DAGBOEK van de NEDERLANDSE LUCHTVAART                                                                                                                                                                                                                                    Terug naar Index


Deze serie jaaroverzichten had ik in eerste instantie bedoeld als een
geschiedenis van de KLM in data.

Bij nader inzien heb ik echter besloten het uit te breiden tot een overzicht in
data van onze gehele -vooroorlogse- luchtvaarthistorie.
Vanzelfsprekend betekent dat een enorme uitbreiding van het te bestrijken gebied.
Inclusief allerlei onderwerpen die bepaald niet tot mijn specialisatie behoren!
In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Crasharchief en het N.L.R., waarbij ik wèl
onbeperkt toegang tot de originele bronnen had, moet ik bij dit dagboek op basis
van een bonte verzameling bronnen 'stofzuigerend' tewerkgaan
(zoals zoveel sites
trouwens!) om informatie te verzamelen.

Dat levert natuurlijk risico op (herhaling van) fouten (zoals zoveel sites!!) en
ik zou het dan ook zeer op prijs stellen als u bij constatering daarvan mij erop
attendeert.
Maar gelukkig heb ik de beschikking over diverse (hieronder genoemde) dagboeken
van 'vooroorlogse voorgangers' waar ik dan ook dankbaar gebruik van maak.
Bovendien gaven de vooroorlogse tijdschriften "Het Vliegveld" en "AVIA" met
regelmaat een
maandelijkse opgave van de gebeurtenissen op dit gebied.
Tenslotte moet hier nadrukkelijk genoemd worden de opgaven van LVA-ongevallen die
Frits Gerdessen met aanvullingen van Ruud Pieters, in LUCHTVAARTKENNIS heeft
gepubliceerd.
Een dergelijk opgave van MLD-ongevallen zou natuurlijk zeer welkom zijn!
Gelukkig is Coen ("FLASH") van den Heuvel met een enorme 'inhaalactie' op dit
terrein bezig.

 
Tenslotte, het is niet nodig mij op civiele ongevallen/incidenten in deze periode te attenderen.
Deze worden uitgebreid opgesomd in het 'crasharchief' en in deze
dagboeken dus genegeerd...

  
1920   01.08.2020
1921   01.08.2020
1922   01.08.2020
1923
   01.08.2020
1924   01.08.2020
1925   09.08.2020
1926
1927   01.06.2009
1928   01.06.2009
1929 
1930    30.01.2009
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939  
24.08.2020
1940  02.09.2020
NB. Jaartal vet: er wordt/is aan gewerkt. Datum ook vet: werkzaamheden (voorlopig) afgerond.
 
Bewust probeer ik niet nog eens onze luchtvaarthistorie in verhalende vorm weer
te geven, dat is al diverse malen op min of meer identieke manier gedaan en de
behoefte daaraan lijkt me niet zo groot.
Wél wil ik hier met nadruk stellen dat ik me ervan bewust ben dat aanvullingen
zeer goed mogelijk zijn. En ook zeer welkom trouwens!


De basis van deze overzichten wordt gevormd door de hieronder genoemde dagboeken,
aangevuld met informatie uit dag- en luchtvaartbladen.

Aantekeningen van Henri Hegener (niet gepubliceerd)
Dagboeken van Eric Jans (niet gepubliceerd)
Dagboek van J.(Pjotr) Lawant (niet gepubliceerd)
"De ontwikkeling van de Technische Dienst in 20 jaar 10 mei 1921 - 10 mei 1940"
                                       J.H.W. van der Muelen (niet gepubliceerd).

Het geheel is aangevuld met informatie uit het resultaat van meer dan zestig jaar
verzamelen.


Collega-historici waarvan ik informatie heb gebruikt bij het samenstellen van deze
overzichten:

Gert Blüm; Gerard J. Casius; Nico Geldhof; Frits Gerdessen; Joop Gerritsma;
Harm J. Hazewinkel;
Rob Mulder; Ruud Pieters.