ALLERLEI NAZORG

                                                                                                                                                           Home
                                                                                                                                         Terug naar Index Registers
                                                                                                                          Terug naar Index Derde RegisterMeestal zal "Nazorg" op deze pagina's neerkomen op het corrigeren van elders gepubliceerde, niet correcte, informatie.
Hiermee wil ik per se niet suggereren dat mijn werk altijd foutloos is, maar ik verkeer hier in de gelukkige
omstandigheid dat ik de correctie van mijn gemaakte fouten in de secties N.L.R en O&I  direct  kan aanbrengen.
En omdat eenmaal gepubliceerde fouten de nare neiging hebben steeds weer 'geciteerd' te worden en dus steeds
weer opduiken, lijkt het me nuttig ze hier min of meer systematisch te behandelen.
Ook mijn vriend Coen van den Heuvel heeft op zijn site (van de FLASH-luchtvaartwinkel) een pagina waarop hij (steeds
weer) herhaalde fouten, die inmiddels soms als 'waarheden' worden 'geciteerd', heeft opgesomd.
Trouwens, hierbij is ook heus wel  een aantal afkomstig uit mijn eigen publicaties!
  Zie hiervoor: http://www.flashie.nl/nazorg/nazorgindex.html.
Coen en ik vinden allebei dat de enige mogelijheid om deze 'sprookjes' uit de wereld te helpen is het nadrukkelijk benoemen!
En natuurlijk zal ik het zeer op prijs stellen indien u door u geconstateerde aperte fouten in publicaties, behalve natuurlijk aan
de auteur, (ook) aan mij doorgeeft, zodat ze hier gesignaleerd kunnen worden.
Mèt natuurlijk een omschrijving van die fout en de juiste informatie.
Auteurs die niet over zo'n gemakkelijke nazorg-mogelijkheid beschikken om hun correcties aan hun lezers kenbaar
te maken, nodig ik uit om dat in deze rubriek te doen.
Ik zal er mild mee omgaan want : "wie zonder zonde is..."
Wel constateer ik herhaalde malen dat een auteur niet de moeite heeft genomen zijn informatie te controleren  aan de
hand van deze site of bij mij. Hieronder zijn daarvan enige 'schrijnende' gevallen te vinden...
 
Behalve beweringen in tijdschriften worden ook een aantal boeken -min of meer-
integraal behandeld. Min of meer, omdat ik me natuurlijk alleen bezighoud met
onderwerpen waarover ik meen enig recht van spreken te hebben.
Dus registerinformatie en ongevallen&incidenten.
Ik ben nu zo'n zestig jaar intensief met deze onderwerpen bezig en kom nog
steeds fouten tegen die als gevolg van het 'citeergedrag' steeds weer herhaald
worden. Het doel van deze pagina's is dan ook door het benoemen ervan ze
de wereld uit te helpen.
Hierin ben ik soms iets minder 'mild' in mijn benadering, zeker in die gevallen
waarin de schrijver pretendeert deskundig te zijn en de wèl correcte informatie
toch heel eenvoudig voorhanden was. 
Voor andere, vooral militaire, zaken wil ik u met klem verwijzen naar
bovengenoemde Nazorgpagina's van mijn vriend Coen ("Flash") van den Heuvel.
Wij verwijzen met enige regelmaat naar elkaars' specialisme.
 
(1) DUTCH MILITARY AVIATION 1945-1978              Paul A. Jackson
(2) SCRAMBLE Database
(3) Verenigde Vleugels / Bobcats
    Verenigde Vleugels / De Rijke - Daams          VV 1/2015
    Verenigde Vleugels / PH-FAI
                   VV 1/2015
(4) VOOR DEN OORLOG                                Willem Janssen Groesbeek/Neelco Osinga
(5) PH-FPU t/m PH-FPZ                              Herman Dekker
(6) Opvallende overeenkomst ...                    Herman Dekker
(7) Fokker F25 Promotor, men schrijft maar wat (van elkaar over...)
(8) Nederlandse luchtvaartmaatschappijen           Cor van Gent
(9) Logboek Nederlandse Luchtvaart juli 2010
      Logboek juli 2010
    Hoezo stiekem, hoezo ontdekt?                  Logboek december 2011
    Foto uit de film                               Logboek mei 2013
    Hoezo schijnbaar, hoezo geen schadeloostelling Logboek oktober 2015
(10)Grunau Baby's in Nederland                     Ben B. Schenk
(11)BALLOONS AND AIRSHIPS OF THE WORLD 2009        Mel Kirby
(12)Logboek van een vliegveld                      Bjorn van den Brink/Ina Nagtegaal
(13)Fokker F.VIII "DUIF" PJ-AED vs. PJ-AID         Herman Dekker
(14)De Fokkers I-AANJ en I-AANK                    Herman Dekker
(15)Over tellen, vertellen en doortellen           Herman Dekker
(18)Ongeval 'zweefvliegtuig' op '17.1.1937'        Airsportsmail sept. 2013
(19)Douglas DC-5 in Nederlands-Indisch register    Harm Hazewinkel

 
                                  TOP