DIVERSE FOTO'S
Contact  Herman Dekker                                                 HOME          

Op deze pagina's komen alle foto's terecht die niet in andere (foto)rubrieken passen.
Dus niet uitsluitend Nederlands, hoewel dat wel de meerderheid zal zijn, maar ook andere plaatjes die ik de moeite waard vind.
Vaak is de enige link met Nederland dat ik ze in een privé-album van een Nederlander aantrof!
Dat waren foto-albums die ik de afgelopen vijftig jaar kopieerde vanwege de civiele vliegtuigen maar heb zekerheidshalve
toen ook de andere militaire en andere (waarschijnlijk) luchtvaartgerelateerde buitenlandse plaatjes meegenomen.
Bovendien van die losliggende ´al jaren op het bureau liggende´ of 'schoenendoos' plaatjes waarvan de oorsprong voor mij al lang
niet meer duidelijk is. Ze zijn wel alfabetisch gegroepeerd, dus op kenmerk en/of type.
Onderstaande links leiden u naar een pagina die begint met het genoemde kenmerk .
Maar u zult niet of nauwelijks typische vliegtuigfoto's zien, dus die fraaie foto's die uitsluitend gemaakt zijn om het vliegtuig laat ik
meestal achterwege.  Heel veel sites brengen juist dat soort foto's.
Zulke 'gewone' foto's heb ik heel vaak wel, maar ik toon ze hier niet of nauwelijks.
Het zijn dus voornamelijk foto's van vliegtuigen die ik bijzonder vind, dan wel van vliegtuigen waar iets mee aan de hand is,  als er
onderhoud aan gepleegd wordt of als ze dienen als decor voor personen. Kortom, een zeer subjectieve keuze!
Bovendien vind ik doorgaans foto's uit privé-albums interessanter dan de door de fabriek en of pr-afdelingen geleverde foto's en ik heb
ook bewust de bekende plaatjes genegeerd, die worden elders in ruime mate getoond. Mocht er zo'n bekende foto's tussen zitten
dan kwam ik hem in een privé-album tegen en heb ik hem niet als zodanig herkend.
En ook accepteer ik dan de soms wat mindere kwaliteit.
Kortom, het is de bedoeling dat u mijn fotopagina's meer beschouwt als een privé album dan als een expositie van 'mooie' foto's.
Vaak zijn de foto's in privé-albums niet zozeer om het vliegtuig 'an sich' genomen maar om een of andere voor de fotograaf
interessante gebeurtenis/reden.  En daar komt natuurlijk bij dat ik wel behoorlijk ingevoerd ben in de Nederlandse civiele luchtvaart
maar dat mijn kennis van de militaire luchtvaart bepaald niet op hetzelfde niveau is.
Dus bij voorbaat excuses voor 'misstappen' op dat terrein!
Typische privé-foto's foto's komen hier vaak voor en ongeveer even vaak weet ik niet wie de afgebeelde personen zijn.
Dat vraag ik hierbij dus aan u!
  Dus: met name(!) zou ik van nogal wat personen de naam willen weten.
Een aantal meer thematische blokken zijn hieronder via een link ook direct toegankelijk.
Zoals altijd: aanvullingen en commentaar zijn zeer welkom.
 
In de meer dan 45 jaar dat ik onderzoek deed in niet voor derden toegankelijk archieven ben ik vanzelfsprekend veel documenten tegengekomen
die mogelijk ook voor andere onderzoekers interessant zijn. Zo heb ik 'achter' het Eerste Register alle betreffende Bewijzen van Inschrijving al geplaatst,
verder heb ik natuurlijk duizenden BvI's uit de latere registers maar die ga ik hier niet opnemen. Hooguit een enkele met een opmerkelijke inhoud.
En openbare archieven als het Algemeen Rijksarchief (ARA, het latere Nationaal Archief NA) zijn eenvoudig toegankelijk en daaruit treft u hier ook
nauwelijks iets aan. Óf het moets iets opmerkelijks w.b. het register illustreren.
In deze "Uit de archieven" heb ik al bladerend een vrij willekeurige greep gedaan, met dien verstande dat het criterium was dat dit materiaal niet
eenvoudig voor derden bereikbaar moest zijn, en natuurlijk niet al in andere rubrieken op deze site moet zijn gepresenteerd.
Natuurlijk is  ook veel materiaal niet geplaatst
in verband met de privacy. Dat materiaal kan hier bij mij ('eyes only') wél ingezien worden.
 

Allerlei Nederlandse foto's        
AAA     9.9.2021
  AMA     6.7.2021
BBB     6.6.2021
CCC
  6.5.2021
DDD
    6.7.2021
EEE
     2017
FFF          13.7.2021
  Fokker   3.6.2021
GGG      20.11.2018
HHH
       1.9.2021
III
               9.3.2019
JJJ
          9.6.2021
KKK      27.11.2021
LLL
      18.6.2021
MMM   13.9.2021
NNN       2.8.2021
OOO
      2.9.2021
PPP       4.11.2021
RRR
      20.11.2021
SSS
       21.11.2021
TTT
      19.5.2021
UUU 
    14.7.2021
VVV          27.11.2021
WWW
      7.6.2021
XXX
YYY
ZZZ
            7.6.2021
 
Nederlandse zwevers   17.6.2021                                      Nederlandse ULM's

VRAGENRUBRIEKEN      Luchtvaartuig Register
                                                        Crashregister
                         

NEDERLANDS - INDIË
                                                        De vliegvelden (incl. PVA en overdracht)
                                                        Commonwealth Wackett

                                                        Curtiss
                                                        Dornier Wal
                                                        Indonesische Super Cubs

                                                        Auster crashes, R-55 en R-72
                                                        Consolidated Catalina