EERSTE REGISTER                    1920 - 1929    

 


                     Contact Herman Dekker                                                                       Terug naar INDEX


Het is de bedoeling dat dit register (op den duur) rijkelijk geïllustreerd wordt.
Via onderstaande link gaat u naar de pagina met alle Bewijzen van Inschrijving (BvI) en een aantal van de
in mijn collectie aanwezige foto's.
Bovendien zijn de meeste hier genoemde kenmerken ook voorzien van een link die u rechtstreeks naar het
bijbehorende BvI voert.
Ik ben nooit zo aktief en systematisch op dit terrein geweest dus zal die fotopagina nog min of (vooral) meer
onregelmatig worden aangevuld met (terug)gevonden foto's.
En natuurlijk zal ik uw bijdragen zeer op prijs stellen en hier ook plaatsen.

Naar de BvI's en de foto's.

 Laatste wijziging bij: ABV  ABE  ACJ  ABW  ABB  ABA  NVNVF  ADT  PRB,  SOS  ACG  ACV  ACA  ABX  ACF  ABC  ABD  RSL

 

Op 13.9.1920 werden de eerste twee vliegtuigen -voorlopig- ingeschreven in het Nederlands Luchtvaartuig Register.
Dit waren de H-NABC en H-NABD waarvoor de Voorloopige Bewijzen van Inschrijving No.1 en No.2 werden uitgereikt.
Waarom er met de H-NABC werd begonnen en niet met H-NAAA is niet duidelijk.
Op 10 augustus 1920 schreef de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Waterstaat aan de Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij voor Nederland en Koloniën:

 

"Ik heb de eer U mede te deelen, dat ik bereid ben de twee door U in het terzijde aangehaalde schrijven bedoelde 

verkeersvliegtuigen te doen inschrijven, onder No.1 en 2. Het aan te brengen nationaliteits-merk zal zijn H; de 

inschrijvingsteekens zullen zijn voor No.1 : N.A.B.C. ; voor No.2 : N.A.B.D. een en ander op het vliegtuig aan te brengen

overeenkomstig de voorschriften der conventie."

De kenmerken werden dus toegekend door het Ministerie, dáár is dus voor H-NABC gekozen, maar de overwegingen die

ten grondslag lagen aan deze keus zijn mij niet bekend.
Vergelijking van onderstaande gegevens van de vliegtuigen die in de vroege jaren twintig ingeschreven werden met bijvoorbeeld 

eerder gepubliceerde gegevens, laat nogal wat verschillen zien. Dit betreft met name de data van inschrijving en doorhaling.
Mijn onderzoek in diverse archieven heeft de afgelopen jaren veel 'nieuwe' gegevens boven water gehaald.
In de "Toelichting op de Registers" wordt over deze zaak nadere informatie gegeven, en ook in de eerste aflevering van

"Dagboek van de Nederlandse Luchtvaart", betreffende 1920 dus, wordt o.a. bovengenoemde brief getoond.

 

De hieronder genoemde kenmerken fungeren ook als link naar de gescande Bewijzen van Inschrijving van het eerste Register.

Ook heb ik daarbij een aantal foto's geplaatst.

Natuurlijk is er over de toestellen in dit register veel meer te vertellen, maar dat valt buiten het kader  van dit register.

Een uitzondering heb ik gemaakt voor de H-NABC.  

Dit was het eerste toestel in het Eerste Register en dat vind ik een voldoende argument om een uitgebreide beschrijving toe

te voegen..

    

                              Mocht de informatie op deze registerpagina vragen oproepen, dan kunt u mij rechtstreeks benaderen via de contactknop bovenaan deze  pagina.

                              Voor het antwoord op de meeste vragen over het register en de presentatie daarvan zijn terug te vinden in "Toelichting op de Registers".

  

                   H-NABA           Fokker F.III                                                                        1550

                        23                ("NVNVF")

                        05.11.1921   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/*Schiphol.

                                           Voorloopig BvI No.23 was geldig tot 5.11.1921.

                        05.11.1921   Inschrijving doorgehaald.

                                           H-F1, H-MABB

                        Op 5.11.1921 naar Parijs gevlogen en daar afgeleverd aan MALERT op 6.11.1921.
                        De
ook wel genoemde doorhalingsdatum 16.2.1922 betreft de datum van ontvangst bij de Luchtvaartdienst van de teruggestuurde Bewijzen.
                        Behalve de onaangename problemen die er in Frankrijk ontstonden a.g.v. de deelname van Fokker (de vroegere vijand!) was er ook in Nederland
                        een probleem!

                        Bureau Luchtvaart (i.c. Ministerie van Waterstaat) gaf alleen BvI's en Verklaringen van Luchtwaardigheid af voor KLM-vliegtuigen en weigerde dat 
                        aanvankelijk voor Fokker-toestellen terwijl dat door Franklrijk natuurlijk wèl geëist werd. 
                        Fokker verklaarde toen (dreigde!) op 3/11 zonder toestemming van wie dan ook (de Franse toestemming was op 2/11 al gegeven, maar dat wist
                        Fokker nog niet) het toestel naar Parijs te vliegen met als kenmerk "NVNVF"!
                        Het toestel werd formeel aan de KLM overgedragen en toen ook in KLM-kleuren geschilderd, zó stond het dus op de Salon de l'Air die gehouden werd
                        van
15 tot 26 november 1921, maar het heeft dus nooit in dienst van de KLM gevlogen. Op 5.11.1921 werd het overgevlogen naar Parijs, gedemonteerd
                        en naar de tentoonstellingsgebouwen gebracht. 

 

                   H-NABB           Fokker F.III                                                                        1534

                        24

                        12.11.1921   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/*Schiphol.

                                           Voorloopig BvI No.24 was geldig tot 15.11.1921.

                        12.12.1921   Werden de Bewijzen ingeleverd. "Ingetrokken"

                                           H-F2, H-MABA

                        Op BvI 24: "Het vliegtuig was bestemd voor de tentoonstelling in Parijs 15-26 nov.1921. Is echter niet vertrokken".

                        De geplande overdracht aan de KLM is dan ook niet doorgegaan.

 

                   (PH-ABB)         Type onbekend                                                                    =

                        "nooit gebruikt, thans bestemd voor lab.vlt. RSL zie no.                            ."

Helaas werd in bovenstaande zin achter no. niets ingevuld. Het kenmerk was vrijwel zeker bestemd voor de Fokker F.II van de R.S.L. (c/n 1500)

die vanaf mei 1920 in haar bezit is geweest en tenslotte in 1931 (in het Tweede Register) ingeschreven werd als PH-RSL.

                        Zie ook (H-NRSL).

 

                   H-NABC           Fokker F II                                                                         4057

                                           Gebouwd door Schweriner Flugzuegwerke, Schwerin(D)

                        1                 D 57

                        13.09.1920   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                                           Het Bewijs van Inschrijving was geldig tot 1.12.1920.

                        14.05.1921   Ongeval Waalhaven.

                        00.05.1921   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

                                           Op 1.7.1921 was het toestel niet ingeschreven.

                                           "Opnieuw uitgereikt. Zie onder no.22".

                        22               H-NABC

                        04.10.1921   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        21.08.1922   Ongeval Tienen(OO).

                        29.08.1922   Bewijs van Inschrijving geschorst.

                        23.03.1923   Weer uitgereikt.

                        22.09.1927   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

                                           O-BAIC, OO-AIC

                        De toestellen (H-NABD ook) waren al op 27.8.1927 aan de SABENA verkocht.

Toen werden ook de inschrijvingen doorgehaald, maar omdat SABENA zich er eerst van wilde overtuigen dat er een Belgisch Bewijs van

Luchtwaardigheid zou worden uitgereikt werd de overdracht nog even uitgesteld. De doorhalingen werden 'hersteld' op 16.9.1927.

Het constructienummer is er nog een uit de Schwerin-reeks. Later ingevoerde rompen werden genummerd in de Nederlandse 1500-reeks

en er zijn aanwijzingen dat -althans Fokker-  deze nummers ook met terugwerkende kracht aan de eerste drie F.II's toekende. 

Dat zou dan voor dit toestel 1501 moeten zijn (H-NRSL 4056/1500, H-NABD 4058/1502), maar dit nummer wordt ook genoemd voor

de Dz 4 van de Deutsche Luftreederei.

 

                   (H-NABC)         Fokker F.II                                                                         1500

                        In maart 1936 werd de PH-RSL beschilderd als H-NABC ter gelegenheid van het Fokker-jubileum.

                        Zie hiervoor het Tweede Register.

 

                   (H-NABC)         Fokker F.II                                                                         1598

In 1994 werd door het Aviodome museum het initiatief genomen een replica van dit beroemde toestel te bouwen. Omstreeks 1996 was de romp

gereed en beschilderd als HNABC. Zie voor commentaar op deze schrijfwijze de "Toelichting op de Registers " bij "Inschrijvingskenmerk".

Er zal ook een originele Mercedes motor worden ingebouwd, net als bij de originele H-NABC (c/n 4057) van 1920.

De romp werd door Fokker-werknemers gebouwd en ook door Fokker bekostigd, feitelijk betreft het hier dan ook geen replica maar een originele

Fokker F.II met een echt Fokker constructienummer. Het laatste bekende F.II nummer was 1596, van 1597 was het al of niet gebouwd zijn

niet meer vast te stellen en dus kreeg dit toestel nummer 1598.

En daarmee is de Fokker F.II het vliegtuig dat het langst in productie is geweest.

 

                   H-NABD           Fokker F II                                                                         4058

                                           Gebouwd door Schweriner Flugzeugwerke, Schwerin(D)

                        2                 (H-NAHD), (H-NHBD)

                        13.09.1920   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                                           Het Bewijs van Inschrijving was geldig tot 1.12.1920.

                        00.12.1920   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

                                           Op 28.12.1920 werd het Bewijs van Inschrijving ingeleverd. Op 1.7.1921 was het toestel niet ingeschreven, hoewel het op

                                           14.4.1921 wèl vlieggereed was.

                        Op BvI 2 was eerst abusievelijk H-NAHD ingevuld, terwijl in de beschikking tot uitreiking der bewijzen voor de H-NABC en H-NABD van 

                        de Minister van Waterstaat abusievelijk H-NHBD was getypt!

                                          "Opnieuw uitgereikt zie onder no.25"

                        25               H-NABD

                        07.12.1921   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        12.11.1921   BvL-keuring, goedgekeurd.

                        22.09.1927   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

                                           O-BAIB, OO-AIB. Gesloopt in 1937.

                        Net als bij de H-NABC werd de inschrijving op 27.8.1927 doorgehaald maar op 16.9.1927 weer "hersteld".

Het constructienummer is er nog een uit de Schwerin-reeks. Later ingevoerde rompen werden genummerd in de Nederlandse 1500-reeks en er

zijn aanwijzingen dat -althans Fokker- deze nummers ook met terugwerkende kracht aan de eerste drie F.II's toekende.

                        Zo wordt voor deze H-NABD ook wel c/n 1502 genoemd.

                        Op het Bewijs van Inschrijving is hiervan niets terug te vinden.

 

                   (H-NABE)          Fokker C.II                                                                         116

                        3

                        11.10.1920   BvI-aanvraag door Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                   Op BvI 3 staat alleen: "Dit bewijs was bestemd voor een Fokker C.II vliegtuig (gewijzigd tot verkeersmachine van C.I). 

                   Het bewijs is echter nooit uitgereikt, doordat de vliegtuigen niet door K.L.M. zijn overgenomen. (1921)".

                   Opmerkelijk is echter wèl dat de KLM in een brief d.d. 8.1.1921 de ontvangst van de Voorloopige BvI's van de H-NABE en 

                   H-NABF bevestigde! 

                   Daarbij noemde ze de c/n's resp. 116 en 118, en dit laatste nummer zal wel een vergissing zijn geweest. 

                   Het kenmerk was al wèl aangebracht op het vliegtuig.

                   Op 14.4.1921, bij de start van de zomerdiensten, stond H-NABF (c/n 188!) wèl in de lijst van vlieggerede toestellen 

                   terwijl H-NABE daarin niet voorkwam. 

                   Op 4.7.1921 meldde de KLM dat ze de kenmerken niet zou gebruiken want de toestellen werden niet afgenomen. 

                        Bovendien was er inmiddels één verongelukt. Zie ook opmerking bij H-NABX.

                        In een opgave van de op 1.1.1923 in de fabriek aanwezige toestellen worden (o.a.) de c/n's 116 en 188 nog wel genoemd 

                        als "verkeersvliegtuigen, resp. met open en gesloten cabine"

                        Maar er bestaat een foto die in de fabriek is gemaakt, waarop beide toestellen zichtbaar zijn, echter qua configuratie precies 

                        andersom!  Duidelijk zichtbaar heeft de H-NABE een gesloten en H-NABF een open cabine.

 

                   H-NABE            de Havilland (Airco) D.H.9B                                               P.33E

                        19               G-EAPL, H5890

                        00.07.1921   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                                           Het Bewijs van Inschrijving werd op 12.7.1921 aangevraagd.

                        01.04.1922   Bewijs van Inschrijving verlopen.

                        23.05.1922   Buiten gebruik gesteld.

                        30.05.1922   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

                        Het toestel werd na mei 1922 omgebouwd tot proefstand.

 

                   (H-NABF)          Fokker C.II                                                                         188

                        4

                        11.10.1920   BvI-aanvraag door Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage.

                        Het kenmerk is aangebracht geweest. In een opgave van vlieggerede toestellen d.d. 14.4.1921 wordt de H-NABF genoemd als:

                        "Fokker C.II "Express" H-NABF 185pk BMW Opel 10221 Fabr. nr. 188"

                        Zie opmerkingen bij (H-NABE).  Op BvI 4 staat alleen maar "Zie onder 3".

 

                   H-NABF            de Havilland (Airco) D.H.9B                                               P.32E

                        20               G-EAOZ, H5889

                        00.00.1921   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                                           Op BvI 20 is geen inschrijfdatum vermeld, de inschrijving vond plaats tussen 1.7 en 1.11.1921.

                                           De elders genoemde datum 13.8.1921 is gebaseerd op het terugrekenen vanaf 13.8.1924, de eerstbekende datum 

                                           waarop het BvI verlengd werd. In "Toelichting op de Register" besteed ik daar bij de bespreking van de presentatie van

                                           het Eerste Register enige aandacht aan.

                        04.02.1926   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

                        Volgens het KLM-jaarverslag 1927 werd het toestel in 1924 afgeschreven.

                        Het toestel werd gebruikt als fotovliegtuig. Net als van de H-NABE is van deze D.H.9 beweerd dat hij naar een museum gegaan zou zijn.

 

                   H-NABG           Fokker F.III                                                                        1503

                        5                 Gebouwd door Schweriner Industrie Werke GmbH, Duitsland.

                        13.04.1921   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        28.04.1926   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

                                           CH 152

                        Het hier genoemde nummer 1503 is het foutieve KLM-nummer (zie hieronder), het correcte Fokker-nummer is 1520.

                        Hoewel steeds gepubliceerd, staat het vast dat de CH 152 niet naar Italië ging als I-AANJ.

                        Vermoedelijk als gevolg van de hectische naoorlogse periode en overlappende productie in Schwerin en Veere werden de 

                        constructienummers 1503 en 1504 tweemaal toegekend.  Maar zie mijn theorie in "Kandidaten".

                        BvI No.5 noemt als fabrikant N.V. Nederlandse Vliegtuigenfabriek.

                        

                        Ook voor de F.II FD 14, Dz 3, D 175, CH 151 wordt namelijk c/n 1503 opgegeven en bevestigd door contemporaine documenten. 

                        Dit toestel werd later in Italië I-AANK. Deze I-AANK was dus een Fokker-Grulich F.II met BMW motor en werd ingeschreven met z'n 

                        Zwitserse kenmerk als constructienummer, dus 'c/n' 151.  Zie ook commentaar bij H-NABN.

                        En er zijn ook ruimschoots originele Nederlandse bronnen voorhanden die het c/n 1503 van H-NABG bevestigen.

                        En de I-AANJ was de vroegere H-NABN, in Nazorg14 besteed ik ook uitgebreid aandacht aan het misverstand betreffende deze twee Fokkers.

                        En in "Kandidaten" geef ik een mogelijke verklaring waarom alleen deze twee c/n's dubbel gebruikt lijken te worden.

                        De H-NABG, BJ, BK, BN en BQ werden op 10.4.1926 in formatie overgevlogen naar Zwitserland,

 

                        NB. Op deze constructienummers moet nog enig commentaar gegeven worden. Ook al omdat diverse bronnen e.e.a.niet duidelijk weergeven.

                        KLM kende aan de toestellen H-NABG t/m H-NABN op eigen inititiatief (en abusievelijk) de constructienummer 1503 t/m 1510 toe terwijl

                        er door de fabrikant al de nummers 1520 t/m 1527 aan waren toegekend. Op de BvI-aanvragen vermeldde de KLM 'haar' constructienummers

                        en daarmee werden ze dus ook ingeschreven in het NLR. Dat heeft voor veel verwarring gezorgd. Ik heb hier natuurlijk het nummer op het BvI

                        gebruikt maar zal bij de individuele toestellen ook het correcte Fokker-nummer noemen.

 

                   H-NABH           Fokker F.III                                                                        1504

                        6                 Gebouwd door Schweriner Industrie Werke GmbH, Duitsland.

                        13.04.1921   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        30.08.1922   Ongeval Groningen.

                        06.10.1922   Bewijs van Inschrijving geschorst.

                                           Vóór 1.5.1923 weer uitgereikt.

                        19.10.1923   Ongeval Goodwin Sands(G).

                        13.11.1923   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

                        Het hier genoemde nummer 1504 is het foutieve KLM-nummer (zie commentaar bij H-NABG), het correcte Fokker-nummer is 1521.

                        Oók c/n 1504 werd tweemaal gebruikt (zie bij H-NABG), voor H-NABH én de Danziger F D 15, Dz 4.

                        BvI No.6 noemt als fabrikant N.V. Nederlandse Vliegtuigenfabriek.

             NB. Op de fotopagina heb ik ook een scan van het Voorloopig Bewijs van Inschrijving No. 6 geplaatst!

 

                   H-NABI             Fokker F.III                                                                        1505

                        7                 Gebouwd door Schweriner Industrie Werke GmbH, Duitsland.

                        13.04.1921   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        04.11.1925   Ongeval Hamburg(D).

                        13.11.1925   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

                        BvI No.7 noemt als fabrikant N.V. Nederlandse Vliegtuigenfabriek.

                        De restanten werden teruggebracht naar Waalhaven en daar in 1927 gesloopt. 

                        De vleugel werd op 14.12.1928 door de R.S.L verbruikt bij een sterkteproef.

                        Het hier genoemde nummer 1505 is het foutieve KLM-nummer (zie commentaar bij H-NABG), het correcte Fokker-nummer is 1522.

                        Dit is het toestel dat op 20.1.1921 op verongelukte, herbouwd werd met romp 1528 en toen ingeschreven werd als H-NABI.

  

                   H-NABJ            Fokker F.III                                                                        1506

                                           Gebouwd door Schweriner Industrie Werke GmbH, Duitsland.

                        8                 (H-NABK)

                        13.04.1921   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        13.03.1924   Ongeval Antwerpen. De elders meermalen genoemde datum 29.3.1924 is niet correct.

                        00.03.1924   Bewijs van Inschrijving geschorst.

                        16.07.1924   Bewijs van Inschrijving opnieuw uitgereikt, geldig tot 16.7.1926.

                                           Op 1.12.1924 was het toestel niet ingeschreven.

                        28.04.1926   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

                                           CH 153. Afgeschreven Blécherette (bij Lausanne), 1927.

                        BvI No.8 noemt als fabrikant N.V. Nederlandse Vliegtuigenfabriek.

                        De H-NABG, BJ, BK, BN en BQ werden op 10.4.1926 in formatie overgevlogen naar Zwitserland.

                        Het hier genoemde nummer 1506 is het foutieve KLM-nummer (zie commentaar bij H-NABG), het correcte Fokker-nummer is 1523.

 

                   (H-NABK) t/m (H-NABO) Fokker F.III                                                                blok

                        Op de BvI-aanvraag d.d. 22.11.1920 ging Fokker ervan uit dat de c/n's 1506 t/m 1510 de kenmerken H-NABK t/m H-NABO

                        zouden krijgen. En verzocht toestemming ze op die manier alvast op de toestellen te mogen aanbrengen.

 

                   H-NABK           Fokker F.III                                                                        1507

                                           Gebouwd door Schweriner Industrie Werke GmbH, Duitsland.

                        9                 (H-NABL)

                        13.04.1921   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        21.08.1922   Ongeval Brussel(OO).

                        29.08.1922   Bewijzen van Inschrijving en Luchtwaardigheid geschorst, eind 1923 werden beide weer uitgereikt.

                        13.08.1926   Bewijs van Inschrijving verlopen.

                                           CH 154

                        BvI No.9 noemt als fabrikant N.V. Nederlandse Vliegtuigenfabriek.

                        Hoewel steeds gepubliceerd, staat het vast dat deze CH 154 niet naar Italië ging als I-AANK.

                        De I-AANK was de vroegere CH 151, een Fokker/Grulich F.II (ex. CH 151, D-175, Dz 3, F D 14).

                        De inschrijving is dus niet doorgehaald, op BvI 9 staat "Verloopen".

                        De H-NABG, BJ, BK, BN en BQ werden op 10.4.1926 in formatie overgevlogen naar Zwitserland.

                        Zie opmerking bij H-NABG en Nazorg No. 14.

                        Het hier genoemde nummer 1507 is het foutieve KLM-nummer (zie commentaar bij H-NABG), het correcte Fokker-nummer is 1524.

  
                   H-NABL            Fokker F.III                                                                        1508

                                           Gebouwd door Schweriner Industrie Werke GmbH, Duitsland.

                        10               (H-NABM)

                        13.04.1921   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        21.05.1921   Ongeval Hekelingen.

                        19.07.1921   Inschrijving doorgehaald.

                        Op BvI 10 staat: "Oorspronkelijk bewijs geschorst. De bewijzen zijn ingeleverd. Het vliegtuig is omgebouwd zie onder no.21".

                        BvI No.10 noemt als fabrikant N.V. Nederlandse Vliegtuigenfabriek.

                        De romp werd later weer opgebouwd en het 'nieuwe' vliegtuig werd weer ingeschreven als H-NABL.

                        Het hier genoemde nummer 1508 is het foutieve KLM-nummer (zie commentaar bij H-NABG), het correcte Fokker-nummer is 1525.

  

                   H-NABL            Fokker F.III                                                                        1533

                        21

                        30.08.1921   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        26.10.1921   Ongeval Waalhaven.

                        14.11.1921   Bewijs van Luchtwaardigheid geschorst.

                        03.05.1922   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

                        De romp werd later weer opgebouwd en het 'nieuwe' vliegtuig werd weer ingeschreven als H-NABR.

 

                   H-NABM           Fokker F.III                                                                        1509

                                           Gebouwd door Schweriner Industrie Werke GmbH, Duitsland.

                        11               (H-NABN)

                        13.04.1921   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        17.07.1923   Ongeval Croydon(G).

                        27.07.1923   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

                        BvI No.11 noemt als fabrikant N.V. Nederlandse Vliegtuigenfabriek.

                        De restanten (vleugel en andere bruikbare kleinere delen) zijn gebruikt bij de herbouw van een 'nieuwe' F.III die

                        ook weer kenmerk H-NABM kreeg.

                        Het hier genoemde nummer 1509 is het foutieve KLM-nummer (zie commentaar bij H-NABG), het correcte Fokker-nummer is 1526.

  

                   H-NABM           Fokker (KLM) F.III                                                              KLM-2

                        36               (H-NACA)

                        05.06.1924   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        25.06.1925   Ongeval Locquignol(F). "Vervallen"

                        De KLM bouwde een aantal vliegtuigen op uit reservedelen. Dat betreft de F.III's H-NABM, H-NABR, de F.VIIa's H-NADX, H-NADZ, 

                        H-NAEB, PH-AET en de C.II H-NABX.

                        In sommige gevallen werd een romp van een ander toestel hergebruikt, in andere gevallen is de identiteit niet bekend.

                        Die werden dan geïdentificeerd d.m.v. een door de KLM toegekend constructienummer.

 

                   H-NABN           Fokker F.III                                                                        1510

                                           Gebouwd door Schweriner Industrie Werke GmbH, Duitsland.

                        12               (H-NABO)

                        13.04.1921   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        13.08.1926   Bewijs van Inschrijving verlopen. "Verkocht aan de Mij. Balair"

                                           CH 155, I-AANJ

                        De inschrijving is dus niet doorgehaald, op BvI 12 staat "Verloopen".

                        BvI No.12 noemt als fabrikant N.V. Nederlandse Vliegtuigenfabriek.

                        De H-NABG, BJ, BK, BN en BQ werden op 10.4.1926 in formatie overgevlogen naar Zwitserland.

                        I-AANJ werd ingeschreven met 'c/n' 155,  in Nazorg No.14 besteed ik uitgebreid aandacht aan het nog steeds wijdverbreide, 

                        en meermalen gepubliceerde(!), misverstand betreffende de Fokkers H-NABG en H-NABN.

                        Het hier genoemde nummer 1510 is het foutieve KLM-nummer zie commentaar bij H-NABG), het correcte Fokker-nummer is 1527.

  

                   H-NABO           de Havilland (Airco) D.H.9B                                               55889

                        13               (H-NABP), G-EAUO, H9187

                        25.05.1921   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.  

                        07.05.1921   BvL-keuring, goedgekeurd.

                        17.11.1922   Ongeval Amsterdam.

                                           Op BvI 13 wordt als datum 18.11.1922 genoemd.

                        05.12.1922   Bewijs van Luchtwaardigheid geschorst.

                        27.02.1923   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

                        Het hier genoemde constructienummer is niet correct, het is geen D.H.9-nummer.

                        Kenmerk G-EAUO werd doorgehaald op 27.7.1921.

De identiteit is echter aan enige twijfel onderhevig. Nergens in de tot nu toe bij de RLD dan wel Ministerie van Waterstaat gevonden 

documenten komt een andere identiteit voor dan 55889.

In een opgave van ingevoerde vliegtuigen van de douane komt de G-EAUO echter niet voor, wèl wordt echter de G-EAUQ (mèt het 

bijbehorende correcte nummer H9125) genoemd.

                        Bovendien wordt er nog een vierde, tot nu toe onbekend, toestel genoemd. Het betreft de G-EAGY (H9258) die wel voor onderdelen

                        verbruikt zal zijn.

                        De H-NABO heeft gevlogen met een groot nummer “6” op de romp geschilderd.

 

                   (H-NABP)         de Havilland (Airco) D.H.9B                                               55889

                                           G-EAUO, H9187

                       22.11.1920    BvI-aanvraag door KLM  voor dit zojuist door haar gekochte toestel, hierbij werd verzocht om kenmerk H-NABP.

                                           Verzoek werd afgewezen.

                                           H-NABO

 

                   H-NABP           de Havilland (Airco) D.H.9B                                               H.9196

                        14               G-EAUH, H9196

                        00.04.1921   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        13.04.1921   BvL-keuring, goedgekeurd.

                        02.09.1921   Ongeval Waalhaven.

                        04.10.1921   Bewijs van Luchtwaardigheid geschorst.

                        11.04.1922   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

                        Ingeschreven met 'c/n' H.9196. Inschrijving van G-EAUH werd doorgehaald op 19.3.1921.

 

                   H-NABQ           Fokker F.III                                                                        1529

                        15

                        01.05.1921   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                                           Het Bewijs van Inschrijving werd op 28.4.1921 aangevraagd.

                                           Het Bewijs van Luchtwaardigheid werd op 27.5.1921 uitgereikt.

                                           Het toestel heeft gevlogen met nummer “88” aangebracht onder de vleugel.

                        14.08.1926   Bewijs van Inschrijving verlopen.

                                           CH 156. Afgeschreven Nyon, 1926.

                        De inschrijving is dus niet doorgehaald, op BvI 15 staat "Verloopen".

                        De H-NABG, BJ, BK, BN en BQ werden op 10.4.1926 in formatie overgevlogen naar Zwitserland.

 

                   (H-NABR)         Fokker F.III                                                                        1530

                        16

                        28.04.1921   BvI-aanvraag door Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën te 's-Gravenhage/*Schiphol.

Op BvI 16 is het volgende vermeld: "Dit nummer was bestemd voor een F.III vliegtuig, hetwelk evenwel voor de uitreiking aan de 

Deutsche Luftreederei verkocht werd (1921)".

                                           F D 20, Dz 5. Afgeschreven 10.6.1921, na ongeval.

 

                   H-NABR           Fokker (KLM) F.III                                                              1533

                        27               H-NABL

                        16.06.1922   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        24.07.1928   Ongeval Waalhaven.

                        13.08.1928   Bewijs van Inschrijving verlopen. "Verongelukt"

                                           BvI 27 vermeldt: "Het bewijs is 14.8.1924 uitgereikt. Op 24.7.1928 in de Waalhaven gevallen".

                        Zie voor commentaar op deze 'uitreikingsdata' de "Toelichting op de Registers".

In de luchtvaartpers wordt voor dit toestel ook wel 'c/n' KLM-1 genoemd, BvI 27 vermeldt echter gewoon 1533.

Dit was dus de romp van H-NABL die inderdaad door de Technische Dienst van de KLM te Schiphol weer werd opgebouwd.

 

                   (H-NABS)         Fokker F.III                                                                             1525

In een brief d.d. 24.3.1922, die gaat over de rompwisselingen van de H-NABL, staat een notitie dat romp 1533 H-NABR werd en 1525 H-NABS!

Of dit laatste niet meer dan een vergissing is, kan nu niet meer worden vastgesteld.

 

                   (H-NABS)         Fokker F.III                                                                        1531

                        17

                        28.04.1921   BvI-aanvraag door Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën te 's-Gravenhage.

                                           Verkocht aan Deutsche Luftreederei GmbH, Duitsland.

                                           FD21, Dz 8, D 180. Afgeschreven Heroldsbach, 6.9.1928.

                        Op BvI 17 staat alleen "Zie onder 16". Hiermee werd BvI 16 van (H-NABR) bedoeld.

 

                   H-NABS           Fokker F.III                                                                        1535

                        26

                        12.05.1922   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                                           Op 15.8.1923 was het toestel niet ingeschreven.

                        24.04.1924   Ongeval Het Kanaal.

                        12.05.1924   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

                        NB. Op de fotopagina heb ik ook een scan van het Voorloopig Bewijs van Inschrijving No. 26 geplaatst!

 

                   H-NABT            Fokker F.III                                                                        1532

                        18

                        27.05.1921   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                                           Het Bewijs van Inschrijving werd op 28.4.1921 aangevraagd.

                                           Het Bewijs van Luchtwaardigheid werd op 27.5.1921 uitgereikt.

                        17.05.1922   Ongeval Hythe(G).

                        15.06.1922   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

                        De restanten werden teruggebracht naar Waalhaven en daar in 1927 gesloopt.

 

                   H-NABU           Fokker F.III                                                                        1662

                        28

                        10.08.1922   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        13.04.1926   Ongeval Schiphol.

                        27.04.1926   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

                        De restanten werden teruggebracht naar Waalhaven en daar in 1928 gesloopt.

 

                  H-NABV           Fokker F.III                                                                        1663

                        29

                        10.08.1922   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-ABV, (VH-UQF)

 

                   (H-NABW)        Fokker C.II                                                                         =

                        00.00.1921   Gereserveerd door NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek te Amsterdam.

 

                   (H-NABW)        NV Nationale Vliegtuig Industrie C.III                                =

                        27.10.1922   BvI-aanvraag door Nationale Vliegtuig Industrie te 's-Gravenhage.

                        08.11.1922   Werd het kenmerk toegewezen.

                        07.12.1922   Aanvraag vervallen.

Het was de bedoeling met dit toestel (en met de F.K.31 H-NABX) naar de Parijse Salon te gaan.

Door vertraging bij de constructie ging dit echter niet door.

 

                   (H-NABW)        Fokker F.V                                                                         2050

                        30

                        19.12.1922   Aanvraag BvI/L door NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek te Amsterdam.
                        De bedoeling was dat het toestel in eigendom zou komen van de KLM die ermee zou demonstreren op de
                        Parijse Salon de l'Air. Fokker was daar niet welkom.
                        Op BvI 30 staat: "Dit nummer was bestemd voor Fokker F.V. Is evenwel niet uitgereikt".
                        Hier ontstaat een probleem. Bovenstaande tekst staat in schril contrast met het in februari 1923 volledig
                        ingevulde Voorloopig Bewijs van Inschrijving No. 30 voor de Fokker C.IV c/n 4118 !
                        Mogelijk is het een vergissing, kenmerk H-NABW verschijnt in de documenten pas in juni 1923, mogelijk
                        is ook dat de inschrijving niet doorging vanwege de (aanstaande?) verhuur aan Deruluft in juni 1923 en 
                        dat het toestel later alsnog ingeschreven werd met een ander BvI-nummer en dat BvI. No. 30 daarna
                        geoormerkt werd 
voor de Fokker C.IV. Zie hieronder.

                        Trouwens, op bovengenoemde BvI/L-aanvraag stond oorspronkelijk c/n 4117, dit werd later gecorrigeerd in 2050.

 

                   (H-NABW)        Fokker C.IV                                                                        4118

                        30

                        29.01.1923   BvI-aanvraag door NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek te Amsterdam.

                        Voorloping BvI. No.30 en de Verklaring van Luchtwaardigheid werden beide volledig ingevuld, (datering februari 1923)
                        maar niet uitgereikt.
                        Het kenmerk is op het toestel aangebracht geweest. De reservering was t.b.v. een demonstratie te Madrid op 7.2.1923.

                        Hoewel er Franse toestemming voor het overvliegen was verleend, werden de aanvragen ingetrokken omdat besloten was
                        het vliegtuig per boot naar Spanje te vervoeren.
                        Uit Argentinië komt echter de informatie dat het toestel daar in oktober 1923 door Otto Ballod, de vertegenwoordiger van Fokker
                        in Buenos Aires, werd gedemonstreerd. Hierdoor wordt bovengenoemde bootreis (maar dan naar Argentinië) verklaarbaar!
                        Bij de demonstratie in Spanje was het kenmerk nog aangebracht, of dat in Argentinië ook nog zo was, is onbekend.
                        Dat ook aan dit toestel kenmerk H-NABW werd toegewezen, was voor Fokker de aanleiding om te vragen of dit kenmerk
                        een soort testregistratie zou kunnen worden.
 

                   H-NABW          Fokker F.V                                                                         2050

                        34               RR13

                        25.03.1924   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/*Schiphol.

                                           Het Bewijs van Inschrijving was geldig tot 1.5.1924 en bedoeld voor de overvlucht van Amsterdam Naar Wenen.

                   Het Bewijs van Luchtwaardigheid werd aangevraagd in juni 1923. Het uitreiken liep nogal wat vertraging op (en de inschrijving dus ook!)

                   omdat de RSL ernstig aan de Luchtwaardigheid twijfelde en diverse modificaties eiste. De eerste vlucht was op 7.12.1922 en op

                   15.1.1923 was het toestel al aan de KLM verkocht voor ƒ 35000,-, zie hierboven voor de reden daarvan.

                        00.00.1924   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken, het vliegtuig is naar Weenen verkocht. De bewijzen zijn met het vliegtuig meegenomen."

                                           A-7 (zie hieronder)

                                           Gedurende 1923 korte tijd verhuurd aan Deruluft als RR-13.

Op 15.5.1924 niet meer ingeschreven. Het werd verkocht aan F.L. Pojatzi & Co te Wenen.

Vanaf 1 april 1924 werd het door Technische Werkstätten Ges. GmbH voor rondvluchten gebruikt.

Het lag in de bedoeling het toestel in te schrijven met kenmerk A-7. Dat kenmerk is inderdaad aangebracht geweest maar of het toestel 

inderdaad ingeschreven is geweest, is niet vast te stellen.

Over de tijd in Oostenrijk is verder vrijwel niets bekend, ondanks andersluidende berichten heeft het toestel niet bij ÖLAG gevlogen.

In 1926 zou het eigendom van ene Heinrich Schalek geworden zijn.

Wat er daarna mee is gebeurd, is onbekend. Er is beweerd dat het toestel naar Italië verkocht werd. Dat is weliswaar niet onmogelijk maar

ik vrees dat die bewering ingegeven is door een andere bewering. Namelijk dat de F.V het Italiaanse kenmerk I-AANS kreeg, en dat is

aantoonbaar onjuist! I-AANS was de E.V éénzitter met een 'Aberurse' (!) motor van de Italiaanse recordvlieger Cecconi.

 

                   (H-NABX)         NV Nationale Vliegtuig Industrie F.K.31                            =

                        27.10.1922   BvI-aanvraag door Nationale Vliegtuig Industrie te 's-Gravenhage.

                        08.11.1922   Werd het kenmerk toegewezen.

                        05.12.1922   Aanvragen vervallen.

 

                   H-NABX           Fokker (KLM) C.II                                                               1

                        31               Door KLM uit, van de LVA afkomstige, onderdelen opgebouwd.

                        Het is trouwens niet onmogelijk dat de spoorloos verdwenen (H-NABE) en/of (H-NABF) hier een bijdrage geleverd hebben.
                        Er is gepubliceerd dat dit het toestel was waarvoor eerst het kenmerk H-NABE was gereserveerd, constructienummer 116 dus.
                        Zelfs bestaat de mogelijkheid dat het genoemde nummer 118 (zie bij (H-NABE)) niet slechts een vergissing was, maar toch een
                        bestaand 
vliegtuig betrof.
                        Ook opmerkelijk is dat het RSL als type Fokker C.I noemt!
                        26.06.1923   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Waalhaven.
                        15.10.1923   Toestemming het kenmerk op de ondervleugel te verwijderen en te vervangen door "LUCHTFOTO KLM".
                                           Dit gebeurde op voorwaarde dat het toestel uitsluitend voor luchtfotografie werd gebezigd en daarbij niet 
                                           de landsgrenzen zou passeren. Een ander gevolg was dat de classificering als verkeersvliegtuig werd
                                           opgeheven waardoor inschrijving in het N.L.R. overbodig werd.
                                           Van deze toestemming is geen gebruik gemaakt.
                        29.02.1924   In verband met gebrek aan capciteit weer geclassificeerd als verkeersvliegtuig.
                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in het Tweede Register.
                                           PH-ABX
                        In Het Vliegveld van december 1928 staat een artikeltje waarin het (inderdaad roodgeschilderde)  toestel als  'de roode duivel'
                        wordt aangeduid. Of dit alleen een populaire 
aanduiding was, of dat het ook een op het toestel aangebrachte naam was, weet ik niet.
                        In de Verenigde Staten werd de NC262 ingeschreven met c/n 202, als type werd Fokker C.II en als voorgaande identiteit werd H-NABX opgegeven.
                        Voor de C.II met conztructienummer 202 werd op 14.2.1921 een Bewijs van Luchtwaardigheid aangevraagd.
                        Van dit toestel staat ook vast dat het op 15.3.1925 aan Brock & Weymouth werd verkocht en op 28.7.1931 verongelukte.

                        Van 'onze' Fokker C.II H-NABX staat echter vast dat het toestel tot minstens 1934 hier onafgebroken actief was.
                        Mijn hier gedane suggestie dat mogelijk de eerste F.K.31 (voorafgaand aan c/n 203!) er iets mee te maken zou hebben is door nadere gegevens
                        van Rick Allen onjuist gebleken.

 

                   H-NABZ            Fokker C.D.1                                                                 4132

                        32

                        03.08.1923   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NABZ, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register.

                                           Het toestel deed mee aan de vliegdemonstraties te Gothenburg(SE) in augustus 1923 met nummer '28' aan beide zijden van de romp.

                                           Het Bewijs van Inschrijving was geldig tot 15.9.1923.

                        00.11.1923   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

                                           Hierna werd het toestel omgebouwd tot C.IV.

                        NB. De type-aanduiding is in de documenten niet consequent, BvI-aanvraag d.d. 2.8.1923 noemt CD1, het op 3.8.1923 uitgereikte BvI.No.32
                        zegt C.D.1 terwijl op de beschikking tot uitreiking van BvI en BvL d.d. 3.8.1923 het toestel C.IV H-NABZ wordt genoemd.

                   (H-NABZ)          Fokker C.IV                                                                        4132

                        12.04.1924   Werd weer een Bewijs van Inschrijving aangevraagd, hierbij werd gevraagd of het toestel z'n oude kenmerk weer terug zou krijgen.
                                           Het toestel moest naar Antwerpen voor demonstraties.
                        28.04.1924   Werd deze laatste vraag bevestigend beantwoord, en werd het kenmerk opnieuw toegewezen.
                        08.05.1924   Aanvraag BvL vermeldt type C.IV (D.C.1) en het onjuiste c/n 4152. Dat was een D.XI die in januari 1924 aan de Deutsche
                                           Reichsweher werd geleverd.
                        Het toestel werd echter niet weer ingeschreven maar in november 1924 verkocht naar Italië.

   

                   (H-NACA)         Fokker F.VII                                                                       4759

                        00.02.1924   Toegewezen aan NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek te Amsterdam.

                                           Zie commentaar bij F-III (H-NACA).

                                           H-NACC

 

                   (H-NACA)         Fokker (KLM) F.III                                                              KLM-2

                        12.03.1924   Deelde het Ministerie van Waterstaat aan de KLM mee dat hun in aanbouw zijnde F.III dit kenmerk zou krijgen.

                   Dit wekte enige verbazing, want vlak daarvoor was aan de NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek te Amsterdam medegedeeld 

                   dat de nieuwe F.VII H-NACA zou worden.

                   KLM verzocht toen om hun F.III een H-NAB* kenmerk te laten krijgen, in overeenstemming met de rest van de F.III vloot, en

                   deed het voorstel om het toestel (weer) H-NABM te laten worden.

                   Dat zou bij vleugelwisselingen het schilderwerk beperken tot het wijzigen van één letter.

                                           H-NABM

 

                   H-NACA           NV Nationale Vliegtuig Industrie F.K.31                            203

                        00.08.1923   Werd net als de H-NABZ  ingeschreven voor de wedstrijden te Gothenburg(SE) en kwam als no. 24 in de deelnemerslijst voor.

                                           Hoewel de deelname niet doorging, werd op het toestel nog wél het nummer 24 aangebracht.

                        35

                        16.05.1924   NV Nationale Vliegtuig Industrie,'s-Gravenhage/*Waalhaven.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NACA, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        00.00.1924   Naar Frankrijk waar concessionair Louis de Monge ermee vloog als Buscaylet - De Monge M101 C1.

                                           In februari 1925 kwam het toestel terug naar Nederland.

                        14.07.1924   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        07.08.1924   Bewijzen van Inschrijving en Luchtwaardigheid ingetrokken.

                                           Op 1.9.1924 was het toestel niet ingeschreven en op 1.12.1924 wèl, dus in die periode moeten de bewijzen weer 

                                           uitgereikt zijn.

                        30.09.1926   Bewijs van Inschrijving verlopen.
                        Dit was het toestel dat door de RSL al voor het ML-KNIL werd beproefd en waarvoor het de berekeningen had gecontroleerd.
                        Het uiteindelijke lot van dit toestel is niet bekend. De dagbladpers meldt (weer) export naar Frankrijk in augustus 1925.  

                        Er zijn bronnen die melden dat het Franse kenmerk F-AHAE werd toegekend en dat het naar Polen werd gevlogen, waar het 

                        tenslotte ca. 1935 gesloopt zou zijn.  Dit is echter niet correct, dit betrof het niet in het N.L.R. ingeschreven toestel 204.

                        H-NACA werd zeer waarschijnlijk na het faillissement van de NVI gesloopt.

 

                   H-NACB           Carley C.12                                                                        C12A

                        33

                        17.12.1923   J.D. Carley, 's-Gravenhage/*Waalhaven.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NACB, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                                           Het Bewijs van Inschrijving was geldig tot 1 maart 1924.

                        00.03.1924   Inschrijving doorgehaald, naar verluidt ná een ongeval. "Ingetrokken"

                        Opmerkelijk is dat op 27.5.1924 weer een BvI en BvL (voor H-NACB) werd aangevraagd i.v.m. een vlucht naar Antwerpen. 

                        Daar zou het vliegveld geopend worden.

                                           H-NACI

                        BvI 33 vermeldt: "De bewijzen zijn ingeleverd 8.3.1924".

 

                   H-NACC           Fokker F.VII                                                                       4759

                        37               (H-NACA)

                        13.06.1924   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        08.09.1924   Comité Vliegtocht Nederland-Indië,'s-Gravenhage/*Schiphol.

                        00.06.1925   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        09.07.1926   Ongeval Wolverthem(OO).

                        20.07.1926   Inschrijving doorgehaald.

 

                   (H-NACD)         Holland H 1                                                                        2

                        38

                        10.03.1924   BvI-aanvraag door Vliegtuig Industrie Holland/H. van Koolbergen te Voorburg.

                        29.03.1924   Kenmerk toegekend.

Het kenmerk is weliswaar aangebracht, maar het toestel is niet ingeschreven geweest.

De restanten van het toestel (romp met één vleugel) werden later nog op het strand gebruikt als decor voor familiekiekjes. 

Dit is het laatste wat ervan bekend is.

                        De aanvraag van 10.3.1924 betrof twee schoolvliegtuigen. Her was oorspronkelijk de bedoeling om zes H 1's te bouwen, de 

                        no's 1 en 3 t/m 6 zijn niet(af)gebouwd. Mogelijk was bovengenoemde aanvraag bedoeld voor de no's 1 en 2.

 

                   H-NACE            Holland H 2                                                                      7

                        39

                        22.07.1924   Vliegtuig Industrie Holland/H. van Koolbergen, Voorburg/*Waalhaven.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NACE, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                                           Het Bewijs van Inschrijving was geldig tot 22 juli 1926.

                        23.07.1924   Bewijs van Inschrijving ingetrokken.

    Vlieger R. Hofstra was direct na de inschrijving, terwijl hij niet over een geldig brevet beschikte (hij was afgekeurd) en ondanks een
    verbod van het Ministerie van Waterstaat, toch naar Frankrijk vertrokken om daar aan de Tour de France des Avionnettes deel te nemen.
    Hij wekte bij de Franse autoriteiten de indruk dat alles in orde was.
    Daarop haalde Bureau Luchtvaart de dag daarna de inschrijving weer door.
    Op 1.9.1924 nam Vliegtuigfabriek "DAVEY", H. Pander & Zonen het bedrijf over, toen was de H-NACE echter al weer actief op De Kooy.
    Want het staat vast dat marinevlieger F. Elkerbout het toestelletje al op 14 juli 1924 op Waalhaven ophaalde en overvloog naar De Kooy.
    Aangezien BvI en BvL waren uitgereik t.b.v. de trip naar Frankrijk en dat voor particuliere (lees niet-verkeersvliegtuigen der KLM) toestellen
    inschrijving niet vereist was, werden geen nieuwe bewijzen uitgereikt.
    In 1926 werd de genoemde vlieger Elkerbout eigenaar. Hij kreeg het toestel als geschenk voor zijn bemoeienissen bij de MLD-aanschaf 
    van twee Pander D's.

                        Op 16 januari 1927 werd het toestel op De Kooy vernield bij een ongeval.

 

                   (H-NACF)          Holland H 2                                                                       8

                        06.05.1924   BvI-aanvraag door Vliegtuig Industrie Holland/H. van Koolbergen te Voorburg.

                        13.05.1924   Kenmerk toegewezen.

De BvI/L-aanvraag van 5.5.1924 was voor drie "nog te bouwen baby-vliegtuigen", waarvoor op 13 mei de kenmerken H-NACE, H-NACF en

H-NACG werden toegekend.

                        Alle drie zouden ingeschreven worden voor de Franse rondvlucht waaraan de H-NACE tenslotte ook niet deelnam.

 

                   (H-NACF)          Type onbekend                                                                   =

                        40

                        00.00.1924   Kenmerk toegekend NV Nationale Vliegtuig Industrie te 's-Gravenhage.

                   (H-NACF)          NV Nationale Vliegtuig Industrie F.K.31                            211

                        27.11.1925   Aanvraag Bewijs van Luchtwaardigheid voor F.K.31 constructienummer 211

                                           Het kenmerk is weliswaar aangebracht geweest, maar ondanks hardnekkige beweringen elders van het tegendeel, 

                                           het kenmerk is niet ingeschreven geweest. Het BvI werd niet uitgereikt, het toestel was niet onder RSL toezicht gebouwd.

Na het faillissement van de NVI werd het toestel als schroot verkocht.

Hoewel de (H-NACF) was uitgerust met een verlengd kielvlak was mijn opmerking over een zgn. "Fins" kielvlak geheel onterecht.

Het gewijzigde kielvlak was het gevolg van modificaties t.b.v. een versie die bedoeld was om onze LVA ervan te overtuigen een 

serie van het type te bestellen.

   

                   (H-NACG)         Holland H 2                                                                        9

                        05.05.1924   BvI-aanvraag door Vliegtuig Industrie Holland/H. van Koolbergen te Voorburg.

                        13.05.1924   Kenmerk toegekend. Zie commentaar bij H 2 (H-NACF).

 

                   (H-NACG)         Type onbekend                                                                    =

                        41

                        00.00.1924   Kenmerk toegekend NV Nationale Vliegtuig Industrie te 's-Gravenhage.

                    (H-NACG)         NV Nationale Vliegtuig Industrie F.K.31                            214

                        27.11.1925   Aanvraag Bewijs van Luchtwaardigheid voor F.K.31 constructienummer 214

                                           Het kenmerk is weliswaar aangebracht geweest, maar ondanks hardnekkige beweringen elders van het tegendeel, 

                                           het kenmerk is niet ingeschreven geweest. Het BvI werd niet uitgereikt, het toestel was niet onder RSL toezicht gebouwd.

                   3H-33, KO-33

NB. Na de opheffing van de NV NVI eind 1926 had ir. Tempelaar Lietz het plan voor een doorstart.

Hij bood type T.L.2 aan (was er dus ook een T.L.1 ?) en dat zou een uit de F.K.31 c/n 214 ontwikkeld

model zijn geweest. Of en hoe dit rijmt met de export naar Finland kan ik (nog) niet overzien.

  

                   (H-NACH)         Holland H  2                                                                     =

                        00.00.1924   Gereserveerd door Vliegtuig Industrie Holland/H. van Koolbergen te Voorburg.

 

                   (H-NACH)         B.A.T. F.K.23a Bantam                                                      401

                        42               G-EAYA, F1661

                        14.05.1924   BvI/L-aanvraag door NV Nationale Vliegtuig Industrie te 's-Gravenhage.

                        22.05.1924   Kenmerk toegekend.

                        Op deze aanvraag stond dit c/n, het correcte constructienummer (van de G-EAYA) is 2322, maar  in hoeverre de G-EAYA 

                        bijgedragen heeft bij de (ver?) bouw van de F.K.23a is niet duidelijk.

                        Het kenmerk is weliswaar aangebracht geweest, maar ondanks hardnekkige beweringen elders van het tegendeel, 

                        het kenmerk is niet ingeschreven geweest..Het BvI werd niet uitgereikt, het RSL was er niet van overtuigd dat het toestel onder adequaat toezicht

                        van de Engelse autoriteiten was gebouwd.

                        Na het faillissement van de NVI werd het toestel als schroot verkocht.

                        In 1990 dook er trouwens weer een F.K.23-motor in Nederland op.

 

                   H-NACI             Carley C.12                             C12A

                        43               H-NACB

                        22.07.1924   Vliegtuig Industrie Holland/H. van Koolbergen, Voorburg/*Waalhaven.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NACI, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        23.07.1924   Ongeval Heide(OO).

                        22.01.1925   Bewijs van Luchtwaardigheid verlopen.

                        27.02.1925   Inschrijving doorgehaald.

Hoewel niet duidelijk is waarom de herbouwde H-NACB niet gewoon z'n eigen kenmerk terugkreeg, verklaren bovengenoemde reserveringen

wèl waarom hij terugkwam als H-NACI.

 

                   H-NACJ            Fokker F.VII                                                                       4839

                        44

                        12.01.1925   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-ACJ

NB. In het midden van 1926 werd bij wijze van proef het richtingsroer van de H-NACJ voorzien van het rood-wit-blauw en de KLM had 

het plan dit bij al haar vliegtuigen uit te voeren. 

Na sterke afkeuring van de LVA werd het plan geschrapt en werd het roer van de H-NACJ weer in de oorspronkelijke kleuren gebracht.

Zie hierover ook in "Toelichting op de registers". 

 

                   H-NACK           Fokker F.VII                                                                       4840

                        45

                        09.02.1925   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        01.07.1927   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/*Schiphol.

                        12.07.1927   Inschrijving doorgehaald.

                                           C 776. Afgeschreven New Brunswick(N.J.), 17.9.1927.

 

                   H-NACL            Fokker F.VII                                                                       4841

                        46

                        07.03.1925   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        21.06.1926   Ongeval Hythe(G).

                        07.03.1927   Bewijs van Inschrijving verlopen. "Wordt niet meer opgebouwd (landing Hythe Z. Engeland 21.6.26)"

                        De vleugel werd in maart 1932 aan de Amsterdamsche Zweefvliegclub geschonken.

                  

                   H-NACM           Pander D                                                                           10

                        47

                        24.11.1924   H. Pander & Zonen, 's-Gravenhage/*Waalhaven.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NACM, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        24.11.1926   Bewijs van Inschrijving verlopen.

                        "Het vliegtuig staat met motor 5755 in Parijs en men is van plan het te verkopen. BvL en BvI zijn verlopen"

                        Oorspronkelijk ontworpen door Th. Slot en H. van der Kwast voor de Holland Vliegtuigfabriek als H-2 (vgl. H-NACE).

 

                   H-NACN           Pander D                                                                           11

                        48

                        24.11.1924   H. Pander & Zonen, 's-Gravenhage/*Waalhaven.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NACN, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        27.07.1926   "Voor " 6 maanden afgestaan aan vertegenwoordiger in Frankrijk"

                        30.07.1926   Inschrijving doorgehaald.

                                           F-AIDZ. Gesloopt na 1928.

                        De bewering dat dit toestel zeer zwaar beschadigd werd bij een ongeval bij Dordrecht is zo goed als zeker onjuist.

 

                   H-NACO           Pander D                                                                           12

                        49

                        12.01.1925   H. Pander & Zonen, 's-Gravenhage/*Waalhaven.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NACO, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        20.08.1925   Ongeval Dantzig(D).

                        00.00.1925   "Vervallen"

                        Het BvI zou in eerste instantie tegelijk met dat van de H-NACM en H-NACN op 24.11.1924 worden uitgereikt.

                        De inschrijfdatum werd echter op het BvI gecorrigeerd in 12.1.1925.

 

                   H-NACP           Reyneker RE.II Kanarie                                                     =

                        50               Bouw gestart in 1924 door MTS "Amsterdam" op haar lokatie Weesp en daar afgebouwd door D.J. Heuvelink en

                                           D.C. Varenkamp. Dit waren twee leerlingen.

                        24.05.1928   F.H. Reyneker, Bussum/*Schiphol.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NACP, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                                           Het Bewijs van Inschrijving werd op 19.8.1924 aangevraagd maar pas veel later uitgereikt.

                                           De eerste vlucht was op 29.6.1925.

                        00.09.1927   Bij Fa. Pander geïnspecteerd en naar Waalhaven gebracht voor proefvluchten.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald.

Per deze datum werd gestart met het Tweede Register. 

Aangezien Ir. Reyneker zèlf het toestel niet luchtwaardig achtte, en afkeurde, werd het niet meer in het nieuwe 

register opgenomen.

 

                   (H-NACQ)         B.A.T. F.K.23a Bantam                                                      21

                        51               G-EAJW, F1658

                        00.11.1925   Gereserveerd door NV Nationale Vliegtuig Industrie te 's-Gravenhage.

                        Zie opmerkingen bij (H-NACH).

 

                   (H-NACQ)         Pander D                                                                           14

                        Deze reservering is genoemd in de luchtvaartpers maar in de RLD-archieven heb ik er niets over teruggevonden.

Aangezien er bovendien beweerd is dat het de Pander betrof die als P-1 naar de MLD ging, is het hoogstwaarschijnlijk een 

vergissing voor òf de (H-NACU) òf de (H-NACV). Zie dáár.

 

                   (H-NACR)         Fokker F.VII                                                                       4845

                        09.03.1925   BvI/L-aanvraag door NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek te Amsterdam.

Vlak daarop werd het kenmerk ook aangebracht en in maart en april 1925 werden er vluchten mee uitgevoerd zonder dat het 

toestel inschreven was, dan wel een Bewijs van Luchtwaardigheid had.

Over deze gang van zaken waren de autoriteiten zeer ontstemd, ook al omdat er passagiers waren meegenomen, en men 

eiste dan ook onmiddellijke verwijdering van de kenmerken.

Deze werden toen vervangen door de bekende 'reclame-registratie' H-N-FOKKER waarmee het toestel op de Farnborough-show 

werd getoond.

-                  H-NACR           Fokker F.VII                                                                       4845

                        57               RR-21, H-N-FOKKER, (H-NACR)

                        28.07.1925   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-ACR, VH-UQF

 

                   H-NACS           Pander D                                                                           13

                        52

                        10.05.1925   Maatschappij tot het vervaardigen van vliegtuigen "Pander", 's-Gravenhage.

                        28.04.1926   Inschrijving doorgehaald.

                                           M-25

 

                   H-NACT            Fokker F.VIIa                                                                     4901

                        53

                        02.10.1925   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NACT, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-ACT

 

                   (H-NACT)          Fokker F.VIIa                                                                     5054

                                           OY-ASE, SE-ASE, OY-DED, CH 159

Werd in 1955 gekocht voor het nieuw in te richten luchtvaartmuseum. Het toestel kwam op 30.12.1955 vliegend op Schiphol aan 

en heeft daarna nog op de ILSY van 1959 gevlogen.                                                         

Op 6.10.1959 werd door de DG van de RLD toestemming verleend met dit toestel als H-NACT vluchten te maken zonder dat er 

een Bewijs van Inschrijving dan wel een Bewijs van Luchtwaardigheid voor was uitgereikt, en dus zonder dat de wettelijk 

voorgeschreven nationaliteits- en nschrijvings-kenmerken aangebracht waren. Deze toestemming gold tot uiterlijk 1.11.1959.

Tegen het eind van de jaren tachtig werd een omvangrijke restauratie gestart met als doel het toestel weer vliegwaardig te maken.

De bedoeling was dat het dan ook weer -met dezelfde ontheffingen- als H-NACT beschilderd zou gaan vliegen.

Maar dat bleek niet mogelijk.

Toen het Aviodome museum naar Lelystad verhuisde werd de beschildering veranderd in H-NADP.

                        Zie verder bij (PH-ACT) in het derde register.

 

                   (H-NACU)         Pander                                                                              =

                        54

                        00.00.1925   Gereserveerd door Maatschappij tot het vervaardigen van vliegtuigen "Pander" te 's-Gravenhage.

                        Zie opmerking bij Pander (H-NACV).

 

                   (H-NACV)         Carley                                                                                =

                        Een contemporaine bron meldt deze reservering. Helaas heb ik er in de diverse archieven (nog) geen bevestiging van gevonden.

 

                   (H-NACV)         Pander                                                                              =

                        55

                        00.00.1925   Gereserveerd door Maatschappij tot het vervaardigen van vliegtuigen "Pander" te 's-Gravenhage.

De BvI's 54 en 55 (H-NACU,V) betroffen reserveringen, waarvan alleen vaststaat dat ze door de Fa. Pander werden gedaan.

Het is zeer waarschijnlijk dat ze bedoeld waren voor de twee Pander D's met c/n's 14 en 15 die bij de MLD de kenmerken 

resp. P-1 en P-2 kregen. P-2 werd op 15.7.1925 afgeleverd aan de MLD op De Kooy, van P-1 is dat elders ook gepubliceerd

maar uit documenten (Archief Coen van den Heuvel) blijkt dat dit pas begin november 1925 gebeurde.

 

                   H-NACW          Pander D                                                                           17

                        56

                        27.07.1925   Maatschappij tot het vervaardigen van vliegtuigen "Pander", 's-Gravenhage.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NACW, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        28.04.1926   Inschrijving doorgehaald.

                                           PK-SAB. Gesloopt Soerabaya, 1933.

                        Het toestel was al in 1925 naar Nederlands-Indië verscheept.

 

                   H-NACX           Fokker C.Ve                                                                       4873

                        58

                        13.10.1925   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/*Schiphol.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NACX, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        13.10.1927   Bewijs van Inschrijving verlopen. "Verloopen"

                                           H-MPFD

                        Dit laatste kenmerk wordt door Hongaarse bronnen in twijfel getrokken.

                        Op BvI. No. 58 staat het kenmerk in dermate sierlijke letters geschreven dat de laatste letter op een "H" lijkt.

                        Dàt is er de oorzaak van dit voor deze C.Ve vaak (ten onrechte dus!) kenmerk H-NACH wordt genoemd!.

 

                   H-NACZ            Fokker F.VIIa                                                                     4899

                        59

                        21.08.1925   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam.

                        19.10.1925   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

                                           NX703 "Old Glory" (Amerikaans c/n 501)

                        Afgeschreven Atlantische Oceaan, 6.9.1927.

 

                   (H-NADA)         Junkers G.24                                                                      844

                                           Gebouwd door Aktiebolaget Flygindustri, Zweden.

                        60               S-AAAM

                        00.08.1925   Gereserveerd door NV Nederlandsche Wereldverkeer Maatschappij te Amsterdam.

                                           Hoewel Bewijs van Inschrijving 60 werd ingevuld -het zou geldig zijn tot augustus 1927- werd het niet uitgereikt.

                        00.08.1927   Reservering vervallen.

                                           D 878. Gesloopt, april 1931.

                        Op BvI 60 wordt het type aangeduid als G.23.

 

                   (H-NADB)         Junkers G.24                                                                      843

                                           Gebouwd door Aktiebolaget Flygindustri, Zweden.

                        61               S-AAAK

                        00.08.1925   Gereserveerd door NV Nederlandsche Wereldverkeer Maatschappij te Amsterdam.

                                           Hoewel Bewijs van Inschrijving 61 werd ingevuld -het zou geldig zijn tot augustus 1927- werd het niet uitgereikt.

                        00.08.1927   Reservering vervallen.

                                           D 1019. Afgeschreven, april 1934.

                        Op BvI 61 wordt het type aangeduid als G.23.

 

                   (H-NADC)         Junkers G.24                                                                      842

                                           Gebouwd door Aktiebolaget Flygindustri, Zweden.

                        62               S-AAAL

                        00.08.1925   Gereserveerd door NV Nederlandsche Wereldverkeer Maatschappij te Amsterdam.

                                           Hoewel Bewijs van Inschrijving 62 werd ingevuld -het zou geldig zijn tot augustus 1927- werd het niet uitgereikt.

                        00.08.1927   Reservering vervallen.

                                           D 877, D-UPIT

                        Op BvI 62 wordt het type aangeduid als G.23.

 

                   H-NADD           NV Nationale Vliegtuig Industrie F.K.33                             1 Serie 1

                        63

                        08.10.1925   NV Nationale Vliegtuig Industrie, 's-Gravenhage.

                        09.12.1925   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën,  's-Gravenhage.

                                           Het toestel kreeg de bijnaam:                                               "Dikke Dirk"

                        20.08.1927   Inschrijving doorgehaald.

                                           D 1250

Het constructienummer van dit toestel blijft een probleem. Het vliegtuig werd midden 1927 (vermoedelijk in juli) voor ƒ 24000,- naar Duitsland

verkocht en daar ingeschreven met c/n 501, dit werd in december 1928 gewijzigd in 1001.

De afleveringsvlucht naar Duitsland was op 3 mei 1927.

                        In 1932 werd het toestel gesloopt, de motoren en de romp werden apart verkocht.

                        Volgens de luchtvaartpers zou de romp naar Nederland verkocht zijn.

 -                

                   H-NADE            NV Nationale Vliegtuig Industrie F.K.31                            208

                        64

                        07.10.1925   NV Nationale Vliegtuig Industrie, 's-Gravenhage/*Waalhaven.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NADE, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        07.10.1927   Bewijs van Inschrijving verlopen. "Verloopen" "Bewijzen ingeleverd op 5 januari '26, BvL verloopen."

                                           K-424

 

                   H-NADF            Fokker F.VIIa                                                                     4918

                        65

                        10.03.1926   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        18.04.1928   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

                                           L-BAAI, OK-AAI

                        Het toestel heeft ook nog bij/voor de Tsjecho-Slowaakse luchtmacht gevlogen.

                        Op BvI 65 stond eerst abusievelijk als eigenaar NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek te Amsterdam.

 

                   H-NADG           Fokker F.VIIa                                                                     4919

                        66

                        31.03.1926   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        18.04.1928   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

                                           L-BAAH, OK-AAH

                        Het toestel heeft ook nog bij/voor de Tsjecho-Slowaakse luchtmacht gevlogen.

 

                   H-NADH           Fokker F.VIIa                                                                     4938

                        67

                        16.04.1926   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage.

                        20.09.1926   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

De H-NADH werd samen met de H-NADJ aan de heer Löwenstein verkocht. Dit was een echte cosmopoliet en die besloot, 

na confrontatie met allerlei importbarrières in andere landen, de toestellen in Nederland ingeschreven te laten.

Daartoe wilde hij ze onderbrengen in een Nederlands bedrijf met als directeur W.L. Groeneveld-Meijer, deze heer was

een afdelings-chef van de KLM. Het ging niet door.

                                           G-EBPL

Het toestel werd terugverkocht aan Fokker. Op de afleveringsvlucht kreeg het een ongeval bij Estaires(F) op 12.1.1927.

In februari 1927 werd het begin van de reparatie gemeld, maar die werd niet voltooid. 

Het toestel werd uiteengenomen; de romp werd gebruikt voor de H-NAEB en de vleugel voor H-NADX.

 

                   H-NADI             Pander EC                                                                         18/I

                        68

                        10.06.1926   Maatschappij tot het vervaardigen van vliegtuigen "Pander", 's-Gravenhage/*Waalhaven.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NADI, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                       26.08.1926   Ongeval Dortmund(D). "Verongelukt"

                        Het toestel heeft ook bij de Rotterdamsche Aero Club en de Nationale Luchtvaartschool gevlogen.

                        Hiervan is op BvI 68 niets terug te vinden.

 

                   H-NADJ            Fokker F.VIIa                                                                     4952

                        69

                        12.05.1926   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        20.09.1926   Inschrijving doorgehaald. "Verkocht aan den bankier Löwenstein te Biarritz."

In maart 1927 teruggekocht door Fokker en doorverkocht aan de KLM.

Deze gebruikte romp en vleugel voor de bouw van de H-NADZ en kleinere delen voor H-NADX.

Voor de H-NADZ i.c. de PH-ADZ werd intern nog regelmatig fabrieksnummer 4952 gebruikt!

 

                   H-NADK           Fokker F.VIIa                                                                     4953

                        70

                        16.06.1926   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        05.09.1927   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig verkocht aan Mr. MacIntosh " eind augustus '27."

                                           G-EBTS. Gesloopt Bombay(VT), maart 1937.

 

                   H-NADL            Pander DB                                                                         21/III

                        71

                        24.08.1926   Maatschappij tot het vervaardigen van vliegtuigen "Pander", 's-Gravenhage/*Waalhaven.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NADL, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        24.08.1928   Bewijs van Inschrijving verlopen. "Verloopen"

                        71               H-NADL

                        10.12.1928   Maatschappij tot het vervaardigen van vliegtuigen "Pander", 's-Gravenhage/*Waalhaven.

                                           "Weder uitgereikt en geldig verklaard tot en met 10 Dec. 1930."

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-ADL

 

                   H-NADM           Fokker C.V                                                                         4937

                        72

                        12.08.1926   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/*Schiphol.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NADM, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        12.08.1928   Bewijs van Inschrijving verlopen. "Verloopen" "Niet meer van Fokker."

                                           822. Afgeschreven, september 1928.

                         Zwitserse bronnen geven voor dit toestel als voorgaand kenmerk PH-ADM op. Dat is natuurlijk niet correct..

 

                   H-NADN           Fokker F.VIIa                                                                     4984

                        73

                        21.12.1926   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, s-Gravenhage/*Schiphol.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NADN, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        21.12.1928   Bewijs van Inschrijving verlopen.

                        73               H-NADN

                        14.02.1929   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                                           Duplicaat Bewijs van Inschrijving uitgereikt.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-ADN, G-AEHA, PH-EHE

 

                   H-NADO           Fokker F.VIIa                                                                     4983

                        74

                        16.12.1926   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-ADO, OO-ADO

 

                   H-NADP           Fokker F.VIIa                                                                     4990

                        75

                        04.03.1927   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        28.04.1928   Inschrijving doorgehaald, hergeregistreerd als:

                                           H-NADR

"Op 28.4.1928 merken der vliegtuigen H-NADP en H-NADR omgewisseld. Nieuw BvI uitgereikt, geldig tot 4 Mrt.'29(zie aantekeningen

bij DP; ingetrokken i.v.m. 12/12/8'29 doch het toestel DR is blijven bestaan; zie nieuwe inschrijving onder No.64, nieuw Register."

                        Dit was het toestel waarmee Van-Lear Black de beroemde vlucht Amsterdam - Batavia maakte in de periode 15.6 - 23.7.1927.

 

                   H-NADP           Fokker F.VIIa-3m                                                               4992

                        77               H-NADR

                        28.04.1928   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, 's-Gravenhage/ *Schiphol.

                        19.05.1928   Vlucht naar Kaapstad (Van-Lear Black) moest worden afgebroken wegens onverklaarbare trillingen van de vleugel.

                                           Per schip teruggebracht naar Nederland.

                        00.07.1928   Herbouwd als F.VIIb-3m.

                        00.12.1928   Inschrijving doorgehaald.

"Dit vliegtuig DP wordt met gedeelten van H-NADQ omgebouwd en ingeschreven als F.VIIb-3-m EP. Op 29/1'29 b.v.i uitgereikt voor

 vliegtuig type F.VIIb,3-m, No.5105 aan KLM. Vliegtuig op 1 Februari overgegaan aan Van Lear Black. Zie b.v.l no.128(in map ongeldige

b.v.l en b.v.i). Tevens hieruit gebouwd ET (F.VIIa 1m)."

NB. Hier wordt de naam van deze heer (zoals zo vaak!) verkeerd weergegeven, correct is: Van-Lear Black. Hierin is Black de achternaam 

                  en Van-Lear de voornaam!

 

                   (H-NADP)          Fokker F.VIIa                                                                     5054

                                           (H-NACT), OY-ASE, SE-ASE, OY-DED, CH 159

            Zie commentaar bij (H-NACT)!

 
                   PH-ADP           Fokker F.VIIb-3m                                                                5105

                        77

                        29.01.1929   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        01.02.1929   Overgedragen aan Van-Lear Black.

                        01.02.1929   Inschrijving doorgehaald.

                                           G-AADZ. Afgeschreven Calcutta(VT), 12.6.1929.

                        Door de overschakeling van nationaliteitskenmerk H naar PH werd bij het aanbrengen een schilderfout gemaakt: P-HADP.

                        G-AADZ werd later nog eens toegekend aan c/n 5195, zie PH-AGP.

 

                   H-NADQ           Fokker F.VIIa                                                                     4991

                        76

                        30.03.1927   Koninklijke Luchtvaart Mij, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        12.07.1927   Ongeval St. Omer(F).

                        23.07.1927   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig geheel vernield bij noodlanding te St. Omer op 13 juli '27."

                        Delen werden gebruikt bij de bouw van PH-AEP en PH-AET.

 

                   H-NADR           Fokker F.VIIa                                                                     4992

                        77

                        07.04.1927   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        02.02.1928   - 17.04.1928 Omgebouwd tot F.VIIa-3m

                        28.04.1928   Kenmerk gewijzigd, hergeregistreerd als:

                                           H-NADP

                        "Op 28 Apr. 1928 merken der vliegtuigen H-NADP en H-NADR omgewisseld. Nieuw BvI uitgereikt, geldig tot 7 April 1929."

Het toestel werd door Van-Lear Black gebruikt voor een retourvlucht naar Kaapstad(ZS) en het kenmerk werd aangepast 

omdat zijn vorige vluchten met het vorige toestel, dat kenmerk H-NADP voerde, nogal wat belangstelling hadden getrokken.

Op deze manier kon de wisseling van vliegtuig buiten de pers gehouden worden. Een echte “PR-truc” dus!

                        Zie voor Van-Lear Black ook bij H-NADP, PH-ADP en PH-AGP.

 

                   H-NADR           Fokker F.VIIa                                                                     4990

                        75               H-NADP

                        28.04.1928   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën,  's-Gravenhage/*Schiphol.

                        18.10.1928   Ongeval Stellingen(D). "Afgeschreven"

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-ADR, PH-OTO, PH-ALY, OY-DEV, FE-2

 

                   H-NADS           Fokker F.VIIa-3m                                                               4982

                        78

                        26.11.1926   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam/*Schiphol.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NADS, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        17.01.1927   Inschrijving doorgehaald.

                                           G-EBPV, I-BBEC. Gesloopt maart 1937.

De verkoop naar Italië ging via Fokker. Op 18.5.1927 werd G-EBPV officieel ten invoer aangegeven bij de douane te Amsterdam, 

begin 1928 vond uitvoer naar Italië plaats.

 

                   (H-NADT)          Koolhoven F.K.30 Toerist                                                  101

                        00.04.1927   BvI-aanvraag door NV Nederlandsche Fabriek van Luchtvaartmaterieel "LUCHTWERK" te Rijswijk.

                        21.06.1928   Aanvraag vervallen.

Het toestel werd besteld door C. Harmon, de voorzitter van de International League of Aviators, maar deze heeft het toestel om 

onbekende redenen nooit afgenomen.

                        Niet lang daarna werd het gesloopt. Behalve als "Toerist" werd het toestel ook aangeduid met de benaming "Week-end".

 

                   H-NADT           Fokker Gewijzigde S.II                                                      1725

                        79                Door W. van Graft samengesteld uit van Fokker gekochte romp en vleugels van het type S.II.

                        21.12.1926   W. van Graft, Amstelveen/*Schiphol.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NADT, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        15.01.1928   Ongeval Schiphol.

                        21.12.1928   Bewijs van Inschrijving verlopen. "Verongelukt"

                   O-BAJX, OO-AJX..Afgeschreven Oostende 21.6.1930.
Het advies van de RSL na de BvL-keuring: "Het verschil met de fabrieks S.II is dermate gering dat voor dit toestel gewoon een 

Bewijs van Gelijkstelling kan worden uitgereikt".

Het verhaal dat de H-NADT een samenbouw van S.II en S.III delen zou zijn en daarom een S.II½ genoemd werd is weliswaar leuk,

en wordt steeds maar weer 'geciteerd', maar het is echt op basis van de documenten aantoonbaar onjuist. 

De aankoopnota No. 6407 van romp en vleugels d.d. 4 juni 1926 (zie fotopagina!) vermeldt letterlijk:

- 1 naakte romp van S II machine

- 1 stel vleugels van S II met onderdeelen

 

                   H-NADU           Fokker F.VIII                                                                      4993

                        80

                        24.06.1927   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        22.08.1927   Ongeval Seven Oaks(G).

                        05.09.1927   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken"

 

                   H-NADV           Pander EC                                                                         22/I

                        81

                        02.07.1927   Rotterdamsche Aero Club, Rotterdam/*Waalhaven.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NADV, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        24.01.1929   NV Nationale Luchtvaartschool, Rotterdam/*Waalhaven.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-ADV

 

                   H-NADW          Pander EC                                                                         23/I

                        82

                        02.07.1927   Rotterdamsche Aero Club, Rotterdam/*Waalhaven.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NADW, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        24.01.1929   NV Nationale Luchtvaartschool, Rotterdam/*Waalhaven.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-ADW

                        Op het Bewijs van Luchtwaardigheid staat ten onrechte fabrieksnummer 23, serie II.

 

                   H-NADX           Fokker (KLM) F.VIIa                                                           1

                        83

                        04.06.1927   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-ADX, G-AEHF, (PH-EHF), (SE-AGF), SE-AGH

Dit toestel was door de KLM samengesteld waarbij de vleugel van de H-NADH en diverse kleinere delen van de H-NADJ werden 

gemonteerd op een nieuwgebouwde, al in 1924 bestelde, romp. 

Het Bewijs van Inschrijving noemt als fabrikant "NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek (en KLM)".

                        Zie ook de opmerkingen bij H-NABM.

 

                   H-NADZ            Fokker (KLM) F.VIIa                                                           2

                        84

                        16.08.1927   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-ADZ

Dit toestel was door de KLM samengesteld waarbij de romp en de vleugel van de H-NADJ werden gebruikt.

Eigenlijk was het dus de herbouwde H-NADJ. Voor de H-NADZ i.c. de PH-ADZ werd intern nog regelmatig fabrieksnummer 4952 gebruikt!

Het Bewijs van Inschrijving noemt als fabrikant "NV Ned. Vliegtuigenfabriek en KLM".

                        Zie ook de opmerkingen bij H-NABM.

 

                   H-NAEA            Fokker F.VIIa-3m                                                               5006

                        85

                        27.09.1927   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek,Amsterdam.                  "Postduif"

                        Er is geen datum bekend waarop de inschrijving werd doorgehaald.

                        Op Bewijs van Inschrijving No.85 staat "geldig voor de duur van de vliegtocht naar Ned. Oost-Indië en terug"

                        Dat wil zeggen van 1.10.1927 - 28.10.1927 en dus toen het toestel op 28.5.1928 als 803 in dienst kwam van de LVA was het BvI al lang verlopen.

                        En werd het, uiteraard, niet meer in het Tweede Register opgenomen.. 

                                          803. Vernield Haamstede, 13.5.1940.

                        NB. De elders, én in mijn vorige publikaties, genoemde doorhalingsdatum 28.2.1929 is net correct.

                        Dat is de startdatum van het Tweede Register en toen 'bestond' de H-NAEA dus al geruime tijd niet meer.

                        

                   H-NAEB            Fokker (KLM) F.VIIa                                                           3

                        86

                        20.12.1927   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-AEB

Dit toestel was door de KLM samengesteld waarbij de romp van de H-NADH voorzien werd van een nieuwe vleugel.

Het Bewijs van Inschrijving noemt als fabrikant "NV Nederl. Vliegtuigenfabriek en de KLM".

                        Zie ook de opmerkingen bij H-NABM.

 

                   H-NAEC            Fokker F.VIIa                                                                     5023

                        87

                        17.08.1927   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NAEC, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        26.08.1927   Inschrijving doorgehaald. "Vliegtuig in Aug. verkocht aan Hr. Minchin, Engeland."

                                           G-EBTQ. Afgeschreven Atlantische Oceaan, 31.8.1927.

Op BvI 87 staat: "Speciaal vliegtuig voor transoceaanvlucht... Dubbele besturing. Uitvoering als de verkeersvliegtuigen van het type F.VIIa,

met dien verstande dat de cabineruimte hoofdzakelijk wordt ingenomen door benzinetanks."

 

                   H-NAED            Fokker F.VIII                                                                      5041

                        88

                        17.01.1928   Koninklijke Luchtvaart Mij, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-AED, PJ-AED

 

                   H-NAEE            Fokker F.VIII                                                                      5042

                        89

                        02.02.1928   Koninklijke Luchtvaart Mij, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        11.04.1928   Ongeval Nigtevecht. "Verongelukt"

 

                   H-NAEF            Fokker F.VIII                                                                      5043

                        90

                        27.02.1928   Koninklijke Luchtvaart Mij, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-AEF, G-AEPT

 

                   H-NAEG           Fokker F.VIII                                                                      5044

                        91

                        03.04.1928   Koninklijke Luchtvaart Mij, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-AEG, SE-AEB, Tp.10/916

 

                   H-NAEH            Fokker F.VIII                                                                      5045

                        92

                        01.05.1928   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-AEH, PH-OTO, 951

 

                   H-NAEI             Fokker F.VIII                                                                      5046

                        93

                        06.06.1928   Koninklijke Luchtvaart Mij, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-AEI, G-AEPU, SE-AHA, OH-FOA, FE-1

 

                   H-NAEJ            Pander EC                                                                         24/I

                        94

                        19.07.1928   Rotterdamsche Aero Club, Rotterdam/*Waalhaven.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NAEJ, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        24.01.1929   NV Nationale Luchtvaartschool, Rotterdam/*Waalhaven.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-AEJ, PH-AJB

 

                   H-NAEK            Fokker F.VIIa-3m                                                               5063

                        95

                        24.05.1928   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NAEK, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        13.06.1928   Inschrijving doorgehaald. "Ingetrokken" "Vliegtuig " juni naar Engeland verkocht."

                                           G-EBYI. Ongeval Mongola (Soedan), 15.11.1928.

                        Op BvI 95 staat als type F.VII-3m.

                        Het toestel werd daarna naar Fokker gebracht en gerepareerd. Op 29 november 1929 werd er een proefvlucht vanaf Schiphol gemaakt

                        nadat de reparatie voltooid was. Wat er daarna mee gebeurde is mij niet bekend. 

                        Maar dit gegeven, gecombineerd met informatie uit de reparatiebescheiden die in het Fokker-archief aangetroffen zijn, maken het zeer 

                        waarschijnlijk dat dit toestel naar Italië werd verkocht als I-FERO.

 

                   H-NAEL            Fokker F.VIIa-3m                                                               5087

                        96

                        22.06.1928   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NAEL, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                                           Het Bewijs van Inschrijving was in eerste instantie geldig tot 22.6.1930 maar dit werd gecorrigeerd in 22.12.1928.

                        22.12.1928   Bewijs van Inschrijving verlopen. "Verloopen"

                                           G-EBZJ, CH-193. Verbrand Le Bourget(F), 19.6.1931.

                        Over het lot van dit toestel is veel gespeculeerd, ook al omdat de CH-193 ingeschreven was met het foutieve c/n 5136

   

                   H-NAEM           Fokker F.VIIa                                                                     5086

                        97

                        25.07.1928   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam.

                                           Het Bewijs van Inschrijving was geldig tot 24.7.1930. Volgens een schrijven (beschikking?) dd 15.1.1929 werd 

                                           er op 28.2.1929 geen nieuw BvI (voor het Tweede Register) uitgereikt.

                                           Blijkens een opmerking elders in het register werd het Bewijs van Inschrijving als verlopen beschouwd.

                                           OY-DYF, SE-APR. Afgeschreven Bromolla, 1.2.1948.

 

                   H-NAEN            Fokker F.VIIb-3m                                                               5095

                        98

                        10.09.1928   Koninklijke Luchtvaart Mij, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-AEN, F-ALSA

 

                   H-NAEO           Fokker F.VIIb-3m                                                               5096

                        99

                        29.09.1928   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-AEO, (F-ALSG)

Door de overschakeling van nationaliteitskenmerk H naar PH werd bij het aanbrengen een schilderfout gemaakt: P-HAEO.

Op BvI 99 zijn per abuis de namen van resp. de fabrikant en de eigenaar verwisseld.

 

                   PH-AEP            Fokker F.VIIb-3m                                                               5097

                        100

                        12.02.1929   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-AEP, OO-AID

                         Op BvI 100 wordt als fabrikant vermeld: NV Nederl. Vliegt. Fabr./ K.L.M. voor N. en K. Ook is er geen constructienummer ingevuld.

                         Het staat vast dat bij de bouw van de PH-AEP de vleugel van de H-NADP en delen van H-NADQ werden gebruikt.

                         De RSL noemde dit in aanbouw zijnde toestel bij de keuring "AEP (ex ADQ)".

                         Door de overschakeling van nationaliteitskenmerk H naar PH werd bij het aanbrengen een schilderfout gemaakt: P-HAEP.

 

                   H-NAEQ           Pander DF 1                                                                      20

                        101

                        01.09.1928   A.G. van Tol, 's-Gravenhage.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NAEQ, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-AEQ

                        Op BvI 101 staat: "Op BvI 'A.G. van Tol' vermeld. (Niet eerst uitgereikt op 'Viruly')".

                        Oorspronkelijk was het de bedoeling het BvI (op 2.7.1928) uit te reiken aan A. Viruly te Soesterberg. Dat ging niet door.

                        Bovendien werd tegelijk met de correctie van de tenaamstelling ook de fabrikant gecorrigeerd.

                        Daar stond eerst "Mij voor het vervaardigen van vliegtuigen Pander, 's-Gravenhage" en dat werd gecorrigeerd 

                        "Marine Luchtvaartdienst, De Kooy".

                        Het toestel werd inderdaad te De Kooy gebouwd en daar gevlogen door F. Elkerbout (zie H-NACE), die het na korte tijd

                        verkocht aan Viruly.

                        Ook die deed het op zijn beurt al weer snel van de hand, en wel aan bovengenoemde Van Tol.

                        BvI 101 vermeldt géén constructienummer.

 

                   H-NAER            Koolhoven F.K.41                                                              4101

                        102

                        19.07.1928   L. van Gigch jr, Amsterdam/*Waalhaven.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NAER, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-AER

                        BvI 102 en ook een intern document vermelden als constructienummer 1.

 

                   (H-NAES)          Koolhoven F.K.40                                                              101

                        103

                        00.00.1928   Gereserveerd door Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën te 's-Gravenhage.

                                           BvI 103 werd niet meer uitgereikt. Het toestel werd wèl in het Tweede Register opgenomen.

                                           PH-AES

 

                   PH-AET            Fokker (KLM) F.VIIa                                                           4

                        104

                        16.02.1929   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage/*Schiphol.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-AET, PH-RSL, PH-NLL

                        Dit toestel was door de KLM samengesteld waarbij de romp van de H-NADP werden gebruikt, bovendien nog enige

                        kleinere delen van H-NADQ.

                        BvI 104 vermeldt als fabrikant "NV Nederl. Vliegtuigenfabriek en K.L.M."

                        Zie ook de opmerkingen bij H-NABM.

 

                   (H-NAET)          Pander EC 11                                                                     26/II

                        18.02.1929   Zou dit kenmerk gereserveerd zijn door NV T.M. Houbaer & Co's Sigaren en Cigarillosfabriek te Amersfoort.

Hiervan heb ik dusver in de archieven geen enkele bevestiging gevonden. Het lijkt eerder een fout in de contemporaine 

pers (Het Vliegveld juli 1929).

Het toestel werd wèl in het Tweede Register opgenomen.

                                           PH-AEX, PH-AEX

 

                   H-NAEU            Fokker C.Ve                                                                       5088

                        105

                        15.10.1928   NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam.

                                           Het toestel werd ingeschreven als H-NAEU, onderstreept dus, en zó werd het ook op het vliegtuig aangebracht. 

                                           Zie voor meer informatie over dit gebruik in de "Toelichting op de registers" onder toelichting op het Eerste Register".

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-AEU

 

                   PH-AEV            Pander EC 60                                                                     25/II

                        106

                        03.11.1928   M. Vlaming, Yerseke/*Waalhaven.                                        "Grijze Roodstaart"

                        Ongedat.      M. Vlaming, Yerseke/*Vlissingen.                                         "Grijze Roodstaart"

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-AEV

 

                   (PH-AEW)         Fokker F.XIV-3m                                                                5107

                        107

In 1929 gereserveerd door NV Nederlandsche Vliegtuigenfabriek te Amsterdam. BvI 107 werd niet meer uitgereikt.

Het toestel werd wèl in het Tweede Register opgenomen als PH-AEW.

Dat gebeurde echter pas in april 1931 terwijl er sedert de eerste vlucht op 22 februari 1929, regelmatig proefvluchten 

mee werden gemaakt.

 

                   PH-AEX            Pander EC 11                                                                     26/II

                        108              (H-NAET)?

                        18.02.1929   NV T.M. Houbaer & Co's Sigaren en Cigarillosfabriek, Amersfoort.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald, opgenomen in Tweede Register.

                                           PH-AEX

                        Op BvI 108 staat: "T.a.v. dit vliegtuig ontheffing van art.6 lid 1 Luchtvaartwet."

                        Het toestel vloog met een zeer groot "SOPLA"-reclameopschrift. Zie ook opmerkingen bij (H-NAET).

 

                   (H-NAEZ)          Fokker F.VIIb-3m                                                               5122

                        109

                        00.00.1928   Gereserveerd door Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën te 's-Gravenhage.

                                           BvI 109 werd niet meer uitgereikt. Het toestel werd wèl in het Tweede Register opgenomen.

                                           PH-AEZ

 

                   (H-NAFA) t/m (H-NAFZ)

                        Deze hele serie kenmerken was gereserveerd voor naar Nederlands-Indië te exporteren vliegtuigen. 

                        Het feitelijke gebruik is tot een vijftal beperkt gebleven.

 

                   H-NAFA            Fokker F.VIIb-3m                                                               5069

                        110

                        29.06.1928   Dr. C.J.K. van Aalst, E.J. Enthoven, P.E. Tegelberg, P. van Leeuwen Boomkamp, E.A. Pan en N.H. ter Kulle.

                   Dit gezelschap handelde t.b.v. de op te richten NV Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij (NV KNILM).

                   NV NILM werd opgericht op 16.7.1928 en werd "Koninklijk" op 24.9.1928.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald.

                                           Niet meer opgenomen in het Tweede Register.

                                           PK-AFA, FTA-1, 901

                        Als eigenaar was eerst ingevuld Koninklijke Luchtvaart Maatschappij te 's-Gravenhage.

                        Dit werd doorgestreept en bij de 'Opmerkingen' werd bovengenoemd gezelschap ingevuld.
                        Het noemen van eigenaar KLM zal wel als een vergissing beschouwd moeten worden.

                        Ingeschreven als F.VII, 3-m

 

                   H-NAFB            Fokker F.VIIb-3m                                                               5070

                        111

                        27.08.1928   Dr. C.J.K. van Aalst, E.J. Enthoven, P.E. Tegelberg, P. van Leeuwen Boomkamp, E.A. Pan en N.H. ter Kulle.

                   Dit gezelschap handelde t.b.v. de op te richten NV Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij (NV KNILM).

                   NV NILM werd opgericht op 16.7.1928 en werd "Koninklijk" op 24.9.1928.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald.

                                           Niet meer opgenomen in het Tweede Register.

                                           PK-AFB

Het lot van dit toestel is onduidelijk, er wordt beweerd  dat het in 1941 gesloopt is, maar het staat vast dat er een F.VIIb aan Portugal is

verkocht en werd geëxploiteerd tussen Dilly en Koepang op Timor. Voor de bewering dat het toestel ook nog het Portugees-Timorese kenmerk 

CR-AFB zou hebben gedragen is tot op heden geen bewijs gevonden. Die bewering wordt inderdaad door diverse bronnen gedaan, maar in

hoeverre dit feitelijk verschillende bronnen zijn kan niet worden vastgesteld. Men 'citeert' elkaar nogal eens in onze hobby!

Ingeschreven als F.VII, 3-m

 

                   H-NAFC            Fokker F.VIIb-3m                                                               5071

                        112

                        20.08.1928   Dr. C.J.K. van Aalst, E.J. Enthoven, P.E. Tegelberg, P. van Leeuwen Boomkamp, E.A. Pan en N.H. ter Kulle.

                   Dit gezelschap handelde t.b.v. de op te richten NV Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij (NV KNILM).

                   NV NILM werd opgericht op 16.7.1928 en werd "Koninklijk" op 24.9.1928.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald.

                                           Niet meer opgenomen in het Tweede Register.

                                           PK-AFC, FTA-2, FT902

                        Ingeschreven als F.VII, 3-m

 

                   H-NAFD            Fokker F.VIIb-3m                                                               5072

                        113

                        11.09.1928   Dr. C.J.K. van Aalst, E.J. Enthoven, P.E. Tegelberg, P. van Leeuwen Boomkamp, E.A. Pan en N.H. ter Kulle.

                   Dit gezelschap handelde t.b.v. de op te richten NV Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij (NV KNILM).

                   NV NILM werd opgericht op 16.7.1928 en werd "Koninklijk" op 24.9.1928.

                        28.02.1929   Inschrijving doorgehaald.

                                           Niet meer opgenomen in het Tweede Register.

                                           PK-AFD

                        Het uiteindelijke lot is niet bekend, het toestel viel in februari 1942 op Andir in Japanse handen.

                        Ingeschreven als F.VII, 3-m

 

                   (PH-AFE)          Fokker F.VIIb-3m                                                               5123

                        114

                        00.00.1929   Gereserveerd door Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage.

                                           BvI 114 werd niet meer uitgereikt. Het toestel werd wèl in het Tweede Register opgenomen.

                                           PH-AFE

 

                   (PH-AFF)          Fokker F.VIIa                                                                     5226

                        115

                        00.00.1929   Gereserveerd door Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën te 's-Gravenhage.

                                           BvI 115 werd niet meer uitgereikt. Het toestel werd wèl in het Tweede Register opgenomen.

                                           PH-AFF, F-AJUB

 

                   (PH-AFG)         Fokker F.VIIa                                                                     5227

                        116

                        00.00.1929   Gereserveerd door Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, 's-Gravenhage.

                                           BvI 116 werd niet meer uitgereikt. Het toestel werd wèl in het Tweede Register opgenomen.

                                           PH-AFG, F-AJUC

 

                   (PH-AFH)          Fokker F.VIIa                                                                     5228

                        117

                        00.00.1929   Gereserveerd door Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, s-Gravenhage.

                                           BvI 117 werd niet meer uitgereikt. Het toestel werd wèl in het Tweede Register opgenomen.

                                           PH-AFH, F-AJUD

 

                   (PH-AFI)           Carley Jumbo                                                                    1

                        118              Gebouwd door Maatschappij tot vervaardigen van Werktuigen en Spoorwegmateriaal "Werkspoor", Zuilen.

                        00.00.1929   Zie (PH-AFE).

                                           PH-AFI

                  

                   (H-NAGF)         Fokker F.XXXII                                                                  =

                        In het boek "Piston Engined Airliners" stond een -betrouwbaar lijkend- zijaanzicht van dit toestel.

                        De F.XXXII werd echter in de Verenigde Staten gebouwd, en er is nooit een in het N.L.R. opgenomen geweest.

 

                   (H-NAHD)         Fokker F.II                                                                         4058

                        2                 Gebouwd door Schweriner Industrie Werke GmbH, Duitsland.

                                           Op BvI 2 was eerst abusievelijk H-NAHD ingevuld.

                                           H-NABD, O-BAIB, OO-AIB

 

                   (H-NFOKKER)   Fokker F.VII