-NABS      Fokker F.III      St. Malo     onbekend          Laagvliegen
27.09.1922  #           #                 Zandvoort    onbekend          Op een zandbank gevallen
00.09.1922  H-NA#       Fokker            Lympne       onbekend          Noodlanding
04.11.1922  G-EAAC      Airco D.H.9B      Schiphol     onbekend          Verbod boven Doorn te vliegen
12.11.1922  H-NA#       Fokker            Epsom Downs  Smirnoff, I.W.    Voorzorgslanding
17.11.1922  H-NABO      Airco D.H.9B      Rotterdam    Hofstra, R.       Onderstel beschadigd
24.11.1922  H-NABQ      Fokker F.III      Tenderden    Hoop van der, A   Noodlanding
09.12.1922  H-NABM      Fokker F.III      Wenduyne     Sillevis, L.      Noodlanding
13.12.1922  #           Albatros          Hoorn        Graft van, W.     Door ijs gezakt
00.12.1922  H-NABK      Fokker F.III      #            Hoop van der, A.  Romp beschadigd
00.00.1922  H-N#        Fokker F.III      Leuven       Warnaar, W.       Noodlanding
00.00.1922  H-N#        Fokker F.III      Numansdorp   Scholte, J.B.     Mist, duisternis
00.00.1922  O-BAHH      Breguet 14.A2     #            onbekend          Buiklanding

                                                                                          TOP