DIVERSE FOTO'S
Contact  Herman Dekker                                                 HOME          

Op deze pagina's komen alle foto's terecht die niet in andere (foto)rubrieken passen.
Dus niet uitsluitend Nederlands, hoewel dat wel de meerderheid zal zijn, maar ook andere plaatjes die ik de moeite waard vind.
Ik kwam ze tegen in foto-albums die ik de afgelopen vijftig jaar kopieerde vanwege de civiele vliegtuigen maar heb zekerheidshalve
toen ook de andere militaire en andere (waarschijnlijk) luchtvaartgerelateerde plaatjes meegenomen.
Bovendien van die losliggende ´al jaren op het bureau liggende´ plaatjes waarvan de oorsprong voor mij al lang niet meer duidelijk is.
Ze zijn weliswaar alfabetisch gegroepeerd, dus op kenmerk en/of type. Onderstaande links leiden u naar een pagina die begint met
het genoemde kenmerk .
Maar u zult niet of nauwelijks typische vliegtuigfoto's zien, maar voornamelijk van vliegtuigen waar iets mee aan de hand is, als er
onderhoud aan gepleegd wordt of als ze dienen als decor voor personen.
Bovendien vind ik doorgaans foto's uit privé-albums interessanter dan de door de fabriek geleverde foto's  en heb ik ook bewust de
bekende plaatjes genegeerd, die worden elders in ruime mate getoond.
En ook accepteer ik dan de soms wat mindere kwaliteit.
Vaak zijn de foto's in privé-albums niet zozeer om het vliegtuig 'an sich' genomen maar om een of andere voor de fotograaf
interessante gebeurtenis/reden.  En daar komt natuurlijk bij dat ik wel behoorlijk ingevoerd ben in de Nederlandse civiele luchtvaart
maar dat mijn kennis van de militaire luchtvaart bepaald niet op hetzelfde niveau is.
Dus bij voorbaat excuses voor 'misstappen' op dat terrein!
Typische privé-foto's foto's komen hier vaak voor en even vaak weet ik niet wie de afgebeelde personen zijn. Dat vraag ik hierbij dus aan u!
Een aantal meer thematische blokken zijn hieronder direct via een link ook direct toegankelijk.

Zoals altijd: aanvullingen en commentaar zijn zeer welkom.
Dus: met name(!) zou ik van nogal wat personen de naam willen weten.
 

Allerlei Nederlandse foto's                            
AAA     11.2.2019
  AMA     2017
BBB     2017
CCC
  10.2.2019
DDD
    2017
EEE
     2017
FFF           28.8.2018
  Fokker    8.9.2018
GGG       20.11.2018
HHH
        15.2.2019
III
                9.3.2019
JJJ
           17.3.2019
KKK
LLL
MMM
NNN
          6.5.2019
OOO
         11.2.2018
PPP               6.5.2019
RRR
SSS
TTT
UUU
VVV
WWW
XXX
YYY
ZZZ
 
Nederlandse zwevers

VRAGENRUBRIEKEN      Luchtvaartuig Register
                                                                                                                                    Laatste aanvulling  Stampe  op 25.5.2017
                                                        Crashregister
                                                                                                                                    Laatste aanvulling  beschadigde PH-AFX  op 10.1.2018


NEDERLANDS - INDIË
                                                        De vliegvelden
                                                        Commonwealth Wackett

                                                        Curtiss
                                                        Dornier Wal
                                                        Indonesische Super Cubs

                                                        Auster crashes, R-55 en R-72
                                                        Consolidated Catalina