Werklijsten MILITAIRE incidenten

Home                                                                                   Contact Herman Dekker

Eind jaren zeventig van de vorige eeuw besloot ik mij uitsluitend toe te leggen op de Nederlandse
civiele vliegtuigen.
Oftewel, sinds die tijd bemoei ik me niet meer met militaire onderwerpen.
Maar wel was er natuurlijk al wel enig materiaal en bleef ik ook wel  informatie die 'op mijn weg kwam'
verzamelen, maar het enige wat ik ermee deed was het netjes bewaren. Ik deed er verder niets mee.
Net als bij de civiele luchtvaart ontstond er zo een stuwmeer van allerhande min of meer interessante zaken.
Bij de civiele luchtvaart is dat merkbaar op de pagina's "ALLERLEI" en de VRAGENRUBRIEKEN.
Ook bij de pagina's met foto's uit Frankrijk is dat waarneembaar.
Daar ontstaat ook een bonte collectie van plaatjes die, op z'n minst, vragen oproepen.
Op de onderstaande pagina's treft u per jaar de door mij, destijds, vastgelegde militaire Ongevallen/Incidenten aan.
Het is gezien de manier waarop mijn hobby 'verlopen' is, nutteloos mij vragen te stellen over individuele voorvallen.
Als u per se nadere informatie nodig heeft kan ik u slechts verwijzen naar mijn vriend Coen van den Heuvel die
dé specialist is op dit gebied.


                      1950              1960              1970
                      1951              1961              1971
                      1952              1962              1972
                      1953              1963              1973
                      1954              1964              1974
1945              1955              1965              1975
1946              1956              1966              1976
1947              1957              1967              1977
1948              1958              1968              1978
1949              1959              1969